Årshoroskop

fra Januar 2011
for Joanne K. Rowling, født 31 Juli 1965
Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2015
ETJN 6212.502-15, 24.2.15
Alt har sin stund

I. INDLEDNING

En lille brugsanvisning

II. ÅRETS VIGTIGSTE TEMAER

Saturn konjunktion Mars * Saturn konjunktion Ascendant * Saturn i første hus

III. FLERE AF DE LANGSOMME PLANETERS TRANSITTER

Saturn kvadrat MC * Neptun opposition Merkur * Pluto trigon Venus * Jupiter trigon Sol * Jupiter konjunktion Descendant * Jupiter i syvende hus * Jupiter kvadrat MC * Jupiter opposition Mars * Jupiter sekstil Jupiter * Jupiter trigon Merkur * Jupiter trigon Venus * Jupiter kvadrat Sol * Jupiter i ottende hus * Jupiter trigon Uranus * Saturn trigon Jupiter

IV. ET UDVALG AF DE HURTIGE PLANETER STRANSITTER

Merkur kvadrat Mars * Sol trigon Mars * Mars trigon Mars * Merkur konjunktion Descendant * Venus opposition Merkur * Mars konjunktion Descendant * Venus konjunktion Descendant * Merkur i elvte hus * Merkur konjunktion Merkur * Sol konjunktion Sol * Venus konjunktion Mars * Sol i første hus * Venus kvadrat Sol * Merkur i tredje hus * Mars konjunktion Pluto

APPENDIKS

Vejledning i den grafiske oversigt * Teksten og computerprogrammet * Yderligere læsning

to top

Alt har sin stund
Alt har sin stund
og hver en ting under himmelen sin tid:
tid til at fødes og tid til at dø,
tid til at plante og tid til at rydde,
tid til at dræbe og tid til at læge,
tid til at nedrive og tid til at opbygge,
tid til at græde og tid til at le,
tid til at sørge og tid til at danse,
tid til at kaste sten
og tid til at sanke sten,
tid til at favne
og tid til ikke at favne,
tid til at søge og tid til at miste,
tid til at gemme og tid til at bortkaste,
tid til at flænge og tid til at sy,
tid til at tie og tid til at tale,
tid til at elske og tid til at hade,
tid til krig og tid til fred.
Prædikeren 3, 1 - 8

to top

I. INDLEDNING

Alt har sin tid, og det er formodentlig heller ikke tilfældigt, at du læser dit årshoroskop netop nu. Ligesom uret viser dig, når det er tid til at stå op, gå på arbejde eller holde pause, peger himlens kosmiske ur på det, der er af betydning i dit liv netop nu. Dette ur har imidlertid mere end ti visere - planeterne; og selve urskiven - dit fødselshoroskop - er heller ikke helt nem at aflæse. Dit årshoroskop kan hjælpe dig med dette.

Årshoroskopet handler om planeternes løbende transitter hen over alle relevante punkter i dit fødselshoroskop. Iagttagelsen af transitterne er en af astrologiens allerældste teknikker. Det faktum, at transitterne reelt peger på betydningsfulde tendenser og temaer i livet, er en af de få kendsgerninger, som alle astrologer er enige om. Men at pege på et bestemt tema er ikke det samme som at forudsige en bestemt begivenhed. Lad os holde os til ovenstående eksempel med uret: Hvis uret viser klokken syv om morgenen, kan det være tid at stå op, men det er jo ikke uret i sig selv, der bevirker, at vi står op - vi både kan og skal selv beslutte, hvad vi vil gøre.

Denne analyse handler derfor heller ikke om at forudsige fremtidige begivenheder. Meningen med den moderne astrologi er at lære mennesker at forstå de kræfter, der gennemsyrer ikke alene mennesket og dets verden, men også hver enkelt af os på en helt speciel måde. Det er ikke astrologiens hensigt at foreslå dig bestemte beslutninger, men at give dig den information, der kan gøre det nemmere for dig at træffe de rigtige beslutninger - klogeligt tilpasset hver eneste individuel situation, som du måtte befinde dig i livet igennem.

to top

En lille brugsanvisning
Hvis du læser årshoroskopet for allerførste gang, råder vi dig til, at du efter denne indledning kun læser kapitel II. Der finder du fortolkningerne af de væsentligste transitter i år.

De øvrige kapitler i årshoroskopet skal ikke læses ud i én køre. Hvorfor? Desværre er det sådan, at transitterne til dit fødselshoroskop - akkurat ligesom de vigtige begivenheder i dit liv - ikke finder sted i pæn rækkefølge efter hinanden; tværtimod, som regel optræder de i et syndigt rod. Ofte er der mange forskellige kræfter på færde samtidig, og de kan indbyrdes være af helt modsatrettet karakter. Nogle temaer strækker sig over lang tid og kan vare adskillige måneder eller endog flere år, mens andre er mere kortvarige og kun virker i nogle få dage - som så til gengæld kan være så meget desto mere intense. Der sker så mange forskellige ting i løbet af et år, at du blot ville blive forvirret, hvis du forsøgte at forstå og rumme det hele på én gang.

Derfor anbefaler vi, at du gennemlæser årshoroskopet efter mottoet: "Alt har sin tid." Det kan være en god idé at vælge en bestemt periode, som særlig interesserer dig, f.eks. den nuværende eller den kommende måned, og så koncentrere dig om de pågældende temaer. Årshoroskopet tilbyder dig flere velegnede midler til sådan en tidsbegrænset, selektiv udvælgelse: På side tre finder du en indholdsfortegnelse over de aktuelle emner for hver enkelt måned med angivelse af de respektive sider; på side to er alle transitterne fremstillet i en grafisk tabel, igen med relevante teksthenvisninger. De vandrette linjer viser de enkelte transitters varighed, og de små mærker på linjerne viser præcist, hvornår den transitterende planet krydser hen over det respektive punkt i dit fødselshoroskop. De samme grafiske linjer optræder på de enkelte sider i rapporten, men kun for de transitter, der bliver beskrevet på den pågældende side. Og endelig giver appendiks-afsnittet dig en mere udførlig forklaring på den grafiske fremstilling.

Mens du læser de udvalgte steder, så prøv at huske hovedtemaerne for hele året. Hvis du gentager denne fremgangsmåde, skulle du blive i stand til at danne dig et godt overblik over de relevante temaer i en bestemt periode. Du vil dog gentagne gange blive nødt til at acceptere, at der kan dukke helt modstridende ting op side om side. Det forekommer ofte i livet, at vi må rumme meget store modsætninger - i stor målestok såvel som i det små. Og modenhed og visdom består formentlig hovedsagelig i at være i stand til at acceptere modsætningerne og manglerne ved den menneskelige tilværelse.

to top

II. ÅRETS VIGTIGSTE TEMAER

I dette kapitel vil du finde fortolkninger af de vigtigste transitter til dit fødselshoroskop. Der er tale om nogle langvarige og helt grundlæggende temaer, som ofte vil være relevante for dig igennem adskillige måneder, ja nogle gange i flere år.

to top

Saturn konjunktion Mars

Slutningen af januar 2011 indtil begyndelsen af oktober 2011: Dette er ofte en periode præget af enorme frustrationer, hvor man virkelig kan føle, at man støder hovedet imod en mur. Men det kan også være en tid, hvor man udfører en hel del hårdt arbejde. Hvad det bliver, afhænger af, hvordan du omgås energien i denne transit. Transittens grundlæggende betydning er "hæmmet energi", men det kan også blive "disciplineret energi", såfremt du ikke forsøger at klare alt for mange ting på én gang.

Negativt set kan energien i denne transit fremkalde en følelse af intens irritation. Selv småting synes at gå dig på nerverne, og uheldigvis bliver du ofte konfronteret med andet og mere end småting. Mennesker eller omstændigheder synes at stille sig i vejen for alt, hvad du forsøger at gøre. På arbejdet kan din chef eller arbejdsgiver modsætte sig dine ideer uden at angive nogen egentlig grund. Eller vedkommende kan bebyrde dig med så meget arbejde, at du ikke har tid til noget som helst andet.

Sommetider kan du ende i de mest bitre, egocentrerede skænderier med andre. Det vil være fristende at tilskrive det en eller anden form for sammensværgelse imod dig, men det er formentlig ikke tilfældet. Det er mere sandsynligt, at du - selv med de bedste intentioner - udsender en energi, som føles truende for andre. De kan reagere ved at forsøge at standse dig. Og selvom du slet ikke har til hensigt at optræde truende, så må du virkelig forsøge ikke at få folk til at føle sig truede. Du kan også selv blive et offer for andre menneskers aggressive intentioner, uden at du på nogen måde synes at have lagt op til det.

Denne transit kan påvirke dit helbred. Den synes at falde sammen med ulykker, især skader på ben og knogler, samt sygdomme såsom gigt og ledbetændelse. Lider du af denne type sygdomme, bør du tage virkelig vare på dig selv under denne transit.

Problemet med denne periode er, at energien bliver bremset. Mars' energi ønsker at udfolde sig i alle mulige retninger, men transit-Saturn antyder nogle begrænsninger, som bliver påført den udefra. Du bør kun påtage dig opgaver af et begrænset omfang, men som kræver stor anstrengelse og koncentration på deres felt. Hvis du koncentrerer energien om relativt snævre emner, kan du gøre effektivt brug af den. Men hvis du farer frem med storslåede og vidtrækkende planer, vil du antagelig fremkalde denne transits værste virkninger.

Også en anden fare bør nævnes. Kombinationen af Mars og Saturn kan antyde en form for kold, brutal vrede, som du bør undgå. Hvis du bliver vred, så giv luft for din vrede. Lad være med at surmule og blive bitter, end ikke i det skjulte, for det vil kunne fremkalde en lige så vredladen og bitter respons fra andre. Hvis du ikke arbejder med disse følelser hos dig selv, kan du blive et offer for andres brutalitet.

to top

Saturn konjunktion Ascendant

Slutningen af oktober 2010 indtil midten af august 2011: Dette er en af de mest betydningsfulde transitter i dit liv. I denne periode vil dine personlige ansvarsområder vokse betydeligt, og du vil forsøge at skille dig af med alt det i din tilværelse, som ikke er nødvendigt for at leve op til dem. Derfor vil din dagligdag på én gang blive mere kompliceret og mere enkel. Du fuldfører bestemte opgaver i dit liv og går ind i en fem-otte års periode med relativt stilfærdige forberedelser med henblik på en ny start. Du vil fjerne visse elementer fra din tilværelse og arbejde hårdt på at fuldføre andre.

