Tidszonekort 
Hvis du aktiverer dette afkrydsningsfelt, anfører gyldig dato og sted og klikker på knappen "fortsæt", vil der blive vist et tidszoneverdenskort i bunden af det efterfølgende skærmbillede. Fødestedet vil være angivet på kortet, og der vil være oplysninger om Universaltid og tidszone for stedet for den anførte fødselsdato og –tid.

Når du klikker på billedet med tidszonekortet, vil der dukke en udvidet hjælpeside op, som forklarer tidszonekortet mere detaljeret og afslører nogle af hemmelighederne med hensyn til de særlige krav til dataindtastning. Du er velkommen til at prøve dette.