Adverteren
Horoscoop voor:
Persoonlijke Dagelijkse Horoscoop van Woensdag, 17 september 2014
voor Ralph Nader [Adb], geboren 27 februari 1934
   Send page    
Elegante wijzigingen ***
Werkzaam gedurende vele maanden: Deze transit biedt u een unieke gelegenheid om wijzigingen in uw emotionele leven en uw persoonlijke omgeving aan te brengen. Dit alles zal zonder grote moeilijkheden en schokken gepaard gaan. U zou bijvoorbeeld uw huis opnieuw kunnen inrichten of uw dagelijkse gewoonten veranderen. Al dit soort zaken zijn in overeenstemming met de energie van dit aspect.

Bepaalde gebeurtenissen geven u de kans uw emoties anders uit te drukken. U kunt een nieuwe verbintenis aangaan die u gevoelens schenkt die u nog nooit tevoren hebt ervaren. Een liefdesrelatie die onder dit aspect begint, heeft een zeer speciaal opwindend karakter. In bestaande relaties kan eveneens een ommekeer plaatsvinden en daardoor ondergaat u nieuwe gevoelservaringen.

Er kan zich een situatie voordoen, die een gebeurtenis uit het verleden opnieuw voor de geest roept, zodat die in een volkomen ander licht komt te staan. Een nieuwe kijk op het verleden kan ook de invloed daarvan op het heden veranderen. Misschien kan uw moeder of een ander vrouwelijk familielid een voorval uit uw kinderjaren verhelderen, waardoor u daar anders tegenover komt te staan.

Uw relatie met vrienden en mensen met wie u dagelijks omgaat, kan in een soort sleur zijn geraakt, waardoor u hen niet meer ziet zoals ze werkelijk zijn. Onbewust bent u wellicht een bepaald gedragspatroon gaan volgen dat uw visie heeft vertroebeld. Deze transit geeft u de kans dit in te zien en te veranderen. Tengevolge hiervan kunt u het gevoel hebben nieuwe mensen te hebben ontmoet.

Neem deze gelegenheid te baat om op elegante wijze wijzigingen in uw bestaan aan te brengen. Het is nu betrekkelijk eenvoudig uzelf van allerlei onbewuste hebbelijkheden te ontdoen: later zal dit u heel wat meer moeite kosten.

Voor vandaag geselecteerde transit:
Uranus driehoek Maan, Uranus(null)DriehoekMaan, exact op 13:53 
werkende periode begin mei 2014 tot begin april 2015
Andere transits die zich vandaag voordoen, voor abonnees 

Maan in 6e Huis, vanaf 02:45  
Maan driehoek Zon, exact op 07:23 (L)
Maan sextiel Neptunus, exact op 13:16 (L)
Belangrijke langdurige invloeden, voor abonnees 

"Leven en dood" (Pluto driehoek Neptunus) (L)
"Geestelijke discipline" (Saturnus driehoek Mercurius) (L)
"Een formidabele tegenstander" (Saturnus driehoek Mars) (L)
Geboortekaart met transits bekijken

Adverteren

Horoscopen van Wereldklasse!

Jaarhoroscoop
Perspectiven op langere Termijn
Psychologische Horoscoop Analyse
Relatie Horoscoop
Adverteren