Relatie horoscoop

voor Rita Wilson, geboren op 26 oktober 1956
en Tom Hanks, geboren op 9 juli 1956
Tekst van Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2016
ETPH 6212.502-26, 27.10.16
INHOUDSOPGAVE

I. Inleiding

De alchemie van de relatie

II. Wat u samenbrengt

Een eerste blik * De wereld als schouwtoneel

Gevoelens en hartstochten * Spannende verovering * Wederzijdse bewondering * Smaken verschillen

Het mentale * Een feest zonder einde * Geen seconde rust * Turbomotor * Op de achtbaan

Uitdaging en conflict * Emotionele obstakels * Fortificaties * Kwetsbaarheid

III. De essentie van uw relatie

Uw relatie als een onafhankelijk wezen * Een relatie met visie * De onbegrensde mogelijkheden van de geest * Voor niets gaat de zon op

Uw relatie en uzelf * Uw gevoelens en hartstochten worden geraakt * Oud zeer * Liefde doet pijn * Iemand om op te steunen * Intieme uitstraling * U wordt geraakt op diep niveau * Een beslagen spiegel * Vluchten kan niet meer

Uw relatie en uw partner * De gevoelens van uw partner worden ook diep geraakt * Thuis voelen * Op eigen benen leren staan * Naar de boksschool * Uw partners creatieve gaven worden geactiveerd * Hemelbestormende activiteiten * Uw partners geest ontwaakt * Leren lachen * Ernstige gedachten

IV. Welke diepere lagen de relatie in u activeert

Basisstructuur van de relatiepatronen binnen uzelf * Een praktische en nuchtere inslag * De uitdaging van het succes

Basisstructuur van de relatiepatronen bij uw partner * Het geestelijke krijgt concrete vorm * De uitdaging van de concrete werkelijkheid

V. Tot slot

Appendix

Het uitgangspunt van de relatiehoroscoop * Astrologische techniek * Literatuur

to top

HOOFDSTUK I

to top

INLEIDING

to top

De alchemie van de relatie

"De ontmoeting van twee persoonlijkheden is als het samenvoegen van twee verschillende chemische substanties: vindt er een verbinding plaats, dan zijn ze beide veranderd."
- C.G. Jung

Als we een taart willen bakken, wegen we eerst de juiste hoeveelheden van de afzonderlijke ingrediënten af - bloem, boter, eieren, suiker, melk. Als deze dan op een bepaalde manier worden gemengd en bij een bepaalde temperatuur worden gebakken, ontstaat er iets volkomen nieuws. De chemische samenstelling van de ingrediënten heeft zich onherroepelijk gewijzigd. De taart ruikt anders, oogt anders en smaakt anders dan elk van de afzonderlijke ingrediënten die we er vóór het bakken hebben ingedaan. En door een wonderbaarlijk proces, dat een scheikundige misschien wel zou kunnen verklaren maar dat de bakker van de taart zelf meestal niet begrijpt, heeft er een verandering plaatsgevonden die wel tovenarij lijkt. Sommige ingrediënten geven, op de juiste wijze verwerkt, een verrukkelijk resultaat. Bij andere ingrediënten is het resultaat weliswaar te eten, maar niet echt bijzonder. En bij weer andere, die in het kookboek misschien fantastisch klinken, krijg je een van die misbaksels die je doen besluiten de volgende keer maar liever een ander recept te proberen. En het is nog wonderlijker dat de een de ene taart heerlijk vindt en de andere vreselijk, terwijl het bij andere mensen weer net andersom is - en niemand weet eigenlijk precies waarom.

Relaties tussen mensen zijn nog veel raadselachtiger dan wat er in de oven met een taart gebeurt. Een scheikundige kan nog veranderingen waarnemen in de moleculaire structuur van eieren en bloem, maar een psycholoog zal onze interactie met anderen nooit tot een wetenschappelijke formule kunnen terugbrengen. In de kern van iedere relatie leeft een groot mysterie. Nooit zullen we volledig kunnen verklaren waarom we nu juist met deze ene persoon samen zijn en niet met die andere. Toch is het principe in wezen hetzelfde als bij het taartbakken. Men neme als ingrediënten twee afzonderlijke mensen. Men voege ze samen in de mengkom van een intieme relatie. Men voege er nog een snuf intellectuele uitwisseling bij, alsmede de druk van de tijd en de dagelijkse gang van zaken, dan nog een scheut idealisme en een mespunt inspiratie, men roere nog eenmaal krachtig en zette het geheel in de oven - de oven van seksuele verlangens, emotionele behoeften, conflicten - , en door een wonderbaarlijke alchemie ontstaat er dan een nieuw wezen, met een eigen levenskracht, intelligentie en visie, en een eigen identiteit, die volkomen anders is dan de beide mensen die het hebben voortgebracht: uw relatie.

Nog raadselachtiger is het effect dat dat nieuwe wezen heeft op het karakter en de ontwikkeling van de betrokken personen. Op zijn best laat het transformerende effect van de relatie de beide personen groeien en bloeien. Op zijn slechtst lijden beiden eronder. Ook kan de relatie voor de ene partner heel gezond zijn, terwijl de ander hem weliswaar aangenaam kan vinden, maar er niet wel bij vaart. Sommige mensen brengen het slechtste in ons naar boven, andere mensen het beste. En dat hoeft niet per se verband te houden met hoe een partner ons behandelt. Bepaalde zwakheden kunnen ons bij de ene persoon met medelijden vervullen, terwijl we voor diezelfde zwakheden bij een ander alleen maar minachting of woede kunnen voelen. In de ene relatie kunnen we onze talenten en vaardigheden helemaal uitleven, terwijl ze in een andere relatie maar niet aan bod lijken te komen, ook al onderneemt in geen van beide gevallen de partner daadwerkelijk iets om ons te stimuleren of tegen te werken. Soms kan zelfs een diepe liefde tussen twee mensen niet voorkomen dat het zelfvertrouwen en het enthousiasme bij de een of bij allebei geleidelijk aan wordt ondermijnd. Soms blijven mensen die nooit goed bij elkaar hebben gepast en elkaar ongelukkig maken op raadselachtige wijze hun hele leven bij elkaar. Anderen worden onverklaarbaar uit elkaar gedreven, ook al hebben ze nog zoveel gemeen, zijn ze nog zo diep aan elkaar gehecht en proberen ze nog zo oprecht om de relatie in stand te houden. Veel relaties mislukken door onbedoelde destructieve daden van beide partners, terwijl inzicht en gemeenschappelijke inspanning de relatie hadden kunnen redden of zelfs radicaal veranderen. Ook zijn er veel relaties die ondanks zulke inzichten of inspanningen op onverklaarbare wijze gewoon niet werken. Elke relatie bestaat uit talrijke "ingrediënten", bewuste en onbewuste. Hoe diepgaand we onszelf en onze partner ook analyseren, soms zullen we moeten accepteren dat er in onze relatiepatronen een grotere of hogere intelligentie aan het werk is. Wat echter ook de aard en het verloop van een relatie moge zijn, als er - zoals Jung het uitdrukt - "een verbinding plaatsvindt", zullen beide mensen daarna nooit meer zijn als voorheen.

to top

HOOFDSTUK II

to top

WAT U SAMENBRENGT

Wanneer we ons tot iemand aangetrokken voelen, is dat zelden zo simpel als we ten tijde van de eerste fascinatie wellicht menen. Misschien bewonderen we iemands knappe gezicht, diens gevoelvolle blik, mooie lijf of gracieuze manier van bewegen. Of we voelen ons aangetrokken tot het gevoel voor humor van die persoon, de intelligentie, de persoonlijke uitstraling of het zelfvertrouwen. Maar wat we ook van die ander het eerst ervaren, het is slechts het topje van een heel grote en veelgelaagde ijsberg. U en Tom zijn twee afzonderlijke individuen, twee volkomen verschillende "scheikundige eenheden" en elk van u brengt een eigen persoonlijkheid binnen in de alchemie van uw relatie, met eigen unieke gaven, eigenschappen en conflicten. Maar wat is nu de bijzondere aantrekkingskracht? Wat heeft u samengebracht? George Bernard Shaw, die aan het eind van zijn leven heel cynisch stond tegenover relaties, heeft verliefdheid eens omschreven als de misplaatste overtuiging dat de ene persoon werkelijk van de ander verschilt. De meesten van ons zullen het daarmee niet eens zijn, tenzij we door slechte ervaringen diep en misschien wel ziekelijk verbitterd zijn geraakt. Mensen zijn immers uniek en niet onderling inwisselbaar. Tussen u en Tom bestaat een unieke wisselwerking. Op sommige gebieden begrijpt u elkaars aard misschien instinctief en past u goed bij elkaar. En daarom voelen we ons vaak ook aangetrokken tot die ander: die lijkt datgene te belichamen wat we het meest bewonderen en nodig hebben. Toch zal er in uw relatie, zoals in alle relaties, naast aantrekkingskracht onvermijdelijk sprake zijn van wrijvingen en tegenstellingen, en moeten u en uw partner zich neerleggen bij een zekere mate van aanpassing en compromis om als paar te kunnen functioneren. En op een dieper niveau kunt u bij elkaar uitermate gevoelige onbewuste zaken raken, zodat er emoties en reacties loskomen die u beiden verbaasd doen staan. "Maar dat heb ik nooit van hem geweten," zegt u later misschien. Of misschien wist u het eigenlijk wel, maar was uw instinctieve weten in de roes van het eerste begin op de achtergrond geraakt.

to top

1. Een eerste blik

We zullen eerst kijken naar wat u bij elkaar heeft gebracht. In dit eerste overzicht ziet u misschien dat u wordt aangetrokken door een temperament dat u al eerder in andere relaties bent tegengekomen. Dat komt omdat wij allemaal in de ander datgene zoeken waarvan we het gevoel hebben dat we het zelf missen, en als de ene relatie ons dat niet heeft kunnen geven, zullen we het in de volgende relatie opnieuw zoeken. Maar de band met uw partner is uniek, want u en Tom zijn individuen met een wisselwerking die u alletwee uiteindelijk sterk kan veranderen.

to top

De wereld als schouwtoneel

Met uw licht ontvlambare, fantasievolle en romantische temperament voelt u zich intuïtief thuis bij de eveneens rijke verbeeldingskracht en diepe gevoelsaard van uw partner. U zou beiden het liefst in een soort sprookjesland wonen, waar gevoelens, intuïtie en innerlijke realiteit belangrijker zijn dan de concrete eisen van alledag. En beiden verkiest u, om het met een variant op Goethe te zeggen, crisis boven de belediging van een alledaags lot. U wilt een allesomvattende grote liefde, die uw leven zin en avontuur geeft. Beiden bent u echter niet echt sterk in de omgang met de beperkingen en plichten van de stoffelijke werkelijkheid. Beiden wenst u misschien heimelijk dat uw partner in al uw concrete behoeften voorziet, dat de ander al die vervelende en banale klussen voor u opknapt die het leven voortdurend voor u in petto lijkt te hebben, terwijl u dan verder kunt met de echt creatieve bezigheden.

