•    
  Actuele planetaire posities
  1-maa-2015, 21:07 UT/GMT
  Zon10Vissen57'24"7s27
  Maan28Kreeft46' 6"15n33
  Mercurius14Waterman45' 0"17s12
  Venus11Ram6' 5"3n46
  Mars7Ram34' 1"2n34
  Jupiter14Leeuw45'27"r17n21
  Saturnus4Boogschutter47'35"19s04
  Uranus14Ram30' 6"5n08
  Neptunus7Vissen24'16"9s28
  Pluto15Steenbok0'39"20s31
  Ware Knoop10Weegschaal19'52"r4s05
  Cheiron16Vissen52'43"1s05
  Uitleg van de symbolen
  Horoscoop van dit moment
| Mijn Astro | Forum | FAQ
Horoscoop voor:
Korte Horoscoop - Prognose
vanaf maart 2015
voor Sam Waterston [Adb], geboren op 15 november 1940
Tekst van Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2015
Introductie

Geniet van het heden * Uranus oppositie Venus: * Eind mei 2014 tot begin februari 2016:

Grootse plannen * Jupiter vierkant Mercurius: * Eind september 2014 tot eind mei 2015:

Een kwesstie van zelfdiscipline * Jupiter vierkant Zon: * Midden november 2014 tot midden juli 2015:

Diepgaand onderzoek * Pluto sextiel Mercurius: * Begin februari 2015 tot midden december 2016:

Zuiver geloof * Neptunus sextiel Jupiter: * Midden maart 2015 tot midden januari 2017:

Grootmoedigheid * Jupiter vierkant Maan: * Vanaf 14 juli 2015 tot 24 juli 2015:

De astrologische gegevens

naar boven

Introductie

Dit rapport is een korte editie van de Prognose Horoscoop. Het is bedoeld als voorbeeld en promotie voor de volledige versie van de Prognose Horoscoop die bij Astrodienst besteld kan worden als een gebonden rapport van ongeveer 15 - 20 pagina's.

In de korte editie, worden slechts enkele, maar niet te min belangrijke transits over jouw geboortehoroscoop in aanmerking genomen. Het kan voorkomen dat enkele belangerijke transits van deze 6 maanden periode zijn weggelaten in dit verkorte rapport.

Bent u geinteresseerd in het volledige patroon van relevante thema's, bestelt u a.u.b. de volledige versie van dit rapport. Uw beste rapport keuze zal zijn Liz Greene's Jaar Horoscoop Analyse of Robert Hand's Transits van het Jaar. Deze rapporten zullen voor u een keuze maken uit de echt relevante thema's over een 12-maandelijkse periode, en deze in diepte en stijl uitwerken.

naar boven

Uranus oppositie Venus: Geniet van het heden

Eind mei 2014 tot begin februari 2016: Uw liefdes- en andere relaties zijn in deze periode aan grote veranderingen onderhevig. Uw geliefde kan plotseling zeer rusteloos worden en zich af gaan vragen wat de verbintenis eigenlijk waard is. Hij of zij kan meer vrijheid opeisen en de relatie volkomen willen veranderen. Een hechte relatie zal alles waarschijnlijk wel overleven, maar er zullen zeker allerlei onopgeloste spanningen aan de oppervlakte komen. Laat dit rustig gebeuren en probeer geen gevoelens die beter kunnen worden geuit, te onderdrukken.

U kunt zelf ook degene zijn die rusteloos wordt en op veranderingen aandringt. U hebt er misschien genoeg van en zoekt in een nieuwe verbintenis de opwinding die de oude u niet meer verschaft. Onder invloed van dit aspect gaan mensen soms relaties aan die zowel anderen als zijzelf onder andere omstandigheden hoogst ongewenst zouden achten. U denkt zeer ambivalent over uzelf en uw relaties. U wenst tegelijkertijd zowel gebonden als vrij te zijn. Tengevolge hiervan zoekt u naar relaties waarin u vrij kunt zijn of naar verbintenissen die in feite nergens toe kunnen leiden, zoals hierboven beschreven. U kunt dan ook niet verwachten dat een relatie die onder dit aspect wordt aangegaan, een blijvend karakter heeft. Dit kan natuurlijk altijd gebeuren, doch daar dient u niet van uit te gaan. Geniet van het heden en leef niet teveel in de toekomst!

Het is veel beter om deze energie te gebruiken om uw bestaande relaties opnieuw te bezien en eventueel te veranderen, opdat ze een betere afspiegeling gaan vormen van uzelf en uw partner. De beste relaties zijn die waarin de compromissen die u moet sluiten, uw persoonlijkheid niet aantasten.

