Relatie horoscoop

voor Angelina Jolie, geboren op 4 juni 1975
en Brad Pitt, geboren op 18 december 1963
Tekst van Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2015
ETPH 6212.502-5, 24.2.15
INHOUDSOPGAVE

I. Inleiding

De alchemie van de relatie

II. Wat u samenbrengt

Een eerste blik * Innerlijke botsing tussen realisme en verbeeldingskracht

Gevoelens en hartstochten * Onstilbare verlangens * Een gevoel van veiligheid

Het mentale * Een feest zonder einde * Zolang er leven is, is er hoop * In een heteluchtballon * Op de achtbaan * Aanvulling en conflict * Vuurwerk

Uitdaging en conflict * Wederzijdse therapie * Communicatieproblemen

III. De essentie van uw relatie

Uw relatie als een onafhankelijk wezen * Ragfijn droomspinsel * Mistlampen aan * Een subtiele dialoog

Uw relatie en uzelf * Uw gevoelens en hartstochten worden geraakt * Thuiskomen * Liefde doet pijn * Zeggen wat u meent en menen wat u zegt * Uw creatieve expressie wordt geprikkeld * Ook u kunt om het leven lachen * Hemelbestormende activiteiten * Geestelijk ontwaken * Eeuwige ruzie

Uw relatie en uw partner * De gevoelens van uw partner worden ook diep geraakt * Daadkracht * Thuis voelen * Van zichzelf leren houden * Uw partners geest ontwaakt * Oeverloos * Leren lachen * Sterke effecten op het innerlijk van uw partner * Innerlijke vernieuwing

IV. Welke diepere lagen de relatie in u activeert

Basisstructuur van de relatiepatronen binnen uzelf * Zelfopoffering als zegen en vloek * Martelares tegen wil en dank

Basisstructuur van de relatiepatronen bij uw partner * Eeuwig jong van binnen

V. Tot slot

Appendix

Het uitgangspunt van de relatiehoroscoop * Astrologische techniek * Literatuur

to top

HOOFDSTUK I

to top

INLEIDING

to top

De alchemie van de relatie

"De ontmoeting van twee persoonlijkheden is als het samenvoegen van twee verschillende chemische substanties: vindt er een verbinding plaats, dan zijn ze beide veranderd."
- C.G. Jung

Als we een taart willen bakken, wegen we eerst de juiste hoeveelheden van de afzonderlijke ingrediënten af - bloem, boter, eieren, suiker, melk. Als deze dan op een bepaalde manier worden gemengd en bij een bepaalde temperatuur worden gebakken, ontstaat er iets volkomen nieuws. De chemische samenstelling van de ingrediënten heeft zich onherroepelijk gewijzigd. De taart ruikt anders, oogt anders en smaakt anders dan elk van de afzonderlijke ingrediënten die we er vóór het bakken hebben ingedaan. En door een wonderbaarlijk proces, dat een scheikundige misschien wel zou kunnen verklaren maar dat de bakker van de taart zelf meestal niet begrijpt, heeft er een verandering plaatsgevonden die wel tovenarij lijkt. Sommige ingrediënten geven, op de juiste wijze verwerkt, een verrukkelijk resultaat. Bij andere ingrediënten is het resultaat weliswaar te eten, maar niet echt bijzonder. En bij weer andere, die in het kookboek misschien fantastisch klinken, krijg je een van die misbaksels die je doen besluiten de volgende keer maar liever een ander recept te proberen. En het is nog wonderlijker dat de een de ene taart heerlijk vindt en de andere vreselijk, terwijl het bij andere mensen weer net andersom is - en niemand weet eigenlijk precies waarom.

Relaties tussen mensen zijn nog veel raadselachtiger dan wat er in de oven met een taart gebeurt. Een scheikundige kan nog veranderingen waarnemen in de moleculaire structuur van eieren en bloem, maar een psycholoog zal onze interactie met anderen nooit tot een wetenschappelijke formule kunnen terugbrengen. In de kern van iedere relatie leeft een groot mysterie. Nooit zullen we volledig kunnen verklaren waarom we nu juist met deze ene persoon samen zijn en niet met die andere. Toch is het principe in wezen hetzelfde als bij het taartbakken. Men neme als ingrediënten twee afzonderlijke mensen. Men voege ze samen in de mengkom van een intieme relatie. Men voege er nog een snuf intellectuele uitwisseling bij, alsmede de druk van de tijd en de dagelijkse gang van zaken, dan nog een scheut idealisme en een mespunt inspiratie, men roere nog eenmaal krachtig en zette het geheel in de oven - de oven van seksuele verlangens, emotionele behoeften, conflicten - , en door een wonderbaarlijke alchemie ontstaat er dan een nieuw wezen, met een eigen levenskracht, intelligentie en visie, en een eigen identiteit, die volkomen anders is dan de beide mensen die het hebben voortgebracht: uw relatie.

Nog raadselachtiger is het effect dat dat nieuwe wezen heeft op het karakter en de ontwikkeling van de betrokken personen. Op zijn best laat het transformerende effect van de relatie de beide personen groeien en bloeien. Op zijn slechtst lijden beiden eronder. Ook kan de relatie voor de ene partner heel gezond zijn, terwijl de ander hem weliswaar aangenaam kan vinden, maar er niet wel bij vaart. Sommige mensen brengen het slechtste in ons naar boven, andere mensen het beste. En dat hoeft niet per se verband te houden met hoe een partner ons behandelt. Bepaalde zwakheden kunnen ons bij de ene persoon met medelijden vervullen, terwijl we voor diezelfde zwakheden bij een ander alleen maar minachting of woede kunnen voelen. In de ene relatie kunnen we onze talenten en vaardigheden helemaal uitleven, terwijl ze in een andere relatie maar niet aan bod lijken te komen, ook al onderneemt in geen van beide gevallen de partner daadwerkelijk iets om ons te stimuleren of tegen te werken. Soms kan zelfs een diepe liefde tussen twee mensen niet voorkomen dat het zelfvertrouwen en het enthousiasme bij de een of bij allebei geleidelijk aan wordt ondermijnd. Soms blijven mensen die nooit goed bij elkaar hebben gepast en elkaar ongelukkig maken op raadselachtige wijze hun hele leven bij elkaar. Anderen worden onverklaarbaar uit elkaar gedreven, ook al hebben ze nog zoveel gemeen, zijn ze nog zo diep aan elkaar gehecht en proberen ze nog zo oprecht om de relatie in stand te houden. Veel relaties mislukken door onbedoelde destructieve daden van beide partners, terwijl inzicht en gemeenschappelijke inspanning de relatie hadden kunnen redden of zelfs radicaal veranderen. Ook zijn er veel relaties die ondanks zulke inzichten of inspanningen op onverklaarbare wijze gewoon niet werken. Elke relatie bestaat uit talrijke "ingrediënten", bewuste en onbewuste. Hoe diepgaand we onszelf en onze partner ook analyseren, soms zullen we moeten accepteren dat er in onze relatiepatronen een grotere of hogere intelligentie aan het werk is. Wat echter ook de aard en het verloop van een relatie moge zijn, als er - zoals Jung het uitdrukt - "een verbinding plaatsvindt", zullen beide mensen daarna nooit meer zijn als voorheen.

to top

HOOFDSTUK II

to top

WAT U SAMENBRENGT

Wanneer we ons tot iemand aangetrokken voelen, is dat zelden zo simpel als we ten tijde van de eerste fascinatie wellicht menen. Misschien bewonderen we iemands knappe gezicht, diens gevoelvolle blik, mooie lijf of gracieuze manier van bewegen. Of we voelen ons aangetrokken tot het gevoel voor humor van die persoon, de intelligentie, de persoonlijke uitstraling of het zelfvertrouwen. Maar wat we ook van die ander het eerst ervaren, het is slechts het topje van een heel grote en veelgelaagde ijsberg. U en Brad zijn twee afzonderlijke individuen, twee volkomen verschillende "scheikundige eenheden" en elk van u brengt een eigen persoonlijkheid binnen in de alchemie van uw relatie, met eigen unieke gaven, eigenschappen en conflicten. Maar wat is nu de bijzondere aantrekkingskracht? Wat heeft u samengebracht? George Bernard Shaw, die aan het eind van zijn leven heel cynisch stond tegenover relaties, heeft verliefdheid eens omschreven als de misplaatste overtuiging dat de ene persoon werkelijk van de ander verschilt. De meesten van ons zullen het daarmee niet eens zijn, tenzij we door slechte ervaringen diep en misschien wel ziekelijk verbitterd zijn geraakt. Mensen zijn immers uniek en niet onderling inwisselbaar. Tussen u en Brad bestaat een unieke wisselwerking. Op sommige gebieden begrijpt u elkaars aard misschien instinctief en past u goed bij elkaar. En daarom voelen we ons vaak ook aangetrokken tot die ander: die lijkt datgene te belichamen wat we het meest bewonderen en nodig hebben. Toch zal er in uw relatie, zoals in alle relaties, naast aantrekkingskracht onvermijdelijk sprake zijn van wrijvingen en tegenstellingen, en moeten u en uw partner zich neerleggen bij een zekere mate van aanpassing en compromis om als paar te kunnen functioneren. En op een dieper niveau kunt u bij elkaar uitermate gevoelige onbewuste zaken raken, zodat er emoties en reacties loskomen die u beiden verbaasd doen staan. "Maar dat heb ik nooit van hem geweten," zegt u later misschien. Of misschien wist u het eigenlijk wel, maar was uw instinctieve weten in de roes van het eerste begin op de achtergrond geraakt.

to top

1. Een eerste blik

We zullen eerst kijken naar wat u bij elkaar heeft gebracht. In dit eerste overzicht ziet u misschien dat u wordt aangetrokken door een temperament dat u al eerder in andere relaties bent tegengekomen. Dat komt omdat wij allemaal in de ander datgene zoeken waarvan we het gevoel hebben dat we het zelf missen, en als de ene relatie ons dat niet heeft kunnen geven, zullen we het in de volgende relatie opnieuw zoeken. Maar de band met uw partner is uniek, want u en Brad zijn individuen met een wisselwerking die u alletwee uiteindelijk sterk kan veranderen.

to top

Innerlijke botsing tussen realisme en verbeeldingskracht

Er leeft in u een spanning tussen uw behoefte aan zekerheid en de meer romantische en idealistische kant van uw karakter. Daarom zult u waarschijnlijk een zekere mate van conflict in de relatie met Brad inbrengen, al was het alleen maar omdat u zo heen en weer wordt geslingerd tussen de realiteit en uw droom van de liefde. De meer aardse kanten van uw persoonlijkheid vragen om stabiliteit en duurzaamheid. Maar als u teveel routine en structuur in de relatie probeert te brengen, begint u zich rusteloos en gevangen te voelen, alsof er iets van de oorspronkelijke romantische opwinding verloren is gegaan. En als er anderzijds teveel onvoorspelbaarheid in de relatie zit, begint u zich onveilig en bedreigd te voelen. Waarschijnlijk is dat voor uzelf even verwarrend als voor uw partner, want het gaat hier om tegenstrijdige behoeften die elkaar onderling uitsluiten. Het is van belang dat u het probleem niet probeert op te lossen door dan maar een kant van uw karakter helemaal te onderdrukken ten behoeve van de andere kant.

