Samlivshoroskop

for Rita Wilson, født 26 Oktober 1956
og Tom Hanks, født 9 Juli 1956
Tekst af Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2016
ETPN 6212.502-26, 27.10.16
INDHOLDET

I. Indledning

Forholdets alkymi

II. HVAD FØRER OS SAMMEN

Indledende beskrivelse * Verden er en scene

Krop og følelser * Jagtens pirring * Gensidig beundring * Smagsforskelle

Sjæl og ånd * Livet er en fest * Urolige vibrationer * En turbomotor * En rutschebane

Konflikter og udfordringer * Emotionelle blokeringer * Forskansede fæstningsværker * Sårbare følelser

III. KERNEN I JERES FORHOLD

Jeres forhold som en selvstændig enhed * Et forhold med visioner * Sindet har ingen grænser * Tingene kommer ikke af sig selv

Forholdet og dig * Vækkelse af hjerte og lidenskaber * Skeletter i skabet * Kærlighed gør ondt * Én at støtte sig til * Livet i en hytte på landet * Dybe lag bliver aktiverede i dig * Et formørket spejlbillede * Ingen steder at skjule sig

Forholdet og din partner * Også din partners hjerte bliver antændt * Hjemlig hygge * En lektion i selvberoenhed * At lære krigskunst * En aktivering af din partners kreative evner * Stridsvogne af ild * Din partners sind og ånd bliver vakt til live * At lære at le * En sober tankegang

IV. AKTIVEREDE INDRE TEMAER

Dit basale indre reaktionsmønster * En verdslig og funktionsdygtig sjæl * Udfordringen ved at præstere noget

Din partners basale indre reaktionsmønster * Åndens inkarnation * Udfordringen ved den almindelige fysiske dagligdag

V. KONKLUSION

APPENDIX

Vedrørende Samlivshoroskopet * Den astrologiske teknik * Yderligere læsning

to top

KAPITEL I

to top

INDLEDNING

to top

Forholdets alkymi

"Mødet mellem to mennesker ligner mødet mellem to kemiske stoffer. Træder de overhovedet i forbindelse med hinanden, vil de begge blive forvandlede."
- C.G.Jung

Når vi blander ingredienserne til en kage, starter vi med at afmåle en passende mængde af hver enkelt ingrediens: mel, smør, æg, sukker, mælk. Men når disse blandes i en bestemt orden og bages ved en bestemt temperatur, har vi pludselig skabt et helt nyt fænomen. Ingrediensernes kemiske karakter har uigenkaldeligt ændret sig; kagen ser ud på en anden måde end de ting, vi puttede i den fra starten, og den dufter og smager også anderledes; som ved et trylleslag, som kemikeren godt kan forklare, men som kokken almindeligvis ikke forstår, har en forvandlingsproces fundet sted, som er intet mindre end et mirakel. Visse ingredienser fremmaner, når de blandes på den rigtige måde, det herligste måltid. Andre afstedkommer en rimelig, men lidet ophidsende dessert. Og atter andre kan, selvom de lød helt vidunderlige i opskriften, fremkalde en af disse gastronomiske katastrofer, som får os til at prøve en anden opskrift næste gang. Og hvad der måske er endnu mere mystisk: forskellige mennesker kan lide bestemte retter og finde andre uspiselige; og ingen ved rigtig hvorfor.

Mellemmenneskelige relationer er langt mere gådefulde end kogekunst, for ulig kemikeren, der kan observere de molekylære forandringer i æg og mel, så kan den psykologiske iagttager aldrig sætte vores omgang med andre mennesker på en fuldkommen rationel formel. Kernen i hvert eneste menneskeligt forhold er et dybt mysterium, som altid unddrager sig ethvert forsøg fra vor side på at forklare, hvorfor vi er sammen med det ene menneske fremfor det andet. Men princippet er det samme. Tag to menneskelige "ingredienser", adskilte og separate, og bland dem i den bowle, der hedder "nært forhold". Rør godt rundt og tilsæt varme - den varme, der kommer af seksuelt begær, emotionelle behov, konflikter, intellektuelle udvekslinger, udfordringer fra omstændigheder og omgivelser, idealisering og inspiration - og som ved en fantastisk alkymisk proces fremstår der et helt nyt fænomen med sin helt egen livskraft, sin egen intelligens og sine egne visioner, en helt selvstændig enhed, uafhængig af og også forskellig fra de to mennesker, der skabte den.

Endnu mere mærkelig er den effekt, dette nye fænomen har på begge de involverede personers karakter og udvikling. I bedste fald vil de hver især modnes og blomstre i kraft af forholdets forvandlende effekt. I værste fald vil de begge komme til at lide. Eller forholdet kan udfolde sig sundt for den ene part, men vise sig at stemme dårligt med den anden, uagtet det tillokkende i kontakten. Visse mennesker fremkalder det værste i os, og andre fremkalder det bedste. Og det har ikke nødvendigvis noget at gøre med, hvordan vi bliver behandlet af vore partnere. Vi kan føle dyb forståelse for bestemte fejl hos det ene menneske, mens de samme fejl hos et andet menneske kun vækker vores foragt eller vrede. Vi kan i det ene forhold være i stand til at udfolde og udtrykke talenter og evner, som på mystisk vis synes blokerede eller frustrerede i det andet - uanset partnerens aktive opmuntring eller bremsning af os. Nogle gange vil selv meget dyb kærlighed ikke kunne forhindre, at der sker en gradvis nedbrydning af tilliden og begejstringen i den ene af parterne eller i dem begge. Nogle gange kan et par, der altid har passet dårligt sammen og været gensidigt ulykkelige, på uforklarlig vis være låst fast i et forhold livet igennem, mens et andet par, der faktisk har meget til fælles, og som holder meget af hinanden, bliver tvunget til at skilles, til trods for deres ægte og langvarige bestræbelse på at bevare forholdet. Mange mislykkede forhold skyldes ufrivillige, destruktive handlinger hos begge de implicerede parter og kunne måske reddes eller forvandles radikalt gennem indsigt og fælles anstrengelse. Mange andre fungerer af uforklarlige årsager alligevel dårligt, trods en sådan indsigt og fælles bestræbelse. Ethvert forhold består af mange ingredienser, hvoraf nogle er bevidste, andre ubevidste. Og uanset hvor dybtgående vi analyserer os selv og vore partnere, kan der være tilfælde, hvor vi simpelthen må acceptere, at der er en eller anden dybere eller højere intelligens på færde i vore kærlighedsforhold. Men uanset karakteren og udbyttet af vore forhold, så vil vi - med Jungs ord - hvis vi overhovedet træder i forbindelse med hinanden, begge blive uigenkaldeligt forvandlede.

to top

KAPITEL II

to top

HVAD FØRER OS SAMMEN

Vores tiltrækning til et andet menneske er sjældent så enkel, som vi antager den for at være på det tidspunkt, hvor vi oplever den allerførste fascination. Vi kan beundre den andens kønne ansigt eller sjælfulde blik eller den velformede krop eller den yndefulde måde at bevæge sig på. Eller vi kan føle os tiltrukket af andres humoristiske sans, deres intelligens eller deres personlige udstråling og selvtillid. Men de ting, vi i starten bemærker hos et andet menneske, udgør kun toppen af et meget dybtstikkende og kompliceret isbjerg. Du og Tom er to adskilte individer - to fuldkommen forskellige enheder - som hver især bringer en afgrænset og defineret personlighed med ind i forholdets alkymi, med denne personligheds helt specifikke evner, egenskaber og konflikter. Men hvori ligger det særlige i jeres gensidige tiltrækning? Hvad har ført jer sammen? George Bernard Shaw, der i sine senere år udtrykte sig meget kynisk med hensyn til parforholdet, definerede engang forelskelsen som den vildfarelse at tro, at det ene menneske rent faktisk adskiller sig fra det andet. De fleste af os vil nok være uenige med ham heri, med mindre vi er blevet dybt og måske ligefrem patologisk forbitrede af vore erfaringer. De fleste vil mene, at et menneske ikke kan erstattes, for det er unikt, og du og Tom fremkalder en unik indbyrdes kemi. Der kan være områder, hvor I ud fra jeres basale karaktertræk indgår en instinktiv harmoni og forståelse med hinanden. Det er som regel grunden til, at vi tror, at vi føler os tiltrukket af en anden - den anden synes at personificere netop det, vi allermest beundrer og behøver. Men i jeres forhold vil der, ligesom i ethvert andet forhold, uundgåeligt opstå gnidninger og modsætninger såvel som tiltrækninger, og du og din partner må acceptere en vis mængde kompromis og tilpasning for at kunne fungere sammen som par. Og på et endnu dybere niveau kan der være områder, hvor I udløser let antændelige og ubevidste temaer i hinanden, hvilket kan rode gevaldigt op i nogle følelser og reaktioner, der kan overraske jer begge. "Jamen jeg anede ikke, at han var sådan," siger du måske bagefter. Men måske vidste du det godt, og det var bare din forelskede beruselse, der skjulte din egen instinktive viden for dig.

to top

1. Indledende beskrivelse

Vi vil først kikke på, hvad der overhovedet har bragt jer sammen. Du vil i denne indledende oversigt muligvis kunne nikke genkendende til en temperamentsmæssig tiltrækning, som du også har oplevet tidligere i andre forhold. Det skyldes, at vi mennesker instinktivt søger det i andre, som vi føler, at vi selv mangler, og hvis det ene forhold ikke har held til at bibringe os det, så vil vi fortsætte med at søge efter det samme indhold i det næste forhold. Men glem ikke, at dit forhold til din partner er unikt, fordi du og Tom er to specifikke, menneskelige individer, hvis mystiske og kemiske interaktion sluttelig vil kunne forandre jer begge.

to top

Verden er en scene

Du er selv en flygtig, fantasifuld og romantisk natur og vil derfor sandsynligvis føle dig godt tilpas ved din partners veludviklede fantasi og emotionelle dybde. I foretrækker begge at leve i et eventyrrige, hvor følelser, intuition og indre virkelighed betyder mere end den verdslige virkeligheds krav. Og I ville begge, med Goethes ord, foretrække krisen fremfor fornærmelsen ved at få en ganske almindelig skæbne. I ønsker jer en nærmest overmenneskelig kærlighedsrelation, der kan indgyde jeres tilværelse mening og eventyr. Men ingen af jer er imidlertid særlig gode til at tackle den materielle virkeligheds begrænsninger og forpligtelser, og I vil derfor begge nu og da i det skjulte kunne ønske, at jeres partner ville tage sig af disse irriterende og banale overgreb, som dagligdagen bliver ved med at påføre jer, så I selv kunne koncentrere jer om tilværelsens mere kreative sider.

