•    
  Actuele planetaire posities
  24-okt-2016, 09:11 UT/GMT
  Zon123'14"11s57
  Maan2027'24"12n54
  Mercurius2911'26"10s22
  Venus721'58"22s54
  Mars1831'52"24s12
  Jupiter937'17"2s47
  Saturnus1337' 9"21s04
  Uranus228'43"r8n02
  Neptunus926'20"r8s50
  Pluto157'17"21s26
  Ware Knoop1138' 9"7n12
  Cheiron2118'55"r0n30
  Uitleg van de symbolen
  Horoscoop van dit moment
| Mijn Astro | Forum | FAQ
Adverteren
Horoscoop voor:
Korte Horoscoop - Prognose
vanaf oktober 2016
voor Sam Waterston [Adb], geboren op 15 november 1940
Tekst van Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2016
Introductie

Diepgaand onderzoek * Pluto sextiel Mercurius: * Begin februari 2015 tot midden december 2016:

Behoefte aan liefde * Pluto vierkant Venus: * Midden maart 2015 tot midden november 2017:

Ideaal en werkelijkheid * Neptunus sextiel Saturnus: * Begin mei 2015 tot eind februari 2017:

Hechte relaties * Saturnus sextiel Venus: * Midden februari 2016 tot eind november 2016:

Uw innerlijk * Jupiter sextiel Pluto: * Een transit die op zijn eind loopt, vanaf 25 september 2016, durend tot 4 oktober 2016:

Sierlijk en smaakvol * Jupiter conjunct Venus: * Eind november 2016 tot begin augustus 2017:

De astrologische gegevens

naar boven

Introductie

Dit rapport is een korte editie van de Prognose Horoscoop. Het is bedoeld als voorbeeld en promotie voor de volledige versie van de Prognose Horoscoop die bij Astrodienst besteld kan worden als een gebonden rapport van ongeveer 15 - 20 pagina's.

In de korte editie, worden slechts enkele, maar niet te min belangrijke transits over jouw geboortehoroscoop in aanmerking genomen. Het kan voorkomen dat enkele belangerijke transits van deze 6 maanden periode zijn weggelaten in dit verkorte rapport.

Bent u geinteresseerd in het volledige patroon van relevante thema's, bestelt u a.u.b. de volledige versie van dit rapport. Uw beste rapport keuze zal zijn Liz Greene's Jaar Horoscoop Analyse of Robert Hand's Transits van het Jaar. Deze rapporten zullen voor u een keuze maken uit de echt relevante thema's over een 12-maandelijkse periode, en deze in diepte en stijl uitwerken.

naar boven

Pluto sextiel Mercurius: Diepgaand onderzoek

Begin februari 2015 tot midden december 2016: Een uitstekende tijd om een diepgaand onderzoek in te stellen naar alles wat met ideeën en overtuigingen te maken heeft. Als u ooit ergens werkelijk achter wilt of moet komen, doe dat dan nu. Uw verstandelijke vermogens zijn optimaal en uw waarnemingen zijn zeer scherpzinnig. Daarbij hebt u de juiste geestesgesteldheid om met grote zorgvuldigheid te werk te gaan. Met oppervlakkige antwoorden bent u niet tevreden en u rust niet aleer de zaak tot op de bodem is uitgezocht.

Het is tevens een goed moment om de werking van uw eigen geest te onderzoeken. Uw behoefte om tot in de diepste diepten af te dalen betreft namelijk ook uzelf. Contacten met anderen getuigen van veel meer diepgang dan doorgaans. U wenst wezenlijke communicatie en bent niet geïnteresseerd in oppervlakkig gekeuvel. Door uw dagelijkse contacten doet u waardevolle ontdekkingen die uiteindelijk uw hele manier van denken zullen wijzigen. U bent er op uit nieuwe dingen te ontdekken, zonder dat u het gevoel hebt dat de bodem van uw bestaan onder u wordt weggeslagen als u geconfronteerd wordt met denkbeelden die lijnrecht staan tegenover wat u altijd al dacht. Uw hartstochtelijke verlangen om achter de waarheid te komen, maakt elke nieuwe ontdekking interessant in plaats van beangstigend. Naarmate u meer diepgang krijgt, wordt ook uw invloed op uw medemensen groter. Men hecht meer waarde aan uw woorden. Mensen geloven u omdat ze weten dat u de feiten waarover u spreekt terdege hebt onderzocht. Dit maakt tevens dat u met grote overtuigingskracht spreekt.

