Adverteren
Horoscoop voor:
Persoonlijke Dagelijkse Horoscoop van Donderdag, 18 september 2014
voor Dane Rudhyar [Adb], geboren 23 maart 1895
   Send page    
Fundamentele veranderingen ***
Werkzaam gedurende vele maanden: Een uitermate krachtige transit: een onweerstaanbare innerlijke behoefte tot verandering komt in botsing met een even sterke weerstand van buitenaf. Een periode van intense spanningen die zich plotseling ontladen. U treedt zonder dat iemand dit had verwacht plotseling in actie. Deze handelingen zijn het gevolg van opgekropte spanningen.

U kunt een punt bereiken waarop de druk onverdraaglijk wordt en dan breekt u plotseling uit. U ontvlucht zonder een enkele aanwijsbare reden en zonder iemand op de hoogte te stellen uw verbintenis, uw baan of uw huis.

Het is echter tevens mogelijk een evenwicht te creëren die u in staat stelt lang, hard en geconcentreerd te werken en veel bijzonder positieve veranderingen tot stand te brengen. De grootste moeilijkheden worden tijdens dit aspect overwonnen en mensen zijn tot krachtsinspanningen in staat die Hercules niet zouden misstaan. Diepgaande studie zowel als grote en langdurige ondernemingen worden tijdens deze transit aangegaan.

Hoewel deze periode zeer produktief schijnt te zijn hangt alles af van de situatie waarin u verkeert. Soms is het goed zich zonder aarzelen uit een drukkende toestand te bevrijden: het zuivert de lucht en maakt de weg vrij voor een nieuwe en betere start. Maar de prijs die u hiervoor moet betalen is meestal hoger dan waartoe u bereid bent. Blijft u door deze energie geduldig en hard werken, dan kunnen zich grote lichamelijke en geestelijke spanningen ophopen die op den duur de gezondheid aantasten. U dient zich terdege af te vragen waar de grens van uw kunnen ligt en uw handelen dienovereenkomstig te bepalen. U zult in deze periode van uw leven fundamentele veranderingen aan moeten brengen. Doet u dat niet, dan zult u daar over ongeveer veertien jaar de bittere vruchten van plukken: u zult dan onder heel wat moeilijker omstandigheden met dezelfde problemen worden geconfronteerd.

Voor vandaag geselecteerde transit:
Saturnus conjunct Uranus, SaturnusConjunctieUranus,
werkende periode midden december 2013 tot begin oktober 2014
Iedere Donderdag is toegang tot alle onderstaande transits gratis
Andere transits die zich vandaag voordoen

Maan driehoek Uranus, exact op 08:14 (L)
Maan in 8e Huis, vanaf 20:55  (L)
Maan vierkant Midhemel, exact op 02:10 (L)
Belangrijke langdurige invloeden     (overzicht)

"Het enig nodige" (Neptunus driehoek Saturnus) (L)
"Zo gewonnen, zo geronnen" (Jupiter sextiel Neptunus) (L)
"Zelfverdediging" (Mars in 12e Huis) (L)
Geboortekaart met transits bekijken

Adverteren

Horoscopen van Wereldklasse!

Transit-Analyse
Psychologische Horoscoop Analyse
Relatie Horoscoop
Psychologische Kinderanalyse
Adverteren
Jaarhoroscoop, door Liz Greene, gratis Proefversie