U en Tom hebben veel gelijksoortige waarde-oordelen en passen qua levenshouding verrassend goed bij elkaar. Ook kunt u elkaar geweldig stimuleren in elkaars creatieve activiteiten, elkaar het gevoel geven dat u echt lééft en dat er nog van alles te ontdekken valt. Maar iemand zal toch de afwas moeten doen, en als u dan toch maar die aardse rol speelt omdat u het gevoel heeft dat u dat op de een of andere manier moét, zult u daar grote wrok over gaan koesteren als uw partner die pogingen niet lijkt te waarderen, of u niet de geborgenheid en stabiliteit geeft die u zo nodig heeft. U bent zelf ook niet zo sterk in het verschaffen van die stabiliteit, in ieder geval niet zonder grote innerlijke tweestrijd. Als u beiden wilt voorkomen dat er voortdurend ruzies zijn omdat de een zich door de ander gebruikt voelt om de klussen op te knappen, is het misschien verstandig aan uw ware aard gehoor te geven en de hulp in te roepen van derden voor die praktische zaken waar u geen van beiden eigenlijk echt trek in heeft.

to top

2. Gevoelens en hartstochten

De invloed die u en Tom op elkaar hebben wordt het duidelijkst zichtbaar in de manier waarop u elkaars emoties en begeertes aanwakkert. Een dergelijke activering van hartstocht en gevoel hoeft niet altijd aangenaam of harmonieus te zijn. Maar zelfs als er sprake is van conflict, geeft dat uw relatie wel kracht en energie.

to top

Spannende verovering

Er bestaat een zeer intense seksuele aantrekkingskracht tussen u en Tom, maar helemaal harmonieus is die niet. Conflict en opwinding lijken bij u beiden hand in hand te gaan. Het archetypische beeld van de jacht en de verovering gaat waarschijnlijk samen met het plezier van "het weer goedmaken" na de ruzie. U voelt zich enorm aangetrokken tot de subtiele en sensitieve manier waarop hij te werk gaat om te krijgen wat hij hebben wil. Tegelijkertijd voelt u zich echter misschien wat teveel in het nauw gedreven, zodat u uw sterke begeerte vaak vermengd kan zijn met woede. Hij ziet u op zijn beurt als de belichaming van alles wat hij wenst en begeert, en voelt zich met name aangetrokken tot uw stabiele loyaliteit. Maar soms lijkt het alsof hij zou willen dat u een heel ander iemand was. U kunt dan het gevoel hebben op een heel andere golflengte te zitten. Net op het moment dat u graag het hof gemaakt zou willen worden, is Tom druk met iets anders bezig, of hij benadert u weliswaar op het goede moment maar op de verkeerde manier, zodat u zich terugtrekt, waarop hij dan weer gefrustreerd raakt. Er schuilt een zekere plezierig erotische speelsheid in dit alles, en het kan voor u beiden aangenaam spannend zijn. Maar er kan ook iets van wreedheid in dit spelletje sluipen, en u kunt uw partner echt boos maken als u te afhoudend bent. Ook kan het gebeuren dat u volledig op hem afknapt als hij te opdringerig wordt. Het zou goed zijn als u uw behoeften en wensen heel openlijk met elkaar kon bespreken om pijn en misverstanden te voorkomen, en om de krachtige seksuele vonk in uw relatie zoveel mogelijk uit te buiten.

to top

Wederzijdse bewondering

U vindt uw partner waarschijnlijk mooi, en hij koestert zich in uw warme waardering. Er is bij u twee sprake van een sterke fysieke aantrekkingskracht en een natuurlijke seksuele harmonie. Tom belichaamt in velerlei opzichten uw ideaal van lichamelijke aantrekkelijkheid, stijl en smaak - ook al is dat een ideaal dat u nog nooit bewust voor uzelf had geformuleerd. U voelt zich vooral aangetrokken tot zijn realisme, kundigheid en zelfbeheersing, en dat wekt zowel romantische als erotische gevoelens. Uw partner gedijt bij de loyale en praktische manier waarop u uw liefde toont. U voelt beiden instinctief aan hoe u elkaar in allerlei opzichten kunt plezieren.

to top

Smaken verschillen

U en uw partner wekken een sterke seksuele begeerte bij elkaar. Dat doet u aanvankelijk geloven de perfecte liefdespartner te hebben gevonden. Maar ergens botst er iets in uw wederzijdse aantrekkingskracht. Als u niet bereid bent bij tijd en wijle ieder uws weegs te gaan, kunnen die verschillen u sterk teleurstellen. Het gaat hierbij om uw persoonlijke smaak en voorkeuren die niet altijd bij elkaar passen, en die elk van u (doorgaans onterecht) het gevoel kunnen geven dat de ander niet van u houdt. Uw partner kan waarschijnlijk niet altijd waardering opbrengen voor uw praktische en realistische benadering van de liefde, terwijl u het misschien moeilijk vindt warm te lopen voor zijn in uw ogen afstandelijke en weinig extraverte houding. Ook kunt u het met elkaar oneens zijn in esthetische kwesties, van uw wijze van kleden tot de kleur van de slaapkamermuur. U kunt beiden gefrustreerd raken over het gebrek aan begrip bij de ander voor het soort gedrag waarbij u zich prettig voelt, want u heeft nu eenmaal een heel andere manier om liefde uit te drukken dan uw partner. Maar als u en Tom niet de fout maken om elkaar in naam van een of ander ideaal van perfectie te willen veranderen, kan dit botsen juist een grotere tolerantie bij u teweegbrengen, en een grotere waardering voor waarden die afwijken van de uwe.

to top

3. Het mentale

U en Tom hebben een dynamische uitwerking op elkaar. Niet alleen omdat uw gevoelens en hartstochten worden aangewakkerd, maar ook omdat de relatie u beiden stimuleert en verruimt op het verstandelijke en geestelijke vlak. Een dergelijke intellectuele, spirituele en creatieve stimulans kan soms wel eens een aantasting van reeds bestaande opvattingen betekenen, en dat kan tot meningsverschillen en conflicten leiden. Maar uiteindelijk betekent het dat u elkaars begrip en visie verruimt, en dat er bij elk van u talenten en vaardigheden tot ontwikkeling kunnen komen die in het verleden niet of nauwelijks aan bod zijn geweest.

to top

Een feest zonder einde

Door iets in de ervaring en zelfbeheersing van uw partners persoonlijkheid voelt u een oprechte genegenheid voor hem. Hij wekt in u een grote tolerantie en edelmoedigheid. U wilt hem graag het allerbeste van uzelf geven. Er zit oprecht respect en ware bewondering in uw gevoel voor hem. Zelfs al zou er geen sprake zijn van een liefdesband, dan voelde u waarschijnlijk instinctieve vriendschap. Tom lijkt ook uw hoop en uw vertrouwen in de toekomst en in uw eigen mogelijkheden te versterken. Uw waardering voor schoonheid en ordening zal door het samenzijn met hem waarschijnlijk meer ruimte en vorm krijgen. U kunt ook samen lachen, want uw partner stimuleert uw gevoel voor humor en is daar ook zelf een dankbaar publiek voor. Welke conflicten zich er ook tussen u mogen voordoen, de positieve energie en het enthousiasme die u in elkaar wekt kan u beiden uw problemen leren hanteren vanuit een meer constructieve instelling.

to top

Geen seconde rust

Gewoon door uw alledaagse zelf te zijn, wekt u bij Tom een gevoel van welhaast elektriserende fascinatie. Uw avontuurlijke geest en gevoel voor dramatiek vormen voor uw partner een krachtige mentale stimulans, die hem wakker schudt uit oude versleten gewoontes en nieuwe ideeën en mogelijkheden voor hem ontvouwt. U heeft op uw beurt van nature gevoelens van sympathie en bescherming voor de geest die in hem gevangen zit. U bemerkt bij hem onbenutte mogelijkheden en een behoefte aan grotere vrijheid, waarvan hij zich zelf misschien nog niet eens bewust is. In ieder van ons leeft echter iets dat zich verzet tegen verandering, en de opwindende nieuwe inzichten en mogelijkheden die u in Tom wakker maakt kunnen ook angsten oproepen. Hij kan daarop reageren door zich soms abrupt terug te trekken. Dat kan u kwetsen en uw gevoel van zekerheid binnen de relatie aan het wankelen brengen.

U kunt allebei soms onderhevig zijn aan deze angst voor op handen zijnde verandering, maar uw partner in het bijzonder, omdat hij onbewust chaos en ontwrichting vreest in zijn voorheen veilige sociale bestaan. Vanwege het onvoorspelbare emotionele klimaat dat uw band met zich meebrengt, kan die aan sterke schommelingen onderhevig zijn. De relatie wordt misschien gekenmerkt door allerlei crises en (tijdelijke) scheidingen. Maar een van de dingen die u heeft samengebracht is een intense behoefte aan verandering bij u alletwee, een behoefte aan het verbreken van oude knellende banden, aan het doorbreken van oude gewoonten. Als u begrip kunt opbrengen voor de angsten van uw partner en hem genoeg ruimte kunt geven, kunt u deze lastige energie omvormen tot een bijzonder inspirerende en verruimende ervaring.

to top

Turbomotor

U en Tom vertonen een duidelijke verwantschap in seksuele stijl en in de wijze waarop u uw doeleinden najaagt. Uw energieën op deze terreinen zullen waarschijnlijk meer harmoniëren dan botsen, en vermoedelijk zult u ongeveer tegelijkertijd hetzelfde willen, en op een zelfde manier. Dat is gunstig voor uw lichamelijke relatie, maar ook voor samenwerking op allerlei ander gebied, in beroep, hobby, sport of kunst. Als u samen iets onderneemt, stimuleert u elkaar tot betere prestaties - zolang elk van u maar zeggenschap houdt over een eigen gebied. De aangeboren subtiele manier waarop u afgaat op uw doel, gaat uitstekend samen met uw partners intensiteit, zodat u gezamenlijk veel van wat u wilt kunt bereiken, of dat nu om zekerheid of vervulling gaat op het persoonlijke vlak of om een meer idealistisch doel. De positieve uitwisseling van energie tussen u beiden betekent niet alleen veel seksuele vitaliteit, maar sterkt ook uw wil, daadkracht en competitiedrang. Dat betekent dat u ook wel eens met elkaar om de voorrang kunt strijden. Maar zelfs bij zo'n wedkamp is sprake van wederzijds begrip, het is meer een soort stoom afblazen en het verstoort de basisharmonie tussen u beiden niet wezenlijk.

to top

Op de achtbaan

De aantrekkingskracht tussen u draait gedeeltelijk om de elektriserende wisselvalligheid en de mentale prikkel die u in het leven van uw partner brengt. Dat kan wel eens erg onrustig zijn, maar toch is het een belangrijk onderdeel van uw aantrekkingskracht op elkaar. Er is iets in uw karakter, iets in uw veelzijdige gevoelens en verborgen diepten, dat Tom opwindt en fascineert. U ontsluit voor hem facetten van het leven en van zijn eigen aard waar hij tot dusverre waarschijnlijk nog niet zo aan toe was gekomen. U voelt zich op uw beurt aangetrokken tot de originaliteit en esprit waarvan hij zich misschien zelf niet eens zo bewust is, maar die u onweerstaanbaar aanlokken. Maar uw partner vindt het misschien niet altijd even prettig dat deze meer onconventionele kant van zijn aard zo naar boven wordt gehaald. Het gevoel zich in een wereld van onbekende ideeën en ervaringen te begeven, kan zelfs sterke angstgevoelens bij hem oproepen. Deze angst is een natuurlijke menselijke reactie op verandering. Het is hoogstwaarschijnlijk zo dat u, al of niet met opzet, uiteindelijk een soort katalysator zult vormen voor grote veranderingen in zijn denken, zijn geesteshouding en zijn omgang met anderen. Het is misschien goed dat Tom zich meer bewust wordt van zijn neiging zich uit angst abrupt en geforceerd terug te trekken.

