Prognose Horoskop

fra Januar 2011
for Hillary Clinton, født 26 Oktober 1947
Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2015
EATN 6212.502-12, 24.2.15
Introduktion

Oplysende oplevelser *Neptun trigon Uranus: *En transit der nærmer sig sin afslutning, fra midten af marts 2009, varer indtil begyndelsen af januar 2011:

Personlig magt *Pluto sekstil MC: *Slutningen af januar 2010 indtil slutningen af november 2011:

Atter levende *Uranus konjunktion Måne: *Midten af april 2010 indtil midten af marts 2011:

Pludselig adskillelse *Uranus kvadrat Ascendant: *Slutningen af april 2010 indtil slutningen af december 2011:

Negativt påvirkelig *Jupiter kvadrat Uranus: *En transit der nærmer sig sin afslutning, fra begyndelsen af maj 2010, varer indtil begyndelsen af januar 2011:

En gunstig skæbne *Uranus trigon Jupiter: *Midten af maj 2010 indtil slutningen af januar 2012:

Følelsesmæssig tryghed *Jupiter konjunktion Måne: *Slutningen af maj 2010 indtil slutningen af januar 2011:

På udkig *Jupiter kvadrat Ascendant: *Slutningen af maj 2010 indtil slutningen af januar 2011:

En mulighed *Jupiter trigon Jupiter: *Begyndelsen af juni 2010 indtil slutningen af januar 2011:

Ufrivillig utilknyttethed *Saturn konjunktion Neptun: *Slutningen af oktober 2010 indtil begyndelsen af august 2011:

En overflod af arbejde *Saturn sekstil Mars: *Midten af november 2010 indtil begyndelsen af september 2011:

Målrettethed *Saturn sekstil Pluto: *Slutningen af november 2010 indtil begyndelsen af september 2011:

Et spirituelt anstrøg *Neptun trigon Ascendant: *Begyndelsen af marts 2011 indtil slutningen af december 2012:

Fordybelse *Jupiter opposition Neptun: *Fra 12. marts 2011 til 21. marts 2011:

Store visioner *Neptun kvadrat Jupiter: *Slutningen af marts 2011 indtil midten af januar 2013:

Etiske normer *Jupiter trigon Mars: *Fra 24. marts 2011 til 2. april 2011:

Reform og gendannelse *Jupiter trigon Pluto: *Fra 27. marts 2011 til 4. april 2011:

Tydelige hensigter *Jupiter trigon Saturn: *Fra 23. april 2011 til 1. maj 2011:

En gunstig forandring *Jupiter sekstil Uranus: *Fra 12. maj 2011 til 21. maj 2011:

En indsats i forhold til venner *Jupiter sekstil Ascendant: *Slutningen af maj 2011 indtil midten af januar 2012:

Et vendepunkt *Jupiter opposition Sol: *Midten af juni 2011 indtil begyndelsen af februar 2012:

Personlig fremgang *Jupiter sekstil MC: *Slutningen af juni 2011 indtil slutningen af februar 2012:

Begrænset hjemmel *Saturn sekstil Saturn: *Fra 15. oktober 2011 til 1. november 2011:

Arbejde for forandring *Saturn trigon Uranus: *Slutningen af november 2011 indtil begyndelsen af september 2012:

Datasiden

to top

Introduktion

Din Prognosehoroskop analyserer betydningen af transitterne for hver af de ydre planeter alt efter disses forbindelse til dit personlige horoskop. Dette nye horoskop giver en dybtgående forståelse af, hvordan transitterne kan medføre nye mønstre, nye oplevelser og nye muligheder for personlig vækst og selverkendelse.

Transitterne giver energi til alle sider af din personlighed. Du kan bruge transitterne til at udvikle din bevidsthed, realisere dine potentialer og tage et større ansvar for dit eget liv.

Din Prognosehoroskop er et pålideligt og basalt redskab til astrologisk forudsigelse af fremtiden. Den dækker de langsomtgående planeters transitter, fra Jupiter til Pluto. Disse transitter har den længste varighed, og de antyder nogle langvarige psykologiske tendenser eller trin i den personlige vækst.

Din Prognosehoroskop vil vise dig, hvordan transitterne påvirker din egen følelse af timing; det vil sige fornemmelsen af de tidspunkter, hvor det vil være rigtigt af dig at foretage bestemte handlinger. Den vil bibringe dig en forståelse af, hvordan transitterne kan hjælpe dig med så vigtige emner som ægteskab, børneopdragelse, karrieremæssige beslutninger, personlige relationer og meget mere.

Dette horoskop omfatter hver eneste af de vigtige ydre planettransitter, som vil opstå inden for den periode, som analysen dækker. Det forklarer betydningen af hver enkelt transit og bringer på hver side en liste over planeterne og deres transitforbindelser. Fordi de ydre planeter bevæger sig meget langsomt gennem dit personlige horoskop, vil der være måneder, hvor din Prognosehoroskop ikke indeholder nogen transitter, og måneder, hvor transitplaneterne er fremherskende.

Din Prognosehoroskop viser de ydre planeters transitter - fra Jupiter til Pluto - til planetstillinger og akser i dit fødselshoroskop. Planeterne kredser konstant rundt om Solen, og på deres vej vil de i perioder danne vinkler, kaldet "aspekter", til dine fødselsplaneter.

Når en transitterende ydre planet danner et aspekt inden for en grads afstand til en af dine fødselsplaneter eller akser, tolker Prognosehoroskop betydningen af transitten og giver dig datoerne, hvor transitten vil være i funktion. Dette udgør "højdepunktet", hvor transittens indflydelse vil kunne mærkes mest tydeligt, men det er sandsynligt, at du også vil kunne mærke nogle virkninger af transitten både før og efter de datoer, som står opført i din Prognosehoroskop.

Aspekterne mellem transitplaneterne og fødselsplaneterne bør ikke forveksles med aspekterne mellem to fødselsplaneter. Du kan for eksempel have et fødselsaspekt mellem Venus og Saturn og opdage, at din Prognosehoroskop viser et aspekt fra transit-Saturn til fødsels-Venus. De rene fødselshoroskopaspekter virker gennem hele dit liv; transitaspekterne dukker op på forskellige tidspunkter i løbet af dit liv og forbliver kun virkningsfulde i en nærmere bestemt periode. Men hvis du har et fødselsaspekt mellem to planeter, og den ene af disse planeter bliver aspekteret af en ydre planets transit, så vil fødselsaspektet ofte blive "udløst" således, at selvom den anden planet i fødselskombinationen ikke er direkte aspekteret af transitplaneten, så kan den alligevel blive bragt i spil via fødselsaspektet. Hvis mange fødselsaspekter bliver udløst samtidigt af en ydre planets transit, så vil du formentlig gennemleve mange, sommetider modsatrettede følelser og oplevelser i forbindelse med de implicerede planeter.

De ydre planeter bevæger sig meget langsomt gennem zodiaken, og de aspekter, som dannes ved transitterne fra dem og til dine fødselsplaneter, kan vare i måneder, ja endda år (transitter fra de personlige planeter - fra Solen til Mars - har relativt kort varighed). Af den grund opleves de ydre planeters transitter ofte ret intense. Nogle gange er det muligt at have flere ydre transitplaneter i aspekt til en enkelt fødselsplanet, og sådanne tidspunkter er sædvanligvis meget betydningsfulde. Hvis en bestemt planet er fremherskende i dit fødselshoroskop - hvis du for eksempel har flere fødselsplaneter i Saturns tegn Stenbukken eller mange fødselsaspekter til Saturn - så kan transitter fra den pågældende planet (i dette tilfælde Saturn) virke særligt intense på dig. Selvom hver eneste ydre planettransit inspirerer til forandring, bevidstgørelse, følelser og/eller oplevelser, så ændrer den ikke fundamentalt ved fødselshoroskopet eller den grundlæggende natur hos de implicerede planeter eller akser - den fremhæver blot en side af fødselshoroskopet, så du gennem en periode bliver mere opmærksom på denne side. De ydre planeters transitter giver nogle vigtige muligheder for vækst, refleksion, justering og indsigt.

