Partnerens køn i horoskoper for enkeltpersoner
Teksten i alle horoskoper følger de sproglige regler for det køn, du har angivet på skemaet over data. I alle partnerhoroskoper kender computeren begge parters køn og vælger derfor de rigtige betegnelser ved partnerhenvisninger.
Nogle af teksterne i enkeltpersonshoroskoperne indeholder også henvisninger til en partner. Computeren er indstillet til at antage, at din partner er af modsat køn. Du kan ændre denne indstilling, så alle partnerhenvisninger passer sprogligt til et forhold, hvor partneren har samme køn.
For at gøre dette bedes du benytte afkrydsningsfeltet ved siden af dette tegn. Hvis du aktiverer dette afkrydsningsfelt, vil alle henvisninger til en partner gælde en 'partner af samme køn'.
Denne indstilling vil blive bevaret permanent i dine fødselsdata på denne server. Det påvirker alle tilgængelige enkeltpersonshoroskoper, hvor partneren nævnes på en kønsspecifik måde. Indstillingen gælder også for dine bestillinger via Astroshop. Der er f.eks. et kapitel 'Parforholdets mønstre' i det Psykologiske Horoskop, som så automatisk vil vælge den korrekte betegnelse for din partners køn.
Vi har drøftet det og besluttet, at denne indstillingsmulighed kun gælder for enkeltpersonshoroskoper. Den har ingen effekt ved hoskoper for to personer, hvor begge parters køn er kendt.