Transit-Analyse

vanaf januari 2011
voor Joanne K. Rowling, geboren op 31 juli 1965
Tekst van Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2015
ETJH 6212.502-15, 24.2.15
Alles heeft zijn uur

I. INLEIDING

Gebruiksaanwijzing

II. DE BELANGRIJKSTE THEMA'S VAN HET JAAR

Saturnus Conjunct Mars * Saturnus Conjunct Ascendant * Saturnus in het Eerste Huis

III. OVERIGE TRANSITS VAN DE LANGZAME PLANETEN

Saturnus Vierkant Midhemel * Neptunus Oppositie Mercurius * Pluto Driehoek Venus * Jupiter Driehoek Zon * Jupiter Conjunct Descendant * Jupiter in het Zevende Huis * Jupiter Vierkant Midhemel * Jupiter Oppositie Mars * Jupiter Sextiel Jupiter * Jupiter Driehoek Mercurius * Jupiter Driehoek Venus * Jupiter Vierkant Zon * Jupiter in het Achtste Huis * Jupiter Driehoek Uranus * Saturnus Driehoek Jupiter

IV. EEN SELECTIE VAN DE TRANSITS VAN DE SNELLE PLANETEN

Mercurius Vierkant Mars * Zon Driehoek Mars * Mars Driehoek Mars * Mercurius Conjunct Descendant * Venus Oppositie Mercurius * Mars Conjunct Descendant * Venus Conjunct Descendant * Mercurius in het Elfde Huis * Mercurius Conjunct Mercurius * Zon Conjunct Zon * Venus Conjunct Mars * Zon in het Eerste Huis * Venus Vierkant Zon * Mercurius in het Derde Huis * Mars Conjunct Pluto

BIJLAGE

Over de grafische tabel * De teksten en het computerprogramma * Tot slot

to top

Alles heeft zijn uur
Alles heeft zijn uur,
en ieder ding onder de hemel zijn tijd:
er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven;
er is een tijd om te planten,
en een tijd om het geplante weg te halen;
een tijd om te doden en een tijd om te helen;
een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen;
een tijd om te wenen en een tijd om te lachen;
een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen;
een tijd om stenen weg te werpen,
en een tijd om stenen bijeen te zamelen;
een tijd om te omhelzen,
en een tijd om zich van omhelzen te onthouden;
een tijd om te ontvangen en een tijd om te verliezen;
een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen;
een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien;
een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken;
een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten;
een tijd van oorlog en een tijd van vrede.
Prediker 3, 1 - 8

to top

I. INLEIDING

Alles heeft zijn uur en waarschijnlijk is het ook niet toevallig dat u juist op dit moment uw "Transit-Analyse" aan het lezen bent. Precies zoals uw horloge u laat zien of het tijd is om op te staan, naar uw werk te gaan of even te pauzeren, zo wijst de kosmische klok daarboven u op datgene wat op dit moment belangrijk in uw leven is. Echter, deze klok heeft meer dan 10 wijzers - de planeten - en ook de wijzerplaat - uw geboortehoroscoop - leest niet zo gemakkelijk. Maar hier komt de "Transit-Analyse" u te hulp.

Deze "Transit-Analyse" is gebaseerd op de transits die de actuele planeten maken over alle belangrijke punten in uw geboortehoroscoop. Het bestuderen van transits hoort tot de oudste technieken van de astrologie. Het feit dat transits inderdaad verwijzen naar belangrijke tendensen en thema's in het leven is een van de weinige punten waarover alle astrologen het eens zijn. Echter, wijzen op een bepaald thema is niet hetzelfde als het voorspellen van een gebeurtenis. Om te blijven bij het boven genoemde voorbeeld van een klok: als de wekker aanwijst dat het zeven uur is, is het wellicht tijd om op te staan, maar de wekker zelf veroorzaakt het opstaan niet - u kunt en moet voor uzelf beslissen wat u wilt doen.

Daarom pretendeert onze analyse niet om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen. De bedoeling van de moderne astrologie is om mensen te leren de krachten te begrijpen die niet alleen de mens en zijn wereld doordringen, maar ook elk en ieder van ons in het bijzonder. Astrologie is niet bedoeld om u bepaalde beslissingen op te dringen, maar veeleer om u de informatie te verschaffen die het u makkelijker kan maken om de juiste beslissing te nemen in elke specifieke situatie waarmee u in uw leven te maken krijgt.

to top

Gebruiksaanwijzing
Als u voor de eerste keer naar deze "Transit-Analyse" kijkt, is het aan te bevelen om, na de inleiding, alleen hoofdstuk II te lezen. Daar zult u de duidingen vinden voor de transits die de komende tijd het meest belangrijk zullen zijn.

U doet er beter aan de overige hoofdstukken van de "Transit-Analyse" niet allemaal achter elkaar te lezen. Waarom niet? Helaas vinden de transits over uw geboortehoroscoop - net als belangrijke gebeurtenissen in uw leven trouwens - niet allemaal netjes achter elkaar plaats; integendeel, gewoonlijk gebeurt dat nogal wanordelijk. Dikwijls zijn er tegelijk verschillende krachten aan het werk, die ook nog al eens tegen elkaar inwerken. Sommige transits duren verscheidene maanden, soms zelfs jaren. Andere duren veel korter: een paar dagen, maar die kunnen net zo goed intens uitwerken. Er gebeuren in een jaar zoveel verschillende dingen, dat u er alleen maar van in de war zou raken als u probeerde ze allemaal te begrijpen en u eigen te maken.

Daarom zien we graag dat u uw "Transit-Analyse" gebruikt onder het motto: "Alles heeft zijn uur". Misschien is het een goed idee om een periode te nemen die u speciaal interesseert, bijvoorbeeld de huidige of de komende maand, en u daarop te concentreren. Uw "Transit-Analyse" biedt u enkele eenvoudige mogelijkheden voor zo'n stapsgewijze, selectieve aanpak: op pagina 3 vindt u voor elke maand een inhoudsopgave van actuele transits en de pagina's waar u die kunt vinden. Op pagina 2 vindt u alle transits in grafische vorm, opnieuw met verwijzingen naar de pagina's met tekst. De balkjes laten zien hoe lang elke transit duurt, terwijl de kleine merktekentjes op de balkjes precies aangeven wanneer de transitplaneet over het betreffende punt in uw geboortehoroscoop komt. Deze zelfde balkjes staan op elke pagina, maar dan alleen voor de transits die op die pagina beschreven worden. In de bijlage kunt u meer lezen over de grafische presentatie.

Als u op deze manier een selectie uit de transits leest, probeer dan in uw achterhoofd de hoofdlijnen te onthouden van de belangrijkste transits die het hele jaar hun invloed doen gelden. De teksten hiervoor beginnen direct na deze inleiding. Als u op deze manier te werk gaat, bent u in staat zicht te houden op de belangrijkste thema's voor een bepaalde periode. U moet er echter rekening mee houden dat u regelmatig zaken tegenkomt die elkaar nogal tegenspreken. Maar het komt vaak voor in het leven dat we grote tegenstellingen onder ogen moeten zien - zowel grote als kleine. En het zou wel eens kunnen zijn dat rijpheid en wijsheid betekenen dat we die tegenstellingen en de onvolmaaktheid van het menselijk bestaan leren accepteren.

to top

II. DE BELANGRIJKSTE THEMA'S
VAN HET JAAR

In dit hoofdstuk vindt u de interpretatie van de voornaamste transits naar uw geboortehoroscoop. Het gaat om basisthema's die lang spelen en die dikwijls maanden en soms zelfs jaren belangrijk voor u zijn.

to top

Saturnus Conjunct Mars

Eind januari 2011 tot begin oktober 2011: Dit is niet zelden een tijd van immense frustratie en verwarring waarin u het gevoel hebt met uw hoofd tegen de muur te lopen. Wel een periode waarin u in staat bent veel werk te verzetten. Alles hangt af van de manier waarop u deze transit benadert. De grondbetekenis is: "gedwarsboomde energie", doch het kan tevens "gebundelde energie" worden. Tracht niet op te veel vlakken te veel te doen.

In negatieve zin kan dit aspect de oorzaak zijn van enorme irritatiegevoelens. Het minste of geringste jaagt u op de kast en helaas wordt u dikwijls met heel wat meer dan kleinigheden geconfronteerd. Wat u ook probeert te doen, er zijn altijd wel mensen of omstandigheden die u in de wielen rijden. Uw baas of werkgever is bijvoorbeeld faliekant tegen al uw plannen zonder daar een geldige reden voor te noemen of hij kan u tevens met zoveel werk opzadelen, dat er voor u geen tijd voor iets anders overblijft.

U kunt de meest afschuwelijke woordenwisselingen met anderen hebben. Het lijkt soms wel of ze met z'n allen tegen u samenspannen; meestal is dat echter niet waar. Het ligt veel meer voor de hand dat u - dikwijls met de beste bedoelingen - anderen het gevoel geeft dat u een bedreiging voor hen betekent. Ze proberen u een halt toe te roepen. U bedoelt het allemaal wel niet zo, maar u moet toch meer trachten ook de schijn te vermijden. U kunt ook zelf het slachtoffer worden van mensen die zonder enige aanleiding agressief tegen u op gaan treden.

Dit aspect kan uw gezondheid aantasten. Het valt soms samen met ongelukken, speciaal met beenbreuken, of met ziekten als artritis of reumatiek. Bent u daar gevoelig voor, pas dan in deze periode heel goed op uzelf.

De moeilijkheid is dat u uw energie niet uit kunt leven. Mars wil op elk terrein zoveel mogelijk doen, maar Saturnus zorgt dat daar van buitenaf een remmende werking op wordt uitgeoefend. Begin alleen aan kleinschalige dingen, doch wel met zaken die een grote mate van inspanning en concentratie vereisen. Wijdt u uw krachten aan verhoudingsgewijze gesproken beperkte objecten, dan bent u in staat uw energie op positieve wijze te benutten. Houdt u zich bezig met grootse en verreikende plannen, dan wordt u waarschijnlijk met de slechtste zijde van dit aspect geconfronteerd.