U voelt zich aangetrokken tot ideeën, concepten en filosofieën die een wat mysterieuze grondslag hebben en die het leven vanuit occult standpunt benaderen. Een uitstekende periode voor de studie van occulte filosofie, metafysica of zelfs psychologie of psychiatrie. U zult baat vinden bij elke discipline die zich toelegt op het genezen van de geest.

naar boven

Pluto vierkant Venus: Behoefte aan liefde

Midden maart 2015 tot midden november 2017: Onder deze transit worden uw relaties een bron van spanningen en moeilijkheden. Hierdoor wordt het u duidelijk welke wijzigingen u in uzelf dient aan te brengen. Ook in uw verbintenissen vinden belangrijke veranderingen plaats; een langlopende relatie wordt getransformeerd of een nieuwe dient zich aan. Hoe het ook zij, u zult in deze periode verscheidene problemen voorgeschoteld krijgen.

U hebt grote behoefte aan liefde en daarvan getuigt u op dwingende wijze. In uw haast om uw gevoelens bevredigd te zien, wendt u zich waarschijnlijk tot de eerste de beste die op het tapijt verschijnt en hebt u geen geduld te wachten tot de ware Jacob langs komt. U kunt zodanig in de ban van iemand raken, dat u totaal niet meer ziet hoe zij werkelijk is. Het probleem is dat u handelt uit onbewuste drijfveren die vaak indruisen tegen uw eigen belangen. Hebt u bijvoorbeeld een goed huwelijk of leeft u probleemloos samen, dan kunt u plotseling toch volkomen gefascineerd raken door een andere vrouw en dat zou uw huwelijk of samenleven kunnen ontwrichten. Bied weerstand aan deze verleiding, want de nieuwe relatie is waarschijnlijk toch geen lang leven beschoren. Wacht tot deze transit helemaal voorbij is, eer u zich bindt. Want zo'n verbintenis is per definitie niet stabiel, tenminste niet in deze periode.

Een buitenechtelijke affaire vormt echter niet de enige bedreiging voor uw huidige relatie. Spanningen die reeds enige tijd heersten, komen nu tot een uitbarsting. Deze spanningen kunnen hun oorzaak hebben in het feit dat u jaloers bent, een te grote bezitsdrang hebt, of niet bereid bent uw partner haar persoonlijke vrijheid te laten. U kunt zowel de aanstichter als het slachtoffer van dergelijke gevoelens zijn. Zie dit alles eerlijk onder ogen en praat erover, zelfs indien u het gevoel hebt bepaalde dingen nooit te kunnen zeggen omdat deze te afschuwelijk zijn. Deze transit geeft niet slechts de noodzaak aan, doch biedt tevens de kans uw relaties grondig te herzien. Een slechte wordt verbroken, maar een goede verbetert en krijgt meer diepgang.

naar boven

Neptunus sextiel Saturnus: Ideaal en werkelijkheid

Begin mei 2015 tot eind februari 2017: Idealisme en realiteit staan elkaar in deze periode niet in de weg. U ziet ze beide in één groot verband. Vraag uzelf af wat voor u de waarheid is en hoe u zou willen dat die was. Op deze wijze bent u in staat de zaken duidelijk te onderscheiden zonder de verwarring die onze pogingen ideaal en werkelijkheid uit elkaar te houden zo dikwijls geeft. U ziet dan tevens welke stappen u kunt ondernemen om die idealen te realiseren opdat u en uw medemensen daar een nuttig gebruik van kunnen maken.

U bent niet ongeduldig en veel meer dan anders bereid de werkelijkheid te accepteren. U ziet dat ideaal en werkelijkheid niet wezenlijk met elkaar in strijd zijn. U hebt er evenmin grote behoefte aan uw wil door te drukken en gaat geen strijd met de realiteit aan om dit voor elkaar te krijgen. (Een strijd die overigens bijna altijd door de realiteit wordt gewonnen.)

U brengt voldoende geduld op doordat een invloed als deze u weinig veeleisend maakt. U hebt niet veel nodig en geen enkele behoefte waar dan ook in te overdrijven. U legt uzelf een streng regime van werk op, afgewisseld met zelfbespiegeling. Uw zorg gaat in de eerste plaats uit naar de diepere waarheden van het leven en die wenst u in uw eigen bestaan te integreren.

Een goede periode om u enigszins terug te trekken uit de dagelijkse beslommeringen, afstand te nemen en te overdenken wat u tot nu toe hebt bereikt en wat er nog te doen valt. U kunt rustig over de dingen nadenken en daardoor bent u in staat een verstandige keuze te maken bij het bepalen van de juiste weg.