Want u heeft gewoon allebei de kanten nodig, en samen zult u moeten zoeken naar een manier van leven die weliswaar voldoende betrouwbaarheid biedt, maar die ook ruimte laat voor avontuur en opwinding die de routine af en toe mogen verstoren. Als u de meer bezadigde kant van uw aard zou afwijzen uit angst gevangen te raken in grauwe alledaagsheid, bestaat het risico dat u Brad als het ware dwingt om die praktische kanten van de relatie voor zijn rekening te nemen. Dat zou deprimerend zijn voor hem, en u afsnijden van de gevoelens van echte zekerheid binnen uzelf. Als u anderzijds uw aangeboren romantische kant zou onderdrukken uit behoefte aan zekerheid, kunt u uw partner verstikken en hem dwingen die onvoorspelbare kanten van uw karakter uit te leven. Indien u kunt leren leven met uw eigen tegenstrijdigheden, en zorgt dat er voor beide kanten van uzelf ruimte is binnen de relatie, zullen u en uw partner kunnen genieten van alle aspecten die uw band te bieden heeft.

to top

2. Gevoelens en hartstochten

De invloed die u en Brad op elkaar hebben wordt het duidelijkst zichtbaar in de manier waarop u elkaars emoties en begeertes aanwakkert. Een dergelijke activering van hartstocht en gevoel hoeft niet altijd aangenaam of harmonieus te zijn. Maar zelfs als er sprake is van conflict, geeft dat uw relatie wel kracht en energie.

to top

Onstilbare verlangens

U valt op het uiterlijk van uw partner, om het maar eens simpel uit te drukken. U voelt waarschijnlijk een heel sterke seksuele begeerte voor elkaar. Waarschijnlijk bent u degene die de relatie op gang heeft gebracht. De intensiteit van uw verlangen vormt, samen met uw romantische idealisme, voor hem een bron van energie. U geeft hem levenskracht, en uw bewondering sterkt hem in de uiting van zijn aangeboren warme ruimhartigheid. Dit ongecompliceerde en directe in uw relatie, en de mogelijkheden die dit biedt voor seksuele harmonie, vormt een positief tegenwicht voor eventuele conflicten, want het is een sterke fysieke aantrekkingskracht met een blijvend karakter.

to top

Een gevoel van veiligheid

U voelt waarschijnlijk veel warmte en genegenheid voor Brad, met name voor de levendige en enthousiaste wijze waarop hij laat zien aan de buitenwereld. De persoonlijkheid waar hij naar streeft vindt bij u een sterke weerklank, en maakt dat u hem steun en geborgenheid wilt bieden. Het is een wisselwerking die u bij tijd en wijle heel dicht tot elkaar brengt, zodanig zelfs dat u een van die paren zou kunnen worden waarbij de partners op elkaar gaan lijken, tot in hun kleding en manieren en gewoonten toe. Het gevoel van veiligheid en zekerheid dat u uw partner geeft zal waarschijnlijk ook een intens soort genegenheid creëren, zowel geestelijk als lichamelijk. Uw loyaliteit en bereidheid zich in te zetten voor hen die u na staan geven hem het gevoel als individu effectiever te functioneren, en aantrekkelijker en begerenswaardiger te zijn. Het gevoel van warmte en genegenheid dat u bij elkaar oproept is een van de plezierigste kanten van uw relatie.

to top

3. Het mentale

U en Brad hebben een dynamische uitwerking op elkaar. Niet alleen omdat uw gevoelens en hartstochten worden aangewakkerd, maar ook omdat de relatie u beiden stimuleert en verruimt op het verstandelijke en geestelijke vlak. Een dergelijke intellectuele, spirituele en creatieve stimulans kan soms wel eens een aantasting van reeds bestaande opvattingen betekenen, en dat kan tot meningsverschillen en conflicten leiden. Maar uiteindelijk betekent het dat u elkaars begrip en visie verruimt, en dat er bij elk van u talenten en vaardigheden tot ontwikkeling kunnen komen die in het verleden niet of nauwelijks aan bod zijn geweest.

to top

Een feest zonder einde

Door iets in de dramatische en energieke kanten van uw partners persoonlijkheid voelt u een oprechte genegenheid voor hem. Hij wekt in u een grote tolerantie en edelmoedigheid. U wilt hem graag het allerbeste van uzelf geven. Er zit oprecht respect en ware bewondering in uw gevoel voor hem. Zelfs al zou er geen sprake zijn van een liefdesband, dan voelde u waarschijnlijk instinctieve vriendschap. Brad lijkt ook uw hoop en uw vertrouwen in de toekomst en in uw eigen mogelijkheden te versterken. Uw behoefte aan creatieve expressie zal door het samenzijn met hem waarschijnlijk meer ruimte en vorm krijgen. U kunt ook samen lachen, want uw partner stimuleert uw gevoel voor humor en is daar ook zelf een dankbaar publiek voor. Welke conflicten zich er ook tussen u mogen voordoen, de positieve energie en het enthousiasme die u in elkaar wekt kan u beiden uw problemen leren hanteren vanuit een meer constructieve instelling.

to top

Zolang er leven is, is er hoop

Uw aangeboren originaliteit en esprit wekken bij uw partner grootmoedige, ronduit nobele gevoelens. Zonder dat u daar uw best voor hoeft te doen, wekt u in hem de wens het beste van hemzelf voor de relatie in te zetten. Ook maakt u in hem een optimisme over de toekomst wakker. U verruimt zijn horizon en geeft hem een groter vertrouwen in zichzelf en zijn mogelijkheden. Het lijkt wel alsof u behalve zijn gevoel ook zijn geest aanspreekt. De vriendschap en het wederzijdse respect in uw band maken u allebei tot een beter mens. Brad brengt op zijn beurt visie en zin in uw leven, want zijn avontuurlijke en creatieve geest geven u het gevoel dat het leven met hem groter, ruimer en interessanter is. U brengt verfijnde en idealistische gevoelens bij elkaar naar boven, evenals de diepe spirituele overtuiging dat het leven in wezen goed is en loopt zoals het lopen moet. Al kan dit u beiden soms misschien wat te hoogdravend maken, het is ook zeker zo dat u zelden het gevoel zult hebben dat het u aan plezier, avontuur of hoop ontbreekt.

to top

In een heteluchtballon

De uitwisseling van energie tussen u en Brad is heel vitaal en inspirerend. U doet elkaar ontvlammen op seksueel gebied, en vuurt elkaar ook aan in uw toekomstplannen en toekomstdromen. Als u samen bent lijkt het wel alsof u plots begint te denken aan alle dingen die u samen zou kunnen doen, alle reizen die u zou kunnen maken, en er lijkt zich een opwindende toekomst met eindeloze mogelijkheden voor u te ontvouwen. Met uw aangeboren moed en enthousiasme wakkert u uw partners behoefte om zijn horizon te verruimen aan. Hij begrijpt intuïtief want u van het leven wilt. Ook stimuleert u zijn warmte en edelmoedigheid. Wat u ook nastreeft, u zult in hem altijd een loyale steunpilaar vinden, die oprecht het beste met u voor heeft en in u gelooft. U wordt op uw beurt aangevuurd door zijn avontuurlijke geest en verbeeldingskracht, en iets in hem maakt dat u zich met al uw kracht wilt inzetten voor de relatie en uw eigen doelstellingen. Samen komt u tot grootse toekomstdromen, die soms wat al te buitensporig kunnen zijn, wat u roept ook elkaars neiging tot overdrijven en eigenzinnigheid wakker. Maar het optimisme en het vertrouwen dat u tegelijkertijd in elkaar naar boven brengt, zorgen ervoor dat u soepeltjes over eventuele teleurstellingen heen stapt en weer nieuwe energie vindt voor een nieuwe poging en nieuwe hoop.

to top

Op de achtbaan

De aantrekkingskracht tussen u draait gedeeltelijk om de elektriserende wisselvalligheid en de mentale prikkel die u in het leven van uw partner brengt. Dat kan wel eens erg onrustig zijn, maar toch is het een belangrijk onderdeel van uw aantrekkingskracht op elkaar. Er is iets in uw karakter, iets in uw hoge idealen en sterke drang tot perfectie, dat Brad opwindt en fascineert. U ontsluit voor hem facetten van het leven en van zijn eigen aard waar hij tot dusverre waarschijnlijk nog niet zo aan toe was gekomen. U voelt zich op uw beurt aangetrokken tot de originaliteit en esprit waarvan hij zich misschien zelf niet eens zo bewust is, maar die u onweerstaanbaar aanlokken. Maar uw partner vindt het misschien niet altijd even prettig dat deze meer onconventionele kant van zijn aard zo naar boven wordt gehaald. Het gevoel zich in een wereld van onbekende ideeën en ervaringen te begeven, kan zelfs sterke angstgevoelens bij hem oproepen. Deze angst is een natuurlijke menselijke reactie op verandering. Het is hoogstwaarschijnlijk zo dat u, al of niet met opzet, uiteindelijk een soort katalysator zult vormen voor grote veranderingen in zijn kijk op de wereld en zijn wijze van zelfexpressie. Het is misschien goed dat Brad zich meer bewust wordt van zijn neiging zich uit angst abrupt en geforceerd terug te trekken.

Het onvoorspelbare dat u samen ervaart kan tot crisis en uiteengaan leiden, omdat u elkaar beurtelings aantrekt en afstoot. Maar als u en uw partner inzien dat dit eigenlijk datgene is wat u alletwee nodig heeft in uw leven, en dat u elkaar kunt helpen bevrijden van heel wat versleten opvattingen en oude, zinloos geworden gewoonten, zult u beiden in staat zijn deze wederzijdse uitdaging met vertrouwen in uzelf en elkaar het hoofd te bieden.

to top

Aanvulling en conflict

U en uw partner zijn geboeid maar ook geïrriteerd door elkaar omdat u zo sterk van elkaar verschilt. Uw wezenlijke opvattingen en kijk op het leven zijn zodanig anders dat ze zowel met elkaar botsen als elkaar aanvullen. Uw aangeboren redelijk en beschaafd karakter zal vaak botsen met wat u ervaart als de buien van lompheid en egocentriciteit van uw partner. Ondanks de spanningen die vanwege uw verschillende temperament bij tijd en wijle tussen u de kop op zullen steken, is er ook sprake van veel aantrekkingskracht en bewondering. Beiden brengt u iets naar buiten wat de ander moet leren. Het zou goed zijn als u verdraagzamer leerde zijn tegen elkaar. Want de doelstellingen en opvattingen van de een kunnen weliswaar voor hem of haar de juiste zijn, maar hoeven nog niet goed te zijn voor de ander. Als u elkaar probeert te "bekeren" zal dat alleen maar de aantrekkingskracht tussen u teniet doen.