Under denne transit kan du have mindre bevægelsesfrihed end ellers på grund af presset fra omstændighederne og ønsket om at få tingene fra hånden. Gamle opgaver, som aldrig er blevet ført til ende, skal færdiggøres nu. På jobbet kan du blive nødt til at anstrenge dig noget mere for at få arbejdet gjort. Dine overordnede vil muligvis pålægge dig et større ansvar, end du selv ville have foretrukket. Her vil formentlig ikke være tale om nogen synderlig munter periode, men den vil antagelig være ret produktiv. Men start ikke på nogle helt nye projekter, for om få år vil du måske erfare, at du ikke besidder de tilstrækkelige midler eller psykiske resurser til at gennemføre dem. Nøjes med at gøre det ufærdige færdigt, og sørg for at forenkle din tilværelse.

Dine gode personlige kontakter vil antagelig ikke lide noget videre under denne periode, men de dårlige vil bryde helt sammen. Du vil i de kommende år trække dig tilbage fra alt det i din tilværelse, som er unødvendigt, eller som stiller sig i vejen for din udvikling. Dårlige eller vanskelige relationer til andre kan være blandt de ting, der bliver kasserede.

Prøv at undgå at komme til at opføre en mur imellem dig selv og andre, for det vil der være stor risiko for i øjeblikket. Pligter, ansvar og forpligtelser over for andre udelukker ikke personligt tilfredsstillende relationer, selvom du måtte føle det sådan lige nu. Hvis du unødigt afskærer dig fra andre mennesker, vil du blive ensom og deprimeret. De mennesker, der hører til i din hverdag, vil få stor betydning for dig nu, især fordi du udelukker dem, der ikke gør det. Det vil ofte være en god idé at opsøge ældre menneskers selskab og råd, for de sidder inde med den indsigt og forståelse, som du selv mangler.

Trods de vanskeligheder, der opstår, er her tale om en produktiv periode. Følg de projekter op, som bør færdiggøres, og få styr på din tilværelse, så du er parat til den kommende tids forberedelser.

to top

Saturn i første hus

November 2010 til december 2012: Denne transit symboliserer starten på en ny indre vækstperiode. Den periode, hvor Saturn krydsede din Ascendant, var en tid, hvor du måtte afskære de sider af din tilværelse, som ikke længere spillede en rimelig rolle, en tid, hvor forskellige projekter blev ført til ende. Mens Saturn fortsætter sin transit igennem dit første hus, vil dine forskellige ansvar stadig føles tunge, men dine resultater vil formentlig også være store. Under denne transit er det ikke nogen god idé at påbegynde nye langvarige projekter, som det vil tage år at gennemføre. Men du bør helt klart køre videre med ting, som kan udføres i løbet af et kortere tidsrum. Brug ikke transitten som en undskyldning for at sidde passivt hen og vente på bedre tider.

Tiden er nu inde til, at du vender opmærksomheden indad. Du har netop afsluttet en fjortenårig periode, hvor din bevidsthed primært var koncentreret om din omgang med andre mennesker, dit sociale liv. Samtidig med at du har opbygget en omfattende ydre omverden, kan du være fuldkommen ubevidst om, hvad der foregår i dit eget indre. Nu er tiden inde til at vende opmærksomheden indad og genskabe en personlig struktur de steder, hvor det måtte være tiltrængt. Denne proces kan tage adskillige år, så forhast dig ikke. Du har lært meget om verden, men nu bør du lære noget om dig selv. Hvad er det, du i virkeligheden ønsker og behøver? Hvad har du lært om dig selv gennem de senere år? Du må forstå, hvem du er, på dine egne præmisser, ikke på andres.

Uanset hvordan du i øvrigt er som menneske, så er dette en periode beregnet på introversion og introspektion. Jo bedre kontakt du får med dig selv gennem de næste par år, desto større succes vil du få i fremtiden.

Da tidspunktet er velegnet til at skue indad, vil det helt klart volde problemer, hvis du har påtaget dig nogle meget omfattende forpligtelser i den ydre verden. Hvis disse pligter forhindrer dig i at bruge energi på dig selv, vil du begynde at få problemer med dem. Du vil måske føle, at du simpelthen ikke har energi til at klare dem; du kan føle dig indesluttet og træt. Er du indadvendt af natur, vil du blive det i endnu højere grad. Ofte oplever folk betydelige nederlag i forbindelse med deres arbejde i denne periode, fordi arbejdet afleder dem fra at beskæftige sig med sig selv.

Det er et udmærket tidspunkt for alle former for psykoterapi og menneskeligt udviklings- og bevidstgørelsesarbejde. Du har brug for at aflægge alle de ukorrekte og upræcise opfattelser af dig selv, som du har lært fra andre. Du har brug for at vide, hvem du er. Derefter kan du lægge et passende fundament for en rekonstruktion af dit eget indre.

to top

III. FLERE AF DE LANGSOMME
PLANETERS TRANSITTER

I det følgende vil du, i kronologisk orden, finde de øvrige af de langsomme planeters transitter. De vigtigste af dem er markeret med et * i overskriften, og de tilsvarende grafiske linjer, som antyder deres respektive tidsspand øverst på siden, er en smule kraftigere end de andre.

Som det allerede er blevet nævnt i indledningen, bør dette kapitel ikke læses ud i én køre. Vælg en bestemt periode og læs om dens temaer, enten ved at slå dem op i indholdsfortegnelsen (side tre) eller ved at anvende den grafiske tabel (side to), som ligeledes vil henvise dig til de relevante sider.

to top

Saturn kvadrat MC

Slutningen af november 2010 indtil slutningen af september 2011: Dette vil være en prøvelsernes tid i din tilværelse. Du vil være tvunget til at foretage mange valg med hensyn til, hvilke områder af livet du vil lægge mest vægt på. Vil du arbejde på at opbygge en ny karriere eller fortsætte opbygningen af den gamle? Vil du arbejde på at gøre din helt personlige tilværelse så tilfredsstillende som mulig? Vil du arbejde kollektivt sammen med mange andre mennesker eller alene?

Ofte opstår der en "fremmedgørelseskrise" under denne transit, en pludselig følelse af at være afskåret fra alle andre, som om du har brugt al for megen energi på at forfølge dine helt personlige mål. Dette kan på sin side afstedkomme ensomhedsfølelse og en fornemmelse af at være på afstand af andre, selv dem du holder allermest af. Eller du kan måske pludselig føle, at du ikke længere besidder den nødvendige styrke til at fortsætte i den retning, du har valgt. Frygten for personlig utilstrækkelighed kan fordreje dit udsyn. Alt dette vil sandsynligvis forekomme, såfremt du har forsømt dine personlige relationer i livet. Du kan ikke fortsætte for evigt uden støttende følelsesmæssige relationer til andre, og det er måske netop, hvad du har forsøgt at gøre.

Sommetider kan transitten få den modsatte virkning, og du vil opdage, at forskellige personlige forviklinger har blandet sig utidigt i din stræben efter en personlig målsætning. I så fald vil du afbryde de pågældende forhold og derved få frihed til at følge din egen vej. Det vil her være et spørgsmål om at finde den rette balance imellem dine personlige relationer og din egen fremgang og udvikling i tilværelsen.

Set fra en helt anden synsvinkel kan denne transit teste dit valg af målsætning. Du kan støde på modstand fra andre, som tvinger dig til at overveje, om dine mål nu også virkelig har værdi for dig. Har de det, kan konflikten med andre eller med omstændighederne vise sig nyttig. Men hvis du opdager, at du egentlig ikke rigtig har hjertet med dig på den vej, du har valgt, så kan du blive nødt til at foretage nogle justeringer og ændre kurs. Det er meget bedre at gøre det nu end om nogle år, hvor du kan have forpligtet dig for meget på en kurs, der ikke passer til dig, og opdage, at du er bastet og bundet. Skal der ske forandringer, så skal det være nu. Det vil muligvis ikke være videre behageligt, men det er muligt.

to top

Neptun opposition Merkur

Slutningen af maj 2010 indtil midten af november 2012: Tænkning og kommunikation vil være problemfyldte områder i din tilværelse, så længe denne transit varer. Du vil have lettere ved at blive forvirret nu end på noget andet tidspunkt, og det er et meget dårligt tidspunkt at træffe vigtige beslutninger på. Enten misforstår du de forhold, som påvirker din beslutningsproces, eller også kender du ikke alle faktorerne. Det er også muligt, at en eller anden har bedraget dig med hensyn til de faktiske forhold.

I kommunikationen med andre bør du passe meget på, at det, du siger, fremtræder klart, og hvis du ikke er i stand til at forstå de ting, andre fortæller dig, så anstreng dig for at komme til større klarhed. Der er alvorlig risiko for, at du misforstår andre i øjeblikket, og det kan medføre nogle meget ubehagelige situationer.

Du vil i højere grad end vanligt være udsat for mærkelige indfald i øjeblikket. Pas på, at du ikke bliver besat af vrangforestillinger, for du vil have meget svært ved at afgøre, hvad der er bedrag og hvad ikke. De velkendte og fornuftige principper, som har styret din tilværelse hidtil, er nok mere pålidelige end nogle helt nye.

I forbindelse med forretningsaftaler eller andre købs- og salgsforhandlinger bør du være ekstremt forsigtig, for du kan nemt blive narret. I vanskelige aspekter som dette hersker både Merkur og Neptun over tyveri, og offeret kan blive dig. Sørg derfor for, at alt, hvad du køber, er præcis sådan, som du får at vide, og vær altid sikker på at få en garantiseddel, når du køber større ting. Befinder du dig på salgssiden, bør du sikre dig en form for kontrakt med køberen.