Het onvoorspelbare dat u samen ervaart kan tot crisis en uiteengaan leiden, omdat u elkaar beurtelings aantrekt en afstoot. Maar als u en uw partner inzien dat dit eigenlijk datgene is wat u alletwee nodig heeft in uw leven, en dat u elkaar kunt helpen bevrijden van heel wat versleten opvattingen en oude, zinloos geworden gewoonten, zult u beiden in staat zijn deze wederzijdse uitdaging met vertrouwen in uzelf en elkaar het hoofd te bieden.

to top

4. Uitdaging en conflict

Zoals uit de uitleg hierboven blijkt, hebben u en Tom in veel opzichten een positief en stimulerend effect op elkaar. Zelfs als er sprake is van wrijving, is dat eerder prikkelend dan drukkend. Maar in elke relatie is ook sprake van dieperliggende niveaus. De onbewuste wisselwerking tussen twee mensen kan heel anders zijn dan wat ze bewust ervaren. Men zou kunnen zeggen dat u in de huiskamer openlijk een toneelstuk opvoert, maar dat er in de kelder nog een heel ander, veel verontrustender drama plaatsvindt - waarvan dan af en toe de zwaveldampen langs de keldertrap omhoog komen drijven om de activiteiten daar in de war te schoppen. De onbewuste angsten en afweermechanismen die u bij elkaar oproept, kunnen bij tijd en wijle naar de oppervlakte van uw gezamenlijk bestaan komen en daar pijnlijke problemen veroorzaken die u aanvankelijk misschien niet begrijpt. Maar als u bereid bent de motieven en gevoelens te verkennen die onder uw dagelijks bewustzijn leven, kunnen deze conflicten bij u allebei tot meer inzicht, groei en medeleven leiden.

to top

Emotionele obstakels

U lijkt een instinctief begrip te hebben voor de remmingen die uw partner voelt als hij zijn ideeën en gevoelens wil uiten, en dit wekt bij u waarschijnlijk uw beschermersinstinct op. U voelt dat Tom op dat gebied verlegen en afwerend is, ook al weet hij dat zelf niet, of wil hij dat niet weten. U probeert deze voor hem zo netelige kwesties dan ook zo voorzichtig en tactvol mogelijk te benaderen. Uw partner heeft op zijn beurt veel behoefte aan dit gevoel van bescherming. Het werkt in zekere zin genezend op dingen uit zijn vroege kindertijd die hem hebben pijn gedaan of die hij heeft moeten ontberen. Hij heeft veel moeite moeten doen om bepaalde kwaliteiten te ontwikkelen, en daar kunt u dan wee kracht en stabiliteit aan ontlenen. Hij geeft u daarmee een stevig tegenwicht voor uw wispelturige fantasie en tamelijk zweverige benadering van het leven. Omdat uw partner echter diep geraakt en ontroerd wordt door de manier waarop u op hem reageert, kan dit een aantal van zijn oude angsten uit de kindertijd naar boven brengen. De extreme kwetsbaarheid die dat kan veroorzaken geeft hem soms misschien reacties in die koud, afwijzend of kwetsend kritisch kunnen lijken. U bent bijzonder gevoelig voor dat soort afweermechanismen omdat u zo afhankelijk bent van zijn steun. Als u niet kunt leren om af en toe op eigen benen te staan en dat te accepteren, kunt u depressief en eenzaam worden en medelijden krijgen met uzelf.

Als u en Tom deze complexe wisselwerking niet onder ogen zien en ermee aan de slag gaan, moet u niet verbaasd zijn als er tussen u soms een broeierige sfeer ontstaat van onuitgesproken verwijt, vaak zonder dat iemand van u beiden beseft waarom of hoe. Toch zou u deze vaak moeilijke energie kunnen omvormen tot een bijzonder positieve uitwisseling. U heeft elkaar werkelijk nodig en zou elkaar een diepe loyaliteit en steun kunnen bieden. Maar dat vereist van u beiden een grote mate van eerlijkheid tegenover uzelf en de ander. Want de remmingen die Tom waarschijnlijk voelt in uw nabijheid, en die voortkomen uit zijn onuitgesproken angsten, kunnen ervoor zorgen dat hij u zijn steun onthoudt precies op het moment dat u die het hardste nodig heeft.

to top

Fortificaties

Onder het oppervlak van de aantrekkingskracht tussen u beiden schuilen kwesties van macht en rauwe emotie, al zullen deze zaken in het beginstadium van uw relatie vermoedelijk nog niet naar boven komen. Aanvankelijk zult u als door een magneet tot elkaar worden aangetrokken. Misschien heeft u het gevoel dat het lot u voor elkaar heeft bestemd, alsof u op de een of andere manier aanvoelt dat de ander uw leven ingrijpend gaat veranderen. Tom wordt aangetrokken tot een emotionele diepte en intensiteit in u die hem hevig boeit. Maar de kracht van de emotionele en seksuele begeerte die hij voelt, brengt eerdere ervaringen van begeren en teleurgesteld worden in hem naar boven. Daarom komt hij naarmate de relatie zich verder ontwikkelt steeds afwerender en kritischer tegenover u te staan. Hij is wellicht bang door u overspoeld te worden (terwijl hij in feite bang is om overspoeld te raken door zijn eigen gevoelens). Ook kan hij een stille machtsstrijd op touw zetten om de relatie in zijn greep te krijgen.

Zijn angst rond het durven geloven in zichzelf en zijn mogelijkheden kunnen hem de kracht van u en uw persoonlijkheid doen overschatten, omdat hij het gevoel heeft de zwakkere te zijn. Hij is waarschijnlijk bijzonder gevoelig voor uw angsten, en heeft een welhaast griezelig vermogen om die op het spoor te komen. Hoe u zich ook probeert in te dekken, u kunt zich niet echt beschermen tegen een directe en intense emotionele confrontatie. U koestert intense en bezitterige gevoelens voor Tom, en u voelt zich zelf misschien ook niet prettig bij de intensiteit ervan. In plaats van verzeild te raken in eindeloze machtsconflicten die u beiden kunnen schaden, zou het beter zijn als u eerlijker was tegenover elkaar over uw kwetsbaarheid en uw angst dat de ander macht over u uitoefent. Want er schuilt zo'n vermogen tot diep meegevoel, inzicht en genezing in uw band dat iedere poging de moeite waard is voor zo'n rijke oogst.

to top

Kwetsbaarheid

U heeft een intense behoefte aan uw partners steun en zorg, ook al kunt u dat niet gemakkelijk laten blijken. Zijn edelmoedigheid en stimulerende houding brengen in u een sterke reactie teweeg. Dat heeft op u een genezende en sterkende uitwerking. Tegelijkertijd haalt het echter alle verdedigingsmuurtjes omver die u in de loop van uw leven om u heen heeft gebouwd en maakt het u pijnlijk bewust van oud zeer uit uw vroege kindertijd. Vanwege de grote kwetsbaarheid die u daarbij ervaart - ook al bent u zich daarvan niet eens bewust - kunt u soms op Tom reageren met een mengeling van woede en koelheid. Dat zal met name gebeuren als u zich door hem afgewezen voelt of het gevoel heeft dat hij zijn belangstelling voor u verliest. U kunt zich dan abrupt terugtrekken of uitermate kwetsend reageren. Dat kan voor uw partner heel moeilijk te verdragen zijn.

Hij is heel gevoelig voor de pijnlijke schuwheid en het isolement dat u ervaart rond uw lichamelijke verschijning en uw functioneren in de maatschappij, ook al bent u zich daar zelf misschien niet eens van bewust. Omdat zijn eigen gevoel hierbij zo nauw is betrokken, zou het misschien goed zijn als hij wat meer afstand kon nemen en een wat objectiever begrip probeerde te ontwikkelen op dit punt. Dan vervalt hij ook minder snel in zelfmedelijden en een sfeer van onuitgesproken verwijt als hij zich gekwetst voelt. Er speelt zich tussen u een diepgaande en gecompliceerde dynamiek af die heilzaam kan zijn voor u allebei. Ook zou uw partner dan echt kunnen voelen dat u elkaar steunt en bij elkaar betrokken bent. Maar daar is wel veel eerlijkheid, openheid en (zelf)inzicht voor nodig. Want de volledige werking van dit diepgaande en belangrijke aspect van uw relatie kan nooit uit de verf komen als u ontwijkende spelletjes met elkaar blijft spelen of blijft hangen in een sfeer van wederzijds verwijt.

to top

HOOFDSTUK III

to top

DE ESSENTIE VAN UW RELATIE

to top

1. Uw relatie als een onafhankelijk wezen

In de symboliek van de alchemie ontstaat er een derde, nieuwe eenheid als twee stoffen zich verbinden. De relatie die u en Tom samen scheppen leeft als een onafhankelijk iets met zijn eigen bestaans- recht. Net als alle andere levende wezens heeft het een eigen karakter, een eigen kenmerkende aard. Daarom kent uw relatie ook een ontwikkelingsproces dat zich richt naar de wetten van het eigen innerlijke wezen - net zoals een tomatenplant zich uit een zaadje tot zichzelf ontwikkelt, en niet tot een appelboom. Deze essentiële aard stemt waarschijnlijk maar ten dele overeen met het ideaalbeeld dat u en uw partner van de relatie hebben. En het is mogelijk dat u geen van beiden de ware essentie van uw relatie volledig begrijpt tot er voldoende tijd is verstreken, en u zowel op emotioneel als intellectueel niveau heeft ervaren wat u samen heeft voortgebracht. Bovendien heeft dit raadselachtige wezen een persoonlijkheid die zich naar buiten toe heel anders kan tonen dan uw eigen karakters. Wanneer vrienden, familieleden of collega's u vertellen hoe ze u zien als paar, komt u misschien voor verrassingen te staan omdat u zich niet bewust bent van de uiterlijke vorm van het "wezen" dat u en uw partner samen hebben voortgebracht.

Uw relatie is het produkt van de raadselachtige alchemie tussen u beiden. Toch heeft geen van beiden de relatie volledig onder controle. U kunt zich weliswaar sterker bewust worden van de kernpunten waar het in uw relatie om gaat, maar u zult haar nooit helemaal naar uw hand kunnen zetten. Als de ingrediënten voor een taart eenmaal gekozen, gemengd en gebakken zijn, moeten we de aard van wat we hebben gemaakt aanvaarden. We kunnen wel bepaalde veranderingen aanbrengen, er een lekker suikerlaagje overheen gieten bijvoorbeeld, en we kunnen ervoor zorgen dat we hem pas eten als we echt trek hebben zodat hij ons extra goed smaakt. Maar we kunnen de ingrediënten niet ongebakken maken, ze opnieuw combineren en een ander soort taart bakken. Als we eenmaal een relatie hebben geschapen, moeten we daarmee aan de slag, want het is het produkt van een verbinding van individuen, door alchemie gemengd, verhit en tot leven gewekt.

to top

Een relatie met visie

Uw relatie met Tom legt sterk de nadruk op wederzijdse groei, op verruimen en verbreden. Dit onophoudelijke streven naar groter en beter kan iets opportunistisch hebben, al is het geen koele berekening maar meer een intuïtief geloof in de toekomst. Deze sterke ambitie geeft uw relatie iets buitengewoon vitaals. U heeft beiden waarschijnlijk iets dat de ander intuïtief herkent als veelbelovend, met name voor uw maatschappelijk en materieel welslagen.