to top

Vuurwerk

De opwinding die u bij elkaar wekt, gaat gepaard met veel wrijving, conflict en competitiedrang. Als u het beste van uw relatie wilt maken, is het misschien geen slecht idee dat u waardering leert opbrengen voor een fikse ruzie zo nu en dan. Er is sprake van hoogspanning tussen u beiden, en dat kan op seksueel terrein fantastisch uitwerken, maar uw directe en energieke aanpak om te bereiken wat u wilt, staat op de een of andere manier haaks op de aangeboren behoedzaamheid van uw partner. Zonder dat u er iets aan kunt doen, zult u waarschijnlijk botsen zelfs als u dezelfde dingen wilt, alleen maar omdat u die dingen wilt op zo'n verschillende manier. Eigenlijk is er tussen u gewoon sprake van een wilsconflict, waarbij u allebei probeert te bewijzen dat u sterk genoeg bent om zich tegenover de vermeende agressie van de ander staande te houden. U en Brad geven elkaar veel energie, zowel seksueel als wat uw doelstellingen en ambities betreft. Maar vaak zal die energie besteed worden aan onderlinge rivaliteit. Als het u lukt het allemaal niet zo persoonlijk op te vatten, zult u veel leren over tolerantie. Maar als u en uw partner samen zijn, lijkt uw vermogen om kalm en bezonnen te blijven als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Mocht u voorheen problemen gehad hebben met het openlijk uitvechten van conflicten, dan geeft deze relatie u een uitstekende kans om te zien hoe belangrijk en positief het kan zijn om de lucht van tijd tot tijd te zuiveren met een fikse ruzie. U kunt leren om niet bang te zijn voor gezonde woede en rivaliteit. Wel zult u moeten leren omgaan met uw eigen sterke innerlijke emoties en die van uw partner. Als u zich inhoudt om confrontaties uit de weg te gaan, kunt u merken dat u geleidelijk aan een enorm reservoir aan wrok opbouwt. En als dat dan uiteindelijk naar buiten breekt, gebeurt dat met veel meer agressie en narigheid dan nodig is.

to top

4. Uitdaging en conflict

Zoals uit de uitleg hierboven blijkt, hebben u en Brad in veel opzichten een positief en stimulerend effect op elkaar. Zelfs als er sprake is van wrijving, is dat eerder prikkelend dan drukkend. Maar in elke relatie is ook sprake van dieperliggende niveaus. De onbewuste wisselwerking tussen twee mensen kan heel anders zijn dan wat ze bewust ervaren. Men zou kunnen zeggen dat u in de huiskamer openlijk een toneelstuk opvoert, maar dat er in de kelder nog een heel ander, veel verontrustender drama plaatsvindt - waarvan dan af en toe de zwaveldampen langs de keldertrap omhoog komen drijven om de activiteiten daar in de war te schoppen. De onbewuste angsten en afweermechanismen die u bij elkaar oproept, kunnen bij tijd en wijle naar de oppervlakte van uw gezamenlijk bestaan komen en daar pijnlijke problemen veroorzaken die u aanvankelijk misschien niet begrijpt. Maar als u bereid bent de motieven en gevoelens te verkennen die onder uw dagelijks bewustzijn leven, kunnen deze conflicten bij u allebei tot meer inzicht, groei en medeleven leiden.

to top

Wederzijdse therapie

Het vermogen van Brad om in contact te treden met een rijke verbeeldingskracht binnen hemzelf wekt naast uw bewondering ook een aantal diepgewortelde angsten. Niet alleen lijkt Brad datgene te belichamen wat u respecteert en op prijs stelt, maar ook datgene waarvan u het gevoel heeft dat u het zelf niet kunt uitdrukken. Hij is namelijk, zonder dat zelf te willen, een katalysator voor allerlei onbewust oud zeer en jeugdfrustraties die binnen deze relatie waarschijnlijk op minder prettige wijze naar boven zullen komen. Als u niet eerlijk bent tegenover uzelf over de uitdaging waarvoor hij u stelt, alleen maar door te zijn wie hij is, en als u niet in staat bent uw kwetsbaarheid en behoefte aan hem onder ogen te zien, zult u zich waarschijnlijk soms kritisch en defensief opstellen. Soms zult u datgene wat u voelt zelfs op abrupte en kwetsende wijze afkappen.

Omdat de band tussen u beiden een heel diep niveau van contact aanboort, wordt van u beiden een grote mate van bewustzijn gevraagd. Waarschijnlijk is Brad heel ontvankelijk voor de angst die u heeft voor de fysieke wereld, waaronder uw eigen lichaam en uitstraling, en deze gekwetste en moeilijke kant van u roept waarschijnlijk sterk beschermende en loyale gevoelens in hem wakker. Maar toch zal het af en toe voorkomen dat een van beiden ongewild pijn wordt gedaan. Om dat te vermijden, is het goed dat u alletwee open en eerlijk bent over uzelf. De genezing die u bij uw partner zoekt kan werkelijk tot stand komen. Een essentiële voorwaarde hierbij is dat hij, naast bewondering voor uw sterke punten, tolerantie en sympathie kan opbrengen voor uw tekortkomingen. De tweede voorwaarde is dat u deze vorm van liefde, die realistischer en ook blijvender is, accepteert.

to top

Communicatieproblemen

U voelt zich evenzeer aangetrokken tot Brad om zijn geestelijke kwaliteiten als om zijn lichamelijke en emotionele. Maar de communicatie tussen u beiden ligt nogal ingewikkeld. Er spelen bepaalde diepgewortelde en onbewuste gevoelens mee die in de overigens zeer vruchtbare dialoog problemen kunnen opleveren. U heeft weliswaar een diepe bewondering voor uw partners manier van denken en uitdrukken, maar u voelt zich ook enigszins bedreigd of geïntimideerd door zijn in uw ogen zoveel betere mentale vaardigheden. Zijn slimme en realistische kijk op de dingen, waarmee hij door allerlei overbodigheden heen tot de kern van de zaak kan doordringen, maken, zonder dat hij daar iets aan kan doen, bij u allerlei oud zeer los rond het thema communicatie en leren. Dit stamt uit uw vroege jeugd, en heeft als gevolg dat u zich in zijn nabijheid vaak tekort voelt schieten, ook al is daar geen aanleiding toe. Maar u bent er zich waarschijnlijk niet van bewust dat die oude thema's worden geraakt. Dat manifesteert zich dan in uw reactie op Brad, die kan variëren van kritiek, stilzwijgen, ontwijken tot een superieur soort onverschilligheid. Het resultaat daarvan kan zijn dat uiteindelijk niet u, maar hij zich op de een of andere manier inferieur voelt op het geestelijk vlak. Ook kan uw partner het gevoel hebben dat u niet naar hem luistert, of het uit principe al met zijn woorden oneens bent nog voor u erover heeft nagedacht. Als u beiden niet inziet welke mechanismen er op dit punt tussen u spelen, loopt u het risico in nare en kwetsende ruzies verzeild te raken. Maar deze relatie kan u een diep inzicht geven in uw eigen problematiek. Hoe beter u beiden in staat bent deze zaken eerlijk te bespreken, hoe positiever het resultaat. Want u kunt Brad veel stabiliteit en geborgenheid geven en dat kan hem helpen zijn ideeën van een degelijke basis te voorzien zodat hij ze beter in praktijk kan brengen.

to top

HOOFDSTUK III

to top

DE ESSENTIE VAN UW RELATIE

to top

1. Uw relatie als een onafhankelijk wezen

In de symboliek van de alchemie ontstaat er een derde, nieuwe eenheid als twee stoffen zich verbinden. De relatie die u en Brad samen scheppen leeft als een onafhankelijk iets met zijn eigen bestaans- recht. Net als alle andere levende wezens heeft het een eigen karakter, een eigen kenmerkende aard. Daarom kent uw relatie ook een ontwikkelingsproces dat zich richt naar de wetten van het eigen innerlijke wezen - net zoals een tomatenplant zich uit een zaadje tot zichzelf ontwikkelt, en niet tot een appelboom. Deze essentiële aard stemt waarschijnlijk maar ten dele overeen met het ideaalbeeld dat u en uw partner van de relatie hebben. En het is mogelijk dat u geen van beiden de ware essentie van uw relatie volledig begrijpt tot er voldoende tijd is verstreken, en u zowel op emotioneel als intellectueel niveau heeft ervaren wat u samen heeft voortgebracht. Bovendien heeft dit raadselachtige wezen een persoonlijkheid die zich naar buiten toe heel anders kan tonen dan uw eigen karakters. Wanneer vrienden, familieleden of collega's u vertellen hoe ze u zien als paar, komt u misschien voor verrassingen te staan omdat u zich niet bewust bent van de uiterlijke vorm van het "wezen" dat u en uw partner samen hebben voortgebracht.

Uw relatie is het produkt van de raadselachtige alchemie tussen u beiden. Toch heeft geen van beiden de relatie volledig onder controle. U kunt zich weliswaar sterker bewust worden van de kernpunten waar het in uw relatie om gaat, maar u zult haar nooit helemaal naar uw hand kunnen zetten. Als de ingrediënten voor een taart eenmaal gekozen, gemengd en gebakken zijn, moeten we de aard van wat we hebben gemaakt aanvaarden. We kunnen wel bepaalde veranderingen aanbrengen, er een lekker suikerlaagje overheen gieten bijvoorbeeld, en we kunnen ervoor zorgen dat we hem pas eten als we echt trek hebben zodat hij ons extra goed smaakt. Maar we kunnen de ingrediënten niet ongebakken maken, ze opnieuw combineren en een ander soort taart bakken. Als we eenmaal een relatie hebben geschapen, moeten we daarmee aan de slag, want het is het produkt van een verbinding van individuen, door alchemie gemengd, verhit en tot leven gewekt.

to top

Ragfijn droomspinsel

Het sleutelwoord in uw relatie met Brad is betovering. Een sprookjesachtige schoonheid doortrekt de verschillende dimensies van uw realiteit, van het erotische tot het spirituele. Sommige aspecten ervan zijn verheven en inspirerend, andere kunnen pijnlijk, verwarrend en teleurstellend zijn. Betovering duidt op iets dat buiten de alledaagse realiteit ligt - een andere wereld waar gevoelens verhevener en intenser zijn, waar gebeurtenissen een verborgen betekenis hebben, waar ridders prinsessen tegen draken beschermen en goden en helden de aardbodem bewandelen. In dit van het banale afgeschermde sprookjesparadijs wordt de eenzaamheid van het menselijk bestaan verzacht door ware zielsverwantschap.

Vanwege uw felle onafhankelijkheid en uw behoefte te bewijzen dat u de uitdaging van het leven alleen aan kunt, vindt u uw relatie met Brad soms moeilijk, misschien zelfs een beetje bedreigend. De grenzen tussen u lijken af en toe weg te vallen. Het romantische in de relatie, het bijna mystieke gevoel van eenwording, slipt als het ware onder uw pantser door, zodat u innerlijk niet langer geïsoleerd bent. Daardoor raakt u er zich in toenemende mate (en waarschijnlijk tegen uw zin) van bewust dat u wel degelijk andere mensen nodig heeft. Ook kunt u zich wat wrokkig voelen over de aanpassingen en opofferingen die de relatie van u vraagt, want u bent koppig en alles moet gaan zoals u het wilt. Als u deze relatie echter de kans geeft volledig op u te werken, kunt u ontdekken dat er niets mis mee is om een ander mens nodig te hebben, en dat het delen van lasten u niet tot een zwak persoon bestempelt.