Du og Tom deler mange værdier og har et ensartet syn på mange ting. I kan derfor være til stor kreativ stimulation for hinanden og få den anden til at føle sig levende og fuld af muligheder. Men der skal jo også vaskes op engang imellem, og selvom du måske foregiver at spille rollen som praktisk gris, fordi du føler, at du er nødt til det, så vil du formodentlig blive utrolig krænket, hvis din partner ikke påskønner dine anstrengelser, eller hvis han ikke bidrager med den tilfredsstillelse og stabiliserende indflydelse, som du har brug for. Du er nemlig heller ikke særlig tilbøjelig til at tilbyde den slags, i hvert fald ikke uden store indre konflikter. Så hvis I to skal undgå jævnlige skænderier om, hvem der tager hvem for givet, så gør I klogt i at være ærlige over for jer selv og sikre jer, at der ansættes andre til at tage sig af de praktiske ting, som ingen af jer i virkeligheden ønsker at blive bebyrdet med.

to top

2. Krop og følelser

Den mest direkte måde, du og Tom kan påvirke hinanden på, er ved at kalde på hinandens følelser og begær. Selvom en sådan gensidig tiltrækning via følelser og lidenskaber måske ikke altid er lige bekvem eller harmonisk, så bevirker den kropslige og sjælelige aktivering, at jeres forhold bliver levende, energifyldt og spændende, også selvom det måtte ske via konflikter.

to top

Jagtens pirring

Der eksisterer en meget intens seksuel tiltrækning mellem dig og Tom, men den er ikke udelukkende harmonisk. Konflikter og ophidselse synes at gå hånd i hånd for jeres vedkommende, og det arketypiske tema med jagt og erobring synes blandet sammen med glæden ved at forenes efter et grundigt skænderi. Du føler dig meget tiltrukket af din partners forfinede og sensitive måde at jagte det, han ønsker sig på, men sommetider føler du dig formodentlig også tyranniseret og invaderet og kan opleve betydelig angst foruden et stærkt begær. Tom betragter til gengæld dig som indbegrebet af alt, hvad han ønsker sig, og føler sig især draget af din standhaftige loyalitet. Indimellem kan det dog virke, som om han ønsker dig helt anderledes, og I går ofte fejl af hinanden. Netop som du har allermest brug for at blive opvartet og feteret, så har Tom travlt med noget andet, eller også opsøger han dig til rette tid, men på den forkerte måde, så du bliver undvigende og ender med at frustrere ham. Der er en vis portion fornøjeligt erotisk rollespil i alt dette, som i høj grad kan underholde jer begge. Men der kan også være en snert af grusomhed i nogle af disse lege, og du vil kunne fremkalde ægte vrede i din partner, såfremt du spiller for kostbar. Ligeledes vil han kunne rende ind i en alvorlig afvisning, hvis han presser dig for hårdt. Så I kommer nok til at tage en ærlig snak nu og da omkring jeres behov og ønsker, hvis I skal undgå at såre og misforstå hinanden, således at I kan få det bedst mulige ud af den stærke seksuelle gnist, der springer imellem jer.

to top

Gensidig beundring

Du finder formodentlig din partner smuk, og han føler sig og bliver også mere og mere attraktiv og ønskværdig gennem din varme påskønnelse. Der eksisterer en stærk fysisk magnetisme og en naturlig seksuel samhørighed imellem jer, for Tom legemliggør på mange måder dit ideal med hensyn til udseende, stil og smag - også selvom du måske ikke har formuleret sådan et ideal tidligere. Hans realisme, kompetence og selvberoenhed appellerer stærkt til dig og fremkalder romantiske såvel som erotiske følelser i dig. Din partner blomstrer til gengæld ved din loyale og praktiske måde at udtrykke kærlighed på, og I to har en instinktiv fornemmelse for at glæde og fornøje hinanden på alle planer.

to top

Smagsforskelle

Du og Tom vækker stærke venskabelige følelser hos hinanden og kan i begyndelsen være tilbøjelige til at tro, at I har fundet den perfekte kærlighedspartner. Men der er et uroligt element til stede i jeres indbyrdes tiltrækning, og hvis I ikke er rede til hver især at gå jeres egne veje engang imellem, så kan det føre til dybe skuffelser og desillusionering for jer begge. Det er jeres personlige smags- og værdinormer, der til tider ikke harmonerer indbyrdes, og som kan få jer hver især til (som regel ubegrundet) at føle jer uelsket. Din partner påskønner muligvis ikke altid din praktiske og realistiske tilgang til kærligheden, og du kan til gengæld have svært ved at respondere på det, du oplever som hans objektivitet og mangel på direkte følelsesudtryk. I kan også være uenige med hensyn til æstetisk smag, strækkende sig lige fra påklædning til farven på væggen i soveværelset. I vil begge nu og da blive frustrerede over den andens mangel på forståelse for, hvad det er for en adfærd, der gør jer hver især lykkelige og får jer til at føle jer ønsket, for jeres måder at udtrykke kærlige følelser på er meget forskellige. Men hvis du og Tom kan undgå at forsøge at lave om på hinanden ud fra nogle mere eller mindre ideele forestillinger, så kan spændingen i jeres indbyrdes relation i virkeligheden komme til at uddybe jeres tolerance og påskønnelse af værdier, der afviger fra jeres egne.

to top

3. Sjæl og ånd

Du og Tom har en dynamisk effekt på hinanden, ikke alene fordi I vækker hinandens følelser og lidenskaber, men også fordi I tillige stimulerer og udvikler hinandens sjælelige og åndelige egenskaber. Denne form for intellektuel, åndelig og kreativ inspiration kan nu og da være en meget stor udfordring for allerede eksisterende holdninger og trosforhold hos jer begge, og det kan muligvis kaste jer ud i voldsomme skænderier eller diskussioner. Men den endelige effekt, I vil få på hinanden, vil bestå i en øget forståelse og indsigt, og der vil ske en udvikling i jer begge af færdigheder og talenter, som I måske hidtil har ignoreret eller undervurderet.

to top

Livet er en fest

Din partners jordnære og selvberoende personlighed har en vis evne til at få dig til virkelig at holde af ham. Han inspirerer dig til større tolerance og generøsitet, og det vil få dig til at ønske at yde dit bedste for ham. Der er elementer af ægte respekt og beundring i dine følelser for ham, og selv uden den romantiske del af tiltrækningen ville du formodentlig stadig rent instinktivt nære et fundamentalt venskab for ham. Tom synes at kalde på dine følelser af håb og tillid både til fremtiden og til dine egne muligheder, og din påskønnelse af orden og skønhed vil sandsynligvis udvikles og få form gennem hans deltagelse. I kan tillige le meget sammen, for din partner kalder på din humoristiske sans og er til gengæld meget lydhør over for den. Uanset hvilke konflikter, der måtte opstå imellem jer, så vil den begejstring og kreativitet, I vækker hos hinanden, hjælpe jer med at klare problemerne på en positiv og konstruktiv måde.

to top

Urolige vibrationer

Du vækker, ved simpelthen at være den du er i hverdagen, en næsten elektrisk fascination til live i Tom. Din eventyrlyst og sans for drama udøver en kraftig mental stimulation på din partner, ryster ham ud af forældede holdninger og vaner og åbner op til nye ideer og muligheder. Du føler til gengæld en naturlig sympati og beskyttertrang over for den sjæl, der så at sige er spærret inde i Tom, og du fornemmer nogle ulevede potentialer og et behov for større frihed, som han muligvis ikke selv har erkendt. Vi indeholder imidlertid alle en vis modstand imod forandringer, og de spændende tanker og kræfter, du vækker til live i Tom, kan gøre ham meget usikker. Han kan derfor nu og da reagere med at trække sig tilbage fra dig på en abrupt og sårende måde, som kan ødelægge din følelse af emotionel tryghed i forholdet.

I vil formodentlig begge blive påvirket af denne angst og trang til forandring, især Tom, som ubevidst kan nære en vis frygt for kaos og ustabilitet i sin tidligere så trygge sociale verden. På grund af det uberegnelige emotionelle klima imellem jer kan jeres gensidige tiltrækning undergå ekstreme forandringer, og forholdet kan muligvis ligefrem afbrydes gennem kriser eller adskillelser, som I selv har fremkaldt. Men noget af det, der oprindelig bragte jer sammen, var et dybt, fælles behov for forandring og for at bryde med gamle bånd og holdninger. Hvis du derfor er i stand til at forstå din partners ængstelse og kan give ham tilstrækkeligt råderum, så kan I formodentlig også vende denne udfordring til en særdeles inspirerende og kvalitativ oplevelse.

to top

En turbomotor

Der er et tydeligt slægtskab mellem dig og Tom, ikke alene med hensyn til seksuel stil, men også i den måde I forfølger jeres mål på. Energien imellem jer er tilbøjelig til at virke harmonisk i stedet for konfliktskabende, og det er højst sandsynligt, at I vil ønske jer de samme ting på de samme tidspunkter og søge at opnå dem på samme måde. Det lover godt, ikke bare for jeres fysiske samvær, men det gør det også muligt for jer at samle ressourcerne i nogle fælles arbejdsprojekter og fælles kreative mål. I vil kunne arbejde sammen og stimulere hinandens ambitioner og motivation - i hver fald så længe I sørger for at have hver sit selvstændige autoritetsområde. Din instinktive fintfølende måde at forfølge dine mål på komplementerer på en fin måde din partners intensitet, og som par kan I formodentlig opnå meget af det, I ønsker, hvad enten I arbejder for personlig sikkerhed og tilfredsstillelse eller for en mere idealistisk sag. Den positive energi imellem jer puster seksuelt liv i jer begge og aktiverer tillige jeres vilje og kampånd. Det betyder også, at I nu og da kan strides om, hvem der skal bestemme. Men selv i stridsspørgsmål er I præget af en fælles forståelse, og denne måde at "lukke dampen ud" på, som kan optræde i ny og næ, ændrer ikke ved jeres fundamentale indbyrdes overensstemmelse.

to top

En rutschebane

En del af tiltrækningen mellem jer består i den sprængfarlige ustabilitet og mentale vækkelse, som du bringer ind i din partners tilværelse. Selvom det nu og da kan være meget forvirrende for jer, så er det alligevel en magtfuld komponent i jeres indbyrdes tiltrækning. Der er et eller andet i din oprindelige natur med dens emotionelle kompleksitet og skjulte dybder, som tænder og fascinerer Tom, for du åbner op for nogle facetter af tilværelsen, som han antagelig ikke tidligere har kendt ret meget til. Selv føler du dig til gengæld tiltrukket af den originalitet og åndfuldhed, som Tom måske ikke tidligere har været særlig bevidst om, men som drager dig ligesom en blomst, der tiltrækker en bi. Muligvis stiller din partner sig dog ikke altid lige positivt over for den uro, der opstår i kølvandet på denne mere ukonventionelle side af hans egen natur, og følelsen af at bevæge sig ind i en verden fuld af ukendte ideer og oplevelser kan afstedkomme stærke angstfornemmelser hos ham. Denne angst er en naturlig menneskelig reaktion over for forandring, og det er da også sandsynligt, at du, vidende eller uafvidende, i sidste ende kan blive en slags katalysator for store forandringer i forbindelse med hans hele tankegang, holdninger og omgang med andre. Tom er nødt til at være meget opmærksom på sin egen tendens til abrupt og tvangsbetonet tilbagetrækning på grund af denne angst.