Transitter kan påvirker dig i perioder, der strækker længere end en kalendermåned. Mange af de store transitter opstår ikke mere end én gang i livet, og den samme kombination af ydre planettransitter kan aldrig optræde to gange i dit liv. Dette er dit horoskop, og hvert eneste øjeblik i dit liv er unikt. Din Prognosehoroskop hjælper dig med at forstå dette individuelle særpræg. Brug det positivt og kreativt i dit liv.

Din Prognosehoroskop er et personligt kig på begivenheder, følelser og oplevelser, som du sandsynligvis vil komme ud for i den nærmere angivne periode. Men husk at det ikke er skæbnebestemt, at det vil ske, og at din egen frie vilje, dit udviklingsniveau, din social-økonomiske situation, din alder, dine evner og flere andre faktorer også vil spille en rolle for, hvordan transitterne kommer til at påvirke dit liv.

I nogle måneder er der måske ikke opført nogen transitter. I andre måneder kan der være adskillige. Som oftest vil en transit blive gentaget to, tre eller flere gange og forblive aktiv gennem et helt år eller mere. Dette skyldes, at de ydre planeter bevæger sig meget langsomt, og deres transitter bliver ved med at påvirke dit fødselshoroskop gennem længere tid. Når dette sker, betegner det en vigtig periode, hvor du med stor sandsynlighed vil gennemleve meningsfulde forandringer, indsigter og/eller oplevelser i dit liv.

Ikke alle de oplevelser, som teoretisk kunne finde sted, vil finde sted for alle. Hver eneste planet og hvert eneste hus i horoskopet er forbundet med bestemte livsområder. Venus er for eksempel forbundet med kunst, skønhed, kvinder, kærlighed, alle typer af relationer og penge; det femte hus er forbundet med kærlighedsaffærer, kreativitet og underholdning. Derfor kan en Venus-transit gennem det femte hus antyde en lykkelig kærlighedsaffære for ét menneske og en kunstnerisk kreativ periode for et andet. Nogle mennesker oplever begge dele. Andre, som hverken er kunstnerisk interesserede eller åbne for en kærlighedsaffære, oplever måske ingen af delene - selvom energien er til det, hvis man vælger at tappe af den. Din Prognosehoroskop nævner nogle af de mest almindelige virkninger af planettransitterne.

Dette horoskop, som bærer titlen 'Prognosehoroskop', fås også med titlen 'Astrotext Prognose'. Bortset fra titlen er de to horoskoper identiske.

Rapporten er beregnet for 12 måneder, begyndende med Januar 2011 og ud fra følgende fødselsdata: kvinde, født 26 Oktober 1947 kl. 20:00 i Chicago, Illinois.

Dit soltegn er Skorpion. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Tvilling, og din Måne står i Fisk.

to top

Neptun trigon Uranus: Oplysende oplevelser

En transit der nærmer sig sin afslutning, fra midten af marts 2009, varer indtil begyndelsen af januar 2011: Denne påvirkning vil præsentere dig for nogle livsanskuelser, som er helt anderledes end det, du er vant til. De alternative bevidsthedstilstande, som kendetegner denne energi, vil hverken være skræmmende eller forvirrende, og der vil sandsynligvis heller ikke opstå problemer med narkotika eller underlige mentale reaktioner. Derimod er det langt mere sandsynligt, at du vil komme til at opleve en udvidelse af din interesse for universets dybere lag og blive bibragt en øget evne til at opfatte disse. Din intuition vil være meget skærpet i øjeblikket, og hvis du ejer nogen form for medfødte psykiske evner, vil de dukke frem nu. Du vil få en øget interesse for okkultisme og astrologi, og disse emner vil bibringe dig en forståelse, du aldrig før har haft. Det er meget sandsynligt, at du vil få en åbenbaringsoplevelse - en oplevelse af din egen sande plads i universet - på et niveau, som giver mening for dig.

Idealisme udgør også en del af din tilværelse i øjeblikket, men den har en meget abstrakt karakter. Du er langt mere interesseret i filosofiske og absolutte sandheder end i praktiske reformer af verden omkring dig. En undtagelse kan dog være, at du engagerer dig praktisk i de dårligt stilledes forhold. Du vil også kunne arbejde for at reformere forholdene på et hospital eller en tilsvarende institution.

En anden følge af denne påvirkning kan være, at du engagerer dig i en åndelig eller religiøs bevægelse, som arbejder for sociale reformer - en bevægelse, som ikke er motiveret af politiske doktriner.

to top

Pluto sekstil MC: Personlig magt

Slutningen af januar 2010 indtil slutningen af november 2011: Denne energi kan have vidt forskellige virkninger på forskellige mennesker. Det kan være en periode i din karriere, hvor du ændrer din målsætning helt grundlæggende. Eller det kan være en tid, hvor du vender dig indad og udvikler dig rent åndeligt, med en betydelig ændring af din målsætning som sandsynlig følgevirkning.

I forbindelse med din karriere eller livsretning kan det ske, at kræfter bag kulisserne, som du formentlig slet ikke er opmærksom på, giver dig mulighed for at udøve en større personlig magt med det formål at fremkalde forandringer blandt dine arbejdskammerater. De mennesker, der arbejder til din fordel, har måske en bevidst plan, eller måske passer du blot rent tilfældigt ind i nogle ændrede omstændigheder, som afstedkommer denne mulighed.

Sommetider kan denne proces medføre et job- eller karriereskifte, men almindeligvis vil forandringen finde sted i din nuværende position. Men der vil også finde forandringer sted i din rent personlige tilværelse, som har til formål at øge din evne til at forfølge dit livsmål. Du vil måske forbedre din umiddelbare livssituation eller måske ligefrem ændre bopæl af erhvervsmæssige årsager. Samtidig vil der optræde en større emotionel intensitet i dine mest intime relationer til din familie.

Denne proces afspejler de positive forandringer, som finder sted i dit sind. Nye psykologiske behov dukker op til overfladen og forandrer dit syn på dig selv. Ofte bliver følelser, der har forbindelse med tidligere oplevelser i livet, på ny aktiveret i denne periode, og det vil påvirke dig meget stærkt. Her kan være tale om, at du får en chance for at skille dig af med nogle psykiske komplekser fra din fortid, så du kan komme til at leve på en friere måde med færre tvangsmekanismer.

Du kan være nødt til at søge andre menneskers økonomiske opbakning for at kunne fuldbyrde dine aktuelle planer. Gør det blot, for disse personer vil være i stand til at yde dig en ganske betydelig hjælp i forsøget på at indføre forandringer, enten i dit privatliv og på hjemmefronten eller i din karriere.

to top

Uranus konjunktion Måne: Atter levende

Midten af april 2010 indtil midten af marts 2011: Denne energi antyder en periode præget af nogle enorme psykologiske forandringer og muligvis en del følelsesmæssig tumult. Blandt dens virkninger optræder følgende: pludselige hændelser, hvor der er kvinder indblandet; følelsesmæssig uro; emotionel iver og impulsivitet; pludselige humørsvingninger; ændringer i dit mest intime hjemlige og private liv; og måske pludselige hændelser vedrørende din mor eller andre kvindelige slægtninge.

Energiens virkninger er ikke i så høj grad negative, som de er pludselige og overraskende. Den mest ødelæggende virkning er fornemmelsen af uro, men du kan også føle stor begejstring. Du kan være sikker på, at denne energi nok skal ændre dine daglige vaner. En uventet blind forelskelse kan være en af dens konsekvenser.

Visse sider af dig selv såsom din inderste, følelsesmæssige natur, dine vaner, dine emotionelle reaktioner og din tro på, at du bliver understøttet og næret i livet, og tillige ting som du identificerer dig med, såsom dit hjem og dit land, vil være mest udsat for Uranus' overraskelser i øjeblikket.