Er moet nog een gevaar genoemd worden. Mars en Saturnus kunnen samen een soort koude, wrede woede veroorzaken die u beter niet op iemand kunt projecteren. Bent u kwaad, kom daar dan rond voor uit. Word niet bitter en koester geen wrok. Dergelijke gevoelens ontketenen dezelfde reacties in anderen en u kunt makkelijk het slachtoffer worden van de wreedheid van iemand anders.

to top

Saturnus Conjunct Ascendant

Eind oktober 2010 tot midden augustus 2011: Een van de allerbelangrijkste transits in uw leven. Uw plichten en verantwoordelijkheden nemen enorm toe en u zult alles uit uw leven trachten te bannen wat die verantwoordelijkheden in de weg staat. Het bestaan wordt hierdoor zowel complexer als eenvoudiger. U maakt enkele taken af en begint aan een periode van vijf tot acht jaar waarin u zich betrekkelijk rustig kunt voorbereiden op een nieuwe start. U laat enkele dingen vallen en werkt hard aan de voltooiing van een paar andere.

In deze periode hebt u wellicht niet zo veel bewegingsvrijheid. Dit vindt zijn oorzaak in de omstandigheden en in het feit dat er zo veel is te doen. Alles wat u tot nog toe hebt laten liggen, moet afgemaakt worden. Ook in uw beroep wordt er misschien veel meer van u gevraagd. Uw superieuren kunnen u meer verantwoordelijkheden op de schouders leggen dan u lief is. Dit mag dan geen zorgeloze tijd zijn, doch het is wel een produktieve. Begin niet aan iets volkomen nieuws: over een paar jaar kunt u tot de ontdekking komen dat het u zowel aan materiële als aan geestelijke middelen ontbreekt om het te voleinden. Maak af wat is blijven liggen en vereenvoudig uw levenswijze.

Goede verbintenissen zullen in deze tijd weinig te verduren krijgen, doch slechte worden zeker verbroken. U gooit alles wat u de komende jaren niet nodig hebt overboord en daartoe behoren ook onbevredigende relaties.

Richt geen muur op tussen uzelf en uw medemensen. Hoewel u het gevoel hebt dat dit wel zo is, zijn plichten en verantwoordelijkheden absoluut geen belemmeringen die een goede relatie onmogelijk maken. Sluit u zichzelf onnodig af, dan wordt u eenzaam en depressief. Juist de mensen met wie u dagelijks verkeert, zijn op het ogenblik zeer belangrijk voor u, vooral waar u er toch al enige de laan uit hebt gestuurd. Het is dikwijls nuttig het gezelschap en de raad van ouderen te zoeken: zij beschikken over het inzicht en het begrip dat u behoeft.

Ondanks alle moeilijkheden die zich kunnen voordoen, is dit een produktieve periode. Ga door met wat er van u wordt verwacht en organiseer uw leven dusdanig dat u op de volgende fase bent voorbereid.

to top

Saturnus in het Eerste Huis

November 2010 tot december 2012: Deze transit kondigt een nieuwe periode van innerlijke groei aan. Toen Saturnus over uw Ascendant ging, betekende dit dat alles in het leven wat geen waarde meer voor u had, werd afgesneden: bepaalde projecten hadden hun voltooiing bereikt. Gaat Saturnus door uw eerste huis, dan wijst dit aan de ene kant op zware verantwoordelijkheden, maar aan de andere tevens op veel kunnen bereiken. Gedurende deze transit kan men beter niet beginnen aan nieuwe projecten die jaren nodig hebben om voltooid te kunnen worden. Werk verder aan zaken die niet zoveel tijd vergen. Gebruik deze transit niet als excuus om te gaan zitten wachten op betere tijden.

U dient de blik naar binnen te richten. U hebt zojuist een periode van veertien jaar afgerond waarin uw aandacht voornamelijk op de wisselwerking tussen uzelf en uw medemensen en op uw maatschappelijke positie was gericht. Terwijl u op uitgebreide schaal aan uw externe wereld bouwde, was u er zich misschien niet zo van bewust wat er zich in uzelf afspeelde. Daar dient u zich nu op te concentreren om zo nodig herstructureringen aan te brengen. U hebt hier vele jaren de tijd voor, dus u hoeft niets overhaast te doen. U bent veel te weten gekomen over de wereld, leer nu eens iets over uzelf. Wat wilt u eigenlijk en wat hebt u in feite nodig? Bent u wat dit betreft in de laatste jaren iets wijzer geworden? U moet leren begrijpen wie u in uw eigen ogen bent, niet in die van anderen.

Wat ook uw natuurlijke instelling is, dit is een periode van introspectie, van naar binnen gericht zijn. Hoe beter u uzelf in de komende jaren leert kennen, des te beter u in de toekomst zult slagen.

Saturnus dwingt u in zekere zin aandacht te schenken aan wat op dit moment belangrijk is. Hebt u op 't ogenblik grote verplichtingen ten aanzien van de buitenwereld, dan zal dat ongetwijfeld moeilijkheden opleveren. Zodra deze verplichtingen het zelfonderzoek in de weg beginnen te staan, zullen ze u zwaar drukken. U kunt eenzelvig en moe worden en het gevoel krijgen de zaak niet meer aan te kunnen. Bent u van nature wat introvert, dan wordt het alleen maar erger. Niet zelden wordt men in deze periode geconfronteerd met belangrijke mislukkingen in de beroepssfeer: uw werk belet u uzelf te leren kennen.

Een uitstekende tijd voor psycho-therapie en voor alles wat een bijdrage kan leveren tot vergroting van het bewustzijn. U dient zich los te maken van het foute beeld dat u van uzelf hebt en dat u door anderen is aangepraat. U moet goed weten wie u eigenlijk bent. Slechts dan kunt u een begin maken met de herstructurering van uw innerlijk leven.

to top

III. OVERIGE TRANSITS VAN DE
LANGZAME PLANETEN

Hierna vindt u, in chronologische volgorde, de overige transits van de langzame planeten. De belangrijkste zijn gemerkt met een * in het kopje; ook zijn de corresponderende balkjes bovenaan op de pagina, die hun werkingsduur aangeven, dikker dan de andere.

Zoals al in de inleiding gezegd werd, is dit hoofdstuk niet bedoeld om achter elkaar uit te lezen. Het is beter om een bepaalde maand te nemen en over de dan spelende thema's te lezen door of de index te gebruiken (pagina 3) of de grafische tabel te hanteren (pagina 2), die u ook naar de desbetreffende pagina's verwijst.

to top

Saturnus Vierkant Midhemel

Eind november 2010 tot eind september 2011: Een periode vol uitdagingen. U zult dikwijls voor de keus worden gesteld op welke terreinen uw energie te concentreren. Begint u aan een nieuwe carrière of verbetert u uw positie in de bestaande? Spant u zich in om van uw privéleven wat meer te maken? Kiest u voor samenwerking of gaat u liever alleen verder?

Dikwijls is er sprake van een "vervreemdingscrisis" bij dit aspect, een plotseling gevoel van afgesneden zijn door het feit dat u teveel energie in uw persoonlijke doelstellingen hebt gestoken. U voelt zich eenzaam en u kunt de mensen niet bereiken, zelfs niet degenen van wie u houdt. U kunt plotseling denken dat het u niet mogelijk is verder op de ingeslagen weg voort te gaan. Uw zicht wordt vertroebeld door het gevoel dat u tekort schiet. Dit soort emoties treden op indien u uw persoonlijke relaties hebt verwaarloosd. Hoewel u dit wel hebt geprobeerd, kunt ook u niet zonder de steun van anderen.

Soms werkt deze transit juist andersom; u komt tot de ontdekking dat allerlei verwikkelingen van persoonlijke aard u in uw vooruitgang belemmeren. In zo'n geval verbreekt u de banden om vrij en ongehinderd uw eigen weg te kunnen gaan. Bij dit aspect gaat het erom een evenwicht te vinden tussen persoonlijke relaties en individuele vooruitgang.

Deze transit kan tevens de keuze van uw doelstellingen op de proef stellen. Door tegenwerking van anderen kunt u ertoe worden gedwongen na te denken over het feit of u inderdaad op de goede weg bent. Is dat zo, dan kan een conflict met mensen of omstandigheden alleen maar nuttig zijn. Is het tegendeel het geval, dan zult u veranderingen aan moeten brengen, of een totaal andere weg in dienen te slaan. Het is veel beter om dit nu te doen dan over enige jaren. Waarschijnlijk bent u er dan al dusdanig mee verweven dat u het gevoel hebt in de val gelopen te zijn. Dit is de tijd om eventueel van koers te veranderen. Wellicht geen plezierig proces, doch zeer wel uitvoerbaar.

to top

Neptunus Oppositie Mercurius

Eind mei 2010 tot midden november 2012: Gedurende deze transit zullen zowel het denkproces als de communicatie problemen opleveren. U raakt heel snel in verwarring en het is dan ook gevaarlijk belangrijke beslissingen te nemen. Of u hebt een verkeerd inzicht in de omstandigheden en het feitenmateriaal, of u beschikt domweg niet over alle feiten. Het is evenmin uitgesloten dat iemand de feiten voor u heeft verdraaid.

Zorg ervoor dat u zich tegenover uw medemensen zo helder en duidelijk mogelijk uitdrukt. Begrijpt u niet precies wat een ander bedoelt, vraag dan om nadere uitleg. Elkaar verkeerd begrijpen is in deze periode een van de meest dreigende gevaren en dit kan tot hoogst onplezierige situaties leiden.

U hebt soms de vreemdste denkbeelden. Raak er niet door geobsedeerd: het kunnen waanvoorstellingen zijn; het is heel moeilijk voor u uit te maken wat waar is en wat begoocheling. De beproefde en juiste principes volgens welke u tot nu toe hebt geleefd, zijn heel wat betrouwbaarder dan de nieuwe ideeën.