Houdt u zich met scheppende kunst bezig, dan is dit een enorm stimulerende periode. Misschien komt er in feite niet veel uit uw handen, maar u komt in contact met nieuwe ideeën en technieken die u later in uw werk kunt gaan toepassen.

naar boven

Jupiter vierkant Mercurius: Grootse plannen

Eind september 2014 tot eind mei 2015: Uw geestelijke activiteit wordt aanzienlijk vergroot en u wilt met anderen discussiëren over onderwerpen die u na aan het hart liggen. Soms zijn deze zaken inderdaad belangrijk, maar soms ook denkt u dit alleen maar. Het heeft geen enkele zin uw medemensen te belasten met meningen en opvattingen die in feite niets om het lijf hebben. Praat u in deze periode met anderen, dan is het van het grootste belang dat u luistert naar wat zij u te zeggen hebben. Uw hebt grootse plannen en ideeën, maar de kans is altijd aanwezig dat u de details over het hoofd ziet. Misschien kunt u op het ogenblik niet zo goed tegen kritiek, maar als u goed luistert en daar uw voordeel mee doet, dan is dit een uitstekend aspect voor het nemen van beslissingen, het maken van plannen, het voeren van besprekingen en het sluiten van contracten. Doch alleen als u kunt luisteren.

U hebt over het algemeen een optimistische en positieve instelling. U hebt vertrouwen in uw ideeën en weet dit op anderen over te brengen. Alle vorm van contact is belangrijk voor u: misschien slaat u in deze periode zelf wel aan het schrijven.

Overschat uzelf niet. Overtuig u ervan dat uw eigen ideeën u niet boven het hoofd groeien. Soms veroorzaakt dit aspect waarlijk koortsachtige activiteit: u moet zoveel tegelijk doen. Op zulke momenten dient u ervoor te zorgen niet slordig te worden, vooral niet wat uw gedachten betreft.

Uit verschillende hoeken kan men uw ideeën en meningen aanvallen. Overdenk alles nog eens zorgvuldig en kijk of wat u wilt inderdaad de oppositie kan doorstaan. Is dit niet het geval, breng dan zonodig veranderingen aan: dit zal u onder deze transit niet moeilijk vallen, u bent erop uit uw gezichtsveld te verbreden. U bent niet kleingeestig en zoekt geen ruzie, doch u komt wel degelijk op voor wat u belangrijk vindt. Door een eventuele confrontatie raakt u nog vaster overtuigd van de waarde van uw inzichten.

naar boven

Jupiter vierkant Zon: Een kwesstie van zelfdiscipline

Midden november 2014 tot midden juli 2015: Weet u zich voor de valkuilen die al het goede weer teniet kunnen doen te hoeden, dan kan dit een uitstekende transit zijn. Dit aspect stelt uw discipline en uw zelfbeheersing op de proef. Beschikt u van nature over weinig zelfdiscipline, dan laat u nu het beetje dat u had, ook nog varen: u gaat veel en veel te ver, leeft met valse illusies en hebt het misplaatste gevoel dat alles wel goed zal aflopen. U gooit zoveel geld over de balk, dat u niet eens genoeg overhoudt om het allernoodzakelijkste te kopen. U denkt dat alles naar u toe zal komen, dat u daar zelf geen enkele moeite voor hoeft te doen, maar ook dit is illusie.

Hiertegenover staat dat dit aspect een wezenlijke bijdrage kan leveren tot menselijke groei. Alles hangt af van de mate van zelfcontrole waarover u beschikt. Wilt u zoveel mogelijk profijt van deze transit trekken, dan dient u precies te weten wat uw behoeften zijn en waar u staat. U moet zich tevens bewust zijn van uw grenzen: het gaat erom te weten wanneer u op moet houden.

Soms veroorzaakt deze transit een opgeblazen ego en krankzinnige trots. Wees niet aanmatigend, de mensen zouden u wel eens een dreun op uw ziel kunnen geven. Ook hier dient u uw grenzen te kennen.

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk dat u in conflict komt met de wet of dat u in een rechtszaak raakt verwikkeld. Of u nu wint of verliest, speel nooit de rol van de beledigde onschuld. Tracht door te dringen tot de grondoorzaken van het probleem en tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen.

naar boven

Pluto sextiel Mercurius: Diepgaand onderzoek

Begin februari 2015 tot midden december 2016: Een uitstekende tijd om een diepgaand onderzoek in te stellen naar alles wat met ideeën en overtuigingen te maken heeft. Als u ooit ergens werkelijk achter wilt of moet komen, doe dat dan nu. Uw verstandelijke vermogens zijn optimaal en uw waarnemingen zijn zeer scherpzinnig. Daarbij hebt u de juiste geestesgesteldheid om met grote zorgvuldigheid te werk te gaan. Met oppervlakkige antwoorden bent u niet tevreden en u rust niet aleer de zaak tot op de bodem is uitgezocht.