Det, der er allersværest, men også meget vigtigt, er at bevare roen. Ligesom de andre aspekter af din tilværelse kan dit normale følelsesudtryk blive stift og vanepræget i en sådan grad, at du i virkeligheden slet ikke oplever livet længere. Positivt og konstruktivt betragtet kan denne påvirkning betyde, at du igen får kontakt med livet, selvom det kan ske via en eller flere hændelser, som du anser for uheldige. Uanset hvad der sker, så vil du, såfremt du har det nødvendige mod til at kikke nærmere på dig selv, opdage, at du atter føler dig levende. Følelsen kan bestå i bedrøvelse, såfremt du har mistet nogen eller noget. Men den livsnerve, der opstår, når du for alvor er i kontakt med dine følelser, vil fuldstændig opveje de ting, den aktuelle påvirkning fjerner.

to top

Uranus kvadrat Ascendant: Pludselig adskillelse

Slutningen af april 2010 indtil slutningen af december 2011: Denne energi vil sandsynligvis have en meget nedbrydende virkning på dit forhold til andre mennesker. Der kan melde sig ting i din tilværelse, enten via dit hjem eller dit erhverv, som vil udfordre den basis, dit liv er bygget op på. Denne udfordring vil afspejle sig i nogle overraskende møder med andre, som bringer forstyrrelser ind i din måde at leve, eller den kan afspejle sig i nogle pludselige adskillelser fra mennesker, som du troede ville være faste bestanddele af din tilværelse i lang tid fremover. Eller du kan selv komme til at optræde som katalysator for alle disse forandringer i kraft af dine forsøg på at frigøre dig fra en situation, som opleves belastende.

I løbet af denne periode er det meget sandsynligt, at du vil foretage dig ting og tage steder hen, som du aldrig tidligere har overvejet. Din gamle livsform kan simpelthen ikke længere rumme det, dit liv er i færd med at udvikle sig til i øjeblikket.

Af ovennævnte skulle det være fremgået klart, at her ikke er tale om nogen "dårlig" påvirkning, selvom enhver, der har viet sit liv til status quo eller til sin egen fortid, vil finde denne periode uhyre vanskelig. Gamle adfærdsmønstre, som har holdt din tilværelse fast i et kvælertag, vil bryde sammen. Du har muligvis slet ikke været bevidst om disse mønstre, for mange mennesker finder deres "kvælertag" helt behagelige, i det mindste indtil et langt senere tidspunkt.

De mennesker, der dukker op i din tilværelse i øjeblikket, kan adskille sig betydeligt fra dem, du kendte før. Nogle af disse bekendtskaber kan være ganske kortvarige. Du kan møde et bestemt menneske med et ganske bestemt formål, som du ikke selv er dig bevidst på det pågældende tidspunkt, og når formålet er opfyldt, ophører forholdet.

Hvis der dukker en ny kærlighedsaffære op i dit liv i denne periode, vil den sandsynligvis være spændende, fri og fuldkommen uforudsigelig. Bind dig ikke permanent i et sådant forhold, før perioden er helt overstået, for der vil sandsynligvis være tale om et meget ustabilt og kortvarigt forhold.

to top

Jupiter kvadrat Uranus: Negativt påvirkelig

En transit der nærmer sig sin afslutning, fra begyndelsen af maj 2010, varer indtil begyndelsen af januar 2011: Effekten af denne påvirkning kan variere meget. På den ene side kan den indikere et pludseligt held, der kommer som et lyn fra en klar himmel, eller en skæbnebetonet forandring, en uventet mulighed, som helt kan forandre din tilværelse. På den anden side kan den også indikere en så omfattende rastløshed og utålmodighed over for alle restriktioner, at du afstedkommer store forstyrrelser i din tilværelse i forsøget på at gøre dig fri.

Under alle omstændigheder vil du sandsynligvis føle, med rette eller urette, at forandring er den eneste vej frem, og der vil altid være en kerne af sandhed heri. Faren ligger imidlertid i, at du måske vil opsøge forandringen for dens egen skyld og ikke tage dig den fornødne tid til at undersøge, hvilke forandringer der vil have den største effekt. Du kan udvise en stærk tilbøjelighed til at være negativt påvirkelig, dvs. altid gå i den modsatte retning af, hvad du føler dig presset til.

Frihed i al almindelighed er meget vigtig for dig i øjeblikket, og du vil arbejde hårdt på at opnå den på ét eller flere områder. I forholdet til andre kan dette virke ødelæggende, for du er tilbøjelig til at udvise fjendtlighed over for alt det, der forsøger at holde dig fast. Den aktuelle påvirkning kan også antyde en tid med konstante forandringer, hvor du ikke kan forudsige fra den ene dag til den anden, hvad du vil kaste dig over.

Men mulighederne vil sandsynligvis melde sig, såfremt du udviser en passende selvbeherskelse uden at anbringe dig selv i en sådan spændetrøje, at du er ude af stand til at gøre noget, når chancen endelig viser sig. Du har faktisk brug for at frigøre dig fra nogle ting i øjeblikket, og du vil antagelig få tilbudt præcis de nødvendige muligheder og i det fornødne omfang, blot du undgår at køre for hårdt på og handler så impulsivt, at du ødelægger dine muligheder for at indføre kreative forandringer. Hvis du forholder dig roligt, så vil du pludselig få øje på en mulighed for at gå fremad og frigøre dig fra restriktionerne, og så vil du også være i stand til at udnytte den. Vær tålmodig, og du vil opdage, at snart er tålmodighed overflødig.

to top

Uranus trigon Jupiter: En gunstig skæbne

Midten af maj 2010 indtil slutningen af januar 2012: Denne energi frembringer uventede åbninger og heldige udfald, foruden en følelse af at være fri og i stand til at påtage sig alle de nye oplevelser, livet måtte bringe. Du føler dig mere modig end ellers og villig til at eksperimentere med tilværelsen.

Alle menneskers tilværelse er omgærdet af bestemte restriktioner - job, familieansvar, økonomi - som til tider i urimelig grad synes at hæmme vores frihed og afholde os fra at udvikle os som individer. Du kan ikke rigtig tillade dig at kuldkaste disse begrænsninger fuldstændig, men du har lyst til at bryde fri af dem blot engang imellem, og denne energi forsyner dig med denne mulighed. Det kan ske via et pludeligt lykketræf, en overraskende mulighed for personlig fremgang eller en uventet lettelse for en større byrde. Men det kan også ske mere skjult.

For eksempel kan du i stigende grad blive interesseret i nye tankebaner, som åbner op for nye indsigtsmuligheder. På denne måder slipper du ud af dagligdagens dræbende rutine, ikke ved en pludselig kuldkastning, men via en gradvis ændring af din forståelse og indsigt. Denne energi kan afstedkomme et nyt engagement i åndelig lærdom, astrologi og andre revolutionerende metoder til en udvidelse af det menneskelige sind. Du vil gøre oprør imod alle snævre tankebaner og være på udkig efter nye tilnærmelser til sandheden. Men det vil ikke være nok, at du selv har indsigt i disse sandheder; du vil også have lyst til at undervise andre i de ting, du har lært. Du kan blive engageret i grupper, som underviser i nye ideer eller er optaget af okkulte emner. Under denne påvirkning vil du være umådelig bevidst som den store sociale sammenhæng, og du vil altid bære den i hu, uanset hvad du foretager dig.

Du vil også være tilbøjelig til at være mindre materialistisk end ellers. Det er ikke sådan, at du ikke værdsætter materielle resurser, men du nærer ingen frygt for, at du skal komme til at mangle noget. Generelt repræsenterer denne periode en omfattende mulighed for, at du kan udsætte dig for nye, fantastiske oplevelser, som vil gøre dit liv langt mere interessant.

to top

Jupiter konjunktion Måne: Følelsesmæssig tryghed

Slutningen af maj 2010 indtil slutningen af januar 2011: Her er tale om en umådelig positiv periode. Du føler dig selvsikker og i god kontakt med dine følelser, som du er i stand til at udtrykke klart og ærligt, både over for dig selv og over for andre. Samtidig føler du dig uhyre gavmild, og det giver dig mulighed for at give noget til andre mennesker på en mere fri måde end tidligere og uden, at du på nogen måde føler, at der går noget fra dig selv. Dette aspekt har at gøre med næringsfunktionen i dit indre, ønsket om at beskytte og drage omsorg, såvel som ønsket om selv at blive støttet. Du vil kunne give andre næring i øjeblikket, og har du selv brug for hjælp, vil du også få den.

