•    
  目前地球上的位置列表
  2016年6月25日, 12:50 世界时
  太阳422'53"23n22
  月亮548'35"8s36
  水星2057'21"22n39
  金星928'45"23n48
  火星2311'40"r21s00
  木星1621'52"6n30
  土星1132' 7"r20s25
  天王星242' 9"8n46
  海王星120'14"r7s51
  冥王星1630'42"r21s02
  实际月交点1514'59"r5n49
  凯龙星2514'54"2n02
  解释的象征
  此刻的占星图
| 我的Astro | Forum | FAQ

Forfattere ved Astrodienst
Interview with Liz Greene
Astrologi og Computerhoroskoper

Spørgsmål:
I 1987 skabte du og Alois Treindl i fællesskab det første AstroIntelligence computerhoroskop - "Psykologisk Horoskop Analyse". Hvad motiverede dig til som psykolog og rådgivende astrolog at deltage i udviklingen af en computer-genereret horoskoptolkning?

Liz Greene:
Astro*IntelligenceOprindelig var min motivation nysgerrighed: Hvis det virkelig skulle vise sig muligt at programmere computeren til at lave en syntese af horoskopets forskellige bestanddele ved hjælp af et "ekspert-system", i modsætning til den sædvanlige lineære tolkning af de enkelte tydningsfaktorer hver for sig, ville det så være muligt at opnå en rammende beskrivelse af karakteren og den psykologiske motivation? Jeg havde ingen klar ide om, hvad der ville komme ud af det, eller om det overhovedet ville virke. Jeg blev meget overrasket over resultatet. Jeg tror ikke, at dette ville have været muligt at lave sammen med nogen anden programmør end Alois, for han er genial inden for dette område og unik til at kombinere EDB-teknik med viden om astrologi.

Spørgsmål:
Er det muligt at forstå et menneskes personlighed ved hjælp af et computerhoroskop?

Liz Greene:
Hvis horoskopets faktorer sammenfattes i en syntese og forstås som et dynamisk energimønster til forskel fra blot en opremsning af en række statiske egenskaber ved personligheden, ja så kan et computer-genereret horoskop give ganske dybe indsigter i et menneskes iboende karakter- og udviklingsmønster. Det problematiske ved de fleste computerbaserede tolkninger skyldes, at den menneskelige psyke fungerer i henhold til særlige lovmæssigheder og energistrukturer, og det påvirker den måde, de enkelte dele af horoskopet kommer til udtryk på. Hvis en computer-genereret tolkning ikke anvender psykologisk viden i kombination med de forskellige horoskopkonfigurationer, ender man blot med en liste af karakteregenskaber, hvoraf mange ovenikøbet modsiger hinanden, og hvor man savner indtrykket af et levende menneske med en personlig kerne.

Spørgsmål:
Kan et AstroIntelligence horoskop sammenlignes med en astrologisk konsultation? Kan den skriftlige tolkning erstatte den personlige dialog?

Liz Greene:
LabyrintEn skriftlig tydning kan ikke erstatte den personlige dialog imellem en astrolog og en klient, selv om den kan være til vældig stor hjælp. Den vigtigste mangel ved en computer-genereret tolkning - uanset kvaliteten iøvrigt - består i, at computeren ikke kan afgøre, i hvilken grad det pågældende menneske har benyttet sin frie vilje og udnyttet sine valgmuligheder med hensyn til at udtrykke horoskopet på flere forskellige niveauer. Et fødselshoroskop kan ikke afdække selve bevidstheden, og et menneske, der har valgt at udføre et indre arbejde og gjort sig den anstrengelse at integrere de skjulte sider af sin personlighed, vil udtrykke planeter, tegn og aspekter ganske anderledes end et menneske, der lever og handler mere ubevidst og ureflekteret, og som derfor giver omstændigheder og andre mennesker skylden for sine problemer og konflikter. Her ligger forskellen således ikke i selve den grundlæggende karakter, som den afbildes i horoskopet, men i det niveau horoskopet udtrykkes på. Den iboende personlighed er givet i horoskopet, og ligeledes de måder den sandsynligvis vil udfolde sig på i tidens løb. Men jo mere bevidste vi er, desto mindre er vor "skæbne" styret af ubevidste komplekser og tvangsmekanismer. Derfor er det kun dialogen med klienten, der kan afsløre, i hvilken udstrækning den pågældende har accepteret ansvaret for sin egen psyke og sit eget liv.

Spørgsmål:
Foruden det Psykologiske Horoskop, har du skrevet flere andre, f.eks. Børnehoroskopet, Karriere og Erhverv og Parhoroskopet. Har du planer om fremtidige projekter?

Liz Greene:
Vi har diskuteret flere muligheder for nye projekter, og et eller to af disse vil sandsynligvis blive udviklet i løbet af det næste års tid. Favoritten er lige i øjeblikket et program, der handler om, hvad der sker med os på et psykologisk plan, når vi forlader stedet, hvor vi er født, og slår os ned et andet sted i verden. Efterhånden som verdens befolkning er blevet mere og mere mobil, er dette blevet et meget interessant område at udforske, og mange mennesker har allerede efterlyst et program til dette formål. Vi kan ikke udskifte vort fødselshoroskop ved at rejse til et andet sted, og det ville heller ikke være klogt at basere en så vigtig beslutning i vort liv udelukkende på et relokeret horoskop. Men hvis vi rent faktisk flytter til et andet sted, sker der subtile forandringer i vor måde at udtrykke horoskopet på, som det vil være til stor hjælp at forstå.

