Adverteren
Horoscoop voor:
Persoonlijke Dagelijkse Horoscoop van Woensdag, 23 juli 2014
voor Tiffany Chin [Adb], geboren 3 oktober 1967
   Send page    
Warmte en edelmoedigheid ***
Werkzaam gedurende meerdere dagen: Deze transit geeft u een gevoel van welbehagen; u bent optimistisch en hebt een positieve kijk op het leven. U hebt een warm en edelmoedig gevoel ten aanzien van anderen, vooral waar het uw vrienden betreft en de mensen met wie u elke dag te maken hebt. U zou iedereen wel onder uw hoede willen nemen.

U zult alles wat tot nog toe zo vanzelfsprekend leek, in een totaal nieuw daglicht gaan zien. Uw dagelijkse omgeving, uw gezin en uw familie geven u een geluksgevoel dat anders nog wel eens zoek is. Dit biedt u gelegenheid tot innerlijke groei en het verruimt uw kijk op het leven. De dagelijkse beperkingen worden hiermee tot werktuigen die u nieuwe mogelijkheden en kansen bieden.

Cultiveer uw vriendschappen; er bestaat een goede kans dat een vriend u in deze periode een waardevolle dienst kan bewijzen, en u hem of haar. In beide gevallen zal dit u aanzienlijk verder brengen. Vriendschappen of andersoortige relaties met vrouwen blijken in deze periode dikwijls van groot nut. Dit kan zowel op gevoels- als op zakelijk gebied liggen. Deze mensen kunnen u helpen inzicht te krijgen in tot nu toe onbekende aspecten van uzelf.

Deze transit kan uw belangstelling voor spirituele of religieuze zaken verhogen: meestal interesseert u zich opnieuw voor dingen die u wat dit betreft als kind zijn bijgebracht. Dit soort ervaringen kan zeer waardevol zijn. Er is hier geen sprake van terugvallen op overwonnen standpunten, doch van een zich opnieuw realiseren, waardoor men er iets van leert.

Een enkele keer wijst deze transit op publieke belangstelling of het omgaan met grote groepen mensen. In beide gevallen kunt u verzekerd zijn van succes.

Voor vandaag geselecteerde transit:
Jupiter sextiel Maan, JupiterSextielMaan, exact op 00:54 
werkende periode vanaf 18 juli 2014 tot 27 juli 2014
Andere transits die zich vandaag voordoen, voor abonnees 

Maan vierkant Midhemel, exact op 07:43 
Maan vierkant Uranus, exact op 11:36 (L)
Maan vierkant Chiron, exact op 14:02 (L)
Maan sextiel Jupiter, exact op 14:21 (L)
Maan sextiel Venus, exact op 21:16 (L)
Maan vierkant Pluto, exact op 02:33 (L)
Maan vierkant Maan, exact op 23:01 (L)
Belangrijke langdurige invloeden, voor abonnees 

"De kaarten op tafel" (Pluto oppositie Ascendant)
"Eruit breken" (Uranus driehoek Mars) (L)
"Ware zelfopoffering" (Venus in 12e Huis) (L)
Geboortekaart met transits bekijken

Adverteren
, tijdzone:
Kloktijden zijn vermeld in de tijdzone van Oakland, California. Tijdszone t.a.v. huidige middaguur: 7h west, d.w.z. twaalf uur is 7h later dan wereldtijd (UT). De 'vandaag' datum heeft betrekking op de dag die op deze plaats geldt. De huidige instelling voor te gebruiken plaatsen is 'gebruik geboorteplaats van iedere persoon'. Wijzig verblijfplaats

Horoscopen van Wereldklasse!

Psychologische Horoscoop Analyse
Relatie Horoscoop
Psychologische Kinderanalyse
Beroep en Bestemming
Adverteren