Samlivshoroskop

for Angelina Jolie, født 4 Juni 1975
og Brad Pitt, født 18 December 1963
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2015
ETPN 6212.502-5, 24.2.15
INDHOLDET

I. Indledning

Forholdets alkymi

II. HVAD FØRER OS SAMMEN

Indledende beskrivelse * En indre konflikt mellem realisme og udsyn

Krop og følelser * Et ubetvingeligt begær * Et trygt samvær

Sjæl og ånd * Livet er en fest * Hvor der er liv, er der håb * Ombord i en varmluftsballon * En rutschebane * Komplementering og sammenstød * Det rene fyrværkeri

Konflikter og udfordringer * Gensidig terapi * Forståelsesproblemer

III. KERNEN I JERES FORHOLD

Jeres forhold som en selvstændig enhed * Det stof drømme er gjort af * Pas på, tænd tågelygten * En forfinet dialog

Forholdet og dig * Vækkelse af hjerte og lidenskaber * At komme hjem * Kærlighed gør ondt * Sig, hvad du mener, og mén, hvad du siger * En anspore til kreativt udtryk * Du kan også være entertainer * Stridsvogne af ild * En vækkelse af sind og ånd * Det ene ord tager det andet

Forholdet og din partner * Også din partners hjerte bliver antændt * Muskelkraft * Hjemlig hygge * At lære at elske sig selv * Din partners sind og ånd bliver vakt til live * Fantasiens overdrev * At lære at le * Den dybere indvirkning på din partners psyke * Indre fornyelse

IV. AKTIVEREDE INDRE TEMAER

Dit basale indre reaktionsmønster * Selvopofrelsens tveæggede sværd * Et modstræbende martyrium

Din partners basale indre reaktionsmønster * Den indre evige yngling

V. KONKLUSION

APPENDIX

Vedrørende Samlivshoroskopet * Den astrologiske teknik * Yderligere læsning

to top

KAPITEL I

to top

INDLEDNING

to top

Forholdets alkymi

"Mødet mellem to mennesker ligner mødet mellem to kemiske stoffer. Træder de overhovedet i forbindelse med hinanden, vil de begge blive forvandlede."
- C.G.Jung

Når vi blander ingredienserne til en kage, starter vi med at afmåle en passende mængde af hver enkelt ingrediens: mel, smør, æg, sukker, mælk. Men når disse blandes i en bestemt orden og bages ved en bestemt temperatur, har vi pludselig skabt et helt nyt fænomen. Ingrediensernes kemiske karakter har uigenkaldeligt ændret sig; kagen ser ud på en anden måde end de ting, vi puttede i den fra starten, og den dufter og smager også anderledes; som ved et trylleslag, som kemikeren godt kan forklare, men som kokken almindeligvis ikke forstår, har en forvandlingsproces fundet sted, som er intet mindre end et mirakel. Visse ingredienser fremmaner, når de blandes på den rigtige måde, det herligste måltid. Andre afstedkommer en rimelig, men lidet ophidsende dessert. Og atter andre kan, selvom de lød helt vidunderlige i opskriften, fremkalde en af disse gastronomiske katastrofer, som får os til at prøve en anden opskrift næste gang. Og hvad der måske er endnu mere mystisk: forskellige mennesker kan lide bestemte retter og finde andre uspiselige; og ingen ved rigtig hvorfor.

Mellemmenneskelige relationer er langt mere gådefulde end kogekunst, for ulig kemikeren, der kan observere de molekylære forandringer i æg og mel, så kan den psykologiske iagttager aldrig sætte vores omgang med andre mennesker på en fuldkommen rationel formel. Kernen i hvert eneste menneskeligt forhold er et dybt mysterium, som altid unddrager sig ethvert forsøg fra vor side på at forklare, hvorfor vi er sammen med det ene menneske fremfor det andet. Men princippet er det samme. Tag to menneskelige "ingredienser", adskilte og separate, og bland dem i den bowle, der hedder "nært forhold". Rør godt rundt og tilsæt varme - den varme, der kommer af seksuelt begær, emotionelle behov, konflikter, intellektuelle udvekslinger, udfordringer fra omstændigheder og omgivelser, idealisering og inspiration - og som ved en fantastisk alkymisk proces fremstår der et helt nyt fænomen med sin helt egen livskraft, sin egen intelligens og sine egne visioner, en helt selvstændig enhed, uafhængig af og også forskellig fra de to mennesker, der skabte den.

Endnu mere mærkelig er den effekt, dette nye fænomen har på begge de involverede personers karakter og udvikling. I bedste fald vil de hver især modnes og blomstre i kraft af forholdets forvandlende effekt. I værste fald vil de begge komme til at lide. Eller forholdet kan udfolde sig sundt for den ene part, men vise sig at stemme dårligt med den anden, uagtet det tillokkende i kontakten. Visse mennesker fremkalder det værste i os, og andre fremkalder det bedste. Og det har ikke nødvendigvis noget at gøre med, hvordan vi bliver behandlet af vore partnere. Vi kan føle dyb forståelse for bestemte fejl hos det ene menneske, mens de samme fejl hos et andet menneske kun vækker vores foragt eller vrede. Vi kan i det ene forhold være i stand til at udfolde og udtrykke talenter og evner, som på mystisk vis synes blokerede eller frustrerede i det andet - uanset partnerens aktive opmuntring eller bremsning af os. Nogle gange vil selv meget dyb kærlighed ikke kunne forhindre, at der sker en gradvis nedbrydning af tilliden og begejstringen i den ene af parterne eller i dem begge. Nogle gange kan et par, der altid har passet dårligt sammen og været gensidigt ulykkelige, på uforklarlig vis være låst fast i et forhold livet igennem, mens et andet par, der faktisk har meget til fælles, og som holder meget af hinanden, bliver tvunget til at skilles, til trods for deres ægte og langvarige bestræbelse på at bevare forholdet. Mange mislykkede forhold skyldes ufrivillige, destruktive handlinger hos begge de implicerede parter og kunne måske reddes eller forvandles radikalt gennem indsigt og fælles anstrengelse. Mange andre fungerer af uforklarlige årsager alligevel dårligt, trods en sådan indsigt og fælles bestræbelse. Ethvert forhold består af mange ingredienser, hvoraf nogle er bevidste, andre ubevidste. Og uanset hvor dybtgående vi analyserer os selv og vore partnere, kan der være tilfælde, hvor vi simpelthen må acceptere, at der er en eller anden dybere eller højere intelligens på færde i vore kærlighedsforhold. Men uanset karakteren og udbyttet af vore forhold, så vil vi - med Jungs ord - hvis vi overhovedet træder i forbindelse med hinanden, begge blive uigenkaldeligt forvandlede.

to top

KAPITEL II

to top

HVAD FØRER OS SAMMEN

Vores tiltrækning til et andet menneske er sjældent så enkel, som vi antager den for at være på det tidspunkt, hvor vi oplever den allerførste fascination. Vi kan beundre den andens kønne ansigt eller sjælfulde blik eller den velformede krop eller den yndefulde måde at bevæge sig på. Eller vi kan føle os tiltrukket af andres humoristiske sans, deres intelligens eller deres personlige udstråling og selvtillid. Men de ting, vi i starten bemærker hos et andet menneske, udgør kun toppen af et meget dybtstikkende og kompliceret isbjerg. Du og Brad er to adskilte individer - to fuldkommen forskellige enheder - som hver især bringer en afgrænset og defineret personlighed med ind i forholdets alkymi, med denne personligheds helt specifikke evner, egenskaber og konflikter. Men hvori ligger det særlige i jeres gensidige tiltrækning? Hvad har ført jer sammen? George Bernard Shaw, der i sine senere år udtrykte sig meget kynisk med hensyn til parforholdet, definerede engang forelskelsen som den vildfarelse at tro, at det ene menneske rent faktisk adskiller sig fra det andet. De fleste af os vil nok være uenige med ham heri, med mindre vi er blevet dybt og måske ligefrem patologisk forbitrede af vore erfaringer. De fleste vil mene, at et menneske ikke kan erstattes, for det er unikt, og du og Brad fremkalder en unik indbyrdes kemi. Der kan være områder, hvor I ud fra jeres basale karaktertræk indgår en instinktiv harmoni og forståelse med hinanden. Det er som regel grunden til, at vi tror, at vi føler os tiltrukket af en anden - den anden synes at personificere netop det, vi allermest beundrer og behøver. Men i jeres forhold vil der, ligesom i ethvert andet forhold, uundgåeligt opstå gnidninger og modsætninger såvel som tiltrækninger, og du og din partner må acceptere en vis mængde kompromis og tilpasning for at kunne fungere sammen som par. Og på et endnu dybere niveau kan der være områder, hvor I udløser let antændelige og ubevidste temaer i hinanden, hvilket kan rode gevaldigt op i nogle følelser og reaktioner, der kan overraske jer begge. "Jamen jeg anede ikke, at han var sådan," siger du måske bagefter. Men måske vidste du det godt, og det var bare din forelskede beruselse, der skjulte din egen instinktive viden for dig.

to top

1. Indledende beskrivelse

Vi vil først kikke på, hvad der overhovedet har bragt jer sammen. Du vil i denne indledende oversigt muligvis kunne nikke genkendende til en temperamentsmæssig tiltrækning, som du også har oplevet tidligere i andre forhold. Det skyldes, at vi mennesker instinktivt søger det i andre, som vi føler, at vi selv mangler, og hvis det ene forhold ikke har held til at bibringe os det, så vil vi fortsætte med at søge efter det samme indhold i det næste forhold. Men glem ikke, at dit forhold til din partner er unikt, fordi du og Brad er to specifikke, menneskelige individer, hvis mystiske og kemiske interaktion sluttelig vil kunne forandre jer begge.

to top

En indre konflikt mellem realisme og udsyn

Du indeholder en betydelig indre spænding mellem dit behov for tryghed og så den mere romantiske og idealistiske side af din natur. Derfor vil du kunne bringe en betydelig grad af konflikt med ind i dit forhold til Brad, simpelthen fordi du selv svinger mellem virkeligheden og så din personlige drøm om kærlighed. De jordnære aspekter af din personlighed kræver stabilitet og kontinuitet, men hvis du forsøger at omgive forholdet med for mange rutiner og strukturer, vil du snart begynde at blive rastløs og føle dig fanget, som når den første romantiske forelskelse har fortaget sig. Men er der på den anden side en for stor grad af uforudsigelighed i forholdet, så begynder du at føle dig usikker og truet. Formodentlig forvirrer du dig selv ligeså meget, som du forvirrer din partner med disse tilsyneladende modstridende og gensidigt uforenelige behov, og du skal passe på, at du ikke ender med at forsøge at løse problemet ved at undertrykke den ene side af dig selv til fordel for den anden.

Sandheden er, at du har brug for begge dele fra en partner, og I bør derfor arbejde i fællesskab på at finde en livsform, der yder tilstrækkelig tryghed, men som også tillader eventyrlysten og spændingen at bryde igennem rutinen nu og da. Hvis du fornægter den mere jordbundne side af din natur, fordi du er bange for at blive fanget i en materiel livsførelse, så kan du tvinge Brad til at påtage sig ansvaret for hele den praktiske side af jeres forhold. Det vil naturligvis ende med at gøre ham deprimeret, og det vil også afskære dig fra at føle ægte tryghed indvendig. Prøver du på derimod på at undertrykke din naturlige hang til romantik til fordel for trygheden, så vil du kunne kvæle din partner og tvinge han til at udleve de mere uberegnelige sider af din egen natur. Men kan du lære at leve med dine egne indre modsætninger og give plads for dem begge i forholdet, så vil du og din partner være i stand til at nyde hele spektret i fulde drag.

to top

2. Krop og følelser

Den mest direkte måde, du og Brad kan påvirke hinanden på, er ved at kalde på hinandens følelser og begær. Selvom en sådan gensidig tiltrækning via følelser og lidenskaber måske ikke altid er lige bekvem eller harmonisk, så bevirker den kropslige og sjælelige aktivering, at jeres forhold bliver levende, energifyldt og spændende, også selvom det måtte ske via konflikter.

to top

Et ubetvingeligt begær

For at sige det meget enkelt, så er det din partners udseende og fremtoning, der vækker dit begær, og I vil sandsynligvis opleve en stærk seksuel gensidig tiltrækning. Du er formodentlig selv, direkte eller indirekte, forholdets seksuelle initiativtager, og din intense interesse og romantiske idealisme er en kilde til liv og energi for din partner. Du opliver ham, og din beundring kalder hans naturlige generøsitet og varme frem. Dette ukomplicerede og direkte aspekt ved jeres gensidige tiltrækning, og de muligheder det giver for seksuel harmoni og forening, kan udgøre en positiv modvægt til enhver form for konflikt, I måtte rende ind i, og denne stærke fysiske tiltrækning er formodentlig af varig karakter.

to top

Et trygt samvær

Du nærer formodentlig en dyb hengivenhed og varme for Brad, især med hensyn til hans levende og entusiastiske måde at udtrykke sig på over for omverdenen. Den personlighed, han forsøger at udvikle, vækker dyb genklang hos dig og får dig til at ønske at yde ham al mulig emotionel støtte og omsorg. Denne tiltrækning kan i perioder bringe jer meget tæt sammen, næsten i en sådan grad at I kan blive et af den slags par, der finder behag i at kopiere hinanden gennem påklædning og manerer. Og den fornemmelse af tryghed og sikkerhed, du bibringer din partner, vil sandsynligvis også afstedkomme en dyb hengivenhed imellem jer både i og uden for sengen. Din loyalitet og vilje til at kæmpe for dem, du har kær, får ham til at føle sig mere ægte som person og tillige mere attraktiv og ønskværdig. Den gensidige følelse af hengivenhed og varme, som I to vækker hos hinanden, er et af de lykkeligste elementer i jeres indbyrdes forhold.

to top

3. Sjæl og ånd

Du og Brad har en dynamisk effekt på hinanden, ikke alene fordi I vækker hinandens følelser og lidenskaber, men også fordi I tillige stimulerer og udvikler hinandens sjælelige og åndelige egenskaber. Denne form for intellektuel, åndelig og kreativ inspiration kan nu og da være en meget stor udfordring for allerede eksisterende holdninger og trosforhold hos jer begge, og det kan muligvis kaste jer ud i voldsomme skænderier eller diskussioner. Men den endelige effekt, I vil få på hinanden, vil bestå i en øget forståelse og indsigt, og der vil ske en udvikling i jer begge af færdigheder og talenter, som I måske hidtil har ignoreret eller undervurderet.

to top

Livet er en fest

Din partners dramatiserende og energiske personlighed har en vis evne til at få dig til virkelig at holde af ham. Han inspirerer dig til større tolerance og generøsitet, og det vil få dig til at ønske at yde dit bedste for ham. Der er elementer af ægte respekt og beundring i dine følelser for ham, og selv uden den romantiske del af tiltrækningen ville du formodentlig stadig rent instinktivt nære et fundamentalt venskab for ham. Brad synes at kalde på dine følelser af håb og tillid både til fremtiden og til dine egne muligheder, og dit behov for kreativt udtryk vil sandsynligvis udvikles og få form gennem hans deltagelse. I kan tillige le meget sammen, for din partner kalder på din humoristiske sans og er til gengæld meget lydhør over for den. Uanset hvilke konflikter, der måtte opstå imellem jer, så vil den begejstring og kreativitet, I vækker hos hinanden, hjælpe jer med at klare problemerne på en positiv og konstruktiv måde.

to top

Hvor der er liv, er der håb

Din medfødte originalitet og udstråling vækker din partners generøse, ja ligefrem ædle følelser. Uden at du behøver at gøre noget for det, får du ham til at ønske at yde sit bedste i jeres forhold, og du vækker hans optimisme med hensyn til fremtiden, udvider hans horisont og indgyder ham større tiltro til sig selv og sine egne muligheder. Du påvirker ham åndeligt såvel som følelsesmæssigt, og forholdets præg af venskab og gensidig opmærksomhed gør jer begge til bedre mennesker. Brad på sin side bringer vision og mening ind i din tilværelse, for hans eventyrlyst og kreativitet giver dig en fornemmelse af, at livet er større, mere omfattende og langt mere interessant i hans selskab. I kalder nogle meget forfinede og idealistiske følelser frem i hinanden, tillige med en stærk spirituel fornemmelse af, at livet dybest set er godt og vil vide at tage vare på sig selv. Og selvom dette nu og da kan gøre jer næsten for formfuldendte, for storslåede og overmodige, så vil det også sikre, at fornemmelsen af morskab, eventyr og håb kun sjældent vil svigte jer, når I er sammen.

to top

Ombord i en varmluftsballon

Der er stor vitalitet og inspiration i energiudvekslingen mellem dig og Brad, for I tænder på hinanden ikke alene seksuelt, men også med hensyn til ekspansion og fremtidsmuligheder. Når I er sammen, er det, som om I straks begynder at tænke på alle de ting, I kunne gøre sammen, og alle de steder I kunne besøge, og tilværelsen åbner sig på en meget større og mere spændende måde end ellers. Din partners behov for at gro og udvide sin horisont stimuleres af din naturlige entusiasme og dit vovemod, og han vil være tilbøjelig til at bakke loyalt op omkring dine mål og dine bestræbelser, for han forstår intuitivt, hvad det er, du ønsker dig i livet. Du kalder også på hans generøsitet og varme, og uanset hvad det er for et mål, du har sat dig, så har du her en loyal og velmenende støtte, som tror på dig. Du føler dig oplivet ved hans eventyrlyst og forestillingsevne, og der er noget ved ham, der får dig til at ønske at arbejde hårdt, både for forholdet og for din egen målsætning. Sammen kan I på få minutter kreere de mest storslåede drømme om, hvad I har tænkt jer at gøre sammen i fremtiden, og I kan nu og da overvurdere jer selv med hensyn til, hvor langt I kan nå, og hvor hurtigt, for I aktiverer også en vis ekstravagance og egenrådighed i hinanden. Men den optimisme og tillid, I fremkalder hos hinanden, skaber et livsmod i jer begge, som kan hjælpe jer med at overvinde skuffelser og finde ny energi og nyt håb til at prøve endnu engang.

to top

En rutschebane

En del af tiltrækningen mellem jer består i den sprængfarlige ustabilitet og mentale vækkelse, som du bringer ind i din partners tilværelse. Selvom det nu og da kan være meget forvirrende for jer, så er det alligevel en magtfuld komponent i jeres indbyrdes tiltrækning. Der er et eller andet i din oprindelige natur med dens høje idealer og søgen efter perfektion, som tænder og fascinerer Brad, for du åbner op for nogle facetter af tilværelsen, som han antagelig ikke tidligere har kendt ret meget til. Selv føler du dig til gengæld tiltrukket af den originalitet og åndfuldhed, som Brad måske ikke tidligere har været særlig bevidst om, men som drager dig ligesom en blomst, der tiltrækker en bi. Muligvis stiller din partner sig dog ikke altid lige positivt over for den uro, der opstår i kølvandet på denne mere ukonventionelle side af hans egen natur, og følelsen af at bevæge sig ind i en verden fuld af ukendte ideer og oplevelser kan afstedkomme stærke angstfornemmelser hos ham. Denne angst er en naturlig menneskelig reaktion over for forandring, og det er da også sandsynligt, at du, vidende eller uafvidende, i sidste ende kan blive en slags katalysator for store forandringer i forbindelse med hans syn på verden og måde at udtrykke sig på. Brad er nødt til at være meget opmærksom på sin egen tendens til abrupt og tvangsbetonet tilbagetrækning på grund af denne angst.

Den uforudsigelighed, I oplever, er som en flydende elektrisk strøm, og den kan føre både til kriser og adskillelse, for I er som to magneter - sommetider tiltrækker I hinanden, og andre gange frastøder I hinanden. Men hvis du og din partner kan indse, at dette element måske er noget, I begge har brug for i jeres tilværelse, og at I i kraft af det kan hjælpe hinanden med at frigøre jer fra mange forældede holdninger og indgroede vaner, så vil I begge kunne tackle den udfordring, I udgør for hinanden, med større gensidig tillid og tiltro til jer selv.

to top

Komplementering og sammenstød

Du og din partner fascinerer hinanden, men I irriterer også hinanden på grund af jeres utrolige forskellighed. Der eksisterer en dyb modsætning mellem jeres vigtigste personlige værdier og holdninger, og det gør, at I både kan komplementere hinanden og opleve sammenstød. Din egen medfødte fornuftsbetonede og civiliserede natur vil ofte komme i konflikt med det, du oplever som din partners lejlighedsvise anfald af ufølsomhed og selvoptagethed. Men trods de noget anstrengte følelser, der kan opstå mellem jer på grund af disse temperamentsforskelle, er jeres forhold dog præget af en stærk tiltrækning og indbyrdes beundring, for I udtrykker hver især noget, den anden har brug for at lære. I kan formentlig have gavn af at prøve at udvise lidt større tolerance over for hinanden og glæde jer over jeres forskellige evner, samtidig med at I hver især forbliver loyale over for jeres egne værdier. For den målsætning og livsopfattelse, der er god og nødvendig for den ene, er det ikke også nødvendigvis for den anden, og eventuelle forsøg på at omvende hinanden vil kun ødelægge den fine tiltrækning, I udøver på hinanden.

to top

Det rene fyrværkeri

Den gensidige ophidselse, som du og Brad vækker hos hinanden, er også fuld af friktion, af konflikter og kampånd, og I bliver formodentlig begge nødt til at udvikle sansen for en god slåskamp, hvis I skal få virkelig gavn af den tiltrækning, I udøver på hinanden. Der er en atmosfære af højspænding imellem jer, og det vil være meget seksuelt stimulerende. Men din egen direkte og energiske måde at opnå det, du ønsker på, skurrer på en eller anden måde imod din partners naturlige forsigtighed. Uden at I begår nogen fejl, kan I derfor være tilbøjelige til at ende i stridigheder, også selvom det er de samme ting, I ønsker, for jeres måder at opnå dem på er vidt forskellige. Det, det i virkeligheden handler om her, er en kamp mellem to stærke viljer, hvor I hver især forsøger at hævde jer over for den andens tilsyneladende aggression. Du og Brad opildner hinanden meget stærkt, både seksuelt og med hensyn til mål og ambitioner, men I kommer nok også til at bruge megen energi på forviklinger. Hvis I kan lade være med at tage tingene alt for personligt, så vil I kunne lære meget med hensyn til tolerance på den konto. Men desværre er det nok sådan, at når I to støder sammen, så har evnen til at bevare roen og overveje tingene en vis tilbøjelighed til at forsvinde ud i den blå luft. Hvis du tidligere har haft vanskeligheder med åbne konflikter, så kan dette forhold hjælpe dig til at værdsætte betydningen og det gavnlige i at få renset luften fra tid til anden, og det kan lære dig ikke at være så bange for en sund vrede og en sund kappestrid. Men du må lære at omgås de stærke følelser både i dig selv og i din partner, for hvis du lægger låg på dem for at undgå konfrontationer, så vil du kunne opbygge et dybt lager af vrede, som, når det endelig bliver sluppet løs, er langt større og mørkere end den aktuelle begivenhed, der i så fald vil have udløst det.

to top

4. Konflikter og udfordringer

Den måde, du og Brad påvirker hinanden på, er på mange måder både livfuld og positiv, sådan som det også fremgår af ovenstående. Selv når der forekommer gnidninger, vil de sandsynligvis være mere stimulerende end undertrykkende. Men ethvert forhold fungerer også på et dybere, psykologisk niveau, og den ubevidste udveksling mellem to mennesker kan være helt anderledes end det, der opleves på det bevidste plan. Det er, som om der udspilles ét drama imellem jer for åbent tæppe i spisestuen, mens et helt andet og meget mere foruroligende drama udfolder sig i kælderen - og nu og da vil svovlholdige dampe stige op ad kældertrappen og forstyrre handlingen ovenover. Den ubevidste frygt og de defensive reaktioner, som du og din partner fremkalder hos hinanden, vil fra tid til anden dukke op til overfladen i jeres samliv og skabe nogle meget sårende og vanskelige situationer, som ingen af jer i starten vil forstå. Men hvis I er villige til at udforske de motiver og følelser, der befinder sig under overfladen, så kan disse konflikter føre til øget indsigt, vækst og indbyrdes forståelse hos jer begge.

to top

Gensidig terapi

Din partners evne til at komme i kontakt med en righoldig forestillingsevne i sig selv vækker din beundring, men synes også at afstedkomme en dyb angst hos dig. Brad synes at personificere, ikke bare alt det du respekterer og værdsætter, men også alt det du selv har vanskeligt ved at udtrykke. Han er en ufrivillig katalysator for ubevidst sårbarhed og frustration, der stammer fra din barndom, og som højst sandsynlig vil komme op til overfladen i jeres forhold på en meget foruroligende måde. Hvis du ikke er ærlig over for dig selv med hensyn til den udfordring, Brad udgør ved simpelthen at være den, han er, og hvis du er ude af stand til at erkende din sårbarhed og dit store behov for ham, så vil du nu og da kunne indtage en kritisk og defensiv holdning og kan ligefrem skære af følelsesmæssigt på en meget abrupt og sårende måde.

Eftersom jeres gensidige tiltrækning betyder, at et dybere interaktionsniveau bliver vakt imellem jer, så vil der blive afkrævet jer begge en højere grad af bevidsthed, end I måske er vant til. Brad er formodentlig uhyre følsom over for din frygt for den fysiske verden, inklusive din egen krop og dit eget image, og han vil formodentlig føle en stærk beskyttertrang og loyalitet over for denne sårbarhed og kejtethed hos dig. Alligevel kan I uforvarende komme til at støde hinanden. Hvis I ønsker at undgå at såre hinanden og selv at blive såret i jeres forhold, så må I begge være åbne og ærlige over for jer selv. Den helbredelse, du søger hos Brad, kan sagtens opnås, men nøglen ligger i hans evne til at føle medfølelse med dine fejl og beundre dine stærke sider; og den ligger også gemt i din evne til at acceptere en sådan mere realistisk, men også mere holdbar form for kærlighed.

to top

Forståelsesproblemer

Du føler dig nøjagtig lige så tiltrukket af din partners mentale kvaliteter som af hans følelsesmæssige og fysiske egenskaber. Men kommunikationen mellem jer bliver noget kompliceret af, at der bliver vakt nogle dybe og mere ubevidste følelser til live, som kan skabe problemer i en ellers gunstig dialog. Selvom du nærer dyb respekt for din partners måde at tænke og udtrykke sig på, så kan du nu og da føle dig skræmt eller truet af det, du oplever som hans større intellektuelle formåen. Hans skarpsindige og realistiske måde at betragte tingene på, som tillader ham at skære igennem til sagens kerne, rammer, uden nogen bevidst fejl fra hans side, ind i nogle gamle sår vedrørende kommunikation og indlæring, som stammer fra din barndom, og som får dig til at føle dig mindreværdig, også selvom der slet ikke er nogen grund til det. Denne aktivering af et dybere tema er dig imidlertid formodentlig ikke bevidst. I stedet kan du reagere på Brad med kritik, tavshed, undvigelse eller med en nedladende ligegyldighed, så det ender med at være ham, der på en eller anden måde føler sig intellektuelt underlegen. Din partner kan også føle, at du ikke lytter til ham eller er grundlæggende uenig med ham, uden at du dog vil diskutere det nærmere. Hvis I ikke finder ud af, hvad det er, der er sat i bevægelse mellem jer, så kan I nu og da vikle jer ind i nogle temmelig modbydelige og sårende meningsudvekslinger. Men jeres forhold kan også give dig stor indsigt i dine egne vanskeligheder, og jo bedre I er i stand til at snakke ærligt om problemerne, desto større udbytte vil I få. For du kan tilbyde Brad en stabilitet og en tryghed, der kan hjælpe ham med at rodfæste sine ideer i virkeligheden og omsætte dem i praksis.

to top

KAPITEL III

to top

KERNEN I JERES FORHOLD

to top

1. Jeres forhold som en selvstændig enhed

I den alkymiske symbolik forbindes to substanser og skaber derved et tredje, helt nyt fænomen. Det forhold, som du og Brad skaber sammen, er en levende og selvbestaltet enhed. Det har sin egen kerne eller basale natur som ethvert andet levende væsen, og derfor følger dets udviklingsproces også sin egen indre dynamik og lovmæssighed - på samme måde som en tomatplante vokser fra et tomatplantefrø og ikke på et æbletræ. Denne kerne i jeres forhold kan være noget, enten du eller din partner selv indeholder. Formodentlig består den af lidt fra jer begge. Og hverken du eller Brad vil formodentlig helt kunne forstå forholdets virkelige karakter, før der er gået tilstrækkelig lang tid til, at I både følelsesmæssigt og intellektuelt er i stand til at opleve, hvad det egentlig er, der er opstået imellem jer. Dette mystiske væsen har også en ydre personlighed, som udtrykker sig i verden på en meget karakteristisk måde, som er forskellig fra jeres egne personligheder. Det vil kunne overraske jer at høre venner, familie eller kolleger beskrive, hvordan de ser jer som par, for I er formodentlig ikke selv klar over den ydre skikkelse hos det væsen, som I har skabt sammen.

Jeres forhold er et produkt at den mystiske kemiske interaktion, der opstår imellem jer. Det er imidlertid ikke helt under jeres kontrol, hverken sammen eller hver for sig. Mens man formodentlig godt kan øge sin bevidsthed omkring de temaer, der ligger gemt i et forholds inderste kerne, så kan man ikke ved hjælp af sin bevidste vilje gøre et forhold til noget bestemt. Er ingredienserne til kagen først fundet, blandet og bagt, så må vi acceptere karakteren af det, vi har skabt. Vi kan foretage visse korrektioner, såsom f.eks. at tilføje en smuk glasur, og vi kan søge at sikre os, at vi skaber kagen på et tidspunkt, hvor vi er sultne og vil påskønne smagen af den. Men vi kan ikke gøre gjort ugjort og opløse kagen igen og kræve, at ingredienserne skal indgå en anden kombination og lave en helt anden slags kage. Har vi først skabt et forhold, så må vi også acceptere og arbejde med det, vi har skabt, for det er et resultat af en kombination af to individer, der på alkymisk vis er blevet blandet og bagt og bragt til live.

to top

Det stof drømme er gjort af

Kodeordet for forholdet mellem dig og Brad er fortryllelse. Denne drømmeagtige skønhed og fortryllelse omfatter mange dimensioner af virkeligheden, strækkende sig lige fra den erotiske til den spirituelle sfære. Og visse aspekter ved den kan være inspirerende og opløftende, mens andre kan være smertefulde, forvirrende og skuffende. Først og fremmest indebærer fortryllelsen en tingenes tilstand over og hinsides den almindelige daglige virkelighed - en anden verden, hvor følelserne opløftes, hvor begivenhederne indgydes en skjult mening, hvor ridderne beskytter prinsesserne fra dragen, og hvor guder og helte vandrer omkring på jorden. Her i dette magiske paradis kan den ensomme menneskelige tilværelse, beskyttet imod den banale verdens overgreb, blive mildnet gennem sjælenes "sande" forening.

På grund af din dramatiske selvtilstrækkelighed og dit behov for at bevise, at du kan klare tilværelsens udfordringer på egen hånd, vil du muligvis nu og da finde dit forhold til Brad vanskeligt, ja ligefrem en anelse truende på grund af det tab af personlige grænser, som du formodentlig indimellem vil opleve. Forholdets iboende romantik og dets næsten mystiske følelse af sammensmeltning har tendens til at slippe igennem dine forsvarsværker og gennemtrænge din indre isolation og selvoptagethed, og dette kan gøre dig mere opmærksom på dit behov for og din afhængighed af andre mennesker, end du bryder dig om. Ligeledes kan den tilpasning og de ofre, som forholdet afkræver dig, til tider fylde dig med en svag fortørnelse, fordi du er et egenrådigt menneske og generelt ønsker, at tingene skal ske på din måde. Men hvis du tillader forholdets subtile alkymi at indvirke på dig, så vil du måske opdage, at det faktisk er helt i orden at have brug for et andet menneske, og at dette at dele byrderne ikke nødvendigvis er en fornærmelse imod din personlige styrke.

Denne noget eksalterede atmosfære i jeres forhold vil sandsynligvis fremkalde en stærk idealisme i både dig og din partner, og I vil begge nu og da kunne fornemme, at der er en "større" skæbne på færde i jeres samliv. Der kan også optræde en ejendommelig genkendelighed imellem jer, fremkaldt af den følelse af sammensmeltning, som forholdet afstedkommer, og som kan få jer til at mene, at der er tale om et bånd, der har strakt sig over adskillige liv. Uanset om disse følelser er "sande" i en mere objektiv forstand (og intet horoskop vil kunne besvare det spørgsmål), så er de afgjort sande på det psykologiske plan, som en afspejling af forholdets emotionelle tone. Dette parforhold kan meget vel indgyde dig og din partner en følelse af at blive løftet ud af jeres almindelige begrænsninger og vanskeligheder i forbindelse med pengesager, sikkerhed, hjemlige rutiner og social status. Når I er sammen, synes disse ting ikke længere at have nogen betydning.

Andre mennesker vil også påskønne den kreative gnist og intensitet, der findes imellem jer, for sammen har I, bevidst eller ubevidst, tendens til at projicere et image ud præget af stil, ynde og harmoni, hvilket for nogle mennesker kan synes at repræsentere selve legemliggørelsen af det "perfekte par". Uanset hvad I i virkeligheden måtte føle, så hviler der en atmosfære af romantik over forholdets stilfulde overflade, som kan få jer til at klæde jer og omgås andre med harmonisk sans og god smag. Dette er på mange måder en genspejling af de mere romantiske og idealistiske elementer i jeres forhold. I vil være utilbøjelige til at lufte jeres følelser offentligt, uanset hvor tumultagtigt tingene nu og da måtte forme sig for jer; og dette øger den elegante og høflige persona, som jeres forhold er bærer af.

Men den følelse af sammensmeltning, som udgør kernen i jeres relation, kan være delvist illusorisk, for den kræver en tilsløring af eller ligegyldighed over for jeres individuelle grænser. Da den følelsesmæssige energi i jeres bånd har tendens til at fjerne jeres individuelle fornemmelse af at være indbyrdes separate væsener, kan den også føre jer begge ud i en uafvidende afskrivelse af personlig autoritet og ansvarlighed i jeres forhold. Der kan være en dyb følelse af bedrøvelse indbygget i den fortryllelse, forholdet har kastet jer ud i, for fortryllelse betyder altid, at der skal bringes et offer - hvad enten man må opgive visse materielle fordele for at kunne blive sammen, eller man må opgive håbet om et permanent forhold. De ophøjede oplevelser, som forholdet med stor sandsynlighed vil afstedkomme i jer begge, er umulige at bevare intakte i en verden bundet af tiden og af de menneskelige begrænsninger. Når alt kommer til alt, må man uvægerlig gå på kompromis med sine drømme, og der må finde en accept sted af de indbyrdes menneskelige fejl og mangler. Fortryllelsen i jeres bånd åbner således porten ind til en magisk verden og vækker ånden og den kreative imagination til live i jer begge, men samtidig bærer den også i sig kimen til en uundgåelig desillusionering. Forholdet vil sandsynligvis afstedkomme et meget dybt og måske tidligere ubevidst behov hos jer begge for at overskride den menneskelige tilværelses ensomhed og genoprette den tabte tilstand af enhed, som i virkeligheden er en reminiscens af livmodertilstanden. Denne længsel findes i alle menneskelige væsner, og i nogle udgør den en meget stærk kraft, som stimulerer ønsket om at finde mening i livet hinsides dets almindelige, daglige hændelser. Måske var du og Brad ikke rigtig klar over dette, før I mødte hinanden, men der er noget i jeres forhold, som nu vækker det til live i jer begge.

Hvis I opfatter hinanden som sjælemager, bundet sammen gennem mange liv eller forbundet i kraft af en indre mening, så vil I sammen kunne opleve perioder med dyb glæde og fred. Men I vil også kunne finde det utrolig vanskeligt at skulle skifte gear og forholde jer til hverdagens begrænsninger og skuffelser. Jeres forhold bærer præg af en tilvænning og afhængighed, som kan få jer til at undgå eller afvise den naturlige proces med at lære hinanden at kende som almindelige mennesker og konfrontere hinanden med jeres indbyrdes forskelle og konflikter. Fortryllelsen kan få jer til undertrykke følelser som vrede og selvhævdelsestrang, og kan få den ene af jer, eller jer begge to, til at forlade jeres personlige, meningsfulde vej i livet med det formål, at forblive sammen i dette dulmende bad - også længe efter, at vandet er blevet koldt. Og denne tendens til at undertrykke jeres individuelle vilje og individuelle ønsker kan blive så ekstrem, at I på en meget subtil måde faktisk undgår reelt at engagere jer i hinanden - enten via en frivillig selvopofrelse eller ved hjælp af en ydre situation, som den ene af jer eller I begge ubevidst har lagt tilrette, og som synes at forhindre jer i at opbygge en stabil tilværelse sammen.

to top

Pas på, tænd tågelygten

Den største fare, der truer dig og din partner midt i denne skønhed og fortryllelse, er tendensen til, at I bedrager jer selv og hinanden, for stemningen i jeres relation kan få jer til at prøve alt for hårdt på at bevare den magi, I oplever sammen. Selvbedrag vil i denne forbindelse sige, at I begge nemt vil kunne undertrykke eller ignorere jeres egne legitime følelsesmæssige behov, idealer, mål og tro og foregive, at I hver især blot ønsker det, den anden ønsker. Hvis I lyver for jer selv på denne måde, så vil I kunne kvæle nogle helt basale og sunde aspekter af jeres egen natur, og disse fortrængte drifter vil så en skønne dag dukke op til overfladen og forårsage stor forvirring og mange problemer. Individualitet og sammensmeltning udelukker ganske vist hinanden, men det bør dog være muligt at etablere en vis balance imellem dem. I kan også bedrage jer selv ved at ignorere visse egenskaber hos hinanden, som synes at true følelsen af, at jeres hjerter slår i samme takt. Men hvis I med vilje gør jer blinde for hinandens karakteregenskaber, så tillader I heller ikke hinanden at realisere jer selv. Og dette kan afstedkomme en dyb vrede og fortørnelse imellem jer, for i virkeligheden beder I i så fald den anden om at være et billede i stedet for en faktisk person. Den ene af jer, eller I begge, kan også gribe til bedragerier for at undgå at blive en skuffelse for den anden. Der kan være tale om småbedragerier af en ubevidst art, hvor den ene handling næsten ubemærket fører den næste med sig; eller det kan dreje sig om mere omfattende bedragerier, såsom skjulte forhold til andre eller lignende. Sørger I ikke for at holde benene fast plantet på jorden, mens hovederne svæver rundt oppe i skyerne, så kan I på den ene eller den anden måde komme til at opbygge et forhold, der er baseret på en illusion.

to top

En forfinet dialog

Der er også et andet element i jeres forhold - en stærk mental og kommunikerende energi - som vil kunne skabe en kreativ og spændende balance til den fortryllelse, I oplever på det følelsesmæssige plan. Denne energi kan bibringe jer begge større klarhed og kan bidrage betydeligt til at forjage de romantiske tåger, som du og din partner antagelig nu og da vil ligge under for. Da den levende, mentale energi i jeres relation stimulerer jer begge til at tænke mere klart og formulere jeres ideer og følelser mere ærligt over for hinanden, vil du og Brad kunne opleve, at I er i stand til at udvikle nogle ægte kreative aktivitetsfelter sammen. I kan f.eks. som par engagere jer i skribentvirksomhed eller i undervisningsprojekter eller måske i noget mediearbejde af en eller anden slags. Forholdets betoning af kommunikation og mental udvikling kan ligeledes hjælpe med til at opveje den forflygtigelse og tilsløring af jeres personlige grænser, som opstår på grund af de romantiske følelser imellem jer. Den higen efter sammensmeltning, som præger jeres forhold, kan nemt gøre jer begge uvillige til at udtrykke jer af frygt for, at det skal hæve fortryllelsen. Men da I samtidig ejer så stor trang til at kommunikere, vil I dog kunne opnå større indbyrdes ærlighed og ligefremhed efterhånden.

I vil nok opleve, at en bevidst indsats for at udvikle nogle fælles interesseområder, især omkring intellektuelle og kulturelle interesser, kan bringe et frisk pust ind i den temmelig tågede atmosfære, som jeres forhold nu og da kan afstedkomme. Jo mere du og din partner udvikler jer på det intellektuelle plan, og jo bedre I er i stand til at udveksle jeres ideer med andre gennem venskaber og sociale og humanitære grupper, desto mere objektivt vil jeres syn på tilværelsen også blive. Den dybe følelse af samhørighed, der hviler over jeres relation, kan komme til udtryk på en meget frugtbar måde inden for nogle interesser og individuelle aktiviteter, der forbinder jer med den større menneskehed.

Der vil muligvis altid forekomme et vist mål af konflikter i jeres forhold, fremkaldt af svælget mellem jeres fantasi om den fuldkomne sammensmeltning og så jeres behov for at ytre jer som særskilte individer over for hinanden. Ord og tanker kan synes at true den emotionelle samhørighed, og der kan være en stærk trang i forholdet til at undgå alt for megen klarhed. Disse meget forskellige, men også lige værdifulde energier i jeres forhold udelukker imidlertid ikke hinanden. Du og Brad har brug for at anvende sproget som et fantasifuldt redskab for jeres følelser og følge i digternes, forfatternes og dramatikernes fodspor fremfor at tro, at alt for megen analyse og intellektualisering vil ødelægge magien i jeres parforhold. Forholdet mellem dig og Brad indeholder en bemærkelsesværdig blanding af fantasifuld forestillingsevne og en stærk trang til at udtrykke den indre verden over for den ydre på en kreativ måde.

to top

2. Forholdet og dig

Det følgende afsnit beskriver den virkning, jeres forhold har på dig. Mens de foregående afsnit handlede om jer begge, både dig og din partner, så vil vi her fokusere alene på dig.

to top

Vækkelse af hjerte og lidenskaber

Dit forhold til Brad vil antagelig berøre visse sider af din personlighed meget stærkt, herunder først og fremmest din emotionelle og instinktive natur. Den måde, dine lidenskaber, dine behov og følelser, din seksuelle respons og din indre fornemmelse af selvværd og elskelighed bliver vakt til live på - sommetider lykkeligt, sommetider via konflikter - vil øge den uhyre forvandlende effekt, jeres forhold har på dig.

to top

At komme hjem

Den ekspansionstrang og helt instinktive generøsitet, der præger jeres forhold, vil, for nu at sige det enkelt, bekomme dig vel. Du vil antagelig føle dig tryg og beskyttet og følelsesmæssigt understøttet på en måde, du ikke tidligere har oplevet. Uanset hvilke konflikter der måtte opstå på andre områder (og nogle vil der jo komme), så vil du alligevel på en eller anden måde have følelsen af at være "kommet hjem". Og du vil formodentlig reagere med en instinktiv varme og entusiasme, som kan hjælpe dig med at konfrontere de fleste af tilværelsens vanskeligheder med optimisme og en god portion humor. Selv hvis du befinder dig midt i et altomfattende opgør med din partner, vil du bevare troen på jeres forhold, for det er netop forholdet, der øger din selvtillid. Og din evne til at give udtryk for dine følelser vil formodentlig uddybes og udvides igennem jeres relation, således at du, selvom du måske har været mere følelsesmæssigt tilbagetrukken før i tiden, vil være i stand til at være mere spontan og åben over for andre og bedre til at løbe en risiko i fuld tillid til din egen fremtid.

to top

Kærlighed gør ondt

Den romantiske og erotiske side af jeres forhold kan meget vel komme til at konfrontere dig med alt det i dig, der har ligget såret hen siden din tidligste barndom. På denne måde vil dit parforhold med Brad kunne hjælpe dig med at helbrede mange gamle sår gennem den kærlighed og hengivenhed, der opstår imellem jer. Du kan måske til tider føle dig akavet og truet i forbindelse med den kærlighed, du oplever i jeres forhold, for du er antagelig vant til at forsvare dig på en bestemt måde over for alt for megen nærhed. Sommetider er det mere smertefuldt at føle sig elsket, end at føle sig uelsket, for det konfronterer os med vor egen mangel på kærlighed og med fortidens sår. Men jeres forhold ejer evnen til på en meget blid måde at løse op for dine forsvarsmekanismer og berøre dit hjerte meget dybtgående gennem den varme og det kammeratskab, forholdet muliggør. Hvis du kan undgå at ty til defensive manøvrer, fordi du føler dig sårbar, så vil du opdage en hel del om dig selv, samt udvikle større forståelse for din egen menneskelighed.

to top

Sig, hvad du mener, og mén, hvad du siger

Den mentale og kommunikerende side af dit forhold til Brad kan vække nogle stærke følelser til live hos dig. Du kan blive overrasket, og det måske slet ikke behageligt, over disse følelsers dybde og intensitet, især hvis du hidtil har betragtet dig selv som en rationel og kontrolleret person. Og hvad der er endnu vigtigere, du kan begynde at få en vis indsigt i dig selv og i tilværelsen, noget der vil begynde at forandre din indstilling og dine holdninger på et meget dybt niveau. Men du kan også opleve, at du har tilbøjelighed til dyb mistro, jalousi, besiddertrang og manipulerende adfærd - følelser, som måske ikke tidligere har været en del af dit emotionelle adfærdsmønster, og som bliver udløst af et eller andet uhåndgribeligt element i din verbale udveksling med din partner. Dette parforhold udfordrer dig til at udvikle en dybere forståelse for dig selv og din egen emotionelle natur, og det opfordrer dig ligeledes til at lære at formidle dine egne følelser på en mere ærlig og direkte måde. Denne udfordring vil i begyndelsen kunne gøre dig stærkt utilpas, som om du aldrig kan være sikker på, om det, der bliver sagt imellem jer, nu også er ment. Men kan du tage denne udfordring op, så vil du opleve, at den mentale udveksling imellem dig og din partner udvikler stor dybde og indsigt og kan forandre og uddybe din egen opfattelse af livet, af kærligheden og af den menneskelige adfærd.

to top

En anspore til kreativt udtryk

Jeres forhold tjener også som katalysator for udviklingen af dine talenter, dine kreative evner, din verdslige målsætning og din fornemmelse af individualitet, selvom denne personlige vækst sommetider snarere fremkommer via spændinger og provokationer end gennem harmoniske tilstande. Men selv med et vist mål af konflikter kan dit forhold til Brad berede dig mange muligheder for vækst og selvudvikling, samt øge din evne til at nå de mål, du har sat dig, og give dig en klarere fornemmelse af, hvem du i virkeligheden er.

to top

Du kan også være entertainer

Den ekspansionstrang og dynamiske energi, der præger jeres forhold, udløser dit eget behov for at udvide din horisont, og du vil sikkert gradvist blive mere og mere opmærksom på de ulevede potentialer i dit liv. Forholdets effekt på dig vil derfor delvist bestå i en vækkelse af en betydelig rastløshed hos dig og en stimulation af din fantasi og af din tro på dine egne fremtidige muligheder. Det er vigtigt, at du tager denne påvirkning alvorligt, for noget af det mest kreative, dit forhold til Brad vil kunne tilbyde dig, vil være at åbne op for dine kreative evner og vække dig til åndeligt liv. Du må imidlertid også handle i overensstemmelse med disse intuitive glimt, hvis du skal gøre dig håb om, at din fremtidsvision skal blive til virkelighed. Der er tillige en humor og en tolerance til stede i jeres relation, som kalder på din egen humor og på din evne til at le ad tilværelsen; og du vil muligvis opleve, at du føler dig mere gavmild og mere ægte tolerant, end du har gjort sammen med andre før i tiden.

to top

Stridsvogne af ild

Din følelse af styrke og effektivitet i tilværelsen vil antagelig blive kraftigt påvirket af den ekspansionstrang og energi, der præger jeres forhold. Selvom du måske ikke tidligere har været særlig målrettet, så har dette parforhold en vis evne til at gøre dig mere opmærksom på, hvad det er, du ønsker, og få dig til at ønske det mere lidenskabeligt. Og der er en fornemmelse af fremtidige muligheder i jeres relation, som inspirerer dig til at opdyrke alle dine egne ulevede potentialer med langt større mod og selvtillid, end du har oplevet før. Du vil muligvis også opdage en side af din personlighed, som du ikke hidtil har kendt særlig godt, nemlig en magtfuld og fast vilje, der ikke nemt indlader sig på kompromiser, og et temperament uden lige, når din vilje bliver modarbejdet. Du vil antagelig udvikle dig til en langt stærkere, mere ærlig og mere direkte person gennem den påvirkning, jeres forhold udøver på dig; og du vil muligvis også føle, at dette bånd i en eller anden forstand bringer dig lykke, fremkaldt af din øgede følelse af selvværd og din stigende fornemmelse af at have hånd i hanke med din egen tilværelse.

to top

En vækkelse af sind og ånd

Jeres forhold udøver også en stærk effekt på din mentale indstilling, dit åndelige ståsted og din generelle holdning til tilværelsen, og det vil umærkeligt provokere og forvandle din tankegang og din evne til at udtrykke dig. Selvom noget af denne vækkelse i sind og ånd vil finde sted gennem sammenstød, på grund af jeres meget forskellige indstilling til tingene, så vil jeres forhold alligevel åbne mange døre for dig, udvide din intellektuelle horisont og befri dig for mange stivnede og forældede holdninger og synspunkter.

to top

Det ene ord tager det andet

Du vil antagelig føle dig stærkt oplivet ved den mentale side af jeres forhold, og selvom dette energitilskud kan få dig til at opføre dig som et "udlejningsbureau for tilfældige meninger", så vil det samtidig stimulere din tankegang og din udtryksevne. På en eller anden måde vil den dialog, der opstår imellem dig og din partner, skærpe din bevidsthed omkring din personlige vilje og dine personlige synspunkter, og den vil derfor eje en uhyre positiv evne til at hjælpe dig med at definere din egen personlighed og formulere dine mål og formål i livet mere klart. Men selvfølgelig, jo mere bevidst du bliver omkring din individuelle ret til at tænke dine egne tanker og forfølge dine egne mål, desto større sandsynlighed vil der være for, at du nu og da støder sammen med din partner; der kan derfor opstå en tendens til skænderier, hovedsagelig fremkaldt af dig. Det behøver dog ikke at være noget dårligt; kan du lære at vende skænderierne til diskussion og debat i stedet for blinde verbale slagsmål, så vil du opleve, at du får en større evne til at opsøge det, du ønsker dig i livet, og til at give mere ærligt udtryk for dig selv over for andre.

to top

3. Forholdet og din partner

Det følgende afsnit beskriver den virkning, jeres forhold har på Brad.

to top

Også din partners hjerte bliver antændt

Jeres forhold har også en kraftig indvirkning på visse sider af din partners lidenskaber, følelser og emotionelle behov; og det betyder, at han, ligesom du selv, vil opleve sit følelsesliv og sin instinktmæssige natur afgørende beriget og uddybet - også selvom det nu og da kan ske gennem konflikter og stridigheder.

to top

Muskelkraft

Det billede, jeres forhold fremviser over for omverdenen, kan, sammen med dets generelle stil og energi, være uhyre spændende for din partner, og han kan blive umådelig vakt af det - seksuelt såvel som kreativt. Jeres parforhold fremkalder også et stærkt ønske i Brad om at arbejde for og lægge energi i udviklingen af jeres bånd, og det kan meget vel have været på hans initiativ, at det i det hele taget er kommet i stand. Din partner kan sommetider føle, at det er hans egne lidenskaber og entusiasme, der holder forholdet levende, men det bringer faktisk også opmuntring og liv til ham - og som et resultat heraf vil han antagelig blive bedre til at træffe beslutninger og styre sin egen tilværelse. Uanset hvilke konflikter der måtte opstå mellem jer, så vil den enhed, I udgør over for omverdenen, få en positiv og oplivende indvirkning på Brad, gøre ham mere bevidst om sin egen styrke og fremkalde mod hos ham til at tage de udfordringer op, som livet måtte bringe.

to top

Hjemlig hygge

Kærligheden og den fysiske hengivenhed i jeres forhold har en enormt positiv effekt på din partners følelsesliv og bibringer ham en fornemmelse af tryghed, tilfredshed og personlig lykke. Brad vil antagelig føle sig "hjemme" i jeres forhold, uanset hvilke konflikter du og han end måtte opleve; og hans følelse af selvværd vil, sammen med hans tro på, at han er værd at elske, blive styrket betydeligt af den ægte varme og påskønnelse, han oplever imellem jer. Din partners behov for at blive elsket og for at høre til bliver kraftigt aktiveret, og det er sandsynligt, at han vil få begge behov opfyldt i dette parforhold; og den dybe tilfredsstillelse, han antagelig vil føle, udgør en af de mest positive sider ved jeres bånd.

to top

At lære at elske sig selv

De særlige romantiske kvaliteter i jeres parforhold afspejler på en i alt væsentligt meget harmonisk måde din partners egne idealer omkring kærlighed og romantik. Da der altså eksisterer en slags overensstemmelse imellem visse aspekter af jeres forhold og hans personlige behov, så vil han antagelig føle sig mere elsket, ønsket, begæret og personligt tilfredsstillet, end han tidligere har gjort; og hans følelse af at være attraktiv, værd at omgås og værd at elske vil vokse betydeligt. Selvom nogle dybere konflikter måtte forstyrre den følelsesmæssige kontakt imellem jer engang imellem, så vil forholdets evne til at kalde på din partners personlige evne til at give og modtage kærlighed hjælpe ham og indgyde ham selvtillid, takt og følsomhed nok til at klare alle vanskeligheder.

to top

Din partners sind og ånd bliver vakt til live

Jeres forhold påvirker også din partners intellektuelle indstilling og livsholdning, på samme måde som det påvirker din egen; og på grund af forholdets måde at aktivere bestemte sider af din partners sind og ånd på, vil han opleve sin intellektuelle horisont og sit udsyn afgørende udvidet.

to top

Fantasiens overdrev

Din partners tænkning vil antagelig blive både udvidet og stimuleret af den fantasi og ekspansionstrang, der præger jeres forhold, og han vil sikkert opleve, at han er i stand til at anskue tilværelsen fra en bredere synsvinkel, samt til mere flydende og ubesværet at give udtryk for sine ideer og følelser. Kort sagt, dette parforhold er godt for din partners tænkning og evne til at kommunikere. Den fornemmelse af mening, spænding og fremtidige muligheder, som findes i jeres bånd, stimulerer hans kreative fantasi. Og han vil nok opleve, at jeres parforhold udvider hans horisont såvel fysisk som mentalt og fører ham ud i en udforskning af mange nye ideer og steder. Der kan også være nogle helt praktiske fordele ved denne mentale inspiration, for Brad vil antagelig føle, at forholdet støtter ham i udviklingen af hans egne talenter og færdigheder. Hvis din partner er involveret i en eller anden form for professionel kommunikationsaktivitet (f.eks. skribentvirksomhed eller undervisning), så kan jeres forhold vise sig uhyre gavnligt for ham, for det har på en eller anden måde en vis evne til at inspirere ham til nogle meget spændende ideer vedrørende fremtidige kreative udtryk.

to top

At lære at le

Dette parforhold kan vise sig at blive meget inspirerende for din partner, både intellektuelt og åndeligt, på grund af den kommunikationsform, det benytter sig af. Hans fantasi og fornemmelse for fremtidige muligheder vil sandsynligvis blive opildnet af den mentale kontakt, han oplever med dig, og hans horisont vil - både mentalt og fysisk - antagelig blive udvidet. Der vil også blive kaldt på hans humoristiske sans, og selvom der skulle opstå nogle dybere følelsesmæssige konflikter imellem dig og Brad, så vil jeres forhold på en eller anden måde altid kunne opmuntre ham til at se det morsomme ved selv de sværeste vanskeligheder. Selvom Brad måske tidligere har været mere tilbøjelig til at indtage en mere prosaisk og jordbunden indstilling til tilværelsen, så ejer dette forhold evnen til at vække en stærk fremtidsoptimisme til live i ham, sammen med en øget tiltro til hans egne ulevede potentialer og muligheder.

to top

Den dybere indvirkning på din partners psyke

Din partner vil ligeledes blive dybt berørt af jeres forholds forvandlende kraft, og han kan ligesom du selv opleve denne aktivering af ubevidste temaer uhyre ubehagelig. Men forholdet muliggør en dybtgående helbredelse og forandring af både Brad og dig, forudsat at også han er i stand til at tage udfordringen op og vedkende sig betydningen af jeres bånd.

to top

Indre fornyelse

Den styrke, jeres forhold indeholder, kan, sammen med dets indflydelse på din partners dybere følelser, sommetider gøre ham urolig, for begge dele kan fremprovokere nogle dybe og varige forandringer i ham. Brad kan måske sommetider føle, at han bliver overvældet af forholdets energi, som om der var en skæbne på spil i hans tilværelse; og han kan blive ganske besat af tanken om denne skæbnes betydning for ham. Brad kan også blive nødt til at konfrontere sig med nogle temmelig primitive og destruktive følelser i sig selv, for hvis han begynder at føle sig kontrolleret og styret, så vil han sandsynligvis reagere ved at prøve at opnå kontrol over forholdet og tillige over dig; og han kan blive utrolig vred, hvis tingene ikke forløber, som han ønsker det. Din partner vil også kunne benytte sig af nogle meget manipulerende emotionelle metoder for at genskabe en fornemmelse af magt i jeres relation. Og han kan ligefrem reagere ved at prøve at frigøre sig fra forholdet, fordi det vil have tendens til at afstedkomme nogle dybe forandringer i hans tilværelse, på det ydre såvel som på det indre plan. Men selvom Brad skulle opleve, at han udviser sådanne problematiske reaktioner, så vil der stadig være tale om, at han har et personligt valg og kan afstå fra at engagere sig i denne form for magtspil, som i sidste ende blot vil fjerne ham fra dig; i så fald vil han opleve, at han vil opnå en betydelig større indsigt i sit eget sjæleliv. Og denne selvindsigt vil kunne forvandle hans mål og hele indstilling til livet.

to top

KAPITEL IV

to top

AKTIVEREDE INDRE TEMAER

to top

1. Dit basale indre reaktionsmønster

Det forvandlende potentiale i dit forhold til Brad er måske større, end du tror. Ethvert betydningsfuldt menneskeligt bånd aktiverer mange lag i personligheden, og nogle af disse lag er ubevidste og uerkendte. Vi bringer allesammen vore egne indre temaer og forudsætninger med ind i forholdet til et andet menneske. Et forhold aktiverer ikke kun kemien mellem to personer, men også vore ubevidste forestillinger om, hvad det vil sige at være en mand eller en kvinde. Disse indre forestillinger er til dels skabt af den første mand og kvinde, vi har mødt i tilværelsen - vores far og mor. Men hvad der måske er endnu vigtigere er, at de tillige afspejler nogle dybe og meget skjulte sandheder om vort eget inderste væsen. Jo mindre bevidste vi er om disse dybere aspekter af os selv, desto større er sandsynligheden for, at vi handler og projicerer dem ud på en blind måde - ja sommetider direkte destruktivt - i vores forhold til andre. De indre forestillinger vedrørende mand og kvinde, som vi alle bærer rundt på, er billeder på vore egne oprindelige behov, forventninger og og potentialer. De kan være farvet eller ligefrem forvrænget af bestemte barndomsoplevelser, men fundamentalt set tilhører de os som personer. De antager både positiv og negativ form, og det står os frit for at udtrykke begge dele. Og fordi vi mennesker af naturen er både komplicerede og mangesidede, så indeholder vi alle mere end ét af den slags billeder på det maskuline og det femine i os selv. Ethvert dybere forhold, vi i løbet af vores liv indgår i, kan aktivere et helt nyt aspekt af vores indre forestillingsverden og præsentere os for nogle helt andre udfordringer og fremkalde helt andre reaktioner i os, end vi hidtil har været vant til.

Det forhold, du og Brad har skabt, vil, fordi det er et levende og selvstændigt væsen, have en effekt på den indre psyke både hos dig selv og hos din partner og aktivere de ubevidste billeder af det maskuline og det feminine på nogle måder, som I ikke altid vil være helt klar over. Det er nærmest, som om I to lever sammen med en helt tredje person. Denne tredje person udøver en subtil, men meget magtfuld indflydelse på, hvordan I har det, og hvordan I opfører jer, når I er sammen. Dette er forholdets egentlige alkymi, for I vil begge blive forandrede af de energier, der opstår imellem jer. Nogle af virkningerne kan føles meget positive, mens andre kan være umådeligt ubehagelige. De fleste menneskelige relationer indeholder en blanding af begge dele. Det er sandsynligt, at jeres forhold før eller siden vil kalde på nogle gamle adfærdsmønstre og følelser fra jeres barndom, for de indre forestillinger om maskulint og feminint, som du og Brad bringer med ind i forholdet, vil være farvede af fortiden. Dette giver jer begge en chance for at opdage ubrugte potentialer i jer selv, men det stiller jer også over for at skulle konfrontere og måske helbrede sår og dyb fortræd fra jeres tidligste barndomsår. Du og din partner kan reagere på denne aktivering af den indre verden på en kreativ og produktiv måde og bruge det, I lærer om jer selv, til at foretage nogle vigtige forandringer i jeres holdninger og måder at udtrykke jer på. Men I kan også anklage alt og alle i jeres omgivelser for jeres ubehag og virkelig ødelægge tingene, hvis det er det I foretrækker. Vel har I ikke mulighed for at gøre gjort ugjort og bage kagen om. Men I har dog et frit valg med hensyn til, hvordan I vil omgås det materiale, som forholdet aktiverer i jer.

to top

Selvopofrelsens tveæggede sværd

Uanset hvordan du bevidst definerer dette at være kvinde, så findes der i dit indre et billede af kvinden som den medfølende forløser og sommetider som offer. Dette billede bliver kraftigt aktiveret gennem dit forhold til Brad. Det skildres bedst i den kristne skikkelse Maria, Mater Dolorosa, som græder for menneskehedens synder og lidelser. Men forestillingen om kvinden som forløser og offer er i virkeligheden meget ældre end denne kristne figur. Den har sin rod i den gamle forestilling om havets modergudinde, f.eks. den babyloniske Tiamat, der skabte universet og derpå blev sønderrevet af helteguderne. Disse gudinder er både skrækindjagende og livgivende, for de sluger også deres egen skabning og starter det hele forfra igen. Det mest positive aspekt af denne indre figur er dens dybe følsomhed over for menneskelig lidelse og en medfølende respons på andres behov. Disse hjertets egenskaber udgør en del af din inderste natur. Selvom du måske slet ikke rigtig er bevidst om denne side af din egen kvindelighed, så er andre mennesker imidlertid højst sandsynlig klar over den, for det er dem, der nyder godt af den. Bagsiden hos denne figur afspejles imidlertid i den gamle mytiske modergudindes altfortærende karakter. Den tætte emotionelle identifikation, som du føler med andre, betyder også, at du kan have svært ved at opstille dine egne grænser og dække dine egne emotionelle behov. Det er muligt, at du som barn i din mor oplevede et eksempel på denne mere problematiske side af den arketypiske figur, og at du af den grund er veget tilbage for dette aspekt af din egen karakter. Men hvis du er i stand til at adskille dine tidlige og muligvis negative erfaringer fra denne indre figurs sande betydning og potentiale, så kan den store dybde, indsigt og medfølelse i din personlighed komme til udtryk uden den offergørelse og det martyrium, som så ofte ledsager disse karaktertræk.

Konflikten imellem åbenhed over for andre og faste personlige grænser er vanskelig, og du vil på et eller andet tidspunkt i dit liv være nødt til at konfrontere dig ærligt med dette spørgsmål, såfremt du skal kunne leve dit indre kvindebillede ud på en kreativ og personligt tilfredsstillende måde. Din mor var formodentlig i besiddelse af meget få personlige grænser og nogle store emotionelle behov, og hendes afhængighed af andre kan have anbragt hende i nogle situationer, hvor hun måtte lide uden at være i stand til at tage ansvaret for sin egen tilværelse. Du kan også have oplevet hendes lidelser som en form for manipulation og kan have følt, at hendes selvopofrelse var forbundet med store omkostninger i kraft af det, hun krævede til gengæld. Der kan faktisk have ligget en god portion ubevidst manipulation i hendes adfærd og i hele hendes situation. Du synes at bære rundt på en vis skyld og en følelse af forpligtethed over for hende, som du ubevidst udtrykker i dit forhold til Brad samt over for alle andre, som har brug for dig. Uanset hvor uafhængig du kan synes på overfladen, så har du svært ved at sige "Nej" til andres krav, fordi du frygter den adskillelse og isolation, det vil kunne bibringe dig. Men hvis du ustandselig formilder din partner eller gør dig selv til martyr, fordi du er bange for ensomheden, så vil du indvendigt opbygge et stort reservoir af fortørnelse og bitterhed, som på sin side vil gøre dig ubevidst manipulerende på samme måde, som din mor måske var det. Din medfølende respons på og indføling i andre menneskers smerte er meget ægte og er en smuk egenskab ved din karakter. Men den kan blive blandet sammen med en skyldfølelse fra din barndom, fordi du føler, at du står i gæld til din lidende mor. Hvis du tror, at du kun kan blive elsket og kun er værd at være sammen med, hvis du gør dig behøvet og nyttig, så kan du uafvidende komme til at forsøge at leve for og igennem din partner og på denne måde kompensere for din egen mangel på en fast og sammenhængende identitet.

Du kan have mærket en dyb sårethed hos din mor. På grund af din medfødte følsomhed, kan du som barn ubevidst have påtaget dig rollen som din mors forløser eller healer - også selvom du ikke har været klar over, at du accepterede sådan et ansvar, og selvom du på det bevidste plan oplevede hendes adfærd som besværlig og sårende. Du er dybt medfølende over for andre menneskers sår og føler dig antagelig mest tilfreds og lykkelig, når du er i stand til at tilbyde andre din hjælp og støtte. Dette kan være et vigtigt og positivt aspekt af den måde, du forholder dig til Brad på, samt en potentiel mulighed for valg af arbejdssfære. Men du kan også identificere dig for snævert med denne rolle og i det skjulte opleve dig selv som et menneske, der er ubodeligt skadet og dybest set umuligt at elske, medmindre du gør dig fortjent til andres kærlighed ved at give dem den hjælp, de har behov for. Der kan også være nogle forviklinger i din barndoms problemer omkring sårbarhed og helbredelse, som bør undersøges nærmere med indsigt og forståelse. Din naturlige tiltrækning til rollen som healer ledsages i dens mere dunkle aspekt af en følelse af, at det er dig selv, der er den sårede. Hvis du vil undgå at bringe disse mønstre med ind i dit parforhold og gøre dig selv til en slags martyr igennem din tro på, at du må gøre dig fortjent til kærligheden ved at ofre dig, så bliver du nødt til at arbejde med din personlige udvikling, så du kan komme til at opleve dig selv som elskelig og påskønnelsesværdig, præcis som du er.

Emotionel sikkerhed og en følelse af tilknytning er uhyre vigtigt for dig - måske mere end du tillader andre og sikkert også dig selv at erkende. Din følsomme respons på andres behov afspejler nemlig også dit eget behov for dem. Det er sandsynligt, at du oplevede den mørkere udgave af denne form for emotionel trang i dit tidlige forhold til din mor. Hun kan have forsøgt at leve igennem dig, og du kan have følt en dyb, omend sikkert ubevidst identifikation med hendes ulykke og ulevede liv. Der vil derfor sandsynligvis opstå nogle problemer omkring afhængighed i dit forhold til Brad, for du er på samme tid både dybt afhængig og bange for afhængigheden - din egen såvel som partnerens. Dit stærke behov for samhørighed kan være i konflikt med andre, mere uafhængige træk i din karakter, og du har muligvis haft problemer med at befri dig fra bindingerne til din mor på grund af din følelsesmæssige loyalitet over for hende. Der er et dybt moderligt instinkt i din natur, som gør, at du har vanskeligt ved ikke at føle sig behøvet hele tiden. Du kan således have svært ved at give slip på din partner og give ham den nødvendige og selvstændige plads til at trække vejret. Hvis du oplevede alt for meget af denne form for afhængighed hos din mor, så vil du selv kunne vige tilbage for den. Men i så fald vil den komme til udtryk på en mere skjult måde i stedet for åbenlyst. Det kan være vigtigt for dig at undersøge problemerne omkring dine egne sande behov og egenskaber, så du kan lære at adskille dit eget fuldkommen sunde og legitime behov for tilknytning fra de mere dunkle udgaver i form af personlig afhængighed og følelsesmæssig afpresning, som du kan have oplevet tidligt i livet.

Der er også nogle kvaliteter i form af emotionel intensitet og dybde, som ligeledes tilhører dit indre kvindebillede. Positivt betragtet kan disse bibringe dig en nærmest uhyggelig indsigt i de skjulte aspekter af andres følelser og personlighed. Du er i besiddelse af nogle stærke følelser og ejer en udpræget evne til at gennemskue og acceptere selv de mørkeste områder i den meneskelige natur. Men du kan imidlertid også have oplevet en mere problematisk side af denne emotionelle dybde og intensitet som barn, for det er sandsynligt, at din mor besad en tilsvarende lidenskab og emotionel magt - også selvom hun måske skjulte den under et kontrolleret ydre - og at hun havde vanskeligt ved at tillade andre ret megen emotionel frihed på grund af sin intense binding. Du kan som barn have været udsat for en temmelig udpræget besidderisk behandling, som har ligget i atmosfæren i stedet for at blive udfoldet i faktiske ord eller krav, og du er derfor muligvis ikke helt klar over dynamikken i det. Men du er faktisk også selv - hvad enten du nu er klar over det eller ej - i stand til at skabe en temmelig tynget atmosfære omkring dig, hvis du bliver såret, fordi du føler dig forsømt af din partner. Du kan have afskåret dig fra denne side af din egen natur, fordi du instinktivt er veget tilbage for det eksempel, du var udsat for som barn. Men medfølelsen og sensitiviteten hos dit indre kvindebillede er ledsaget af en lidenskab og intensitet, som betyder, at du ikke tager nemt på emotionelle bindinger. Der vil derfor sandsynligvis opstå problemer omkring jalousi og besiddertrang imellem dig og din partner, hvad enten du nu selv udtrykker disse følelser eller trækker dem frem i din partner via dine egne ubevidste provokationer.

to top

Et modstræbende martyrium

Trods din store medfølelse og villighed til at lade andre komme i første række, så findes der også et egenrådigt og kompromisløst element i din natur, som hader denne form for selvopofrelse. Disse mere kraftfulde egenskaber kan betyde, at du opbygger et temmelig omfattende efterslæb af fortørnelse og undertrykt vrede, såfremt din vilje bliver modarbejdet, eller du bliver nødt at gå på akkord med dine ønsker. Faktisk synes du at indeholde en ret kraftig konflikt imellem trangen til at hævde din personlige vilje og så trangen til at tilpasse dig din partners behov. Du bliver nok nødt til at undersøge muligheden af, hvorvidt din vrede - og enhver form for irriterende fysiske symptomer såsom hovedpine eller fordøjelsesbesvær, som så ofte er et udtryk for skjult vrede - kunne være en følge af, at du har været alt for udglattende i jeres parforhold og mistet dine personlige grænser. Det er sandsynligt, at din mor led under en lignende konflikt, og du kan have fornemmet et omfattende raseri i hende neden under det tilsyneladende selvopofrende ydre. Eller måske brød hendes vrede voldsomt igennem på nogle upassende tidspunkter og på en foruroligende måde, fordi hun i det skjulte følte sig fanget i sine egne bindinger og kæmpede voldsomt imod dem. Uanset hvordan den ydre situation ser ud, så er det sandsynligt, at du nu står konfronteret med den samme udfordring som hende. Du har brug for at finde din egen personlige måde at afbalancere dit naturlige indblik i og behov for andre mennesker med din stærkt uafhængige og egenrådige natur. Hvis du føler dig passiv og føler dig som offer i jeres parforhold, så kan det skyldes, at du ikke hævder dig på en åben facon, når du har brug for det. Og hvis du spiller rollen som martyr, så vil din vrede uundgåeligt dukke op til overfladen på en ubevidst, ubehagelig og måske ligefrem uhåndterbar måde.

Dybt inde i kernen af dit indre ligger billedet af kvinden som den medfølende healer, som et fundament under hele din følelsesverden i dette parforhold. Du vil kunne udtrykke denne figur samtidig med, at du også udvikler de andre aspekter af din personlighed, for disse egenskaber udelukker ikke et fuldgyldigt og uafhængigt kreativt liv. Men det er sandsynligt, at du vil få brug for at undersøge dine egne mere negative ubevidste formodninger med hensyn til dette arketypiske aspekt af det feminine. Det virker, som om et element af opofrelse eller lidelse, som du har mærket i din mors tilværelse, har fået dig til at tro, at du ikke vil kunne opnå et nært og emotionelt tilfredsstillende forhold til din partner og samtidig opretholde nogle sunde grænser og en personlig psykologisk og materiel selvberoenhed. Bagsiden af dit indre kvindebillede er det passive offer og martyriet, hvor selvopofrelsen tillige er et manipulerende redskab til at fremkalde skyldfølelse og taknemlighedsgæld i andre. Det er sandsynligt, at du har set en temmelig omfattende del af denne skyggeside udfoldet i din barndom. Hvis det forholder sig sådan, så prøv ikke at lade dig presse bort fra dine egne emotionelle behov. For i dine bestræbelser på ikke at blive offer kan du uafvidende komme til at afskære dig fra dit eget hjertes stemme og derved alligevel ende som offer - ikke for din partner, men for din egen indre konflikt. De mytologiske figurer, der personificerer dette dunkle, men magtfulde aspekt af det feminine er næppe ofre. Der er sædvanligvis tale om nogle almægtige gudinder, som skaber det manifeste univers. Når du har opdaget den umådelige styrke, der ligger gemt i din sårbarhed og i dit behov for andre, så vil du have fundet nøglen til det mest kreative udtryk for denne indre kvindeskikkelse.

to top

2. Din partners basale indre reaktionsmønster

Brad indeholder ligeledes nogle billeder og reaktionsmønstre, som bliver aktiveret i jeres forhold. Din partner er derfor ligeså modtagelig for forholdets forvandlende kraft, og selvom det nu og da kan afstedkomme konflikter og ubehagelige selverkendelser, vil han ligesom du selv kunne opleve nogle dybe og positive forandringer som følge af jeres forhold.

to top

Den indre evige yngling

Uanset hvad din partner bevidst måtte definere som "maskulint", så findes der en forestilling i ham om manden som den evige yngling og frie ånd, gudernes særlige og foretrukne barn. Hans forhold til dig vækker meget stærkt dette billede til live i ham. I mytologien skildres denne forestilling bedst i skikkelse af den drilagtige gud Hermes, som var de rejsendes og vejfarendes guddom og tjente som budbringer mellem himmel og jord. Skønt denne flygtige og ungdommelige figur ikke er i overensstemmelse med en mere "macho"-præget eller konventionel patriarkalsk forestilling om det maskuline, så fremviser den dog et uhyre gammelt og arketypisk billede af et af manddommens ansigter; og den hører hjemme som en del af din partners indre psykiske struktur, hvad enten han er klar over det eller ej. Det mest kreative aspekt ved denne indre figur er dens eventyrlyst, dens kløgtige, inspirerede og uophørligt frodige intellekt, samt dens evne til bestandig at finde tilværelsen interessant og fuld af muligheder uanset alder og livssituation iøvrigt.

Der findes også megen forflygtigelse og gavtyveadfærd hos dette ungdommelige indre billede på manddommen i Brad, og han besidder formodentlig en stærk, omend måske ubevidst følelse af, at han burde være undtaget fra alle moralske normer og alle de materielle byrder, som tynger mere almindelige mennesker. Da han føler sig så speciel, kan han blive krænket ikke alene over de forpligtelser og restriktioner, som ethvert mere intimt forhold vil afstedkomme, men tillige over helt fundamentale menneskelige udviklingstrin, såsom dette blot at blive ældre eller at skulle tage ansvaret for følgerne af de valg, man foretager i løbet af sin tilværelse. Selvom Brad måske er ubevidst om disse følelser, så indeholder han en tilbøjelighed til bestandig at forsøge at slippe bort fra den daglige tilværelses ensformighed på forskellig måde - det være sig via dramatiske hemmelige kærlighedsaffærer, spændende rejser, berømmelsens stråleglans, udfordringerne ved en farefuld sportsgren eller simpelthen via en indre fantasiverden, som han selv har skabt, og hvor den aktuelle nutid (herunder også jeres parforhold) i virkeligheden blot er noget midlertidigt, mens "det virkelige liv" altid ligger et eller andet sted ude i fremtiden. Det dybere problem bag denne form for eskapisme består i virkeligheden i en dyb fortørnelse over at skulle være almindeligt dødelig, for mytens Evige Yngling er jo gudernes barn. I virkeligheden er Brad temmelig speciel - selvom dette ikke betyder, at han er bedre end andre - fordi han er i besiddelse af en rig og frodig fantasi, et gavmildt hjerte og en ukuelig trang til sjov og eventyr. Men hvad der også kan være afgørende for hans manglende evne til at lade denne indre figur komme til fuld udfoldelse er, at han måske som barn har set, hvordan hans far følte sig fanget og krænket ved at se sit eget liv passere.

Den arketypiske figur Hermes, evig yngling og herre over de rejsende og vejfarende, gemmer sig dybt inde i din partners indre psykiske liv og farver med stor kraft den mand, han er - både i forholdet til dig og i hans omgang med den ydre verden. Her er tale om en enormt kreativ ånd, som kan indgyde hans tilværelse visioner, entusiasme og et uudslukkeligt håb - trods det faktum, at han måske ikke i alle henseender egner sig til de mere restriktive aspekter af et traditionelt familieliv. Selvom Brad har brug for et vist mål af ansvar og struktur for at give denne indre ånd form og grundfæste, så bør han også lytte, når den kræver plads til at trække vejret. For kan han skabe nogle kanaler - i jeres parforhold, i sit arbejde og i sine fritidsaktiviteter - som giver denne ånd masser af rum til at drømme og flyve, så vil han erfare, at den ikke vælter de stabile strukturer, han har opført. Men fornægter han den, da vil den få hele bygningsværket til at ramle gennem hans egne ubevidste handlinger, eller markere sin frustration gennem depressioner og psykosomatiske symptomer. Hvis Brad på den anden side ikke forstår at afbalancere denne ånd med en smule jordnær realisme og disciplin, så vil den bestandig få ham til at leve en provisorisk tilværelse, uden ægte substans og uden ægte produktivitet, men for evigt jagende fantasien om "en skønne dag", som aldrig kommer. Men kan han rumme denne ånd uden at smadre den, så kan han få det hele.

to top

KAPITEL V

to top

KONKLUSION

Det er med tiden blevet hævdet af utallige psykologer, dramatikere, digtere og forfattere, at uden relationer til andre mennesker ville vi aldrig blive bevidste om os selv. Der skal et andet menneske til, der kan reagere på os og spejle os, før vi opdager, hvem vi virkelig er, det være sig på det mest overfladiske plan i form af vort offentlige image eller på et meget dybt plan i form af vor essentielle identitet og væsenskerne. Platon skrev engang, at i den elskedes ansigt ser vi glimtet af den guddom, der bor i vores egen sjæl. Man kunne tilføje, at vi tillige ser glimtet af vores egen personlige djævel. Intet horoskop kan fortælle os, hvorvidt vi bør involvere os i et andet menneske eller ej, uanset om horoskopet fortolkes af en dygtig astrolog eller er et resultat af en computers mere begrænsede formåen. Det kan heller ikke fortælle os, om et forhold er "godt" eller "dårligt", eller om det vil holde. I sidste ende bliver selv de mest omhyggelige psykologiske og astrologiske forudsigelser altid væltet omkuld af menneskers frie valg, menneskelig skaberevne og menneskelig tvangsadfærd. Men øget indsigt i, hvorfor vi føler os draget mod en bestemt person, hvad det er vi skaber sammen med denne person, og hvorledes det forandrer os, kan være det nødvendige redskab til større valgfrihed og kreativitet og færre tvangshandlinger. Hvis et forhold er dybt og har styrke til at forandre os, så vil det også uundgåeligt på et eller andet tidspunkt komme til at volde os smerte - især den smerte, der består i at forlade et gammelt og udlevet Jeg. Hvis vi er i stand til at erkende, at det eneste tidspunkt, hvor vi virkelig kan fornemme to hjerter slå som ét, er i livmoderen, så kan vi også nærme os andre mennesker med realisme såvel som idealisme. Middelalderens alkymister vidste, at det guld, de søgte, var det menneskelige guld, ikke et metal. Hvis vi kan genopdage noget af denne sandhed, så vil vi kunne øge vores evne til at udføre kærlighedens store, mystiske, alkymiske værk. to top

APPENDIX

to top

Vedrørende Samlivshoroskopet

I sit arbejde med udviklingen af Samlivshoroskopet har Liz Greene taget udgangspunkt i arbejdet med sine klienter, idet hun har ønsket at få et astrologisk indblik i deres personlige parforholdsrelationer. De pågældende klienter havde ofte levet i parforhold igennem længere tid, måske i ét eller to år om ikke mere, og den romantiske og lyksalige optakt havde udviklet sig til en dybere og mere realistisk udveksling. De mere dunkle sider af begge partneres personlighed var på dette tidspunkt blevet afsløret, og problemer og konflikter var kommet op til overfladen - og medførte som regel et stigende ønske om at forstå mere af den dynamik, der var på færde.
Det er ikke sikkert, at begge parter i et forhold udtrykker den samme interesse for en astrologisk analyse af forholdet. Den ene kan måske ligefrem nære stor skepsis med hensyn til astrologien. Men én af parterne er helt åbenbart interesseret - i dette tilfælde dig. Du opsøger måske en astrologisk konsultation vedrørende dit forhold til Brad helt på egen hånd. Samlivshoroskopet er udarbejdet med denne situation in mente: Det henvender sig til dig som den, der har bestilt analysen, og det henviser til Brad som tredjepart, dvs. som "din partner". Samlivshoroskopet henvender sig således ikke til begge parter i et forhold, men kun til den ene. Indholdet refererer imidlertid til begge parter på en symmetrisk måde.

Hvis du ønsker at dele Samlivshoroskopet med Brad, så kan du evt. foreslå ham bestandig at huske at reformulere teksten under læsningen. Hvis dette er for besværligt for dig eller for din partner, så er du velkommen til at bestille en kopi af horoskopet, hvor teksten er vendt om, så den henvender sig til Brad og dermed refererer til dig som "partneren".
For at bestille det omvendte Relationshoroskop med teksten henvendt til Brad, bedes du sende en e-mail til order@astro.com og notere bestillingskoden TPRN sammen med det fulde nummer på dit aktuelle Relationshoroskop. Du finder dette nummer anført i nederste venstre hjørne på hver side.
Denne anden rapport fås til stærkt reduceret pris (dog afhængigt af, hvilket land du bestiller fra).

to top

Den astrologiske teknik

Til skabelsen af Samlivshoroskopet er der benyttet og analyseret tre astrologiske horoskoper - fødselshoroskoperne for begge de involverede personer, samt komposit horoskopet udregnet efter midtpunktsmetoden. Ved udarbejdelsen af tolkningsteksten er der taget hensyn til følgende vigtige astrologiske faktorer: Krydsaspekter imellem de to fødselshoroskoper, dominerende temaer i komposit horoskopet, aspekter imellem komposit horoskopet og de to fødselshoroskoper, samt visse temaer i de to fødselshoroskoper, som udløses enten af partnerens horoskop eller af komposit horoskopet.

to top

Yderligere læsning

Samlivshoroskopet berører mange sider af de to fødselshoroskoper, men fokuserer især på dem, der er relevante for forholdets adfærdsmønstre og temaer. Når du og din partner har læst nærværende horoskop, så vil I måske være interesseret i en bredere analyse af jeres egen personlighed hver især, uafhængigt af forholdet. Skulle det være tilfældet, kan vi anbefale
PSYKOLOGISK HOROSKOPANALYSE
ved Liz Greene (den fås også hos os).

Af anden astrologisk litteratur vedrørende parforholdet kan vi anbefale

på dansk: "OS IMELLEM" af Liz Greene: En indsigtsfuld behandling af parforholdet, som sammentænker astrologien med den analytiske dybdepsykologi.

på dansk: "ASTROLOGI OG KÆRLIGHED" af Liz Greene: En underholdende, men også dybsindig gennemgang af de tolv stjernetegn med henblik på deres karakteristiske adfærd i parforhold.


Astrologiske data brugt ved Samlivshoroskop
for Angelina Jolie (kvinde)
fødselsdato 4. juni 1975 lokaltid: 9:09
i Los Angeles, CA (US) U.T.: 16:09
118w15, 34n03 sid. tid: 01:05:55

PLANETPOSITIONER
planet tegn grad
Sol Tvilling 13°25'20 i hus 11
Måne Vædder 13°05'04 i hus 9
Merkur Tvilling 22°19'40 i hus 11
Venus Krebs 28°09'20 i hus 12
Mars Vædder 10°42'26 i hus 9
Jupiter Vædder 17°25'28 i hus 9
Saturn Krebs 17°23'13 i hus 12
Uranus Vægt 28°47'59 i hus 4
Neptun Skytte 10°20'24 i hus 5
Pluto Vægt 6°31'24 i hus 3
Sand Måneknude Skytte 0°53'20 i hus 5
Chiron Vædder 26°46'09 i hus 10

HUSPOSITIONER (Placidus)
Ascendant Krebs 28°53'13
2.Hus Løve 20°49'20
3.Hus Jomfru 16°36'12
Imum Coeli Vægt 17°52'12
5.Hus Skorpion 23°14'57
6.Hus Skytte 28°00'28
Descendant Stenbuk 28°53'13
8.Hus Vandbærer 20°49'20
9.Hus Fisk 16°36'12
Medium Coeli Vædder 17°52'12
11.Hus Tyr 23°14'57
12.Hus Tvilling 28°00'28

og Brad Pitt (mand)
fødselsdato 18. december 1963 lokaltid: 6:31
i Shawnee, OK (US) U.T.: 12:31
96w56, 35n20 sid. tid: 11:48:52

PLANETPOSITIONER
planet tegn grad
Sol Skytte 25°51'43 i hus 1
Måne Stenbuk 22°49'54 i hus 2
Merkur Stenbuk 16°06'33 i hus 2
Venus Stenbuk 23°28'12 i hus 2
Mars Stenbuk 10°01'36 i hus 1
Jupiter Vædder 9°50'03 i hus 4
Saturn Vandbærer 19°08'38 i hus 2
Uranus Jomfru 10°04'06 i hus 9
Neptun Skorpion 16°48'10 i hus 11
Pluto Jomfru 14°13'41 i hus 9
Sand Måneknude Krebs 11°09'50 i hus 7
Chiron Fisk 10°34'42 i hus 3

HUSPOSITIONER (Placidus)
Ascendant Skytte 11°53'41
2.Hus Stenbuk 14°30'07
3.Hus Vandbærer 21°20'32
Imum Coeli Fisk 26°58'05
5.Hus Vædder 26°40'55
6.Hus Tyr 20°47'56
Descendant Tvilling 11°53'41
8.Hus Krebs 14°30'07
9.Hus Løve 21°20'32
Medium Coeli Jomfru 26°58'05
11.Hus Vægt 26°40'55
12.Hus Skorpion 20°47'56

Fælles Komposithoroskop

PLANETPOSITIONER
planet tegn grad
Sol Fisk 19°38'31 i hus 6
Måne Fisk 2°57'29 i hus 5
Merkur Vædder 4°13'07 i hus 6
Venus Vægt 25°48'46 i hus 1
Mars Vandbærer 25°22'01 i hus 5
Jupiter Vædder 13°37'45 i hus 7
Saturn Tyr 3°15'56 i hus 8
Uranus Vægt 4°26'03 i hus 12
Neptun Skorpion 28°34'17 i hus 2
Pluto Jomfru 25°22'33 i hus 12
Sand Måneknude Jomfru 21°01'35 i hus 12
Chiron Vædder 3°40'25 i hus 6

HUSPOSITIONER (Placidus)
Ascendant Vægt 5°23'27
2.Hus Skorpion 2°39'43
3.Hus Skytte 3°58'22
Imum Coeli Stenbuk 7°25'08
5.Hus Vandbærer 9°57'56
6.Hus Fisk 9°24'12
Descendant Vædder 5°23'27
8.Hus Tyr 2°39'43
9.Hus Tvilling 3°58'22
Medium Coeli Krebs 7°25'08
11.Hus Løve 9°57'56
12.Hus Jomfru 9°24'12