Dit hjem og dit privatliv er vigtigt for dig i denne periode, og du vil arbejde på at gøre dette område af livet så positivt som muligt. Måske vil du simpelthen gøre dit hjem mere komfortabelt og elegant, eller du kan mere psykologisk betragtet invitere venner og naboer hjem til dig, så I kan hygge jer sammen.

I øjeblikket vil du indse, hvordan din fortid har bidraget positivt til din aktuelle situation, og du vil ønske at være omgivet af ting, der minder dig om din fortid. Det er et godt tidspunkt at tage hjem og besøge sine gamle venner og kære på.

Uanset dit køn vil du kunne modtage en gunstbevisning fra en kvinde, som tilbyder at hjælpe dig eller sørge for dig på en eller anden måde. Ofte vil hendes funktion i din tilværelse være at åbenbare, hvad der findes i dit eget indre, og derved gøre dig mere selvsikker. Det kan også være en mand, men han vil i så fald komme til at påvirke dig på en meget moderlig facon.

Så godt som den eneste negative effekt af denne energi kommer af dens symbolske forbindelse med næring og fordøjelse. Psykologisk set befinder du dig i en periode med indoptagelse og assimilation, i et forsøg på at indlemme alt det, der kan nære og understøtte dig. Det er klart, at det fysiske modstykke til dette vil være at tage på i vægt, og det kan også ske, såfremt du ikke er forsigtig. Fedtholdig mad er særlig problematisk, så prøv at undgå den slags.

to top

Jupiter kvadrat Ascendant: På udkig

Slutningen af maj 2010 indtil slutningen af januar 2011: Denne periode er sædvanligvis udmærket for de fleste typer af kontakter med andre, men der er dog visse faldgruber. Helt fundamentalt antyder denne energi et ønske om at gro og opnå fremgang ved hjælp af kontakter til andre. Du er formentlig villig til at give lige så meget, som du modtager, selvom denne energi hos nogle mennesker udløser et begær efter at opnå fordele gennem andre uden at give noget til gengæld. Disse mennesker vil faktisk opføre sig arrogant over for andre på deres vej frem, endda også over for dem, der har hjulpet dem. Dette får andre til at afvise dem, og når tiderne bliver vanskelige, har de ingen til at hjælpe sig.

Men dette er fuldkommen unødvendigt, og alt, hvad du behøver at gøre for at undgå det, er at bevare en vis ydmyghed og anerkende det, andre mennesker gør for dig. Under denne påvirkning har du i virkeligheden mulighed for at blive langt mere udviklet som menneske, men kun hvis du holder dig denne advarsel for øje.

Det forekommer ret hyppigt under denne påvirkning, at den hidfører en tilsyneladende "heldig" chance via en ven eller en bekendt. Men det handler imidlertid ikke nær så meget om held som om den kendsgerning, at du holder skarpt udkig efter de muligheder, der vil kunne gavne dig. Din timing er yderst præcis, og din følsomhed over for andre og deres behov er større end normalt. Det er en af grundene til, at det er en dårlig idé at negligere andres behov, for du vil ikke engang kunne undskylde dig med et manglende kendskab hertil.

Du kan opnå vinding både i din privatsfære og på dit arbejde. Der kan vise sig muligheder for at tjene penge og foretage forbedringer i dit hjem, som vil gøre dette mere behageligt. Eller du vil måske møde nogen, som vil hjælpe dig med at få større viden om verden og udvide dit syn på den i en eller anden forstand. Du må imidlertid være indstillet på at lade dette ske, eller med andre ord, du må forholde dig modtageligt. Her er nemlig endnu et område, hvor en eventuel arrogance kan medføre fare for, at du ikke får noget som helst af varig betydning ud af denne periode.

to top

Jupiter trigon Jupiter: En mulighed

Begyndelsen af juni 2010 indtil slutningen af januar 2011: Denne påvirkning repræsenterer sædvanligvis en periode i din tilværelse fuld af optimisme og positive tanker. Du synes at befinde dig i en rolig og afbalanceret tilstand, som gør dig i stand til at danne dig et overblik over de forskellige områder af din tilværelse og få et godt perspektiv på dem. Derfor er det også et godt tidspunkt at lægge langtrækkende planer på og reorganisere tingene. Du bør udnytte denne periode til at få et nyt perspektiv på tilværelsen gennem uddannelse eller rejser eller ved at deltage i nogle af de bevidstgørelsesaktiviteter og -grupper, som findes i øjeblikket.

Perioden vil være præget af psykisk og fysisk ligevægt. Hvis du har været syg for nylig, fysisk eller psykisk, så vil denne energi støtte helbredelsesprocessen kolossalt.

Det er også et velegnet tidspunkt til at overveje dine idealer og mål, for det vil måske være muligt at realisere nogle af dem på forskellig måde i øjeblikket. På andre tidspunkter kan der optræde for store spændinger i din tilværelse eller for stor modstand fra andre. Er du engageret i en eller anden reformbevægelse, er tidspunktet inde til at gribe til positiv handling. Eller du vil måske engagere dig endnu mere i religiøse og filosofiske emner, fordi der er meget bag tilværelsens tilsyneladende orden, som du har brug for at vide noget om.

Det er også muligt, at du ikke vil foretage dig noget som helst i denne periode, for den bibringer dig en følelse af balance, men ingen synderlig virketrang. Du oplever en usædvanlig ubekymrethed og afslappelse i øjeblikket. Det er også et godt tidspunkt at rejse på, både i afslappelses- og uddannelsesmæssigt øjemed.

Det, der er vigtigt at huske vedrørende denne påvirkning, er, at der grundlæggende er tale om nogle muligheder. Du vil ikke føle dig ansporet af energien, og du vil heller ikke støde på nogen modstand imod dine bestræbelser på at foretage dig noget. Du kan få stor gavn af perioden, men du må selv tage initiativet.

to top

Saturn konjunktion Neptun: Ufrivillig utilknyttethed

Slutningen af oktober 2010 indtil begyndelsen af august 2011: I denne periode kan du blive nødt til at leve med nogle negative stemninger, som kan være temmelig foruroligende. Denne påvirkning afstedkommer ofte forvirring, tvivlen på sig selv, usikkerhed og en generel tendens til at anskue tilværelsen ud fra dens værst tænkelige synsvinkel. I værste fald kan den gøre dig fuldkommen usikker på, hvad der er ægte i din tilværelse, og fremkalde en følelse af frygt og udefinerlig ængstelse. Det er imidlertid vigtigt at huske, at denne energi sædvanligvis får tingene til at se værre ud, end de reelt er.

Din selvtillid og dit velbefindende befinder sig på nulpunktet i øjeblikket, og du bør ikke tage dine dystre udsigter alt for alvorligt. Du synes kun at være opmærksom på de facetter af tilværelsen, som du er bange for, og totalt ubevidst om de ting, der kan støtte og styrke dig.

Selvom det måske kan lyde mærkeligt, så har denne periode også en konstruktiv side, skønt de fleste mennesker som regel kun oplever den negative. Men er du i god kontakt med dine indre behov og selvsikker nok til ikke at blive vildledt af illusioner, selv ikke de angstbetonede, så kan denne energi indgyde dig en evne til en helt ekstraordinær form for opofrelse. En af effekterne af denne påvirkning er, at den kan frigøre dig fuldkommen fra det materielle univers. I så fald kan du blive desorienteret og bange, sådan som det allerede er blevet beskrevet, eller du kan opleve, at den materielle verdens krav ikke længere optager dig synderligt, og da vil du kunne ofre dine materielle behov til fordel for de mere spirituelle.

Hvad enten det går i den ene eller den anden retning, så vil din opfattelse af virkeligheden i denne tid være helt anderledes, end den plejer at være, og det bør du tage i betragtning, såfremt du lægger planer for fremtiden.

to top

Saturn sekstil Mars: En overflod af arbejde

Midten af november 2010 indtil begyndelsen af september 2011: I denne tid vil en kontrolleret udfoldelse på et eller andet område af tilværelsen komme til at betyde meget for dig. Du er i stand til at indrette energien på en langsom og omhyggelig oparbejdelse af et projekt, og alt, hvad du udretter i øjeblikket, vil derfor antagelig få varig værdi. Din indstilling til tingene er fornuftig og praktisk, og det hjælper dig naturligvis med at opnå det, du ønsker. Tiden er ikke til store planer, men snarere til en meget omhyggelig indsats på et afgrænset område. Ofte hjælper det kolossalt, hvis man i tider som disse nedtoner sin egen jeg-drift for at indgå i et gruppearbejde med andre.

