Indtast fødselstid  
Vælg fødselstimen i timefeltet og anfør minutterne (mellem 00 og 59) i minutfeltet.

Tiden skal anføres som klokketid, sådan som den ville fremgå på en normal persons armbåndsur der, hvor fødslen fandt sted. Alle nødvendige korrektioner vedrørende tidszone eller sommertid foretages automatisk af computeren.

Ukendt fødselstid
Hvis du ikke kender fødselstiden, bør du finde den. I næsten alle lande verden over registreres fødselstiden officielt på det registreringskontor, hvor fødselsattesterne bliver opbevaret (i Danmark kan det være landsarkiv, kirkekontor eller hospital). Kontakt derfor fødselsregistreringskontoret i den by, hvor du er født, og bed om en kopi af registreringsoplysningerne, herunder fødselstiden. Du bør nævne fødselstiden, for ellers risikerer du, at fødselsattesten bliver udstedt uden angivelse af tiden, selvom denne er anført i rapporten.

Præcis tidsangivelse
Minutfeltet accepterer også tidsangivelser med en præcision på op til 1/100 af et sekund. Hvis du f.eks. ønsker at anføre 23m45sek, så skriv 23:45 eller 23.45 i minutfeltet. Dele af et sekund kan anføres som 23:45.67. Minutfeltet ruller horisontalt, hvis din angivelse er længere end det synlige felt. De fleste horoskoper viser ikke dele af sekunder, men delene bruges internt i computeren.