De verheven sfeer van de relatie wekt vermoedelijk veel idealisme bij u en uw partner. U kunt beiden soms het gevoel hebben dat u door hogerhand bijeen bent gebracht. Ook "herkent" u elkaar misschien, iets dat voortvloeit uit het gevoel van een-zijn in uw relatie. Misschien gelooft u wel dat het om een band gaat die al vele levens duurt. Of deze gevoelens nu al of niet objectief "waar" zijn (en een horoscoop kan dat nooit uitmaken), psychologisch gezien zijn ze zeker waar omdat ze de sfeer van de relatie weergeven. Deze band kan u het gevoel geven dat u wordt uitgetild boven de normale beperkingen en problemen rond geld, zekerheid, huishouden en maatschappelijke status. Als u samen bent, lijken dit soort dingen niet langer belangrijk. Voor anderen zal de creatieve vonk en de intensiteit tussen u ook duidelijk zijn. Samen laat u namelijk bewust of onbewust aan de buitenwereld een beeld zien van stijl, gratie en harmonie, zodat u voor sommigen het ideale paar vertegenwoordigt. Wat u ook in werkelijkheid op dat moment voelt, uw relatie heeft een romantische uitstraling die ook doorwerkt in een harmonieuze en smaakvolle wijze van kleden en omgang met anderen. In veel opzichten vormt dit een goede weerspiegeling van het romantische en idealistische in de relatie. U toont vermoedelijk in het bijzin van anderen niet gauw uw werkelijke gevoelens voor elkaar, hoe gespannen uw onderlinge verhouding op dat moment misschien ook is. Dat versterkt nog het beeld van elegante hoffelijkheid dat u naar buiten toe uitstraalt.

Deze samensmelting die in uw relatie zo'n belangrijke rol speelt kan echter schijn zijn. Een vereiste daarvoor is immers dat uw persoonlijke grenzen verdwijnen of vervagen. Omdat deze relatie uw afzonderlijke realiteit als het ware uitholt, kan dit er ook toe leiden dat u ongewild afstand doet van uw eigen autoriteit en verantwoordelijkheid binnen de relatie. Er kan intens verdriet schuilen in de betovering waarmee de relatie u in haar ban houdt, want betovering eist altijd een offer. Misschien moet u iets materieels opgeven om samen te kunnen zijn, of moet u de hoop opgeven op een blijvende band. De bijzonder fijnzinnige waarnemingen waar de relatie u en uw partner toe brengt kunnen niet ongeschonden blijven in een wereld die de grenzen kent van tijd en menselijke beperking. De droom moet vroeg of laat worden opgeofferd of aangepast. U zult moeten erkennen dat de ander niet volmaakt is. De tover van uw samenzijn opent dus enerzijds de deur naar een magische wereld die uw geest en verbeeldingskracht prikkelt maar draagt anderzijds al onvermijdelijke teleurstelling in zich. Deze relatie zal vermoedelijk een zeer intense behoefte in u wekken om aan de eenzaamheid van het sterfelijk bestaan te ontstijgen en de verloren eenheid te hervinden die eigenlijk teruggaat tot de baarmoeder. Alle mensen kennen dit verlangen. Bij sommigen is het zo sterk dat ze de drang voelen een hogere zin en betekenis te zoeken achter de gewone gebeurtenissen van het leven. Misschien waren u en Brad zich daarvan niet bewust voor u elkaar ontmoette. Maar er zit iets in uw relatie dat dat verlangen sterk activeert.

Als u elkaar als zielsverwanten ziet die al vele levens lang bij elkaar geweest zijn en met elkaar verbonden zijn door een innerlijk doel, kunt u samen tijden van intense vreugde en vrede beleven. Maar u kunt het ook heel moeilijk vinden om de knop weer om te draaien en de beperkingen en teleurstellingen van de dagelijkse realiteit onder ogen te zien. Uw band heeft iets verslavends, iets waardoor u het natuurlijke proces waarmee u elkaar als gewone mensen leert kennen overslaat of uit de weg gaat, zodat u uw onderlinge conflicten en problemen eigenlijk nooit onder ogen ziet. Door de betovering van de relatie onderdrukt u misschien woede of mist u assertiviteit. Misschien offert een van u of u allebei de eigen zinvolle levensweg op om maar in dit rustgevende bad te kunnen blijven - zelfs als het water al is afgekoeld. Die neiging om de eigen wil en wensen ondergeschikt te maken aan de relatie kan zo ver gaan dat u en uw partner eigenlijk elke werkelijke betrokkenheid uit de weg gaan - hetzij door een of ander vrijwillig offer, hetzij door een situatie die u zelf onbewust in het leven heeft geroepen en die u ervan lijkt te weerhouden om samen een stabiel bestaan op te bouwen.

to top

Mistlampen aan

Het grootste gevaar dat u en uw partner lopen bij al deze schoonheid en droomtover is de neiging in zelfbedrog te vervallen of de ander te bedriegen in een wanhopige poging de magie die u samen heeft beleefd te behouden. Zelfbedrog betekent in dit geval dat u alletwee misschien uw eigen zeer terechte emotionele behoeften, idealen, opvattingen en doelstellingen onderdrukt of negeert en veinst dat u alleen maar wilt wat de ander wil. Als u uzelf op die manier voor de gek houdt, loopt u het risico dat u heel belangrijke en gezonde kanten van uw eigen karakter onderdrukt, en die zullen dan vroeg of laat toch naar boven komen en problemen en verwarring zaaien. Individualiteit en samensmelting sluiten elkaar inderdaad uit, maar u kunt er wel een evenwicht tussen zoeken. U kunt uzelf ook bedriegen door karaktertrekken van de ander te negeren die het gevoel van eenheid bedreigen. Als u echter bewust blind blijft voor hoe de ander in werkelijkheid is, geeft u die nooit de kans om echt te worden. Dat kan leiden tot diepe wrok en boosheid, want in feite vraagt u de ander dan om een of ander ideaalbeeld te zijn in plaats van een echt mens. Het is ook mogelijk dat u in bedrog vervalt om niet teleur te stellen. Dat kan bedrog zijn op een onbewuste, kleine schaal, maar ook op grote schaal zoals heimelijke relaties met anderen. Hoe dan ook, als u en uw partner niet met beide benen op de grond blijven staan terwijl u met uw hoofd in de wolken zit, zult u een relatie bouwen op het drijfzand der illusie.

to top

Een subtiele dialoog

Er zit nog iets in uw relatie - een sterk mentale, op communicatie gerichte energie - dat een creatief en opwindend tegenwicht kan vormen voor de betovering die u ervaart op emotioneel niveau. Die energie kan alles helderder en duidelijker maken en de romantische nevelen verdrijven waarin u en uw partner soms ronddolen. Omdat die levendige mentale energie van de relatie u allebei stimuleert tot helder denken en u aanspoort uw ideeën en gevoelens eerlijker met elkaar te bespreken, kunnen u en Brad tot de ontdekking komen dat u samen tot werkelijk creatieve activiteiten in staat bent. U kunt bijvoorbeeld als paar gaan schrijven of lesgeven, of werk voor de media gaan doen. De nadruk op communicatie en mentale ontwikkeling kan het vage, ontwijkende van de romantiek tussen u wat verminderen. Uw band is van nature zo op eenwording gericht dat u bang bent de illusie te verstoren door u duidelijk uit te spreken. Daarom is de grote nadruk op communicatie zo'n fijn tegenwicht, want dan kunt u in ieder geval wat eerlijker en directer tegen elkaar zijn.

U kunt merken dat elke bewuste poging om samen iets te ondernemen, met name op intellectueel en cultureel terrein, met een frisse wind de nevelen van de relatie kan verjagen. Hoe meer u en uw partner zich geestelijk kunnen ontwikkelen, en hoe beter u via vriendschappen en maatschappelijke of humanitaire groeperingen ideeën kunt uitwisselen met anderen, hoe objectiever uw kijk op het leven wordt. Het intense eenheidsgevoel van deze relatie kan uiterst vruchtbaar tot uiting komen in zaken die u een gevoel van verbondenheid geven met het grotere geheel.

Er kan altijd een zekere mate van conflict in deze relatie spelen. Dat komt omdat u enerzijds een romantische fantasie van eenwording koestert maar anderzijds de ander toch graag uw eigen werkelijkheid duidelijk wil maken. Woorden en ideeën lijken de emotionele harmonie te kunnen bedreigen. Er bestaat in deze band een sterke drijfveer om al te grote duidelijkheid te vermijden. Toch kunnen deze verschillende kanten van de relatie, die even belangrijk zijn, heel goed samengaan. U en Brad moeten de woorden tot fantasievolle voertuigen van uw gevoelens maken, in de voetsporen treden van dichter, romanschrijver en dramaturg en niet bang zijn dat te veel analyseren en intellectualiseren de magie van uw band zal verstoren. Uw relatie met Brad is een opmerkelijk samengaan van verbeeldingskracht en een sterke hang om de wereld van het innerlijk in een creatieve vorm naar buiten te brengen.

to top

2. Uw relatie en uzelf

De volgende passages beschrijven het effect van de relatie op uzelf. De voorafgaande passages waren steeds tot u en uw partner waren gericht, maar in het stuk tekst hieronder ligt het zwaartepunt bij u.

to top

Uw gevoelens en hartstochten worden geraakt

Uw relatie met Brad zal waarschijnlijk op bepaalde aspecten van uw persoonlijkheid enorm veel invloed hebben. Allereerst worden uw emoties en instincten geraakt. De hartstochten, behoeften, emoties, seksuele reacties en gevoelens van eigenwaarde die worden gewekt - soms op aangename wijze, soms via conflict - dragen allemaal hun steentje bij aan het sterk transformerende effect dat de relatie op u heeft.

to top

Thuiskomen

U zult zich waarschijnlijk heel prettig voelen bij het warme en ruimhartige van deze relatie. U weet zich vermoedelijk beschermd en geborgen, en dat is misschien een nieuwe en rijke emotionele voedingsbodem voor u. Welke conflicten er ook op andere terreinen spelen (en conflicten zijn er vast wel), deze relatie geeft u het gevoel dat u thuisgekomen bent. U reageert daar waarschijnlijk op met een natuurlijke warmte en enthousiasme die u in staat stellen de meeste obstakels in het leven met optimisme en humor tegemoet te treden. Zelfs als u in een felle ruzie verwikkeld bent met uw partner zult u uw vertrouwen in de relatie waarschijnlijk niet verliezen, omdat de relatie u helpt om vertrouwen te hebben in uzelf. Vermoedelijk kunt u door de band met Brad ook uw gevoelens beter 0naar buiten brengen. Ook al was u voorheen wat teruggetrokken, u zult nu spontaner en opener kunnen zijn, en meer risico's durven nemen, met vertrouwen in uw eigen toekomst.

to top

Liefde doet pijn

De romantiek en erotiek in deze relatie confronteren u vermoedelijk met alles dat bij u van binnen vanaf uw vroege jeugd gekwetst is. Zo kan de liefde en genegenheid in uw relatie met Brad u helpen om oud zeer te genezen. Soms voelt u zich misschien wat ongemakkelijk en bedreigd door alle warmte en liefde die u in deze relatie ondervindt, want u bent vermoedelijk gewend om uzelf op een bepaalde manier te beschermen tegen te veel intimiteit. Het gevoel dat iemand van u houdt kan soms pijnlijker zijn dan geen liefde te ondervinden, omdat de liefde van anderen ons confronteert met ons eigen onvermogen op dat terrein en met pijn van vroeger. Maar deze relatie kan uw afweer stukje bij beetje doen verdwijnen, zodat u de warmte en kameraadschap van deze band echt durft te gaan beleven. Als u het harnas dat u heeft aangetrokken uit angst gekwetst te worden durft af te leggen, zult u veel over uzelf leren en meer waardering op kunnen brengen voor uw eigen menselijkheid.

