•    
  Planetpositioner
  22-Dec-2014, 17:13 UT/GMT
  Sol0Stenbuk46'16"23s26
  Måne9Stenbuk30'18"18s07
  Merkur8Stenbuk49'36"25s12
  Venus15Stenbuk5' 1"23s42
  Mars13Vandbærer47'19"17s51
  Jupiter22Løve18'44"r14n51
  Saturn29Skorpion53'43"18s15
  Uranus12Vædder34'12"4n21
  Neptun5Fisk10'33"10s18
  Pluto12Stenbuk50'36"20s39
  Sand Månek.16Vægt8'53"r6s21
  Chiron13Fisk29'17"2s10
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Horoskop for:
Kort Horoskop - Prognose
fra December 2014
for Mitt Romney [Adb], født 12 Marts 1947
Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2014
Præsentation

Halvhjertede bestræbelser * Neptun konjunktion Mars: * Midten af maj 2013 indtil midten af december 2015:

Ekstrem grundighed * Pluto sekstil Merkur: * Slutningen af februar 2014 indtil slutningen af december 2015:

En gunstig forandring * Jupiter sekstil Uranus: * Begyndelsen af oktober 2014 indtil midten af juni 2015:

Vejrudsigt * Saturn konjunktion Jupiter: * Slutningen af november 2014 indtil slutningen af august 2015:

Selvkritik * Saturn konjunktion Måne: * Slutningen af november 2014 indtil slutningen af august 2015:

Den anden vej rundt * Uranus sekstil Uranus: * Midten af april 2015 indtil midten af marts 2016:

Side med dine data

Datasiden

til top

Præsentation

Denne rapport er en forkortet udgave af Prognosehoroskop. Den er ment som en smagsprøve og en anbefaling af den fulde udgave af Prognosehoroskop, som kan bestilles fra Astrodienst som en indbundet rapport på omkring 15-20 sider.

I den forkortede udgave vil kun nogle få, men ikke desto mindre vigtige transitter til dit fødselshoroskop blive behandlet. Det er dog sandsynligt, at nogle af de vigtige transitter i denne seks-måneders periode vil være udeladt i denne forkortede rapport.

Hvis du er interesseret i hele spektret af relevante emner, bedes du bestille den fulde version af rapporten. Dit bedste valg af rapport vil være Liz Greenes Årsanalyse eller Robert Hands Årshoroskop. Disse rapporter vil vælge de virkeligt relevante emner for dig for en 12-måneders periode og behandle dem indgående og stilfuldt.

Rapporten blev udfærdiget for 6 måneder, begyndende med December 2014 med følgende fødselsdata: mand, født 12 Marts 1947 kl. 9:51 i Detroit, Michigan.

Dit soltegn er Fisk. Det er tegnet, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant er i Tvilling, og din Måne er i Skorpion.

til top

Neptun konjunktion Mars: Halvhjertede bestræbelser

Midten af maj 2013 indtil midten af december 2015: Dette er ikke noget gunstigt tidspunkt at satse på at fremme sine egne interesser i tilværelsen. Dit energiniveau er lavt, og du lider under anfald af modløshed og utilfredshed. Uanset hvad du måtte finde på i så henseende - om du arbejder for at gøre fremgang på jobbet, starter et nyt foretagende eller kaster dig ud i et nyt program præget af livlig, mental eller fysisk aktivitet - så vil denne energi vanskeliggøre din succes. Det betyder ikke, at du direkte er uheldig, men at du ikke har tilstrækkelig energi til at gennemføre sagerne. Under denne påvirkning vil dine bestræbelser formentlig være halvhjertede. Og selv hvis du virkelig ønsker at foretage dig noget bestemt, kan du alligevel føle dig for træt til det.

