Horoscoop voor:
Jaarhoroscoop
Gratis Proefversie
vanaf september 2014
voor Ralph Nader [Adb], geboren op 27 februari 1934
Tekst van Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014

I. INTRODUCTIE

Dit uittreksel geeft u een indruk geeft van uw persoonlijke "Jaarlijkse Horoscoop Analyse" door Liz Greene. De korte stukjes, verzameld uit diverse hoofdstukken, geven een beeld van de volledige jaarhoroscoop (40-50 pagina's) die kan worden besteld als e-Horoscoop of ingebonden boekje in de AstroShop.

De Jaarlijkse Horoscoop is een analyse van uw geboortehoroscoop volgens de planetaire bewegingen die in het komende jaar gaan ontstaan. Van de ene kant is het een "voorspellende" analyse. Maar het is niet de bedoeling om concrete gebeurtenissen te voorspellen. Het is eerder een onderzoek naar veranderingen en cycli die in elk individu plaatsvinden en die vaak op mysterieuze wijze samenvallen met gebeurtenissen in de buitenwereld.

II. DE HOOFDTHEMA'S VAN HET JAAR

Dit hoofdstuk geeft u in 5-7 pagina's een algemeen beeld van de thema's van het jaar.

In de paragrafen die volgen staan de belangrijkste planetaire thema's beschreven die dat jaar de boventoon voeren en die zowat elk gebied van uw leven kunnen beïnvloeden.

U zult een aantal van de ervaringen en gevoelens waarmee u in het komende jaar wordt geconfronteerd waarschijnlijk niet altijd op prijs stellen, gedeeltelijk omdat u er niet van houdt rekenschap te moeten afleggen over uw doen en laten. Woorden zijn niet altijd het beste middel om tot uitdrukking te brengen wat u werkelijk voelt, maar woorden, vooral woorden die duidelijk en ondubbelzinnig zijn, zijn misschien wat in deze tijd van u wordt geëist. Misschien kunt u zich binnen het kader van creatieve [...]

Een tijd om nieuwe dingen te leren

prog. Maan sextiel prog. Mercurius: Eind maart 2015 tot midden juni 2015

[..] Misschien wilt u uw energie steken in nieuwe manieren om geld te verdienen door uw creatieve talenten te gebruiken, vooral op het gebied van communicatie en zaken, en hoe meer tijd en energie u aan deze levensvlakken geeft, hoe gelukkiger u zich zult [...]

Er zijn meerdere belangrijke dynamische processen aan het werk dit jaar en die kunnen de hierboven beschreven energieën ondersteunen of tegenwerken.

[..] Probeer in gedachten te houden dat u in deze tijd zult krijgen wat u verdient. De bereidheid om hard te werken, grenzen te accepteren, gevoelens van isolement te verdragen en om tussenwegen te aanvaarden ten aanzien van overdreven idealistische verwachtingen [...]

Doelen bereiken

Saturnus conjunct Midhemel: Begin januari 2014 tot midden november 2014

[..] U beweegt zich waarschijnlijk al enige jaren toe naar dit hoogtepunt van persoonlijk succes en hebt vermoedelijk af en toe het gevoel gehad dat u het nooit zou bereiken. Maar ongeacht wat u hebt geprobeerd op te bouwen, het zal waarschijnlijk vrucht dragen en u zult [...]

In de volledige versie bevat dit hoofdstuk drie andere onderwerpen.

III. DE BELANGRIJKE TENDENSEN IN ELKE DIMENSIE VAN HET LEVEN

De volgende hoofdstukken bepalen grotendeels de Jaarlijkse Horoscoop Analyse. De belangrijkste thema's op verschillende levensgebieden worden hierin toegelicht. De thema's worden in ongeveer 20-25 pagina's diepgaand verklaard.
Naast die belangrijkste thema's van het jaar, zijn er nog andere planetaire bewegingen die uw leven volgend jaar in verschillende periodes kunnen beïnvloeden. Zij dringen op emotionele, fysieke, mentale en spirituele wijze door tot uw wezenlijke kern - uw Innerlijke Zelf.

1. DE EMOTIONELE DIMENSIE

In bepaalde periodes van het jaar kunnen gebeurtenissen die u emotioneel raken voldoening geven of juist uitdagen.

Moeilijke tijden voor relaties

Saturnus conjunct prog. Descendant: Eind december 2014 tot midden november 2015

[..] Het zou een uitstekende tijd zijn om de creatieve vaardigheden en gaven die u hebt ontwikkeld aan een breder publiek te bieden. Op deze manier kunt u vertrouwen krijgen in uw vermogen om richting te geven aan uw eigen leven en kunt u de basis leggen voor [...]