Wees op zakelijk terrein en in het algemeen bij alles wat met kopen en verkopen heeft te maken, uiterst voorzichtig; u wordt heel makkelijk bij de neus genomen. Bij moeilijke aspecten tussen deze beide planeten, zoals dit er een is, beheersen zowel Mercurius als Neptunus de diefstal en daar zou u wel eens de dupe van kunnen worden. Koopt u iets, overtuig u er dan van dat het precies is zoals men het heeft voorgesteld en schaf u niets aan zonder garantiebewijs. Verkoopt u iets, stel dan een koopcontract op.

Laat u niet in met praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen. Probeert u in deze periode iemand anders te bedriegen, dan trekt u zeker aan het kortste eind: u blijft met de brokken zitten.

U kunt het slachtoffer worden van vreemde nerveuze aandoeningen. Deze kunnen zowel lichamelijk als geestelijk uitwerken. Op geestelijk vlak kunnen ze wonderlijke angstcomplexen en neuroses veroorzaken. Vitaminen zijn uitstekend voor het zenuwstelsel, het kan wellicht geen kwaad daar wat van in te nemen: u dient echter wel van te voren uw huisarts te raadplegen. Houd uzelf voortdurend voor dat alle angsten waaronder u in deze periode gebukt gaat, waarschijnlijk absoluut ongefundeerd zijn en voortkomen uit uw te grote verbeeldingskracht.

U kunt echter ook werkelijke fysieke problemen hebben. Deze transit kan niet alleen zenuwzwakte veroorzaken doch tevens feitelijke storingen in het zenuwstelsel. Hebt u ernstige lichamelijke klachten, ga dan naar de dokter.

to top

Pluto Driehoek Venus

Begin januari 2011 tot eind november 2012: Deze transit legt de nadruk op de creatieve en romantische aspecten van uw leven. Een driehoek van Pluto versterkt de mogelijkheden tot liefde en artistieke creativiteit van Venus in hoge mate.

Dit aspect kan het begin betekenen van een nieuwe verbintenis of een oude hechter maken. Een nieuwe relatie wordt gekenmerkt door krachtige en diepgaande gevoelens. Men kan zo'n verbintenis beslist niet oppervlakkig noemen. Het lijkt wel of u en uw partner als een magneet naar elkaar toe worden getrokken en dit zeker niet in negatieve zin. U zult beiden het gevoel hebben dat hier niet aan was te ontkomen en dat u er bijzonder veel van leert, vooral wat betreft uw beider inzet. U kunt tot de ontdekking komen dat uw liefde minder bewust is en dat u veel meer vanuit blinde drijfveren handelt dan u ooit hebt beseft. Deze realisatie is de eerste stap op de weg naar meer bewuste gevoelens.

Uw bestaande verbintenissen beleven eveneens een periode van creatieve verandering. Uw gevoelens zijn krachtiger en ook hier wordt u zich beiden meer bewust van uw houding ten aanzien van relaties.

U bent veel creatiever dan anders en liggen uw werkzaamheden op scheppend terrein, dan levert u grotere en betere prestaties dan ooit tevoren. Anderen zullen geboeid raken door de grote intensiteit die van uw werk uitstraalt en het is niet onmogelijk dat u veel erkenning zult vinden.

Liefde en creativiteit hebben in deze periode één ding gemeen: de ervaringen die u daarbij opdoet, tillen u boven het alledaagse uit en dat is precies waar u naar zoekt. Zowel creatieve prestaties als liefde hebben een grote invloed op uw huidige leven en zullen die nog vele jaren op uw toekomstige leven uitoefenen.

to top

Jupiter Driehoek Zon

Vanaf 16 februari 2011 tot 8 maart 2011: Dit is een bijzonder plezierig Zon-Jupiter contact. Het is in feite zo prettig dat u de neiging hebt te gaan zitten en heerlijk niets te doen. Dit is echter een zeer belangrijke periode in uw leven, waarin u nieuwe levensterreinen kunt ontdekken en een schat van nieuwe ervaringen op kunt doen. Uw creatief vermogen is enorm en u kunt nu dingen tot stand brengen die u op andere tijden de grootste moeite zouden kosten. U beschikt over innerlijke kracht en zelfvertrouwen en hebt het gevoel alles aan te kunnen.

Meestal is de gezondheid goed en hebt u een gevoel van welbehagen - past u niet op, dan zou u heel wat pondjes aan kunnen komen. Wellicht hebt u er weinig zin in maar het kan toch geen kwaad wat lichaamsbeweging te nemen. Ga naar buiten om te wandelen of te fietsen.

Bent u actief op sportief gebied, neem dan geen extra risico door een overdosis aan zelfvertrouwen. Dit aspect maakt u weliswaar niet speciaal gevoelig voor ongelukken - het is in feite zelfs een "geluksaspect" - doch het geeft u de neiging lichamelijk te veel hooi op uw vork te nemen en is er tegelijkertijd een andere transit werkzaam die wel ongevallen kan veroorzaken, dan kan dit aspect daar een ongunstige invloed op uitoefenen.

Een uitstekende tijd voor financiële aangelegenheden. U hebt misschien zin uw omgeving te verfraaien en het is niet onmogelijk dat u hier veel geld aan spendeert. Dit is uitstekend, doch laat al deze materiële zaken u niet blind maken voor enkele zeer reële kansen op innerlijke groei.

Deze transit biedt tevens gelegenheid tot reizen, zowel feitelijk als in de geest. Gebruik deze periode om een dieper inzicht in uw omgeving te krijgen. U hebt grote interesse in ideeën die buiten uw normale belangstellingssfeer liggen en staat veel verdraagzamer tegenover levenspatronen die van de uwe afwijken. Zelfs hebbelijkheden van mensen die u doorgaans irriteren, storen u nu niet. U hebt ook veel meer gevoel voor humor en kunt hartelijk lachen om alle eigenaardigheden die het leven ons voorschotelt.

to top

Jupiter Conjunct Descendant

Vanaf 8 maart 2011 tot 27 maart 2011: In deze periode zoekt u naar persoonlijke groei en vooruitgang via de mensen die u het naast staan. U tracht relaties tot stand te brengen die u verder kunnen helpen, niet uit egoïsme, doch uit een verlangen naar gezamenlijke groei. Niet zelden komt er iemand in uw leven die aanbiedt u te helpen en meestal gaat het hier om een persoonlijke verbintenis.

Op zakelijk gebied, bijvoorbeeld, is dit een uitstekende tijd om een compagnonschap aan te gaan of een contract met iemand te sluiten. In uw privéleven komt u tot nauwer samenwerking dan normaal het geval is en dit zal u beiden ten goede komen. Zijn er nog meer aanwijzingen in die richting, dan kunt u iemand ontmoeten met wie u een liefdesrelatie begint, doch dit aspect op zichzelf brengt zoiets meestal niet tot stand.

Een goede periode om advies in te winnen en raad te vragen, bijvoorbeeld via een advocaat of anderszins. Bent u in een rechtszaak verwikkeld, dan loopt die meestal wel goed af.

Bent u getrouwd, dan loopt uw huwelijk beter dan normaal. U bent beiden bereid elkaar te helpen en te steunen en op elk gebied elkaars belangen te bevorderen. U hebt niet de minste behoefte uw partner aan banden te leggen en dat geldt ook andersom. U begrijpt hoe belangrijk vrijheid en de mogelijkheid tot individuele zelfexpressie in een verbintenis zijn en u probeert dit op alle mogelijke manieren te verwezenlijken. Hebt u over het algemeen een moeilijk huwelijk, dan kan deze transit positief of negatief werken. Dit aspect kan een soort genezende werking hebben waardoor de moeilijkheden niet meer zo levensgroot lijken, of het kan er de oorzaak van zijn dat uw drang naar vrijheid zo onweerstaanbaar wordt, dat u de verbintenis verbreekt. Ook dat betekent in feite een oplossing voor de moeilijkheden. In een huwelijk dat onder deze transit wordt ontbonden (en dat geldt alleen maar voor huwelijken die toch al op springen stonden) zullen de partners over het algemeen niet met grote ruzie uit elkaar gaan.

to top

Jupiter in het Zevende Huis

Maart 2011 tot maart 2012: In deze periode leert u via uw intiemste relaties heel veel over uzelf en het leven. Over het algemeen bevordert deze transit het vormen en in stand houden van allerlei verbintenissen, waaronder het huwelijk. Hoewel dit aspect op zichzelf niet in de eerste plaats op een huwelijk wijst, heeft het daar toch een uitstekende invloed op.

De mensen die u ontmoet, kunnen in vele opzichten een grote steun voor u betekenen. Elke relatie wordt door u benaderd met de overtuiging dat u op de wereld bent om elkaar te helpen. U hebt geen enkele behoefte alles alleen op te knappen en dat moet u ook zeker niet doen. U hebt de hulp van iemand anders nodig, niet omdat u zo'n slappeling zou zijn, doch omdat die ander u aanvult.

Hebt u professionele hulp nodig, bijvoorbeeld van een advocaat of dokter, dan is het nu de tijd die in te roepen. Bent u in een rechtszaak verwikkeld, vooral indien het om een civiele procedure gaat, dan zal die waarschijnlijk wel in uw voordeel aflopen: u moet echter wel zorgen dat u geen losse eindjes hebt lagen liggen. Neem niet vanzelfsprekend aan dat onder dit aspect alles wel goed zal komen: u kunt een detail over het hoofd hebben gezien en dat kan u lelijk opbreken. Tracht niet meer in de wacht te slepen dan u verdient en overschat de waarde van wat u krijgt evenmin. Doet u dit wel, dan kunt u in moeilijkheden komen. Evenals alle andere Jupiter transits dient men ook hier enige matigheid te betrachten wil men er zoveel mogelijk profijt van hebben.

