Valg af manuel tidszone 
Som regel er det ikke nødvendigt og heller ikke tilrådeligt at vælge tidszone manuelt, for dette computerprogram ved, hvilke tidszoner der gælder for hvilke steder og tidspunkter, og det indeholder de komplette oplysninger vedrørende sommertid.

I meget sjældne tilfælde kan en bruger sidde inde med bedre oplysninger om tidszoner og sommertid end den database, der benyttes her. Der hersker f.eks. tvivl om visse år i Vietnam og vedrørende mange dele af det tidligere Sovjetunionen.

I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at vælge tidszone manuelt ved hjælp af rullemenuen. For at vende tilbage til den automatiske tidszone, skal man på ny vælge denne øverst i rullemenuen.