•    
  目前地球上的位置列表
  2018年2月19日, 20:12 世界时
  太阳17'50"11s04
  月亮1720' 7"2n29
  水星32' 6"12s07
  金星116'10"8s45
  火星1447'20"22s09
  木星2245'23"17s20
  土星635'41"22s24
  天王星2532'30"9n22
  海王星1327' 8"7s20
  冥王星2023' 0"21s31
  实际月交点1452'30"r16n22
  凯龙星2643'25"1n53
  解释的象征
  此刻的占星图
| 我的Astro | Forum | FAQ

Forum Regler

Almindelig

Astrodienst Forum udgør en del af Astrodienst website og er åbent for alle registrerede brugere. I dette forum kan du diskutere astrologiske emner og give feedback vedrørende produkter og tjenester fra Astrodienst såvel som websitet www.astro.com.

Dette forum bliver styret af moderatorer. Moderatorerne har myndighed til at blokere, flytte eller fjerne meddelelser og at flytte eller lukke emnelister. Meddelelser kan fjernes af moderatorerne uden begrundelse. Dette gælder især meddelelser, som er:

racistiske, anstødelige, vanærende, hadefulde, skadelige for unge mennesker, politisk, religiøst eller på anden måde ekstremistiske, pornografiske eller sexistiske, kriminelle, injurierende, skadelige for firmaet eller på anden måde uacceptable eller ulovlige.

Det samme er tilfældet, hvis du bruger forummet i forretningsmæssigt eller reklamemæssigt øjemed, herunder tilbud om gratis astrologiske, psykologiske eller healingrelaterede tjenesteydelser. Brugere, som ikke følger disse regler, vil blive udelukket fra forummet.

Overtrædelse af forumreglerne

For at sikre en smidig arbejdsgang og en venlig atmosfære i dette forum, beder vi de medlemmer af forum, som måtte iagttage overtrædelser af forumreglerne, om at underrette forummaster via en e-mail til forummaster@astro.com. Oplys venligst under hvilken tråd overtrædelsen har fundet sted, og hvilke regler der blev overtrådt.

Beskyttelse af persondata

Astrologiske data er yderst sensitive. Vi beder dig derfor om at tage beskyttelsen af persondata for tredjeperson særdeles alvorligt. Hvis du ønsker at indsende horoskopet for en person, som du kender, skal du have vedkommendes tilladelse til at gøre det, eller også bør du anonymisere personens navn og alle de berørte fødsels-/persondata. Vil du ikke det, bedes du afstå fra at sende horoskopet. Vi beder dig venligst respektere dine omgivelsers privatliv!

Du kan imidlertid godt indsende horoskoper for offentlige personer, hvis fødselsdata er alment kendt.

Databeskyttelse

E-mailadresser på brugerne af forummet vil ikke blive offentliggjort, medmindre de pågældende selv beslutter at gøre dette, når de indskriver sig. Dette kan vi imidlertid ikke anbefale. Det er forbudt at indsamle e-mailadresser fra forummet i reklameøjemed eller med henblik på andre former for massekommunikation. Vi anbefaler også, at man ALDRIG offentliggør oplysninger vedrørende betalingskort, faktura- eller kundenummer, telefonnumre eller andre private data i forummet!

Offentliggørelse af private meddelelser eller e-mails

Sommetider sender et forums moderatorer eller administratorer emails eller private meddelelser til forummedlemmer, som også kan indeholde kritik af et forummedlems postpraksis eller postindhold.
Det er skik og brug på Internettet at svare privat på private emails og ikke offentliggøre dem uden tilladelse fra emailens afsender. Vi har den samme forventning til dette forums medlemmer vedrørende alle meddelelser, som de modtager privat fra andre forummedlemmer eller moderatorer. Offentliggørelse af en privat meddelelse anses for en krænkelse af forumreglerne.
Hvis en modtager føler sig krænket eller plaget af private meddelelser fra andre forumbrugere, bedes vedkommende klage via email til forummaster@astro.com eller webmaster@astro.com, så vi kan kigge på sagen. Medsend venligst en kopi af den krænkende meddelelse. Dette gælder også, hvis afsenderen er forummoderator eller administrator. Vi garanterer, at vi vil diskutere spørgsmålet åbent i moderatorteamet.

Navne og kaldenavne

Brugerne er generelt frit stillet med hensyn til at vælge det navn, som de ønsker at anvende i dette forum. Skulle der imidlertid opstå fare for forveksling (bevidst eller ubevidst) med navnet på en bestyrer eller et andet optaget og vigtigt forummedlem, har bestyreren ret til at ændre navnet eller kræve, at det bliver ændret. I den forstand er der således ikke frit navnevalg. Det er altid muligt at vælge dit fulde personlige navn (fornavn og efternavn), hvis dette ikke allerede er i brug. Er det allerede i brug, kan der eventuelt tilføjes et tal. Medlemmet har ret til dette navn og ikke til andre. Bevis skal afgives ved hjælp af officielle dokumenter.