to top

Zeggen wat u meent en menen wat u zegt

De mentale en communicatieve kant van uw relatie met Brad kan u diep raken. Misschien verbaast dat u, en bent u niet zo blij met de intensiteit van uw gevoelens, vooral niet als u zichzelf altijd als een rationeel en beheerst iemand heeft gezien. Maar wat belangrijker is, u kunt een inzicht in uzelf en het leven verwerven dat uw hele kijk radicaal verandert. U kunt echter ook jaloers en achterdochtig worden, en u dominerend en manipulatief gaan gedragen. Deze gevoelens en patronen zijn misschien heel nieuw voor u. Ze worden opgeroepen door iets ongrijpbaars in de verbale communicatie tussen u en uw partner. Deze relatie vraagt om meer inzicht in uzelf en uw gevoelsaard. Ook zou het goed zijn als u uw gevoelens eerlijker en directer naar buiten leert brengen. Dat kan vooral in het begin heel moeilijk zijn. U kunt het gevoel krijgen dat u nooit helemaal zeker weet of wat u tegen elkaar zegt ook datgene is wat u nu eigenlijk bedoelt. Als u echter deze uitdaging aangaat, zult u merken dat de mentale band tussen u en Brad veel sterker en zinvoller wordt, en dat ook uw kijk op het leven, de liefde en het menselijk gedrag aan diepgang wint.

to top

Uw creatieve expressie wordt geprikkeld

De relatie stimuleert uw originaliteit en de ontwikkeling van uw talenten en creatieve vaardigheden. Uw drang om iets te bereiken in de wereld krijgt er een nieuwe impuls door. Die persoonlijke groei komt echter soms ook tot stand via conflicten en druk. Maar zelfs dan biedt uw relatie met Brad u talloze mogelijkheden om te groeien, om u verder te ontwikkelen en te werken aan uw welslagen in de maatschappij. Dit alles zal u helpen om uzelf beter te leren kennen.

to top

Ook u kunt om het leven lachen

Het verruimende en dynamische van deze relatie roept bij u de behoefte op om uw horizon te verbreden. Waarschijnlijk voelt u steeds sterker dat er nog allerlei onbenutte kansen op u wachten in het leven. Daarom zal deze relatie u onder meer tamelijk rusteloos maken. Uw verbeeldingskracht wordt gestimuleerd en u voelt dat er in de toekomst nog van alles voor u is weggelegd. Het is van belang dat u dit soort gevoelens serieus neemt, want een van de positiefste kanten van uw band met Brad is dat uw creativiteit en spiritualiteit zo sterk gestimuleerd worden. Maar dan moet u wel tot handelen overgaan, anders worden uw toekomstdromen nooit werkelijkheid. Ook zit er veel humor en verdraagzaamheid in deze relatie die uw eigen gevoel voor humor stimuleren zodat u soms oprecht om het leven kunt lachen. Ook merkt u misschien dat u ten opzichte van anderen veel edelmoediger en toleranter kunt zijn dan vroeger.

to top

Hemelbestormende activiteiten

Het verruimende en energieke van deze relatie geeft u waarschijnlijk sterk het gevoel dat u veel kunt bereiken in de wereld. Ook al bent u nooit zo ambitieus geweest, deze relatie maakt u sterk bewust van wat u eigenlijk wilt. De relatie geeft u zodanig het gevoel dat er nog van alles mogelijk is in de toekomst dat u uw tot dusverre onbenutte mogelijkheden met veel meer zelfvertrouwen gaat uitproberen dan voorheen. Ook ontdekt u misschien een kant van uw karakter die u nog niet zo goed kende: een sterke wilskracht waarmee u niet snel water bij de wijn zult doen, en een koppige drift als u wordt gedwarsboomd. Waarschijnlijk zult u over de hele linie sterker, eerlijker en directer worden door deze relatie. Misschien heeft u ook het gevoel dat deze band u in zekere zin geluk brengt, omdat u zoveel meer zelfachting heeft, met het gevoel dat u baas bent over uw eigen leven.

to top

Geestelijk ontwaken

De relatie heeft ook een enorme uitwerking op uw geesteshouding, uw spirituele opvattingen en uw kijk op het leven in het algemeen. Uw denken en uw uitdrukkingsvermogen worden op subtiele wijze onder druk gezet en hervormd. Dit geestelijke ontwaken kan deels weliswaar plaatsvinden via een botsing van denkbeelden, maar toch zal deze relatie vele deuren voor u openen, uw geestelijke horizon verruimen en u bevrijden van achterhaalde standpunten.

to top

Eeuwige ruzie

De mentale kant van de relatie zal u waarschijnlijk sterk stimuleren, al gaat die prikkeling van uw ideeënstroom en expressievermogen misschien al snel met ruzie gepaard. Op de een of andere manier maakt de dialoog tussen u en uw partner u scherper bewust van uw eigen wil en standpunten. Dat heeft een positief effect op uw zelfbesef en helpt u om uw ambities duidelijk te krijgen. Maar hoe sterker u zich bewust wordt van het recht op eigen gedachten en ambities, hoe groter de kans op aanvaringen met uw partner. Vandaar die neiging tot ruzies, die meestal veroorzaakt worden door u. Dat hoeft echter niet per se slecht te zijn, want als u ruzie leert ombuigen tot discussie en debat in plaats van een zinloze scheldpartij, zult u merken dat u beter in staat bent uw ambities te verwezenlijken en u eerlijker te uiten.

to top

3. Uw relatie en uw partner

De volgende passages beschrijven het effect van deze relatie op Brad.

to top

De gevoelens van uw partner worden ook diep geraakt

De relatie heeft ook een enorme invloed op bepaalde aspecten van uw partners hartstochten, gevoelens en emotionele behoeften. Dat betekent voor hem, net als voor u, dat zijn gevoelens en zijn instincten zich enorm kunnen verrijken en verdiepen - ook al gaat dat soms gepaard met verwarring en conflict.

to top

Daadkracht

Het beeld dat anderen hebben van deze relatie, de stijl en de uitstraling ervan, is heel positief voor uw partner en kan hem zowel seksueel als creatief stimuleren. Ook stimuleert deze band zijn behoefte om zich er volledig voor in te zetten. Waarschijnlijk is hij ook degene geweest die er de eerste aanzet toe heeft gegeven. Soms heeft Brad misschien het gevoel dat zijn hartstocht en enthousiasme de boel op gang houden. Dat kan hem ook voor zichzelf meer daadkracht en besluitvaardigheid geven. Welke conflicten er ook tussen u mogen spelen, de manier waarop u zich samen in de buitenwereld manifesteert geeft uw partner veel energie, en maakt hem sterker bewust van zijn eigen kunnen. Daar kan hij de moed aan ontlenen om alle uitdagingen die het leven voor hem in petto heeft optimistisch te aanvaarden.

to top

Thuis voelen

De liefde en de lichamelijke genegenheid in deze relatie hebben een sterk positief effect op uw partners gevoelens. Hij voelt zich veilig en beschermd. Dat hij zich zo thuisvoelt in deze relatie geeft hem veel voldoening, ondanks de conflicten waar hij misschien met u op stuit. De warmte en waardering die Brad in de relatie ervaart versterken zijn zelfvertrouwen en het besef dat hij de moeite waard is. Zijn wens om liefde te geven en te ontvangen wordt sterk geactiveerd, en gaat waarschijnlijk ook in vervulling. De diepe voldoening die dat hem geeft is vermoedelijk een van de meest positieve kanten van deze band.

to top

Van zichzelf leren houden

De romantiek in de relatie sluit heel goed aan bij uw partners liefdesidealen en behoeften. Vanwege die harmonie voelt hij zich waarschijnlijk veel meer geliefd, begeerd en voldaan dan voorheen. Hij zal zich aantrekkelijk en de moeite waard voelen. Zelfs als er serieuze conflicten spelen die de emotionele harmonie tussen u tijdelijk verstoren, ontleent hij aan de relatie zo'n vermogen om liefde te geven en te ontvangen dat hij zelfverzekerd, tactvol en gevoelig genoeg is om de eventuele problemen de baas te kunnen.

to top

Uw partners geest ontwaakt

De relatie zal naast uw eigen geesteshouding ook die van uw partner beïnvloeden. Dat kan zijn mentale horizon en kijk op het leven enorm verruimen.

to top

Oeverloos

De verbeeldingsrijkdom en het verruimende effect van deze relatie zullen uw partner waarschijnlijk enorm stimuleren in zijn denken. Hij merkt waarschijnlijk dat hij een veel bredere kijk op het leven krijgt en dat hij veel makkelijker kan uitdrukken wat hij denkt en voelt. Kortom, deze relatie is goed voor zijn brein en zijn tong. De relatie geeft het hem het gevoel dat het leven zin heeft, met alle opwinding en optimisme over de toekomst vandien. Dat stimuleert ook zijn creatieve verbeelding. Hij merkt waarschijnlijk dat deze relatie zijn horizon letterlijk en figuurlijk verruimt, en hem de drang geeft om voortdurend nieuwe ideeën en plaatsen te verkennen. Al die mentale inspiratie kan nog van praktisch nut zijn bovendien, want waarschijnlijk steunt die hem bij het ontwikkelen van zijn vaardigheden en talenten. Als hij in zijn werk te maken heeft met communicatie (zoals schrijven of lesgeven) kan deze relatie extra lonend voor hem zijn, omdat hij er verfrissend originele ideeën en een creatieve stimulans aan ontleent.

to top

Leren lachen

Door de aard van de communicatie tussen u beiden kan deze relatie mentaal en spiritueel heel inspirerend zijn voor Brad. Zijn verbeeldingskracht zal er sterk door gestimuleerd worden, zijn horizon zal zich letterlijk en figuurlijk verruimen en hij kan het gevoel hebben dat de toekomst hem toelacht met tal van mogelijkheden. Ook zijn gevoel voor humor groeit. Zelfs als er emotionele problemen tussen u beiden rijzen, ziet hij op de een of andere manier in deze relatie ook van de grootste moeilijkheden de grappige kant. Ook als hij altijd prozaïscher en aardser is geweest, kan deze relatie hem heel optimistisch maken over de toekomst, en hem een groeiend vertrouwen geven in zijn nog onbenutte mogelijkheden en talenten.

to top

Sterke effecten op het innerlijk van uw partner

Ook uw partner zal enorm geraakt worden door het transformerende effect van de relatie. Net als u vindt hij het soms waarschijnlijk heel onprettig wanneer er onbewuste zaken naar boven worden gehaald. Maar deze relatie geeft Brad en u de kans om te veranderen en te genezen, mits hij het belang van de relatie inziet en zo de uitdaging kan aanvaarden.