Et andet aspekt af denne påvirkning kan være, at du involverer dig i aktiviteter eller projekter, som er uhæderlige, misfremstillede eller simpelthen undergravende, omend ikke nødvendigvis i politisk forstand. Måske er du ikke klar over det uhæderlige i foretagendet, men hvis du er og alligevel vælger at deltage, så løber du en enorm risiko. Undgå alle aktiviteter, som du med sikkerhed ved er uhæderlige, for i denne tid kan du ikke uden videre regne med at udfaldet bliver til din fordel.

Det er ikke et godt tidspunkt at fremme personlige interesser på, men lad nu være med at miste modet, for det hjælper dig ikke. Sørg i stedet for at begrænse dine tab ved om muligt at springe fra i tide over for alle aktiviteter, der kan skabe vanskeligheder. Anbring dig i en position, hvor du kan tillade dig at være ubekymret med hensyn til resultatet. At distancere sig fra sin egen energi er den bedste måde at håndtere denne påvirkning på. Udfold dig, fordi du nyder at være i aktivitet, ikke fordi du forsøger at vinde. Hvis du er rede til at forholde dig med denne distancerede bevidsthed til tingene, så vil du lære noget om, hvordan livet fungerer; ja, faktisk kan du opdage, at dine egne bestræbelser har forplumret tingene for dig. I din iver efter at lykkes har du måske fremkaldt en modstand, som ikke blev udtrykt åbent, men fungerede undergravende og bag kulisserne ventede på at komme til at spænde ben for dig.

til top

Pluto sekstil Merkur: Ekstrem grundighed

Slutningen af februar 2014 indtil slutningen af december 2015: Dette er et godt tidspunkt for en dybere intellektuel afprøvning af ideer og trosforestillinger. Hvis du har til opgave eller ønsker at finde ud af et eller andet, er tidspunktet glimrende. Dit hoved fungerer kvikt, og din opfattelsesevne er skarp. Og du er også i den rette sindsstemning til at kunne arbejde særdeles grundigt. Du stiller dig ikke tilfreds med overfladiske svar og er ikke fornøjet, før du har forstået den fulde sandhed.

Det er også et glimrende tidspunkt at afprøve din egen hjerne og finde ud af, hvordan den virker. Dit ønske om at udforske de skjulte dybder i alle ting gælder også dig selv, så det er et godt tidspunkt for selvransagelse. Din kommunikation vil få et mere alvorligt præg. Du værdsætter den væsentlige samtale og er uinteresseret i overfladiske drillerier. Din daglige omgang med omverdenen danner udgangspunkt for nogle vigtige opdagelser, som i sidste instans kan ændre hele din tankegang. Du vil være optændt af opdagelsestrang frem for af en følelse af, at tingene snævrer ind omkring dig, sådan som det ellers ofte sker, når vi møder nye ideer, som synes at kuldkaste vore tidligere forestillinger. Dit brændende ønske om at nå frem til sandheden gør hver eneste opdagelse interessant i stedet for alarmerende. Og efterhånden som dit sind udvider sig, vil din evne til at påvirke andre også øges. De ting, du siger, vil have større vægt over for andre. Folk vil tro dig, fordi de ved, at du har undersøgt kendsgerningerne omhyggeligt og taler med stor overbevisning.

Ideer, begreber og ideologier, som er af en egentlig mystisk karakter, eller som forklarer tilværelsen ud fra en okkult synsvinkel, vil appellere til dig i øjeblikket. Det er et glimrende tidspunkt at studere okkult filosofi, metafysik, ja selv psykologi eller psykiatri. Alle discipliner, som har at gøre med sindets helbredelse, vil gavne dig i øjeblikket.

til top

Jupiter sekstil Uranus: En gunstig forandring

Begyndelsen af oktober 2014 indtil midten af juni 2015: I øjeblikket vil du have lyst til at indføre nogle positive forandringer i din tilværelse, som vil føre til større viden og erfaring. Selvom energien i denne påvirkning normalt ikke er direkte forstyrrende, så vil den nok gøre dig en smule utålmodig over for de gentagne begrænsninger, du normalt lever under. Du vil antagelig forsøge at indføre nogle forandringer i dit umiddelbare miljø for at imødekomme denne utålmodighed. Det er også muligt, at forandringerne vil opstå af sig selv mere eller mindre spontant og uden de store indgreb fra din side.