Undgå at engagere dig i forehavender, som du ved er uhæderlige. Når det drejer sig om at snyde andre, vil heldet ikke være på din side; den, der bliver mest såret, vil være dig selv.

Du kan også være udsat for nogle ejendommelige nervebetonede lidelser i denne tid. Der kan være tale om enten fysisk eller psykisk sygdom. Psykisk sygdom vil formentlig antage form af en besynderlig ængstelse og nervøsitet. Det kan måske hjælpe dig at tage nogle ekstra vitaminer i behandlingen af din nervøsitet, men kontakt først din læge. Du må indse, at alle former for frygt, som måtte dukke op i dig i denne periode, formentlig er helt ubegrundede og alene opstår på grund af en hyperaktiv fantasi.

På den anden side kan du godt have egentlige fysiske problemer. Denne transit kan antyde en nervemæssig svækkelse eller en tilstand, hvor dine nervebaner ikke viderebringer de impulser, de skal. Hvis du har alvorlige psykiske problemer, så kan de have en organisk baggrund. Gå til din læge for at få det undersøgt.

to top

Pluto trigon Venus

Begyndelsen af januar 2011 indtil slutningen af november 2012: Denne transit understreger de kreative og romantiske sider af din tilværelse. Venus' evne til at bringe kærlighed og kunstnerisk kreativitet tildeles stor styrke gennem transitten fra Pluto.

Denne transit kan bringe dig et nyt parforhold eller uddybe det gamle. Et nyt forhold, som starter i denne periode, vil være bemærkelsesværdigt ved sit stærke følelsesmæssige engagement. Det vil næppe kunne beskrives som overfladisk eller tilfældigt. Der er en tvangsbetonet kvalitet ved energien, som driver dig og din partner i armene på hinanden, men den er ikke på nogen måde negativ. Det vil blot forekomme jer, at dette forhold var uundgåeligt, og I vil begge erfare, at det vil blive en lærerig oplevelse af den bedst mulige slags. I vil lære meget om de energier i jeres eget indre, som er på færde i jeres forhold. Du vil måske opleve kærligheden som et mindre bevidst fænomen og opdage, at du selv handler ud fra blinde impulser i langt højere grad, end du troede. Denne erkendelse udgør første trin hen imod en større følelsesmæssig bevidsthed.

Også et eksisterende parforhold kan opleve en periode præget af kreative forandringer. Dine følelser er stærkere i øjeblikket, og I vil begge lære mere om jeres måde at fungere på i forholdet.

Din kreative energi vil blive vakt, og hvis du på nogen måde har talent for kunst, vil du være i stand til at lægge en dybere og mere følelsespræget energi i dine produkter, end du nogensinde før har gjort. Andre mennesker vil anerkende den intensitet, der præger dine værker, og du kan meget vel opnå stor anerkendelse for dem.

Kunst og kærlighed vil have én ting til fælles under denne transit: oplevelsen af dem vil hæve dig op over dagligdagen og ind i en helt ekstraordinær verden, for det er i virkeligheden, hvad du søger. Kunst og kærlighed vil have en betydelig indvirkning på dit liv i øjeblikket og påvirke dit liv mange år frem i tiden.

to top

Jupiter trigon Sol

Fra 16. februar 2011 til 8. marts 2011: Her er tale om en meget behagelig Sol-Jupiter kontakt. Faktisk er den så behagelig, at du vil være tilbøjelig til at læne dig tilbage, nyde den og intet foretage dig. Men i virkeligheden er dette et vigtigt tidspunkt i dit liv, for du vil kunne nå ud til nye områder af tilværelsen og få nye og nyttige oplevelser. Dine kreative potentialer er kolossalt store i øjeblikket, og du vil meget nemt kunne udrette en hel del, som ville volde dig besvær på andre tidspunkter. Dine indre energier er stærke, og du er fuld af selvtillid og føler, at du kan udrette hvad som helst.

Denne transit indikerer som regel et godt helbred og en følelse af velvære, selvom du kan være tilbøjelig til at tage på i vægt, hvis du ikke passer på. Du vil muligvis ikke have nogen videre lyst til fysiske aktiviteter, men det vil alligevel være en god idé at sørge for at få motion. Bestræb dig især på at komme udendørs. Vandreture kan være en meget nyttig aktivitet i øjeblikket.

Har du lyst til fysisk aktivitet, især sport, så løb ikke unødige chancer på grund af overdreven selvsikkerhed. Transitten medfører ikke direkte en tendens til uheld, faktisk er den temmelig "heldig" for de fleste. Men den kan give dig en tendens til at overvurdere din egen formåen, og hvis der er andre kræfter på spil, som gør dig modtagelig for uheld, så kan transitten få en negativ effekt.

Det er en gunstig periode for økonomiske transaktioner. Du vil muligvis have lyst til at få dine omgivelser til at virke lidt mere elegante, og du kan bruge temmelig mange penge på det. Det er helt fint, og du bør tænke positivt med hensyn til alle forhold, men lad ikke din interesse for materielle anskaffelser gøre dig blind over for nogle helt klare muligheder for indre vækst.

Transitten ledsages ofte af faktiske eller rent mentale rejser. Tag dig tid til at udvide din forståelse af verden omkring dig. Du interesserer dig stærkt for ideer, der adskiller sig fra det, du normalt møder og kender, og du er langt mere tolerant over for andre måder at leve på. Selv træk, der normalt irriterer dig hos folk, går dig ikke på i øjeblikket. Og din humor er langt større end vanligt, så du vil kunne nyde livets dans i hele dens fylde.

to top

Jupiter konjunktion Descendant

Fra 8. marts 2011 til 27. marts 2011: I denne periode vil du forsøge at komme til at gro på forskellig vis igennem dine nærmeste relationer til andre mennesker. Du vil prøve at skabe kontakter, som virker fremmende på din tilværelse, ikke af selviske grunde, men ud fra et ægte ønske om gensidig vækst. Ofte kan der på dette tidspunkt dukke en person op i din tilværelse, som tilbyder at hjælpe dig på en eller anden måde, sædvanligvis via et partnerskab.

I forbindelse med forretninger kan det således være et umådelig gunstigt tidspunkt at indgå partnerskab eller kontrakt med en eller anden på. På det personlige plan vil du samarbejde tættere med et andet menneske, end du plejer, og det vil fungere godt for jer begge. Hvis andre ting understøtter det, vil du kunne møde én, som vil komme til at betyde meget for dig rent kærlighedsmæssigt, men det er dog ikke det almindeligste resultat af denne transit.

Det er også et glimrende tidspunkt at opsøge en rådgiver på, især en sagfører, men også andre former for rådgivere. I denne sammenhæng er det endvidere sandsynligt, at såfremt du har en retssag kørende i øjeblikket, vil den formentlig forløbe, som du ønsker det.

Er du gift, vil dit ægteskab antagelig fungere bedre end normalt i øjeblikket. Du og din partner vil være ivrige efter at hjælpe hinanden med at gro og at fremme hinandens interesser på alle mulige måder. Du ønsker ikke at begrænse din ægtefælle eller selv at blive begrænset af vedkommende på nogen som helst måde. Da du udmærket forstår behovet for frihed til personligt selvudtryk inden for forholdets rammer, så vil du også forsøge at finde nogle måder at tilvejebringe denne frihed på. Hvis dit ægteskab i almindelighed ikke fungerer særlig godt, kan denne transit have to forskellige virkninger. Enten kan den afstedkomme en bedring i forholdet, så det holder op med at være så problematisk, eller også kan den gøre din frihedstrang så stærk, at du helt bryder ud af forholdet. I begge tilfælde vil selve problemet være ryddet af vejen. Og ethvert skibbrudent ægteskab, som opløses under denne transit, vil formentlig gøre det i en venlig atmosfære.

to top

Jupiter i syvende hus

Marts 2011 til marts 2012: I denne periode kan dine intime og personlige møder med andre mennesker vise dig bestemte aspekter af dig selv og af verden omkring dig. I det store og hele begunstiger denne transit dannelsen og bevarelsen af alle slags partnerskaber, herunder også ægteskab. Selvom transitten i sig selv ikke specielt indikerer ægteskab, så vil den få et evt. ægteskab til at fungere godt i øjeblikket.

Under denne transit vil du møde mennesker, som kan hjælpe dig på forskellig vis. Du vil nærme dig alle relationer med en forestilling om, at du og den anden person bør hjælpe hinanden. Du er ikke tilbøjelig til at ville klare tingene på egen hånd lige i øjeblikket, og det vil også være klogt af dig ikke at gøre det. Du har stærkt brug for et andet menneskes hjælp, ikke fordi du selv er svag, men fordi den anden vil kunne komplettere din personlighed.

Tidspunktet er også velegnet til at tilkalde professionel assistance af en eller anden art, især juridisk, men også fra en læge, konsulent eller personlig vejleder. Skal du i retten i denne periode, vil resultatet formentlig blive positivt, især i civile søgsmål, selvom det selvfølgelig er vigtigt, at du sørger for at være dækket ind på alle områder. Tag ikke transitten for givet, for du vil kunne overse en detalje, som så siden kan spænde ben for dig. Forsøg heller ikke at få mere ud af det, end du tilkommer, og lad være med at overvurdere resultatet. Det vil blot give dig problemer. Som alle andre Jupiter-transitter kræver også denne, at man udviser et vist mådehold, såfremt man skal have mest muligt ud af den.

Eftersom Jupiter refererer til fremmede steder og personer, så kan denne transit indikere et partnerskab eller nært forhold til en udlænding. Eller den kan indikere et forhold til én, hvis baggrund er så forskellig fra din, at du må udvide din synsmåde og din verdensforståelse for overhovedet at omgås den pågældende. Ethvert intimt forhold, der starter i øjeblikket, vil afgjort have en bevidstgørende indvirkning på dig. Med andre ord, forholdet giver dig ikke lov til at opretholde dit hidtidige snæversyn.