Jupiter heeft eveneens met verre landen en vreemde mensen te maken. Deze transit kan duiden op een verbintenis of compagnonschap met een vreemdeling of met iemand uit een totaal ander milieu dan het uwe. Hierdoor kan er een nieuwe ervaringswereld voor u opengaan. Elke intieme relatie die u in deze tijd aangaat of onderhoudt, zal een bijdrage ter verruiming van uw bewustzijn betekenen. Met andere woorden: een dergelijke verbintenis zal uw inzicht aanzienlijk verdiepen.

Trouwt u onder deze transit, dan is het niet onmogelijk dat uw partner iets ouder is dan u bent en dat hij of zij reeds een positie in de wereld heeft veroverd. U voelt respect voor hem of haar en dit is de basis van de aantrekkingskracht. U kijkt op tegen de grotere levenservaring die de ander heeft.

to top

Jupiter Vierkant Midhemel

Vanaf 24 maart 2011 tot 12 april 2011: Gedurende deze periode streeft u ernaar in uw werk of beroep iets van grote betekenis tot stand te brengen. U wordt ambitieus en het is u niet genoeg op de oude voet door te gaan. Op den duur kan dit tot gunstige of slechte resultaten leiden, het ligt er maar aan hoe u dit aanpakt. In positieve zin helpt deze transit u uw beperkingen die voornamelijk veroorzaakt werden door angst en gebrek aan zelfvertrouwen, te overwinnen. U voelt zich nu capabel iets te bereiken en bent bereid daarvoor te werken. Dit aspect geeft doorgaans een groot optimisme en veel zelfvertrouwen. maar pas ervoor op dat dit niet ontaardt. Zodra u begint te falen in de kleine, dagelijkse dingen, lopen ook de grote mis. Laat u door uw huidige belangen niet afleiden van de andere levensaspecten.

Dit aspect kan een opgeblazen ego veroorzaken en dan dicht u uzelf gaven en krachten toe, die u helemaal niet bezit. In extreme gevallen leidt dit zelfs tot goddelijke zelfverering. Voor de meeste mensen betekent het echter slechts een schromelijke overschatting van de eigen talenten. Neem niet meer op uw schouders dan u in feite aankunt. Deze transit verschaft een enorme hoeveelheid positieve energie en het zou intens jammer zijn deze te laten verzanden in trots, domme arrogantie en zelfoverschatting.

U wenst op een of andere manier belangrijk te zijn en het is zeer wel mogelijk dat u uw doel bereikt: doch slechts op voorwaarde dat u over de nodige zelfkennis beschikt. Heb de moed meer te doen dan voorheen, doch creëer een evenwicht tussen die moed en uw verstand.

to top

Jupiter Oppositie Mars

Vanaf 30 maart 2011 tot 18 april 2011: Dit is een uitbundige transit: alles wat u doet, doet u in het groot. U beschikt over grote energie en bent zeer ambitieus. U hebt behoefte lichamelijk bezig te zijn, maar u moet oppassen daarbij niet over de schreef te gaan. Wat u ook doet, matig uzelf en handel gedisciplineerd.

Overschat uw mogelijkheden niet, noch ten aanzien van uzelf, noch ten opzichte van anderen. U presteert heus wel voldoende, u hoeft het niet te overdrijven. Maak uzelf niet wijs dat u allerlei dingen kunt doen, terwijl dat helemaal niet het geval is: u zult volkomen uitgeput raken. Neem ook niet zulke grote risico's. U hebt het gevoel alles aan te kunnen. Dit is echter een illusie, tenminste zoals u het ziet.

Soms wijst deze transit op een conflict met iemand anders: u hebt het gevoel dat de ander remmend op u werkt en probeert zich hiervan los te maken. Het is heel moeilijk zo in het algemeen uit te maken of u de zaken in de juiste proporties ziet. Ga de feiten daarom nog eens zorgvuldig na voor u werkelijk tot handelen overgaat. Uw geldingsdrang is in deze periode bijzonder groot en u kunt die beter op constructieve manier gebruiken. Vermijd impulsieve acties - dit kan u onnodig moeilijkheden bezorgen.

Hiertegenover staat dat dit aspect eveneens werkelijk moedig maakt. Het verschil tussen moed en roekeloosheid is afhankelijk van uw zelfkennis en daarover dient u te beschikken, wilt u tenminste een positief gebruik van deze transit kunnen maken. Houdt u het hoofd koel en uzelf in bedwang, dan kan dit aspect een grote triomf inluiden: u bent in staat obstakels te overwinnen en dingen tot stand te brengen, waar u zich in normale omstandigheden totaal niet toe in staat acht. Dient u voor uzelf op te komen, dan is daar geen enkel bezwaar tegen zolang dit maar geen destructieve gevolgen heeft. Denk na bij alles wat u doet!

to top

Jupiter Sextiel Jupiter

Vanaf 26 april 2011 tot 5 mei 2011: Dit is een periode van harmonie en evenwicht: alles schijnt min of meer vanzelf te gaan zonder grote inspanning uwerzijds. Een tijd om te ontspannen, om het wat kalmer aan te doen: u ziet dat het goed gaat. Het groeiproces voltrekt zich zonder veel moeite - u wordt bewuster, uw werk gaat goed, uw maatschappelijk leven floreert. Op elk gebied waarop u graag vooruit zou komen, gebeurt dit ook.

Toch is dit geen periode waarin u alleen maar aan uw eigen vermaak zou moeten denken. Natuurlijk mag u dat, doch daarnaast dient u toch ook enige aandacht te schenken aan wat er nog gedaan moet worden. Waarschijnlijk zult u hier op dit moment daadwerkelijk niet veel aan doen, maar denkt u hier nu bewust over na, dan kunt u daar op een later tijdstip naar handelen. Gezien het feit dat u harmonisch en evenwichtig bent, bent u ook in staat uzelf rustig en afstandelijk te bezien en daarvoor moet u deze periode benutten. Temidden van grote en misschien wat chaotische veranderingen is het bijzonder moeilijk zichzelf in het juiste perspectief te zien.

Een uitstekende periode om over uw leven na te denken, u te verdiepen in het een of andere onderwerp of het eigen bewustzijn te vergroten. Reizen kan hier eveneens toe bijdragen.

Het is ook een uitstekende tijd voor besprekingen en transacties. Zolang u daarbij redelijke normen hanteert, kunt u uw zaken uitbreiden. Ook wettelijke aangelegenheden zullen geen problemen veroorzaken.

to top

Jupiter Driehoek Mercurius

Eind mei 2011 tot eind december 2011: Geen tijd om te wachten tot de dingen tot u komen. U dient uit te gaan, contact met anderen te zoeken en vooral op zakelijk terrein een open oog te houden voor eventuele kansen en mogelijkheden. U hebt een helder inzicht en maakt intelligente plannen waar u veel profijt van kunt hebben.

Eveneens een goede periode om met anderen over uw meningen of gezichtspunten te praten. U hebt zelfvertrouwen en er straalt warmte van u uit, waardoor de mensen in u geloven. Zij respecteren uw integriteit en uw duidelijke manier van uitleggen. Zelfs al vertelt u iemand iets wat hij of zij eigenlijk liever niet wil horen, dan nog zal men u waarderen om het feit dat u het hebt gezegd.

Een goede tijd om zich in een nieuw onderwerp te verdiepen, hoe abstracter hoe beter. U bent in staat abstracte waarden in concrete realiteit te vertalen en dit kan u bij al uw plannen en activiteiten van groot nut zijn.

U bent positief en optimistisch en deze gevoelens stoelen gelukkig op de realiteit. U hebt grootse ideeën, maar bent reëel genoeg om te beseffen of ze al of niet uitvoerbaar zijn: dit levert een grote bijdrage tot uw succes.

to top

Jupiter Driehoek Venus

Eind juni 2011 tot begin maart 2012: Hoewel van voorbijgaande aard is dit lichtvoetige aspect een van de plezierigste transits die men kan krijgen. U bent vrolijk en gezellig en wenst zoveel mogelijk tijd in het gezelschap van anderen door te brengen. Maak een uitstapje, ga naar een feestje of doe iets anders wat u prettig vindt. Geen periode om zich serieus ergens voor in te spannen: u wilt heerlijk lui onderuit zakken en genieten van het nietsdoen. U hebt tevens de neiging aan uzelf toe te geven en daarom moet u oppassen voor te overvloedig eten en drinken. Zelfs aan dit plezierige aspect kunt u een kater overhouden.

U hebt het vermogen mensen die zich ongelukkig of neerslachtig voelen, uit de put te halen en daarom is iedereen zo op uw gezelschap gesteld. U kunt nu iets voor uw medemensen doen waarvan u later de vruchten zult plukken en bovendien kost het u in uw huidige stemming geen enkele moeite hen bij te staan.

Soms kondigt deze transit het begin van een nieuwe liefdesrelatie aan: waarschijnlijk echter een van voorbijgaande aard. Toch zult u later met plezier aan deze periode terugdenken.

Het is tevens mogelijk dat u geld of andere bezittingen aantrekt. Ga niet, als zoveel anderen met dit aspect, zitten nadenken over het feit waaraan dit voordeeltje weer uit te geven. Natuurlijk kunt u er iets voor kopen, maar er zijn nog zoveel andere mogelijkheden.

Het ligt veel meer voor de hand dat u geld besteedt aan dingen die u mooi vindt. Sommige mensen zullen het niet eens zijn met uw smaak: u hebt de neiging het in opzichtige prullaria te zoeken. Zorg ervoor dat u niet blijft zitten met iets wat u op een meer sober moment helemaal niet mooi meer vindt.

U hebt een grote hang naar schoonheid en getuigt u van goede smaak, dan kunt u nog jaren plezier van uw huidige aankopen hebben; deze zullen waarschijnlijk bovendien ook nog in waarde stijgen.

to top

Jupiter Vierkant Zon

Begin juli 2011 tot midden maart 2012: Weet u zich voor de valkuilen die al het goede weer teniet kunnen doen te hoeden, dan kan dit een uitstekende transit zijn. Dit aspect stelt uw discipline en uw zelfbeheersing op de proef. Beschikt u van nature over weinig zelfdiscipline, dan laat u nu het beetje dat u had, ook nog varen: u gaat veel en veel te ver, leeft met valse illusies en hebt het misplaatste gevoel dat alles wel goed zal aflopen. U gooit zoveel geld over de balk, dat u niet eens genoeg overhoudt om het allernoodzakelijkste te kopen. U denkt dat alles naar u toe zal komen, dat u daar zelf geen enkele moeite voor hoeft te doen, maar ook dit is illusie.