Din fysiske udfoldelse er mere disciplineret i denne tid. Du er i stand til at arbejde hårdt og længe med en opgave, uanset om den er fysisk eller mentalt betonet, og ikke give op, for den er udført. Dine overordnede og dine kolleger vil beundre dig for det, og du vil kunne modtage langt flere positive tilkendegivelser end folk, der fremturer med store armbevægelser, men også mindre grundigt. Du har relativt nemt ved at acceptere de begrænsninger, du bliver pålagt, og arbejde inden for de rammer, du får anvist. Dette gør det nemmere for dig at samarbejde med andre.

Andre kan opfatte dig som en "slider" i øjeblikket. Faktisk gør din disciplinerede indstilling til arbejdet dig til en ret imponerende person i øjeblikket, for du vil kunne gennemføre alt, hvad du påbegynder, ikke på grund af held, med ved hårdt, vedholdende slid.

Denne påvirkning begunstiger hårdt arbejde i forbindelse med relativt moderate emner, alle former for omhyggeligt præcisionsarbejde - afpudsning, arbejder i metal eller sten - og opgaver, der kræver meget omhyggelige udmålinger.

to top

Saturn sekstil Pluto: Målrettethed

Slutningen af november 2010 indtil begyndelsen af september 2011: I denne periode vil du kunne klare meget store afprøvninger af din modstandskraft, såfremt du skulle blive nødt til det. Din personlige kraft og indre styrke udgør en struktur, som kan modstå endog meget store vanskeligheder. Du er i stand til at arbejde hårdt og lægge en enorm energi i de opgaver, du har foran dig.

Indvendig har du en vis indsigt i de kræfter, som gør dig til et helt specielt menneske. Du ved præcist, hvad du kan kræve af dig selv, og du kan presse dig selv helt frem til grænsen, men aldrig over den. Følgelig kan her blive tale om en periode med store præstationer.

Samtidig vil du frivilligt begrænse energiens råderum for at gøre den mere effektiv. Du vil forstå, hvilket område du skal arbejde med, så din samlede styrke rammer målet helt præcist. Heldigvis gælder dette både for det arbejde, du foretager på det indre plan, og for det, du udfører i den ydre verden.

På det ydre plan vil denne påvirkning manifestere sig på mangfoldige måder. For det første vil du sikkert arbejde mere, end du har gjort i mange år, og dit arbejde vil vise sig umådelig produktivt. Omgivelserne vil indse, at dine præstationer gror direkte ud af dit eget væsen, at de er resultater af din personlige vækstproces. På jobbet vil dine overordnede kunne se, at du udfolder en usædvanlig flid i forbindelse med de opgaver, du arbejder med, og det vil gøre et gunstigt indtryk på dem. De vil vide, at du er én, man skal regne med. Tiden kan meget vel være inde til en forfremmelse.

to top

Neptun trigon Ascendant: Et spirituelt anstrøg

Begyndelsen af marts 2011 indtil slutningen af december 2012: I løbet af denne periode vil dit forhold til andre få et spirituelt præg, og du vil være langt mere tilbøjelig til at idealisere de mennesker, du møder. Hvis du får en ny kæreste i denne periode, vil jeres forhold være så romantisk, at det vil være truet, når du opdager, at din partner ikke er nær så fuldkommen, som du gik og troede. Under denne påvirkning vil overidealisering af andre mennesker været noget, man bør vogte sig for.

Du vil også have en stærk tendens til at lade dig fange ind af en idealistisk filosofi eller et spiritualiseret livssyn, som er så abstrakt og fjernt fra den virkelige verden, at du hverken vil være i stand til eller villig til at fungere i denne. Du kan nære et stærkt ønske om at flygte og trække dig tilbage fra verden, og det kan også være nyttigt i visse tilfælde. Hvis du er opmærksom på denne tendens og ved, at den er forbigående, kan du anvende den positivt. Der findes tidspunkter, hvor det er vigtigt at trække sig tilbage og meditere på meningen med livet og på, hvad det egentlig er, man bruger det til. Det eneste problem er imidlertid, at du formentlig ikke kan tillade dig at trække dig tilbage i hele den periode, påvirkningen varer, for den varer sædvanligvis over et år. Men noget af tiden kan det være en ønskelig handlingsplan.

En åndelig lærer eller vejleder kan dukke op i dit liv i denne periode, og uanset hans eller hendes fortjenester vil du antagelig få noget værdifuldt ud af jeres møde. Det betyder ikke, at du skal tage alt, hvad du får at vide, for pålydende. Når denne periode er overstået, vil du være i stand til at vurdere, hvad du har lært, set i lyset af din egen kløgt og erfaring. I øjeblikket befinder din jeg-drift sig på et lavt niveau, og det gør dig mindre interesseret i at sætte spørgsmålstegn ved, hvad andre fortæller dig. Du reflekterer dybt over dine egne fejl og mangler, ikke destruktivt, men med det formål at forbedre dig.

Dine forhold til andre vil være præget af en stigende indføling og åndelig indsigt i andre menneskers situation og behov.

to top

Jupiter opposition Neptun: Fordybelse

Fra 12. marts 2011 til 21. marts 2011: I denne periode kan det ofte være svært at holde virkeligheden og idealerne ude fra hinanden. Her er tale om en umådelig spirituel indflydelse, som kan få virkelighedens verden til at virke utilstrækkelig og få dig til at forsøge at slippe væk til en mere ideel og fuldkommen verden. Normalt sker denne flugt ikke via narko eller alkohol, men har du tendenser i den retning, kan det godt udvikle sig sådan. Sædvanligvis indikerer denne indflydelse en mental tilstand, hvor man bliver opslugt af alle former for abstrakte spekulationer eller høje idealer, som er vanskeligt realisérbare.

På et helt andet plan kan denne energi friste dig til at involvere dig i nogle urealistiske projekter, som du kun fæster lid til, fordi du er forblændet af en overdreven optimisme. Du kan have lyst til at gamble og tage unødige chancer med dine beskedne resurser, og passer du ikke på, så kan dine vilde spekulationer og din trang til spil bevirke, at du går fallit. Mærkeligt nok er nogle mennesker sådan indrettet, at de kan håndtere dette gambler-aspekt på en rigtig god måde og få nogle aldeles tvivlsomme investeringer til at give kasse. Disse mennesker har imidlertid normalt i forvejen talent for at kalkulere med en vis risiko. Husk, at der er forskel på en amatør og en professionel gambler. Hovedsagen her er, at føler du dig fristet til at kaste dig ud i et investeringseventyr, så bør du sikre dig, at det ligger inden for dit personlige ekspertiseområde.

Under visse omstændigheder kan denne energi antyde starten på et meget idealiseret forhold, hvor man ser op til sin partner som en slags gud eller åndelig vejleder. Dette billede kan være mere eller mindre præcist. Du må være forsigtig her, for du vil kunne idealisere et andet menneske ud over alle rimelighedens grænser, også selvom den pågældende slet ikke ønsker, at du skal gøre det.

Du kan være offer for et decideret selvbedrag. Vær omhyggelig med at behandle mennesker ud fra, hvordan de virkelig er, ved at acceptere dem som de er, og ikke kræve at de skal leve op til et eller andet ideal, som stammer fra dit eget hoved.

to top

Neptun kvadrat Jupiter: Store visioner

Slutningen af marts 2011 indtil midten af januar 2013: I denne periode vil du være utålmodig med hensyn til de restriktioner, hverdagen påtvinger dig, og du vil være optaget af fantasier eller ideer, som hjælper dig med at flygte fra det trivielle i tilværelsen. Din forståelse af, hvad du kan og ikke kan i livet, vil blive testet i øjeblikket, og det er meget vigtigt, at du forsøger at acceptere de faktiske begrænsninger i dit liv. Kan du det, vil denne energi udvide din tilværelse ved at gøre dig i stand til at opfatte de umådelige muligheder, som ligger indbygget i din situation, også selvom den måske ikke er ideel.