Den uforudsigelighed, I oplever, er som en flydende elektrisk strøm, og den kan føre både til kriser og adskillelse, for I er som to magneter - sommetider tiltrækker I hinanden, og andre gange frastøder I hinanden. Men hvis du og din partner kan indse, at dette element måske er noget, I begge har brug for i jeres tilværelse, og at I i kraft af det kan hjælpe hinanden med at frigøre jer fra mange forældede holdninger og indgroede vaner, så vil I begge kunne tackle den udfordring, I udgør for hinanden, med større gensidig tillid og tiltro til jer selv.

to top

4. Konflikter og udfordringer

Den måde, du og Tom påvirker hinanden på, er på mange måder både livfuld og positiv, sådan som det også fremgår af ovenstående. Selv når der forekommer gnidninger, vil de sandsynligvis være mere stimulerende end undertrykkende. Men ethvert forhold fungerer også på et dybere, psykologisk niveau, og den ubevidste udveksling mellem to mennesker kan være helt anderledes end det, der opleves på det bevidste plan. Det er, som om der udspilles ét drama imellem jer for åbent tæppe i spisestuen, mens et helt andet og meget mere foruroligende drama udfolder sig i kælderen - og nu og da vil svovlholdige dampe stige op ad kældertrappen og forstyrre handlingen ovenover. Den ubevidste frygt og de defensive reaktioner, som du og din partner fremkalder hos hinanden, vil fra tid til anden dukke op til overfladen i jeres samliv og skabe nogle meget sårende og vanskelige situationer, som ingen af jer i starten vil forstå. Men hvis I er villige til at udforske de motiver og følelser, der befinder sig under overfladen, så kan disse konflikter føre til øget indsigt, vækst og indbyrdes forståelse hos jer begge.

to top

Emotionelle blokeringer

Du ser ud til instinktivt at have en stærk indføling i din partners kejtede forsøg på at tale om sine tanker og følelser, og det vil sandsynligvis vække din beskyttertrang. Du mærker, at Tom er sky og defensiv på dette område, også selvom han ikke selv ved det eller ikke vil indrømme det. Du prøver derfor på at reagere følsomt og taktfuldt, når I nærmer jer disse "brændbare" spørgsmål. Din partner har til gengæld hårdt brug for denne følelse af beskyttelse og tryghed, for den virker lindrende eller ligefrem helbredende på sår og afsavn fra hans tidligste barndom. Han har måttet kæmpe hårdt for at opnå den indre styrke, der på sin side kan indgyde dig en fornemmelse af stabilitet og struktur, og som kan understøtte din fritflydende fantasi og temmelig urealistiske indstilling til livet. Men din partner vil både berøres og påvirkes dybt af din reaktion på ham, og dette vil sandsynligvis aktivere nogle af barndommens gamle angstfornemmelser. Den utrolige sårbarhed, det kan afstedkomme i ham, kan få ham til nu og da at reagere med noget, der ligner kulde, afvisning eller sårende kritik. Du er uhyre følsom over for disse forsvarsreaktioner, for du er meget afhængig af hans støtte. Hvis du ikke lærer indimellem at stå på egne ben og lade tingene være, så vil du kunne blive meget deprimeret, føle dig ensom og have virkelig ondt af dig selv.

Hvis I derfor undlader at se disse komplicerede problemer i øjnene og arbejde med dem, så vil I kunne se frem til nogle indbyrdes anfald af surmuleri og uudtalt vrede, ofte uden at nogen af jer er klar over, hvorfor eller hvordan de opstår. Men I vil også kunne vende denne ofte meget vanskelige problematik til en umådelig kreativ udveksling, netop fordi I har så hårdt brug for hinanden og er i stand til at yde hinanden dyb loyalitet og stærk emotionel støtte. Men det vil kræve meget stor ærlighed over for jer selv og over for hinanden, for den kejtethed og usikkerhed, som Tom føler i din nærhed, stammer fra en uudtalt angst og kan få ham til på en forvrænget måde at nægte dig den emotionelle støtte, du behøver, netop når du har allermest brug for den.

to top

Forskansede fæstningsværker

Der skjuler sig et tema vedrørende magt og upolerede følelser under overfladen i tiltrækningen mellem dig og Tom, selvom det nok ikke er sandsynligt, at dette tema vil dukke op i starten af jeres forhold. I begyndelsen vil I formodentlig føler jer meget stærkt draget mod hinanden med en nærmest skæbnebetonet følelse af, at den anden vil vise sig at skabe store forandringer i jeres personlige tilværelse. Tom føler sig således tiltrukket af en bestemt emotionel dybde og intensitet hos dig, som fascinerer ham. Men denne meget stærke emotionelle og seksuelle tiltrækning aktiverer nogle tidligere oplevelser, han har haft i forbindelse med begær og skuffelse, og som kan gøre ham umådelig defensiv og kritisk over for dig, efterhånden som jeres forhold udvikler sig. Da han nærer frygt for at blive overvældet af dig (hvilket i virkeligheden vil sige, at han nærer frygt for at blive overvældet af sine egne følelser), kan han kaste sig ud i en skjult magtkamp for at opnå kontrol over forholdet.

Hans frygtsomhed med hensyn til at nære tiltro til sig selv og sine evner kan få ham til at overbetone din stærke personlighed, fordi han har en subjektiv følelse af at være den svage part. Selv er du formodentlig særdeles følsom over for denne frygt og ejer en næsten utrolig intuitiv evne til at kalde den frem i lyset. Og uanset hvilke forsvarsmekanismer, Tom benytter sig af, vil de nok ikke rigtig kunne beskytte ham imod et meget direkte og kraftfuldt følelsesmæssigt møde. Du nærer meget intense og besidderiske følelser for ham og kan måske selv blive forskrækket over disse følelsers styrke og dybde. I stedet for at kaste jer ud i et slagsmål, der kun kan komme til at såre jer begge, ville det nok være gavnligt, om I kunne være mere ærlige over for hinanden med hensyn til jeres personlige sårbarhed og frygt for at blive kontrolleret. For der er så store muligheder for dyb medfølelse, indsigt og helbredelse i jeres fælles tiltrækning, at det er umagen værd at forsøge at få det fulde udbytte af den.

to top

Sårbare følelser

Du har et dybt behov for din partners emotionelle støtte og omsorg, selvom du muligvis ikke har særlig nemt ved at give udtryk for dette behov over for ham. Hans generøsitet og ønske om at opmuntre fremkalder en kraftig respons i dig, for du føler dig lindret og helbredt gennem disse egenskaber hos ham. Men de trænger også igennem et helt livs forsvarsværker og gør dig opmærksom på personlige sår og skader, som stammer fra din tidligste barndom. På grund af den ekstreme sårbarhed, du derved oplever - bevidst eller ubevidst - kan du til tider reagere på Tom med en meget forvirrende blanding af vrede og kulde, især hvis du konstaterer det mindste tegn på tilbagetrækning eller mangel på interesse fra hans side. En ganske pludselig tilbagetrækning eller sårende kritik er ikke usandsynlig, og det kan være meget vanskeligt at bære for din partner.

Tom er uhyre følsom over for din smertelige skyhed og følelse af isolation med hensyn til din krop og fornemmelse af kompetence i den konkrete verden, også selvom du ikke selv er klar over det. Men da han bliver så dybt følelsesmæssigt involveret, burde han nok prøve på at udvikle en lidt mere uafhængig og objektiv forståelse og undgå at hengive sig til selvmedlidenhed eller uudtalt vrede, når han er blevet såret. Der er en meget dyb og kompliceret energi på færde imellem jer, som i høj grad kan bringe lindring og helse til jer begge, samt øge jeres indbyrdes troværdighed og evne til at give jer hen til hinanden. Men det vil afkræve jer begge en god portion bevidsthed og oprigtighed, for denne dybe og betydningsfulde forvandlingskraft i jeres gensidige tiltrækning kan ikke komme til udtryk gennem undvigelser, rollespil eller gensidige beskyldninger.

to top

KAPITEL III

to top

KERNEN I JERES FORHOLD

to top

1. Jeres forhold som en selvstændig enhed

I den alkymiske symbolik forbindes to substanser og skaber derved et tredje, helt nyt fænomen. Det forhold, som du og Tom skaber sammen, er en levende og selvbestaltet enhed. Det har sin egen kerne eller basale natur som ethvert andet levende væsen, og derfor følger dets udviklingsproces også sin egen indre dynamik og lovmæssighed - på samme måde som en tomatplante vokser fra et tomatplantefrø og ikke på et æbletræ. Denne kerne i jeres forhold kan være noget, enten du eller din partner selv indeholder. Formodentlig består den af lidt fra jer begge. Og hverken du eller Tom vil formodentlig helt kunne forstå forholdets virkelige karakter, før der er gået tilstrækkelig lang tid til, at I både følelsesmæssigt og intellektuelt er i stand til at opleve, hvad det egentlig er, der er opstået imellem jer. Dette mystiske væsen har også en ydre personlighed, som udtrykker sig i verden på en meget karakteristisk måde, som er forskellig fra jeres egne personligheder. Det vil kunne overraske jer at høre venner, familie eller kolleger beskrive, hvordan de ser jer som par, for I er formodentlig ikke selv klar over den ydre skikkelse hos det væsen, som I har skabt sammen.

Jeres forhold er et produkt at den mystiske kemiske interaktion, der opstår imellem jer. Det er imidlertid ikke helt under jeres kontrol, hverken sammen eller hver for sig. Mens man formodentlig godt kan øge sin bevidsthed omkring de temaer, der ligger gemt i et forholds inderste kerne, så kan man ikke ved hjælp af sin bevidste vilje gøre et forhold til noget bestemt. Er ingredienserne til kagen først fundet, blandet og bagt, så må vi acceptere karakteren af det, vi har skabt. Vi kan foretage visse korrektioner, såsom f.eks. at tilføje en smuk glasur, og vi kan søge at sikre os, at vi skaber kagen på et tidspunkt, hvor vi er sultne og vil påskønne smagen af den. Men vi kan ikke gøre gjort ugjort og opløse kagen igen og kræve, at ingredienserne skal indgå en anden kombination og lave en helt anden slags kage. Har vi først skabt et forhold, så må vi også acceptere og arbejde med det, vi har skabt, for det er et resultat af en kombination af to individer, der på alkymisk vis er blevet blandet og bagt og bragt til live.

to top

Et forhold med visioner

Nøgleordet for forholdet mellem dig og Tom er fælles fremgang, eller sagt på en anden måde, jeres personlige og gensidige muligheder for udvikling. Der kan være elementer af en vis opportunisme i en sådan udviklingstrang og jagt efter grønnere græsgange. Men der er dog tale om en venlig og ikke nogen koldt beregnende opportunisme, affødt af fælles visioner og en intuition for fremtidige muligheder. Og hvorfor nøjes med det næstbedste! Forholdets iboende trang til at bevæge sig i retning af en større og bedre fremtid kan ikke undgå at øge jeres livskvalitet, og I ejer formodentlig hver især noget, som den anden, bevidst eller ubevidst, anser for et stort gode i forbindelse med social, materiel og professionel fremgang.

På grund af din emotionelle sårbarhed, dit behov for nærhed og sikkerhed i dine relationer og din frygt for at blive et offer for tilværelsens tilsyneladende tilfældighed, vil du muligvis nu og da føle dig utilpas og fuld af mistillid i dit forhold til Tom. Forholdets vægt på lovende fremtidsudsigter, og dets uhyre fantasifulde, udadvendte og temmelig teatralske energi kan sommetider virke truende på dig, fordi du ikke umiddelbart kan afprøve den slags drømme; og du vil måske betvivle forholdets ægthed på baggrund af den temmelig ukonventionelle og eventyrbetonede indstilling til kærligheden, det kræver af dig. Dette forhold har brug for en betydelig indre bevægelighed og frihed, og dette kan nu og da få dig til at føle dig en lille smule isoleret og utryg, og gøre dig tilbøjelig til at nære ønske om nogle mere veldefinerede roller og mere konkrete garantier for stabilitet fra din partners side. Du kan godt lide at vide, præcis hvor du står i de fleste situationer, og dette forhold har en vis tendens til at præsentere dig for nogle lovende, men temmelig usikre fremtidsvisioner fremfor nogle vandtætte strukturer, der bevarer din tryghed og sikkerhed. Men, hvis du tillader forholdets alkymi at indvirke på dig, så vil du måske opdage, at du bliver bedre til at påskønne de mere uhåndgribelige og imaginære sider af kærligheden og kan finde større indre fleksibilitet og frihed, såvel som en øget tillid til dig selv og til livet.

En styrke i dette forhold er den følelse, det vækker i jer begge af, at den anden på en eller anden måde udgør nøglen til en større, bedre og lykkeligere fremtid. Og det er denne fornemmelse af potentialer og muligheder, som gør dette parforhold så udviklende for jeres individuelle talenter og visioner.