Hiertegenover staat dat dit aspect een wezenlijke bijdrage kan leveren tot menselijke groei. Alles hangt af van de mate van zelfcontrole waarover u beschikt. Wilt u zoveel mogelijk profijt van deze transit trekken, dan dient u precies te weten wat uw behoeften zijn en waar u staat. U moet zich tevens bewust zijn van uw grenzen: het gaat erom te weten wanneer u op moet houden.

Soms veroorzaakt deze transit een opgeblazen ego en krankzinnige trots. In negatieve zin kan Jupiter zeer arrogant zijn. Wees niet aanmatigend, de mensen zouden u wel eens een dreun op uw ziel kunnen geven. Ook hier dient u uw grenzen te kennen.

Dit aspect geeft u een enorm zelfvertrouwen dat u kunt gebruiken om krachtig voorwaarts te gaan, terwijl u zich volkomen bewust bent van uw mogelijkheden en uw beperkingen doch dat u tevens kunt misbruiken om met grote arrogantie alle grenzen te overschrijden. Uw zelfkennis wordt terdege op de proef gesteld en hoe groter die is, des te meer profijt u van dit aspect kunt trekken.

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk dat u in conflict komt met de wet of dat u in een rechtszaak raakt verwikkeld. Of u nu wint of verliest, speel nooit de rol van de beledigde onschuld. Tracht door te dringen tot de grondoorzaken van het probleem en probeer tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen.

to top

Jupiter in het Achtste Huis

Juli 2011 tot december 2012: Jupiter in acht betekent voordeel via de middelen van anderen. Hieruit volgt dat dit een goede periode is voor het aangaan van een verbintenis waarbij men de wederzijdse middelen samenvoegt, bijvoorbeeld in een zakenrelatie. Is er geen sprake van andere negatieve transits, dan kan men in deze tijd de bank om een lening vragen. Uw medemensen zijn op meer dan één terrein gaarne bereid u te helpen.

Er zullen zich grote veranderingen ten goede in uw leven voordoen. Soms ziet u dit niet onmiddellijk, maar elke verandering die nu plaats vindt, zal uw leven op de lange duur rijker en bevredigender maken. Uw psychologisch inzicht wordt eveneens vergroot. Ging u in het recente verleden gebukt onder spanningen of lijdt u daar op het ogenblik onder, dan zal deze transit het genezingsproces in uzelf bevorderen.

Soms veroorzaakt dit aspect een opleving van religieuze of spirituele gevoelens, wat in de wandeling wel eens "bekering" wordt genoemd. Voelt u zich inwendig verscheurd of gaat u gebukt onder moeilijkheden, dan is dit een goede periode om zich te verdiepen in occulte of mystieke literatuur.

to top

Jupiter Driehoek Uranus

Een komende transit, vanaf begin september 2011 tot begin april 2012: Deze transit maakt dat u hoe dan ook iets wilt doen dat buiten de normale routine valt. U hebt behoefte aan nieuwe vrijheidservaringen in uw leven: u wilt een nieuwe en u tot nog toe onbekende dimensie leren kennen. Soms uit zich dit op filosofisch of metafysisch niveau, in een zoeken naar innerlijke waarheid en soms ook probeert u gewoon nieuwe activiteiten in uw leven te brengen.

U staat veel meer open voor nieuwe ideeën en u moet ervoor oppassen die alleen maar omdat ze nieuw zijn dadelijk te omhelzen. Over het algemeen werkt deze transit echter constructief en zult u er baat bij vinden. Dit aspect haalt u op positieve wijze uit het slop.

Een enkele maal wijst deze transit op een plotselinge kans of een meevallertje dat volkomen uit het niets opduikt en als een grote verrassing in uw leven komt. Meestal betekent dit een verandering of een gebeurtenis die nieuwe mogelijkheden voor u opent. Het kan een financieel voordeel zijn of een promotie en zelfs kan het een ontmoeting zijn met iemand die van nut voor u is. Overkomt u zoiets, grijp dan uw kans. Dit is een van de weinige keren dat u niet hoeft te aarzelen om de zaak nog eens zorgvuldig te overwegen. Een dergelijke beslissing moet vaak in een flits worden genomen.

Dit is een van de weinige aspecten waarbij gokken werkelijk iets op kan leveren. Vergeet hierbij echter niet dat zoiets alleen maar opgaat als u op dat punt doorgaans toch al fortuinlijk bent. Verliest u over het algemeen, dan kan deze transit weinig voor u doen.

Doet zich iets nieuws voor, dan begrijpt u dit onmiddellijk. U neemt veel sneller op dan gewoonlijk en u ziet dadelijk hoe de dingen in elkaar zitten. Een enkele keer wijst dit aspect op een ontdekking of uitvinding.

to top

Saturnus Driehoek Jupiter

Midden oktober 2011 tot eind juni 2012: Een periode van regelmaat en evenwicht. Misschien moet u heel hard werken om het nodige geld bij elkaar te krijgen, doch uw zaken zijn in orde. Ook in uw beroep bent u goed georganiseerd en u gaat gestaag verder op weg naar uw doel. Uw winsten zijn niet op meevallers gebaseerd, ze zijn het tastbare resultaat van hard werken en goede organisatie.

U hebt een helder inzicht wat betreft de gang van zaken in de verschillende facetten van uw leven. U kent de spelregels en bent bereid u daaraan te houden. U opereert praktisch en pragmatisch. U weet situaties te accepteren zoals ze zijn en werkt ondertussen rustig en geduldig aan hun verbetering. U bent nu in een positie belangrijke beslissingen te nemen die van grote betekenis voor uw toekomst zullen blijken te zijn.

Werkgevers, meerderen en andere gezagdragers kunnen in deze periode een grote steun voor u betekenen. Soms heeft het er wel eens op geleken dat ze u alleen maar in de weg stonden, maar nu is het tegendeel waar. In feite maakt u hun duidelijk dat het slechts in hun eigen voordeel is u te helpen. U bent veel meer dan anders in staat te geven en te nemen. Dit valt anderen op en daarom zijn zij op hun beurt eveneens tot samenwerking bereid.

Ouderen kunnen een grote bijdrage tot dieper levensinzicht leveren. Van het andere perspectief dat hun leeftijd meebrengt, trekt u profijt bij uw eigen groeiproces.

Vele levensaspecten dienen in deze periode geconsolideerd en geschraagd te worden. Leg wat geld voor de toekomst opzij, zet het op een bank of neem een levensverzekering. Stel orde op zaken op de meer problematische levensterreinen en sticht vrede met mensen die u moeilijkheden geven. Over niet al te lange tijd, wanneer Saturnus een vierkant of oppositie met uw Jupiter gaat maken, zal het heel wat moeilijker zijn dit soort dingen tot stand te brengen. U beschikt op het ogenblik over het nodige inzicht en kunt dus de juiste stappen nemen.

to top

IV. EEN SELECTIE VAN DE TRANSITS
VAN DE SNELLE PLANETEN

Hierna treft u een selectie aan van de transits van de snelle planeten, opnieuw in chronologische volgorde. De Zon, Mercurius, Venus en Mars maken talloze transits. Deze zijn echter alleen van belang als er een thematisch of chronologisch verband is met belangrijke transits van de langzame planeten. Alle transits van de snelle planeten die hierna genoemd worden voldoen aan die voorwaarde.

Na de meeste transits vindt u in kleine letters een verwijzing naar die betreffende transit van een of meer langzame planeten. De transits van de snelle planeten functioneren vaak als een startschot voor de transit van een langzame planeet die er verband mee houdt. Speciaal op dagen dat de transit van een snelle planeet actueel is, kunnen de thema's van zo'n langzame planeet belangrijk worden, zelfs als die transit maanden of zelfs jaren duurt.

Ook dit hoofdstuk is niet bedoeld om achter elkaar uit te lezen. Ook hier kunt u het beste een bepaalde periode nemen door of de index te gebruiken (pagina 3) of de grafische tabel te hanteren (pagina 2), die u ook naar de desbetreffende pagina's verwijst.

to top

Mercurius Vierkant Mars

Op 26 januari 2011: Dit kan een heel moeilijk aspect zijn. U bent snel geïrriteerd en op uw teentjes getrapt en u beschouwt alles wat anderen doen en zeggen, als een aantijging. Dit straalt van u af en de mensen lopen vandaag graag met een boogje om u heen. Wie u ook maar een haarbreed in de weg legt, krijgt onomwonden de wind van voren.

De slechtste manier waarop u deze transit kunt aanpakken - maar tot welke u waarschijnlijk wel degelijk uw toevlucht zult nemen - is uw ego met uw overtuiging te identificeren. U gedraagt zich dan of uw leven in gevaar is. Wordt u gedwongen voor uw overtuigingen te vechten, dan kan dit aspect een grote hulp betekenen: vecht echter niet voor iets dat in feite niet bestaat.

Evenals vele andere transits kan ook dit aspect zich in omgekeerde vorm manifesteren: u kunt te maken krijgen met iemand anders die geïrriteerd en aangebrand is. Pas op, zend geen onbewuste signalen uit die zo iemand naar u toe lokken.