Dine fantasier kan antage form af en overdreven tro på egen styrke og magt. Du vil måske føle, at du ikke kan tabe, men hvis du bliver et offer for denne forestilling, vil der komme en dag, hvor du vil tabe virkelig meget, og da vil dit tåbelige overmod blive afløst af nederlag og modløshed. Vær især omhyggelig med at undgå vilde spekulationer og risici, for du vil næsten med sikkerhed ende som taber; du er ikke tilstrækkelig opmærksom på realiteterne i situationen og ser kun det, du ønsker at se. Du vil være mere end almindelig blåøjet i denne tid, især hvis andre giver sig til at smigre din følelse af at være betydningsfuld.

Du kan også vælge en noget mere eksalteret, men lige så meningsløs vej ved at engagere dig i en religiøs eller spirituel bevægelse, som får dig til at miste ethvert greb om virkeligheden. Enten ser du ikke verden, som den er, og tror, at den generelt er langt smukkere, end den i virkeligheden er, eller også væmmes du ved verden og afviser den som værende uværdig at bruge opmærksomhed på. Uanset hvor høje dine visioner måtte være, så vil du kun have gavn af din tilværelse, hvis du anerkender den for det, den er. Lad ikke spiritualiteten udvikle sig til en illusion og blive din undskyldning for ikke at beskæftige dig med verden.

På plussiden kan det anføres, at energien stimulerer dit ønske om at hjælpe andre, og du vil kunne gøre stor nytte, hvis du forholder dig til situationerne, som de virkelig er. Blåøjede idealister er ikke til nogen synderlig gavn, når der skal udføres hårdt arbejde.

to top

Jupiter trigon Mars: Etiske normer

Fra 24. marts 2011 til 2. april 2011: Denne påvirkning skaber en letflydende energistrøm, som gør det muligt for dig at handle langt mere effektivt end normalt og tage initiativer, som kræver forudseenhed, omhyggelig planlægning og en betydelig portion selvtillid. Så godt som alle initiativer, du måtte tage i øjeblikket, vil komme til at fungere sådan, som du ønsker det. Det er derfor et godt tidspunkt at starte nye foretagender på.

Dine handlinger er styret af en udpræget retskaffenhed. Du kan være ambitiøs i denne periode, men du føler også, at det er meget vigtigt, at du når dine mål på den rette måde og i overensstemmelse med dine etiske normer. Andre mennesker vil fornemme din hæderlighed, og det vil øge deres tillid til dig.

Under denne påvirkning kan du nære et stærkt ønske om at blive til noget i den bredere betydning af udtrykket. For eksempel kan du ønske at få succes, især i forbindelse med et projekt, som du har startet op på egen hånd.

Denne påvirkning antyder en stærk foretagsomhed, som har til formål at udvide dit handlingsfelt, give dig større bevægelsesfrihed og skabe mulighed for nye oplevelser.

Tidspunktet er velegnet til, at du forsøger at nærme dig et menneske, som du normalt ikke kommer særlig godt ud af det med, eller én, som du har haft en midlertidig kontrovers med, og nu prøver at bilægge stridighederne. Du vil opleve, at du har nemt ved at overbevise den anden om det hæderlige i dine motiver, for sådan er det, og den pågældende vil respektere dig for det. Er du indblandet i juridiske uoverensstemmelser, er påvirkningen velegnet til at bilægge stridighederne på nogle betingelser, som gavner dig.

to top

Jupiter trigon Pluto: Reform og gendannelse

Fra 27. marts 2011 til 4. april 2011: Under indflydelse af denne energi vil du tage initiativ til nogle positive forandringer i din personlige og sociale omverden. Men det vigtigste spørgsmål, du bør stille, er dette: "I hvis navn ønsker jeg at forandre disse ting?" Du må indse, at under denne påvirkning er det ret nemt at komme til at udøve magt og indføre forandringer. Energien synes at strømme i den retning, du ønsker, og præsentere dig for nogle muligheder for at udøve kontrol over tingene på en eller anden måde. Du bør imidlertid være motiveret af andet og mere end personlige ambitioner, også selvom disse vil blive fremmet i takt med alle de andre ambitioner, du måtte have i øjeblikket. Hvis din magtudøvelse er selvisk og personligt orienteret, så vil du få store problemer sidenhen, og dine resultater vil ikke være varige. Du er nødt til at finde en balance og anlægge en holdning baseret på "oplyst egeninteresse". Du må indse, at du får størst udbytte af tingene, når du kan sammenholde dine egne interesser med interesserne hos de mennesker, du lever og arbejder sammen med. På en måde er det nødvendigt, at du kommer til at fungere som selve legemliggørelsen af sådanne kollektive interesser og ikke blot rationelt indtager disse standpunkter.

Du er præget af en stærk trang til at omforme og omdanne tingene i øjeblikket, og du bør tilstræbe at forbedre forholdene overalt omkring dig, at indføre fornyelser og tjene som redskab for forandringer i din omverden. Opnår du nogen form for personlig magt, så brug den til at afklare og rense ud i tingene. Får du mulighed for at lede eller påvirke andre, så brug din indflydelse til at få de pågældende til at gro sammen med dig.

Verdsligt set kan denne energi falde sammen med en erhvervsmæssig succes, politisk magt eller en betydelig økonomisk eller anden resursemæssig, personlig vinding. På et mere beskedent niveau kan den give dig mulighed for at bringe orden i nogle forhold i dit liv, som hidtil har udgjort en kilde til problemer for dig.

to top

Jupiter trigon Saturn: Tydelige hensigter

Fra 23. april 2011 til 1. maj 2011: I denne periode vil du kunne arbejde tålmodigt og langsomt bygge tingene op. Du er i stand til at holde dig dine langsigtede mål for øje, samtidig med at du klarer alle de daglige gøremål. Følgelig vil det arbejde, du får fra hånden i øjeblikket, sædvanligvis være meget veludført. Du har en usædvanlig god indsigt i forholdet mellem de enkelte dele og helheden.

Tiden er velegnet til at klare alle mulige praktiske opgaver. Du har en jordnær tankegang, men mangler hverken visioner eller forudseenhed. Derfor er det også et glimrende tidspunkt at udvide allerede eksisterende forretninger på, starte nye eller kaste sig ud i helt andre forehavender. Når du har fundet den mest praktisk løsning på et givet problem, tager du øjeblikkelig skridt i den pågældende retning. Klare intentioner er en af denne energis absolutte styrker.

I denne periode vil du formentlig ikke nære noget specielt ønske om at være sammen med andre. Det er et godt tidspunkt at isolere sig lidt på og tænke tingene igennem, så du kan nå frem til den klarest mulige forestilling om, hvad det er, du ønsker at foretage dig. Vær ikke bange for, at du kommer til at føle dig ensom. Afsondretheden vil bekomme dig godt og overhovedet ikke være ubehagelig.

Alle dine handlinger er styret af en stærk pligtfølelse. Du erkender de mange ansvarsområder, du har i tilværelsen, og du er villig til at leve op til dem, så godt du nu kan. Du kan indtage en ret faderlig indstilling til omgivelserne og ønske at beskytte dem og tage deres problemer på dig som dine egne. Du bør imidlertid passe på, at du ikke kommer til at overdrive dette, for selvom du måtte have de bedste hensigter, så er der grænser for, i hvor høj grad du har lov til at overtage andre menneskers tilværelse. Andre er nødt til selv at klare deres problemer.