Andre mennesker vil antagelig være meget opmærksomme på den originalitet og intensitet, der findes i jeres forhold, og I bør ikke undervurdere det indtryk, I som par gør på folk i jeres omgivelser. Jeres forhold kan have en ejendommelig forvandlende effekt på dem, der står jer nær, og I kan uafvidende komme til at fremkalde betydningsfulde forandringer i andres tilværelse - også selvom ingen af jer har gjort noget som helst for at hidkalde noget sådant. Sommetider vil I, når I gør jeres entre i et selskab, kunne føle, at en eller anden uundgåeligt vil opleve en krise inden for de næste ti minutter. Men den magt og emotionelle dybde, som jeres forhold afslører for andre, afspejler blot jeres bånds usædvanlige og komplicerede natur.

Der er tillige noget meget generøst over energien i jeres forhold - en stemning af tolerance og optimisme, som ligeledes vil påvirke jer begge og gøre jer ivrige efter at dele "rigdommene" med hinanden. Og giver I det en chance, er der stor sandsynlighed for, at dette forhold vil efterlade jer, sammen eller hver for sig, med langt flere ressourcer og fordele, end nogen af jer ejede, før I mødte hinanden. I kan nok opleve det, som om en form for "held" begunstiger jeres forhold, skønt der i virkeligheden er tale om, at en åbning ind til jeres intuition og sans for, hvad der er muligt, fører disse goder med sig, og det ikke er nogen form for magi, der er på spil. Alle forholdets mest positive egenskaber vil antagelig komme frem, hvis du og Tom rejser sammen (mentalt såvel som fysisk), eller hvis I planlægger projekter og udvikler fælles interesseområder af en ekspansiv og ubegrænset karakter. Derfor vil du og din partner kunne få det største udbytte af jeres forhold, hvis I udvikler en livsform, der giver plads for det nye og eventyrbetonede, og ikke låser jer fast i nogle alt for konventionelle, strukturerede og snævre rutiner.

Bagsiden af denne umådelig spændende og gensidigt udviklende energi er, at eftersom forholdet vækker jeres allerdybeste drømme til live om en vidunderlig fremtid, hvor du og din partner sammen vil være i stand til at opnå det hele, så kan I komme til at overse de mindre glamourøse sider af dagligdagen, sammen med de problemer der måtte dukke op imellem jer fra nogle dybere og mere ubevidste lag. Fokus for dette forhold ligger bestandig på fremtiden, ikke på nutiden eller fortiden; og dets mest naturlige udtrykskanaler vil være dem, der bringer jer ind i en større og mere spændende materiel verden eller op i en videre og mere omfattende spirituel dimension. Den gnist af optimisme, som utvivlsomt antændte jer begge i forholdets begyndelse, og som altid vil være en del af det, er noget helt vidunderligt at finde mellem to mennesker, for den kan forsyne jer begge med en dyb fornemmelse af mening med livet og tiltro til det. Men der er også noget, der hedder overoptimisme. I vil begge kunne tro, at de fremtidige muligheder nedbringer behovet for at arbejde hårdt, sammen og hver for sig, for at nå jeres mål. Og I risikerer at lade hånt om de naturlige menneskelige begrænsninger, som enhver fremtidsdrøm før eller siden støder ind i. Energien i jeres forhold kan fremkalde en ejendommelig hemmelig forståelse imellem jer, hvor I vil kunne fortælle hinanden (og jer selv), at alt vil blive godt engang i en fjern, ikke nærmere specificeret fremtid lige om det næste hjørne, samtidig med at I ignorerer de umiddelbare problemer og konflikter, der skal løses, før I kan nå disse fjerne horisonter.

to top

Sindet har ingen grænser

Den ekspansive og nærmest visionære kvalitet i forholdet mellem dig og Tom vil formodentlig komme mest naturligt til udtryk gennem mere intellektuelle kanaler, for der er en stærkt trang i jeres forhold til at udveksle og dele ideernes verden. På grund af jeres bånds stærke intellektuelle tendens er det vigtigt, at du og din partner gør plads for denne energi i jeres samliv - også selvom den ene af jer eller I begge har været ganske uinteresserede i denne form for mental beskæftigelse tidligere eller har følt jer handicappede på grund af utilstrækkelig uddannelse. Uanset hvilke barrierer eller indre blokeringer I har haft tidligere, vil dette forhold tilbyde en åbning af sind og ånd og en fornemmelse af ubegrænsede muligheder, der vil kunne indgyde jer begge en dyb følelse af mening i tilværelsen. Der er nogle helt bestemte områder, hvor en bevidst indsats fra jeres side kan bibringe forholdets energi nogle særdeles produktive kanaler. Forholdets behov for fantasiudfoldelse og kommunikation bør rodfæstes ved hjælp af nogle solide kanaler som f.eks. skabelsen af en fælles forretning, en skole eller et firma af en eller anden art, som kan fremme andre menneskers kommunikationsevner og uddannelse. Da de højtflyvende energier i jeres parforhold har brug for at blive lidt mere jordnære, kan du og din partner have stor gavn af den udfordring, der ligger i at gøre jeres ideer håndgribelige og afprøve dem i virkelighedens verden.

Forholdet mellem dig og Tom er virkelig gjort af samme stof som sindet og ånden, selvom det har brug for at blive forankret lidt bedre i dagligdagen, og ved at åbne op for disse kanaler kan I få det største kreative udbytte af forholdets energier. Som alle andre har I to også brug for perioder med nærhed, tilfredshed og emotionel varme, for I er begge mennesker, uanset hvor storslåede de visioner er, der åbner sig for jer, og det vil være næringen fra det almindelige venskab imellem jer, der vil yde jer det nødvendige underhold på jeres færd. Men forholdet kræver imidlertid mere end dette. Naturligvis kan I blive så begejstrede for tilværelsens højere luftlag, at I overser disse basale behov i jeres søgen efter spænding og intellektuel stimulation. Men kernen i jeres bånd består ikke desto mindre i en søgen efter forståelse og mening, og selvom ingen af jer måske har set jer selv i dette lys tidligere, så vil jeres indbyrdes forhold utvivlsomt få jer til det nu.

to top

Tingene kommer ikke af sig selv

Hvis du og Tom fortaber jer i denne form for overoptimisme, så risikerer I at undslippe dagligdagens konfrontationer og konflikter, fordi I kun har øje for de rosenrøde perspektiver forude. Når I derfor senere står over for et mere alvorligt problem - materielt eller følelsesmæssigt - så kan I reagere med at blive undvigende eller begynde at anvende mere tvivlsomme flugtmekanismer med det formål at udskyde den uundgåelige regnskabets time. Der er noget ved energien i jeres forhold, som giver jer begge en tilbøjelighed til at foretrække de nemme løsninger, også selvom I måske hver især har været mere realistiske før i tiden. I kan begge begynde at fantasere om stråleglans, eventyr, materiel rigdom, intellektuelle og åndelige fremskridt eller have andre begejstrede drømme, som I normalt ville være alt for pragmatiske og forsigtige til at forfølge. Som bekendt er der intet i livet, der kommer af sig selv. Men dette forhold kunne godt få dig og din partner til at glemme denne jordnære visdom. Der sker et eller andet, når I to overvejer fremtiden sammen; den bliver større, lysere og mere storslået end noget andet, I tidligere har oplevet. Partnerskabets optimistiske energi kan bringe spillelidenskaben frem i jer begge, en lidenskab hvor man jo i virkeligheden håber på det størst mulige afkast af den mindst mulige indsats. Sommetider vil det virkelig fungere, og det vil utvivlsomt skyldes den humor, legelyst, entusiasme og veludviklede intuitive sans, som forholdet fremkalder hos jer begge. Men det kan også gå virkelig galt indimellem, fordi der kan opstå ubevidste konflikter og praktiske forhindringer, når I er allermest uforberedte på dem, og de vil kunne ryste drømmene på smerteligste vis.

Et af de mest kreative aspekter ved jeres forhold er dets meget genuine evne til at udvide jeres horisont, individuelt såvel som i fællesskab. Du og din partner vil utvivlsomt gro under påvirkning af jeres indbyrdes forhold, og den tolerance og generøsitet, der er en del af forholdets energi, vil bringe det bedste frem i jer begge. På en eller anden måde synes I at være i stand til at tilgive hinanden for ting, som I måske ville finde utålelige hos andre. Og selvom forholdet ikke skulle holde som permanent bånd, så vil I antagelig altid forblive venner og ønske hinanden alt godt. Men det ville være meget gavnligt, om I kunne prøve at afbalancere glansen fra de strålende fremtidsudsigter med en opbygning af en mere reel substans, som udelukkende vil kunne skabes gennem ærlige konfrontationer med hinanden over hverdagens emotionelle og materielle spørgsmål, samt en vilje til at acceptere hinandens naturlige begrænsninger. I bør muligvis også begge to være på vagt over for en tendens til at dække over personlige problemer med en overfladeglasur, der får andre til at se jer som en slags drømmepar. Den stråleglans, som dette forhold vil være tilbøjelig til at svøbe om sig som en kåbe, kan forlede jer begge til at tro, at dette billede er identisk med indholdet. Men med en vis pragmatisme og tålmodighed vil I imidlertid kunne skabe et reelt fundament for jeres drømmesyner, og i det mindste nogle af disse vil kunne blive til virkelighed.

to top

2. Forholdet og dig

Det følgende afsnit beskriver den virkning, jeres forhold har på dig. Mens de foregående afsnit handlede om jer begge, både dig og din partner, så vil vi her fokusere alene på dig.

to top

Vækkelse af hjerte og lidenskaber

Dit forhold til Tom vil antagelig berøre visse sider af din personlighed meget stærkt, herunder først og fremmest din emotionelle og instinktive natur. Den måde, dine lidenskaber, dine behov og følelser, din seksuelle respons og din indre fornemmelse af selvværd og elskelighed bliver vakt til live på - sommetider lykkeligt, sommetider via konflikter - vil øge den uhyre forvandlende effekt, jeres forhold har på dig.

to top

Skeletter i skabet

Der er noget ved den emotionelle tone i jeres forhold, som berører nogle meget komplicerede spørgsmål i dig. Som de fleste andre mennesker indeholder din personlighed sikkert nogle områder, hvor du bærer en følelse af generthed eller kejtethed med dig fra barndommen; og du har sandsynligvis gennem årene udført det meget menneskelige arbejde med at beskytte din sårbarhed bag et effektivt forsvarssystem, der holder de smertelige følelser skjult - ikke blot for andre, men også for dig selv. Den emotionelle stemning i jeres parforhold vækker imidlertid disse gamle følelser til live igen, og du vil formentlig føle dig umådelig defensiv, utilstrækkelig og utilpas, når du og din partner kommer for tæt på hinanden. Det er, som om forholdets emotionelle niveau kræver, at du giver afkald på dine forsvarsværker, hvilket sandsynligvis ikke vil blive mødt med nogen begejstret respons fra din side. Såfremt du ikke ser dine egne indre problemer ærligt i øjnene, så vil du kunne blokere for følelsesstrømmen imellem jer og gøre det uhyre vanskeligt at opnå nogen form for ægte emotionel intimitet, og derved vil du komme til at isolere dig. Men er du villig til at undersøge de barndomsproblemer, som har gjort dig så defensiv, og kan du dele dine erfaringer med din partner, så vil du opdage, at du vil opnå en omfattende helbredelse igennem jeres forhold, sammen med en dyb følelse af tryghed, medfølelse og forståelse.

