Handmatig tijdzone kiezen 
Meestal is het niet niet nodig en niet aan te bevelen om de tijdzone handmatig te kiezen, omdat dit computerprogramma weet welke tijdzone toegepast moet worden op welke plaats voor welke tijd en volledige informatie heeft over zomertijden.

In enkele uitzonderlijke situaties heeft een gebruiker betere informatie over tijdzones en zomertijden dan de database die hier gebruikt wordt. Er zijn bijvoorbeeld onduidelijkheden over enkele jaren in Vietnam en over vele delen van de voormalige Sovjet Unie.

In zulke gevallen is het wellicht nodig om de lijst met opties aan te klikken en zelf de tijdzone te selecteren. Selecteer het bovenste item in de lijst om de automatische tijdzone opnieuw in te stellen.