Skulle du opleve modgang i denne periode, vil den formentlig ikke påvirke dig videre alvorligt. Du vil anskue den filosofisk, begrænse tabet og så gå videre til næste fase. Du vil huske, hvor det er, du ønsker at komme hen, og du lader dig ikke nemt snakke fra at forfølge dine mål.

to top

Jupiter sekstil Uranus: En gunstig forandring

Fra 12. maj 2011 til 21. maj 2011: I øjeblikket vil du have lyst til at indføre nogle positive forandringer i din tilværelse, som vil føre til større viden og erfaring. Selvom energien i denne påvirkning normalt ikke er direkte forstyrrende, så vil den nok gøre dig en smule utålmodig over for de gentagne begrænsninger, du normalt lever under. Du vil antagelig forsøge at indføre nogle forandringer i dit umiddelbare miljø for at imødekomme denne utålmodighed. Det er også muligt, at forandringerne vil opstå af sig selv mere eller mindre spontant og uden de store indgreb fra din side.

Denne påvirkning kan rent mentalt være uhyre spændende. Du vil føle dig tiltrukket af nye ideer, som er udfordrende på en positiv måde. Og ikke alene er du mere lydhør over for dem, du har også lettere ved at forstå dem, end du plejer. Under denne påvirkning vil du være i stand til at løse nogle af de vanskelige problemer i din tilværelse, for du vil anskue dem fra en helt ny synsvinkel. Du vil også kunne udvikle en interesse for videnskab eller teknisk betonede fag.

Sociale reformer er et andet område, som du kan føle dig draget mod, idet du måske føler, at den nuværende situation er uholdbar.

Der kan også opstå nogle uventede muligheder, såsom pludselig økonomisk vinding eller en pludselig forfremmelse, som vil give dig en chance for at udrette langt mere end før. Denne påvirkning vil endvidere kunne friste dig til at løbe en økonomisk risiko, f.eks. ved spekulation eller spil.

Set fra en overordnet synsvinkel er det svært at forudsige mere præcist, hvad du bør forvente af denne påvirkning, fordi Uranus i sig selv er så uforudsigelig. Men du må formentlig forvente nogle hændelser, som helt konkret vil ændre dine planer for den nærmeste fremtid, og sandsynligvis vil der være tale om positive forandringer. Den nærmeste fremtid ser ud til at indeholde langt flere muligheder, end du kan få øje på lige i øjeblikket.

to top

Jupiter sekstil Ascendant: En indsats i forhold til venner

Slutningen af maj 2011 indtil midten af januar 2012: Her er almindeligvis tale om en umådelig gunstig påvirkning for alle typer af sociale kontakter. Du vil blive begunstiget gennem andre mennesker, og de vil antagelig også have gavn af dig. Hvis du vælger at gå enegang i øjeblikket, vil du gå glip af en værdifuld mulighed, for du kan have utrolig stor gavn af et teamwork sammen med dine venner. Du kan også få mulighed for at komme til at arbejde med nogle projekter, som vil være til personlig fordel for dig; de kan komme via personer, som du møder hver eneste dag på dit arbejde eller i nabolaget, folk, som du ikke forventer meget andet af end almindelig social omgang.

I øjeblikket har du mulighed for at udvide dine kontakter til den større omverden. Sommetider er denne påvirkning et tegn på rejser, men du vil i hvert fald helt sikkert møde mennesker, hvis baggrund er helt forskellig fra din egen, og hvis erfaringer vil øge din indsigt i tilværelsen. Flere af disse mennesker kan blive dine varige venner, og du vil have stor gavn af at kende dem.

Du kan også få gavn af dine gamle venner. Du kan få tilbudt en chance for at lave forretninger med en ven, eller en af dine venner kan fortælle dig om en god chance for at gøre fremskridt på et eller andet område.

Samtidig føler du dig velvilligt og positivt indstillet over for dine venner og bekendte. Du er villig og også i stand til at hjælpe dem, der har behov for det, og du viser dig generelt fra din støttende og venlige side over for omgivelserne, for du bryder dig ikke om at se på, at andre har problemer.

Denne grundlæggende parathed til at støtte og hjælpe andre gør dig også i stand til at modtage meget fra andre. Folk mærker, at du vil behandle alle henvendelser på en rimelig og retfærdig måde, og de vil derfor også være villige til at behandle dig på samme måde. I virkeligheden er det jo altid sådan, men du er bedre til at få øje på det i øjeblikket.

to top

Jupiter opposition Sol: Et vendepunkt

Midten af juni 2011 indtil begyndelsen af februar 2012: Dette kan være en positiv periode. Men du kan få mere eller mindre ud af den, afhængigt af hvordan du behandler den. På de fleste områder symboliserer den en kulminationsperiode i dit liv, og du vil føle dig fristet til at overskride alle rimelige grænser. Du vil utvivlsomt have endog meget gode chancer for at lykkes på flere forskellige felter i øjeblikket, og du bør derfor også opsøge dem, men hold dig inden for rimelighedens grænser. Du bør imidlertid ikke begrænse dig udelukkende til materiel vækst. Selvom du måske ikke har opnået alle de materielle goder, du ønsker dig, så bør du vende opmærksomheden mod dine åndelige og psykologiske behov. For når alt kommer til alt, så er der intet, der tilfredsstiller mere end tilfredshed. De ting, du opnår, det være sig besiddelser, penge, ja endog social prestige, er altsammen blot midler, der skal få dig til at føle, at du er tilfreds. De er ikke i sig selv identiske med tilstanden tilfredshed. Det er dine indre vanskeligheder, der gør dit liv fattigere, end det kunne være, også selvom du har tilsvarende problemer i den ydre verden. Du må søge efter svarene i dig selv, og denne periode repræsenterer et vendepunkt, hvor du bør begynde at lede efter disse svar.

Under denne påvirkning vil du have tendens til at opsøge alt det, du ønsker dig i den materielle verden, uden at kere dig synderligt om, hvem det er, der står i vejen for dig; du vil have tendens til at samle så meget sammen som muligt og forkæle dig selv med de ting, du ønsker dig. Når påvirkningen så senere aftager, vil du føle, at dine anstrengelser har forfejlet målet og har efterladt din tilværelse lige så tom, som den var før.

Opfør dig ikke arrogant over for andre. Det vil være gennem nogle meningsfulde møder med andre, at du kan finde ud af, hvilken vej du skal vælge. Arbejd sammen med andre og hav øje for jeres fælles vækst. Hvis I forsøger at nå de mål, som I har sat jer i fællesskab, og prøver at realisere dem sammen, så vil I hver især blive mere bevidste om, hvem I inderst inde er. Hvis du erkender den egentlige mening med denne energi i dit liv, så kan det blive en umådelig udviklende periode, som altid vil forekomme dig meningsfuld.

to top

Jupiter sekstil MC: Personlig fremgang

Slutningen af juni 2011 indtil slutningen af februar 2012: Denne periode vil være præget af selvtillid og velvilje. Du føler dig sikker i din selverkendelse og med hensyn til den retning, dit liv tager. Alligvel vil du også være villig til at lære mere, og du vil få mange muligheder for det. Både din karriere og dit privatliv skulle forløbe gnidningsfrit i øjeblikket, og du kan få mulighed for personlig fremgang. Denne energi antyder sommetider en vigtig lederpost. Dit forhold til folk, der har større magtbeføjelser end du selv, vil helt givet være positivt, og det vil få betydning for dine ønsker om personlig forfremmelse.

Din aktuelle selvtillid og selvsikkerhed vil sandsynligvis ikke degenerere til selvisk stolthed eller arrogance, medmindre disse ting i forvejen udgør en grundlæggende del af din karakter. Det er langt mere sandsynligt, at du vil påskønne denne mulighed for at opnå visdom og modenhed. Tidspunktet er velegnet til at søge øget uddannelse, hvis det ellers er noget, du har lyst til, for du er åben over for nye ideer og vil være modtagelig over for de ting, du lærer. Jura, filosofi og medicin er særlig velegnede studieemner til at symbolisere denne energi, men du vil ikke være begrænset til disse emner.