Het is tevens een goed moment om de werking van uw eigen geest te onderzoeken. Uw behoefte om tot in de diepste diepten af te dalen betreft namelijk ook uzelf. Contacten met anderen getuigen van veel meer diepgang dan doorgaans. U wenst wezenlijke communicatie en bent niet geïnteresseerd in oppervlakkig gekeuvel. Door uw dagelijkse contacten doet u waardevolle ontdekkingen die uiteindelijk uw hele manier van denken zullen wijzigen. U bent er op uit nieuwe dingen te ontdekken, zonder dat u het gevoel hebt dat de bodem van uw bestaan onder u wordt weggeslagen als u geconfronteerd wordt met denkbeelden die lijnrecht staan tegenover wat u altijd al dacht. Uw hartstochtelijke verlangen om achter de waarheid te komen, maakt elke nieuwe ontdekking interessant in plaats van beangstigend. Naarmate u meer diepgang krijgt, wordt ook uw invloed op uw medemensen groter. Men hecht meer waarde aan uw woorden. Mensen geloven u omdat ze weten dat u de feiten waarover u spreekt terdege hebt onderzocht. Dit maakt tevens dat u met grote overtuigingskracht spreekt.

U voelt zich aangetrokken tot ideeën, concepten en filosofieën die een wat mysterieuze grondslag hebben en die het leven vanuit occult standpunt benaderen. Een uitstekende periode voor de studie van occulte filosofie, metafysica of zelfs psychologie of psychiatrie. U zult baat vinden bij elke discipline die zich toelegt op het genezen van de geest.

naar boven

Neptunus sextiel Jupiter: Zuiver geloof

Midden maart 2015 tot midden januari 2017: Deze transit brengt een dringende behoefte mee aan meer inzicht op heel specifiek gebied. U wilt niet alleen begrijpen wat uw verstand u voorhoudt, doch u wenst tevens meer inzicht te krijgen in de subtielere spirituele waarheden die zin en een extra dimensie aan uw bestaan geven. U wilt meer weten over metafysica en spiritualiteit en zich gaan verdiepen in occulte zaken. Ook kunt u zich aansluiten bij een religieuze beweging. U kunt wellicht alle vergaarde kennis overboord gooien om het pad van zuiver geloven te gaan volgen. Wat u ook doet, uiteindelijk zult u ontdekken dat alle wegen naar hetzelfde doel leiden.

U krijgt meer belangstelling voor verafgelegen gebieden die totaal verschillen van uw eigen dagelijkse ervaringswereld. Welliocht gaat u op reis. Een goede periode om zoiets te realiseren: uw eerbied voor het onbekende zal elke ontdekking die u tijdens uw reizen doet, alleen maar boeiender maken.

Soms bent u overdreven optimistisch en hebt u het gevoel dat er niets mis kan gaan. Dit kan wel waar zijn, maar het zou toch heel dom zijn het noodlot werkelijk te gaan tarten. Deze transit werkt niet zo sterk dat alle gevaren van tafel verdwijnen. Hier tegenover staat dat uw optimisme en uw positieve instelling u kunnen helpen uw plannen te verwezenlijken.

U geniet van uw vrienden; u bent grootmoedig en hebt voldoende zelfvertrouwen om niet mee te doen aan de flauwe ego-spelletjes die sommige mensen zo dikwijls met hun vrienden spelen. U bent veel meer geneigd op de achtergrond te blijven en het speelterrein wat dat betreft aan anderen over te laten. U voelt er niets voor om moeilijkheden te creëren. U bent grootmoedig en vrijgevig: u laat duidelijk blijken dat u uw medemensen inderdaad wenst te helpen.

naar boven

Jupiter vierkant Maan: Grootmoedigheid

Vanaf 14 juli 2015 tot 24 juli 2015: Dit is doorgaans een zeer gunstig vierkant. Uw gevoelens zijn intens en dringen zich met kracht aan u op. U wenst hechte banden met uw vrienden te creëren, hun problemen aan te horen, hen te beschermen en bij te staan. U voelt zich sterk aan uw omgeving gebonden en hebt een enigszins sentimentele houding ten aanzien van de ditjes en datjes die in uw bezit zijn. Het verleden speelt een belangrijke rol in uw leven en er bestaat een kans dat u zich alle onaangename voorvallen uit die periode herinnert. Niet zelden wordt men met de neus op bepaalde terreinen van het onderbewustzijn gedrukt: beschouw deze periode echter meer als een gelegenheid die u geboden wordt oude wonden te helen.