to top

Innerlijke vernieuwing

De kracht van deze relatie en het effect op uw partners diepergelegen emoties kunnen soms heel verontrustend voor hem zijn, omdat hij er zo diepgaand en blijvend door kan veranderen. Misschien heeft hij weleens het gevoel dat de relatie hem het roer uit handen neemt, alsof er een sterkere macht aan het werk is in zijn leven. Misschien bijt hij zich helemaal vast in dat idee. Het is ook mogelijk dat hij geconfronteerd wordt met heel primitieve en destructieve gevoelens in zichzelf, want als hij het gevoel krijgt dat hij geen baas meer is over zichzelf zal hij waarschijnlijk gaan proberen de relatie en u weer in zijn greep te krijgen. Als dat niet gaat zoals hij wil kan hij razend worden. Of misschien neemt hij zijn toevlucht tot emotionele manipulaties om het gevoel te krijgen dat hij binnen de relatie nog enige macht heeft. Het is ook mogelijk dat hij zich uit de relatie probeert los te maken omdat die kennelijk de kracht heeft om zijn leven zowel innerlijk als uiterlijk te veranderen. Maar ook al ervaart hij dergelijke moeilijke reacties, hij is nog steeds vrij om te kiezen. Hij kan ervoor kiezen om de machtsstrijd die hem uiteindelijk van u zou vervreemden, niet aan te gaan. Als het hem lukt die keus te maken, zal hij merken dat hij een veel groter inzicht kan verwerven in zijn eigen diepten. Die zelfkennis kan zijn doeleinden in het leven en zijn hele instelling radicaal vernieuwen.

to top

HOOFDSTUK IV

to top

WELKE DIEPERE LAGEN DE RELATIE IN U ACTIVEERT

to top

1. Basisstructuur van de relatiepatronen binnen uzelf

Uw relatie met Brad heeft wellicht een groter transformerend vermogen dan u beseft. Elke belangrijke band met een ander mens activeert talrijke lagen van de persoonlijkheid, waaronder ook onbewuste en onbekende. Wij brengen in een relatie met een ander allemaal onze eigen dingen en bestaande ideeën mee. In een relatie speelt, behalve de alchemie tussen twee personen, ook ons onbewuste beeld van wat het betekent om man of vrouw te zijn een rol. Deze innerlijke voorstellingen zijn deels gevormd door onze ervaringen met de eerste man en vrouw die we in ons leven ontmoeten - vader en moeder. Belangrijker is misschien nog dat deze beelden ook verborgen waarheden over ons eigen karakter weerspiegelen. Hoe minder we ons bewust zijn van deze diepere aspecten van onszelf, hoe groter de kans dat we ze blindelings - en soms op destructieve wijze - gaan uitleven in onze relaties en gaan projecteren op de ander. Het innerlijke man- en vrouwbeeld dat iedereen met zich meedraagt, vormt in feite een afspiegeling van onze eigen behoeften, verwachtingen en mogelijkheden. Deze beelden kunnen weliswaar gekleurd of zelfs vervormd zijn door ervaringen uit de kindertijd, maar in wezen horen ze bij ons als individu. Ze kennen zowel positieve als negatieve kanten, en het staat ons vrij beide te uiten. Omdat wij mensen van nature complex zijn, met een veelgelaagd karakter, dragen we meerdere van die man- en vrouwbeelden in ons. Daarom kan elke intense relatie die we in ons leven aangaan een ander aspect van onze innerlijke wereld activeren, zodat verschillende relaties ons voor uiteenlopende uitdagingen kunnen stellen en sterk verschillende reacties in ons teweeg kunnen brengen.

Omdat de relatie die u met Brad in het leven heeft geroepen, een onafhankelijk levend wezen is, zal dat zijn uitwerking hebben op de innerlijke wereld van zowel u als uw partner, en zal ze onbewuste beelden van mannelijkheid en vrouwelijkheid in u activeren, op een manier die u misschien niet altijd duidelijk is. U beiden leeft als het ware met een derde persoon, die stilletjes een grote invloed uitoefent op hoe u zich voelt en gedraagt als u samen bent. Dit is de ware alchemistische werking van de relatie, want beiden zult u veranderen door de energieën die tussen u ontstaan. Een aantal daarvan kan heel positief voelen, andere daarentegen kunnen bijzonder verontrustend zijn. Bij interactie tussen mensen is er meestal sprake van een mengeling van beide. Vroeg of laat zal deze relatie waarschijnlijk oude patronen en gevoelens uit uw jeugd naar boven halen, omdat de innerlijke man- en vrouwbeelden die u en Brad in de relatie meebrengen gekleurd zijn door het verleden. Dit geeft u beiden de kans om tot dusver onbenutte mogelijkheden in uzelf te ontdekken en de confrontatie aan te gaan met oud zeer uit uw kindertijd, zodat u de wonden van toen kunt helen. U en uw partner zouden creatief en produktief op de activering van uw innerlijke belevingswereld kunnen inspelen, waarbij u de dingen die u over uzelf te weten komt, gebruikt om uw levenshouding en manier van uiten ingrijpend te veranderen. U kunt natuurlijk ook alles en iedereen de schuld gaan geven van de narigheid die u tegenkomt. U en uw partner kunnen de taart die u samen heeft gemaakt niet terugbrengen tot de ongebakken ingrediënten. Wel heeft u een grote vrijheid om te beslissen hoe u omgaat met wat deze relatie in u wakker roept.

to top

Zelfopoffering als zegen en vloek

Hoe u het begrip "vrouwelijkheid" ook bewust invult, er leeft in uw innerlijk een beeld van de vrouw als barmhartige steun en toeverlaat, en soms als slachtoffer. Dat beeld wordt in uw relatie met Brad sterk naar boven gehaald. Het wordt het best weergegeven door Maria, de Mater Dolorosa die weent om de zonde en het lijden van de mens. Maar het beeld van de vrouw als verlosser en slachtoffer stamt al van ver voor de christelijke traditie. Zo zijn er de oude oceanische oermoedergodinnen als de Babylonische Tiamat, die het heelal scheppen en vervolgens door de jonge heroïsche goden uiteen worden gereten. Deze godinnen brengen leven voort maar zijn ook afschrikwekkend, want soms verzwelgen ze wat ze hebben voortgebracht om weer opnieuw te beginnen. De meest positieve eigenschappen van deze figuur in uw innerlijk zijn een sterke gevoeligheid voor het lijden van de mens en een warme ontvankelijkheid voor andermans behoeften. Deze gaven van het hart vormen een belangrijk deel van uw wezen. Zelfs als u zich eigenlijk niet zo bewust bent van deze kant van uw vrouw-zijn, zijn anderen dat waarschijnlijk wel omdat ze het als een weldaad ervaren. De schaduwzijde van dit vrouwbeeld wordt weerspiegeld in het verzwelgende van de moedergodinnen uit de oude mythen. De hechte gevoelsband die u met anderen heeft betekent ook dat u moeilijk uw eigen grenzen kunt stellen en moeilijk uw eigen emotionele behoeften binnen de perken kunt houden. Mogelijk heeft u als kind een voorbeeld van deze duistere keerzijde van het archetypische beeld gezien in uw moeder, en schrikt u nu voor dit aspect in uw eigen karakter terug. Als het u echter lukt deze vroege ervaringen los te zien van de ware betekenis en de kracht van deze figuur in uw innerlijk, kunnen de grote diepgang, het inzicht en het meegevoel in uw persoonlijkheid naar buiten worden gebracht zonder het slachtoffers- en martelareseffect waarmee dat zo vaak gepaard gaat.

Het conflict tussen openstaan voor anderen en duidelijke eigen grenzen handhaven is lastig. Ooit zult u dit conflict eerlijk onder ogen moeten zien, als u tenminste uw innerlijk vrouwbeeld positief en bevredigend naar buiten wilt brengen. Mogelijk had uw moeder weinig grenzen en enorme emotionele behoeften. Misschien was ze afhankelijk van anderen zodat ze in omstandigheden kwam te verkeren waarin ze leed zonder iets aan haar eigen situatie te kunnen veranderen. Misschien heeft u haar lijden ook als enigszins manipulatief ervaren. Aan haar offers hebben voor u vermoedelijk hoge prijskaartjes gehangen. Er kan inderdaad veel onbewuste manipulatie in haar gedrag en omstandigheden hebben gezeten. Het lijkt wel alsof u zich in zekere matige schuldig voelt, aan haar verplicht voelt, en dat kunt u onbewust overdragen op uw relatie met Brad en anderen die u nodig hebben. Hoe onafhankelijk u op het eerste gezicht misschien ook lijkt, het is voor u vaak moeilijk "nee" te zeggen tegen anderen omdat u bang bent voor het isolement dat daardoor kan ontstaan. Maar als u voortdurend toegeeft aan uw partner en u uit angst voor eenzaamheid helemaal wegcijfert, bouwt u onherroepelijk innerlijk veel wrok en bitterheid op waardoor u op uw beurt onbewust kunt gaan manipuleren, net als waarschijnlijk uw moeder. Uw warme meegevoel met andermans pijn is een mooie en waarachtige karaktertrek. Maar het kan vermengd zijn met schuldgevoel over wat u zich als kind verplicht voelde ten opzichte van uw moeder met haar pijn. Indien u meent alleen het liefhebben waard te zijn als u nuttig en nodig bent, kunt u ongewild voor en door uw partner gaan willen leven om zo het gebrek aan een eigen, duidelijk afgebakende identiteit te compenseren.

Misschien heeft u bij uw moeder veel pijn gevoeld. Als kind heeft u met uw aangeboren sensitiviteit de rol van haar redder en heler op u genomen - zelfs als u zich daar niet van bewust was, of als u zich wel van haar gedrag bewust was maar het moeilijk en kwetsend vond. U voelt intens mee met andermans pijn en bent waarschijnlijk het gelukkigst als u anderen kunt helpen en steunen. Dat kan een belangrijk positief aspect zijn van uw relatie met Brad. Ook in uw werk kunt u er gebruik van maken. U loopt echter het risico u te sterk met deze rol te vereenzelvigen. U vindt misschien dat u absoluut niet het liefhebben waard bent tenzij u anderen kunt helpen en zo hun liefde kunt "verdienen". Er kunnen sinds uw jeugd lastige en ingewikkelde zaken spelen rond het thema helen en pijn. Het is raadzaam daar eens heel goed - en vergevingsgezind - naar te kijken. U voelt zich van nature aangetrokken tot de rol van heler en helper, maar die rol heeft een schaduwzijde waarbij u zichzelf als slachtoffer ziet. Als u deze patronen niet over wilt dragen op uw relatie, en niet langer de rol wilt spelen van de martelares die zich opoffert om andermans liefde te verdienen, zult u uw best moeten doen uzelf te respecteren en te zien als een vrouw die het liefhebben waard is om wat ze is.

