Geboortetijd opgave 
Selecteer het uur van de geboorte in het uur-veld en vul de minuten (tussen 00 en 59) in bij het minuten-veld.

De tijd moet worden opgegeven in kloktijd, zoals deze wordt getoond op de klok op de plaats van geboorte. Alle noodzakelijk correcties voor tijdzone of zomertijd worden door de computer automatisch toegepast.

Onbekende geboortetijd
Mocht u uw geboortetijd niet weten, kunt u deze opvragen. In bijna alle landen van de wereld wordt de geboortetijd officieel geregistreerd in het register waar geboortegegevens worden bijgehouden. Neem contact op met het bevolkingsregister van uw geboorteplaats en vraag om een kopie van de geregistreerde informatie inclusief geboortetijd. U moet expliciet vragen om de geboortetijd, vaak wordt informatie verstrekt zonder de geboortetijd ook al is deze opgenomen in de gegevens.

Opgave exacte tijd
Het minuten-veld accepteert ook tijdopgaven met hoge accuratesse, tot op 1/100 van een seconde. Als u 23m45sec wilt opgeven, vul dan 23:45 of 23.45 in het minuten-veld. Fracties van seconden kunnen worden opgegeven als 23:45.67. Het minuten-veld scrolt horizontaal als uw opgave langer is dan de zichtbare ruimte. Het merendeel van de horoscopen toont geen fracties van seconden, maar deze worden wel gebruikt in de berekeningen.