Astrologien i en moderne verden

Spørgsmål:
Astrologi er blevet praktiseret i mere end 3000 år. Tror du, at en så gammel "videnskab" kan bidrage til løsningen af den moderne verdens komplicerede problemer - på det individuelle såvel som det kollektive plan?

Liz Greene:
Astro*IntelligenceSelv om vort verdensbillede har forandret sig i de forløbne tre årtusinder, og vor teknologi har ændret vor måde at forholde os til den ydre virkelighed på, så har menneskets essentielle natur, når det kommer til stykket, ikke ændret sig meget i dette tidsrum. Astrologien er den tidligste form for psykologi og måske stadigvæk den mest avancerede. Den er fortsat et vældig nyttigt symbolsk landkort over de væsentlige udviklingsmønstre såvel hos enkeltindivider som i det kollektive. Det bemærkelsesværdige ved den astrologiske kortlægning er, at den rummer så mange lag og niveauer, og at den er forenelig med så mange forskellige psykologiske og spirituelle perspektiver. Studiet af horoskoperne for de forskellige nationer og deres ledere kan helt sikkert bidrage til, at vi opnår en dybere forståelse af det, der sker i verden. Men til syvende og sidst kan den moderne verdens komplekse problemer dog kun løses af mennesker, der er parate til at påtage sig ansvaret for at leve deres eget liv mere bevidst og kreativt. Her er astrologien måske det mest værdifulde hjælpemiddel af alle, fordi den kan tilbyde så mange indsigter til selvforståelse. Og selvforståelse er absolut nødvendigt, hvis vi ønsker at foretage de intelligente og konstruktive valg, der kan bidrage til en bedre verden.

Spørgsmål:
Den velkendte amerikanske psykiater Stanislav Grof skriver i sin bog "Psychology of the future", at han anser astrologien for at være et uundværligt redskab til forståelse af den menneskelige psyke. Tror du, at der inden for psykologien i bredere forstand vil ske en integration af astrologiske begreber i den nærmeste fremtid?

Liz Greene:
Astrologien har længe været integreret i det område af psykologien, der går under betegnelsen dybdepsykologi; Jung benyttede fødselshoroskoper til at opnå indsigt i sine patienter, og der har i mange år været afholdt kurser i astrologi ved forskellige Jungianske institutter rundt omkring i verden. Blandt terapeuter, der arbejder med psykosyntese, er der også mange, der benytter astrologien til en øget forståelse af deres klienter. Værdien af astrologisk tolkning har allerede sat sit præg på mange områder i den moderne psykologi. Klinisk psykologi, som der undervises i ved universiteterne, er også ved at blive influeret af astrologien. Det gælder i hvert fald i Storbritannien, hvor der er blevet udført astrologisk forskning ved University of London og Southamptons University. Ved andre universiteter, f.eks. University of Kent, University of Leicester og Bath Spa University College, afholdes der videregående kurser i astrologiens historie. Noget lignende synes at foregå i USA. Det ser ud til, at der er en stigende interesse for at indlemme astrologien i akademiske studieplaner, herunder også dem inden for psykologi. Jeg tror, at astrologien inden længe vil blive accepteret som et værdifuldt redskab inden for psykologi og psykoterapi. Horoskopet som en afbildning af personens iboende psykologiske grundstruktur er af enorm værdi, og det samme gælder astrologien anvendt på specielle tidspunkter i livsforløbet, hvor personen gennemlever vigtige erfaringer, som det er nødvendigt at forstå på en dybere måde. Uranus' ophold i Fiskene, og om nogle år efterfulgt af Neptuns indgang i dette tegn, vil højst sandsynligt flytte vores bevidsthed fra den nuværende optagethed af teknologi og kollektiv tænkning over til den indre verden, til fantasien, spiritualiteten og virkelighedens skjulte dimensioner. Dette vil uden tvivl bringe astrologien frem i rampelyset som en hovedvej til udforskning af disse dybere lag i tilværelsen.

© Astrodienst / Liz Greene, 2003

Oversat af Otto Moltke-Leth

目前地球上的位置列表
2016年6月25日, 12:50 世界时
太阳422'53"23n22
月亮548'35"8s36
水星2057'21"22n39
金星928'45"23n48
火星2311'40"r21s00
木星1621'52"6n30
土星1132' 7"r20s25
天王星242' 9"8n46
海王星120'14"r7s51
冥王星1630'42"r21s02
实际月交点1514'59"r5n49
凯龙星2514'54"2n02
解释的象征
此刻的占星图
广告
作为最大的占星术门户网站之一,WWW.ASTRO.COM 提供了大量免费的专题文章。有出自世界上最重要的占星家Liz Greene, Robert Hand和其他占星家的精湛的占星解释,有为初学者和专业人士提供的许多免费的占星解读、占星图表和广泛的占星术资料, www.astro.com 是互联网上的第一个占星网站。
主页 - 免费占星 - Astro商店 - 了解占星学 - 星历表 - 小组与作家 - 我的Astro - 地图集查询 - 网站地图 - FAQ - Forum - 联系Astrodienst