Adverteren
Horoscoop voor:
Persoonlijke Dagelijkse Horoscoop van Zaterdag, 20 september 2014
voor Ralph Nader [Adb], geboren 27 februari 1934
   Send page    
Pakken wie je krijgen kunt
Gewoonlijk stimuleert deze transit de seksuele en de creatieve energie. Is de verbintenis hecht, dan is ook de seksuele relatie bevredigend voor beiden. Zo niet, dan kan dit aspect moeilijkheden veroorzaken. Is de verbintenis toch al wankel, dan kan de seksuele expressie worden geblokkeerd en is er geen sprake van een seksuele relatie, dan kunnen er andere conflicten ontstaan. Hebt u geen seksuele relatie, dan kan bij vrijwel iedereen die u ontmoet, lichamelijke aantrekkingskracht ontstaan. Wees voorzichtig met een verbintenis die onder deze transit tot stand komt: u zoekt seksuele bevrediging zonder te letten op het feit of u ook op andere terreinen bij elkaar past.

Voor vandaag geselecteerde transit:
Venus oppositie Mars, VenusOppositieMars, exact op 07:34 
werkende periode vanaf 19 september 2014 tot 21 september 2014
Andere transits die zich vandaag voordoen, voor abonnees 

Maan conjunct Maan, exact op 06:10 (L)
Maan oppositie Saturnus, exact op 17:53 (L)
Maan sextiel Jupiter, exact op 20:51 (L)
Maan vierkant Midhemel, exact op 23:28 (L)
Belangrijke langdurige invloeden, voor abonnees 

"Elegante wijzigingen" (Uranus driehoek Maan) (L)
"Leven en dood" (Pluto driehoek Neptunus) (L)
"Geestelijke discipline" (Saturnus driehoek Mercurius) (L)
Geboortekaart met transits bekijken

Adverteren
, tijdzone:
Kloktijden zijn vermeld in de tijdzone van Winsted, Connecticut. Tijdszone t.a.v. huidige middaguur: 4h west, d.w.z. twaalf uur is 4h later dan wereldtijd (UT). De 'vandaag' datum heeft betrekking op de dag die op deze plaats geldt. De huidige instelling voor te gebruiken plaatsen is 'gebruik geboorteplaats van iedere persoon'. Wijzig verblijfplaats

Horoscopen van Wereldklasse!

Transit-Analyse
Psychologische Horoscoop Analyse
Relatie Horoscoop
Psychologische Kinderanalyse
Adverteren
Beroep en Bestemming door Liz Greene, gratis proefversie