Det er også et godt tidspunkt at søge kontakt med dine egne følelser på. Du er langt mere villig end normalt til at konfrontere dig med de skjulte sider af dig selv, som du tidligere har været bange for at se i øjnene. I øjeblikket betragter du en konfrontation med dit eget indre som en mulighed for at lære noget, og det er det så sandelig også. Du vil være i stand til at forstå, hvordan din fortid har påvirket nutiden, og du vil lære at få kontrol over de sider af dig selv, som hidtil har styret dig. Denne øgede selverkendelse kan opstå eller være ledsaget af en øget religiøs og spirituel bevidsthed.

to top

Saturn sekstil Saturn: Begrænset hjemmel

Fra 15. oktober 2011 til 1. november 2011: Denne periode i dit liv vil være præget af ligevægt, for i øjeblikket har du en helt god forestilling om, hvordan du skal håndtere din egen tilværelse. Begivenhederne vil forløbe mere eller mindre ubesværede i dennetid. Men det er vigtigt at bemærke, at der ikke nødvendigvis vil være tale om nogen specielt lykkelig eller fredelig tid. Vores liv tager i langt højere grad, end vi er klar over, retning efter de krav, vi selv stiller, men meget ofte er disse krav helt ubevidste. Vi prøver at beskytte os selv og det, vi føler tilhører os, mod nogle "truende farer", som ofte slet ikke er særlig truende set med voksne øjne. Alligevel indretter vi vores tilværelse efter dem. Denne indflydelse garanterer blot, at du vil have held til at organisere din tilværelse. Er du meget ulykkelig i øjeblikket, burde du nok forsøge at komme i kontakt med, hvad det egentlig er, du foretager dig.

Dette kan blive en periode, hvor du har held til at nærme dig dine største og mest bevidste mål i tilværelsen. Eller den kan betyde en periode, hvor du stort set kører efter en ubevidst "programmering", som om du var en computer. Almindeligvis vil du opleve lidt af begge dele. Men i det lange løb er det de positive muligheder, du vil have størst gavn af at vide noget om. Angående de negative aspekter af denne påvirkning må det være tilstrækkeligt at nævne, at de vanskelige og utilfredsstillende aspekter af din tilværelse, som du oplever i øjeblikket, kræver, at du gransker dit eget indre noget bedre.

I øjeblikket vil du være særlig god til at arbejde sammen med andre. Du er i stand til at anskue din egen individualitet og forskellighed på en sådan måde, at du er i stand til at indgå i et supplerende samarbejde, hvor ingen af parterne føler trang til at konkurrere indbyrdes.

Du forholder dig metodisk og praktisk til din egen målsætning, for du er ikke specielt idealistisk lige i øjeblikket. Du er langt mere optaget af, hvordan du skal bære dig ad med at opnå det, du ønsker, på en konkret og praktisk måde. Brug tiden godt, for som alle andre sekstiler giver denne her dig mulighed for at skabe et grundlag, som vil kunne beskytte dig i fremtiden.

to top

Saturn trigon Uranus: Arbejde for forandring

Slutningen af november 2011 indtil begyndelsen af september 2012: Denne periode i dit liv er præget af stabilitet og en kreativ balance imellem gammelt og nyt. Du er i stand til at leve inden for bestemte rammer og samtidig engagere dig i nye og inspirerende oplevelser, som forhindrer dig i at falde hen. Alle de forandringer, du har indført, eller alle de strukturer, du har ændret på i de senere år, kan nu komme til at udgøre en permanent del af din hverdag. De pågældende forandringer er ikke længere udfordringer for dig, men interessante aspekter af din tilværelse.

Du føler dig tålmodig med hensyn til de ting, der foregår. Du erkender dit behov for forandring, men har ikke trang til at fare ud og kuldkaste alting. Du er i stand til at indføre forandringerne på en velorganiseret måde. Du kan forelægge andre dine ideer på en meget omhyggelig og logisk facon, som alligevel gør indtryk i kraft af originaliteten i din tankegang. Din arbejdsgiver og dine overordnede vil især sætte pris på din veldisciplinerede måde at behandle nye og originale ideer på.

Alle opgaver, som kræver en langvarig og disciplineret tilegnelse - f.eks. ved at indlære nye færdigheder, studere et nyt fag eller simpelthen arbejde tålmodigt med et længerevarende projekt - bliver begunstigede af denne påvirkning, så længe de leder frem til en eller anden form for kreativ forandring. Kedsommelige opgaver, som ikke levner plads for nye oplevelser, vil ikke gavne dig i øjeblikket. Du bør arbejde med henblik på forandring, det være sig nok så langsommeligt og tålmodigt.

Faktisk bør du ikke tillade dig selv at køre for meget af sted i samme skure. Selv forandring kan blive en vane, hvis man går i ring med de samme typer af ændringer. Det vil ikke være nogen hensigtsmæssig udnyttelse af denne påvirkning.

to top


Prognose Horoskop Januar 2011 til December 2011
for Hillary Clinton (kvinde)
født den 26. oktober 1947 lokaltid: 20:00
i Chicago, IL (US) U.T.: 02+00
87w39, 41n51 sid. tid: 22:27:46

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Skorpion 2°48'23 i hus 5 direkte
Måne Fisk 29°11'38 i hus 10 direkte
Merkur Skorpion 21°19'15 i hus 6 retrograd
Venus Skorpion 16°51'05 i hus 5 direkte
Mars Løve 14°15'54 i hus 3 direkte
Jupiter Skytte 0°36'58 i hus 6 direkte
Saturn Løve 21°20'36 i hus 3 direkte
Uranus Tvilling 25°55'07 i hus 12 retrograd
Neptun Vægt 11°22'07 i hus 5 direkte
Pluto Løve 14°51'15 i hus 3 direkte
Sand Måneknude Tyr 23°32'22 i hus 12 retrograd

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Tvilling 29°49'09
2.Hus Krebs 19°30'08
3.Hus Løve 10°02'40
Imum Coeli Jomfru 5°06'38
5.Hus Vægt 8°40'47
6.Hus Skorpion 20°35'52
Descendant Skytte 29°49'09
8.Hus Stenbuk 19°30'08
9.Hus Vandbærer 10°02'40
Medium Coeli Fisk 5°06'38
11.Hus Vædder 8°40'47
12.Hus Tyr 20°35'52

Transitter
Neptun trigon Uranus En transit der nærmer sig sin afslutning, fra midten af marts 2009, varer indtil begyndelsen af januar 2011
Pluto sekstil MC Slutningen af januar 2010 indtil slutningen af november 2011
Uranus konjunktion Måne Midten af april 2010 indtil midten af marts 2011
Uranus kvadrat Ascendant Slutningen af april 2010 indtil slutningen af december 2011
Jupiter kvadrat Uranus En transit der nærmer sig sin afslutning, fra begyndelsen af maj 2010, varer indtil begyndelsen af januar 2011
Uranus trigon Jupiter Midten af maj 2010 indtil slutningen af januar 2012
Jupiter konjunktion Måne Slutningen af maj 2010 indtil slutningen af januar 2011
Jupiter kvadrat Ascendant Slutningen af maj 2010 indtil slutningen af januar 2011
Jupiter trigon Jupiter Begyndelsen af juni 2010 indtil slutningen af januar 2011
Saturn konjunktion Neptun Slutningen af oktober 2010 indtil begyndelsen af august 2011
Saturn sekstil Mars Midten af november 2010 indtil begyndelsen af september 2011
Saturn sekstil Pluto Slutningen af november 2010 indtil begyndelsen af september 2011
Neptun trigon Ascendant Begyndelsen af marts 2011 indtil slutningen af december 2012
Jupiter opposition Neptun Fra 12. marts 2011 til 21. marts 2011
Neptun kvadrat Jupiter Slutningen af marts 2011 indtil midten af januar 2013
Jupiter trigon Mars Fra 24. marts 2011 til 2. april 2011
Jupiter trigon Pluto Fra 27. marts 2011 til 4. april 2011
Jupiter trigon Saturn Fra 23. april 2011 til 1. maj 2011
Jupiter sekstil Uranus Fra 12. maj 2011 til 21. maj 2011
Jupiter sekstil Ascendant Slutningen af maj 2011 indtil midten af januar 2012
Jupiter opposition Sol Midten af juni 2011 indtil begyndelsen af februar 2012
Jupiter sekstil MC Slutningen af juni 2011 indtil slutningen af februar 2012
Saturn sekstil Saturn Fra 15. oktober 2011 til 1. november 2011
Saturn trigon Uranus Slutningen af november 2011 indtil begyndelsen af september 2012