Beroep en Bestemming
voor Barack Obama, geboren op 4 augustus 1961
Tekst van Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2008
ETVH 6212.502-18, 17-June-2008

Inhoudsopgave

I. Introductie

II. Kijk op de wereld

Werk uw idealen uit met een team

III. Aanleg en sterke kanten

Een dichterlijke kijk zoekt werk dat het hart raakt Een fantasiewereld overbrengen Het talent om verhalen te vertellen Ontvankelijk voor schoonheid De creatieve spirit is sterker dan de materiële behoeften

Overige aanleg en sterke kanten Laat uzelf door niets beperken Houd de kans op nieuwe projecten en uitdagingen open

IV. Leer uw grenzen kennen

Erken het belang van de buitenwereld Zelfexpressie botst met innerlijke blokkades Leer kritiek te aanvaarden Imperfectie leren accepteren

V. Samenwerken met anderen

Een gedeelde visie is meer waard dan een gesprek

VI. Wat succes werkelijk voor u betekent

to top

Hoofdstuk I - INTRODUCTIE

to top

Een ware bestemming vinden

In onze kindertijd vragen mensen aan ons: "Wat wil je later worden als je groot bent?". Op die leeftijd hebben we meestal een droom. We willen naar de maan, of in het snelste vliegtuig ter wereld vliegen, of bedreigde diersoorten beschermen, of een briljante wetenschappelijke ontdekking doen die een grote invloed heeft op mensenlevens. We zijn nog niet oud genoeg om ons zorgen te maken over de banenmarkt, budgetbewaking en hoe we onszelf en onze familie moeten onderhouden. We hebben enkel onze dromen en zijn er heimelijk van overtuigd dat we uniek zijn en een bijzondere opdracht hebben in het leven. Onze ouders hebben wellicht andere plannen met ons en we beseffen het verschil tussen hun dromen en die van onszelf. In onze kindertijd zijn we nog in staat om naar de stem van onze ziel te luisteren.

Naarmate we ouder worden, veranderen de vragen. Mensen zeggen: "Denk onderhand eens na over wat je wilt met je leven. Waarvan denk je te gaan leven?" Er is geen tijd meer voor dromen. We moeten nu "de waarheid onder ogen zien" en bedenken hoe we kunnen overleven in de grote, boze buitenwereld. Het innerlijke gevoel uniek te zijn vervaagt door verlammende feiten als hoge werkeloosheidscijfers, genadeloze concurrentie bij ieder sollicitatie en economische grilligheid en recessies, die ons het gevoel geven dat we blij mogen zijn dat we überhaupt werk kunnen krijgen. Als we ontevreden met dat werk blijken te zijn, of onze baan verliezen, voelen we ons vernederd en onderschat en vertrouwen we onze diepste dromen en aspiraties niet langer, omdat er wellicht geen ander werk te vinden is. Zelfs als dat wel zo is, zijn we waarschijnlijk al lang geleden dat contact met ons innerlijk, dat ooit aangaf wat ons hart sneller deed kloppen en het gevoel opriep dat we een bijzondere opdracht hebben in het leven, verloren.

Dit astrologierapport gaat over uw bestemming. Het is bedoeld om u een idee te geven wat goed voor u kan zijn en waarin u goed zou kunnen zijn, zodat uw loopbaan niet alleen een salaris, maar ook voldoening oplevert. Zoekt u een richting, dan kan de astrologie u daarbij helpen. Hebt u die al gevonden, dan kan de astrologie die voor u bevestigen en wellicht aanscherpen. In het woord "bestemming" schuilt de betekenis "stem" of "roeping". Een roeping lijkt iets hoogstaands of diepzinnigs, een innerlijke ziel die weet waarom wij hier werkelijk zijn. Het woord "roeping" wordt tegenwoordig voornamelijk gebruikt voor mensen die een religieuze missie voelen. De uitdagingen en problemen van onze veranderlijke wereld, met zijn snelle en verontrustende technologische vooruitgang en verschuivende politieke en economische tendensen, zijn beangstigend voor ons en leiden ons af van het innerlijke belang, van datgene wat ons te doen staat in het leven. Zoveel mensen voelen zich stuurloos of ongelukkig in hun werk, zelfs als ze er goed voor betaald krijgen. Slechts weinigen verkeren in de luxe omstandigheden van rijkdom door erfenis. De meesten moeten hun eigen weg zoeken in de wereld. Werk vormt, net als relaties, de kern van ons leven. Het houdt ons het grootste deel van onze wakende uren bezig. Toch zijn we niet altijd in staat vanuit de kern te denken, zodat we ons eerst concentreren op wie we zijn en wat ons inspireert en van daaruit een weg zoeken in de buitenwereld. In plaats daarvan denken we van buiten naar binnen en zijn we geconcentreerd op wat anderen, of onze eigen verborgen onzekerheden, voor mogelijk houden. We zijn niet opgevoed met het idee onszelf en onze mogelijkheden te leren kennen en te vertrouwen, maar eerder met een besef van de externe realiteit. En vervolgens vijlen we onszelf bij zodat we ons kunnen aanpassen.

Omdat elke geboortehoroscoop uniek is, leert de astrologie ons dat ieder individu een unieke aanleg en unieke mogelijkheden heeft. Een horoscoop kan ons niet vertellen welk bedrijf ons een baan aanbiedt of hoeveel we vermoedelijk gaan verdienen. Wel kan hij ons leren inzien dat we, als we willen dat onze levens ertoe doen, op z'n minst een deel van ons innerlijk moeten uiten. Geen enkele baan is perfect. Compromissen sluiten moeten we allemaal. Waar het om gaat is dat onze bezigheden bij iets speciaals van binnen aansluiten, iets dat ons het gevoel geeft dat we waardevol zijn en dat ons ertoe dwingt om het beste van onszelf te bieden. De inzichten van de astrologie zijn niet feitelijk of expliciet. Ze zijn symbolisch en psychologisch en vertellen ons iets over de levensgebieden die ons inspireren, de wensen die de ziel inspireren en de persoonlijke beperkingen die de grenzen aangeven van onze mogelijkheden om iets te bereiken in een mensenleven. We kunnen niet iets worden wat we niet zijn en geen enkel mens draagt alle mogelijkheden in zich. We zijn allemaal goed in verschillende dingen. De juiste mix van realisme en vertrouwen in onszelf geeft ons het gevoel dat onze reis door het leven de moeite waard is geweest.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de astrologisch inzichten die dit rapport biedt, is het belangrijk om drie dingen te onthouden. Allereerst; een gezonde kijk op iemands wensen, mogelijkheden en grenzen is veel belangrijker dan de feiten en cijfers die de buitenwereld laat zien. Niet dat feiten en cijfers er niet toe doen, maar we hebben meer kracht om onze eigen werkelijkheid te creëren dan we beseffen. Al is er maar één baan beschikbaar voor vierhonderd sollicitanten, als die werkelijk voor ons geschikt is en we bereid zijn om de nodige voorbereidingen te treffen en opleidingen te volgen dan lukt het, ergens, eens op een dag, op de een of andere manier. Ten tweede; we moeten niet bang zijn om dingen te proberen. Proberen, falen en opnieuw proberen is beter dan niets doen. We leren zelfs meer van onze fouten dan van ons succes. Het is misschien ook belangrijk om te begrijpen waarom we onbewust mislukkingen aantrekken of bepaalde kansen laten schieten. Heel veel mensen worden niet zozeer geplaagd door een gebrek aan mogelijkheden, maar door de sterke, onbewuste overtuiging dat ze die voldoening simpelweg niet verdienen. Onszelf beter leren begrijpen kan ons helpen om onderscheid te maken tussen echte beperkingen en onnodige zelfondermijning. Ten derde: een geboortetekening op zich kan net zo min kansen voor ons creëren als een wegenkaart ervoor zorgt dat we op reis gaan. Een geboortehoroscoop kan ons een richting geven en een stimulans zijn om onze sterkste overtuiging en diep gekoesterde dromen te realiseren. Ieder individu moet echter zelf de beslissing nemen om op pad te gaan. Doen we dat niet en blijven we uit angst of cynisme op de drempel zitten, verlangend naar wat zo mooi had kunnen zijn, dan mogen we noch de astrologie noch de rest van de wereld de schuld geven van onze ontevredenheid.

to top

Hoofdstuk II

to top

Kijk op de wereld

Ieder van ons kijkt weer anders naar de wereld. U kunt sterk en ervaren zijn op het ene gebied en onzeker of niet capabel op het andere. Geen mens is volledig opgewassen tegen alle facetten van het bestaan. Of u de juiste richting weet te vinden, hangt gedeeltelijk af van uw inschattings- en aanpassingsvermogen en of u in omstandigheden terechtkomt die bij uw fundamentele verwachtingen passen. Het is natuurlijk niet zo dat u alleen maar situaties opzoekt die uw sterke kanten aan bod laten komen en die uw zwakheden verdoezelen. De ontwikkeling van de onzekere kanten van uw persoonlijkheid kan soms juist enorme voldoening geven. Maar het helpt als uw toekomstperspectieven in overeenstemming zijn met wat u doet. Dat geeft u vertrouwen en zo kunt u de uitdagingen aangaan die uw werk u biedt. Het maakt ook verschil of u trouw blijft aan uw normen, waarden en behoeftes, of dat u zich bij een situatie neerlegt waarin u niet gelooft in wat u doet, noch in de mensen met wie u werkt.

to top

Werk uw idealen uit met een team

U bent intens begaan met mensen en hun welzijn. Al bent u niet dol op een al te emotioneel klimaat op de werkvloer, toch wilt u het gevoel hebben dat u de menselijke evolutie op een bepaalde manier verder helpt, door kennis uit te dragen of maatschappelijke verbeteringen te bewerkstelligen. Mogelijk bent u een politiek dier dat hecht verbonden is aan een bepaalde wereldvisie. Betrokkenheid bij een sociale of humanistische zaak is heel dankbaar voor u, zelfs als die betrokkenheid financieel niets oplevert. Als u aan iets werkt dat niet inspirerend is voor uw idealen, werkt u mogelijk voor uw collega's, door onrechtvaardigheid of ongelijkheid op het werk aan te kaarten. Door de kracht van uw idealen kunt de behoefte om de wereld om u heen te verbeteren niet ontkennen. Het zou daarom het beste zijn als u naar werk zoekt waarmee u een aanzienlijke bijdrage kunt leveren. Dat kan in politiek of sociaal werk zijn, in de wetenschap, psychologie of alternatieve geneeskunde, of op kunstzinnig gebied zodat u uw boodschap kunt uitdragen. U hebt de spirit van een hervormer die niet ontmoedigd raakt door "de werkelijkheid", zoals anderen dat noemen.

U begrijpt de groepsdynamiek en dat is uniek. Persoonlijk maakt u dat sociaal en tolerant en u kunt met allerlei soorten mensen overweg. Op het professionele vlak weerspiegelt dat de uitzonderlijke gave om mensen op gelijk niveau tegemoet te treden, dezelfde taal te spreken en begrip te hebben voor allerlei behoeften en eisen. Dat is het ware talent van de politicus, al bezitten slechts weinig politici het daadwerkelijk, helaas. Men ziet het vaker in andere sferen, waarin individuen met totaal verschillende persoonlijkheden moeten samenwerken en de hulp van een derde ingeroepen wordt om elkaar beter te leren begrijpen. U kunt uitblinken als groepsleider, mediator of diplomaat. U kunt ook uitstekend commissies voorzitten en programma's van anderen organiseren. Door een helder en logisch verstand dat niet snel van slag raakt door oppervlakkige problemen, hebt u aanleg op het gebied van onderzoek en experimentele technologie. Het belangrijkste is dat u van de waarheid houdt en anderen graag laat zien wat de waarheid volgens u is. U hebt een democratische geest en oprechte liefde voor orde en harmonie. Al herkent u soms de menselijke emotionele grenzen niet, u bent praktisch en accepteert situaties waarin het ideale niet mogelijk kan zijn. Denkt u een boodschap voor anderen te hebben, werk dan aan de ontwikkeling van die talenten waarmee u uw boodschap op de juiste wijze en met succes kunt overbrengen.

to top

Hoofdstuk III

to top

Aanleg en sterke kanten

Een eerlijke en realistische kijk op uw fundamentele sterke kanten helpt u om u te oriënteren in de wereld en uw energie op gebieden te richten waarop u wilt uitblinken en veel van uw meest gekoesterde doelen kunt bereiken. Als u bepaalde uitgangspunten herkent, zoals de aanleg en wens om verantwoordelijkheid te dragen, de behoefte aan stabiliteit en zekerheid, of het voortdurend snakken naar nieuwe uitdagingen, kan dat uw beslissingen beïnvloeden en voorkomen dat u uw kansen verspilt in sferen waarin u waarschijnlijk niet gelukkig bent of zich thuisvoelt. Als dit rapport in tegenspraak lijkt met wat u op dit moment doet, betekent dat NIET dat u rigoureus alles wat u hebt opgebouwd aan de kant moet gooien. Als bijvoorbeeld nieuwe uitdagingen en een bepaalde mate van onafhankelijkheid in uw werk volgens uw astrologische profiel belangrijk zijn, moet u niet onmiddellijk uw vaste baan opzeggen en in het wilde weg een onrealistische droom willen najagen. Een vervolgopleiding kan noodzakelijk zijn en ook uw verantwoordelijkheden thuis moeten worden meegenomen om te bekijken wat in een bepaalde fase van uw leven haalbaar is. Vraagt uw persoonlijkheid echter om een onafhankelijk, creatief platform, overweeg dan nieuwe mogelijkheden binnen het raamwerk van uw huidige omstandigheden, of werk een langetermijnplanning uit die u geleidelijk de autonomie biedt die bij u past. Het geheim van werkelijk succes, geworteld in het gevoel een waardevol bestaan te leiden, is allereerst gelegen in acceptatie van uzelf, in uzelf geloven en uzelf niet langer aanpassen aan een ander. Probeer vervolgens uw uiterlijke bestaan zo realistisch mogelijk te vormen en het juiste werkmedium voor uw ware aard en uw persoonlijke opvattingen te creëren.

to top

Een dichterlijke kijk zoekt werk dat het hart raakt

U zult er nooit plezier in scheppen om u uit puur financieel oogpunt op werk te richten, want u blijft trouw aan uw innerlijke visie. Zoek een loopbaan waarin u die visie kwijt kunt. Dat biedt een scala aan mogelijkheden; van een artiestenbestaan met alle specifieke moeilijkheden en uitdagingen van dien, tot werk op een gebied dat artistiek talent aan commercieel georiënteerd werk koppelt, zoals de reclame of webdesign. Welke kant het beste bij u past, hangt voor een groot deel af van de kracht en vastberadenheid van uw visie. Of u nu midden in de maatschappij staat of niet, de kern van uw loopbaan moet uw dichterlijke kijk zijn. Dat is uw inspiratiebron en uw pure realiteit. Uw hart en verbeelding moeten geraakt worden zodat u het gevoel hebt dat u met een hoger, intens en veelbetekenend bestaansniveau verbonden bent. Dat sluit materieel succes niet uit, maar dat soort succes is bijzaak en niet het belangrijkste doel van uw inspanningen. Verbeelding is het ware werkgebied voor u en of u dit nu op een creatieve manier uit, door schrijven, schilderkunst of theater, of in de hulpverlening door intensieve psychotherapie of werken met dromen, u zult het nooit lang uithouden als u in uw werk uw fantasie niet kunt gebruiken.

Bedenk dat het temperament en de drijfveren van een artiest niet noodzakelijk samengaan met daadwerkelijke tekenaanleg, schrijfvaardigheid of virtuositeit op muziekgebied. Bezit u wel oorspronkelijk talent waarmee u met beelden, muziek of woorden kunt werken, dan is het belangrijk dat u dat talent zo goed mogelijk ontwikkelt, zodat u een professioneel pad kunt uitstippelen en uw rijke fantasie kunt uiten. Het is ten alle tijden belangrijk dat u uw fantasie kwijt kunt in uw werk, ook als u niet beschikt over die bedrevenheid of verbale gave. Een bedrijf of adviesbureau is niet alleen een praktische structuur, maar kan een heel creatieve omgeving zijn. Een school of opleiding kan evengoed voortkomen uit verbeeldingskracht. Zo zijn er heel veel sferen die oorspronkelijk niet als artistiek worden bestempeld, maar die in filosofische zin de vruchten van een innerlijke creatieve wereld vertegenwoordigen. Laat uw zelfvertrouwen niet ondermijnen door de gebruikelijke definities van creatief werk. U verstaat de kunst om de symbolische kanten van het leven te zien en te interpreteren en de buitenwereld te ervaren als een weerspiegeling van veelbetekenende, innerlijke patronen en beelden. Deze vorm van waarnemen is uw bijzondere talent, al zal het, als uw opvoeding erg conventioneel was, soms als een handicap gevoeld hebben. Toch is het een groot goed en geen psychologische afwijking of indicatie van een of ander sociaal "mankement". Materiële zekerheid is voor u net zo essentieel als voor een ander, maar u moet uw bestemming als het ware van binnenuit kiezen en niet van de buitenwereld laten afhangen. Met andere woorden; uw werk moet stevig in uw hart en ziel geworteld liggen en niet in de omvang van uw maandsalaris. Een kunstacademie, toneelschool of conservatorium biedt u een gedegen opleiding als u onzeker bent over uw vaardigheden, zelfs als u geen "pure" kunst wilt creëren. Een goede opleiding en veel lezen helpt om vertrouwen te krijgen in uw verbale kwaliteiten. Wat u ook moet doen om uw mogelijkheden aan te scherpen en te verfijnen; blijf trouw aan die innerlijke wereld waarvan u beseft dat het de ware grondslag van het leven is.

to top

Een fantasiewereld overbrengen

Wat voor werk u ook doet, u hebt last van een soort "goddelijke ontevredenheid" omdat u sterk verbonden bent met subtiele werkelijkheidsdimensies, die in het leven van alledag meestal niet opvallen. Het gevoel dat u deel uitmaakt van een groter geheel is intens en aanhoudend, ook al hebt u nooit omschreven hoe dat is. Dat kan in het verleden problemen hebben gegeven, want als u geprobeerd hebt om via ellebogenwerk "het te maken" in de wereld, zal uw gebrek aan toewijding en uw neiging om u in uw eigen fantasiewereld terug te trekken verwarring hebben gegeven. Toch bent u niet lui of ontrouw. U moet uzelf echter op de innerlijke wereld kunnen richten en niet op de buitenwereld. U hebt een creatief medium nodig om uw fantasiewereld te uiten en de gevoelens en beelden die vrijelijk in u stromen over te brengen. Het is belangrijk dat u zo'n medium hebt, ook al kunt u er in uw alledaagse loopbaan wellicht nog geen plaats voor maken. Het zou ideaal zijn als u zich op iets in de kunst of op humanitair of helend werk kunt concentreren. Dan voelt u dat u deel bent van een grote menselijke eenheid en zal de identificatie met en expressie van de emotionele verlangens en dromen van het collectief onbewuste vervulling schenken.

De toegewijde kant van uw karakter moet onderdeel zijn van uw werk. U wilt heel graag voelen dat u iets dient dat diepgaand of hoogstaand is, hoe bescheiden of indirect dan ook. Als u in een sfeer moet werken waarin u zulke banden niet kunt aangaan, wordt u snel depressief en ongelukkig. In de kunst kunt u zich aan een mysterie wijden. Ook mengvormen zoals kunsttherapie, muziektherapie en sommige vormen van beeldend en helend onderwijs kunnen een instrument zijn voor uw sterke verlangen om "uit uzelf te treden". Spirituele idealen kunnen de kern van uw alledaagse werk zijn, al worden ze niet noodzakelijk door u in conventionele religieuze zin vertaald. U smacht ernaar om op te gaan in iets groters. Daarom zijn kunstvormen zo geschikt, vooral als u kunt samenwerken in een orkest, band of theater- of filmgezelschap. Opgaan in een groep die dezelfde toewijding als u heeft, kan het meest lonend zijn voor uw talenten en energie. Laat het niet sluimeren, maar probeer de creatieve vaardigheden die u hebt te ontwikkelen. U bent misschien niet geschikt voor een "puur" artiestenbestaan, maar u moet bij een gebied betrokken zijn, hoe marginaal ook, dat u de kans geeft om in uw fantasiewereld te duiken en ermee te werken.

to top

Het talent om verhalen te vertellen

Gebeurtenissen in de buitenwereld zijn voor u geen willekeurige verschijnselen maar, zijn net als kralen aan een snoer, deel van een doorlopend verhaal. U ervaart het leven subtiel, gekoppeld aan een fantasierijke interpretatie van voorvallen waarin mensen persoonlijkheden in een groot drama vertegenwoordigen. Met dit verhalende talent zou u als creatief schrijver kunnen werken. Het kan ook uiterst waardevol zijn om met anderen te werken. U ziet hun ervaringen als onderling verbonden verhaalelementen en u ziet betekenis in alles wat zij beleven. U hebt gevoel voor de symboliek van het leven en neemt zelden iets gewoon op zoals het is. Er zijn altijd nuances, verborgen zinspelingen en subtiele onderstromen die voor u net zo zichtbaar zijn als concrete objecten voor andere mensen. Uw uitstekende verbeeldingskracht kan een probleem vormen als u de hele dag met feiten moet werken. Als accountant of boekhouder wordt u niet gelukkig. Doet u echter creatief werk, dan is die gave een enorm voordeel. In de wetenschap is deze kijk onbetaalbaar als u op experimenteel gebied werkt, of in de fysica of computerwetenschap, waarvoor intuïtie vereist is en niet de vaststaande en onweerlegbare feiten en formules. Bent u niet bepaald artistiek, dan hebt u waarschijnlijk een uitzonderlijke gave op bijvoorbeeld mathematisch gebied of een ander creatief wetenschappelijk terrein.

Het belangrijkste aan dit bijzondere vermogen is uw specifieke manier van waarnemen. Niets staat op zichzelf wat uw innerlijke en uiterlijke visie betreft. Alles is op een subtiele manier met elkaar verbonden en maakt deel uit van een groter geheel. Deze vorm van intuïtief denken staat los van mechanische vaardigheden en is de ware artistieke visie. Zelfs als u de noodzakelijke techniek mist om een mooi doek te schilderen of een instrument goed te bespelen, bent u een geboren verhalenverteller met een van nature holistische kijk op het leven. U moet een werksfeer zoeken waar dit talent gewaardeerd en gebruikt wordt. Omdat u in beelden denkt, niet conceptueel, hebt u vroeger op school wellicht problemen gehad. Denken op academisch niveau is nooit uw sterkste kant geweest. Was u wel goed op school, dan kwam dat waarschijnlijk door uw intuïtieve zicht op het totaalbeeld en uw aanleg om te visualiseren en zo dingen te onthouden. Overweegt u een vervolgopleiding, kies dan een richting die deze denkwijze stimuleert, want het kan u ondermijnen als u uw kennis door conventionele examens moet bewijzen. Uw intuïtieve inzicht in het menselijk gedrag kan u goed van pas komen in zowel de kunst als de hulpverlening. Het kan ook worden meegenomen in extraverte sferen zoals marketingonderzoek, als u dat ligt. U zou ook een uitstekende detective kunnen zijn, al zal het feitelijke werk op zich niet erg inspirerend voor u zijn. U kunt beter een roman,filmscenario of toneelstuk schrijven over een dergelijk onderwerp. Neem uw verhalende talent serieus. U hebt een uitlaatklep nodig in uw werk waardoor u dit kunt uiten en ervoor beloond wordt.

to top

Ontvankelijk voor schoonheid

U bent door de wol geverfd en heel romantisch. U hebt een beeld van de liefde dat regelrecht uit de wereld van grote dichters en drama voortkomt. Over de alledaagse dimensie van relaties bent u niet zo enthousiast. U bent bang dat uw romantische visie door de trivialiteiten van het dagelijkse bestaan de nek wordt omgedraaid. Deze neiging om de liefde te verheerlijken kan bepaalde problemen veroorzaken in uw privé- leven, tenzij u iets van die kracht en magie kwijt kunt in uw werk. Het is dus belangrijk dat u een werksfeer vindt waarin u uw oprechte kijk op een creatieve manier kwijt kunt. Dat is geen "sublimatie" van persoonlijke verlangens en drijfveren, maar het omzetten van persoonlijke ervaringen in een vorm die verder reikt dan uw privé-leven, waardoor u het gevoel krijgt dat u deel uitmaakt van een groter geheel. Wat u in de liefde zoekt, zoekt u ook in de betekenis van uw leven en dat is iets dat verder gaat dan persoonlijke uitwisselingen. Het is in de basis een mystieke visie, al noemt u het wellicht niet zo. Uw werk moet een instrument zijn dat u in contact brengt met de grootse kosmos, wat de ontwikkeling van creatieve of beeldende vormen om uzelf te kunnen uiten accentueert. Alles wat u doet zal door uw perfecte beeld tegenvallen. Toch kan een compromis, dat onvermijdelijk is in creatief werk, u zelfs houvast bieden voor uw droombeelden en het gevoel geven dat u een steentje bijdraagt aan de verfraaiing van het alledaagse bestaan.

De dichtkunst, muziek, drama en fictie zijn enkele mogelijkheden om gestalte te geven aan uw dromen. U beziet de mensen die u aan het hart gaan als meer dan gewone stervelingen. Degenen die u echt diep raken zijn een katalysator voor uw innerlijke visie. Uw levenservaring is het perfecte koren op de creatieve molen van uw verbeelding. Wat voor u persoonlijk geldt, is ook van toepassing op anderen. U verstaat namelijk de kunst uit de universele bron van menselijke gevoelens en verlangens te putten. Zelfs als u geen manier vindt om voldoende financiële middelen te vergaren met dit soort werk en iets anders moet doen voor uw broodwinning, is het belangrijk dat u toch tijd vrijmaakt voor uw creativiteit. Het zou beter zijn als u werk zoekt op een creatief terrein, in een organisatie of instelling, maar ideaal zou zijn als u erkenning zoekt voor uw eigen creatieve werk en werk zou maken van uw innerlijke roeping, ook in de buitenwereld. U moet realistisch zijn over de mate van talent die u bezit en genadeloos objectief over het potentieel van dat talent op de markt. Soms is het zelfs voor groot talent niet het juiste moment en wordt het niet herkend. Niet omdat het talent tekortschiet, maar omdat de algemene smaak in een andere richting wijst. Het is goed mogelijk dat u succes hebt op kunstzinnig gebied, maar het kan even goed niet zo zijn. Dat doet er in wezen niet toe, zolang u uw innerlijke visie maar koestert en tijd en ruimte vrijmaakt in uw leven om er vorm aan te geven. Materieel succes is meegenomen, maar moet niet het doel zijn waarop u zich richt.