Vanwege uw emotionele kwetsbaarheid, uw behoefte aan intimiteit en zekerheid in uw relaties, en vanwege uw angst een speelbal te zijn van een grillig levenslot, voelt u zich soms ongemakkelijk en wantrouwend in deze relatie. De grote nadruk op toekomstmogelijkheden en de uitermate fantasievolle, extraverte en tamelijk theatrale energie van de relatie kunnen soms wat bedreigend voor u zijn, want daarbij gaat het om dromen die niet meteen kunnen worden uitgetest. Misschien twijfelt u aan de echtheid van de band omdat die zo'n onconventionele en avontuurlijke benadering van de liefde van u vraagt. Bovendien wordt er een grote bewegingsvrijheid binnen de relatie verlangd, en dat kan u een gevoel van isolement en onzekerheid geven. U ziet veel liever duidelijk afgebakende rollen en concrete garanties dat uw partner trouw blijft. U wilt graag precies weten waar u aan toe bent, maar deze relatie geeft u een weliswaar veelbelovend maar vaag toekomstbeeld en geen waterdichte structuur waarin u honderd procent zeker bent. Als u de relatie echter de kans geeft volledig op u in te werken, merkt u misschien dat u meer waardering leert opbrengen voor de ongrijpbare, fantasievolle kanten van de liefde. Ook kunt u innerlijk flexibeler en vrijer worden en meer op uzelf en het leven durven vertrouwen.

Een van de sterkste punten van uw relatie is dat u beiden het gevoel heeft dat de ander de sleutel in handen heeft tot een betere en gelukkigere toekomst. Deze nadruk op mogelijkheden en kansen schept binnen de relatie veel ruimte voor de ontplooiing van uw individuele talenten.

Voor anderen is het waarschijnlijk ook duidelijk hoe origineel en intens uw relatie is. U moet het effect dat u als paar heeft op de mensen om u heen niet onderschatten. Uw band heeft het eigenaardige vermogen mensen die dichtbij u staan ingrijpend te beïnvloeden. U kunt tot de ontdekking komen dat u zonder het te willen belangrijke veranderingen in andermans leven veroorzaakt, ook al heeft geen van u beiden daar echt iets voor gedaan. Soms heeft u misschien het gevoel dat u met z'n tweeën maar op een feest hoeft binnen te komen en er ontstaat binnen de kortste keren heibel. De kracht en de emotionele intensiteit die de relatie uitstraalt weerspiegelt nu eenmaal het ongebruikelijke en complexe karakter van uw band.

Uw relatie heeft ook iets ruimhartigs. Er heerst een tolerante en optimistische sfeer die zijn uitwerking op u beiden niet zal missen. U gunt elkaar van harte het beste van uzelf. Het is een relatie die u geestelijk en materieel kan verrijken. Misschien vindt u dat u samen op de een of andere manier altijd mazzel heeft. Dat is niet omdat er sprake is van gelukkig toeval maar omdat u zich openstelt voor uw intuïtie, zodat u bereid bent iedere kans te grijpen. Dit zal zich het sterkst doen voelen als u met Tom op reis gaat (zowel letterlijk als in de geest), of wanneer u samen plannen maakt voor activiteiten en interesses die uw horizon verruimen. Daarom kunnen u en uw partner het beste uit de relatie halen met een levensstijl die veel ruimte biedt voor het nieuwe en avontuurlijke. Een te conventionele, strak georganiseerde of monotone levenswijze zou dat positieve effect teniet doen.

De lastige kant van dit opwindende en expansieve in uw relatie dat u doet dromen van een fantastische toekomst waarin u samen alles kunt bereiken, is dat u en Tom misschien de meer prozaïsche kanten van het dagelijks leven verwaarlozen, en evenmin veel oog hebben voor eventuele problemen van diepere, onbewuste oorsprong. Uw relatie is gericht op de toekomst, niet op heden of verleden. Dat doet u voortdurend zoeken naar meer materieel succes of een ruimer spiritueel perspectief. Het optimistische dat u in het begin van de relatie ongetwijfeld zo sterk heeft bekoord, en dat altijd onderdeel van uw relatie zal blijven uitmaken, is iets heel moois tussen mensen. Het kan u het gevoel geven dat het leven goed is en zin heeft. Maar men kan ook al te optimistisch zijn. Misschien vindt u wel dat uw gegarandeerd rooskleurige toekomst het overbodig maakt om samen of afzonderlijk hard te werken om uw doel te bereiken. Misschien heeft u te weinig oog voor de menselijke beperkingen waarmee iedere toekomstdroom vroeg of laat wordt geconfronteerd. Er kan in deze relatie een merkwaardige blinde vlek bij u beiden ontstaan, die u in de waan laat dat alles "ooit", "ergens" goed komt, terwijl u de problemen en conflicten vlak voor uw neus die u eerst moet oplossen om zover te komen, niet ziet.

to top

De onbegrensde mogelijkheden van de geest

Het expansieve, op de toekomst gerichte van uw relatie met Tom kan het best worden uitgedrukt op het intellectuele vlak, want uw relatie wordt ook gekenmerkt door een sterke drang tot communicatie en ideeënuitwisseling. Omdat het verstandelijke zo belangrijk is voor deze relatie is het raadzaam dat u en uw partner dat de ruimte geven, ook al was u daar voorheen misschien niet zo in geïnteresseerd of vond u dat u daarvoor niet voldoende was opgeleid. Maar ook al heeft u op dit gebied vroeger misschien beperkingen ervaren, in deze relatie krijgt u de mogelijkheid tot volledige geestelijke ontplooiing. Dat kan voor u allebei bijzonder zinvol zijn. Met name concrete activiteiten als het gezamenlijk oprichten van een onderneming, bedrijf of onderwijsinstelling, of dienstverlening op het gebied van de communicatie kunnen heel geschikt voor u zijn. Omdat de tamelijk zweverige energie van uw band uiteindelijk een concrete vorm vereist, is het voor u en uw partner raadzaam uw ideeën in een vorm te gieten waarmee u in uw onderhoud kunt voorzien.

Uw relatie met Tom heeft uiteraard vaste grond nodig in het dagelijks leven. In essentie draait uw band echter om het geestelijke. Dat is het terrein waarop u zich het best kunt ontplooien. Natuurlijk heeft u net als iedereen af en toe behoefte aan saamhorigheid, intimiteit en gevoelswarmte. Uw visie kan nog zo groots en meeslepend zijn, het simpele samenzijn blijft de voedingsbodem voor uw verdere activiteiten. Maar uw relatie vraagt nu eenmaal om meer. Probeert u wel te vermijden dat u door die opwindende zoektocht naar het hogere en naar geestelijke stimulans uw simpele basisbehoeften uit het oog verliest.

to top

Voor niets gaat de zon op

Mochten u en Tom te roekeloos optimistisch worden, dan loopt u het risico door uw roze bril de problemen van het hier en nu niet te zien. Als er dan toch een echte moeilijkheid opdoemt (materieel of emotioneel) kunnen u en uw partner vluchtgedrag gaan vertonen om de onvermijdelijke confrontatie uit de weg te gaan. Deze relatie heeft iets dat u voor de gemakkelijke weg doet kiezen, ook al was u voorheen realistischer. U kunt beiden allerlei fantasieën gaan koesteren die bol staan van glamour, avontuur, rijkdom en intellectuele of spirituele groei, het soort dromen waarvoor u normaal te nuchter zou zijn. Maar voor niets gaat alleen de zon op. Dat is een praktische wijsheid die u en uw partner in deze relatie makkelijk uit het oog verliezen. Als u samen plannen smeedt gebeurt er iets met u: de toekomst wordt groter, mooier en beter dan ooit. Dat optimisme binnen de relatie kan ook leiden tot een zekere goklust: de hoop met een minimum aan inspanning een maximaal resultaat te behalen. Dat kan best wel eens goed gaan, omdat uw relatie u meer humor, speelsheid en enthousiasme geeft. Maar het kan soms ook helemaal fout lopen omdat er onbewuste conflicten en praktische problemen opdoemen die uw droom pijnlijk verstoren.

Een van de positiefste kanten van uw relatie is de drang om uw horizon te verruimen. U en uw partner zullen erdoor groeien. Het tolerante en ruimhartige ervan zullen het beste van uw karakter naar boven brengen. U bent in staat elkaar dingen te vergeven die u bij een ander onoverkomelijk zou vinden. Zelfs als uw relatie niet blijvend blijkt te zijn, zult u waarschijnlijk altijd vrienden blijven die het beste met elkaar voorhebben. Het is echter wel van belang dat u beiden probeert om al die prachtige toekomstdromen van u van een solide, concrete basis te voorzien. Dat kan alleen door ook samen eerlijk te kijken naar wat u in uw dagelijks leven tegenkomt op emotioneel en praktisch terrein en door elkaars aangeboren beperkingen te accepteren. Ook zult u misschien aandacht moeten besteden aan uw beider neiging om persoonlijke problemen te verhullen om maar niet uw imago als het perfecte paar te verliezen. De glamour die uw relatie waarschijnlijk heeft in de ogen van anderen kan u in de waan laten dat er ook werkelijk niets aan mankeert. Maar met wat nuchterheid en geduld zou u een hecht fundament kunnen leggen waarop u uw droomkastelen kunt bouwen. En misschien blijkt een van die dromen dan wel werkelijkheid te kunnen worden.

to top

2. Uw relatie en uzelf

De volgende passages beschrijven het effect van de relatie op uzelf. De voorafgaande passages waren steeds tot u en uw partner waren gericht, maar in het stuk tekst hieronder ligt het zwaartepunt bij u.

to top

Uw gevoelens en hartstochten worden geraakt

Uw relatie met Tom zal waarschijnlijk op bepaalde aspecten van uw persoonlijkheid enorm veel invloed hebben. Allereerst worden uw emoties en instincten geraakt. De hartstochten, behoeften, emoties, seksuele reacties en gevoelens van eigenwaarde die worden gewekt - soms op aangename wijze, soms via conflict - dragen allemaal hun steentje bij aan het sterk transformerende effect dat de relatie op u heeft.

to top

Oud zeer

Iets in de emotionele toonzetting van deze relatie maakt lastige dingen van vroeger bij u los. Zoals bij zoveel mensen het geval is, voelt u zich op sommige punten van uw karakter verlegen of onhandig, iets dat uit uw jeugd stamt. Waarschijnlijk heeft u die kwetsbare kanten in de loop van de tijd leren afschermen - zowel voor uzelf als voor anderen. Maar iets in de gevoelssfeer van deze relatie brengt die oude emoties weer naar boven, zodat u zich waarschijnlijk ongemakkelijk voelt als u en uw partner te dicht bij elkaar komen. Dan voelt u zich tekort schieten en gaat u zich afwerend gedragen. De relatie lijkt wel van u te vragen om uw afweer, uw harnas, af te leggen, en dat ervaart u vermoedelijk als heel onprettig. Als u dit niet eerlijk onder ogen ziet, blokkeert u misschien de gevoelsstroom in de relatie, zodat echte intimiteit heel moeilijk wordt en u zich isoleert. Als u echter bereid bent die dingen van vroeger die u zo afwerend hebben gemaakt eerlijk onder ogen te zien, en u kunt er met uw partner over praten, zult u merken dat deze relatie heel genezend kan werken, zodat u er veel geborgenheid, mededogen en begrip aan kunt ontlenen.