Hvis du gifter dig under denne transit, vil din partner formentlig være en anelse ældre end dig og allerede være ret veletableret. Din respekt for vedkommende vil være en af hovedårsagerne til, at du føler dig tiltrukket af ham eller hende. Det er et tegn på, at den pågældende har større livserfaring end du selv.

to top

Jupiter kvadrat MC

Fra 24. marts 2011 til 12. april 2011: I denne periode vil du forsøge at udrette noget af betydning for dit arbejde eller din karriere. Du vil ikke finde det tilfredsstillende at fortsætte, som du hidtil har gjort, og dine ambitioner vil være større end ellers. Det kan i det lange løb være godt eller skidt, afhængigt af hvordan du bærer dig ad med at opnå fremgang. Positivt betragtet kan transitten hjælpe dig med at overvinde tidligere hæmninger, som hovedsagelig var begrundet i frygt og mangel på selvtillid. I øjeblikket føler du dig i stand til at udføre store ting og er villig til at arbejde for det. Transitten afstedkommer normalt en udpræget optimisme og selvtillid, men du bør passe på, at du ikke kommer til at overdrive. Dit liv vil ikke kunne fungere, hvis du forsømmer de vigtige detaljer i dagligdagen. Lad derfor ikke dine aktuelle, tilsyneladende vigtigere gøremål foranledige dig til at overse disse andre aspekter af tilværelsen.

Men denne transit kan også antyde et inflateret ego, en tilstand, hvor man tillægger sig selv kræfter og talenter, som langt overstiger éns virkelige evner. I sjældne og ekstreme tilfælde kan sådan et menneske ligefrem anse sig selv for at være noget nær guddommelig. Men for de fleste kommer det simpelthen til udtryk som en overvurdering af egne evner. Vær forsigtig med ikke at påtage dig mere, end du kan overkomme. Der ligger så megen positiv energi i denne transit, at det ville være synd at øde den bort på stolthed, tåbelig arrogance og overvurdering af egne evner.

Du ønsker at være betydningsfuld i øjeblikket, og du har helt sikkert mulighed for at nå dette mål, men kun hvis du har tilstrækkelig kendskab til dig selv. Tag blot mod til dig og forsøg at klare mere, end du før har gjort, men afbalancér dit vovemod med fornuft og omtanke.

to top

Jupiter opposition Mars

Fra 30. marts 2011 til 18. april 2011: Her er tale om en umådelig sprudlende transit, som giver dig tendens til at udføre alting med meget store armbevægelser. Dit energiniveau er højt, og du er ambitiøs i alt, hvad du gør. Du har et stort behov for at udfolde dig fysisk, men pas på, at du ikke kommer til at handle overilet. Disciplin og selvkontrol er nødvendig, uanset hvad du kaster dig ud i.

Overvurdér ikke dine egne evner, hverken over for dig selv eller over for andre. Du er i stand til at yde temmelig meget under denne transit, men du behøver ikke at overdrive. Det er især vigtigt, at du ikke narrer dig selv med hensyn til dine egne evner, for du vil formentlig forsøge at udrette det umulige og højst sandsynlig overanstrenge dig derved. Af samme grund bør du ikke tage unødige chancer. Den almagtsfølelse, som transitten eventuelt bibringer dig, er ikke realistisk, i det mindste ikke i det omfang du oplever den.

Sommetider kan transitten antyde en konflikt med andre, hvor du måske forsøger at bryde med den andens restriktioner. Det er svært at afgøre sådan rent generelt, om din vurdering af situationen er korrekt, dvs. om den anden virkelig kræver for meget af dig eller lægger for store begrænsninger for dig. Derfor bør du undersøge sagen meget nøje, inden du handler. Du har et stort behov for at hævde dig og gøre dig gældende i øjeblikket, men gem det til situationer, hvor det kan fungere konstruktivt. Undgå at handle impulsivt; det vil kun skabe unødige vanskeligheder for dig.

På den anden side medfører denne transit også et ægte mod. Forskellen på mod og dumdristighed består i simpel selverkendelse, og selverkendelse må du have for at få denne transit til at fungere positivt. Hvis du er rolig og fattet i alt, hvad du foretager dig, så kan det blive en periode, hvor du fejrer store triumfer, hvor du overvinder alle forhindringer og udretter ting, du ellers ville føle dig ude af stand til at gennemføre. Er du tvunget til at forsvare dig, så kan du også gøre det, og det på en måde, som gør din fremtidige omgang med dine opponenter konstruktiv i stedet for destruktiv. Men det lykkes kun, hvis du holder hovedet koldt.

to top

Jupiter sekstil Jupiter

Fra 26. april 2011 til 5. maj 2011: Her er tale om en periode i din tilværelse fuld af balance og fred, hvor alle dine gøremål synes at forløbe glat og uden de store anstrengelser fra din side. Det er en periode, hvor du kan slappe af og tage den med ro for en stund i erkendelsen af, at din tilværelse fungerer, som den skal. Det er også en tid, hvor tingene synes at gro uden den helt store indsats - der er vækst i din bevidsthed, i dit erhverv, i dit sociale liv og overalt, hvor du føler, at personlig vækst er vigtig.

Men i virkeligheden er der ikke tale om en periode, hvor du blot skal more dig. Selvfølgelig skal du også det, men du bør også undersøge din tilværelse for at finde ud af, hvor det er nødvendigt at foretage sig noget. Det er vigtigt at tænke på disse ting lige nu, fordi den indre balance, som præger denne transit, sætter dig i stand til at betragte dig selv på en rimelig rolig og uhildet måde. Det er meget sværere at få tingene på afstand, når man befinder sig midt ude i store og muligvis kaotiske forandringer.

Men nu er tidspunktet inde til at få perspektiv på tingene i alle betydninger af ordet. Det er et godt tidspunkt til alle former for uddannelse, det være sig formelt eller uformelt, at komme i kontakt med sig selv via bevidstgørelseskurser, eller at opleve den store verden ved at rejse.

Forretningsmæssige transaktioner eller forhandlinger er ligeledes begunstigede i øjeblikket, og det er et godt tidspunkt at udvide forretningerne på, inden for rimelighedens grænser, naturligvis. Juridiske forhold vil almindeligvis også forløbe nogenlunde glat.

to top

Jupiter trigon Merkur

Slutningen af maj 2011 indtil slutningen af december 2011: I denne tid bør du ikke sidde og vente på, at tingene skal ske af sig selv. Du kan få meget ud af denne periode, såfremt du taler med folk, holder øje med dine muligheder, især de forretningsmæssige, og kigger efter gode ting at købe eller sælge. Transitten bibringer dig en evne til at se begivenhederne klart og lægge kloge planer, som vil tjene dig godt på de nævnte områder.

Du er i stand til at optræde med selvtillid og varme, og det vil få andre til at tro dig. De vil også respektere din oprigtighed og den klarhed, hvormed du fremlægger dine ideer. Selv hvis du fortæller en eller anden noget, som vedkommende ikke har lyst til at høre, så kan du gøre det på en sådan måde, at den anden bliver taknemlig for, at du har sagt det.

Det er et glimrende tidspunkt at begynde at studere et nyt emne, jo mere abstrakt des bedre. Men i øjeblikket besidder du også evnen til at omsætte dine ideer i praksis, og det vil kunne gavne tilrettelæggelsen og planlægningen af dine aktiviteter på alle områder af tilværelsen.

Rent psykologisk kan du forvente en periode med en optimistisk og positiv indstilling og et godt tag i virkeligheden. Du gør dig nogle store forestillinger, men du har også en grundlæggende fornemmelse for, hvad der lader sig gøre og hvad ikke. Og det bidrager i høj grad til din effektivitet i øjeblikket.

to top

Jupiter trigon Venus

Slutningen af juni 2011 indtil begyndelsen af marts 2012: Her er tale om en af de mest behagelige af alle transitter, let og ubesværet og ret kortvarig. Du er munter og selskabelig i øjeblikket og ønsker at tilbringe så megen tid som muligt sammen med andre. Det er en transit, som er egnet til at tage på ferie eller deltage i sociale sammenkomster og andre former for fornøjelser og morskab. Den vil næppe lokke mere alvorlige bestræbelser ud af dig, for du er tilbøjelig til at være behageligt doven og uforetagsom. Der hviler også et anstrøg af selvforkælelse over transitten. Pas på ikke at spise og drikke for meget. For trods det behagelige ved denne transit, kan du bagefter få det ret dårligt.

Du er så heldig i øjeblikket at besidde evnen til at gøre andre glade, hvis de er ulykkelige eller nedtrykte, og følgelig vil andre mennesker nyde at være sammen med dig. Du får måske mulighed for at gøre dem en tjeneste, som vil blive gengældt en anden gang. Og da du er i et generøst og gavmildt lune, så har du ikke noget imod at gøre det.

Nu og da kan transitten antyde starten på et nyt kærlighedsforhold, men det er dog mere sandsynligt, at der er tale om et midlertidigt, flirtende møde med det modsatte køn. Et forhold, som starter under denne transit, vil antagelig komme til at fungere godt for dig.

I visse tilfælde kan denne transit være tilbøjelig til at tiltrække penge eller andre materielle resurser. Men sid nu ikke blot tilbagelænet og læg planer om, hvordan du skal bruge denne uventede appelsin i din turban, sådan som mange mennesker vil være tilbøjelige til under denne transit. Her er tale om en mulighed, men blot én blandt mange og ikke den mest sandsynlige.

Faktisk er der større sandsynlighed for, at du kommer til at bruge penge på ting, som du anser for smukke. Andre vil dog muligvis ikke bifalde din smag i øjeblikket, for den tenderer mod det prangende eller direkte smagløse. Pas på, at du ikke kommer til at hænge på noget, som vil støde din egen smag i mere ædruelige stunder.