to top

Kærlighed gør ondt

Den romantiske og erotiske side af jeres forhold kan meget vel komme til at konfrontere dig med alt det i dig, der har ligget såret hen siden din tidligste barndom. På denne måde vil dit parforhold med Tom kunne hjælpe dig med at helbrede mange gamle sår gennem den kærlighed og hengivenhed, der opstår imellem jer. Du kan måske til tider føle dig akavet og truet i forbindelse med den kærlighed, du oplever i jeres forhold, for du er antagelig vant til at forsvare dig på en bestemt måde over for alt for megen nærhed. Sommetider er det mere smertefuldt at føle sig elsket, end at føle sig uelsket, for det konfronterer os med vor egen mangel på kærlighed og med fortidens sår. Men jeres forhold ejer evnen til på en meget blid måde at løse op for dine forsvarsmekanismer og berøre dit hjerte meget dybtgående gennem den varme og det kammeratskab, forholdet muliggør. Hvis du kan undgå at ty til defensive manøvrer, fordi du føler dig sårbar, så vil du opdage en hel del om dig selv, samt udvikle større forståelse for din egen menneskelighed.

to top

Én at støtte sig til

Du vil antagelig føle dig tryg, stabiliseret og følelsesmæssigt tilfredsstillet gennem dit forhold til Tom, for forholdets emotionelle atmosfære er i naturlig harmoni med dine egne følelsesmæssige behov. Du vil sandsynligvis føle dig meget hjemme, for selvom du måske ikke før i tiden har beskæftiget dig ret meget med dine egne behov, så vil du nu modtage en forfinet følelsesmæssig næring og kan slappe af og være dig selv på en måde, som kan have været umulig i tidligere forhold. Den respons, som jeres forhold giver på dine følelsesmæssige behov, vil bibringe dig en følelse af lykkeligt og behageligt hjemmeliv, og det er sandsynligt, at du vil nære ønske om at stabilisere jeres forhold ved, at I flytter sammen og måske ligefrem danner familie sammen. Selvom der kan være sammenstød og konflikter på andre områder af jeres forhold, så kan din dybe følelse af tryghed og ro bibringe dig tilstrækkelig styrke til, at du kan tackle de vanskeligheder, der måtte opstå.

to top

Livet i en hytte på landet

Du vil sandsynligvis føle dig meget tryg og tilfreds i dette forhold, især i kraft af den måde andre betragter jer på som par. Du har brug for jeres forhold, for det synes at tilbyde en sikker og stabil struktur i verdslig forstand; og skulle I opleve nogle mere dybtgående følelsesmæssige konflikter, så vil jeres forholds ydre fremtoning og stil ikke desto mindre berøre dig dybt rent følelsesmæssigt og få dig til at føle, at du er kommet hjem. Dette kan naturligvis få dig til at ønske at undgå alle de andre temaer i jeres forhold, som I måtte have brug for at bearbejde. Men ikke desto mindre kan der finde en tilfredsstillelse af nogle meget vigtige tryghedsbehov sted i dette forhold; og er du i stand til at sikre, at dette ikke bruges til at dække over andre, mere ubehagelige kræfter imellem jer, som der er brug for at få frem i lyset, så kan du hvile trygt på den solide basis, dette forhold forsyner dig med.

to top

Dybe lag bliver aktiverede i dig

Dit forhold til Tom har imidlertid en kraftig indvirkning på de dybereliggende og mere ubevidste lag af din psyke og kan afstedkomme dybtgående og ofte varige forandringer i din holdning, dit syn på tilværelsen og din selvforståelse. På grund af den komplicerede effekt forholdet har på dig, vækker det måske ikke altid en lige positiv respons i dig; ingen mere dybtgående forandringer finder sted uden konflikter, og du vil muligvis ikke altid bryde dig om det, du opdager om dig selv. Men er du villig til at vedkende dig forholdets betydning og dets evne til at helbrede gamle sår og gøre dig til et mere helt menneske, så vil du også være i stand til at drage næring fra hidtil ukendte ressourcer i dig selv og finde frem til de mest kreative måder at forholde dig til den forvandlingsproces på, som forholdet med stor sandsynlighed vil fremkalde - med eller uden dit samtykke.

to top

Et formørket spejlbillede

Det billede, jeres parforhold fremviser for omverdenen, og de reaktioner, andre kan have på det, vil antagelig vække et dybt ubehag hos dig. Grunden hertil er, at nogle gamle sår fra din barndom bliver berørt, og du vil kunne opleve en usædvanlig grad af kejtethed og sårbarhed, når du og din partner gør jeres entre som par på den sociale eller professionelle scene. Jeres forhold ejer en vis evne til at trænge igennem dine forsvarsværker, ikke på grund af noget du og Tom foretager jer over for hinanden, men fordi den karakter, forholdet antager, når I konfronterer omverdenen sammen, har tendens til at vække nogle gamle og meget dybe følelser af angst til live hos dig. Du vil måske prøve at beskytte dig selv ved at udvikle en stil, som nedgør jeres forhold og skjuler dine virkelige følelser; eller du kan simpelthen forsøge at undgå de situationer, hvor du i den grad føler dig udsat. Men hvis du er i stand til at være ærlig over for dig selv og bruger den indsigt, som dine usikre reaktioner giver mulighed for, til at forstå din egen komplicerede sjælelige natur, så vil du kunne opleve en betydelig grad af helbredelse på de områder af din personlighed, som så længe har ligget skjult i mørket.

to top

Ingen steder at skjule sig

Der er et uforudsigeligt og opsplittende element i jeres forhold, som kan have en dybt forstyrrende indvirkning på dig og volde dig megen uforklarlig ængstelse. Ligesom de fleste andre har du antagelig visse områder i din personlighed, hvor du, på grund af bestemte barndomsoplevelser, føler dig sårbar og utilstrækkelig; og du har sandsynligvis forsøgt at dække over disse følelser med et velfungerende forsvarssystem, der beskytter din sårbarhed, ikke alene mod andre, men også mod dig selv. Den nævnte ustabilitet i jeres relation er ikke i sig selv hverken overdreven eller usædvanlig; men du er uhyre følsom over for den, for den har en vis tendens til at ryste dine forsvarsværker, så du føler dig udsat og truet af afvisning eller uventede forandringer. Følgelig kan du forsøge at kontrollere denne uforudsigelighed ved at kontrollere din partner; eller du kan ligefrem forsøge at undgå dens smertefulde virkninger ved at flygte ud af forholdet. Men er du i stand til at se lidt indad i dig selv i stedet for udad, og er du villig til at undersøge den dybt rodfæstede angst, der bliver udløst af kemien i jeres forhold, så vil du måske ikke alene komme til at forstå dig selv bedre, du vil også kunne helbrede nogle af dine gamle sår og finde fornyede ressourcer i dig selv, som tillader dig at klare tilværelsens uundgåelige forandringer med større selvtillid og fleksibilitet.

to top

3. Forholdet og din partner

Det følgende afsnit beskriver den virkning, jeres forhold har på Tom.

to top

Også din partners hjerte bliver antændt

Jeres forhold har også en kraftig indvirkning på visse sider af din partners lidenskaber, følelser og emotionelle behov; og det betyder, at han, ligesom du selv, vil opleve sit følelsesliv og sin instinktmæssige natur afgørende beriget og uddybet - også selvom det nu og da kan ske gennem konflikter og stridigheder.

to top

Hjemlig hygge

Kærligheden og den fysiske hengivenhed i jeres forhold har en enormt positiv effekt på din partners følelsesliv og bibringer ham en fornemmelse af tryghed, tilfredshed og personlig lykke. Tom vil antagelig føle sig "hjemme" i jeres forhold, uanset hvilke konflikter du og han end måtte opleve; og hans følelse af selvværd vil, sammen med hans tro på, at han er værd at elske, blive styrket betydeligt af den ægte varme og påskønnelse, han oplever imellem jer. Din partners behov for at blive elsket og for at høre til bliver kraftigt aktiveret, og det er sandsynligt, at han vil få begge behov opfyldt i dette parforhold; og den dybe tilfredsstillelse, han antagelig vil føle, udgør en af de mest positive sider ved jeres bånd.

to top

En lektion i selvberoenhed

Begrænsningerne og forhindringerne i jeres forhold kan have en forstyrrende indflydelse på din partners følelsesmæssige ro og fornemmelse af tryghed. Det betyder ikke, at jeres forhold er usædvanlig vanskeligt eller hæmmet; men Tom besidder en særlig sårbarhed over for de udfordringer, det frembyder, og kan til tider reagere med at føle sig træt, sulten og ensom, fordi hans inderste emotionelle behov på en eller anden måde bliver frustrerede - uanset hvor hårdt han arbejder på at fjerne blokeringerne. Han bliver afgjort præsenteret for en vanskelig lektie i selvberoenhed, for det er sandsynligt, at der altid vil være et eller andet vanskeligt felt imellem jer (som der er i ethvert parforhold), og Tom vil simpelthen være nødt til at være en lille smule mere barsk og bedre til at tage sig af sig selv i de situationer, hvor forholdet viser sig ude af stand til at tilfredsstille alle hans behov. Men der ligger også nogle meget kreative muligheder begravet her udover den blotte henstilling til ham om at spytte i næverne og tage fat. Han vil kunne vende denne tilsyneladende frustrerende situation til en umådelig kreativ mulighed, for jeres vanskeligheder kan gøre ham mere realistisk over for livet og kærligheden, mere ægte selvberoende og mere medfølende og tolerant i sin reaktion på andre mennesker. Det ville formodentlig være en dårlig idé for ham at drukne sig i selvmedlidenhed og patos for at få den sikkerhed, han har brug for fra dig, for det er kemien i jeres forhold, snarere end dig, som synes at modarbejde ham. Men er han villig til at acceptere en større emotionel uafhængighed i jeres parforhold, og er han i stand til at finde følelsesmæssig næring gennem andre, mere individuelle kanaler, så kan forholdets forvandlende indvirkning på hans følelser og behov i realiteten bibringe hans tilværelse langt større tilfredshed og emotionel modenhed.

to top

At lære krigskunst

Den dynamiske side af jeres forhold har en vis evne til at stimulere din partners personlige energi og lidenskab, både seksuelt og i forbindelse med hans effektivitet og selvtillid i jagten på sine mål i tilværelsen. Hans erotiske følelser vil antagelig blive kraftigt opildnede, men det samme gælder hans utålmodighed og konkurrenceånd - måske i en sådan grad, at det vil overraske ham, såfremt han før i tiden har været et relativt selvberoende og fredsommeligt menneske. Hvis Tom render ind i frustrationer eller vanskeligheder med at få det, han ønsker sig, enten fra forholdet eller fra livet i det hele taget, så vil han kunne blive opfarende, impulsiv og insisterende, ja måske ligefrem trættekær. Ud fra en generel betragtning er denne vækkelse af hans lidenskaber en uhyre positiv ting, som vil bibringe ham en umådelig seksuel opmuntring og fyre op under hans fysiske vitalitet og følelse af potens i tilværelsen. Men det er altsammen lidt for let fængeligt, og han bør nok lære at acceptere enkelte "brandslukningsgreb". Forholdet kan heller ikke love ham, at han får alle ønsker opfyldt; det aktiverer blot din partners personlige begær på en meget gennemgribende måde og gør ham mere opmærksom på sine egne behov på en ny og spændende måde. Følgelig bør han være vågen og nyde inspirationen, samtidig med at han bevarer en vis portion tålmodighed og objektivitet.

to top

En aktivering af din partners kreative evner

Din partner kan ligeledes få gavn af jeres forhold på det kreative felt, eftersom forholdet sandsynligvis vil stimulere hans fantasi og kreativitet, samt hans evne til at give udtryk for sig selv i den verdslige verden.