Denne påvirkning kan rent mentalt være uhyre spændende. Du vil føle dig tiltrukket af nye ideer, som er udfordrende på en positiv måde. Og ikke alene er du mere lydhør over for dem, du har også lettere ved at forstå dem, end du plejer. Under denne påvirkning vil du være i stand til at løse nogle af de vanskelige problemer i din tilværelse, for du vil anskue dem fra en helt ny synsvinkel. Du vil også kunne udvikle en interesse for videnskab eller teknisk betonede fag.

Sociale reformer er et andet område, som du kan føle dig draget mod, idet du måske føler, at den nuværende situation er uholdbar.

Der kan også opstå nogle uventede muligheder, såsom pludselig økonomisk vinding eller en pludselig forfremmelse, som vil give dig en chance for at udrette langt mere end før. Denne påvirkning vil endvidere kunne friste dig til at løbe en økonomisk risiko, f.eks. ved spekulation eller spil.

Set fra en overordnet synsvinkel er det svært at forudsige mere præcist, hvad du bør forvente af denne påvirkning, fordi Uranus i sig selv er så uforudsigelig. Men du må formentlig forvente nogle hændelser, som helt konkret vil ændre dine planer for den nærmeste fremtid, og sandsynligvis vil der være tale om positive forandringer. Den nærmeste fremtid ser ud til at indeholde langt flere muligheder, end du kan få øje på lige i øjeblikket.

til top

Saturn konjunktion Jupiter: Vejrudsigt

Slutningen af november 2014 indtil slutningen af august 2015: Denne påvirkning kan betyde noget forskelligt for forskellige mennesker. Den kan give mulighed for en meget omhyggelig og vedholdende vækstproces under ihærdige anstrengelser. Eller det kan være en periode præget af en ekstrem rastløshed og utålmodighed.

I denne periode kan du forvente følgende: et skifte i job eller bopæl; en ændring i din økonomiske status, som regel til det værre; tilbagetrækning fra andre for at kunne arbejde; en forkærlighed for ensomhed; flid og udholdenhed.

To ting vil antagelig afgøre, hvilken type effekt du vil opleve. For det første vil du, såfremt du er veldisciplineret og udholdende, reagere med tålmodighed over for energien i denne påvirkning.

Men af endnu større vigtighed er din indstilling over for de områder af tilværelsen, som energien påvirker. Du vil være standhaftig på de områder af livet, som du føler dig i kontakt med, og du vil arbejde hårdere her, end du plejer. På de områder af tilværelsen som du føler belastende, vil du være anspændt og ønske at gøre oprør imod begrænsningerne.

Det er vanskeligt at sige, om din utålmodighed over for disse restriktive områder af livet er berettiget. Du har selvfølgelig al mulig ret til at forsøge at forbedre din tilværelse. Du må beslutte, om du skal afskære et område eller bygge det op til et højere niveau. Begge reaktioner kan være hensigtsmæssige.

til top

Saturn konjunktion Måne: Selvkritik

Slutningen af november 2014 indtil slutningen af august 2015: I denne periode vil du være nødt til at kaste dig ud i en dyb introspektion, selvransagelse og selvkritik. Du vil højst sandsynlig føle dig både ensom og deprimeret. Din måde at håndtere denne påvirkning på vil få vigtige konsekvenser senere for dit fysiske og psykiske velbefindende.

Det er et godt tidspunkt for selvransagelse, forudsat at du ikke dømmer dig selv. Det har ingen betydning, om du er god eller ond ifølge dine idealer. Det, der virkelig betyder noget, er, hvem du er. Denne energi kan hjælpe dig med at finde ud af det. Går du til værket med dette udgangspunkt, så kan der blive tale om en særdeles konstruktiv periode, også selvom den som regel opleves smertefuld.