Du har imidlertid et stærkt behov for skønhed, og hvis din smag er nogenlunde sund, så vil du omgive dig med ting, som du vil kunne nyde i årevis, og som også vil vinde i værdi.

to top

Jupiter kvadrat Sol

Begyndelsen af juli 2011 indtil midten af marts 2012: Dette kan være en udmærket transit, men du bør være på vagt over for nogle faldgruber, som kan ophæve dens gunstige virkning. Fundamentalt set er transitten en afprøvning af din selvdisciplin og selvkontrol. Hvis du ikke ejer selvbeherskelse, vil du reagere på transitten ved at overdrive på en eller anden måde, overskride dine grænser eller leve i en indbildt lykkeverden, hvor du forestiller dig, at intet kan gå galt. Eller du kan finde på at formøble nogle værdifulde resurser blot for siden at erfare, at du ikke har midler nok til de ting, du behøver. Der kan sommetider opstå en følelse af, at lykken vil bringe dig alt, hvad du har brug for, uden at du selv behøver at anstrenge dig det mindste; men også dette er en fejlslutning.

Transitten kan imidlertid også give dig en reel chance for ægte vækst og øgede muligheder. Det afhænger af, hvor stor selvkontrol du besidder. Du bør vide, præcist hvor du befinder dig, og hvad der er dine reelle behov, for at få størst muligt udbytte af denne transit. Og du bør også indse, hvornår du ikke kan klare mere. Fidusen består i at vide, hvornår man skal sige stop.

Sommetider opmuntrer denne transit til ego-inflation og overdreven stolthed. Der hviler et arrogant skær over Jupiters negative udtryk. Pas på, at du ikke kommer til at optræde på en overlegen måde, for i så fald vil du komme til at opildne folk, som forsøger at skubbe dig et trin eller to ned ad rangstigen. Også her bør du vide, hvornår du skal holde inde.

Transitten indgyder dig en følelse af stor selvsikkerhed, som tillader dig enten at gå fremad i en nøje erkendelse af, hvad du foretager dig, og hvor dine begrænsninger ligger, eller at optræde arrogant og overskride dine beføjelser. Under alle omstændigheder vil transitten afprøve din selverkendelse, og jo større viden du har om dig selv, desto bedre vil transitten fungere for dig.

Under visse omstændigheder kan denne transit udløse konflikter med loven eller med andre i form af en retssag. Uanset om du vinder eller taber, så lad være med at spille fornærmet Kong Gulerod. Prøv i stedet at finde ud af, præcist hvor problemet ligger, og find frem til en løsning, der tilfredsstiller alle parter.

to top

Jupiter i ottende hus

Juli 2011 til december 2012: Med Jupiter i dette hus vil du sandsynligvis blive begunstiget via andre menneskers resurser. Derfor er det også et godt tidspunkt et engagere sig i et forhold, hvor du og den anden part skal deles om jeres resurser, f.eks. et forretningspartnerskab. Det vil også være et godt tidspunkt at ansøge om et lån i banken, medmindre der samtidig er en anden transit, der virker hæmmende ind på dette. Generelt vil andre mennesker være mere villige end normalt til at hjælpe dig på den ene eller den anden måde.

Betragtet på et helt andet niveau, så vil der optræde mange stærke, men også gunstige forandringer i din tilværelse i øjeblikket. Det vil måske ikke altid fremgå lige tydeligt, men alle tilfældige chancer, der opstår i øjeblikket, vil være positive og vil gøre din tilværelse rigere og mere udbytterig i det lange løb. Transitten vil også give dig en langt større forståelse for de psykologiske mekanismer, der er på færde i dit liv. Hvis du for nylig har været igennem en periode med psykisk stress, eller du står over for sådan en periode i øjeblikket, så vil transitten støtte din indre helbredelsesproces.

Sommetider kan transitten indikere en periode med religiøs og åndelig fornyelse, en såkaldt "omvendelse". Du vil afgjort kunne få et stort udbytte af at læse okkult og mystisk litteratur i denne periode af dit liv.

to top

Jupiter trigon Uranus

En transit der nærmer sig, fra begyndelsen af september 2011, indtil begyndelsen af april 2012: Denne transit indgyder dig en stærk trang til selvudtryk ved at foretage dig noget, som adskiller sig klart fra dine normale gøremål. Du har brug for at opleve en ny slags frihed i dit liv og opdage dimensioner af tilværelsen, som du ikke tidligere har kendt. Det kan antage form af en søgen efter en indre sandhed på det metafysiske eller filosofiske plan, eller det kan ske i form af en ny aktivitet i din tilværelse.

Du vil under denne transit være langt mere modtagelig over for nye ideer end ellers, og du bør nok passe lidt på med at engagere dig i noget, blot fordi det er nyt. Men som regel vil denne trang til forandring fungere konstruktivt, og den vil formentlig bekomme dig vel. Her er tale om en af de transitter, som på en positiv måde forhindrer dig i at gro fast i trummerummen.

Nogle gange kan transitten antyde en uventet ny mulighed eller et decideret held, som synes at opstå fuldkommen ud af det blå, og som overrasker dig totalt. Ofte er der tale om en pludselig forandring eller en hændelse, som giver dig en ny chance på en eller anden måde. Det kan være en uventet appelsin i din turban, en forfremmelse eller endda et pludseligt og tilfældigt møde med et andet menneske, som viser sig at være til gavn for dig. Hvis der opstår sådan en hændelse, så bør du absolut udnytte den. Dette er et af de få tidspunkter i livet, hvor du ikke bør standse op og overveje tingene omhyggeligt, før du handler. En afgørelse som denne kræver ofte omgående handling.

Det er også en af de få transitter, der kan bringe virkelig held i spil. Men husk, at transitten vil kun få denne virkning, såfremt du i forvejen er rimelig heldig i den slags situationer. Hvis du normalt har uheld i spil, så vil transitten antagelig ikke kunne påvirke dig positivt.

Denne transit sætter dig også i stand til hurtigt at sætte dig ind i nye tankebaner. Du vil kunne lære nye ting hurtigere, end du plejer under denne transit, og du vil meget hurtigt opdage det overordnede mønster i tingene. Lejlighedsvist kan transitten antyde en heldig opdagelse eller opfindelse.

to top

Saturn trigon Jupiter

Midten af oktober 2011 indtil slutningen af juni 2012: Denne periode i dit liv er præget af balance og orden. Du kan være nødt til at arbejde hårdt for at få noget økonomisk ud af tingene, men i det mindste er dine aktiviteter da i orden. Dit forretningsliv eller erhvervsliv er velorganiseret, og du vil bevæge dig roligt og vedholdende frem mod målet. Den vinding, du opnår i øjeblikket, skyldes ikke lykketræf, men er det solide resultat af en god tilrettelægning.

Din største fordel i øjeblikket er, at du klart kan se, hvordan de forskellige områder af din tilværelse fungerer. Du forstår reglerne, og du er villig til at overholde dem. Din holdning til tilværelsen er pragmatisk og praktisk. Du er i højere grad end ellers indstillet på at acceptere situationen, som den er, samtidig med at du tålmodigt arbejder på at forbedre den. Du befinder dig nu i en position, hvor du skal træffe nogle vigtige valg, som vil få stor indflydelse på din fremtid.

Din arbejdsgiver, chef, eller andre autoritetspersoner kan hjælpe dig lige nu. På andre tidspunkter kan de pågældende have virket som hindringer på din vej mod forfremmelse, men nu er de særdeles villige til at hjælpe dig. Det skyldes til dels, at du klart tilkendegiver, at de vil vinde ved at støtte dig. Du er i langt højere grad end ellers indstillet på en ægte given og tagen. Og når andre opdager det, vil de være mere villige til at arbejde på din side.

Ældre mennesker kan betyde en ægte mulighed for indsigt i dit liv. Ved at anvende deres erfaringer kan du opdage, hvordan du kan forbedre din egen tilværelse og hjælpe den med at gro.

Tiden er inde til at sikre og underbygge forskellige sider af din tilværelse. Læg penge til side til fremtiden, foretag investeringer eller køb en livsforsikring. Forson dig med de vanskelige sider af dit liv eller med de mennesker, som udgør en mulig kilde til problemer. I en ikke alt for fjern fremtid, når Saturn går i kvadrat eller opposition til din fødsels- Jupiter, vil du få svært ved at håndtere de løse ender, som du måtte efterlade nu. I øjeblikket er du tilstrækkelig fremsynet til at kunne erkende dette og foretage de nødvendige justeringer.

to top

IV. ET UDVALG AF DE HURTIGE
PLANETER STRANSITTER

Det følgende afsnit præsenterer dig for et udvalg af de hurtigtgående planeters transitter, også her i kronologisk orden. Der er mangfoldige transitter fra Solen, Merkur, Venus og Mars. De er imidlertid kun af betydning, hvis de udviser en tematisk eller kronologisk sammenhæng med nogle af de vigtige af de langsomme planeters transitter. Alle de hurtige planeters transitter, som du finder nedenfor, opfylder denne betingelse.

Efter hver transit findes der anført en note med små bogstaver, som henviser til de relevante transitter fra de langsomme planeter. De hurtige planeters transitter udløser ofte en tilsvarende transit fra en af de langsomme. De dage, hvor den hurtigtgående planets transit foregår, kan temaet for den tilsvarende langsomme planets transit blive af særlig stor betydning, også selvom sidstnævnte som helhed varer flere måneder eller måske år.

Heller ikke dette kapitel bør læses på én gang. Vælg en bestemt periode og læs om de relevante temaer ved at finde frem til dem i indholdsfortegnelsen (side tre) eller ved at gøre brug af den grafiske tabel (side to).

to top

Merkur kvadrat Mars

Den 26. januar 2011: Denne transit kan være temmelig besværlig. Du har tendens til at være nærtagende og irritabel og er tilbøjelig til at opfatte så godt som enhver udtalelse fra andres side som en provokation. Og du vil gøre din holdning så klar over for andre, at de vil gå på listesko for ikke at få dig til at eksplodere. Enhver, der krydser din vej i dag, vil blive sat på plads ganske eftertrykkeligt.

Den værste måde at behandle denne transit på, men desværre også den du højst sandsynlig vil gribe til, er at identificere sig med det, man selv mener eller tænker. Det vil få dig til at reagere, som om dit liv var truet, hvad det naturligvis ikke er. Skulle du blive nødt til at forsvare dine synspunkter, så kan denne transit komme dig til gavn, men lad være med at opsøge eller skabe konflikter, hvor der ingen er.