to top

Stridsvogne af ild

Din partners følelse af styrke og effektivitet i tilværelsen vil antagelig blive kraftigt påvirket af den ekspansionstrang og energi, der præger jeres forhold. Selvom Tom måske ikke tidligere har været særlig målrettet, så har dette parforhold en vis evne til at gøre ham mere opmærksom på, hvad det er, han ønsker, og få ham til at ønske det mere lidenskabeligt. Og der er en fornemmelse af fremtidige muligheder i jeres relation, som inspirerer ham til at opdyrke alle sine egne ulevede potentialer med langt større mod og selvtillid, end han har oplevet før. Din partner vil muligvis også opdage en side af sin egen personlighed, som han ikke hidtil har kendt særlig godt, nemlig en magtfuld og fast vilje, der ikke nemt indlader sig på kompromiser, og et temperament uden lige, når hans vilje bliver modarbejdet. Han vil antagelig udvikle sig til en langt stærkere, mere ærlig og mere direkte person gennem den påvirkning, jeres forhold udøver på ham; og han vil muligvis også føle, at dette bånd i en eller anden forstand bringer ham lykke, fremkaldt af hans øgede følelse af selvværd og stigende fornemmelse af at have hånd i hanke med sin egen tilværelse.

to top

Din partners sind og ånd bliver vakt til live

Jeres forhold påvirker også din partners intellektuelle indstilling og livsholdning, på samme måde som det påvirker din egen; og på grund af forholdets måde at aktivere bestemte sider af din partners sind og ånd på, vil han opleve sin intellektuelle horisont og sit udsyn afgørende udvidet.

to top

At lære at le

Dette parforhold kan vise sig at blive meget inspirerende for din partner, både intellektuelt og åndeligt, på grund af den kommunikationsform, det benytter sig af. Hans fantasi og fornemmelse for fremtidige muligheder vil sandsynligvis blive opildnet af den mentale kontakt, han oplever med dig, og hans horisont vil - både mentalt og fysisk - antagelig blive udvidet. Der vil også blive kaldt på hans humoristiske sans, og selvom der skulle opstå nogle dybere følelsesmæssige konflikter imellem dig og Tom, så vil jeres forhold på en eller anden måde altid kunne opmuntre ham til at se det morsomme ved selv de sværeste vanskeligheder. Selvom Tom måske tidligere har været mere tilbøjelig til at indtage en mere prosaisk og jordbunden indstilling til tilværelsen, så ejer dette forhold evnen til at vække en stærk fremtidsoptimisme til live i ham, sammen med en øget tiltro til hans egne ulevede potentialer og muligheder.

to top

En sober tankegang

Der er noget ved den kommunikation, der foregår i jeres forhold, som synes at blokere for din partners evne til at udtrykke sig; den mentale udveksling imellem jer kan udløse nogle sider af hans personlighed, hvor han lige siden barndommen har følt sig akavet og måske noget utilstrækkelig. Følgen af denne påvirkning kan være, at Tom på en eller anden måde føler, at han ikke er tilstrækkelig "klog" eller velformuleret; og eventuelle tidligere sprogvanskeligheder eller indlæringsproblemer kan atter på ubehagelig vis dukke op i hans erindring. Han kan muligvis forsøge at forsvare sig imod denne sårbarhed ved at blive kritisk over for forholdet og temmelig rigid, dogmatisk eller intolerant i sin tankegang; og dette kan resultere i, at han ubevidst kommer til at blokere for kommunikationsstrømmen i jeres forhold. Ord har større magt til at såre din partner i dette parforhold, end de måske har haft i tidligere forhold, og han vil også kunne anvende dem defensivt som et våben til at dække over sin egen usikkerhed. Men er han i stand til mere ærligt at konfrontere sig med disse personlige problemer i form af generthed og utilstrækkelighed, så vil han kunne helbrede mange af sine gamle sår, samt uddybe sin forestillingsverden og sin evne til at tænke og udtrykke sig.

to top

KAPITEL IV

to top

AKTIVEREDE INDRE TEMAER

to top

1. Dit basale indre reaktionsmønster

Det forvandlende potentiale i dit forhold til Tom er måske større, end du tror. Ethvert betydningsfuldt menneskeligt bånd aktiverer mange lag i personligheden, og nogle af disse lag er ubevidste og uerkendte. Vi bringer allesammen vore egne indre temaer og forudsætninger med ind i forholdet til et andet menneske. Et forhold aktiverer ikke kun kemien mellem to personer, men også vore ubevidste forestillinger om, hvad det vil sige at være en mand eller en kvinde. Disse indre forestillinger er til dels skabt af den første mand og kvinde, vi har mødt i tilværelsen - vores far og mor. Men hvad der måske er endnu vigtigere er, at de tillige afspejler nogle dybe og meget skjulte sandheder om vort eget inderste væsen. Jo mindre bevidste vi er om disse dybere aspekter af os selv, desto større er sandsynligheden for, at vi handler og projicerer dem ud på en blind måde - ja sommetider direkte destruktivt - i vores forhold til andre. De indre forestillinger vedrørende mand og kvinde, som vi alle bærer rundt på, er billeder på vore egne oprindelige behov, forventninger og og potentialer. De kan være farvet eller ligefrem forvrænget af bestemte barndomsoplevelser, men fundamentalt set tilhører de os som personer. De antager både positiv og negativ form, og det står os frit for at udtrykke begge dele. Og fordi vi mennesker af naturen er både komplicerede og mangesidede, så indeholder vi alle mere end ét af den slags billeder på det maskuline og det femine i os selv. Ethvert dybere forhold, vi i løbet af vores liv indgår i, kan aktivere et helt nyt aspekt af vores indre forestillingsverden og præsentere os for nogle helt andre udfordringer og fremkalde helt andre reaktioner i os, end vi hidtil har været vant til.

Det forhold, du og Tom har skabt, vil, fordi det er et levende og selvstændigt væsen, have en effekt på den indre psyke både hos dig selv og hos din partner og aktivere de ubevidste billeder af det maskuline og det feminine på nogle måder, som I ikke altid vil være helt klar over. Det er nærmest, som om I to lever sammen med en helt tredje person. Denne tredje person udøver en subtil, men meget magtfuld indflydelse på, hvordan I har det, og hvordan I opfører jer, når I er sammen. Dette er forholdets egentlige alkymi, for I vil begge blive forandrede af de energier, der opstår imellem jer. Nogle af virkningerne kan føles meget positive, mens andre kan være umådeligt ubehagelige. De fleste menneskelige relationer indeholder en blanding af begge dele. Det er sandsynligt, at jeres forhold før eller siden vil kalde på nogle gamle adfærdsmønstre og følelser fra jeres barndom, for de indre forestillinger om maskulint og feminint, som du og Tom bringer med ind i forholdet, vil være farvede af fortiden. Dette giver jer begge en chance for at opdage ubrugte potentialer i jer selv, men det stiller jer også over for at skulle konfrontere og måske helbrede sår og dyb fortræd fra jeres tidligste barndomsår. Du og din partner kan reagere på denne aktivering af den indre verden på en kreativ og produktiv måde og bruge det, I lærer om jer selv, til at foretage nogle vigtige forandringer i jeres holdninger og måder at udtrykke jer på. Men I kan også anklage alt og alle i jeres omgivelser for jeres ubehag og virkelig ødelægge tingene, hvis det er det I foretrækker. Vel har I ikke mulighed for at gøre gjort ugjort og bage kagen om. Men I har dog et frit valg med hensyn til, hvordan I vil omgås det materiale, som forholdet aktiverer i jer.

to top

En verdslig og funktionsdygtig sjæl

Uanset hvad du som kvinde bevidst definerer som kvindeligt, så er der et billede inden i dig af kvinden som et opbygningens og handlingens menneske og, på skyggesiden, som furie. Denne figur bliver kraftigt aktiveret i dig gennem dit forhold til Tom. I myterne skildres dette billede bedst i de mystiske amazoner - de krigeriske kvinder ved Sortehavets kyst, som udkæmpede deres egne slag og skabte et uafhængigt samfund med egne love og vaner. Amazone-figuren er egentlig ikke nogen moderlig figur, selvom disse kvinder ifølge myten fødte børn og opfostrede disse med stor omsorg og hengivenhed. Og figuren skildrer heller ikke nogen "maskulin" eller "a-seksuel" kvinde - i myten er den smukke amazone-dronning, Penthesilea, den græske helt Theseus' elskerinde. Amazonen er et gammelt arketypisk billede på verdslig habilitet og styrke i det kvindelige princip. Hvad enten du er bevidst om det eller ej, så udgør denne impuls til verdslig præstation i den konkrete verden en del af din indre psykiske struktur. Det er imidlertid muligt, at du som barn var vidne til en frustrering af denne energi hos din mor, som kan have været nægtet en karriere eller erhvervsmæssig status enten på grund af manglende muligheder eller på grund af personlig usikkerhed. Af denne grund kan du være nødt til at udrede dine egne ubevidste konflikter og personlige usikkerhed i forbindelse med succes og materielle præstationer i dit arbejde såvel som i forholdet til din partner.

Det er sandsynligt, at du oplever stor sejhed, beslutsomhed og ansvarsfølelse hos din mor. Du besidder også selv til overflod disse egenskaber - også selvom du ikke har været i stand til at udfolde dem fuldt ud. Den tålmodighed, realisme og evne til forpligtelse, som er indeholdt i dit indre kvindebillede, gør dig egnet til at arbejde loyalt og hårdt for de verdslige mål, du har sat dig, og af denne grund kan du have stor gavn af en indbringende erhvervskarriere, som er uafhængig af dit forhold til Tom. Men din mor kan have været frustreret i sine verdslige aspirationer på grund af sit stærke behov for tryghed og sin afhængighed af kollektivets billigelse. Dette kan have gjort hende ufrivilligt kritisk over for dig og dine evner - ikke fordi hun ikke elskede dig eller ikke ønskede det bedste for dig, men fordi hun bar på en byrde af ubevidst misundelse, fremkaldt af hendes egne frustrationer. Du har af samme grund sandsynligvis oplevet en vis underminering af din selvtillid, og det kunne måske gavne dig at undersøge de områder af livet, hvor du er bange for at løbe en risiko eller afprøve dine evner på det frie marked. Hvis du ikke udfolder dine potentialer, så skyldes det ikke mangel på talent. Det skyldes i så fald, at du er bange for at prøve.

Dit indre kvindebillede indgyder dig en betydelig energi og kampgejst, samt et behov for udfordringer og dramatik, som ikke fuldstændig kan tilfredsstilles i dit parforhold. Det betyder ikke, at der er noget galt med forholdet, men blot at intet andet menneske fuldstændig vil kunne tilfredsstille en persons følelsesmæssige og kreative behov. Du har brug for en scene at udfolde dig på og en vigtig sag at slås for. Du ejer vitalitet og opfindsomhed nok til at nå langt i verdslig forstand. Men det er muligt, at du som barn oplevede, at denne selvsamme energiske kampånd blev modarbejdet og hæmmet hos din mor. Følgelig har du måttet kæmpe med hendes ubevidste misundelse og vrede, som kan være kommet til udtryk på diverse skjulte måder. Selvom dette ikke på nogen måde betyder, at hun var en dårlig mor eller ikke elskede dig, så kan du ikke desto mindre have været udsat for et vist omfang af kritik eller umulige forventninger, og dette kan have undergravet din tillid til dine egne evner. Da du har et stort behov for at blive anerkendt og påskønnet i en eller anden form for karriere, så gør du klogt i at sætte dig nogle høje mål. Men du kan også få brug for at udrede de komplicerede tråde, der fører ind til den ubevidste misundelse og kappelyst, som stammer fra din barndom. Og du kan have behov for at kikke klart og objektivt på den måde, hvorpå din egen frygt for at blive fanget eller hæmmet ligesom din mor kan gøre det vanskeligt for dig at opnå en effektiv balance imellem din karrieremæssige målsætning og så de følelsesmæssige krav og behov i dit parforhold.

to top

Udfordringen ved at præstere noget

Dit indre kvindebillede afspejler tillige en stærk konkurrencelyst, som gør det nødvendigt for dig at finde de rigtige udfordringer i din erhvervsmæssige karriere. Det kan derfor være bedst for dig at prøve at skabe dig en tilværelse som selvstændig og uafhængig af hierarkier og organisationer, der ville kunne kvæle eller modarbejde dit initiativ og din kreative fantasi.

