Særlig datoangivelse

Å r før 100 e.Kr.
Når du indtaster et år, kan du sædvanligvis udelade de første to cifre i årstallet. Året "79" vil således blive fortolket som "1979". Hvis du ønsker år 79 e.Kr., må du skrive "079". Ønskes år 5 e.Kr., bedes du skrive "005".

Programmet benytter normalt gregorianske kalenderdatoer. Hvis du ønsker en juliansk kalenderdato, bedes du skrive "jul" efter årstallet, f.eks. "1066 jul". Ved de fleste historiske datoer før år 1582 vil der være brug for at skrive "jul".

Vi har valgt at undlade at udføre kalenderskiftet automatisk. Mange historiebøger har ændret de historiske datoer til det gregorianske system, mens andre kilder har bevaret datoerne i det oprindelige julianske system. Vores computer kan ikke vide, hvad din kilde til de benyttede fødselsdata har gjort i forbindelse med denne kalenderkonvertering.

Årstal før Kristus skal skrives med negative tal. Bemærk venligst, at der skal benyttes astronomisk tidstælling. Det historiske år 3 f.Kr. hedder -2 i den astronomiske tidstælling. Forskellen skyldes det forhold, at den historiske tidstælling ikke indeholder året nul, hvorimod den astronomiske tidstælling medtager år nul.

Øjeblikshoroskop
Hvis du ønsker et øjeblikshoroskop, bedes du lade det første navnefelt stå tomt og skrive "nu" i det sidste navnefelt. Når du har valgt sted og klikker på "fortsæt", vil dato og tid blive udfyldt på skemaet.