Ligesom det gælder for de fleste andre transitter, så kan du også opleve denne transit i projiceret form; dvs. du kan være nødt til at omgås andre mennesker, som reagerer irritabelt eller defensivt. Vær omhyggelig med, at du ikke ubevidst udsender nogle subtile signaler, som tiltrækker den slags mennesker.

Denne transit kan indikere en adfærd, som kan tiltrække uheld. Hvis du ikke passer på, så er der reel fare for brandulykker, især med hensyn til dine arme og ben, eller mens du går eller kører. Men det vil formentlig ikke ske, uden at du er blevet advaret først. Det normale vil være, at du føler en stærk indestængt vrede, som om der er en energi inden i dig, som kæmper for at komme ud. Hvis du oplever, at du reagerer impulsivt uden nogen som helst rimelig grund, så prøv at undgå at køre bil eller rejse på andre måder, hvor det er dig selv, der fører rattet. Vær også forsigtig med våben og skarpe genstande. Ulykker under denne transit skyldes ikke "sort uheld", men undertrykt fjendtlighed og aggression. Af mangel på ydre udtryk kan disse følelser vende sig imod dig selv.

to top

Sol trigon Mars

Den 6. februar 2011: I dag vil du have nemt ved at være dig selv. Du bør dog helst arbejde alene og i din egen interesse. Det er ikke sådan, at du bliver fjendtlig eller vred over for andre, der bliver involveret i dit arbejde, men du har ikke lyst til at være afhængig af at få støtte eller opmuntring fra andre lige nu.

Din tilværelse er utvivlsomt fuld af projekter, som du har påbegyndt på forskellige tidspunkter i livet. Du er muligvis ikke altid klar over deres betydning, og måske handler du fuldkommen ubevidst på visse områder, men alligevel er disse projekter vigtige. Tiden lige nu er velegnet til at tage dem i nærmere øjesyn og finde ud af, hvilken tilstand de er i. Eller, hvis du ikke er helt klar over, hvad det er du foretager dig, så prøv at finde ud af det. Hvad er det, der motiverer dig? Hvad er det, du prøver at opnå? I den allernærmeste fremtid vil du rende ind i problemer, så jo større forståelse du har af, hvad det er du foretager dig, desto bedre.

Hvis du er nødt til at tage nogle nye initiativer i tilværelsen for at udligne en eventuel opstået ubalance, så er tiden inde nu. Hvis ikke, så brug hovedparten af din energi til at grundfæste de projekter, du i øjeblikket er involveret i. Følg dine egne betingelser og behov i stedet for andres, og prøv at få dem til at fungere meningsfuldt i din dagligdag lige nu.

to top

Mars trigon Mars

Den 7. februar 2011: Det er et godt tidspunkt at tage initiativ til at starte et nyt projekt. Det vil gå godt, for du vil have den fornødne indsigt og energi til at gennemføre det. Mars er en jeg-orienteret planet, og du vil derfor føle størst motivation over for opgaver, som bringer dig personlig anerkendelse, og gennem hvilke du kan udtrykke dig individuelt.

Er du involveret i et projekt, som midlertidigt er sat i stå, så vil du i øjeblikket være i stand til at genoptage arbejdet langt mere effektivt end før. Hvis du har forsøgt at udføre noget, men har savnet de rette omstændigheder, så skulle denne transit nok kunne få sat gang i tingene. Arbejdet vil ikke hæmme din udfoldelse, sådan som det ellers så ofte er tilfældet.

Denne transit ledsages som regel af en øget selvsikkerhed, så hvis du har til opgave at præsentere et projekt for andre, så vil du være i stand til at gøre det effektivt lige i øjeblikket. Du vil også have langt større held til at forfølge dine egne interesser end ellers. Alt, hvad du foretager dig i øjeblikket, vil bibringe dig større selvsikkerhed sammen med det ekstra gå-på-mod og den selvtillid, som du vil have behov for fremover, hvor tingene måske ikke vil forløbe helt så glat. Den værste måde at behandle denne transit på er formodentlig at gøre ingenting, for i så fald går du glip af muligheden for at bevise dit eget værd over for dig selv.

to top

Merkur konjunktion Descendant

Midten af marts 2011 indtil midten af april 2011, især den 16. marts 2011: I denne periode vil du søge efter øget mental inspiration gennem kontakten med andre mennesker, sandsynligvis i form af samtaler eller debatter. Så længe det ikke udvikler sig til direkte stridigheder, vil du sandsynligvis have fornøjelse af at deltage. Du vil også kunne kontakte andre mennesker for at høre deres mening om et eller andet emne. Det er et godt tidspunkt at konsultere en ekspert eller rådgiver på, f.eks. en sagfører, læge, psykolog eller en ekspert inden for et bestemt forretningsfelt. Dagen er også velegnet til forhandlinger med andre vedrørende indgåelse af kontrakter eller forretningsaftaler. Din tankegang er rimeligt klar, og du føler dig tiltrukket af mennesker med samme tendens. Dette gør det muligt for dig og den anden part at udtrykke tingene meget klart over for hinanden, uden at efterlade for mange løse ender.

Udvekslingen mellem dig og din ægtefælle eller din partner vil være god i dag. Det er et godt tidspunkt at få lettet sit hjerte på, hvis der på det seneste har været noget, du har haft vanskeligt ved at give udtryk for. Og andre vil kunne gøre det samme over for dig, så i øjeblikket vil du kunne befinde dig i såvel giverens som modtagerens rolle i forbindelse med en vigtig samtale.

Da der er andre transitter til dit fødselshoroskop, som falder inden for samme symbolik, kan denne transit antyde nogle retslige stridigheder eller retsforhandlinger, som du i øjeblikket har udsigt til at tabe.

to top

Venus opposition Merkur

Den 27. marts 2011: Tidspunktet er velegnet til samtaler om kærlighed og parforhold. Transitten vil hverken forbedre eller forværre samtalen, men den vil sikre, at der er udvikling i samtalen. Du vil tænke meget over dine forhold til andre og have lyst til at drøfte dem, ikke blot kærlighedsforhold, men også venskaber og andre typer af forhold.

Det er også et godt tidspunkt at konfrontere din partner med eventuelle problemer i jeres forhold. Du vil muligvis være i stand til at dæmpe spændingerne imellem jer, fordi du er rolig, fornuftig og objektiv.

Din personlige Merkur-side tager ikke følelsesmæssige emner videre seriøst i øjeblikket. Den kan lide at snakke og udveksle intellektuelt uden at bekymre sig om de følelsesmæssige konsekvenser. Vær derfor forsigtig med, hvad du siger om dine venner og dine kære under denne transit. Én og anden kunne tage dine henkastede bemærkninger alvorligt, og du kan uafvidende komme til at såre andre. Vær opmærksom på denne tendens hos dig selv, såfremt du drøfter noget med dem, du holder af. Her er tale om en af de mindst emotionelle af alle Venus' transitter.

to top

Mars konjunktion Descendant

Den 18. april 2011: Dette er den af alle transitter, som har den største tendens til at afstedkomme konflikter! Punktet lige over for Ascendanten, også kaldet Descendanten, angiver bl.a. åbne fjendskaber og konflikter. Alt, hvad du forsøger at gøre i øjeblikket, vil sandsynligvis støde på stærk modstand fra alle, der har blot den mindste grund til at modarbejde dig. Du må kæmpe for det, du ønsker, medmindre du mestrer de smarte metoders kunst bag kulisserne. Jeg-energierne kører i højeste gear i alle dine direkte konfrontationer med andre, og i mange tilfælde vil alt, hvad du kan gøre, være at forberede dig på konfrontationerne og give udtryk for alle de spændinger, der måtte være. Her er tale om en alvorlig konflikt imellem dit behov for at gøre dig personligt gældende og dit behov for at være sammen med andre.

Selv partnerskaber, som normalt forløber nogenlunde glat, kan give problemer. Du kan blive nødt til at forholde dig til en partner eller ægtefælle, som forsøger at dominere dig, eller måske er det dig, der ønsker at styre tingene. Det vil i hvert fald resultere i en meget intens magtkamp. Der er mulighed for at kanalisere energien fra denne transit over i en meget energifyldt fælles indsats, men kun hvis I begge er sikre på, at det tjener jeres interesser. Ingen af jer ønsker nemlig at komme til at spille andenviolin.

Holdsport kan især anbefales, fordi denne sportsform opmuntrer til samarbejde og samtidig gør god brug af transittens selvhævdende og aggressive energier.

to top

Venus konjunktion Descendant

Den 1. maj 2011: Denne transit er umådelig favorabel for dine nære relationer og alle slags møder på tomandshånd. Dit ægteskab eller parforhold vil fungere glat i dag, og I vil begge vise hinanden megen kærlighed. Er der problemer imellem jer, kan I udbedre dem i dag, for ingen af jer har lyst til at skændes. I vil begge to være langt mere interesserede i at holde fred.

På den anden side er det også et glimrende tidspunkt at gøre et godt indtryk på en ny bekendt. Hvis du arbejder i et partnerskab, hvor jeres indbyrdes fred er af afgørende betydning for den fælles succes, vil denne dag være udmærket. Alle de mennesker, du normalt har svært ved at omgås, vil være nemme at have med at gøre i dag.

Tiden er ikke egnet til at være alene. Du er i humør til at være sammen med andre, og dagen vil ikke føles fuldstændig, medmindre du deler den med nogen. Tiden er inde til, at du bliver opmærksom på, i hvor høj grad din følelse af personlig helhed og sammenhæng afhænger af andre.

to top

Merkur i elvte hus

Midten af juli 2011 indtil midten af september 2011: Denne Merkur-transit får dig til at tænke over dine mål og forventninger til livet. Du vil undersøge dine idealer for at finde ud af, hvor godt de tjener dine formål, og i hvor høj grad du har nået dem. Du bør også overveje, om dine idealer nu også virkelig er dine, eller om de, i det mindste delvist, udgør andre menneskers mål, som du blot har overtaget som dine egne. Skulle det sidste være tilfældet, så find ud af, om disse mål nu også passer til dig.