Der er mere end antydningen af en skuespiller over dig, og du ville sandsynligvis ikke kunne blive tilfreds ved at forfølge en økonomisk indbringende karriere, som ikke også indbragte dig et vist bifald. Da du har brug for at befinde dig i scenens centrum i hvert fald på et eller andet område i dit liv, så er det særlig vigtigt, at du finder denne ledende rolle uden for dit parforhold med Tom. For hvis du undertrykker dit behov for anerkendelse, så kan du blive utrolig jaloux og fortørnet, såfremt din partner har held til at få al den anerkendelse, som du selv i det skjulte ønsker så voldsomt. Misundelsesproblemer - dine egne over for andre og andres over for dig - vil antagelig spille en stor rolle i din arbejdsmæssige og personlige tilværelse, og du kan have særlige konflikter i forbindelse med konkurrence med andre kvinder. Det er muligt, at der fandtes en hel del ubevidst misundelse og kappestrid imellem dig og din mor, selvom det ikke på nogen måde behøver at have udelukket en dybfølt gensidig kærlighed. Men du kan ubevidst blive draget tilbage til denne type situationer i din omgang med dit eget køn, både erhvervsmæssigt og i dit forhold til Tom. Det, du frem for alt har brug for, er at konkurrere og vinde på en ærefuld måde ved at nå nogle unikke og individuelle mål i verden, med al den applaus dette måtte medføre. Det kunne hjælpe med til at helbrede de eventuelle sår, du kan have fået som barn, og det vil kunne genoprette og øge din tro på dig selv.

Det dynamiske og funktionsdygtige indre kvindebillede, der udgør en så væsentlig del af din kvindelige natur, har et påtrængende behov for udtrykskanaler i livet, så du kan få den kreative stimulation og udfordring, du kræver for at kunne føle dig levende og tilfreds. Dette udelukker på ingen måde dine muligheder for at finde tilfredsstillelse i dit forhold til Tom. Og det kræver heller ingen aggressive eller militante sociale eller politiske standpunkter. Det indre billede af amazonen er ikke "anti" mænd eller imod de mere traditionelle kvindelige attributter. Det lægger snarere en positiv og dynamisk side til din natur, som gør det muligt for dig at finde større tilfredsstillelse ved at forfølge nogle verdslige mål og høste frugterne af din materielle og kreative selvberoenhed. Hvis du føler dig hindret heri, så skyldes det ikke, at resten af verden er "sexistisk". Du nærer snarere ubevidst nogle uhyre negative forventninger og formodninger på grund af det, du oplevede som barn, og din egen ubevidste vrede kan skabe mange flere problemer for dig end de kollektive holdninger, du møder i det ydre. Du er hverken din mors forløser eller kanal for hendes vrede og frustration. Er du i stand til at omgås disse spørgsmål med indsigt, medfølelse og realisme, så vil du også være i stand til at opnå den højst individuelle balance, du har behov for, for at kunne nyde stabiliteten i dit parforhold sammen med belønningen ved et frugtbart arbejdsliv.

to top

2. Din partners basale indre reaktionsmønster

Tom indeholder ligeledes nogle billeder og reaktionsmønstre, som bliver aktiveret i jeres forhold. Din partner er derfor ligeså modtagelig for forholdets forvandlende kraft, og selvom det nu og da kan afstedkomme konflikter og ubehagelige selverkendelser, vil han ligesom du selv kunne opleve nogle dybe og positive forandringer som følge af jeres forhold.

to top

Åndens inkarnation

Uanset hvad din partner bevidst måtte definere som "maskulint", så findes der en forestilling i ham om manden som den evige yngling og frie ånd, gudernes særlige og foretrukne barn. Hans forhold til dig vækker meget stærkt dette billede til live i ham. I mytologien skildres denne forestilling bedst i skikkelse af den drilagtige gud Hermes, som var de rejsendes og vejfarendes guddom og tjente som budbringer mellem himmel og jord. Skønt denne flygtige og ungdommelige figur ikke er i overensstemmelse med en mere "macho"-præget eller konventionel patriarkalsk forestilling om det maskuline, så fremviser den dog et uhyre gammelt og arketypisk billede af et af manddommens ansigter; og den hører hjemme som en del af din partners indre psykiske struktur, hvad enten han er klar over det eller ej. Det mest kreative aspekt ved denne indre figur er dens eventyrlyst, dens kløgtige, inspirerede og uophørligt frodige intellekt, samt dens evne til bestandig at finde tilværelsen interessant og fuld af muligheder uanset alder og livssituation iøvrigt.

Der findes også megen forflygtigelse og gavtyveadfærd hos dette ungdommelige indre billede på manddommen i Tom, og han besidder formodentlig en stærk, omend måske ubevidst følelse af, at han burde være undtaget fra alle moralske normer og alle de materielle byrder, som tynger mere almindelige mennesker. Da han føler sig så speciel, kan han blive krænket ikke alene over de forpligtelser og restriktioner, som ethvert mere intimt forhold vil afstedkomme, men tillige over helt fundamentale menneskelige udviklingstrin, såsom dette blot at blive ældre eller at skulle tage ansvaret for følgerne af de valg, man foretager i løbet af sin tilværelse. Selvom Tom måske er ubevidst om disse følelser, så indeholder han en tilbøjelighed til bestandig at forsøge at slippe bort fra den daglige tilværelses ensformighed på forskellig måde - det være sig via dramatiske hemmelige kærlighedsaffærer, spændende rejser, berømmelsens stråleglans, udfordringerne ved en farefuld sportsgren eller simpelthen via en indre fantasiverden, som han selv har skabt, og hvor den aktuelle nutid (herunder også jeres parforhold) i virkeligheden blot er noget midlertidigt, mens "det virkelige liv" altid ligger et eller andet sted ude i fremtiden. Det dybere problem bag denne form for eskapisme består i virkeligheden i en dyb fortørnelse over at skulle være almindeligt dødelig, for mytens Evige Yngling er jo gudernes barn. I virkeligheden er Tom temmelig speciel - selvom dette ikke betyder, at han er bedre end andre - fordi han er i besiddelse af en rig og frodig fantasi, et gavmildt hjerte og en ukuelig trang til sjov og eventyr. Men hvad der også kan være afgørende for hans manglende evne til at lade denne indre figur komme til fuld udfoldelse er, at han måske som barn har set, hvordan hans far følte sig fanget og krænket ved at se sit eget liv passere.

Imidlertid har Tom formodentlig udviklet nogle andre styrkeområder til at afbalancere sin højtflyvende ånd; ja han har måske ligefrem fortrængt den evige yngling fra sin bevidsthed og sin tilværelse, fordi den er i konflikt med andre sider af hans karakter.

to top

Udfordringen ved den almindelige fysiske dagligdag

Der er også en side af din partners natur, som er dybt ansvarlig og nærmest tvangsmæssigt knyttet til materiel sikkerhed og kollektiv accept. Dette kan betyde, at han kommer til at føle stor skyld over sin egen drift mod de uendelige horisonter, fordi den på en eller anden måde virker "selvisk" og "uansvarlig". Hvis han kan finde frem til en måde at afbalancere dette mere nøgterne aspekt af sin egen maskuline karakter med den evige ynglings lyse og ekspansive ånd, så vil han kunne hævde og udfolde sine fantasibetonede og intuitive evner og samtidig nyde tilfredsstillelsen ved en mere stabil tilværelse sammen med dig.

Men det er sandsynligt, at Tom står splittet imellem tilknytningens og frihedens to poler; og han vil måske forsøge at bekæmpe det, han betragter som den mere uansvarlige side af sig selv, gennem overdreven pligtfølelse og materielle ambitioner - som i virkeligheden udspringer af hans dybe angst for at miste sin emotionelle, snarere end sin økonomiske tryghed. Skal det siges enkelt, så værdsætter han dybest set ikke sig selv tilstrækkeligt, og dette gør ham alt for følsom over for, hvad "de andre" mon tænker om ham. Den evige yngling kan i så fald blive begrænset til mere perifere aktiviteter, som han kan dyrke uden at ødelægge strukturen bag sin materielle og sociale tryghed. Men dette vil uvægerlig medføre intense frustrationer og en følelse af at være fanget, modarbejdet og deprimeret. Antagelig har din partner været vidne til, hvordan hans far stod splittet imellem den frie ånd og familiemennesket, og han står nu selv konfronteret med det samme arketypiske dilemma, som faderen led under. Tom vil ligeledes kunne opleve, at den gavtyveagtige evige yngling har temmelig svært ved at acceptere nogen form for ydre autoritet, som opkaster normer og regler; og selvom han måske forsøger at omgive sig med en solid verdslig struktur, så vil en oprørsk eller genstridig (og måske ubevidst) tendens i ham bestandig blive ved med at sparke imod de patriarkalske figurer og institutioner - hvad enten disse er repræsenteret ved arbejdsgivere, parkeringsvagter, skattemyndigheder, en konservativ regering, politiet eller et hvilket som helst andet "fader-surrogat", som synes at ville kvæle hans medfødte frihed og kreativitet. I forholdet til dig vil Tom skiftevis kunne føle sig begrænset og så overansvarlig, at han begrænser dig. Men det kan jo være, at problemet slet ikke ligger i forholdet, men snarere i hans egen indre konflikt, som er uafhængig af, hvordan du som hans partner er eller opfører dig; en konflikt, som han først begynder at løse, såfremt han lærer at finde tryghed igennem selvrespekt og selvværd frem for gennem ydre strukturer.

Den evige yngling inden i Tom, som så passende skildres i figuren Hermes, de vejfarendes guddom, afbalanceres således gennem nogle mere stabile og potentielt meget tryghedsskabende egenskaber, som indgyder ham den nødvendige styrke, sejhed og tålmodighed til at forankre sine inspirationer i sit arbejde eller i nogle kreative projekter, som vil vise sig lønsomme både materielt, emotionelt og åndeligt. Denne polaritet i ham selv kan ligeledes hjælpe ham med at skabe en uhyre sjælden blanding i sit forhold til dig - glæde og spænding kombineret med loyalitet og forpligtelse. Men det kan være vigtigt for Tom at acceptere den kendsgerning, at yderpunkterne i disse to aspekter af hans egen karakter bør forenes i et eller andet omfang, såfremt han skal kunne leve med dem i en form for harmoni og ikke befinde sig i en konstant indre krigstilstand. En alt for kraftig indeslutning i materielle forpligtelser er ikke godt for ham, heller ikke selvom den giver ham større emotionel tryghed, for han har brug for plads til at være spontan og flyve af sted; så det ville være godt, om I sammen kunne arbejde på at skabe et forhold med masser af plads til eventyr, frihed, fælles kreative projekter og muligheder for forandring og udvikling. På den anden side er for megen rodløshed heller ikke godt for Tom, for han har også behov for den tryghed, som en eller anden form for stabilt hjemmeliv kan give.

