•    
  Posizioni attuali dei pianeti
  19-Feb-2018, 21:43 UT/GMT
  Sole111'39"11s03
  Luna189'51"2n46
  Mercurio39' 6"12s04
  Venere1110'54"8s43
  Marte1449'37"22s09
  Giove2245'35"17s20
  Saturno636' 0"22s24
  Urano2532'39"9n22
  Nettuno1327'16"7s20
  Plutone2023' 6"21s31
  Nodo vero1452'21"r16n22
  Chirone2643'38"1n53
  Spiegazioni dei simboli
  Carta del momento
| Il Mio Astro | Forum | FAQ

De horoscoop van Duitsland
1999 - 2007

Horoscooptekeningen

In de horoscoop van Duitsland zal Pluto wanneer hij door Boogschutter loopt zijn zuiverende en transformerende eigenschappen tot uitdrukking brengen in het gedeelte van de horoscoop dat te maken heeft met de Duitse betrekkingen met andere staten - met name met "vrienden", hetgeen suggereert dat het gaat om de landen waarmee Duitsland economisch en politiek verbonden is. Er kunnen zich op dit vlak gedurende enige tijd conflicten en rivaliteiten voordoen die een zekere mate van spanning en conflicten creëren. Dit kan leiden tot veranderingen in bepaalde wetten en de noodzaak voor de regering om gehoor te geven aan emotionele vraagstukken en eisen van het volk - zaken die niet door wetgevingen "weggeredeneerd" kunnen worden.

Ondertussen zal Neptunus, planeet van dromen en desillusie, vermoedelijk blijk geven van zowel zijn idealisme als onrealistische verwachtingen in de vorm van pacten en partnerschappen. Ook hier wordt gesuggereerd dat er waarschijnlijk veel complexe vragen moeten worden opgelost tussen Duitsland en de andere Europese staten gedurende de gehele periode rond de eeuwwisseling en de jaren die daar meteen op volgen. Al blijft de essentiële kern van de horoscoop, de Zon, stabiel en onveranderd, er zal vermoedelijk de nodige emotionele druk en verwarring bestaan op het niveau van de bevolking, hetgeen wordt verergerd door het feit dat Uranus, planeet van verandering en ontwrichting, een conjunctie vormt met de Maan in de nationale horoscoop, wat een weerklank kan vinden in enige ontwrichting die door volksbewegingen wordt veroorzaakt.

Omdat de nationale horoscoop van het nieuwe Duitsland een diep en natuurlijk idealisme weerspiegeld, zal de tijd rond de eeuwwisseling vermoedelijk eisen dat de hoge idealen die geleid hebben tot de hereniging van het land en tot de sterke nadruk op een verenigd Europa, een concretere basis krijgen. En een dergelijke verankering van idealen zal inderdaad plaatsvinden - maar niet zonder de noodzaak om gehoor te geven aan de angsten en grieven die onder de gewone mensen leven en ook niet zonder bepaalde dromen zo aan te passen dat ze een plaats kunnen vinden in de realiteit.

Liz Greene, 1999

(Gebruikte data: 3 oktober 1990, 00.00 uur MET, Berlijn)

Pubblicità
Posizioni attuali dei pianeti
19-Feb-2018, 21:43 UT/GMT
Sole111'39"11s03
Luna189'51"2n46
Mercurio39' 6"12s04
Venere1110'54"8s43
Marte1449'37"22s09
Giove2245'35"17s20
Saturno636' 0"22s24
Urano2532'39"9n22
Nettuno1327'16"7s20
Plutone2023' 6"21s31
Nodo vero1452'21"r16n22
Chirone2643'38"1n53
Spiegazioni dei simboli
Carta del momento
Pubblicità
Uno dei più grandi portali astrologici WWW.ASTRO.COM offre molte funzioni gratuite sulla materia. Con interpretazioni astrologiche altamente qualitative da parte di astrologi di fama mondiale come Liz Greene, Robert Hand e altri autori, molti oroscopi gratuiti ed informazioni approfondite sull'astrologia per principianti e professionisti, www.astro.com è il primo indirizzo per l'astrologia online.
Homepage - Oroscop Gratuiti - Astro Shop - Tutto su astrologia - Ephemeris - Autori e staff - Il Mio Astro - Accesso Atlante - Sitemap - FAQ - Forum - A proposito di Astrodienst