Dette hus drejer sig om gruppeidealer og gruppenormer og generelt også om din egen position i en eventuel gruppe. Du bør derfor granske din egen holdning til grupper lidt nøjere. I øjeblikket har du behov for og vil også komme til at opleve en større verbal og intellektuel udveksling med dine venner og med de grupper, du måtte være forbundet med.

Det vil især kunne hjælpe dig at drøfte dine problemer med dine venner og derved nå frem til en mere objektiv anskuelsesvinkel. Blot bør du huske, at dette at tale tingene igennem med vennerne ikke betyder, at du dermed frigør dig fra de fordomme og forudfattede meninger, som præger hele gruppen.

to top

Merkur konjunktion Merkur

Slutningen af juli 2011 indtil begyndelsen af september 2011, især den 28. juli 2011, 8. august 2011 og 9. september 2011: Denne transit begunstiger enhver form for mental aktivitet og kommunikation med andre. Din opfattelsesevne er skærpet, og du er i stand til tydeligt at formulere og udtrykke ideer på en sådan måde, at andre nemt kan forstå, hvad du mener, hvilket måske ellers kunne volde dig besvær. Din forstand fungerer udmærket og gør dig i stand til at følge enhver mere indviklet argumentation, som andre måtte præsentere dig for. Da du har øje for fejlslutningerne i andre folks ræsonnementer, vil du antagelig ikke lade dig forføre af besnærende argumenter.

Men samtidig er din nysgerrighed vakt. Du er interesseret i at få indsigt i uvante kendsgerninger og nye ideer. I dag har du mulighed for at tale med folk om ting, som virkelig betyder noget for dig, selv emner, som almindeligvis er alt for følelsesladede til, at de er nemme at diskutere. Merkur i konjunktion med Merkur bibringer dig en større grad af uafhængighed og objektivitet, så du kan holde dit følelsesmæssige engagement i diskussionen af bestemte spørgsmål nede på et rimeligt niveau. Men under denne transit vil du også kunne øde tiden bort med tom snak. Det er grunden til, at du bevidst bør anstrenge dig for at komme til at tale om ting, der betyder noget for dig. Gør du ikke det, vil Merkurs kommunikation ikke nødvendigvis komme til at handle om noget særligt.

Din udveksling med andre vil være langt mere livlig i dag, og du vil få mange muligheder for at trænge igennem til folk. Når transitten er overstået, vil du opdage, at du har haft langt flere kontakter end normalt, og at meget er blevet drøftet.

to top

Sol konjunktion Sol

Den 31. juli 2011: Tillykke med fødselsdagen! I dag vender Solen tilbage til den position, den stod i, da du blev født.

I overensstemmelse med denne transit er dagen i dag viet til nye tiltag. Et nyt år er begyndt i din personlige kalender, og de indflydelser, du fornemmer i dag, vil påvirke hele det kommende år. Det betyder dog ikke, at hele året vil blive en skuffelse, hvis dagen ikke forløber helt, som du har planlagt.

Du modtager ny inspiration fra dit eget indre energicenter, symboliseret ved solen. Ethvert nyt forehavende, du starter nu, vil komme til at ride på denne nye energibølge og vil højst sandsynlig få en positiv udgang. Alt, hvad du påbegynder eller foretager dig i dag, vil mere end noget andet bære din personligheds præg. Dette er dagen, hvor du kan gøre dig gældende på ny.

to top

Venus konjunktion Mars

Den 29. september 2011: Denne transit fremkalder en stærk tiltrækning og et stærkt begær efter det modsatte køn. Du vil være mere aggressiv end normalt i forsøget på at gå ud og finde en partner. Transitten er ofte tegn på en stærk fysisk lidenskab. Under denne transit vil et sexuelt forhold være yderst tilfredsstillende for begge parter.

Selv uden sex vil du være glad for at være sammen med andre. Du føler dig mere levende og tiltrækkende end normalt og kan meget vel blive selskabets midtpunkt. Du vil gøre dig store anstrengelser for at opnå andres påskønnelse under denne transit, så stærkt er dit behov efter kærlighed.

Der bliver også lagt vægt på kunstneriske aktiviteter, for transitten indikerer almindeligvis et øget selvudtryk gennem kreativitet og kærlighed.

to top

Sol i første hus

Begyndelsen af oktober 2011 indtil slutningen af oktober 2011: På denne tid af året vil du være mere optaget af personlige gøremål og mindre af verden omkring dig. Denne periode er selvcentreret på en positiv måde, for det udspringer ikke af selviskhed, men af et ægte behov for at betragte dig selv og finde ud af, hvad du har brug for for at kunne udvikle dig.

Transitten indikerer en periode, hvor du kan projicere dig selv ud i omverdenen mere kraftfuldt end ellers. Det er et fremragende tidspunkt til at gøre indtryk på andre, men du bør være forsigtig, for du vil nok ikke være synderlig opmærksom på deres behov. Af samme grund kan du have svært ved at samarbejde med andre under denne transit. Hvis dine bestræbelser på at arbejde sammen med andre om et eller flere projekter ikke synes at komme nogen vegne i øjeblikket, så burde du måske udsætte dem til senere. Du bør først og fremmest koncentrere dig om det, denne transit handler om, nemlig oplevelsen af dig selv på det rent personlige plan.

Du vil have et stort behov for at udtrykke dig i øjeblikket, og det er et fuldkommen legitimt behov. Det tjener intet formål at fornægte sine egne behov til fordel for misforstået pligtfølelse. Der er tidspunkter, og dette her er ét af dem, hvor vores primære forpligtelse gælder os selv, og hvis du ikke opfylder denne forpligtelse, så vil du heller ikke være til nogen gavn for andre.

to top

Venus kvadrat Sol

Den 15. oktober 2011: Normalt er her tale om en meget behagelig transit uden de store vanskeligheder. Du søger underholdning og behagelige rekreative aktiviteter, og du har formodentlig ikke megen lyst til at arbejde. Faktisk er transittens eneste fejl netop, at den ikke medfører nogen videre selvdisciplin og arbejdslyst. Du vil være mere interesseret i at have det godt og nyde livet end i at udrette noget. Det er klart, at dette kan fungere såvel positivt som negativt; det afhængiger af omstændighederne.

Transitten er normalt velegnet til alle former for socialt samvær og for at komme godt ud af det med folk. Dine kærlighedsrelationer vil blive påvirkede i gunstig retning. I de gamle bøger beskrives transitten ofte som én, der medfører skandaløse kærlighedsaffærer, men det forudsætter naturligvis en temmelig viktoriansk moral.

Du vil ikke være særlig selvhævdende i dag. Hvis du havner i en konflikt med en eller anden, så indgår du hellere kompromis end indleder et slagsmål. Sørg blot for ikke at opgive noget, der har betydning for dig. Der findes situationer, hvor den bedste løsning ikke nødvendigvis består i at slutte fred. Og trangen til at slutte fred kan også i højere grad udspringe af et ønske om at undgå konflikter end af en egentlig tro på freden.

Undgå fristelsen til at forkæle dig selv med rig og fedende mad, for din krop er følsom over for disse ting i øjeblikket. Du vil i hvert fald være tilbøjelig til at tage på i vægt, og i værste fald kan du få fysiske problemer som f.eks. dårlig fordøjelse.

to top

Merkur i tredje hus

Begyndelsen af november 2011 indtil midten af januar 2012: I denne periode vil du deltage i mange gruppediskussioner og samtaler med andre; du vil møde nye mennesker, muligvis rejse en del og i hvert fald have øget omgang med slægtninge og nære naboer. Du vil muligvis føle, at du har brug for at snakke med så mange mennesker som muligt. Tidspunktet er velegnet til alle slags intellektuelle aktiviteter.

Det er imidlertid ikke noget godt tidspunkt at slå sig til ro og slappe af på. Den fart, begivenhederne tager omkring dig, vil formentlig være for stor, og du kan have svært at undgå at lade dig føre med. Ikke desto mindre bør du nok indimellem forsøge at distancere dig lidt fra dette vanvittige tempo, for det kan ende med, at du konstant bliver distraheret og mister evnen til at tænke klart. Af samme grund er det heller ikke det bedste tidspunkt at forsøge at drage nogen form for konklusioner på noget felt. Vent til tempoet sænkes, så du kan betragte de ting, du har lært, med et rimeligt overblik over hele processen. Brug denne periode til at samle informationer frem for at drage konklusioner. I udvekslingen med andre, i kontraktforhandlinger og forretningsaftaler vil det være klogt at bruge tiden til at tydeliggøre parternes standpunkter og diskutere eventuelle muligheder, frem for at forsøge at drage endelige slutninger. Vær fleksibel i din tankegang og vågen over for de nye oplevelser, der måtte dukke op.

to top

Mars konjunktion Pluto

Begyndelsen af december 2011 indtil begyndelsen af juni 2012, især den 14. december 2011, 1. marts 2012 og 1. juni 2012: Under denne transit vil du føle dig fristet til at overtage og styre alt, hvad der sker omkring dig. Transitten stimulerer enhver form for ambitioner, men der er fare for, at energien kan udvikle sig temmelig voldsomt og forstyrrende. Den repræsenterer et hensynsløst udbrud af jeg-energi, som ikke ser med venlige øjne på begrænsninger. Og ikke alene vil du forsøge at opnå magt over andre, du kan også selv blive offer for andres magtspil. I situationer med voldelige overgreb dukker denne eller lignende transitter sædvanligvis op både i offerets og i voldsmandens horoskop. Men det er dog ikke nogen typisk effekt af denne transit. En enkelt indikation er ikke nok til at medføre vold og overgreb, og du behøver ikke at frygte det. Men det giver dig en vis forestilling om energiens styrke. Du bør dog advares og sørge for at undgå farlige bykvarterer o.lign. i de få dage, transitten er virksom.

