Geslacht van uw partner in één-persoons horoscopen
De in de tekst van alle horoscoopduidingen gebruikte persoonsvorm is overeenkomstig het geslacht zoals vermeld op het dialoogvenster Geboortegegevens invullen. Voor alle partner-horoscopen geldt dat de computer het geslacht van beide partners kent, en voor hen derhalve de juiste persoonsvorm weergeeft.

Soms wordt in één-persoons horoscoopduidingen naar de partner verwezen. De computer neemt daarbij standaard aan dat beide partners van verschillend geslacht zijn. Door deze instelling te wijzigen zal de persoonsvorm bij verwijzingen naar de partner hetzelfde geslacht aanduiden.

U kunt die instelling wijzigen met de checkbox naast dit icoontje. Door deze aan te vinken zet u alle partner-verwijzingen op 'partner van hetzelfde geslacht'.

Deze instelling wordt opgeslagen bij uw geboortegegevens op deze server. Daardoor wordt het geslacht van de persoonsvorm in alle partner-verwijzingen ook in reeds bestaande één-persoons horoscopen aangepast. De instelling geldt tevens voor bestellingen via Astroshop. In het hoofdstukje 'Relatiepatronen' in de Psychologische Horoscoop Analyse bijvoorbeeld zal de persoonsvorm waarmee uw partner wordt aangeduid dan automatisch van het juiste geslacht zijn.

De hier besproken instelling is alleen van toepassing op enkelvoudige horoscopen, en heeft geen invloed op twee-persoons horoscopen omdat het geslacht van beide partners afzonderlijk daar bekend is.