Horoskop for:
Børnehoroskop
Gratis prøveversion
for Tanya Tucker [Adb], født 10 Oktober 1958
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014
I. Indledning

Dette korte uddrag giver dig en forsmag på det personlige "Børnehoroskop" af Liz Greene. De små eksempler fra de forskellige kapitler giver et indtryk af hele horoskopet (18-25 sider), som kan bestilles som E-horoskop eller trykt hefte i AstroShop.

De fleste forældre ønsker at give deres børn det allerbedste, de formår, materielt såvel som følelsesmæssigt. Men hvad er "det bedste"? Fødselshoroskopet er et landkort over personligheden, dens sammensætning og potentialer, som er til stede i barnet lige fra fødselsøjeblikket. At fordybe sig i et barns horoskop kan være en betagende oplevelse, der giver bedre muligheder for at tage del i omsorgen og respekten for et nyt liv.

II. Den psykologiske type

I dette korte kapitel beskriver Liz Greene barnets almene temperament og dets karakteristiske tilgang til livet.

Det righoldige spektrum af individuelle egenskaber og potentialer, der afbildes i Tanyas fødselshoroskop, skal ses på baggrund af et medfødt temperament, der nok til dels er nedarvet, men også er en genspejling af en gådefuld essens, der ene og alene tilhører hende. Dette mystiske "noget" har allerede påbegyndt sit arbejde i Tanya med at hjælpe hende til at udvikle sin personlighed på en måde, der er naturligst og sundest for hende.

[..] Denne ejendommelige tidsforskydning mellem hændelse og følelsesmæssig reaktion vil sandsynligvis tiltage, jo ældre hun bliver. Det kan være forvirrende for forældrene, som ­ tilfredse med deres gode og civiliserede barn ­ kan overse tegn på indre kval, som f.eks. psykosomatiske symptomer, [...]

III. Bevidste og ubevidste karaktertræk

Dette er et af de mest omfattende kapitler i det personlige "Børnehoroskop". Denne korte udgave berører kun nogle få af de centrale egenskaber i dit barns personlighed. Den fulde rapport giver en detaljeret beskrivelse på 7-9 sider.

I den spænding, der opstår ved dialogen imellem "hovedrollerne" i Tanyas indre historie, findes den energikilde, der leverer drivkraften til vækst og udvikling af en sund personlighed.

[..] Hun kan have svært ved at tage til genmæle over for mere aggressive og grovkornede søskende, der ikke spiller ærligt spil, og hun vil især være følsom over for fysisk eller følelsesmæssig voldsomhed. Selv hvis forældrene og de andre medlemmer af familien er vant til højlydte [...]

Der er ikke mange detaljer i Tanyas fysiske omgivelser, der forbigår hendes skarpe iagttagelsesevne. Hun overser heller ikke meget hos de mennesker, der omgiver hende, og hun husker med stor nøjagtighed, hvad de siger og gør, hvilket kan virke ret foruroligende på familiemedlemmer, [...]

Skjulte træk

[..] Men sådanne basale instinkter er ikke alene sunde og naturlige, de vil også kunne give hende den nødvendige hårdførhed og modstandskraft over for pres og forsøg på udnyttelse fra omgivelsernes side. Denne hemmelige side af Tanya er også af stor betydning for hendes fysiske [...]

IV. Følelsesmæssige behov og tilknytning til andre

Dette kapitel indeholder nogle værdifulde oplysninger om barnets grundlæggende behov og dets forhold til forældrene. I det fulde horoskop dækker dette kapitel 5-6 sider.

Ethvert barn har sin særlige måde at opleve og søge følelsesmæssig kontakt med andre på, og dette vil ikke altid stemme overens med andre, mere dominerende personlighedstræk.

[..] Hun er i stand til at knytte sig meget stærkt til dem, hun holder af, og andre kan sommetider finde hendes behov noget overvældende, selv om disse behov oftest udtrykkes indirekte (f.eks. ved at hun konstant tilbyder at gøre et eller andet for de pågældende) og ikke som [...]

[..] Tanyas evne til at sætte sig mål og bruge sin energi til at opnå resultater i skolen og senere også ude i livet hænger direkte sammen med hendes behov for at give sit bedste til den moder, hun beundrer så højt. Idet dette meget specielle forhold har sine rødder ikke alene [...]

V. Frygt og usikkerhed

Kendskabet til deres barns frygtområder kan hjælpe forældrene med at reagere kærligt og forstående i vanskelige situationer. Barnets vigtigste frygt og usikkerhed bliver beskrevet på 2-3 sider i den fulde rapport.

VI. Et blik mod fremtiden

Mange forældre spekulerer over deres barns fremtid. Hvert eneste barn har sin egen måde at udvikle sine evner på. Hvad dette betyder for det enkelte barn, bliver beskrevet over 2-3 sider i kapitel 6 i det fulde Børnehoroskop. Klik venligst her for at læse et fuldt horoskopeksempel.

Bornehoroskop
Påske-bonus
Påske-bonus i Astrodienst
Annoncering
Annoncering