Positivt set er denne transit glimrende til alle former for tungere arbejde, især hvis det omfatter større forandringer af en eller anden art. Selvom du måske mener, at du er fuldstændig uinteresseret i magt, så vil du få megen tilfredsstillelse ud af at eje og udfolde magt i øjeblikket. Der er ingen som helst grund til, at du ikke skulle kunne bruge denne energi kreativt. Men prøv ikke at narre dig selv til at tro, at du ikke skænker dine egne interesser nogen som helst tanker under denne transit. Det gør du, og det er der ikke noget galt i, medmindre dine interesser strider imod alle andres.

Der er fare for alvorlige ego-konflikter, hvor voldelige overfald blot er et ekstremt eksempel. Dine stærke energier tiltrækker folk med lignende energier, og før du selv ved af det, kan du befinde dig midt i en magtkamp. Du må sørge for så klart og venligt som muligt at overbevise andre om, at dine og deres interesser hænger indbyrdes sammen.

Uanset hvilke opgaver du påtager dig, så vil du være i stand til at arbejde hårdt og længe for at fuldføre dem. Du har mulighed for enten at udrette en hel del eller at lide skibbrud, såfremt du ikke er bevidst om dine egne energier under denne transit.

to top

APPENDIKS

to top

Vejledning i den grafiske oversigt

I den grafiske oversigt på side to er hver transit angivet ved en horisontal linje. Ved siden af eller nedenunder linjen angiver en tekst, hvilken transit det drejer sig om, og på hvilken side den tilhørende tekst er at finde.

De vigtige transitter afbildes ved kraftige linjer - hvilke transitter, der bliver klassificeret som vigtige, afhænger hovedsagelig af konstellationerne i dit personlige fødselshoroskop. Et blik på kalenderskalaen øverst eller nederst i tabellen vil vise dig, præcist hvornår og hvor længe en bestemt transit er virksom; varigheden af hver enkelt transit angives også med ord i begyndelsen af det tilhørende afsnit inde i teksten. De små mærker på linjerne indikerer, hvornår transitten er eksakt, dvs. præcist hvornår den transitterende planet krydser det tilsvarende punkt i dit fødselshoroskop. Hvis du anbringer en lineal vertikalt på sådan et mærke, kan du aflæse det aktuelle tidspunkt på kalenderskalaen.

Du bedes huske, at en transits varighed ikke på nogen mulig måde kan angives helt præcist. Især for de længerevarende transitters vedkommende kan betydningen af et bestemt tema gøre sig gældende lang tid forinden. Transitter til ascendanten, MC eller husspidser afhænger endvidere helt af nøjagtigheden af det opgivne fødselstidspunkt. Hvis tidspunktet for din fødsel har en usikkerhedsmargin på mere end et kvarter, bør du springe de pågældende afsnit over.

Og her er så noget til de teknisk interesserede: Ved bestemmelsen af en transits begyndelsestidspunkt anvender vi en orbis fra 1° til 3°, afhængigt af planeten og det pågældende aspekt; transitten ophører ved en orbis fra 1° til 1°30, igen afhængigt af planeten og aspektet. Flere af de eksakte transitter anses for at være virksomme igennem hele perioden imellem planetens første indgang i orbis og dens sidste udgang af orbis. Indholdsfortegnelsen på side tre refererer udelukkende til transitterne i de måneder, hvor de er eksakte, også selvom deres varighed strækker sig over adskillige måneder.

to top

Teksten og computerprogrammet

Teksten til årshoroskopet er skrevet af Robert Hand, en af verdens mest berømte og velrenommerede astrologiske forfattere. Rob Hand bor i Cape Cod i USA; han interesserer sig især for de filosofiske og historiske aspekter af astrologien. Oprindelig blev teksten skrevet til et computerprogram udgivet af Para Research Inc, senere ændret til Astral Research Inc. En let udvidet udgave af teksten er udgivet i bogform i "Planets in Transit". Med henblik på anvendelsen i årshoroskopet er den oprindelige tekst blevet lettere forkortet og redigeret. De indledende og periodisk optrædende afsnit med skrå skrift stammer fra Astrodienst-gruppen.

Computerprogrammet til årshoroskopet er udført af Alois Treindl, leder af Astrodienst Zürich. Det er skrevet i Prolog og C og gør brug af ekspertsystemer og kunstig intelligens til at udvælge og tilpasse transitterne til det individuelle fødselshoroskop.

Årshoroskopet behandler ikke alle de transitter, som finder sted i årets løb; derimod bliver de vigtigste udvalgt og fortolket, afhængigt af det pågældende fødselshoroskop. Også fortolkningen af visse af transitterne kan variere, afhængigt af personens alder og tilstedeværelsen eller fraværet af bestemte faktorer i fødselshoroskopet; og endelig kan fortolkningen afhænge af andre samtidig forekommende transitter.

to top

Yderligere læsning

"Personal Horoscope Calendar" giver dig en fortolkning for hver eneste dag i et givet år, også her med udgangspunkt i de individuelle transitter, og med en tekst forfattet af Robert Hand. I modsætning til årshoroskopet behandles her transitterne for alle de hurtigtgående planeter samt Chiron. Den medfølgende fuldstændige efemeride for den respektive periode vil måske være særlig interessant for astrologer. Man kan endvidere få et prøveeksemplar for en måned.

Hvis du selv arbejder med fortolkninger af transitter, kan du måske finde følgende bøger nyttige:

"Planets in Transit" af Robert Hand. Denne bog udgør tekstgrundlaget for årshoroskopet og egner sig specielt til selvstudium.

"Transitter" af Betty Lundsted (eng. titel: "Transits, The Time Of Your Life"). Denne bog behandler kun transitterne for de langsomme planeter og for Mars.


Astrologiske data brugt ved Årshoroskop fra januar 2011 til december 2011
for Joanne K. Rowling (kvinde)
fødselsdato: 31. juli 1965 lokaltid: 11:45
sted: Yate, ENG (UK) U.T.: 10:45
2w25, 51n32 sid. tid: 07:10:43

PLANETPOSITIONER
planet tegn grad bevægelse
Sol Løve 8°00'17 i hus 10 direkte
Måne Jomfru 19°41'32 slutningen af hus 11 direkte
Merkur Løve 29°59'48 i hus 11 direkte
Venus Jomfru 7°02'44 i hus 11 direkte
Mars Vægt 17°44'19 i hus 1 direkte
Jupiter Tvilling 22°20'45 i hus 9 direkte
Saturn Fisk 16°20'24 i hus 5 retrograd
Uranus Jomfru 12°54'40 i hus 11 direkte
Neptun Skorpion 17°13'59 i hus 2 stationær (D)
Pluto Jomfru 14°46'12 i hus 11 direkte
Chiron Fisk 22°00'19 i hus 6 retrograd
Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus.

HUSPOSITIONER (Placidus)
Ascendant Vægt 12°27'23
2.Hus Skorpion 7°45'19
3.Hus Skytte 9°16'00
Imum Coeli Stenbuk 16°18'05
5.Hus Vandbærer 21°33'04
6.Hus Fisk 20°09'43
Descendant Vædder 12°27'23
8.Hus Tyr 7°45'19
9.Hus Tvilling 9°16'00
Medium Coeli Krebs 16°18'05
11.Hus Løve 21°33'04
12.Hus Jomfru 20°09'43

Transitter
Saturn konjunktion Mars Slutningen af januar 2011 indtil begyndelsen af oktober 2011
Saturn konjunktion Ascendant Slutningen af oktober 2010 indtil midten af august 2011
Saturn i 1. Hus November 2010 til december 2012
Saturn kvadrat MC Slutningen af november 2010 indtil slutningen af september 2011
Neptun opposition Merkur Slutningen af maj 2010 indtil midten af november 2012
Pluto trigon Venus Begyndelsen af januar 2011 indtil slutningen af november 2012
Jupiter trigon Sol Fra 16. februar 2011 til 8. marts 2011
Jupiter konjunktion Descendant Fra 8. marts 2011 til 27. marts 2011
Jupiter i 7. Hus Marts 2011 til marts 2012
Jupiter kvadrat MC Fra 24. marts 2011 til 12. april 2011
Jupiter opposition Mars Fra 30. marts 2011 til 18. april 2011
Jupiter sekstil Jupiter Fra 26. april 2011 til 5. maj 2011
Jupiter trigon Merkur Slutningen af maj 2011 indtil slutningen af december 2011
Jupiter trigon Venus Slutningen af juni 2011 indtil begyndelsen af marts 2012
Jupiter kvadrat Sol Begyndelsen af juli 2011 indtil midten af marts 2012
Jupiter i 8. Hus Juli 2011 til december 2012
Jupiter trigon Uranus En transit der nærmer sig, fra begyndelsen af september 2011, indtil begyndelsen af april 2012
Saturn trigon Jupiter Midten af oktober 2011 indtil slutningen af juni 2012
Merkur kvadrat Mars Den 26. januar 2011
Sol trigon Mars Den 6. februar 2011
Mars trigon Mars Den 7. februar 2011
Merkur konjunktion Descendant Midten af marts 2011 indtil midten af april 2011, især den 16. marts 2011
Venus opposition Merkur Den 27. marts 2011
Mars konjunktion Descendant Den 18. april 2011
Venus konjunktion Descendant Den 1. maj 2011
Merkur i 11. Hus Midten af juli 2011 indtil midten af september 2011
Merkur konjunktion Merkur Slutningen af juli 2011 indtil begyndelsen af september 2011, især den 28. juli 2011, 8. august 2011 og 9. september 2011
Sol konjunktion Sol Den 31. juli 2011
Venus konjunktion Mars Den 29. september 2011
Sol i 1. Hus Begyndelsen af oktober 2011 indtil slutningen af oktober 2011
Venus kvadrat Sol Den 15. oktober 2011
Merkur i 3. Hus Begyndelsen af november 2011 indtil midten af januar 2012
Mars konjunktion Pluto Begyndelsen af december 2011 indtil begyndelsen af juni 2012, især den 14. december 2011, 1. marts 2012 og 1. juni 2012