•    
  Actuele planetaire posities
  23-nov-2017, 14:10 UT/GMT
  Zon128'40"20s27
  Maan270'28"18s58
  Mercurius2319'46"25s46
  Venus2012'15"16s50
  Mars204'25"6s51
  Jupiter931'36"13s42
  Saturnus2655'50"22s27
  Uranus2513'16"r9n12
  Neptunus1127'57"8s07
  Pluto1736'17"21s46
  Ware Knoop180'30"r15n26
  Cheiron2422'54"r1n16
  Uitleg van de symbolen
  Horoscoop van dit moment
| Mijn Astro | Forum | FAQ
Adverteren

Korte Horoscoop - Persoonlijk Portret

voor Nancy Kerrigan [Adb], geboren op 13 oktober 1969
Tekst van Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2017
Introductie

Zon in Weegschaal, Maan in Schorpioen *Ascendant in Ram, Mars in het Tiende Huis *Saturnus in het Eerste Huis *Venus in het Zesde Huis *Venus oppositie Ascendant *Pluto oppositie Ascendant *Zon in het Zevende Huis *Mercurius oppositie Ascendant *Uranus oppositie Ascendant *Maan in het Achtste Huis

De astrologische gegevens

naar boven

Introductie

Dit rapport is een korte vertaling van Personal Portrait (volledige versie alleen engelstalig). In deze korte versie worden slechts enkele, maar wel belangrijke, aspecten van uw geboortehoroscoop besproken.

Dit rapport is berekend op basis van de volgende geboortegegevens: vrouwelijk, geboren op 13 oktober 1969 om 17:17 in Woburn, Massachusetts.

Uw zonneteken is Weegschaal. Dit is het dierenriemteken waarin de Zon staat in uw geboortehoroscoop. Uw Ascendant staat in Ram en uw Maan staat in Schorpioen.

Additionele informatie

Bedenk, terwijl u uw korte rapport of welk ander astrologisch rapport dan ook leest, dat de energieën die hierin worden vertaald aangeboren potentieel zijn. U bepaalt zelf of u deze energieën wel of niet inzet op de beschreven wijze. Uw leeftijd, geslacht, sociaal-economische situatie, opleiding, milieu, uw persoonlijke ontwikkelingsniveau en vele andere factoren dragen bij aan de wijze waarop u aangeboren capaciteiten uitdrukt. Onthoud dat de planeten u niet dwingen om iets te doen of te zijn. Zij oefenen invloed uit, maar u beschikt zelf over een vrije wil waarmee u uw leven vormgeeft.

Aanduidingen voor een partner in de tekst zijn gericht op een relatie met een man.

Partner verwijzing
Aanduidingen voor een partner in de tekst zijn gericht op een relatie met een man.

naar boven

Zon in Weegschaal, Maan in Schorpioen

Deze astrologische stand geeft een schrandere, bijdehante persoonlijkheid. U bent assertief en soms ronduit vinnig. Wordt u gedwarsboomd, dan neemt u keihard wraak. U mag graag uw spitsvondigheid en kennis uitdragen en met nadruk vertellen over uw grote successen en overwinningen. Dit etaleren van uw welslagen werkt vaak tegen u omdat het anderen tegen de borst stuit. U neigt naar de zelfkant van het leven en uw fantasie kan morbide zijn. De mysterieuze, kwaadaardige krachten van het universum fascineren u. Als schepsel uit de onderwereld gaan uw gedachten vaak uit naar de dood, het einde en het mysterie van het leven na de dood.

De sleutel tot een harmonieus karakter ligt in meer optimisme en oog voor goede, positieve, wereldse zaken.

naar boven

Ascendant in Ram, Mars in het Tiende Huis

Tijdens uw geboorte stond het dierenriemteken Ram aan de horizon. De heerser Mars staat in het tiende huis.

Ram is het eerste teken van de dierenriem en mensen met Ram als ascendant willen ook graag letterlijk voorop lopen in alles wat ze doen en waarbij ze betrokken raken. Dit hoofdteken maakt u zeer actief en ondernemend. U durft impulsief, moedig en stoer te zijn en hoopt daardoor erkenning uit de buitenwereld te krijgen.