to top

De creatieve spirit is sterker dan de materiële behoeften

U hebt meer dan anderen behoefte aan een ware roeping dan aan een baan. Uw bestemming ligt geworteld in uw creatieve visie. De Griekse filosoof Socrates beschreef de innerlijke drijfkracht van zijn bestemming als zijn "demonen". Als u voldoening wilt halen uit werk moet u het gevoel hebben dat u gehoor geeft aan uw eigen "demonen" en uw eigen gevoel van bestemming. U bent intens toegewijd en dat moet in een specifieke werksfeer tot uiting komen, maar de kern is de behoefte om dienstbaar te zijn aan een intense innerlijke realiteit. U bent veel te geconcentreerd om moeiteloos uw energie en inzet aan een bedrijf of instelling op te offeren dat in alledaagse dingen handelt. Of u spiritueel ingesteld bent of niet, uw hart en ziel moeten betrokken zijn bij werk dat, hoe bescheiden ook voor het oog van de buitenwereld, iets bovennatuurlijks dient. Artiesten en priesters hebben altijd een vergelijkbare functie gehad; beiden proberen een brug te slaan tussen de innerlijke wereld en de buitenwereld. Ook als uw werk in algemene zin niet "artistiek" is, moet het toch creatief zijn en tegemoetkomen aan de innerlijke wereld. Een inspirerende chef, uitgever, webdesigner of leerkracht kan dit net zo oprecht doen als een geïnspireerde schilder of componist. Alles hangt af van het doel van uw loyaliteit. Concentreer u op wat u innerlijk inspireert en probeer zo goed mogelijk te begrijpen waarop die inspiratie gebaseerd is. Dat helpt u te formuleren wat u aan de buitenwereld duidelijk wilt maken en is uw meest betrouwbare gids in uw zoektocht naar de meest geschikte sfeer voor uw grote beeldende talent.

to top

Overige aanleg en sterke kanten

Al zijn dit uw voornaamste sterke kanten, er zijn ook nog andere kwaliteiten waarop u kunt bouwen als u uw energie en talenten optimaal wilt gebruiken. Het zijn niet uw meest in het oog lopende kanten, maar ze zijn belangrijk en moeten worden meegenomen in elke evaluatie van uw werksituatie. Een astrologische tekening onthult met het oog op uw bestemming een essentieel karakterpatroon van een individu. In een "ideale" werksfeer is ruimte voor de expressie van zoveel mogelijk essentiële karaktereigenschappen. Een perfecte baan bestaat net zo min als een perfecte wereld. Voor deze belangrijke eigenschappen moet u echter ruimte maken in uw leven. Ergens en op een of andere manier moeten zij worden erkend en een uitlaatklep vinden.

to top

Laat uzelf door niets beperken

Een kant van uw karakter is rusteloos en fantasievol en zoekt continu naar nieuwe mogelijkheden. Daardoor kan elk werk dat u doet een soort "voorstadium" lijken als inleiding op "het echte werk". U hebt soms het gevoel dat u op het moment wacht dat uw echte potentieel kan worden aangeboord. Als u deze kant verwaarloost, wordt dat kenbaar door onbewuste sabotage en begint u aan projecten die u niet afmaakt. Door uw vermogen om een eindeloze stroom nieuwe ideeën in te brengen bent u origineel en vernieuwend. Van de beperkingen van routine wordt u na een tijdje depressief en ongelukkig. U verveelt zich snel, dus zet u uw tanden in projecten die u binnen niet al te veel tijd kunt afronden of die voortdurend uw creativiteit stimuleren. Publiciteit en ontwerpen, reizen en creatief schrijven, de media en nieuwe technologie; het zijn stuk voor stuk terreinen die uw onderzoekende geest kunnen verkwikken. Met menselijk potentieel werken, zowel in zaken als in de hulpverlening, kan ook de inspiratie bieden die u zoekt. U bent er niet de persoon naar om dertig jaar aan de samenstelling van het ultieme woordenboek te besteden. Maar u zou wel een toneelstuk, een filmscript, een korte roman of een artikel voor een krant of tijdschrift kunnen schrijven. U bent jong van geest waardoor u waarschijnlijk tot ver na de pensioengerechtigde leeftijd wilt blijven werken. Het is echter niet waarschijnlijk dat u op uw vijfenzestigste nog hetzelfde werk doet als op uw twintigste. Ga in uw werk uit van onafhankelijkheid of van een positie waarin u veel vrijheid hebt. Laat uzelf door niets beperken.

to top

Houd de kans op nieuwe projecten en uitdagingen open

U bent heel goed in staat om u te binden en hard te werken. Houd echter rekening met uw aangeboren rusteloosheid en verlangen naar nieuwe uitdagingen en projecten die uw verstand en verbeelding stimuleren. Dat is essentieel als u liever uw ware bestemming vindt dan een frustrerende baan die weliswaar de huur opbrengt maar ook geestdodend is. U moet wellicht extra hard werken om genoeg discipline op te brengen in tijden dat zweetdruppels in plaats van inspiratie de enige manier vormen om dingen waaraan u begonnen bent af te ronden. Maar als u dit feit accepteert, blijft u trouw aan uw onderzoekende geest, uw verlangen om meer betekenis te vinden in het bestaan en het werk dat u doet. U hebt een fijnzinnige creatieve verbeelding en een levendig en leergierig verstand. Beiden moeten worden gebruikt in uw werk. Het spelen met en uiten van nieuwe ideeën is belangrijker voor u dan een vaste baan die goed verdient, maar die u het gevoel geeft dat uw ziel onder narcose is. Uw werk moet creatief zijn of op z'n minst betrokken bij creatieve mensen. Een brede, diepe of hoogstaande filosofie of kijk op de wereld moet de achtergrond vormen van uw dagelijkse inspanningen. Wat u doet moet betekenis hebben in de grote samenhang der dingen. Grootse fantasieën helpen niet, maar een sterk vertrouwen in uw beeldende en intellectuele talent is essentieel. Wees bereid om de moeilijke fases van een goede opleiding en leerschool te doorstaan zodat u uw vleugels kunt uitslaan.

to top

Hoofdstuk IV

to top

Leer uw grenzen kennen

Wanneer u uw aangeboren beperkingen leert inzien, helpt dat om uw energie in de juiste banen te leiden en optimale voldoening uit uw werk te halen. Ieder mens heeft grenzen en die moeten niet als "fouten" of "falen" worden gezien, maar als een onvermijdelijk gevolg van uw sterke kanten op een ander gebied. Geen enkel individu heeft alles in huis. Door middel van inzicht in uw essentiële karaktereigenschappen die uw mogelijkheden voor specifiek werk vergroten of beperken, bouwt u zelfinzicht en zelfvertrouwen op. Soms moeten we een poging wagen en falen voordat we kunnen inzien dat we niet genoeg ontwikkeling hebben, niet geschikt zijn of gewoonweg niet geïnteresseerd zijn in een bepaald werkterrein. Onder druk van familie en naasten proberen we misschien iets te worden wat we niet zijn, waardoor veel energie en tijd wordt verspild omdat we aan andermans verwachtingen willen voldoen, terwijl we weten dat we ons niet thuisvoelen in een bepaald soort werk. Het besef dat uw beperkingen geen onveranderlijke "karakterfouten" aangeven is belangrijk. Hard werken aan beperkingen kan zelfs door een enorme inzet groot vertrouwen opleveren en soms kan er waar talent worden ontdekt achter iets wat in eerste instantie een blokkade of probleem lijkt. U bepaalt zelf of u aan een tekort in uw karakter werkt of u dit begripvol accepteert, of dat u een combinatie van beide aangaat.

to top

Erken het belang van de buitenwereld

Uw belangrijkste beperking komt wat uw werk betreft voort uit uw grootste kracht: uw intense trouw aan een innerlijke visie die u beslist aan de buitenwereld moet tonen. U moet creatief zijn om voldoening te kunnen voelen en deze waarheden, beelden en dromen, die uw meest intense opvattingen weerspiegelen, vorm kunnen geven. Het zou u niet gelukkig maken als u uw ziel moest verkopen voor een inkomen. Misschien ontdekt u creatieve wegen in omstandigheden die om een compromis vragen tussen uw beeld van de werkelijkheid en de algemene vraag, maar dit compromis moet minimaal zijn en geen bedreiging vormen voor uw eigen waarheid. De moeilijkheid zit 'm in de interpretatie van het woord "compromis", want zelfexpressie is taal: verbaal, in beelden, in klanken, in symbolen. Om begrip te krijgen moet u in meer opzichten vloeiend kunnen zijn dan alleen in uw eigen bijzondere taal. Wat de inhoud betreft, niet de vorm, mogen er geen compromissen worden gesloten, maar toch hebt u soms het gevoel dat iedere concessie aan anderen een opoffering betekent voor uw innerlijk en uw integriteit. Het gevolg is dat u vaak verwarring ziet of zelfs uitgesproken afwijzingen krijgt van mensen die u niet begrijpen. Dat kwetst u en geeft u een gevoel van eenzaamheid. U vindt het lastig om de juiste balans te vinden tussen uw creatieve werk en de materiële stabiliteit die u net als ieder mens nodig hebt, al is het maar minimaal. De buitenwereld is de vijand niet, hij bestaat uit individuen zoals u. Er zijn er veel die geen vergelijkbare innerlijke beleving hebben, maar die wel openstaan en ontvankelijk zijn voor wat u te bieden hebt, mits ze dat kunnen snappen. Probeer het belang van anderen in uw persoonlijke verhaal te erkennen. Als u uw talent manifesteert moet er toch iemand zijn die ervoor open staat, buiten uzelf. Oprechte creatieve expressie is geen narcistisch proces, maar een verschijnsel dat mensen verbindt door een visie die aanspreekt, al is het maar voor enkelen duidelijk. Ontspan u en geef de wereld een kans.

to top

Zelfexpressie botst met innerlijke blokkades

U bezit een krachtige en onweerstaanbare gedrevenheid om uw innerlijke beleving te uiten. Toch hebt u vaak het gevoel geblokkeerd te zijn, wat uw zelfvertrouwen ondermijnt en het soort creatieve werk dat u voldoening geeft, in de weg staat. Het kan ook lijken of de blokkade uit de buitenwereld komt; mensen die u verkeerd begrijpen, of die uw ideeën onderschatten of de manier waarop u uzelf uit afwijzen. Het is een complex automatisme in uzelf dat u moet begrijpen om uw geblokkeerde gevoel te kunnen omzetten in positieve motivatie. Uw maatstaven zijn extreem hoog en u verwacht een perfectie en helderheid van uzelf waaraan geen mens kan voldoen, behalve misschien echte genieën die kunst met een grote K voortbrengen. Misschien bent u een van hen, want uit een horoscoop is niet te lezen of iemand een genie is, maar kunnen we slechts de richting van iemands mogelijkheden afleiden. Maar zelfs als u een genie bent, verwacht u nog te veel van uzelf. Achter deze onmogelijke verwachtingen schuilt een grote angst voor afwijzing, een gevoel van eenzaamheid en de angst dat wat u communiceert niet overkomt in de buitenwereld. De eisen die u stelt kunnen soms zelfondermijnend zijn. Als u verwacht te falen, zult u zeker stellen dat u in uw eigen ogen faalt voor u begint. Op die manier bespaart u zich de pijn van uw werk aanbieden en falen in andermans ogen. Het is een ingewikkeld automatisme en geen "mankement in uw karakter", maar de weerspiegeling van uw intense behoefte om de essentie van uw innerlijke visie zo accuraat en authentiek mogelijke te kunnen laten zien. Probeer uw vrees eerlijker onder ogen te zien zodat u het risico durft te nemen om uw creatieve werk, waarin u uw ziel intens weergeeft, aan te bieden. Als u tot op een bepaalde hoogte compromissen moet sluiten om begrijpelijk te zijn, interpreteer dat dan niet als een teken van domheid van de buitenwereld of verraad aan uzelf. Dat is het namelijk allebei niet. Het kan eenvoudigweg de prijs zijn die u moet betalen om het onbeschrijflijke in vorm om te zetten.

to top

Leer kritiek te aanvaarden

U bent zeer trots, wat een positieve eigenschap in uw loopbaan is, want ze helpt u om integer te blijven en trouw aan uw creatieve visie. Door uw behoefte aan erkenning om wie u bent sluit u geen compromissen, wat heel veel mensen wel doen in hun leven. U bent zo trots op uw originaliteit dat u vasthoudt aan uw maatstaven en altijd op de uiterste kwaliteit gericht blijft. Maar deze trots kan ook problemen geven. U neemt professionele kritiek hoogst persoonlijk op alsof commentaar op een werkstuk op een bepaalde manier een afwijzing betekent van uw fundamentele identiteit. Dat komt gedeeltelijk omdat u aan elk creatief project dat u aangaat u bezieling toevoegt; bovendien is het onmogelijk om helemaal objectief te blijven als u zoveel van uzelf steekt in alles wat u doet. U moet misschien leren om minstens een beetje afstand te nemen van uw werk, zodat observaties die aangeven dat er verbeteringen mogelijk zijn, of meer toegankelijkheid gewenst is, niet meteen een gevoel van weerstand of vernedering geeft. U wilt als een creatief individu worden gezien en u wilt dat uw werk wordt beschouwd als een overtuigende uiting van uw individualiteit. U neigt naar zelfverheerlijking en vindt uzelf heel speciaal. Toch moet u, zonder wroeging of uzelf te verschuilen achter superioriteit, om kunnen gaan met andermans gebrekkige inzicht dat uw zeldzaamheid niet signaleert. Leer onderscheid te maken tussen de essentie van wat u maakt en de technieken waarmee u zich uit. U moet wellicht altijd blijven proberen om dat laatste te verbeteren en andermans advies te accepteren, terwijl u de integerheid van het eerste bewaart.