Eveneens een uitstekende tijd om iets voor anderen te doen. Dit bevredigt uw altruïstische behoefte en uw wens deel van een groter geheel uit te maken.

naar boven

Saturnus sextiel Venus: Hechte relaties

Midden februari 2016 tot eind november 2016: Uw relaties zijn in deze periode voor u van groot praktisch nut. U ziet de noodzaak van samenwerking in en bent bereid aan de behoeften van anderen tegemoet te komen zolang zij hetzelfde doen ten aanzien van u. U bent op het ogenblik niet bepaald idealistisch ingesteld.

Dit aspect wordt het beste verwoord in beroeps- en zakelijke contacten. Beide partijen weten heel goed wat men van elkaar mag en kan verwachten en beide zijn bereid de tot stand gekomen overeenkomsten na te leven. Zijn er verschillen van mening, dan zult u trachten die ongedaan te maken. Er is geen sprake van dat u rustig achteroverleunt in de verwachting dat alles wel vanzelf goed zal komen.

Begint u in deze periode aan een seksuele relatie, dan is er kans op groot leeftijdsverschil. De oudere neemt de rol van vader-leermeester op zich: u kunt daarbij zowel leermeester als leerling zijn. Ook zonder leeftijdsverschil kan deze rolverdeling blijven bestaan.

Deze transit stelt u in de gelegenheid minitieuze en gedetailleerde creatieve projecten uit te werken waarbij ingewikkelde technieken worden toegepast. Alles wat op dit gebied uit uw handen komt, is bedoeld om praktisch nut te hebben.

Al uw relaties worden gekenmerkt door een zekere stabiliteit. Uiteindelijk zullen deze alleen maar een overlevingskans blijken te hebben, indien ze aan de werkelijke noden en behoeften van de betrokkenen tegemoetkomen. U bent zich daar op dit ogenblik terdege van bewust en daarmee is het nu de tijd uw relaties onder de loep te nemen. Hoe hechter deze nu zijn, hoe groter de kans dat ze een crisis kunnen doorstaan.

naar boven

Jupiter sextiel Pluto: Uw innerlijk

Een transit die op zijn eind loopt, vanaf 25 september 2016, durend tot 4 oktober 2016: Een tijd om positieve veranderingen in uw leven tot stand te brengen en om uw omgeving te hervormen en aan te passen, opdat deze uw innerlijk juister weerspiegelt. U zult zich helemaal inzetten om meer bewegingsvrijheid op elk terrein te verwerven. Het is mogelijk dat uw machtspositie ten aanzien van anderen groter wordt doch u dient deze te gebruiken om de levensvoorwaarden voor u en uw omgeving te verbeteren. Handel niet uit egoïstische motieven, daar zult u weinig baat bij vinden.

Hebt u macht over of geeft u leiding aan uw medemensen, dan dient u zeer idealistisch gestemd te zijn. Dit aspect is bedoeld om geestelijk op een hoger plan te komen en hoewel het zich op allerlei niveaus kan manifesteren, mag u deze grondgedachte nooit en te nimmer uit het oog verliezen.

Er kunnen zich spontane veranderingen in uw omgeving voordoen, zonder dat u daar iets voor hebt gedaan. Grijp die kansen en al had u hier tot nu toe geen gedachte aan gewijd, zij zullen u ten goede komen. In deze periode kunt u de gunst verwerven van iemand die een machtspositie bekleedt.

Soms komt de geestelijke openbaring via een godsdienstige of spirituele wedergeboorte tot stand. U begrijpt de diepere zin van uw leven en weet zich daarbij aan te passen. U doet wat u kunt om ook anderen dit begrip bij te brengen. Alles wat in deze periode tot u komt wenst u met anderen te delen. Dit aspect kan u veranderen doordat uw omgeving aan verandering onderhevig is of u bent degene die getransformeerd wordt en brengt dit op uw beurt op uw omgeving over. Hoe dan ook deze verandering ondergaat u niet alleen doch samen met uw vrienden, uw buren en de wereld waarin u verkeert.

naar boven

Jupiter conjunct Venus: Sierlijk en smaakvol

Eind november 2016 tot begin augustus 2017: Dit aspect helpt alle oneffenheden in uw relatie glad te strijken, het bevordert de vriendschap en geeft een sterk verlangen naar rust en geluk. U geniet van het gezelschap en de gesprekken met vrienden en vindt het heerlijk uit te gaan en andere mensen op te zoeken. U kunt in het middelpunt van de belangstelling komen te staan en daar intens van genieten.