In de volledige versie bevat dit hoofdstuk vijf andere onderwerpen.

2. DE DIMENSIE VAN DE SOFFELIJKE WERELD

Kwesties die uw fysieke en materiële leven betreffen zullen waarschijnlijk ook een belangrijke rol spelen. Sommige zullen volgend jaar lonend blijken, andere juist heel lastig.

Geen passende rol

Jupiter vierkant Midhemel: Begin november 2014 tot eind juli 2015

[..] Op het moment zoekt u waarschijnlijk naar mogelijkheden tot groei in uw privé-leven en in de maatschappij en probeert u nieuwe en opwindender doelen te formuleren die betekenis geven aan uw doen en laten. Maar u moet goed nadenken voor u een baan laat vallen, ruzie [...]

In de volledige versie bevat dit hoofdstuk drie andere onderwerpen.

3. DE MENTALE DIMENSIE

Het vormen van uw mening en de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden, kunnen in verschillende episodes van het jaar uw energie opeisen.

Angsten en zorgen

Chiron conjunct Mercurius: Begin mei 2014 tot eind januari 2017

[..] Woorden zijn momenteel heel belangrijk en u kunt er veel van leren om te observeren hoe anderen zich aan u uiten, en wat nog belangrijker is, hoe u uw gedachten en gevoelens aan hen uit. Bent u direct en eerlijk, en in staat om gedachten en gevoelens te delen zonder [...]

4. DE SPIRITUELE DIMENSIE

Dat wat betekenis geeft aan emotionele, materiële of intellectuele uitdagingen en veranderingen, is uw spirituele pad. Ook op dit vlak ervaart u wellicht bepaalde veranderingen in waarneming en instelling.

De grenzen overschrijden

Neptunus conjunct Zon: Eind maart 2014 tot midden januari 2017

[..] Om enige duidelijkheid te verkrijgen, kunt u zich afvragen of u inderdaad uitdrukking geeft aan uw diepe behoefte om u te doen gelden door een bepaald imago, een eigen manier van leven en een sterke persoonlijkheid, ook als dat betekent dat u zich assertiever [...]

In de volledige versie, bevat dit hoofdstuk één ander onderwerp.

5. DE DIMENSIE VAN HET INNERLIJKE ZELF

Intenser en betekenisvoller dan welke gebeurtenis dan ook, is de ontwikkeling van het Zelf. Dat is de basis van alles wat in ons leven plaatsvindt.

Leven met frustratie

Saturnus oppositie prog. Mars: Midden november 2013 tot begin oktober 2014

[..] Ook als u te maken krijgt met een van de onrechtvaardige wisselvalligheden van het leven, kunnen uw houding en reacties het verschil betekenen tussen negatieve en positieve gevolgen. In deze tijd kunt u leren hoe u uw wil aan banden kunt leggen zodat uw inspanningen [...]

In de volledige versie bevat dit hoofdstuk drie andere onderwerpen.

IV. CONCLUSIE

Elk van de bovenstaande hoofdstukken beschrijft planetaire patronen die ook voor andere menselijke wezens van invloed zijn. Maar de timing en de exacte vorm die zo'n constant veranderende ontwikkeling aanneemt is uniek en geldt alleen voor u.

Bijlage

Het doornemen van andere Astro*Intelligence rapporten die door Liz Greene zijn geschreven, vergroot de waarde van dit rapport. Want hoe groter uw zelfkennis, hoe wijzer u met de betekenis van de tijd leert omgaan.

Deze korte stukjes, verzameld uit diverse hoofdstukken, geven een beeld van uw volledige Jaarhoroscoop die 40-50 pagina's beslaat. U kunt dit verslag bestellen als e-Horoscoop of ingebonden boekje in de AstroShop.

Let op! De Jaarlijkse Horoscoop Analyse begint altijd met de actuele maand en beslaat een periode van 12 maanden. De thema's die in deze proefuitgave zijn geselecteerd komen alleen in uw volledige versie voor als deze in dezelfde maand begint als deze proefuitgave. Als de volledige analyse in een andere maand begint, kan er een iets andere reeks van thema's uitrollen.

Om een beeld te krijgen van de omvang van een compleet horoscooprapport wilt u wellicht een voorbeeld(van een andere persoon)lezen.

Bekijkt u onze uitgebreide reeks rapporten eens.

Jaarhoroscoop
Adverteren
Adverteren