Dit aspect kan u vatbaar maken voor ongelukken. U kunt zich branden; vooral uw armen en benen zijn kwetsbaar. Wees ook voorzichtig met lopen, fietsen of autorijden. Waarschijnlijk zal zoiets niet plotseling, zonder waarschuwing gebeuren. U loopt wellicht met een soort onderdrukt woedegevoel rond, alsof zich in uzelf spanningen ophopen die naar een uitweg zoeken. Hebt u de impressie dat u zonder enige reden overijld handelt, vermijd dan verkeerssituaties die u zelf kunt controleren. Wees tevens voorzichtig met alles wat heet en/of scherp is. Deze transit veroorzaakt geen ongevallen die in het hoofdstuk "ongelukkig toeval" thuishoren: hier is sprake van onderdrukte woede en agressiviteit. Weet u geen normale uitweg voor dergelijke gevoelens te vinden, dan keren zij zich tegen u.

to top

Zon Driehoek Mars

Op 6 februari 2011: Vandaag zult u er geen moeite mee hebben uzelf te zijn. Het is echter beter dat u alleen en ten eigen bate werkt. Niet dat u vijandige of wrokgevoelens ten aanzien van anderen koestert indien ze zich met uw werk bemoeien, maar u wilt vandaag niet afhankelijk van de steun en aanmoediging van anderen zijn.

Zonder twijfel is uw leven gevuld met projecten waaraan u op verschillende tijdstippen bent begonnen. Misschien bent u zich niet altijd bewust van hun betekenis, maar desondanks zijn ze belangrijk. Dit is het juiste moment ze onder de loep te nemen en te onderzoeken in welke staat ze zich bevinden. Hebt u er eigenlijk geen idee van wat u aan het doen bent, probeer daar dan nu achter te komen. Wat zijn uw beweegredenen? Wat wilt u bereiken? U zult in de nabije toekomst met van alles en nog wat worden geconfronteerd en hoe meer u nu van uzelf leert begrijpen, hoe beter dat is.

Moet u op bepaalde vlakken die uit balans zijn geraakt, opnieuw beginnen, doe het dan nu. Houd u zoveel mogelijk bij uw huidige zaken. Luister en leef naar uw eigen behoeften en criteria en niet naar die van anderen.

to top

Mars Driehoek Mars

Op 7 februari 2011: Het is een uitstekende periode om iets nieuws te beginnen. U hebt voldoende overzicht en werkkracht om het tevens tot een goed einde te brengen. Hoewel u onder deze transit zeer doelmatig met anderen kunt samenwerken, verdient het toch aanbeveling zoveel mogelijk alleen te werken: anderen kunnen uw tempo wellicht niet bijhouden en moeten voortdurend worden aangespoord. Mars is een op het ego georiënteerde planeet en dit maakt dat u zich sterk voelt aangetrokken tot werk waarin u uw individualiteit kunt bewijzen en waar u met de eer zult gaan strijken.

Was u reeds met iets bezig, doch is dit vastgelopen, dan kunt u dat nu weer met vrucht ter hand nemen. Heeft u gepoogd iets te doen maar ontbraken u de juiste mogelijkheden, dan kan dit aspect de zaak weer aan het rollen brengen. U zult, in tegenstelling tot vele andere dagen, niet het gevoel hebben geremd te worden.

Dikwijls gaat deze transit gepaard met een opleving van het zelfvertrouwen: moet u iemand ergens van overtuigen, dan zult u hiertoe beter in staat zijn dan anders. U kunt tevens met groter succes voor uw eigen belangen opkomen. Alles wat u in deze periode doet, zal uw zelfbewustzijn vergroten en dat kan in de toekomst, wanneer niet alles van een leien dakje gaat, een grote steun betekenen. Het slechtste wat u onder dit aspect kunt doen, is inactief blijven: u mist dan de kans uw eigenwaarde te bewijzen en te ervaren.

to top

Mercurius Conjunct Descendant

Midden maart 2011 tot midden april 2011, speciaal op 16 maart 2011: Vandaag zullen contacten met anderen u geestelijk stimuleren. Wees daarbij slagvaardig, doch vermijd bitse opmerkingen. U zoekt het gezelschap van uw medemensen tevens om hun opvattingen te leren kennen. Een goede transit voor het vragen van advies aan de een of andere expert, zoals een advocaat, een dokter, een psychiater, of iemand met groot zakelijk inzicht. Tevens een goed aspect voor het onderhandelen over contracten of zakelijke transacties. U denkt helder en voelt zich aangetrokken tot mensen met een even spitse geest. Samen bent u in staat alles duidelijk en klaar te stellen zonder dat er vele losse eindjes worden vergeten.

U kunt vandaag goed opschieten met uw wederhelft of met iemand anders met wie u een nauwe relatie onderhoudt. Een goed moment om iets te zeggen wat u al een paar dagen enigszins zwaar op de maag ligt. De ander koestert wellicht hetzelfde plan ten aanzien van u, zodat u zich zowel aan de gevende als aan de ontvangende pool van het contact kunt bevinden.

Zijn er nog andere transits bij dit aspect betrokken, dan duidt het wel eens een enkele keer op handelingen waar de wet een rol bij speelt.

to top

Venus Oppositie Mercurius

Op 27 maart 2011: Een goed moment om over liefde en verbintenissen te praten. Dit aspect geeft geen aanwijzingen over het feit of zo'n gesprek al of niet bevredigend zal verlopen, het duidt er slechts op dat zo'n gesprek plaats kan vinden. U denkt over de dingen na en wenst er tevens over te discussiëren; dit geldt niet alleen voor liefdesrelaties, maar eveneens voor vriendschappen en dergelijke.

Vandaag dient u uw partner met eventuele moeilijkheden binnen de relatie te confronteren. U bent wellicht in staat de spanningen die tussen u heersen te verlichten: u bent kalm, rationeel en u weet afstand te nemen.

De Mercuriuskant van uw persoonlijkheid kan emotionele zaken niet helemaal ernstig nemen. Deze zijde wil verstandelijk over de dingen praten en wenst geen aandacht te besteden aan de emotionele consequenties. Wees onder deze transit heel voorzichtig met wat u zegt over dierbaren en vrienden. Iemand anders kan een terloopse opmerking van u zeer ernstig nemen en er diep door zijn geschokt. Wees u bewust van het feit dat u de mensen vandaag onbewust kunt kwetsen. Dit is een van de minst emotionele transits van Venus.

to top

Mars Conjunct Descendant

Op 18 april 2011: Van alle transits het aspect dat de meeste conflicten kan veroorzaken! Het punt dat zich in de horoscoop tegenover de Ascendant bevindt en dat Descendant wordt genoemd, vertegenwoordigt onder andere openlijke vijandschappen en onenigheden. Alles wat u onderneemt, zal waarschijnlijk op felle tegenstand stuiten van mensen die reden hebben zich tegen u te verzetten. Bent u niet zo goed in het manipuleren achter de schermen, dan zult u waarschijnlijk voor alles moeten vechten. Alle confrontaties met uw medemensen worden gekenmerkt door grote geldingsdrang en het enige wat u kunt doen, is zich hier terdege op voorbereiden en zo weinig mogelijk spanning creëren. Er bestaat een ernstig innerlijk conflict tussen de behoefte uzelf te doen gelden en uw verlangen bij anderen te horen.

Zelfs tussen de beste compagnons kunnen in deze dagen problemen rijzen. U kunt in opstand moeten komen tegen een huwelijks- of zakenpartner die u tracht te domineren; het is echter ook mogelijk dat u de overheersende partij bent. Dit veroorzaakt intense ego-gevechten. Het is echter mogelijk de energie van dit aspect om te vormen tot een poging tot samenwerking; dit lukt alleen maar indien beide partijen het gevoel hebben hun eigenbelang hiermee te dienen. Geen van beiden is op dit moment bereid de tweede viool te spelen.

Men kan deze energie het beste gebruiken door samen met anderen fysiek bezig te zijn. Vooral teamsporten kunnen hiervan profiteren: deze moedigen de samenwerking aan en maken tevens gebruik van de aanwezige agressiviteit en geldingsdrang.

to top

Venus Conjunct Descendant

Op 1 mei 2011: Een bijzonder goed aspect voor hechte verbintenissen en persoonlijke ontmoetingen. Vandaag ontstaan er geen moeilijkheden in huwelijk of liefdesrelaties: u bent elkaar uitermate welgezind. Bestaan er problemen tussen u beiden, praat ze dan nu uit: niemand wil vandaag ruzie en iedereen wenst vrede te stichten.

Het is een uitstekende dag om een goede indruk om iemand te maken en eveneens om de vrede binnen een samenwerking op zakelijk gebied te handhaven. Alle mensen met wie u het normaal gesproken moeilijk hebt, eten vandaag uit uw hand.

Geen goede dag om alleen door te brengen. U wilt bij anderen horen en is dit niet mogelijk, dan voelt u dat als een tekort. Vandaag bent u zich bewust van het feit hoezeer uw gevoelens van compleet zijn van anderen afhangen.

to top

Mercurius in het Elfde Huis

Midden juli 2011 tot midden september 2011: Mercurius in dit huis maakt dat uw gedachten zich bezighouden met uw verwachtingen en doelstellingen. U denkt na over uw idealen en tracht erachter te komen in hoeverre u daar iets aan hebt gehad en wat u hebt bereikt. Denk vooral ook na over het feit in hoeverre uw doelstellingen werkelijk die van uzelf zijn en in hoeverre u zich de opvattingen van anderen hebt eigen gemaakt. In dit laatste geval dient u na te gaan of ze inderdaad wel geschikt voor u zijn.

Dit is het huis van de idealen en principes van groepen en ook dat van uw plaats binnen de gemeenschap. Ga uw houding na ten aanzien van de groep waarin u leeft. Op het ogenblik hebt u behoefte aan meer verbaal en geestelijk contact met vrienden en kennissen.

Gesprekken met vrienden zullen u helpen uw objectiviteit te vergroten. Bedenk echter wel dat al deze gesprekken u niet kunnen bevrijden van de vooroordelen en standpunten van de hele groep.

to top

Mercurius Conjunct Mercurius

Eind juli 2011 tot begin september 2011, speciaal op 28 juli 2011, 8 augustus 2011 en 9 september 2011: Deze transit werkt gunstig op elke vorm van geestelijke activiteit en contacten met anderen. Uw intellect wordt gescherpt en u kunt uw ideeën duidelijk formuleren, iets waar u misschien anders wel eens moeite mee hebt; iedereen begrijpt wat u bedoelt. Wordt u gedwongen te debatteren, dan gaat dit ook beter dan gewoonlijk; u volgt de ingewikkelde argumentatie van anderen zonder moeite. Daar u in staat bent de zwakke plekken in de redenering van de mensen om u heen te ontdekken, zult u in een debat niet makkelijk de nederlaag lijden.