Den arketypiske figur Hermes, evig yngling og herre over de rejsende og vejfarende, gemmer sig dybt inde i din partners indre psykiske liv og farver med stor kraft den mand, han er - både i forholdet til dig og i hans omgang med den ydre verden. Her er tale om en enormt kreativ ånd, som kan indgyde hans tilværelse visioner, entusiasme og et uudslukkeligt håb - trods det faktum, at han måske ikke i alle henseender egner sig til de mere restriktive aspekter af et traditionelt familieliv. Selvom Tom har brug for et vist mål af ansvar og struktur for at give denne indre ånd form og grundfæste, så bør han også lytte, når den kræver plads til at trække vejret. For kan han skabe nogle kanaler - i jeres parforhold, i sit arbejde og i sine fritidsaktiviteter - som giver denne ånd masser af rum til at drømme og flyve, så vil han erfare, at den ikke vælter de stabile strukturer, han har opført. Men fornægter han den, da vil den få hele bygningsværket til at ramle gennem hans egne ubevidste handlinger, eller markere sin frustration gennem depressioner og psykosomatiske symptomer. Hvis Tom på den anden side ikke forstår at afbalancere denne ånd med en smule jordnær realisme og disciplin, så vil den bestandig få ham til at leve en provisorisk tilværelse, uden ægte substans og uden ægte produktivitet, men for evigt jagende fantasien om "en skønne dag", som aldrig kommer. Men kan han rumme denne ånd uden at smadre den, så kan han få det hele.

to top

KAPITEL V

to top

KONKLUSION

Det er med tiden blevet hævdet af utallige psykologer, dramatikere, digtere og forfattere, at uden relationer til andre mennesker ville vi aldrig blive bevidste om os selv. Der skal et andet menneske til, der kan reagere på os og spejle os, før vi opdager, hvem vi virkelig er, det være sig på det mest overfladiske plan i form af vort offentlige image eller på et meget dybt plan i form af vor essentielle identitet og væsenskerne. Platon skrev engang, at i den elskedes ansigt ser vi glimtet af den guddom, der bor i vores egen sjæl. Man kunne tilføje, at vi tillige ser glimtet af vores egen personlige djævel. Intet horoskop kan fortælle os, hvorvidt vi bør involvere os i et andet menneske eller ej, uanset om horoskopet fortolkes af en dygtig astrolog eller er et resultat af en computers mere begrænsede formåen. Det kan heller ikke fortælle os, om et forhold er "godt" eller "dårligt", eller om det vil holde. I sidste ende bliver selv de mest omhyggelige psykologiske og astrologiske forudsigelser altid væltet omkuld af menneskers frie valg, menneskelig skaberevne og menneskelig tvangsadfærd. Men øget indsigt i, hvorfor vi føler os draget mod en bestemt person, hvad det er vi skaber sammen med denne person, og hvorledes det forandrer os, kan være det nødvendige redskab til større valgfrihed og kreativitet og færre tvangshandlinger. Hvis et forhold er dybt og har styrke til at forandre os, så vil det også uundgåeligt på et eller andet tidspunkt komme til at volde os smerte - især den smerte, der består i at forlade et gammelt og udlevet Jeg. Hvis vi er i stand til at erkende, at det eneste tidspunkt, hvor vi virkelig kan fornemme to hjerter slå som ét, er i livmoderen, så kan vi også nærme os andre mennesker med realisme såvel som idealisme. Middelalderens alkymister vidste, at det guld, de søgte, var det menneskelige guld, ikke et metal. Hvis vi kan genopdage noget af denne sandhed, så vil vi kunne øge vores evne til at udføre kærlighedens store, mystiske, alkymiske værk. to top

APPENDIX

to top

Vedrørende Samlivshoroskopet

I sit arbejde med udviklingen af Samlivshoroskopet har Liz Greene taget udgangspunkt i arbejdet med sine klienter, idet hun har ønsket at få et astrologisk indblik i deres personlige parforholdsrelationer. De pågældende klienter havde ofte levet i parforhold igennem længere tid, måske i ét eller to år om ikke mere, og den romantiske og lyksalige optakt havde udviklet sig til en dybere og mere realistisk udveksling. De mere dunkle sider af begge partneres personlighed var på dette tidspunkt blevet afsløret, og problemer og konflikter var kommet op til overfladen - og medførte som regel et stigende ønske om at forstå mere af den dynamik, der var på færde.
Det er ikke sikkert, at begge parter i et forhold udtrykker den samme interesse for en astrologisk analyse af forholdet. Den ene kan måske ligefrem nære stor skepsis med hensyn til astrologien. Men én af parterne er helt åbenbart interesseret - i dette tilfælde dig. Du opsøger måske en astrologisk konsultation vedrørende dit forhold til Tom helt på egen hånd. Samlivshoroskopet er udarbejdet med denne situation in mente: Det henvender sig til dig som den, der har bestilt analysen, og det henviser til Tom som tredjepart, dvs. som "din partner". Samlivshoroskopet henvender sig således ikke til begge parter i et forhold, men kun til den ene. Indholdet refererer imidlertid til begge parter på en symmetrisk måde.

Hvis du ønsker at dele Samlivshoroskopet med Tom, så kan du evt. foreslå ham bestandig at huske at reformulere teksten under læsningen. Hvis dette er for besværligt for dig eller for din partner, så er du velkommen til at bestille en kopi af horoskopet, hvor teksten er vendt om, så den henvender sig til Tom og dermed refererer til dig som "partneren".
For at bestille det omvendte Relationshoroskop med teksten henvendt til Tom, bedes du sende en e-mail til order@astro.com og notere bestillingskoden TPRN sammen med det fulde nummer på dit aktuelle Relationshoroskop. Du finder dette nummer anført i nederste venstre hjørne på hver side.
Denne anden rapport fås til stærkt reduceret pris (dog afhængigt af, hvilket land du bestiller fra).

to top

Den astrologiske teknik

Til skabelsen af Samlivshoroskopet er der benyttet og analyseret tre astrologiske horoskoper - fødselshoroskoperne for begge de involverede personer, samt komposit horoskopet udregnet efter midtpunktsmetoden. Ved udarbejdelsen af tolkningsteksten er der taget hensyn til følgende vigtige astrologiske faktorer: Krydsaspekter imellem de to fødselshoroskoper, dominerende temaer i komposit horoskopet, aspekter imellem komposit horoskopet og de to fødselshoroskoper, samt visse temaer i de to fødselshoroskoper, som udløses enten af partnerens horoskop eller af komposit horoskopet.

to top

Yderligere læsning

Samlivshoroskopet berører mange sider af de to fødselshoroskoper, men fokuserer især på dem, der er relevante for forholdets adfærdsmønstre og temaer. Når du og din partner har læst nærværende horoskop, så vil I måske være interesseret i en bredere analyse af jeres egen personlighed hver især, uafhængigt af forholdet. Skulle det være tilfældet, kan vi anbefale
PSYKOLOGISK HOROSKOPANALYSE
ved Liz Greene (den fås også hos os).

Af anden astrologisk litteratur vedrørende parforholdet kan vi anbefale

på dansk: "OS IMELLEM" af Liz Greene: En indsigtsfuld behandling af parforholdet, som sammentænker astrologien med den analytiske dybdepsykologi.

på dansk: "ASTROLOGI OG KÆRLIGHED" af Liz Greene: En underholdende, men også dybsindig gennemgang af de tolv stjernetegn med henblik på deres karakteristiske adfærd i parforhold.


Astrologiske data brugt ved Samlivshoroskop
for Rita Wilson (kvinde)
fødselsdato 26. oktober 1956 lokaltid: 9:03
i Los Angeles, CA (US) U.T.: 17:03
118w15, 34n03 sid. tid: 11:30:10

PLANETPOSITIONER
planet tegn grad
Sol Skorpion 3°15'36 i hus 11
Måne Løve 2°43'06 i hus 8
Merkur Vægt 22°15'36 i hus 11
Venus Jomfru 23°54'53 i hus 10
Mars Fisk 14°51'01 i hus 3
Jupiter Jomfru 22°53'06 i hus 10
Saturn Skytte 1°39'52 i hus 12
Uranus Løve 6°51'50 i hus 8
Neptun Skorpion 0°16'24 i hus 11
Pluto Jomfru 0°07'22 i hus 9
Sand Måneknude Skorpion 29°16'40 i hus 12
Chiron Vandbærer 6°30'23 i hus 2

HUSPOSITIONER (Placidus)
Ascendant Skytte 8°37'53
2.Hus Stenbuk 10°29'32
3.Hus Vandbærer 16°22'37
Imum Coeli Fisk 21°52'44
5.Hus Vædder 22°14'53
6.Hus Tyr 17°05'18
Descendant Tvilling 8°37'53
8.Hus Krebs 10°29'32
9.Hus Løve 16°22'37
Medium Coeli Jomfru 21°52'44
11.Hus Vægt 22°14'53
12.Hus Skorpion 17°05'18

og Tom Hanks (mand)
fødselsdato 9. juli 1956 lokaltid: 11:17
i Concord, CA (US) U.T.: 18:17
122w02, 37n59 sid. tid: 05:19:30

PLANETPOSITIONER
planet tegn grad
Sol Krebs 17°28'36 i hus 10
Måne Løve 9°51'55 i hus 11
Merkur Krebs 5°47'20 i hus 10
Venus Tvilling 22°50'10 i hus 10
Mars Fisk 17°20'09 i hus 6
Jupiter Jomfru 0°21'39 i hus 12
Saturn Skorpion 26°30'56 i hus 3
Uranus Løve 1°39'14 i hus 11
Neptun Vægt 27°38'41 i hus 2
Pluto Løve 26°59'36 i hus 12
Sand Måneknude Skytte 7°31'51 i hus 3
Chiron Vandbærer 10°14'54 i hus 5

HUSPOSITIONER (Placidus)
Ascendant Jomfru 21°45'30
2.Hus Vægt 17°37'28
3.Hus Skorpion 17°42'04
Imum Coeli Skytte 20°41'40
5.Hus Stenbuk 23°54'33
6.Hus Vandbærer 24°40'18
Descendant Fisk 21°45'30
8.Hus Vædder 17°37'28
9.Hus Tyr 17°42'04
Medium Coeli Tvilling 20°41'40
11.Hus Krebs 23°54'33
12.Hus Løve 24°40'18

Fælles Komposithoroskop

PLANETPOSITIONER
planet tegn grad
Sol Jomfru 10°22'06 i hus 11
Måne Løve 6°17'30 i hus 10
Merkur Løve 29°01'28 i hus 10
Venus Løve 8°22'32 i hus 10
Mars Fisk 16°05'35 i hus 5
Jupiter Jomfru 11°37'23 i hus 11
Saturn Skorpion 29°05'24 i hus 2
Uranus Løve 4°15'32 i hus 9
Neptun Vægt 28°57'33 i hus 12
Pluto Løve 28°33'29 i hus 10
Sand Måneknude Skytte 3°24'16 i hus 2
Chiron Vandbærer 8°22'39 i hus 4

HUSPOSITIONER (Placidus)
Ascendant Skorpion 0°11'42
2.Hus Skorpion 29°03'30
3.Hus Stenbuk 2°02'20
Imum Coeli Vandbærer 6°17'12
5.Hus Fisk 8°04'43
6.Hus Vædder 5°52'48
Descendant Tyr 0°11'42
8.Hus Tyr 29°03'30
9.Hus Krebs 2°02'20
Medium Coeli Løve 6°17'12
11.Hus Jomfru 8°04'43
12.Hus Vægt 5°52'48