I denne periode vil du kunne trække dig tilbage fra andre og have vanskeligheder i forholdet til dem - især til kvinder; du vil kunne føle dig deprimeret og helt utilstrækkelig i forhold til livets krav. Den bedste måde at klare dette på er ved ikke at tage tingene alt for alvorligt. Din synsvinkel er skæv i øjeblikket, og de små ting forekommer alt for betydningsfulde. Træf ikke endelige afgørelser med hensyn til dit følelsesliv i øjeblikket. Vent, indtil du har en tydeligere fornemmelse af, hvad det er, du har lært af denne periode.

Hvis du for nylig har brudt et forhold, kan det være bedst at lade tingene ligge. Gør dig ingen anstrengelser for at samle trådene igen, før denne periode er overstået.

til top

Uranus sekstil Uranus: Den anden vej rundt

Midten af april 2015 indtil midten af marts 2016: Nu, hvor du er omkring de 70, oplever du en periode, hvor du kan opnå større indsigt i dit forhold til den store omverden, men vægtningen er ny. I stedet for at lære om den ydre omverden og din placering i den, vil du sandsynligvis koncentrere dig om, hvad du selv har fået ud af livet. Du vil grunde over dit møde med den ydre verden, og hvad dine personlige værdinormer betyder i den. Gennem store dele af din tilværelse har du muligvis været så optaget af dine personlige gøremål og af at få dit erhverv og dit sociale liv til at fungere sådan, som du ønskede, at du ikke har givet dit indre liv og dine indre behov tilstrækkelig opmærksomhed. Den indsigt, du erhverver i øjeblikket, vil få dig til at genoverveje din målsætning og give dine personlige behov højere prioritet. Du er ikke længere bundet af de forpligtelser, som tidligere forhindrede dig i at gøre dette. Nu er du fri til at udforske din egen indre verden og komme til en bedre forståelse af, hvem du er, og hvordan dit liv har imødekommet dine behov.

til top


Kort Horoskop - Prognose December 2014 til Maj 2015
for Mitt Romney [Adb] (mand)
født den 12. marts 1947 lokaltid: 9:51
i Detroit, MI (US) U.T.: 14:51
83w03, 42n20 sid. tid: 20:36:26

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Fisk 21°11'28 i hus 11 direkte
Måne Skorpion 27°36'57 i hus 6 direkte
Merkur Fisk 13°55'25 i hus 11 retrograd
Venus Vandbærer 8°32'35 i hus 10 direkte
Mars Fisk 6°14'07 i hus 11 direkte
Jupiter Skorpion 27°33'28 i hus 6 stationær (R)
Saturn Løve 2°23'39 i hus 3 retrograd
Uranus Tvilling 17°51'12 i hus 1 direkte
Neptun Vægt 9°56'15 i hus 5 retrograd
Pluto Løve 11°21'54 i hus 4 retrograd
Sand Måneknude Tvilling 5°29'06 i hus 1 retrograd

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Tvilling 1°01'02
2.Hus Tvilling 24°59'47
3.Hus Krebs 15°13'42
Imum Coeli Løve 6°42'52
5.Hus Jomfru 4°08'33
6.Hus Vægt 13°24'27
Descendant Skytte 1°01'02
8.Hus Skytte 24°59'47
9.Hus Stenbuk 15°13'42
Medium Coeli Vandbærer 6°42'52
11.Hus Fisk 4°08'33
12.Hus Vædder 13°24'27

Transitter
Neptun konjunktion Mars Midten af maj 2013 indtil midten af december 2015
Pluto sekstil Merkur Slutningen af februar 2014 indtil slutningen af december 2015
Jupiter sekstil Uranus Begyndelsen af oktober 2014 indtil midten af juni 2015
Saturn konjunktion Jupiter Slutningen af november 2014 indtil slutningen af august 2015
Saturn konjunktion Måne Slutningen af november 2014 indtil slutningen af august 2015
Uranus sekstil Uranus Midten af april 2015 indtil midten af marts 2016

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astrodienst Onlineshop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt