Horoskop for:
Tilføj en ny person
Rediger data for 'Madeleine Wehle [Adb]'
Årsanalyse
Gratis prøveversion
fra September 2014
for Madeleine Wehle [Adb], født 6 Januar 1968
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014

I. INTRODUKTION

Dette korte udtog vil give dig en forsmag på din personlige "Årsanalyse – tidens betydning" af Liz Greene. De små eksempeltekster fra forskellige kapitler vil give dig et indtryk af den fuldstændige Årsanalyse (40-50 sider), som kan bestilles som et e-horoskop eller som et indbundet hefte i vores AstroShop.

I Årsanalysen bliver dit fødselshoroskop analyseret ud fra planetbevægelserne gennem det kommende år. I en vis forstand er der tale om en "forudsigende" analyse. Men formålet med den er ikke en forudsigelse af konkrete begivenheder. Det handler snarere om en udforskning af de indre forandringer og cykluser, som opstår hos alle mennesker, og som på mystisk vis synes at falde sammen med begivenheder i den ydre verden.

II. ÅRETS VIGTIGSTE TEMAER

Dette kapitel giver dig en oversigt over årets temaer på 5-7 sider.

De følgende afsnit beskriver de vigtigste planetare temaer, som med størst sandsynlighed vil komme til at dominere i det kommende år, og som vil kunne præge så godt som alle områder af din tilværelse.

Selvom du almindeligvis ikke frygter situationer, som du kan analysere eller forstå ved hjælp af din store, realistiske sans, så vil de stærke følelsesstrømme, som sikkert til tider vil puffe rundt med dig i de kommende tolv måneder, måske virke temmelig overraskende, fordi dit livssyn bliver uddybet. Det vigtige nøglebegreb i denne tid er forvandling, og forvandling indebærer nødvendigvis afslutninger såvel som nye begyndelser. Dette kan gøre dig bange for, at din materielle og følelsesmæssige tryghed [...]

Advarsel: sprængfare

Chiron opposition Pluto: Slutningen af april 2015 indtil begyndelsen af januar 2018

[..] Du vil også kunne finde nogle skjulte resurser præget af styrke og udholdenhed lige nu, og få en dyb indsigt i din egen dybere natur. Livet vil sandsynligvis udfordre dine hidtidige opfattelser og kræve, at du nøje undersøger din verdslige målsætning, din indstilling [...]

Der er en anden vigtig spiller på banen i dette år, som kan støtte eller modvirke de energier, som er beskrevet ovenfor.

[..] Tag dig ikke af, at din opfattelse af tingene måske er en smule dyster lige nu. Selvom andre muligvis ikke kan påskønne livets dybe absurditet, så kan du. Du kan blive stillet over for nogle barske udfordringer i de kommende måneder og være nødt til at [...]

Mødet med ensomheden

Saturn konjunktion Venus: Midten af januar 2015 indtil slutningen af november 2015

[..] Du vil erhverve en større grad af modenhed i forbindelse med dine kærlighedsidealer og dine forventninger til de mennesker, som du holder af, og dette afspejler i bund og grund et positivt trin i din udvikling. Men en større modenhed kan også åbne dine øjne, ikke [...]

I den fuldstændige udgave indeholder dette kapitel yderligere tre emner.

III. VIGTIGE TENDENSER PÅ DE ENKELTE LIVSOMRÅDER

De følgende kapitler udgør hovedparten af Årsanalysen. De forklarer de vigtigste temaer på forskellige områder af dit liv. Disse temaer forklares indgående på omkring 20-25 sider.
Ud over årets hovedtemaer optræder der også andre planetbevægelser, som vil kunne præge dit liv på forskellige tidspunkter i det kommende år. De gennemtrænger dit følelsesmæssige, fysiske, mentale og åndelige liv og – allervigtigst - dit Indre Selv.

1. FØLELSERNES SFÆRE

Der kan være perioder i året, hvor de følelsesmæssige områder af dit liv bliver fremherskende på en tilfredsstillende eller en problematisk måde.

Fortryllelsens farer

Neptun kvadrat Venus: Midten af maj 2012 indtil midten af februar 2015

[..] I hjertets anliggender har du altid haft brug for nogle mennesker tæt på dig, hvis charme og tiltrækning kunne spejle din egen søgen efter skønhed i livet. Måske har du fundet nogle af disse kvaliteter i tidligere forhold, de være sig romantiske eller af anden art, [...]