In relaties kan er spanning tussen de partners ontstaan door het feit dat u aan de ene kant gebonden, doch aan de andere kant vrij wilt zijn. Gun uw wederhelft dezelfde vrijheid die u voor uzelf opeist en geef u niet over aan te grote bezitsdrang. U wordt in deze periode met uw onderbewustzijn geconfronteerd en daar kunnen eveneens spanningen tussen u beiden uit voortkomen. Neem wat afstand tot uzelf en uw gevoelens.

Deze transit maakt dat u zich enorm opwindt over sociale en individuele onrechtvaardigheid. Wordt iemand naar uw mening niet eerlijk behandeld, dan kunt u uitzinnig van woede worden. Uw emotionaliteit belet u echter een juiste oplossing te vinden. Word niet onverdraagzaam en eigengereid. Wilt u de conflictsituaties die zich in deze periode voordoen, oplossen, dan zult u hoofd en hart koel dienen te houden; met emotionaliteit en zogenaamde morele verontwaardiging komt men niet ver. Doe uw voordeel met alle positieve aspecten van deze transit en spring in de bres voor mensen die dat nodig hebben. Bied bescherming en hulp aan waar dit maar kan. Dit aspect kan soms eigengereidheid en ongelooflijke emotionaliteit veroorzaken, doch grootmoedigheid is eveneens een eigenschap van deze combinatie.

naar boven


Korte Horoscoop - Prognose maart 2015 tot augustus 2015
voor Sam Waterston [Adb] (mannelijk)
geboortedatum 15 november 1940 kloktijd: 2:18
in Cambridge (Middlesex County), MA (US) U.T: 07:18
71w06, 42n22 sterrentijd: 06:10:31

Planetaire posities
planeet teken graad beweging
Zon Schorpioen 22°47'19 in huis 2 direct
Maan Stier 25°04'07 in huis 8 direct
Mercurius Schorpioen 15°18'25 in huis 2 retrograde
Venus Weegschaal 16°19'19 in huis 1 direct
Mars Weegschaal 26°26'38 in huis 1 direct
Jupiter Stier 8°59'20 in huis 8 retrograde
Saturnus Stier 10°23'30 in huis 8 retrograde
Uranus Stier 24°11'12 in huis 8 retrograde
Neptunus Maagd 27°08'32 in huis 12 direct
Pluto Leeuw 4°19'00 in huis 10 retrograde
Maanskn.(t) Weegschaal 10°25'08 in huis 1 retrograde

Huis posities (Placidus)
Ascendant Weegschaal 2°03'08
2de huis Weegschaal 27°58'17
3de huis Schorpioen 28°28'15
Imum Coeli Steenbok 2°24'39
5de huis Waterman 6°14'42
6de huis Vissen 6°29'40
Descendant Ram 2°03'08
8ste huis Ram 27°58'17
9de huis Stier 28°28'15
Medium Coeli Kreeft 2°24'39
11de huis Leeuw 6°14'42
12de huis Maagd 6°29'40

Transits
Uranus oppositie Venus Eind mei 2014 tot begin februari 2016
Jupiter vierkant Mercurius Eind september 2014 tot eind mei 2015
Jupiter vierkant Zon Midden november 2014 tot midden juli 2015
Pluto sextiel Mercurius Begin februari 2015 tot midden december 2016
Neptunus sextiel Jupiter Midden maart 2015 tot midden januari 2017
Jupiter vierkant Maan Vanaf 14 juli 2015 tot 24 juli 2015

Adverteren
Als een van de grootste astrologie-portals biedt WWW.ASTRO.COM heel veel gratis materiaal over dit onderwerp. Dankzij kwalitatief hoogstaande interpretaties van wereldberoemde astrologen zoals Liz Greene, Robert Hand en andere auteurs, vele gratis horoscopen en uitgebreide informatie over astrologie, voor beginners en professionals, is www.astro.com het beste adres voor astrologie op het web.
Homepage - Gratis horoscopen - Astro Shop - Astrologie Kennis - Ephemerides - Team & Auteurs - Mijn Astro - Tijdzone Atlas - Sitemap - FAQ - Forum - Contact Astrodienst