Emotionele zekerheid en geborgenheid zijn heel belangrijk voor u, misschien nog belangrijker dan u aan uzelf en anderen wilt toegeven. Uw ontvankelijkheid voor de behoeften van anderen weerspiegelt in feite uw eigen behoefte aan hen. Waarschijnlijk heeft u vroeger, in de band met uw moeder, de schaduwzijde van dit soort emotionele behoefte ervaren. Ze heeft misschien geprobeerd door u te leven. Misschien heeft u zich sterk - - zij het onbewust - vereenzelvigd met haar verdriet en onvervulde leven. Daarom zal het thema afhankelijkheid in uw relatie met Brad vermoedelijk wel een rol spelen. U bent immers tegelijkertijd intens afhankelijk en bang voor afhankelijkheid, zowel die van uzelf als die van uw partner. Uw sterke behoefte om ergens bij te horen kan botsen met andere, meer op onafhankelijkheid gerichte kanten van uw karakter. Omdat u emotioneel zo trouw was aan uw moeder heeft het u misschien grote moeite gekost zich van haar los te maken. Er zit iets bijzonder moederlijks in u waardoor u graag altijd nodig bent. Daardoor kunt u het moeilijk vinden uw partner los te laten en hem de nodige ruimte te geven. Als u dit soort afhankelijkheid teveel bij uw moeder heeft gezien, schrikt u er bij uzelf misschien voor terug. Dan zult u het echter heimelijk in plaats van openlijk naar buiten brengen. Het kan voor u van belang zijn eens goed te kijken naar uw echte emotionele behoeften, uw echte gevoelsaard, zodat u onderscheid kunt maken tussen enerzijds uw volkomen gezonde en terechte behoefte ergens bij te horen en anderzijds de donkere keerzijde, de afhankelijkheid en emotionele chantage die u misschien als klein kind heeft meegemaakt.

In uw innerlijk vrouwbeeld zit ook een grote emotionele diepgang en intensiteit. De positieve kant daarvan is dat u een bijna griezelig inzicht heeft in de verborgen aspecten van andermans aard en gevoelens. Uw gevoelens zijn krachtig en diep en de donkerste kanten van de menselijke aard kunnen u niet shockeren. U kunt echter als kind ook de schaduwzijde van deze emotionele diepgang en intensiteit hebben ervaren, want uw moeder was waarschijnlijk ook heel hartstochtelijk en sterk in haar gevoelens, al verborg ze dat misschien achter een beheerst uiterlijk. Misschien heeft ze het door de intensiteit waarmee ze gevoelsbanden beleefde heel moeilijk gevonden anderen gevoelsmatig de ruimte te laten. Zo heeft u als kind misschien heel wat bezitterigheid en dominantie meegemaakt, iets dat waarschijnlijk meer door sfeertjes en stemmingen naar buiten kwam dan in duidelijke woorden en bevelen, zodat het voor u misschien wat moeilijk is er precies de vinger op te leggen. Maar als u zich gekwetst voelt door uw partner, bijvoorbeeld als hij te weinig aandacht voor u heeft, heeft u zelf ook een aardige donderwolk om u heen hangen, of u dat nu beseft of niet. U heeft zich misschien van dit aspect van uw innerlijke aard losgemaakt omdat u instinctief bent teruggeschrokken voor wat u als kind heeft gezien. Maar het meegevoel en de sensitiviteit in uw innerlijk vrouwbeeld gaan met zo'n hartstocht en intensiteit gepaard dat u een gevoelsband nooit licht kunt opvatten. Daarom zal er tussen u en uw partner wel eens sprake zijn van jaloezie en bezitterigheid, of u die gevoelens nu zelf uit of dat u uw partner er onbewust toe drijft ze voor u naar buiten te brengen.

to top

Martelares tegen wil en dank

Ondanks uw meegevoel en bereidheid anderen op de eerste plaats te zetten, heeft u ook iets stars en koppigs en bent u wrokkig over dergelijke zelfopoffering. U kunt veel innerlijk woede en wrok opbouwen als u gedwarsboomd wordt of water bij de wijn moet doen. In feite levert de keus tussen het doorvoeren van uw eigen wil en toegeven aan wat uw partner wil een hevige innerlijke botsing bij u op. Misschien moet u eens goed kijken of uw woede (en misschien ook lichamelijke symptomen als hoofdpijn of slechte spijsvertering, die vaak uit onderdrukte woede voortkomen) niet ontstaat omdat u zich in uw relatie te inschikkelijk gedraagt en te weinig voor uzelf opkomt. Waarschijnlijk heeft uw moeder geleden onder een soortgelijk innerlijk conflict, en misschien heeft u onder haar ogenschijnlijk opofferende buitenkant enorme woede gevoeld. Of misschien is haar woede op vreemde momenten en op een verontrustende manier naar buiten gekomen omdat ze zich gevangen voelde in haar eigen afhankelijkheid en zich daar met alle geweld tegen verzette. In welk patroon dit ook naar buiten komt, u heeft waarschijnlijk met hetzelfde probleem te kampen als zij. U moet uw eigen manier zoeken om uw natuurlijke aanvoelingsvermogen en afhankelijkheid van mensen in evenwicht te brengen met het sterk onafhankelijke en koppige dat u ook heeft. Als u zich in uw relatie een passief slachtoffer voelt, is dat misschien omdat u niet openlijk voor uzelf opkomt als dat nodig is. En als u een martelaarsrol speelt, zal uw woede uiteindelijk toch naar boven komen, op een onbewuste, onaangename en misschien zelfs volkomen onbeheersbare manier.

In uw innerlijk staat het beeld centraal van de vrouw als barmhartige hulp en toeverlaat. Dat is de basis van uw gevoelswereld binnen deze relatie. U kunt deze figuur naar buiten brengen zonder dat dat de ontwikkeling van andere aspecten van uw persoonlijkheid in de weg staat. Wel zult u goed moeten onderzoeken wat eventueel uw negatieve (onbewuste) vooroordelen zijn over dit archetypische facet van het vrouwelijke. Het lijkt erop dat u in het leven van uw moeder een zekere opoffering of leed heeft gezien, zodat u nu denkt dat u geen hechte, emotioneel bevredigende warme band met uw partner kunt ontwikkelen als u tegelijkertijd ook duidelijke, gezonde grenzen stelt en geestelijk en materieel op eigen benen blijft staan. De schaduwzijde van uw innerlijk vrouwbeeld is dat van het passieve slachtoffer en de martelares, waarbij opoffering gebruikt wordt om anderen een schuld- en plichtsgevoel te bezorgen. Waarschijnlijk heeft u deze keerzijde vaak gezien in uw jeugd. Als dat inderdaad het geval is geweest, probeert u er dan voor op te passen dat dat u niet van uw eigen gevoelsbehoeften vervreemdt. In uw pogingen zelf geen slachtoffer te zijn sluit u zich misschien ongemerkt af voor de stem van uw hart, zodat u alsnog slachtoffer wordt, niet van uw partner, maar van uw eigen innerlijk conflict. De mythische figuren die dit subtiele maar krachtige facet van het vrouwelijke belichamen kun je bepaald geen slachtoffers noemen. Het zijn almachtige oergodinnen die het waarneembare heelal scheppen. Als u de grote kracht ontdekt die in uw kwetsbaarheid en uw behoefte aan anderen schuilt, heeft u de sleutel in handen tot de meest positieve expressie van dit innerlijk vrouwbeeld.

to top

2. Basisstructuur van de relatiepatronen bij uw partner

Brad draagt ook zijn beelden en reactiepatronen met zich mee die door de relatie wakker worden geroepen. Uw partner is net als u ontvankelijk voor de mogelijkheden tot verandering die de relatie hem geeft. Dat kan gepaard gaan met conflicten en confrontaties met het eigen karakter die niet altijd even prettig zijn. Ook hij kan daardoor intensieve en positieve veranderingen ondergaan.

to top

Eeuwig jong van binnen

Hoe uw partner het begrijp "mannelijk" ook bewust invult, in zijn innerlijk leeft een beeld van de man als eeuwig jong en vrij, de man als het lievelingskind der goden. Zijn relatie met u haalt dit beeld sterk naar boven. In de mythologie wordt het goed geportretteerd door de god Hermes, de handige bedrieger, beschermheer van reizigers en zwervers, boodschapper tussen hemel en aarde. Dit beweeglijke, jeugdige beeld beantwoordt weliswaar niet aan meer macho manbeelden of aan het aloude beeld van de man als patriarch, maar het is wel een oeroude, archetypische verbeelding van een van de aspecten van het man-zijn. Het maakt deel uit van de wereld van uw partners innerlijk - of hij zich daar nu bewust van is of niet. De meest positieve kanten van deze innerlijke figuur zijn zijn avontuurlijke geest, zijn listigheid, zijn briljante en eindeloos fantasievolle brein en zijn vermogen om het leven altijd als nieuw en interessant te zien, ongeacht zijn leeftijd en omstandigheden.

Het jeugdige manbeeld in uw partners innerlijk heeft ook iets heel ongrijpbaars en ongezeglijks. Waarschijnlijk is hij er (onbewust) van overtuigd dat de morele grenzen en materiële lasten waaronder de gewone mens gebukt gaat voor hem eigenlijk niet gelden. Hij vindt zichzelf uitzonderlijk. Daarom kan hij niet alleen de beperkingen en verplichtingen van een serieuze relatie slecht verdragen, maar heeft hij bovendien weinig boodschap aan allerlei elementaire groeiprocessen van de mens: ouder worden bijvoorbeeld, of verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die hij in het leven maakt. Ook als hij dergelijke gevoelens niet kent, heeft hij toch de neiging om alsmaar aan de sleur van het gewone leven te willen ontsnappen - door middel van geheime liefdesaffaires, de opwinding van reizen, de glans van roem, de uitdaging van gevaarlijke sporten, of simpelweg een eigen fantasiewereld waarin het een heden (ook deze relatie) nog niet "het echte leven" is, want dat moet immers altijd nog komen! De gemeenschappelijke noemer onder al die vluchtneigingen is eigenlijk een diepe wrok over het feit dat hij maar een gewone sterveling is - de eeuwige jeugd is immers voorbehouden aan een godenkind. Maar uitzonderlijk is Brad wel (al hoeft dat niet te betekenen dat hij ook beter is dan anderen) omdat hij zo'n levendige en veelzijdige fantasie heeft, zo'n ruim hart en zo'n ontembare hang naar plezier en avontuur. Dat hij dit beeld dat in hem leeft niet altijd even goed naar buiten kan brengen komt waarschijnlijk doordat hij als kind zijn vader heeft zien worstelen met het feit dat het leven hem door de vingers glipte.