U bent weetgierig en geïnteresseerd in nieuwe feiten en ideeën. Vandaag hebt u de kans met anderen te praten over wat werkelijk belangrijk voor u is, zelfs over dingen die anders te emotioneel zijn geladen. Mercurius conjunct Mercurius geeft vermogen tot afstand nemen en verschaft grotere objectiviteit, waardoor u minder onder uw eigen emoties gebukt gaat. U kunt onder dit aspect uw tijd echter ook met onbelangrijk gekeuvel verdoen. Probeer u echt te bepalen tot voor u belangrijke zaken. Zonder uw speciale inzet, kan een Mercurius aspect zonder dat u er iets van merkt, voorbijgaan.

Uw contact met anderen zal vandaag levendiger zijn dan anders en u zult vele kansen krijgen werkelijk tot de ander door te dringen. Wanneer deze transit voorbij is, zult u zich realiseren dat u veel meer ontmoetingen had dan normaal en dat er daarbij eveneens veel is gezegd.

to top

Zon Conjunct Zon

Op 31 juli 2011: Gefeliciteerd! Vandaag staat de Zon weer precies op dezelfde plek als bij uw geboorte.

Zoals men bij deze transit verwacht, is dit de dag van een nieuw begin. Een nieuw jaar op onze privé-kalender en de invloeden die u vandaag ondergaat, zullen een heel jaar werkzaam blijven. Dit betekent niet dat u een jaar vol teleurstellingen staat te wachten als de dag van vandaag niet zo prettig verloopt.

U ontvangt nieuwe impulsen vanuit uzelf. Alles wat u vandaag begint, ontvangt zijn energie vanuit deze frisse bron en heeft goede kans tot resultaten te leiden. Wat u vandaag doet of begint draagt veel meer dan wat dan ook het teken van uw persoonlijkheid. Dit is de dag om u opnieuw te doen gelden.

to top

Venus Conjunct Mars

Op 29 september 2011: Bij deze transit voelt u zich sterk aangetrokken tot het andere geslacht en bovendien wekt dit aspect heftige begeerten op. Bij het zoeken naar een partner toont u veel meer strijdlust dan gewoonlijk. Dit aspect vertegenwoordigt dikwijls lichamelijke passie en aangezien Venus Mars beïnvloedt en niet andersom, wordt het karakter van Mars enigszins verzacht: u bent bereid aan de behoeften van uw partner tegemoet te komen. Onder deze transit zal een seksuele relatie beide partijen bevredigen.

Al komt er helemaal geen seks aan te pas, u voelt zich intens gelukkig bij uw medemensen. U bent veel levendiger en u hebt veel meer aantrekkingskracht dan gewoonlijk: u kunt vandaag de spil zijn waar alles om draait. Er is u alles aan gelegen de goedkeuring van anderen te verwerven: u hebt een dringende behoefte aan genegenheid.

Aangezien dit aspect zelfexpressie via creativiteit en liefde betekent, zal er tevens sprake zijn van activiteiten op deze gebieden.

to top

Zon in het Eerste Huis

Begin oktober 2011 tot eind oktober 2011: In deze tijd van het jaar en ongeveer één maand lang, zult u in staat zijn uzelf als het ware weer op te laden voor het komende jaar. U zult zich meer met persoonlijke zaken bezighouden en minder met algemene. In deze periode bent u op positieve wijze op uzelf geconcentreerd; deze houding komt niet uit egoïsme voort, maar uit een wezenlijke behoefte uzelf onder de loep te nemen en te ontdekken wat u voor uw menselijke ontwikkeling nodig hebt.

Daar de Zon in de horoscoop de energiebron is en aangezien het eerste huis de projectie is van uw persoonlijkheid, betekent dit een periode waarin u uzelf krachtiger dan anders kunt manifesteren. Deze tijd is bijzonder geschikt om indruk op anderen te maken; u moet daarbij echter wel voorzichtig zijn, want u houdt weinig rekening met hun gevoelens. Dit komt doordat u in de eerste plaats op uzelf bent geconcentreerd; u bent zo bezig met uw eigen zaken dat u over de meeste dingen een zeer subjectief oordeel hebt. Daarom kan het gedurende deze transit moeite kosten met anderen samen te werken. Lijden uw pogingen op dat vlak schipbreuk, dan is het wellicht beter ze wat uit te stellen. Uw eerste zorg moet zijn een juist gebruik van deze transit te maken en dat betekent: ervaringen omtrent uzelf opdoen vanuit een subjectief referentiekader.

U hebt in deze periode grote behoefte aan zelfexpressie en daar moet u gebruik van maken. U wint er niets mee indien u uit een soort misplaatst plichtsgevoel aan uw eigen noden voorbijgaat. Er zijn momenten, en dit is er een van, waarop uw eerste plicht uzelf geldt en vervult u deze plicht niet, dan kunt u ook van weinig nut zijn voor anderen.

to top

Venus Vierkant Zon

Op 15 oktober 2011: Over het algemeen een prettig aspect dat weinig moeilijkheden geeft. U voelt er waarschijnlijk niet veel voor te werken en geeft de voorkeur aan amusement en ontspanning. Het enige nadeel dat aan deze transit kleeft, is een gebrek aan zelfdiscipline of een tegenzin in werken. U bent geïnteresseerd in uw eigen welzijn, u wilt genieten en u hebt niet de minste behoefte iets groots tot stand te brengen. Al naar gelang de situatie, kan dit een voordeel of een nadeel betekenen.

Doorgaans een goed aspect voor sociaal verkeer en omgang met mensen, vooral wat betreft liefdesrelaties. In de oudere leerboeken wordt deze transit nogal eens verbonden met ongeoorloofde affaires; dit kan echter alleen indien er meerdere aanwijzingen in die richting zijn en bovendien veronderstelt zoiets een Victoriaans gevoel van fatsoen.

U hebt vandaag weinig behoefte om aan de weg te timmeren. Hebt u een meningsverschil, dan sluit u liever een compromis dan dat u het uitvecht. Offer daarbij geen dingen op die voor u van wezenlijk belang zijn. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij vrede stichten niet de beste oplossing is. Soms ligt de oorzaak niet zozeer in het feit dat u de vrede wilt handhaven, als wel in uw afkeer van ruzie.

Eet niet te zwaar en te overvloedig: uw lichaam is hier extra gevoelig voor. Op zijn best zal het u alleen maar dik maken, doch op zijn slechtst kan het u een vervelende indigestie bezorgen.

to top

Mercurius in het Derde Huis

Begin november 2011 tot midden januari 2012: U hebt gedurende deze tijd meer discussies en gesprekken met groepen en individuen, u ontmoet nieuwe mensen, gaat misschien op reis en hebt veel meer contact met verwanten en buren. Het is een goede tijd voor alle mogelijke geestelijke activiteiten.

Het is geen goede tijd voor ledigheid en ontspanning. Het tempo van de gebeurtenissen in uw omgeving is waarschijnlijk zo snel dat u moeite zult hebben zich niet te laten meeslepen. Probeer u van tijd tot tijd te distantiëren, anders zult u op den duur niet helder meer kunnen denken. Dit is evenmin een goede tijd voor het nemen van besluiten. Wacht daarmee tot alles weer wat rustiger is en u de dingen wat meer in perspectief kunt zien. Gebruik deze tijd om zoveel mogelijk informatie op te doen. Wat betreft zakelijke onderhandelingen is dit de tijd waarin de positie van de diverse partijen afgebakend moet worden; conclusies kunnen beter wachten. Zorg ervoor dat uw geest flexibel blijft en dat u open staat voor alle nieuwe ervaringen die zich voor kunnen doen.

to top

Mars Conjunct Pluto

Begin december 2011 tot begin juni 2012, speciaal op 14 december 2011, 1 maart 2012 en 1 juni 2012: Tijdens deze transit hebt u de neiging bij alles wat er om u heen gebeurt, onmiddellijk de leiding over te nemen. De ambitie wordt onder dit aspect enorm gestimuleerd maar het gevaar bestaat dat dit gewelddadige en vernietigende vormen aanneemt. Men is genadeloos, loopt over alles en iedereen heen en kent zijn grenzen niet. U kunt zelf macht over uw medemensen trachten te verkrijgen, of u wordt het slachtoffer van de honger naar macht van een ander. Is er sprake van geweldpleging, dan vindt men niet zelden deze of een gelijkwaardige transit in de horoscopen van zowel aanvaller als slachtoffer. In zo'n geval moeten er echter meerdere aanwijzingen in die richting zijn. Dit voorbeeld geeft u desondanks een idee van de kracht van dit aspect. Vermijd in deze dagen gevaarlijke wijken of plaatsen.

In positieve zin is deze transit uitstekend voor alle vormen van zware arbeid, in de eerste plaats wanneer dit, op welke wijze dan ook, grote en belangrijke veranderingen inhoudt. Zelfs al haakt u normaal gesproken absoluut niet naar macht, dan nog zult u daar in deze dagen wel degelijk van genieten. U kunt deze macht op creatieve wijze aanwenden. Maak uzelf niet wijs dat u in deze periode niet in uw eigenbelang bent geïnteresseerd. Dat bent u wel en zolang dit maar niet ten koste van anderen gaat, is hier niets verkeerds aan.

Er bestaat gevaar voor ernstige egoconflicten, waarbij gewelddadigheid een extreem voorbeeld is. Uw kracht trekt mensen met gelijkwaardige kracht aan en voordat u het weet, bent u in een machtsstrijd verwikkeld. U dient de ander er met klem, doch wel vriendelijk van te overtuigen dat uw wederzijdse belangen volkomen los van elkaar staan.