to top

Liefde doet pijn

De romantiek en erotiek in deze relatie confronteren u vermoedelijk met alles dat bij u van binnen vanaf uw vroege jeugd gekwetst is. Zo kan de liefde en genegenheid in uw relatie met Tom u helpen om oud zeer te genezen. Soms voelt u zich misschien wat ongemakkelijk en bedreigd door alle warmte en liefde die u in deze relatie ondervindt, want u bent vermoedelijk gewend om uzelf op een bepaalde manier te beschermen tegen te veel intimiteit. Het gevoel dat iemand van u houdt kan soms pijnlijker zijn dan geen liefde te ondervinden, omdat de liefde van anderen ons confronteert met ons eigen onvermogen op dat terrein en met pijn van vroeger. Maar deze relatie kan uw afweer stukje bij beetje doen verdwijnen, zodat u de warmte en kameraadschap van deze band echt durft te gaan beleven. Als u het harnas dat u heeft aangetrokken uit angst gekwetst te worden durft af te leggen, zult u veel over uzelf leren en meer waardering op kunnen brengen voor uw eigen menselijkheid.

to top

Iemand om op te steunen

Waarschijnlijk voelt u zich veilig, zeker en gesteund door uw band met Tom, omdat de gevoelssfeer van de relatie van nature in harmonie is met uw eigen emotionele behoeften. Waarschijnlijk voelt u zich echt thuis. Al bent u daar voorheen misschien nooit zo mee bezig geweest, u wordt nu als het ware emotioneel gevoed, u kunt zich ontspannen en uzelf zijn op een manier die in andere relaties misschien niet altijd mogelijk was. Dat de relatie zo klikt met uw eigen verlangens maakt dat u zich samen behaaglijk en prettig voelt. Waarschijnlijk zult u deze relatie willen stabiliseren door bij elkaar te wonen en misschien een gezin te stichten. Ook al spelen er op andere niveaus van de relatie misschien conflicten, u voelt zich er zo sereen en tevreden in dat u er de emotionele kracht aan kunt ontlenen om alle problemen de baas te kunnen.

to top

Intieme uitstraling

Deze relatie geeft u waarschijnlijk een veilig en geborgen gevoel, vooral door de manier waarop anderen u samen zien. U heeft de relatie nodig omdat die de uitstraling heeft van een veilige en hechte band. Zelfs als er ernstige emotionele problemen tussen u spelen, kunt u diep geroerd raken door de manier waarop de relatie zich manifesteert in de buitenwereld. Zo krijgt u het gevoel thuis te zijn. Dit kan natuurlijk wel het gevolg hebben dat u eventuele moeilijke kanten van de relatie, die toch ook aandacht verdienen, uit de weg gaat. Maar deze band geeft u in ieder geval veel zekerheid. Als u ervoor kunt zorgen dat u desondanks ook oog houdt voor de meer onprettige kanten, kunt u tevreden rusten op de solide basis die deze relatie u geeft.

to top

U wordt geraakt op diep niveau

Uw relatie met Tom heeft ook een sterk effect op de diepergelegen, meer onbewuste lagen van uw psyche. Dat leidt tot ingrijpende en vaak blijvende veranderingen in uw opvattingen, levenshouding en zelfkennis. De veelomvattende uitwerking die de relatie op u heeft is niet altijd even aangenaam. Grote veranderingen gaan altijd met wrijving gepaard en wat u over uzelf ontdekt zal u niet altijd even goed bevallen. Als u echter bereid bent het belang van deze relatie in te zien, en wilt geloven dat oud zeer erdoor genezen kan worden zodat u in zekere zin geheeld wordt, kunt u bronnen in uzelf aanboren waarvan u het bestaan niet eens vermoedde. Daardoor zult u positiever kunnen omgaan met het veranderingsproces dat deze relatie in gang zet - of u die verandering nu wilt of niet.

to top

Een beslagen spiegel

Het imago van deze relatie en de manier waarop anderen erop reageren, geven u waarschijnlijk een ongemakkelijk gevoel. Dat komt omdat er oud zeer bij u wordt losgemaakt. U kunt zich uitzonderlijk onbeholpen of kwetsbaar voelen als u samen ergens uw entree maakt. Op de een of andere manier weet deze relatie zich door uw pantser heen te boren, niet om iets dat u en Tom elkaar zouden aandoen, maar gewoon vanwege de vorm die de relatie aanneemt als u samen de wereld tegemoet treedt, want die roept allerlei oude angsten bij u op. Misschien probeert u zich te verdedigen door een houding aan te nemen die de relatie geen recht doet en die uw werkelijke gevoelens maskeert. Of u gaat gewoon de situaties vermijden waarin u zich zo kwetsbaar voelt. Als u echter eerlijk durft zijn tegenover uzelf, en als u het inzicht dat u door uw eigen ongemakkelijke reacties krijgt kunt gebruiken om uw eigen complexe innerlijke wereld beter te begrijpen, kan dat heel heilzaam zijn voor bepaalde aspecten van uw persoonlijkheid die u al die tijd heeft weggestopt.

to top

Vluchten kan niet meer

Er zit iets onvoorspelbaars en ontwrichtends in uw relatie dat u nogal van streek kan brengen en u onverklaarbaar bang kan maken. Zoals bij zoveel mensen het geval is, voelt u zich op sommige punten minderwaardig en doen bepaalde dingen pijn vanwege ervaringen in uw vroege jeugd. Vermoedelijk maskeert u die gevoelens en schermt u uw kwetsbaarheid voor uzelf en voor anderen af. Het instabiele karakter van de relatie is op zich niet uitzonderlijk. U bent er echter bijzonder gevoelig voor omdat het gaten in uw harnas slaat en u zich bloot voelt staan, bedreigd door afwijzing of onverwachte veranderingen. U gaat dan misschien proberen het onvoorspelbare in uw greep te krijgen door uw partner eronder te houden. Of u probeert aan de pijnlijke gevolgen te ontsnappen door de relatie zelf te ontvluchten. Als u echter uw blik naar binnen durft te richten om te kijken hoe de wisselwerking van uw relatie diepgewortelde angsten bij u naar boven haalt, kunt u zichzelf beter leren begrijpen, oud zeer genezen en nieuwe krachtbronnen aanboren in uzelf zodat u zelfverzekerder en flexibeler om kunt gaan met de veranderingen die het leven onherroepelijk voor u in petto heeft.

to top

3. Uw relatie en uw partner

De volgende passages beschrijven het effect van deze relatie op Tom.

to top

De gevoelens van uw partner worden ook diep geraakt

De relatie heeft ook een enorme invloed op bepaalde aspecten van uw partners hartstochten, gevoelens en emotionele behoeften. Dat betekent voor hem, net als voor u, dat zijn gevoelens en zijn instincten zich enorm kunnen verrijken en verdiepen - ook al gaat dat soms gepaard met verwarring en conflict.

to top

Thuis voelen

De liefde en de lichamelijke genegenheid in deze relatie hebben een sterk positief effect op uw partners gevoelens. Hij voelt zich veilig en beschermd. Dat hij zich zo thuisvoelt in deze relatie geeft hem veel voldoening, ondanks de conflicten waar hij misschien met u op stuit. De warmte en waardering die Tom in de relatie ervaart versterken zijn zelfvertrouwen en het besef dat hij de moeite waard is. Zijn wens om liefde te geven en te ontvangen wordt sterk geactiveerd, en gaat waarschijnlijk ook in vervulling. De diepe voldoening die dat hem geeft is vermoedelijk een van de meest positieve kanten van deze band.

to top

Op eigen benen leren staan

De beperkingen en obstakels in de relatie kunnen uw partners gemoedsrust en gevoel van zekerheid danig verstoren. Niet dat de relatie bijzonder moeilijk of benauwend zou zijn, maar Tom is bijzonder gevoelig voor de lastige kanten ervan. Hij kan soms heel moe, leeg en eenzaam zijn omdat zijn fundamentele emotionele behoeften onvervuld blijven - hoe u samen ook uw best doet om de problemen op te lossen. Het is duidelijk dat hij de moeilijke les moet leren om emotioneel op eigen benen te staan. Er zal immers altijd wel sprake blijven van een of ander probleem tussen u (zoals in iedere relatie), en waarschijnlijk zal hij gewoon wat harder moeten worden en beter in staat moeten zijn zichzelf te "voeden" wanneer de relatie niet in al zijn behoeften voorziet. Maar het gaat hier om nog iets meer dan alleen de simpele aansporing om niet bij de pakken neer te gaan zitten en door te bijten. Hij kan deze ogenschijnlijk frustrerende situatie namelijk omvormen tot iets heel positiefs. De uitdaging waar de relatie hem voor stelt kan hem helpen om realistischer tegenover het leven en de liefde te staan, om zelfstandiger te worden en milder en toleranter in zijn reactie op anderen. Het zou niet verstandig zijn als hij zich liet gaan in zelfmedelijden om zo van u de zekerheid te krijgen die hij nodig heeft. Het is immers de wisselwerking van de relatie zelf en niet u die hem dwarsboomt. Indien hij echter bereid is zich emotioneel onafhankelijker op te stellen in de relatie, en via andere, eigen kanalen emotionele steun probeert te vinden, kan het transformerende effect van de relatie op zijn gevoelens en behoeften hem volwassener en tevredeneer maken.

to top

Naar de boksschool

Het dynamische in de relatie stimuleert uw partners energie en hartstocht, zowel op seksueel gebied als wat zijn daadkracht in de wereld betreft. Behalve zijn erotische gevoelens zullen ook zijn ongeduld en strijdlust sterk worden geprikkeld - misschien zelfs zodanig dat hij er zelf verbaasd van staat, vooral als hij voorheen altijd nogal rustig en teruggetrokken is geweest. Als hij een obstakel tegenkomt waardoor hij niet krijgt wat hij hebben wil, of dat nu binnen de relatie is of in het algemeen, krijgt hij waarschijnlijk iets heel driftigs, koppigs en impulsiefs, op het ruzieachtige af. Over het algemeen is dat hartstochtelijke heel positief, want het pept zijn seksualiteit op, geeft hem lichamelijke energie en versterkt het gevoel dat hij veel kan presteren in het leven. Maar het kan er wel allemaal wat te stormachtig aan toe gaan, en zo nu en dan zal er wel een knokpartijtje volgen. Bovendien garandeert deze relatie niet dat hij alles krijgt wat hij wil, alleen maar dat ze een sterke begeerte in hem oproept. Ook wordt hij zich veel bewuster van wat hij eigenlijk wil, op een manier die heel nieuw en opwindend kan zijn. Daarom is het van belang dat hij zijn hoofd koel houdt, en van de stimulans geniet zonder zijn geduld en relativeringsvermogen te verliezen.

to top

Uw partners creatieve gaven worden geactiveerd

Uw partner kan ook op creatief niveau van de relatie profiteren, want zijn verbeeldingskracht en creatieve gaven worden er waarschijnlijk door geactiveerd, evenals zijn vermogen tot zelfexpressie.

to top

Hemelbestormende activiteiten

Het verruimende en energieke van deze relatie geeft uw partner waarschijnlijk sterk het gevoel dat hij veel kan bereiken in de wereld. Ook al is hij nooit zo ambitieus geweest, deze relatie maakt hem sterk bewust van wat hij eigenlijk wil. Tom krijgt in deze relatie zodanig het gevoel dat er nog van alles mogelijk is in de toekomst dat hij zijn tot dusverre onbenutte mogelijkheden met veel meer zelfvertrouwen gaat uitproberen dan voorheen. Ook ontdekt hij misschien een kant van zijn karakter die hij nog niet zo goed kende: een sterke wilskracht waarmee hij niet snel water bij de wijn zal doen, en een koppige drift als hij wordt gedwarsboomd. Waarschijnlijk zal hij over de hele linie sterker, eerlijker en directer worden door deze relatie. Misschien heeft hij ook het gevoel dat deze band hem in zekere zin geluk brengt, omdat hij zoveel meer zelfachting heeft, met het gevoel dat hij baas is over zijn eigen leven.

to top

Uw partners geest ontwaakt

De relatie zal naast uw eigen geesteshouding ook die van uw partner beïnvloeden. Dat kan zijn mentale horizon en kijk op het leven enorm verruimen.

to top

Leren lachen

Door de aard van de communicatie tussen u beiden kan deze relatie mentaal en spiritueel heel inspirerend zijn voor Tom. Zijn verbeeldingskracht zal er sterk door gestimuleerd worden, zijn horizon zal zich letterlijk en figuurlijk verruimen en hij kan het gevoel hebben dat de toekomst hem toelacht met tal van mogelijkheden. Ook zijn gevoel voor humor groeit. Zelfs als er emotionele problemen tussen u beiden rijzen, ziet hij op de een of andere manier in deze relatie ook van de grootste moeilijkheden de grappige kant. Ook als hij altijd prozaïscher en aardser is geweest, kan deze relatie hem heel optimistisch maken over de toekomst, en hem een groeiend vertrouwen geven in zijn nog onbenutte mogelijkheden en talenten.

to top

Ernstige gedachten

Iets in de manier van communiceren in deze relatie lijkt uw partner te remmen als hij zich probeert te uiten. De mentale band tussen u en uw partner kan delen van zijn persoonlijkheid raken waar hij zich van kinds af aan te kort voelt schieten. Daardoor voelt hij zich misschien niet slim genoeg of denkt dat hij niet goed kan praten. Als hij als kind problemen heeft gehad met leren of praten wordt hij daar nu weer pijnlijk aan herinnerd. Misschien probeert hij zich daar tegen te verdedigen door zich kritisch op te stellen, en star, dogmatisch of intolerant te worden in zijn denken. Daardoor kan hij zonder het te willen de communicatie in de relatie verstoren. Woorden zullen hem in deze relatie sneller kwetsen dan anders, en hij gaat zelf misschien woorden gebruiken als wapen, of als dekmantel voor zijn eigen angsten. Als hij echter die verlegenheid en het gevoel van tekort schieten eerlijk onder ogen durft te zien, kan hij veel oud zeer genezen, en tegelijkertijd zijn ideeën en denk- en expressievermogen meer diepgang geven.

to top

HOOFDSTUK IV

to top

WELKE DIEPERE LAGEN DE RELATIE IN U ACTIVEERT

to top

1. Basisstructuur van de relatiepatronen binnen uzelf

Uw relatie met Tom heeft wellicht een groter transformerend vermogen dan u beseft. Elke belangrijke band met een ander mens activeert talrijke lagen van de persoonlijkheid, waaronder ook onbewuste en onbekende. Wij brengen in een relatie met een ander allemaal onze eigen dingen en bestaande ideeën mee. In een relatie speelt, behalve de alchemie tussen twee personen, ook ons onbewuste beeld van wat het betekent om man of vrouw te zijn een rol. Deze innerlijke voorstellingen zijn deels gevormd door onze ervaringen met de eerste man en vrouw die we in ons leven ontmoeten - vader en moeder. Belangrijker is misschien nog dat deze beelden ook verborgen waarheden over ons eigen karakter weerspiegelen. Hoe minder we ons bewust zijn van deze diepere aspecten van onszelf, hoe groter de kans dat we ze blindelings - en soms op destructieve wijze - gaan uitleven in onze relaties en gaan projecteren op de ander. Het innerlijke man- en vrouwbeeld dat iedereen met zich meedraagt, vormt in feite een afspiegeling van onze eigen behoeften, verwachtingen en mogelijkheden. Deze beelden kunnen weliswaar gekleurd of zelfs vervormd zijn door ervaringen uit de kindertijd, maar in wezen horen ze bij ons als individu. Ze kennen zowel positieve als negatieve kanten, en het staat ons vrij beide te uiten. Omdat wij mensen van nature complex zijn, met een veelgelaagd karakter, dragen we meerdere van die man- en vrouwbeelden in ons. Daarom kan elke intense relatie die we in ons leven aangaan een ander aspect van onze innerlijke wereld activeren, zodat verschillende relaties ons voor uiteenlopende uitdagingen kunnen stellen en sterk verschillende reacties in ons teweeg kunnen brengen.

Omdat de relatie die u met Tom in het leven heeft geroepen, een onafhankelijk levend wezen is, zal dat zijn uitwerking hebben op de innerlijke wereld van zowel u als uw partner, en zal ze onbewuste beelden van mannelijkheid en vrouwelijkheid in u activeren, op een manier die u misschien niet altijd duidelijk is. U beiden leeft als het ware met een derde persoon, die stilletjes een grote invloed uitoefent op hoe u zich voelt en gedraagt als u samen bent. Dit is de ware alchemistische werking van de relatie, want beiden zult u veranderen door de energieën die tussen u ontstaan. Een aantal daarvan kan heel positief voelen, andere daarentegen kunnen bijzonder verontrustend zijn. Bij interactie tussen mensen is er meestal sprake van een mengeling van beide. Vroeg of laat zal deze relatie waarschijnlijk oude patronen en gevoelens uit uw jeugd naar boven halen, omdat de innerlijke man- en vrouwbeelden die u en Tom in de relatie meebrengen gekleurd zijn door het verleden. Dit geeft u beiden de kans om tot dusver onbenutte mogelijkheden in uzelf te ontdekken en de confrontatie aan te gaan met oud zeer uit uw kindertijd, zodat u de wonden van toen kunt helen. U en uw partner zouden creatief en produktief op de activering van uw innerlijke belevingswereld kunnen inspelen, waarbij u de dingen die u over uzelf te weten komt, gebruikt om uw levenshouding en manier van uiten ingrijpend te veranderen. U kunt natuurlijk ook alles en iedereen de schuld gaan geven van de narigheid die u tegenkomt. U en uw partner kunnen de taart die u samen heeft gemaakt niet terugbrengen tot de ongebakken ingrediënten. Wel heeft u een grote vrijheid om te beslissen hoe u omgaat met wat deze relatie in u wakker roept.

to top

Een praktische en nuchtere inslag

Hoe u als vrouw het begrip "vrouwelijk" ook bewust invult, in uw innerlijk leeft een beeld van de vrouw als actieve bouwer en, aan de schaduwzijde, als helleveeg. De relatie met Tom brengt dit beeld sterk naar boven. In de mythologie wordt het goed weergegeven in de mysterieuze Amazonen - de krijgsvrouwen aan de Zwarte Zee die hun eigen veldslagen leverden en een eigen samenleving stichtten met eigen wetten en gewoonten. De Amazone verbeeldt geen moederfiguur, ook al baarden deze vrouwelijke krijgslieden volgens de overlevering kinderen die ze met toewijding grootbrachten. Ze verbeeldt evenmin een "mannelijke" of "aseksuele" vrouw - in de mythologie is de mooie Amazonenkoningin Penthesilea de minnares van de Griekse held Theseus. De Amazone is een oeroud, archetypisch beeld voor de praktische daadkracht van het vrouwelijk principe. Of u zich daar nu bewust van bent of niet, deze drijfveer om wat te bereiken in de materiële wereld maakt deel uit van uw innerlijke aard. Het is echter mogelijk dat u als kind die energie bij uw moeder gefrustreerd heeft gezien. Ze kon misschien geen carrière maken of iets bereiken in haar beroep, omdat ze de kans niet had of omdat ze te onzeker was. Daarom zou het goed zijn dat u nu zelf uw eigen onbewuste conflicten en onzekerheden rond het thema (materieel) succes, zowel in uw werk als in de relatie, eens goed onder de loep neemt.

Waarschijnlijk heeft u bij uw moeder veel vasthoudendheid, wilskracht en verantwoordelijkheidsgevoel gezien. Ook u beschikt ruimschoots over deze eigenschappen - zelfs al kunt u ze niet helemaal naar buiten brengen. Door het geduld, de realiteitszin en de trouwe zorg die deel uitmaken van uw innerlijk vrouwbeeld bent u in staat toegewijd te werken aan alles wat u in de maatschappij wilt bereiken. Daarom zou het heel goed voor u zijn als u naast uw relatie met Tom een bevredigend beroepsleven zou hebben. Uw moeder is echter misschien in haar ambities gedwarsboomd omdat ze zo'n sterke behoefte had aan zekerheid en omdat ze afhankelijk was van goedkeuring door de groep. Daarom heeft ze zich misschien onbewust kritisch opgesteld tegenover u en uw talenten - niet omdat ze niet van u hield en niet het beste met u voor had, maar omdat ze door haar eigen frustratie gebukt ging onder onbewuste jaloezie. Daardoor is uw zelfvertrouwen wat wankel geworden. Het kan u enorm helpen als u eens goed kijkt in welke opzichten u geen risico's durft te nemen en niet durft uit te testen wat u maatschappelijk waard bent. Als u uw talenten niet benut, komt dat niet omdat u het niet kunt, maar omdat u het niet durft.

Uw innerlijk vrouwbeeld geeft u veel energie en vechtlust, en zoveel behoefte aan drama en avontuur dat uw relatie daar niet volledig aan kan voldoen. Niet omdat er iets aan de relatie zou mankeren, maar omdat geen mens ooit aan alle emotionele en creatieve verlangens van een ander kan voldoen. U heeft een plaatsje in de schijnwerpers nodig en iets dat de moeite waard is om u voor in te zetten. U bent vitaal en inventief genoeg om materieel succes te boeken. Het is echter mogelijk dat u als kind diezelfde vechtlust bij uw moeder gedwarsboomd heeft gezien. Daarom heeft u misschien te maken gekregen met haar onbewuste woede en afgunst, en wel op allerlei bedekte manieren. Hoewel dit geenszins duidt op "slecht" moederschap of gebrek aan liefde, heeft u toch kritiek te verduren gekregen of aan onmogelijke verwachtingen moeten voldoen, en dat kan uw vertrouwen in eigen kunnen hebben ondermijnd. Omdat u een sterke behoefte heeft aan erkenning en waardering voor uw werk, doet u er goed aan om hoog te mikken. Het kan ook nodig zijn helder en objectief te kijken naar uw angst om net zo ingeperkt en gedwarsboomd te worden als uw moeder, want die angst belemmert u om uw ambities effectief te combineren met de emotionele eisen van uw relatie.

to top

De uitdaging van het succes

Uw innerlijk vrouwbeeld laat ook veel rivaliteitszin zien, en daarom is het belangrijk voor u dat u in uw beroep voldoende uitdaging vindt. Daarom is het waarschijnlijk het beste dat u eigen baas probeert te zijn, los van hiërarchische structuren en organisaties die uw initiatief en creatieve verbeeldingskracht verstikken.