to top

Imperfectie leren accepteren

U bent intens gevoelig voor schoonheid die verder gaat dan de concrete wereld en u wilt niets liever dan die schoonheid uitdrukken door middel van een geschikt creatief medium. Of u nu in een van de "schone" kunsten werkt of meer commercieel actief bent bijvoorbeeld in design, u staat open voor subtiele niveaus van het leven die andere niet waarnemen. U wilt dingen kunnen creëren die als een brug fungeren tussen deze wereld en de andere niveaus waarop u zo bent afgestemd. Dat is wellicht de kern van uw bestemming en uw creatieve werk. U moet echter leren om imperfectie te accepteren als u uw visie succesvol in tastbare vorm wilt omzetten. Niemand is erbij gebaat als er veertig jaar aan een schilderij, een boek of muziekstuk wordt gewerkt en er alsmaar geprobeerd wordt om aan onmogelijke maatstaven te voldoen, waardoor uiteindelijk niemand te zien krijgt wat u gemaakt hebt. U moet niet alleen het gat tussen visie en realiteit leren accepteren, maar ook uw werk leren loslaten wanneer het goed genoeg is. "Goed genoeg" is precies wat u moet leren zien in uw werk. U bent waarschijnlijk nooit helemaal gelukkig met compromissen aangaande uw visie aangaan en u zult altijd naar iets blijven verlangen dat in de gewone wereld niet bereikbaar is. Maar u kunt een bevredigende en waardevolle bijdrage leveren op elk werkterrein, mits u uw creatie op menselijke en niet op goddelijke schaal kunt inschatten. U moet daarbij wellicht bedenken dat onmogelijke maatstaven een alibi kunnen zijn om de echte test voor uw talenten te vermijden. Als u nooit werk uitbrengt wat anderen kunnen beoordelen, hoeft u ook de pijn en angst voor afwijzing of kritiek niet te ondergaan. Het is belangrijk dat u uw integriteit kunt bewaren voor wat voor werk dan ook, vooral als u artistieke projecten aangaat. Maar het is ook belangrijk dat u dingen een kans geeft in de gewone wereld, waarbij ze misschien niet perfect zijn, maar wel een kans maken om gewaardeerd te worden en uw vertrouwen voeden om het een volgende keer nog beter te doen.

to top

Hoofdstuk V

to top

Samenwerken met anderen

Een van de belangrijkste factoren die u moet overwegen wat de richting in uw bestaan betreft, is hoe u met anderen samenwerkt. In een werksituatie heeft iedereen een eigen stijl van relaties aangaan. Iedereen heeft andere wensen en eisen, iedereen heeft een andere mate van privacy of teamwerk nodig en iedereen gaat weer verschillend om met gelijken en autoriteiten. Er is geen "normale" manier van omgaan met anderen, maar het is belangrijk dat u beseft wat u precies zoekt, zodat uw kansen zo groot mogelijk zijn. Veel specifieke onderwerpen die met relaties op het werk te maken hebben, zijn al besproken in vorige hoofdstukken. Dit hoofdstuk is meer een beknopte weergave van uw fundamentele behoeften. Het kan handig zijn om die te onthouden.

to top

Een gedeelde visie is meer waard dan een gesprek

U bent geen uitgesproken sociabel mens als het om oppervlakkige contacten gaat. Een werkkring vol mensen aan wie u niet echt uw ideeën en visie kwijt kunt, is niets voor u. U hebt behoefte aan een paar collega's en vrienden met wie u creatief werk kunt bespreken zonder dat u de hele werkdag sociaal hoeft te zijn. De alledaagse prietpraat van het kantoorleven vindt u opdringerig en banaal, dus als dat mogelijk is kunt u dat beter vermijden. U staat pas open voor suggesties van anderen als u lang genoeg aan een creatief idee gewerkt hebt om u niet langer kwetsbaar te voelen. U bent uiterst gevoelig voor achteloze kritiek of losse opmerkingen over werk dat voor u van belang is. U vindt het moeilijk om uw denkwijze aan te passen aan andermans eisen. Een hiërarchische structuur, waarin u andermans gezag moet accepteren, is ook niets voor u. U bepaalt zelf hoe en wanneer u dingen doet. U kunt heel vriendelijk, joviaal en vol interesse voor andere mensen zijn, maar uw creatieve kijk op de dingen gaat voor. Als uw concentratie verstoord wordt door te veel eisen van buitenaf, kunt u boos, opstandig en gefrustreerd reageren. Al met al werkt u het liefst alleen, hooguit met een paar zorgvuldig uitgekozen collega's en veel privacy en tijd om dingen zelf te kunnen uitpluizen.

Maar u bent ook maar een mens en de sterke behoefte aan zelfexpressie vraagt om weerklank van mensen die openstaan voor wat u te bieden hebt. Ook al past u niet in een werkstructuur waarin u continu omringd bent door mensen, u kunt ook niet in een vacuüm leven. Ook als u alleen werkt is het noodzakelijk om met mensen om te gaan, zodra u gaat publiceren, exposeren of met uw creatieve inspanningen naarbuiten treedt. Erken dat u hoe dan ook publiek nodig hebt, zelfs al voelt u minachting voor mensen die de innerlijke wereld niet begrijpen zoals u. Dit geldt met name als u uw brood wil verdienen met uw creatieve vaardigheden. U moet communiceren, want u kunt niet verwachten dat anderen u begrijpen als u niet een beetje moeite doet om hun taal te spreken. Probeer niet te fel te zijn als u vindt dat u niet begrepen wordt. Als dat zich voordoet, maakt u de zaak misschien moeilijker door op een ontoegankelijke manier aan anderen te laten weten wat het allerbelangrijkste voor u is. Hetzelfde geldt voor uw spontane omgang met anderen. Probeer over te brengen wat uw gedachten en ideeën zijn in plaats van op voorhand aan te nemen dat men u wel niet zal begrijpen. Er zijn altijd mensen die niet kunnen bevatten wat de innerlijke visie van een ander inhoudt, maar er zijn er ook altijd die zoveel oppikken dat u het idee krijgt dat u communiceert. U hebt de steun, aanmoediging en het vertrouwen van mensen nodig die in u en uw creatieve visie geloven. Ben zuinig op die contacten, want zij kunnen een groot verschil uitmaken, niet alleen voor uw succes maar ook voor uw persoonlijke voldoening.