Over het algemeen krijgt u met veel ups en downs en veranderingen te maken, dat sluit psychologisch aan bij uw temperament. Of u succesvol bent in uw leven hangt ondermeer af van de kansen die u krijgt om uw aangeboren kwaliteiten te ontwikkelen. Leert u uw minder positieve trekjes bij te stellen, zoals roekeloosheid en geen oog voor de emoties en mening van anderen, dan zult u minder weerstand ervaren uit uw omgeving.

Ram geeft de mensen die door dit teken worden beïnvloed interesse voor de buitenwereld en werk in de openbaarheid. U kunt succesvol zijn (of tenminste proberen om dat te zijn) in werk of activiteiten die te maken hebben met ideeën lanceren of actief strijd leveren. Ook loopt u warm voor projecten die op een of andere manier met nieuwe concepten of origineel werk te maken hebben en waarin u de leiding kunt nemen. Het kan een probleem zijn dat uw voorkeur voor het nieuwe in projecten zo sterk is dat u oude concepten en voormalige bijdragen, die wel degelijk van nut kunnen zijn om uw doel te bereiken, negeert of zelfs ontkracht. Omdat u impulsief en direct bent en een hekel hebt aan dubieuze ondernemingen zult u vele interessante vriendschappen aantrekken, maar ook grote vijanden maken.<0} Uw leven is kleurrijk door uw passie en enthousiasme. Seksueel gezien bent u snel, agressief en duidelijk. U bent dol op vertier en geniet met een heldere, open en sprankelende blik.

Mars heeft in dit huis een zeer belangrijke positie. De exacte betekenis moet worden afgeleid uit het hoofdstuk over dit huis, omdat het belangrijk is welke astrologische aspecten Mars ondergaat. Raakt u ooit professioneel betrokken bij militaire of vergelijkbare activiteiten, dan is Mars hier een teken van succes. Uw verlangen naar macht en strijd, iets wat Ram aangeeft, in combinatie met de behoefte om maatschappelijke kwesties aan te kaarten, kan u ertoe bewegen uw kracht en energie onvermoeibaar in te zetten voor de gemeenschap, of uzelf als het ware vrij te vechten.

naar boven

Saturnus in het Eerste Huis

Saturnus staat in het eerste huis. Saturnus geeft u in dit huis een conservatieve, sombere en wat onzekere kijk op het leven. Omdat u elk contact van groot belang acht, neemt u liever afstand en bent u zelfs wat kil, zodat u weet waar u staat. U kunt heel onzeker zijn en bent vaak ongemakkelijk en stijfjes wanneer anderen zich luchtiger bewegen. De manier waarop u uzelf serieus neemt is karakteristiek voor de wijze waarop u met anderen omgaat.

U hebt al vroeg geleerd om onafhankelijk te zijn in het leven en u kreeg meer verantwoordelijkheid toebedeeld dan normaal was voor uw leeftijd.

U bent consequent en verstandig en laat uzelf niet afleiden door tijdelijke gevoelens en vlagen. Logica speelt een belangrijke rol in uw denkwijze. In uitbundige voorstellen en theorieën bent u niet geïnteresseerd.

Wanneer u eenmaal uw eigen beperkingen onder ogen ziet en uitdagingen en verantwoordelijkheden doelgericht aangaat, zult u op elk gebied kunnen slagen. Uw gezondheid is over het algemeen goed, zolang u door voldoende beweging uw spanningen maar kwijtraakt.

naar boven

Venus in het Zesde Huis

Venus staat in het zesde huis van uw geboortehoroscoop. Prijst u zichzelf maar gelukkig. Uw gezondheid zal uw hele leven uitstekend zijn en als u al iets krijgt, bent u in staat om heel snel weer te genezen.

Door uw manier van omgaan met mensen op de werkvloer kunt u op meerdere vlakken winst boeken. Uw houding ten opzichte van werk is positief, u hebt er plezier in. U bent geen harde werker, integendeel, u bent zelfs een beetje gemakzuchtig. Door het lot belandt u in situaties waarin u werkt voor zeer aardige, aantrekkelijke mensen, wellicht in artistieke kringen. Daaruit lijken ongetwijfeld liefdesaffaires voort te komen.

naar boven

Venus oppositie Ascendant

Venus in oppositie met uw Ascendant geeft aan dat u zich sterk aangetrokken voelt tot verfijnde, stijlvolle mensen. U bent welgemanierd en mensen hebben over het algemeen een goede indruk van u. U hebt geen moeite met concessies als die nodig zijn om harmonieuze relaties te handhaven.

Ook al komt u zelfverzekerd over, het is voor u niet gemakkelijk om alleen te staan. U doet op subtiele wijze uw uiterste best om ervoor te zorgen dat mensen u een warm hart toedragen. U hoopt dat niemand uw negatieve kwaliteiten zal opvallen en ontdekt hoe onzeker u in feite bent.

Uw vrienden zijn uw beste promotors, omdat zij u roemen wanneer iemand daar maar om vraagt.

Op het oog lijkt u meegaand, zachtaardig en charmant, maar onderhuids bekokstooft u van alles en nog wat om een graantje mee te pikken van de mensen met wie u omgaat.

naar boven

Pluto oppositie Ascendant

Pluto in oppositie met uw ascendant geeft aan dat u mensen aantrekt met krachtige ego's en een vurig temperament. U hebt behoefte aan nauw, intensief contact wanneer u met mensen omgaat. U bent zeer veeleisend naar uw geliefden, maar u hebt er een hekel aan wanneer u op dezelfde wijze wordt aangepakt. Dat soort problemen kunnen overigens fascinerende relaties om zeep helpen, tenzij u accepteert dat ook u grenzen nodig hebt.

U verstaat de kunst anderen te dirigeren, waardoor publiciteit een goed vakgebied voor u zou zijn.

U krijgt meestal wat u wilt en wanneer u het wilt en neemt geen genoegen met afwijzing van uw eisen. Bent u gemotiveerd om de houding van anderen wat betreft sociale verantwoordelijkheid te veranderen, dan kunt u wonderen verrichten.

naar boven

Zon in het Zevende Huis

De Zon staat in het zevende huis van uw geboortehoroscoop. Dit geeft ondermeer aan dat uw identiteit zich op belangrijke punten ontwikkelt door relaties met anderen, of door een huwelijk. Waarschijnlijk huwt u met een vrij trots en waardig type, maar het is vooral zo dat uw levenspad afhankelijk is van uw relaties.

Hoe dan ook, u mag interessante, langdurige en veelbetekenende verbintenissen verwachten in uw bestaan.

naar boven

Mercurius oppositie Ascendant

Mercurius in oppositie met uw Ascendant geeft aan dat u het altijd eens probeert te zijn met anderen. Uit angst voor afwijzing neemt u een afwachtende houding aan en geeft u pas uw mening als u die van anderen hebt gehoord. U doet in feite te veel uw best om geliefd te zijn. Het zou veel meer respect afdwingen als u oprechter zou zijn en minder slinks. Toch verstaat u de kunst om effectief te communiceren, dus kunt u veel bereiken in een beroep waarin u persoonlijk, intiem contact hebt met andere mensen. U bent sociaal en hebt anderen nodig, maar u hebt weerzin tegen verplichtingen. U bent onafhankelijk en wilt niet worden beperkt in uw vrijheid, ook niet voor heel even.

naar boven

Uranus oppositie Ascendant

Uranus in oppositie met uw ascendant geeft aan dat u ervaart dat relaties de vrijheid die u zoekt in de weg staan. U trekt mensen aan die vrijheid eisen, zelfs als dat ten koste gaat van die van u en dat irriteert u.

Een doorsnee huwelijk is niets voor u. U geeft de voorkeur aan een vrijzinnigere verbinding waarin de emotionele band met uw partner de enige bindende factor is. U hebt een grote vriendenkring waarmee u gedachten uitwisselt en bij wie u zich veilig en vertrouwd voelt. U bent uit op een samenwerking waarin u de vrijheid hebt op uw eigen manier, zonder regels en beperkingen, uw aanpak te bepalen.

Al bent u eigenzinnig, u bent wellicht nog niet toe aan verantwoordelijkheid dragen voor uw daden.

Een van de doelstellingen in uw leven is de vrijheid van anderen stimuleren door hen aan te moedigen om te studeren en zich te verdiepen in sociale en politieke thema's die hen raken.

naar boven

Maan in het Achtste Huis

De Maan staat in het achtste huis van uw geboortehoroscoop. Omdat de Maan intens zoekend en gevoelig is, zult u merken dat u een groeiende belangstelling krijgt voor seksuele aangelegenheden. Bovennatuurlijk en spiritueel onderzoek zullen sterke gevoelens oproepen over de mogelijkheid van een leven na de dood.

Op een bepaald punt in uw leven bestaat de kans dat u van vrouwelijke familieleden of familie van de kant van uw moeder erft.


Astrologische data gebruikt voor Korte Horoscoop - Persoonlijk Portret
voor Nancy Kerrigan [Adb] (vrouwelijk)
geboortedatum 13 oktober 1969 kloktijd: 17:17
in Woburn, MA (US) U.T: 21:17
71w09, 42n29 sterrentijd: 18:01:25

Planetaire posities
planeet teken graad beweging
Zon Weegschaal 20°21'36 in huis 7 direct
Maan Schorpioen 21°42'46 in huis 8 direct
Mercurius Weegschaal 2°22'29 in huis 7 direct
Venus Maagd 25°24'57 in huis 6 direct
Mars Steenbok 14°40'43 in huis 10 direct
Jupiter Weegschaal 17°16'45 in huis 7 direct
Saturnus Stier 6°39'41 in huis 1 retrograde
Uranus Weegschaal 5°25'11 in huis 7 direct
Neptunus Schorpioen 27°05'12 in huis 8 direct
Pluto Maagd 25°52'02 in huis 6 direct
Maanskn.(t) Vissen 20°50'52 in huis 12 retrograde

Huis posities (Placidus)
Ascendant Ram 0°38'14
2de huis Stier 12°43'08
3de huis Tweelingen 9°13'13
Imum Coeli Kreeft 0°19'24
5de huis Kreeft 21°28'51
6de huis Leeuw 18°11'03
Descendant Weegschaal 0°38'14
8ste huis Schorpioen 12°43'08
9de huis Boogschutter 9°13'13
Medium Coeli Steenbok 0°19'24
11de huis Steenbok 21°28'51
12de huis Waterman 18°11'03

Majeure aspecten
Zon Vierkant Mars 5°41
Zon Conjunct Jupiter 3°05
Maan Sextiel Venus 3°42
Maan Sextiel Mars 7°02
Maan Conjunct Neptunus 5°22
Maan Sextiel Pluto 4°09
Mercurius Conjunct Uranus 3°03
Mercurius Sextiel Neptunus 5°17
Mercurius Oppositie Ascendant 1°44
Venus Sextiel Neptunus 1°40
Venus Conjunct Pluto 0°27
Venus Oppositie Ascendant 5°13
Mars Vierkant Jupiter 2°36
Saturnus Inconjunct Uranus 1°14
Uranus Oppositie Ascendant 4°47
Neptunus Sextiel Pluto 1°13
Neptunus Driehoek Ascendant 3°33
Pluto Oppositie Ascendant 4°46
De getallen geven de orb aan. d.w.z. de afwijking van de exacte aspecthoek.

Bedenk, terwijl u uw korte rapport of welk ander astrologisch rapport dan ook leest, dat de energieën die hierin worden vertaald aangeboren potentieel zijn. U bepaalt zelf of u deze energieën wel of niet inzet op de beschreven wijze. Uw leeftijd, geslacht, sociaal-economische situatie, opleiding, milieu, uw persoonlijke ontwikkelingsniveau en vele andere factoren dragen bij aan de wijze waarop u aangeboren capaciteiten uitdrukt. Onthoud dat de planeten u niet dwingen om iets te doen of te zijn. Zij oefenen invloed uit, maar u beschikt zelf over een vrije wil waarmee u uw leven vormgeeft.

Adverteren
Als een van de grootste astrologie-portals biedt WWW.ASTRO.COM heel veel gratis materiaal over dit onderwerp. Dankzij kwalitatief hoogstaande interpretaties van wereldberoemde astrologen zoals Liz Greene, Robert Hand en andere auteurs, vele gratis horoscopen en uitgebreide informatie over astrologie, voor beginners en professionals, is www.astro.com het beste adres voor astrologie op het web.
Homepage - Gratis horoscopen - Astro Shop - Astrologie Kennis - Ephemerides - Team & Auteurs - Mijn Astro - Tijdzone Atlas - Sitemap - FAQ - Forum - Contact Astrodienst