Wat u ook doet, u bent in staat tot lang en hard werken. Of u brengt ontzettend veel tot stand, of u creëert een totale chaos. Dit laatste gebeurt indien u zich niet van uw eigen kracht bewust bent.

to top

BIJLAGE

to top

Over de grafische tabel

In de grafische tabel op pagina 2 wordt elke transit voorgesteld door een horizontaal balkje. Bij of onder elk balkje staat om welke transit het gaat en op welke pagina de bijbehorende tekst gevonden kan worden.

Belangrijke transits zijn dikker weergegeven - welke dat zijn hangt voornamelijk af van uw geboortehoroscoop. Een blik op de kalenderbalk aan de onder en bovenkant van de tabel laat u zien wanneer precies en voor hoe lang een bepaalde transit werkt; de duur van elke transit wordt ook vermeld aan het begin van elke paragraaf op de tekstpagina's. De kleine merktekentjes op de balkjes geven aan wanneer een transit exact is, dat wil zeggen wanneer een transiterende planeet precies op het betreffende punt van uw geboortehoroscoop staat. Als u een liniaal verticaal langs deze merktekentjes houdt, kunt u de betreffende dag van de kalenderbalk aflezen.

Hou er rekening mee dat de exacte duur van transits nooit voor honderd procent vastligt. Speciaal als het om lang durende transits gaat, kan het belang van een bepaald thema al lange tijd van tevoren merkbaar worden. Transits die te maken hebben met de Ascendant, de Midhemel of de huizen hangen sterk samen met het exacte tijdstip van geboorte. Als uw geboortetijd meer dan vijftien minuten afwijkt kunt u de betreffende paragrafen beter overslaan.

Voor de technici onder u: om het begin van een transit te bepalen gebruiken we een orb van 1° tot 3°, afhankelijk van de planeet en het aspect in kwestie; een transit is uitgewerkt na een orb van 1° tot 1°30, eveneens afhankelijk van planeet en soort aspect. Transits die meervoudig exact worden blijven de hele periode werken tussen de eerste en de laatste keer dat zij binnen de orb komen. In de inhoudsopgave op pagina 3 staan alleen de transits die in de aangegeven maanden exact zijn, ook al duurt hun werking meerdere maanden.

to top

De teksten en het computerprogramma

De teksten van deze "Transit-Analyse" werden geschreven door Robert Hand, een van 's werelds meest bekende en gezaghebbende astrologen. Rob Hand woont op Cape Cod in Amerika; zijn belangstelling gaat speciaal uit naar de filosofische en historische dimensies van de astrologie.

Oorspronkelijk werden de teksten geschreven voor een computerboekje dat uitgebracht zou worden door Para Research Inc., later Astral Research Inc. genoemd. Een wat uitgebreidere versie van het tekstmateriaal is gepubliceerd in het boek "Planeten in Transit". Ten behoeve van deze "Transit-Analyse" werd de oorspronkelijke tekst hier en daar ingekort en aangepast. De inleiding en de tussenliggende cursieve paragrafen zijn van de hand van het team van Astrodienst Zürich.

Het computerprogramma voor de "Transit-Analyse" werd geschreven door dr. Alois Treindl, directeur van Astrodienst Zürich. Het is geschreven in Prolog en C en maakt gebruik van de concepten van Expert System en Kunstmatige Intelligentie om tot een keuze en afweging te komen van de transits voor elke geboortehoroscoop afzonderlijk.

Deze "Transit-Analyse" behandelt niet alle transits die zich in een jaar voordoen; alleen de meest belangrijke - in relatie tot iemands geboortehoroscoop - worden geselecteerd en besproken. Ook hangt de interpretatie van sommige transits af van de leeftijd van de persoon in kwestie en van het al dan niet aanwezig zijn van bepaalde factoren in de geboortehoroscoop; soms hangen de gegeven interpretaties ook samen met andere transits die behandeld worden.

to top

Tot slot

Behalve deze "Transit-Analyse" kunnen wij via Astrodienst Zürich ook een "Personal Horoscope Calendar" leveren. Dit boekje geeft interpretaties voor iedere dag van elk jaar, en maakt eveneens gebruik van individuele transits en van de door Robert Hand geschreven teksten. Anders dan in de "Transit-Analyse" worden hier alle transits van de snelle planeten in aanmerking genomen, evenals de transits van Cheiron. De complete efemeriden van de door u te kiezen periode worden meegeleverd, iets wat speciaal astrologen zal interesseren. Op verzoek kan een voorbeeld van één maand geleverd worden. De teksten zijn alleen in het Duits en in het Engels beschikbaar.

Misschien stelt u het op prijs te kunnen beschikken over een complete lijst van al uw transits, speciaal van alle snelle planeten; in dat geval beschikt Astrodienst Zürich over een hele serie mogelijkheden, met name over een aantal transitkalenders en het "Transit Cyclogram". Het "Transit Cyclogram" is een grafische, in vele kleuren en fraai uitgevoerde presentatie van uw transits over twaalf maanden, in de vorm van een mandala.

Op verzoek stuurt ARIES Astro-Services u graag de Catalogus van Astrodienst Zürich toe (circa 50 pagina's op A4-formaat); wie in astrologie is geïnteresseerd, vindt er een heel scala aan waardevol materiaal in.

Houdt u er wel rekening mee dat veel van wat Astrodienst Zürich levert technisch cijfermateriaal is zonder verklarende teksten. Om u te helpen bij uw eigen interpretatie kunnen de volgende boeken u van nut zijn:

"Planeten in Transit" van Robert Hand (Nederlandse uitgave). Dit boek werd als basis gebruikt voor deze "Transit-Analyse" en leent zich heel goed voor zelfstudie.

"Transits, the Time of Your Life" door Betty Lundsted (nog niet in het Nederlands vertaald). Dit boek beperkt zich tot de bespreking van de langzame planeten en van Mars.


Astrologische data gebruikt voor Transit-Analyse vanaf januari 2011 tot december 2011
voor Joanne K. Rowling (vrouwelijk)
geboortedatum: 31 juli 1965 kloktijd: 11:45
in: Yate, ENG (UK) U.T: 10:45
2w25, 51n32 sterrentijd: 07:10:43

PLANEETSTANDEN
planeet teken graad beweging
Zon Leeuw 8°00'17 in huis 10 direct
Maan Maagd 19°41'32 eind van huis 11 direct
Mercurius Leeuw 29°59'48 in huis 11 direct
Venus Maagd 7°02'44 in huis 11 direct
Mars Weegschaal 17°44'19 in huis 1 direct
Jupiter Tweelingen 22°20'45 in huis 9 direct
Saturnus Vissen 16°20'24 in huis 5 retrograde
Uranus Maagd 12°54'40 in huis 11 direct
Neptunus Schorpioen 17°13'59 in huis 2 stationair (D)
Pluto Maagd 14°46'12 in huis 11 direct
Cheiron Vissen 22°00'19 in huis 6 retrograde
Planeten in het eind van een huis worden geduid in het volgende huis.

HUIZENVERDELING (Placidus)
Ascendant Weegschaal 12°27'23
2de huis Schorpioen 7°45'19
3de huis Boogschutter 9°16'00
Imum Coeli Steenbok 16°18'05
5de huis Waterman 21°33'04
6de huis Vissen 20°09'43
Descendant Ram 12°27'23
8ste huis Stier 7°45'19
9de huis Tweelingen 9°16'00
Medium Coeli Kreeft 16°18'05
11de huis Leeuw 21°33'04
12de huis Maagd 20°09'43

Transits
Saturnus conjunct Mars Eind januari 2011 tot begin oktober 2011
Saturnus conjunct Ascendant Eind oktober 2010 tot midden augustus 2011
Saturnus in 1e Huis November 2010 tot december 2012
Saturnus vierkant Midhemel Eind november 2010 tot eind september 2011
Neptunus oppositie Mercurius Eind mei 2010 tot midden november 2012
Pluto driehoek Venus Begin januari 2011 tot eind november 2012
Jupiter driehoek Zon Vanaf 16 februari 2011 tot 8 maart 2011
Jupiter conjunct Descendant Vanaf 8 maart 2011 tot 27 maart 2011
Jupiter in 7e Huis Maart 2011 tot maart 2012
Jupiter vierkant Midhemel Vanaf 24 maart 2011 tot 12 april 2011
Jupiter oppositie Mars Vanaf 30 maart 2011 tot 18 april 2011
Jupiter sextiel Jupiter Vanaf 26 april 2011 tot 5 mei 2011
Jupiter driehoek Mercurius Eind mei 2011 tot eind december 2011
Jupiter driehoek Venus Eind juni 2011 tot begin maart 2012
Jupiter vierkant Zon Begin juli 2011 tot midden maart 2012
Jupiter in 8e Huis Juli 2011 tot december 2012
Jupiter driehoek Uranus Een komende transit, vanaf begin september 2011 tot begin april 2012
Saturnus driehoek Jupiter Midden oktober 2011 tot eind juni 2012
Mercurius vierkant Mars Op 26 januari 2011
Zon driehoek Mars Op 6 februari 2011
Mars driehoek Mars Op 7 februari 2011
Mercurius conjunct Descendant Midden maart 2011 tot midden april 2011, speciaal op 16 maart 2011
Venus oppositie Mercurius Op 27 maart 2011
Mars conjunct Descendant Op 18 april 2011
Venus conjunct Descendant Op 1 mei 2011
Mercurius in 11e Huis Midden juli 2011 tot midden september 2011
Mercurius conjunct Mercurius Eind juli 2011 tot begin september 2011, speciaal op 28 juli 2011, 8 augustus 2011 en 9 september 2011
Zon conjunct Zon Op 31 juli 2011
Venus conjunct Mars Op 29 september 2011
Zon in 1e Huis Begin oktober 2011 tot eind oktober 2011
Venus vierkant Zon Op 15 oktober 2011
Mercurius in 3e Huis Begin november 2011 tot midden januari 2012
Mars conjunct Pluto Begin december 2011 tot begin juni 2012, speciaal op 14 december 2011, 1 maart 2012 en 1 juni 2012