Vælg din partners køn

Du er en mand, og teksten i dette horoskop er skrevet, så den passer i kønsspecifikke sammenhænge.

Lejlighedsvist vil tydninger af horoskopet også referere til din partner, og din partners køn kan være relevant for tekstens ordlyd. Computeren er indstillet automatisk til at antage, at din partner er en kvinde. Du kan ændre dette, så alle henvisninger til en partner kommer til at indeholde den korrekte ordlyd for et gensidigt mandligt parforhold.

For at gøre dette skal du benytte linket 'Rediger data for..' ved siden af knappen [Videre]øverst på horoskopsiden. Dette link vil føre dig frem til siden for dataindtastning. Til højre for valget af køn finder du et afkrydsningsfelt, som er markeret med denne figur . Hvis du aktiverer dette afkrydsningsfelt, vil alle partnerhenvisninger i dine horoskoper have ordlyden for et mandligt parforhold.

Denne indstilling bliver bevaret permanent i forbindelse med dine fødselsdata på denne server. Det vil påvirke alle tilgængelige enkeltpersonshoroskoper, hvor din partner bliver omtalt på en kønsspecifik måde. Indstillingen kommer også til at gælde for dine bestillinger via Astroshop. I det Psykologiske Horoskop findes der fx et kapitel om 'Parforholdsmønstre', som i så fald automatisk vil vælge den korrekte ordlyd vedrørende din partners køn.

Den særlige indstilling, vi har omtalt her, er kun virksom ved enkeltpersonshoroskoper. Den har ingen virkning i deciderede parforholdshoroskoper, hvor begge parters køn er oplyst.