Hvis der opstår konflikter, som medfører aggressive indlæg, kan forum-administrationen bede et forum-medlem om kun at benytte sit eget fulde navn ved fremtidige indlæg. Dette skyldes, at anonymitetens beskyttelse kan få nogle mennesker til at opføre sig på en måde, som de aldrig ville gøre under deres eget fulde, oplyste navn.

Vigtig meddelelse: Forum-administrationen kan anmode anonyme forum-medlemmer om at give bevis og dokumentation for deres virkelige identitet, herunder deres fulde navn, adresse og telefonnummer. Disse oplysninger vil blive opbevaret fortroligt af forum-administrationen.

Angivelse af kilder til tekst fra tredjepart

Det er afgørende, at der vedrørende al tekst, som offentliggøres i forummet, men som ikke stammer fra afsenderen selv, oplyses om den oprindelige kilde. Dette gælder især tekst fra astrologisk software, astrologiske tydningshåndbøger eller kurser osv. At udgive tekst af tredjepart for at være ens egen anses for en alvorlig krænkelse af copyrighten såvel som af forumreglerne og kan medføre øjeblikkelig udelukkelse fra forummet.

Private meddelelser og adgang for forum-administrationen

Private meddelelser (PM) er beregnet på privat kommunikation mellem forum-medlemmerne, usynligt for det offentlige forum. Dette middel giver mulighed for udveksling af fortrolige oplysninger, diskussion af detaljer eller meningsytringer, som man ikke ønsker at fremsætte offentligt.
Forum-administrationen og moderatorerne respekterer dette kommunikationsmiddels private karakter. Almindeligvis læser de ikke andre PM end deres egne. Der findes imidlertid situationer, hvor (globale) moderatorer har adgang til et medlems PM. Dette kan for eksempel ske, hvis de får oplysning om fornærmelser og chikane i PM. Der har også været tilfælde, hvor personer har udsendt annoncekampagner via PM. Og uheldigvis har der været situationer med organiseret spredning af rygter og kampagner mod individuelle forum-medlemmer eller moderatorer.
Når forum-administrationen eller moderatorerne finder ud af den slags, kan de gå ind i den pågældende afsenders private meddelelser for at verificere sagens kendsgerninger før en mulig indgriben. Dette hører også med til websidens og forum-operatørernes forpligtelser.

Ingen chat

Dette forum er oprettet med henblik på en meningsfuld drøftelse af astrologiske emner. Det er ikke noget chat-rum, hvor to eller flere medlemmer udveksler korte meddelelser i hurtig rækkefølge. Chat af denne karakter er tilladt via PM mellem individuelle medlemmer, men ikke i en offentligt tilgængelig forum-tråd. Det bedste vil være at indtaste sine chat-beregnede kontaktoplysninger i sin profil og benytte chat-software uden for astro.com websiden.

Feedback

Du kan skrive din feedback til Astrodienst i de respektive felter. Blot bør du ikke sende spørgsmål, problemer eller klager over et produkt, som du har købt. I sådanne tilfælde bedes du venligst kontakte vores bestillingsafdeling. Tekniske problemer kan meddeles ved at bruge linket 'beskriv et problem' i bunden af siden.

Copyright

Alt indhold på dette website er underlagt Astrodienst copyright.

Begrænsninger for nye brugere på www.astro.com

For at skrive i vores forum skal et nyt medlem have været en aktiv bruger af www.astro.com gennem en periode af en vis længde. At være 'aktiv bruger' vil sige, at brugeren har et vist antal fødselsdata gemt på vores website, at han eller hun har gjort brug af en vis mængde horoskoper eller andre tjenesteydelser, og at der et gået en rum tid siden det første besøg under samme identitet på www.astro.com.

Hvis du føler dig urimeligt begrænset af disse regler, kan du skrive til webmaster@astro.com og bede om at blive fritaget for dem. Inkluder venligst den emailadresse, som du anvendte ved indregistreringen til forummet, dit kaldenavn på forummet samt dit rigtige navn og opholdssted i din anmodning.

Formålet med denne begrænsning er at beskyttet vores forum imod indtrængende personer, som ikke egentlig er en del af gruppen, men som ønsker at sende indlæg til forummet i total anonymitet ved at benytte en nylig skabt profil. Sådanne brugere har til tider bidraget med fornærmende indlæg, og forumgruppen bør beskyttes imod dem.

作为最大的占星术门户网站之一,WWW.ASTRO.COM 提供了大量免费的专题文章。有出自世界上最重要的占星家Liz Greene, Robert Hand和其他占星家的精湛的占星解释,有为初学者和专业人士提供的许多免费的占星解读、占星图表和广泛的占星术资料, www.astro.com 是互联网上的第一个占星网站。
主页 - 免费占星 - Astro商店 - 了解占星学 - 星历表 - 小组与作家 - 我的Astro - 地图集查询 - 网站地图 - FAQ - Forum - 联系Astrodienst