Het archetypische beeld van Hermes, eeuwig jong, beschermheer van reizigers en zwervers, ligt diep verankerd in uw partners innerlijk en bepaalt voor een groot deel wat voor man hij is - zowel in zijn relatie met u als daarbuiten. Het is een enorm creatieve geest, die zijn leven visie, enthousiasme en onverwoestbare hoop kan geven, ondanks het feit dat hij misschien niet optimaal geschikt is voor een traditioneel gezinsleven. Hij heeft weliswaar een zekere mate van verantwoordelijkheid en structuur nodig om die geest in zijn innerlijk vorm en vaste grond onder de voeten te geven, maar hij moet ook naar hem luisteren als hij ruimte vraagt om te kunnen ademhalen. Als hij hem uitingsmogelijkheden kan geven - in de relatie, zijn werk, zijn vrije tijd - zodat de creatieve geest in zijn binnenste zijn vleugels kan uitslaan en kan dromen, zal Brad merken dat dat de stabiele structuren die hij heeft opgebouwd niet omver hoeft te gooien. Maar als uw partner hem negeert of onderdrukt, zal hij via zijn eigen onbewuste handelen wel zijn wereld onderuit halen, of zijn frustratie kenbaar maken in depressies of psychosomatische symptomen. Als hij daarentegen de geest van Hermes wel toelaat maar niet het tegenwicht geeft van een praktische, realistische houding en discipline, zal hij alsmaar rusteloos op zoek blijven, zonder concrete vorm of echte produktiviteit, eeuwig op jacht naar de wijkende toekomst. Maar indien hij die geest enigszins in toom weet te houden zonder hem te verstikken - dan is alles mogelijk.

to top

HOOFDSTUK V

to top

TOT SLOT

Veel psychologen en toneelschrijvers, dichters en romanschrijvers hebben ons er door de eeuwen heen steeds weer op gewezen dat wij ons zonder relaties nooit van onszelf bewust kunnen worden. We hebben de ander nodig om ons als het ware een spiegel voor te houden, zodat we kunnen zien wie wij werkelijk zijn, of dat nu gaat om het oppervlakkige niveau van bijvoorbeeld ons imago of om het diepe niveau van de kern van ons wezen. Plato heeft geschreven dat we in het gelaat van de geliefde een glimp kunnen opvangen van de goden die over onze eigen ziel heersen - en wij zouden daaraan toe kunnen voegen dat we er ook iets van onze persoonlijke duivels in kunnen zien. Geen enkele horoscoop, of dat nu de vakkundige uitleg van een individuele astroloog betreft of de wat beperktere mogelijkheden van een computerduiding, kan ons ooit vertellen of we ons al dan niet met een bepaalde persoon moeten inlaten. Evenmin kan een horoscoopduiding ons vertellen of de relatie "goed" of "slecht" is, en of de band zal blijven bestaan. Want uiteindelijk legt ook de meest zorgvuldige psychologische en astrologische voorspelling het af tegen de keuzevrijheid, de creativiteit en de dwanghandeling van de mens. Maar als we inzicht verwerven in de redenen waarom we ons tot een ander voelen aangetrokken, in wat we met die ander scheppen, en hoe dat ons verandert, krijgen we gereedschap in handen voor meer keus en creativiteit, en minder dwanghandelingen. Als een relatie diepgang heeft en gelegenheid tot verandering biedt, zal ze ons vroeg of laat ook pijn doen - met name de pijn die wordt veroorzaakt door afstand doen van een oud en versleten zelfbeeld. Als wij kunnen inzien dat wij alleen in het lichaam van onze moeder werkelijk kunnen genieten van twee harten die slaan als één, kunnen we onze relaties zowel realistisch als idealistisch benaderen. De alchemisten uit de middeleeuwen wisten dat het goud dat zij zochten menselijk goud was, geen metaal. Als wij iets van hun visie kunnen herontdekken voor onszelf, zal dat ons helpen dat grootse en mysterieuze werk te volbrengen: houden van een ander mens. to top

APPENDIX

to top

Het uitgangspunt van de relatiehoroscoop

Liz Greene heeft de relatiehoroscoop ontwikkeld op basis van haar praktijkervaring met cliënten die behoefte hadden aan astrologisch inzicht in hun persoonlijke relatie. Dat waren merendeels cliënten die al geruime tijd in een bepaalde relatie zaten (vrijwel nooit korter dan twee jaar) en die dus het romantische, roze-wolk-begin achter de rug hadden en de fase van diepere en meer realistische omgang met elkaar hadden bereikt. In dat stadium zijn de donkere kanten van de beide persoonlijkheden al aan het licht gekomen, evenals de problemen en conflicten die dat met zich meebrengt. En juist dan ontstaat vaak de behoefte aan meer inzicht in de wisselwerking die er speelt.
Het is mogelijk dat de beide partners niet even veel belangstelling hebben voor een astrologische analyse van hun relatie. Misschien staat een van beiden er wel heel sceptisch tegenover. Maar kennelijk heeft een partner wel belangstelling, en in dit geval bent u dat. Misschien wilt alleen u een astrologisch consult om uw relatie met Brad te bespreken. Met dat uitgangspunt is de relatiehoroscoop dan ook geschreven: u wordt aangesproken als degene die om de analyse heeft gevraagd, en naar Brad wordt verwezen als de derde partij, als "uw partner". Zo richt de relatiehoroscoop zich maar tot een van beide partners. Maar de inhoud betreft de beide partners wel in gelijke mate.

Als u uw relatiehoroscoop met Brad wilt delen, kunt u hem voorstellen dat hij de tekst leest met dit gegeven in gedachten. Mocht dat echter lastig zijn voor u en uw partner, dan kunt u een tweede versie bestellen waarin de tekst is aangepast zodat die zich nu richt tot Brad. In die versie wordt er dan naar u verwezen als de partner.
Om deze omgedraaide, tot Brad gerichte versie van de relatiehoroscoop te ontvangen, is het voldoende om het volledige nummer van uw huidige relatiehoroscoop op te geven en daar de bestelcode TRPH aan toe te voegen. U treft dat nummer aan onderaan het venstertje op de titelpagina, en verder ook linksonder op iedere bladzijde.
Dit tweede rapport is verkrijgbaar voor een ongelooflijk gereduceerde prijs (en die hangt af van het land waar u bestelt).

to top

Astrologische techniek

De relatiehoroscoop wordt gemaakt op basis van drie afzonderlijke horoscopen: de geboortehoroscoop van u, die van uw partner, en een derde, composiet- horoscoop, die berekend wordt volgens de midpuntmethode. Om vervolgens de verklarende tekst op te stellen, wordt er gebruikt gemaakt van de volgende astrologische gegevens: de wederzijdse aspecten tussen de twee geboortehoroscopen, de belangrijkste thema's uit de composiethoroscoop, aspecten tussen de composiethoroscoop en de twee geboortehoroscopen, en bepaalde thema's in de beide geboortehoroscopen die door de horoscoop van de partner of de composiethoroscoop worden geactiveerd.

to top

Literatuur

De relatiehoroscoop neemt veel elementen uit de beide geboortehoroscopen in beschouwing, maar richt zich uiteraard speciaal op de elementen die van belang zijn voor relatiepatronen. Misschien heeft u na het lezen van de relatiehoroscoop ook belangstelling voor een meer uitgebreide analyse van uw eigen karakter die zich niet speciaal op de relatie richt maar werkt vanuit een breder perspectief. In dat geval kunnen we u de
PSYCHOLOGISCHE HOROSCOOPANALYSE
van Liz Greene aanbevelen (ook bij ons verkrijgbaar).

Aanbevolen astrologische literatuur in verband met relaties:

"Liefde in de sterren" (Ned. vert. van "Astrology for Lovers") door Liz Greene. Een amusante maar diepgaande kijk op de tekens van de dierenriem, met nadruk op hun karakteristieke gedrag in relaties.

"Samenspel" (Ned. vert. van "Relating") door Liz Greene. Een combinatie van astrologie en dieptepsychologie die een uiterst verhelderende kijk op relaties oplevert.


Astrologische data gebruikt voor Relatie horoscoop
voor Angelina Jolie (vrouwelijk)
geboortedatum 4 juni 1975 kloktijd: 9:09
in Los Angeles, CA (US) U.T: 16:09
118w15, 34n03 sterrentijd: 01:05:55

PLANEETSTANDEN
planeet teken graad
Zon Tweelingen 13°25'20 in huis 11
Maan Ram 13°05'04 in huis 9
Mercurius Tweelingen 22°19'40 in huis 11
Venus Kreeft 28°09'20 in huis 12
Mars Ram 10°42'26 in huis 9
Jupiter Ram 17°25'28 in huis 9
Saturnus Kreeft 17°23'13 in huis 12
Uranus Weegschaal 28°47'59 in huis 4
Neptunus Boogschutter 10°20'24 in huis 5
Pluto Weegschaal 6°31'24 in huis 3
Maanskn.(t) Boogschutter 0°53'20 in huis 5
Cheiron Ram 26°46'09 in huis 10

HUIZENVERDELING (Placidus)
Ascendant Kreeft 28°53'13
2de huis Leeuw 20°49'20
3de huis Maagd 16°36'12
Imum Coeli Weegschaal 17°52'12
5de huis Schorpioen 23°14'57
6de huis Boogschutter 28°00'28
Descendant Steenbok 28°53'13
8ste huis Waterman 20°49'20
9de huis Vissen 16°36'12
Medium Coeli Ram 17°52'12
11de huis Stier 23°14'57
12de huis Tweelingen 28°00'28

en Brad Pitt (mannelijk)
geboortedatum 18 december 1963 kloktijd: 6:31
in Shawnee, OK (US) U.T: 12:31
96w56, 35n20 sterrentijd: 11:48:52

PLANEETSTANDEN
planeet teken graad
Zon Boogschutter 25°51'43 in huis 1
Maan Steenbok 22°49'54 in huis 2
Mercurius Steenbok 16°06'33 in huis 2
Venus Steenbok 23°28'12 in huis 2
Mars Steenbok 10°01'36 in huis 1
Jupiter Ram 9°50'03 in huis 4
Saturnus Waterman 19°08'38 in huis 2
Uranus Maagd 10°04'06 in huis 9
Neptunus Schorpioen 16°48'10 in huis 11
Pluto Maagd 14°13'41 in huis 9
Maanskn.(t) Kreeft 11°09'50 in huis 7
Cheiron Vissen 10°34'42 in huis 3

HUIZENVERDELING (Placidus)
Ascendant Boogschutter 11°53'41
2de huis Steenbok 14°30'07
3de huis Waterman 21°20'32
Imum Coeli Vissen 26°58'05
5de huis Ram 26°40'55
6de huis Stier 20°47'56
Descendant Tweelingen 11°53'41
8ste huis Kreeft 14°30'07
9de huis Leeuw 21°20'32
Medium Coeli Maagd 26°58'05
11de huis Weegschaal 26°40'55
12de huis Schorpioen 20°47'56

Gemeenschappelijke composiet horoscoop

PLANEETSTANDEN
planeet teken graad
Zon Vissen 19°38'31 in huis 6
Maan Vissen 2°57'29 in huis 5
Mercurius Ram 4°13'07 in huis 6
Venus Weegschaal 25°48'46 in huis 1
Mars Waterman 25°22'01 in huis 5
Jupiter Ram 13°37'45 in huis 7
Saturnus Stier 3°15'56 in huis 8
Uranus Weegschaal 4°26'03 in huis 12
Neptunus Schorpioen 28°34'17 in huis 2
Pluto Maagd 25°22'33 in huis 12
Maanskn.(t) Maagd 21°01'35 in huis 12
Cheiron Ram 3°40'25 in huis 6

HUIZENVERDELING (Placidus)
Ascendant Weegschaal 5°23'27
2de huis Schorpioen 2°39'43
3de huis Boogschutter 3°58'22
Imum Coeli Steenbok 7°25'08
5de huis Waterman 9°57'56
6de huis Vissen 9°24'12
Descendant Ram 5°23'27
8ste huis Stier 2°39'43
9de huis Tweelingen 3°58'22
Medium Coeli Kreeft 7°25'08
11de huis Leeuw 9°57'56
12de huis Maagd 9°24'12