to top

Hoofdstuk VI

to top

Wat succes werkelijk voor u betekent

Wanneer mensen het over "succes" hebben, praten ze meestal over een belangrijke positie in de ogen van de buitenwereld, of over een baan die veel geld oplevert, met alle materiële luxe en comfort van dien. Maar succes in de dieperliggende betekenis van "bestemming" is een hoogst individuele ervaring die voor iedereen weer iets anders betekent. Succes in deze betekenisvolle zin hangt van uw individuele capaciteit af om de waarden en idealen die er het meest toe doen in de innerlijke beleving, te kunnen uiten in de buitenwereld. Op die manier bekeken heeft succes misschien helemaal niets met geld of status te maken. Succes is afhankelijk van innerlijke trouw en integriteit en weerspiegelt de essentie van een individu, niet een algemene kijk die op oppervlakkige, sociale of materiële zaken is gebaseerd.

Succes moet voor u uw pogingen weerspiegelen om uw innerlijke wereld en de buitenwereld op orde te brengen. Ook al vindt u de stoffelijke realiteit belangrijk, financieel gewin, status of een maatschappelijke "toppositie" zijn niet uw belangrijkste motivatie. Diep van binnen bent u ambachtelijk ingesteld, of u nu met materialen werkt of met psychologische of fysieke materie. Uw ziel dwingt u tot taken als integreren, polijsten, verfijnen, bewerken, herstellen en helen en dat moet u ook in uw werk kunnen doen zodat u voelt dat u een zinvol bestaan leidt. Nuttig zijn is het fundament van uw idee van succes. Voor uw levensvervulling moet u een zinvolle zaak of een hogere waarheid dienen waarin u gelooft. U houdt, meer dan een ander, van werken om te werken. Het biedt u een intenser ritme in het dagelijks leven en een groter geheel waarvan u instinctief beseft dat uw leven er deel van uitmaakt. Integriteit op het hoogste niveau is extreem belangrijk voor u: u staat in dienst van uw innerlijke idealen en bent er niet om de buitenwereld te dienen uit zekerheid of om financieel gewin.

Uit vrees voor emotionele kwetsbaarheid kunt u te veel gericht zijn op de alledaagse details in uw werk. Dit gaat ten koste van uw werkrelaties en een intuïtieve en fantasierijke aanpak. Uit vrees voor afwijzing, pijn en buitensluiting stelt u zich te defensief op. Daardoor versmalt uw blik en raakt echt creatief werk geblokkeerd omdat u voor veiligheid en betrouwbaarheid kiest. Toch kunnen deze angsten ook heel positief uitwerken, als u maar niet te achterdochtig wordt of uw gevoelens te veel afschermt. Door uw sensitiviteit voor emotionele pijn is uw medeleven met anderen oprecht wat tot werk kan leiden dat schade en pijn herstelt. Kwetsbaarheid leidt u naar diepere niveaus van de menselijke natuur waardoor u meer begrip krijgt voor de pijn die anderen doorstaan en de hulp die u kunt bieden.

U moet bruggen bouwen, herstellen wat beschadigd is, verenigen wat uiteengevallen is en wat besmet of verwaarloosd is terugbrengen in zijn meest gezonde werkzame staat. Dit kan gelden voor voorwerpen, gebouwen, het menselijk lichaam, de psyche, de natuur of het planten- en dierenrijk. Een ware bestemming stelt u in staat om een beetje orde en harmonie in uw directe omgeving te brengen; dat is immers de basis van al wat leeft.


Astrologische data gebruikt voor Beroep en Bestemming
voor Barack Obama (mannelijk)
geboortedatum: 4 aug 1961 kloktijd: 19:24
in Honolulu, HI (US) U.T: 05+24
157w52, 21n18 sterrentijd: 15:46:38

PLANEETSTANDEN
planeet teken graad beweging
Zon Leeuw 12°32'53 in huis 6 direct
Maan Tweelingen 3°21'27 in huis 4 direct
Mercurius Leeuw 2°19'54 in huis 6 direct
Venus Kreeft 1°47'22 in huis 5 direct
Mars Maagd 22°34'36 in huis 7 direct
Jupiter Waterman 0°51'31 in huis 12 retrograde
Saturnus Steenbok 25°19'51 in huis 12 retrograde
Uranus Leeuw 25°16'15 in huis 7 direct
Neptunus Schorpioen 8°36'21 in huis 9 direct
Pluto Maagd 6°58'40 in huis 7 direct
Maansknoop Leeuw 27°53'33 in huis 7 retrograde
Cheiron Vissen 5°19'01 in huis 1 retrograde

HUIZENVERDELING (Placidus)
Ascendant Waterman 18°02'41
2de huis Vissen 25°53'53
3de huis Stier 0°17'21
Nadir Stier 28°53'07
5de huis Tweelingen 23°58'28
6de huis Kreeft 19°01'00
Descendant Leeuw 18°02'41
8ste huis Maagd 25°53'53
9de huis Schorpioen 0°17'21
Midhemel Schorpioen 28°53'07
11de huis Boogschutter 23°58'28
12de huis Steenbok 19°01'00

MAJEURE ASPECTEN
Zon Vierkant Neptunus 3°56
Maan Sextiel Mercurius 1°01
Maan Driehoek Jupiter 2°30
Maan Driehoek Saturnus 8°02
Maan Vierkant Uranus 8°04
Maan Vierkant Pluto 3°37
Maan Vierkant Maansknoop 5°27
Maan Vierkant Cheiron 1°57
Mercurius Oppositie Jupiter 1°27
Mercurius Oppositie Saturnus 6°59
Mercurius Vierkant Neptunus 6°16
Venus Vierkant Mars 9°12
Venus Driehoek Neptunus 6°49
Venus Sextiel Pluto 5°11
Venus Sextiel Maansknoop 3°53
Venus Driehoek Cheiron 3°31
Mars Driehoek Jupiter 8°17
Mars Driehoek Saturnus 2°45
Jupiter Conjunct Saturnus 5°32
Jupiter Vierkant Neptunus 7°44
Uranus Conjunct Maansknoop 2°37
Neptunus Sextiel Pluto 1°38
Neptunus Driehoek Cheiron 3°16
Pluto Conjunct Maansknoop 9°05
Pluto Oppositie Cheiron 1°39
Zon Oppositie Ascendant 5°29
Maan Oppositie Midhemel 4°27
Uranus Oppositie Ascendant 7°13
Maansknoop Oppositie Ascendant 9°50
De getallen geven de orb aan. d.w.z. de afwijking van de exacte aspecthoek.