U heeft iets theatraals over u. Een rustige, risicoloze baan die wel geld maar geen applaus oplevert is waarschijnlijk niets voor u. U moet op de een of ander manier in de schijnwerpers staan en het is van belang dat u dat kunt buiten uw relatie met Tom. Want als u uw behoefte aan erkenning onderdrukt kunt u wrokkig en jaloers worden als uw partner de roem oogst die u zelf zo graag had willen hebben. Jaloezie - van u op anderen, en van anderen op u - speelt in uw beroep en privéleven waarschijnlijk een grote rol. U heeft waarschijnlijk vooral last van andere vrouwen als concurrent. Waarschijnlijk heeft er tussen u en uw moeder veel onbewuste jaloezie en concurrentie gespeeld, hoewel dat heel goed samen kan gaan met wederzijdse diepe liefde. In uw omgang met andere vrouwen wordt u misschien onbewust teruggeworpen in dat oude patroon; dit kan zowel in uw privéleven spelen als in uw werk. Het meest van al verlangt u naar winnen op een eerlijke manier, door een uniek en eigen doel te bereiken in de wereld, met al het bijbehorende applaus. Zo kunt u het oude zeer genezen en uw zelfvertrouwen herstellen en versterken.

Het dynamische en sterke innerlijke vrouwbeeld dat zo'n belangrijk deel vormt van uw vrouwelijke aard schreeuwt om uitingsmogelijkheden. Alleen dan vindt u de creatieve stimulans en de uitdaging die u nodig heeft om u echt en bevredigd te voelen. Dat sluit geenszins uit dat u voldoening kunt vinden in uw relatie met Tom. Evenmin hoeft u er een agressief of militant sociaal of politiek standpunt voor in te nemen. Het beeld van de Amazone is niet anti-man. Het staat ook niet haaks op de traditionele vrouwelijke waarden. Het voegt wel iets heel positiefs en dynamisch toe aan uw karakter, zodat u een enorme bevrediging kunt vinden in maatschappelijke ambitie en in materiële en creatieve onafhankelijkheid. Als u zich daarin gedwarsboomd voelt, is dat niet omdat de rest van de wereld per se seksistisch zou zijn. Het ligt meer voor de hand dat u onbewust rondloopt met een heel negatief verwachtingspatroon, om wat u heeft gezien als kind. Met uw eigen onbewuste woede kunt u zich veel meer ellende op de hals halen dan met alle vooroordelen waar u in de maatschappij op kunt stuiten bij elkaar. U bent niet de redder van uw moeder. U hoeft ook niet te blijven rondlopen met háár woede en frustratie. Als u met begrip, mildheid en realiteitszin naar deze dingen kunt kijken bent u in staat uw eigen speciale evenwicht te vinden tussen een stabiele relatie en een intens bevredigend beroepsleven.

to top

2. Basisstructuur van de relatiepatronen bij uw partner

Tom draagt ook zijn beelden en reactiepatronen met zich mee die door de relatie wakker worden geroepen. Uw partner is net als u ontvankelijk voor de mogelijkheden tot verandering die de relatie hem geeft. Dat kan gepaard gaan met conflicten en confrontaties met het eigen karakter die niet altijd even prettig zijn. Ook hij kan daardoor intensieve en positieve veranderingen ondergaan.

to top

Het geestelijke krijgt concrete vorm

Hoe uw partner het begrijp "mannelijk" ook bewust invult, in zijn innerlijk leeft een beeld van de man als eeuwig jong en vrij, de man als het lievelingskind der goden. Zijn relatie met u haalt dit beeld sterk naar boven. In de mythologie wordt het goed geportretteerd door de god Hermes, de handige bedrieger, beschermheer van reizigers en zwervers, boodschapper tussen hemel en aarde. Dit beweeglijke, jeugdige beeld beantwoordt weliswaar niet aan meer macho manbeelden of aan het aloude beeld van de man als patriarch, maar het is wel een oeroude, archetypische verbeelding van een van de aspecten van het man-zijn. Het maakt deel uit van de wereld van uw partners innerlijk - of hij zich daar nu bewust van is of niet. De meest positieve kanten van deze innerlijke figuur zijn zijn avontuurlijke geest, zijn listigheid, zijn briljante en eindeloos fantasievolle brein en zijn vermogen om het leven altijd als nieuw en interessant te zien, ongeacht zijn leeftijd en omstandigheden.

Het jeugdige manbeeld in uw partners innerlijk heeft ook iets heel ongrijpbaars en ongezeglijks. Waarschijnlijk is hij er (onbewust) van overtuigd dat de morele grenzen en materiële lasten waaronder de gewone mens gebukt gaat voor hem eigenlijk niet gelden. Hij vindt zichzelf uitzonderlijk. Daarom kan hij niet alleen de beperkingen en verplichtingen van een serieuze relatie slecht verdragen, maar heeft hij bovendien weinig boodschap aan allerlei elementaire groeiprocessen van de mens: ouder worden bijvoorbeeld, of verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die hij in het leven maakt. Ook als hij dergelijke gevoelens niet kent, heeft hij toch de neiging om alsmaar aan de sleur van het gewone leven te willen ontsnappen - door middel van geheime liefdesaffaires, de opwinding van reizen, de glans van roem, de uitdaging van gevaarlijke sporten, of simpelweg een eigen fantasiewereld waarin het een heden (ook deze relatie) nog niet "het echte leven" is, want dat moet immers altijd nog komen! De gemeenschappelijke noemer onder al die vluchtneigingen is eigenlijk een diepe wrok over het feit dat hij maar een gewone sterveling is - de eeuwige jeugd is immers voorbehouden aan een godenkind. Maar uitzonderlijk is Tom wel (al hoeft dat niet te betekenen dat hij ook beter is dan anderen) omdat hij zo'n levendige en veelzijdige fantasie heeft, zo'n ruim hart en zo'n ontembare hang naar plezier en avontuur. Dat hij dit beeld dat in hem leeft niet altijd even goed naar buiten kan brengen komt waarschijnlijk doordat hij als kind zijn vader heeft zien worstelen met het feit dat het leven hem door de vingers glipte.

Waarschijnlijk heeft Tom echter als tegenwicht voor deze idealistische bevlogenheid andere sterke punten ontwikkeld. Misschien heeft hij het hele beeld van de eeuwige jongeling wel uit zijn bewustzijn en zijn leven verbannen omdat het niet goed samengaat met andere aspecten van zijn karakter.

to top

De uitdaging van de concrete werkelijkheid

Er zit ook een kant aan uw partners karakter die heel verantwoordelijk is en sterk is gericht op materiële zekerheid en goedkeuring door anderen. Die kant bezorgt hem misschien een schuldgevoel over zijn hunkering naar verre horizonten, omdat dat "egoïstisch" en "onverantwoordelijk" lijkt. Als hij een manier kan vinden om deze meer aardse kant van zijn mannelijke zelf in evenwicht te brengen met de kleurrijke en avontuurlijke geest van de eeuwige jongeling, kan hij zijn verbeeldingskracht en intuïtie de ruimte geven terwijl hij toch kan genieten van een stabiele relatie met u.

Vermoedelijk wordt hij echter heen en weer geslingerd tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Misschien probeert hij zich door middel van een extreem sterk plichtsgevoel en materiële ambitie te verzetten tegen de in zijn ogen onverantwoordelijke kanten van zichzelf. Eigenlijk komt dat voort uit zijn angst dat hij niet zijn financiële maar zijn emotionele zekerheid zal verliezen. Om het maar heel simpel uit te drukken: in feite vindt hij zichzelf niet goed genoeg, zodat hij veel te gevoelig is voor wat "men" van hem vindt. Dan krijgt de eeuwige jongeling alleen nog maar wat ruimte in de marge, zodat in ieder geval niet zijn materiële en maatschappelijke stabiliteit in gevaar wordt gebracht. Dat leidt onherroepelijk tot frustratie en benauwing, tot somberheid en ontevredenheid. Vermoedelijk heeft hij zijn vader op soortgelijke wijze verscheurd gezien tussen vrij man en huisvader. Hij zit nu met hetzelfde archetypische dilemma. Ook ontdekt hij misschien dat de ongezeglijke, plagerige kant van de eeuwige jongeling in hem moeite heeft met autoriteiten van buitenaf die regels opleggen. Zelfs als hij voor zichzelf een solide maatschappelijke positie opbouwt, blijft de rebel in hem (misschien onbewust) aanschoppen tegen alles wat patriarchale autoriteit vertegenwoordigt - van werkgevers, politie, belastingambtenaren tot conservatieve regering, of andere "vadersurrogaten" die zijn ontluikende vrijheid en creativiteit lijken in te perken. Het is mogelijk dat hij zich in zijn relatie met u de ene keer zelf heel benauwd voelt en dat hij u de andere keer benauwt met een overdreven verantwoordelijke opstelling. Misschien ligt het probleem niet in de relatie zelf maar in een innerlijk conflict dat niets heeft te maken met wie of wat u bent of doet. Hij kan dit probleem aanpakken door zekerheid te ontlenen aan zelfrespect en zelfwaardering, en niet aan dingen van buitenaf.

Het beeld van de eeuwige jongeling in Tom, waarvan Hermes als beschermheer van de reizigers zo'n mooie illustratie vormt, krijgt dus tegenwicht van een stabielere, in aanleg uitermate positieve kracht. Daar kan hij het geduld en het doorzettingsvermogen aan ontlenen om zijn inspiraties in een concrete vorm te gieten, via werk of creatieve ondernemingen die zowel materieel, emotioneel als spiritueel lonend zijn. Deze tegenstelling kan hem ook helpen om in zijn relatie met u de unieke combinatie tot stand te brengen van plezier en opwinding enerzijds en trouw en verantwoordelijkheid anderzijds. Het is misschien wel van belang dat hij accepteert dat hij bij deze beide aspecten van zijn karakter wat water bij de wijn moet doen om ze in harmonie te krijgen. Het zou niet goed voor hem zijn als hij te veel opging in materiële beslommeringen, ook al voelt hij zich daar nog zo zeker bij. Hij heeft ruimte nodig voor spontaniteit. Het zou goed zijn als hij met u een relatie probeerde te creëren met genoeg ruimte voor avontuur, vrijheid, gezamenlijke creatieve activiteiten en de mogelijkheid tot verandering en groei. Aan de andere kant is een te grote ongebondenheid ook niet goed voor hem, want hij heeft de geborgenheid nodig van een stabiel huiselijk leven, in welke vorm dan ook.