I den fuldstændige udgave indeholder dette kapitel yderligere to emner.

2. DEN FYSISKE VERDENS SFÆRE

Forhold vedrørende din fysiske og materielle tilværelse vil sandsynligvis også få betydning. Nogle ting kan vise sig gunstige i det kommende år, andre mere vanskelige.

Kampinstinkt

Saturn kvadrat Mars: Begyndelsen af november 2014 indtil begyndelsen af september 2015

[..] Men er dette tilfældet, så bliver du nødt til at ændre din egen indstilling, før du kan blive fri; for hvis du bliver ved med at være ambivalent og usikker på, hvem du er, og hvad du ønsker, så vil du blot opbygge nogle nye strukturer, som med tiden vil spærre dig inde [...]

I den fuldstændige udgave indeholder dette kapitel yderligere tre emner.

3. DEN MENTALE SFÆRE

Din intellektuelle udvikling og opdyrkelsen af nye færdigheder kan lægge beslag på meget af din energi i forskellige perioder gennem det kommende år.

Uberegnelige domme

Uranus kvadrat Merkur: Slutningen af april 2015 indtil slutningen af februar 2017

[..] Periodens grundlæggende kvaliteter er positive og kreative, fordi mange gamle mentale strukturer og indstillinger sandsynligvis vil forlade dit liv. Dette kan også indebære ydre ændringer. Verdslige mål og personlige relationer, som afspejler gamle holdninger, kan [...]

I den fuldstændige udgave indeholder dette kapitel endnu et emne.

4. DEN SPIRITUELLE SFÆRE

Det, der giver de følelsesmæssige, materielle eller intellektuelle udfordringer og forandringer, som du møder, mening, er dit åndelige liv. Her kan du også komme til at opleve forandringer i opfattelse og holdning.

Stjernelys i øjnene

Neptun opposition Jupiter: Begyndelsen af marts 2013 indtil slutningen af december 2015

[..] Dit hjerte og dit udsyn er sandsynligvis usædvanligt åbent og modtageligt lige nu, og du kan have en dyb medfølelse med resten af menneskeheden og en dyb følelse af forbundethed med livet i dets helhed. Den slags følelser kan være umådeligt helbredende, især hvis [...]

I den fuldstændige udgave indeholder dette kapitel endnu et emne.

5. DET INDRE SELVS SFÆRE

Mere betydningsfuld og dybtgående end begivenhederne på de nævnte områder er dog udviklingen af Selvet, der løber som en understrøm under alt det andet, der sker for os i livet.

Kampen mod begrænsningerne

Saturn kvadrat prog. Sol: Midten af december 2014 indtil midten af november 2015

[..] Du er formentlig nødt til at stå fast i øjeblikket, og det kan være rigtigt af dig at slås for at nå et ønsket mål; men det betyder ikke, at du skal kæmpe imod dine egne dybere behov og din egen natur. Du bør muligvis tænke længe og dybt over, hvad det er, [...]

I den fuldstændige udgave indeholder dette kapitel yderligere fem emner.

IV. KONKLUSION

Hvert eneste af de ovenfor beskrevne planetmønstre vil også blive delt af andre mennesker. Men timingen og det præcise udtryk i dit evigt skiftende vækstmønster er unikke for dig.

Appendiks

Andre Astro*Intelligence rapporter forfattet af Liz Greene kan øge værdien af denne rapport, for jo større din forståelse af dig selv er, desto bedre kan du intellektuelt arbejde med periodens betydning og mening.

Disse små eksempeltekster, som er hentet fra forskellige kapitler, giver dig et indtryk af din personlige Årsanalyse, som udgør 40-50 sider. Den kan bestilles som et e-horoskop eller et indbundet hefte i vores AstroShop.

Note: Vær venligst opmærksom på, at Årsanalysen altid begynder i den aktuelle måned og dækker en tolv-måneders periode. Temaerne i denne prøveudgave vil kun dukke op i den fuldstændige udgave, hvis den starter i samme måned som prøveudgaven. Hvis den fuldstændige analyse starter i en anden måned, kan der være valgt en lidt ændret række af temaer.

Måske har du lyst til at læse en fuldstændig eksempelrapport(for en anden person) for at danne dig et overblik over omfanget af det fuldstændige horoskop.

Måske har du lyst til at at kigge nærmere på vores samling af rapporter.

Årsanalyse
Annoncering
Annoncering