Soms brengt deze transit een nieuwe liefde in uw leven. Is dit het geval en werken andere factoren niet tegen, dan kan deze verbintenis bijzonder succesvol zijn: ze bevordert de innerlijke groei van beiden en er heerst een uitstekend evenwicht tussen liefde en vrijheid. Er zal maar heel weinig sprake zijn van jaloezie en kleinzieligheid.

Dit aspect heeft een zelfde uitwerking op reeds bestaande verbintenissen, dus ook hier wordt een gelukkige periode ingeluid. U hebt in de eerste plaats oog voor de grote lijnen en verliest zich niet in onbelangrijke kleinigheden die ruzie kunnen veroorzaken en daardoor zullen dergelijke problemen zich waarschijnlijk ook niet voordoen.

U hebt een betere smaak dan anders en u bent geneigd iets heel moois en kostbaars aan te schaffen; helaas kan het ook iets zijn dat smakeloos is en niets meer dan een modeverschijnsel. Een van de weinige gevaren die deze transit meebrengt is de behoefte geld of andere middelen over de balk te gooien. Hiertegenover staat dat dit aspect eveneens geld in het laatje kan brengen. Alles hangt hier van uw eigen instelling af, maar welke kant het ook uitgaat: houd de zaak onder controle.

U wilt uzelf met zoveel mogelijk schoonheid omringen. U stoort zich meer dan ooit aan onsmakelijke en lelijke dingen; tracht die dan ook zoveel mogelijk uit de weg te gaan. Uw aandacht gaat uit naar de mooie kant van het leven en daar moet u zich ook op richten.


Korte Horoscoop - Prognose oktober 2016 tot maart 2017
voor Sam Waterston [Adb] (mannelijk)
geboortedatum 15 november 1940 kloktijd: 2:18
in Cambridge (Middlesex County), MA (US) U.T: 07:18
71w06, 42n22 sterrentijd: 06:10:31

Planetaire posities
planeet teken graad beweging
Zon Schorpioen 22°47'19 in huis 2 direct
Maan Stier 25°04'07 in huis 8 direct
Mercurius Schorpioen 15°18'25 in huis 2 retrograde
Venus Weegschaal 16°19'19 in huis 1 direct
Mars Weegschaal 26°26'38 in huis 1 direct
Jupiter Stier 8°59'20 in huis 8 retrograde
Saturnus Stier 10°23'30 in huis 8 retrograde
Uranus Stier 24°11'12 in huis 8 retrograde
Neptunus Maagd 27°08'32 in huis 12 direct
Pluto Leeuw 4°19'00 in huis 10 retrograde
Maanskn.(t) Weegschaal 10°25'08 in huis 1 retrograde

Huis posities (Placidus)
Ascendant Weegschaal 2°03'08
2de huis Weegschaal 27°58'17
3de huis Schorpioen 28°28'15
Imum Coeli Steenbok 2°24'39
5de huis Waterman 6°14'42
6de huis Vissen 6°29'40
Descendant Ram 2°03'08
8ste huis Ram 27°58'17
9de huis Stier 28°28'15
Medium Coeli Kreeft 2°24'39
11de huis Leeuw 6°14'42
12de huis Maagd 6°29'40

Transits
Pluto sextiel Mercurius Begin februari 2015 tot midden december 2016
Pluto vierkant Venus Midden maart 2015 tot midden november 2017
Neptunus sextiel Saturnus Begin mei 2015 tot eind februari 2017
Saturnus sextiel Venus Midden februari 2016 tot eind november 2016
Jupiter sextiel Pluto Een transit die op zijn eind loopt, vanaf 25 september 2016, durend tot 4 oktober 2016
Jupiter conjunct Venus Eind november 2016 tot begin augustus 2017

Adverteren
Als een van de grootste astrologie-portals biedt WWW.ASTRO.COM heel veel gratis materiaal over dit onderwerp. Dankzij kwalitatief hoogstaande interpretaties van wereldberoemde astrologen zoals Liz Greene, Robert Hand en andere auteurs, vele gratis horoscopen en uitgebreide informatie over astrologie, voor beginners en professionals, is www.astro.com het beste adres voor astrologie op het web.
Homepage - Gratis horoscopen - Astro Shop - Astrologie Kennis - Ephemerides - Team & Auteurs - Mijn Astro - Tijdzone Atlas - Sitemap - FAQ - Forum - Contact Astrodienst