Het archetypische beeld van Hermes, eeuwig jong, beschermheer van reizigers en zwervers, ligt diep verankerd in uw partners innerlijk en bepaalt voor een groot deel wat voor man hij is - zowel in zijn relatie met u als daarbuiten. Het is een enorm creatieve geest, die zijn leven visie, enthousiasme en onverwoestbare hoop kan geven, ondanks het feit dat hij misschien niet optimaal geschikt is voor een traditioneel gezinsleven. Hij heeft weliswaar een zekere mate van verantwoordelijkheid en structuur nodig om die geest in zijn innerlijk vorm en vaste grond onder de voeten te geven, maar hij moet ook naar hem luisteren als hij ruimte vraagt om te kunnen ademhalen. Als hij hem uitingsmogelijkheden kan geven - in de relatie, zijn werk, zijn vrije tijd - zodat de creatieve geest in zijn binnenste zijn vleugels kan uitslaan en kan dromen, zal Tom merken dat dat de stabiele structuren die hij heeft opgebouwd niet omver hoeft te gooien. Maar als uw partner hem negeert of onderdrukt, zal hij via zijn eigen onbewuste handelen wel zijn wereld onderuit halen, of zijn frustratie kenbaar maken in depressies of psychosomatische symptomen. Als hij daarentegen de geest van Hermes wel toelaat maar niet het tegenwicht geeft van een praktische, realistische houding en discipline, zal hij alsmaar rusteloos op zoek blijven, zonder concrete vorm of echte produktiviteit, eeuwig op jacht naar de wijkende toekomst. Maar indien hij die geest enigszins in toom weet te houden zonder hem te verstikken - dan is alles mogelijk.

to top

HOOFDSTUK V

to top

TOT SLOT

Veel psychologen en toneelschrijvers, dichters en romanschrijvers hebben ons er door de eeuwen heen steeds weer op gewezen dat wij ons zonder relaties nooit van onszelf bewust kunnen worden. We hebben de ander nodig om ons als het ware een spiegel voor te houden, zodat we kunnen zien wie wij werkelijk zijn, of dat nu gaat om het oppervlakkige niveau van bijvoorbeeld ons imago of om het diepe niveau van de kern van ons wezen. Plato heeft geschreven dat we in het gelaat van de geliefde een glimp kunnen opvangen van de goden die over onze eigen ziel heersen - en wij zouden daaraan toe kunnen voegen dat we er ook iets van onze persoonlijke duivels in kunnen zien. Geen enkele horoscoop, of dat nu de vakkundige uitleg van een individuele astroloog betreft of de wat beperktere mogelijkheden van een computerduiding, kan ons ooit vertellen of we ons al dan niet met een bepaalde persoon moeten inlaten. Evenmin kan een horoscoopduiding ons vertellen of de relatie "goed" of "slecht" is, en of de band zal blijven bestaan. Want uiteindelijk legt ook de meest zorgvuldige psychologische en astrologische voorspelling het af tegen de keuzevrijheid, de creativiteit en de dwanghandeling van de mens. Maar als we inzicht verwerven in de redenen waarom we ons tot een ander voelen aangetrokken, in wat we met die ander scheppen, en hoe dat ons verandert, krijgen we gereedschap in handen voor meer keus en creativiteit, en minder dwanghandelingen. Als een relatie diepgang heeft en gelegenheid tot verandering biedt, zal ze ons vroeg of laat ook pijn doen - met name de pijn die wordt veroorzaakt door afstand doen van een oud en versleten zelfbeeld. Als wij kunnen inzien dat wij alleen in het lichaam van onze moeder werkelijk kunnen genieten van twee harten die slaan als één, kunnen we onze relaties zowel realistisch als idealistisch benaderen. De alchemisten uit de middeleeuwen wisten dat het goud dat zij zochten menselijk goud was, geen metaal. Als wij iets van hun visie kunnen herontdekken voor onszelf, zal dat ons helpen dat grootse en mysterieuze werk te volbrengen: houden van een ander mens. to top

APPENDIX

to top

Het uitgangspunt van de relatiehoroscoop

Liz Greene heeft de relatiehoroscoop ontwikkeld op basis van haar praktijkervaring met cliënten die behoefte hadden aan astrologisch inzicht in hun persoonlijke relatie. Dat waren merendeels cliënten die al geruime tijd in een bepaalde relatie zaten (vrijwel nooit korter dan twee jaar) en die dus het romantische, roze-wolk-begin achter de rug hadden en de fase van diepere en meer realistische omgang met elkaar hadden bereikt. In dat stadium zijn de donkere kanten van de beide persoonlijkheden al aan het licht gekomen, evenals de problemen en conflicten die dat met zich meebrengt. En juist dan ontstaat vaak de behoefte aan meer inzicht in de wisselwerking die er speelt.
Het is mogelijk dat de beide partners niet even veel belangstelling hebben voor een astrologische analyse van hun relatie. Misschien staat een van beiden er wel heel sceptisch tegenover. Maar kennelijk heeft een partner wel belangstelling, en in dit geval bent u dat. Misschien wilt alleen u een astrologisch consult om uw relatie met Tom te bespreken. Met dat uitgangspunt is de relatiehoroscoop dan ook geschreven: u wordt aangesproken als degene die om de analyse heeft gevraagd, en naar Tom wordt verwezen als de derde partij, als "uw partner". Zo richt de relatiehoroscoop zich maar tot een van beide partners. Maar de inhoud betreft de beide partners wel in gelijke mate.

Als u uw relatiehoroscoop met Tom wilt delen, kunt u hem voorstellen dat hij de tekst leest met dit gegeven in gedachten. Mocht dat echter lastig zijn voor u en uw partner, dan kunt u een tweede versie bestellen waarin de tekst is aangepast zodat die zich nu richt tot Tom. In die versie wordt er dan naar u verwezen als de partner.
Om deze omgedraaide, tot Tom gerichte versie van de relatiehoroscoop te ontvangen, is het voldoende om het volledige nummer van uw huidige relatiehoroscoop op te geven en daar de bestelcode TRPH aan toe te voegen. U treft dat nummer aan onderaan het venstertje op de titelpagina, en verder ook linksonder op iedere bladzijde.
Dit tweede rapport is verkrijgbaar voor een ongelooflijk gereduceerde prijs (en die hangt af van het land waar u bestelt).

to top

Astrologische techniek

De relatiehoroscoop wordt gemaakt op basis van drie afzonderlijke horoscopen: de geboortehoroscoop van u, die van uw partner, en een derde, composiet- horoscoop, die berekend wordt volgens de midpuntmethode. Om vervolgens de verklarende tekst op te stellen, wordt er gebruikt gemaakt van de volgende astrologische gegevens: de wederzijdse aspecten tussen de twee geboortehoroscopen, de belangrijkste thema's uit de composiethoroscoop, aspecten tussen de composiethoroscoop en de twee geboortehoroscopen, en bepaalde thema's in de beide geboortehoroscopen die door de horoscoop van de partner of de composiethoroscoop worden geactiveerd.

to top

Literatuur

De relatiehoroscoop neemt veel elementen uit de beide geboortehoroscopen in beschouwing, maar richt zich uiteraard speciaal op de elementen die van belang zijn voor relatiepatronen. Misschien heeft u na het lezen van de relatiehoroscoop ook belangstelling voor een meer uitgebreide analyse van uw eigen karakter die zich niet speciaal op de relatie richt maar werkt vanuit een breder perspectief. In dat geval kunnen we u de
PSYCHOLOGISCHE HOROSCOOPANALYSE
van Liz Greene aanbevelen (ook bij ons verkrijgbaar).

Aanbevolen astrologische literatuur in verband met relaties:

"Liefde in de sterren" (Ned. vert. van "Astrology for Lovers") door Liz Greene. Een amusante maar diepgaande kijk op de tekens van de dierenriem, met nadruk op hun karakteristieke gedrag in relaties.

"Samenspel" (Ned. vert. van "Relating") door Liz Greene. Een combinatie van astrologie en dieptepsychologie die een uiterst verhelderende kijk op relaties oplevert.


Astrologische data gebruikt voor Relatie horoscoop
voor Rita Wilson (vrouwelijk)
geboortedatum 26 oktober 1956 kloktijd: 9:03
in Los Angeles, CA (US) U.T: 17:03
118w15, 34n03 sterrentijd: 11:30:10

PLANEETSTANDEN
planeet teken graad
Zon Schorpioen 3°15'36 in huis 11
Maan Leeuw 2°43'06 in huis 8
Mercurius Weegschaal 22°15'36 in huis 11
Venus Maagd 23°54'53 in huis 10
Mars Vissen 14°51'01 in huis 3
Jupiter Maagd 22°53'06 in huis 10
Saturnus Boogschutter 1°39'52 in huis 12
Uranus Leeuw 6°51'50 in huis 8
Neptunus Schorpioen 0°16'24 in huis 11
Pluto Maagd 0°07'22 in huis 9
Maanskn.(t) Schorpioen 29°16'40 in huis 12
Cheiron Waterman 6°30'23 in huis 2

HUIZENVERDELING (Placidus)
Ascendant Boogschutter 8°37'53
2de huis Steenbok 10°29'32
3de huis Waterman 16°22'37
Imum Coeli Vissen 21°52'44
5de huis Ram 22°14'53
6de huis Stier 17°05'18
Descendant Tweelingen 8°37'53
8ste huis Kreeft 10°29'32
9de huis Leeuw 16°22'37
Medium Coeli Maagd 21°52'44
11de huis Weegschaal 22°14'53
12de huis Schorpioen 17°05'18

en Tom Hanks (mannelijk)
geboortedatum 9 juli 1956 kloktijd: 11:17
in Concord, CA (US) U.T: 18:17
122w02, 37n59 sterrentijd: 05:19:30

PLANEETSTANDEN
planeet teken graad
Zon Kreeft 17°28'36 in huis 10
Maan Leeuw 9°51'55 in huis 11
Mercurius Kreeft 5°47'20 in huis 10
Venus Tweelingen 22°50'10 in huis 10
Mars Vissen 17°20'09 in huis 6
Jupiter Maagd 0°21'39 in huis 12
Saturnus Schorpioen 26°30'56 in huis 3
Uranus Leeuw 1°39'14 in huis 11
Neptunus Weegschaal 27°38'41 in huis 2
Pluto Leeuw 26°59'36 in huis 12
Maanskn.(t) Boogschutter 7°31'51 in huis 3
Cheiron Waterman 10°14'54 in huis 5

HUIZENVERDELING (Placidus)
Ascendant Maagd 21°45'30
2de huis Weegschaal 17°37'28
3de huis Schorpioen 17°42'04
Imum Coeli Boogschutter 20°41'40
5de huis Steenbok 23°54'33
6de huis Waterman 24°40'18
Descendant Vissen 21°45'30
8ste huis Ram 17°37'28
9de huis Stier 17°42'04
Medium Coeli Tweelingen 20°41'40
11de huis Kreeft 23°54'33
12de huis Leeuw 24°40'18

Gemeenschappelijke composiet horoscoop

PLANEETSTANDEN
planeet teken graad
Zon Maagd 10°22'06 in huis 11
Maan Leeuw 6°17'30 in huis 10
Mercurius Leeuw 29°01'28 in huis 10
Venus Leeuw 8°22'32 in huis 10
Mars Vissen 16°05'35 in huis 5
Jupiter Maagd 11°37'23 in huis 11
Saturnus Schorpioen 29°05'24 in huis 2
Uranus Leeuw 4°15'32 in huis 9
Neptunus Weegschaal 28°57'33 in huis 12
Pluto Leeuw 28°33'29 in huis 10
Maanskn.(t) Boogschutter 3°24'16 in huis 2
Cheiron Waterman 8°22'39 in huis 4

HUIZENVERDELING (Placidus)
Ascendant Schorpioen 0°11'42
2de huis Schorpioen 29°03'30
3de huis Steenbok 2°02'20
Imum Coeli Waterman 6°17'12
5de huis Vissen 8°04'43
6de huis Ram 5°52'48
Descendant Stier 0°11'42
8ste huis Stier 29°03'30
9de huis Kreeft 2°02'20
Medium Coeli Leeuw 6°17'12
11de huis Maagd 8°04'43
12de huis Weegschaal 5°52'48