Horoscoop voor:
Persoon toevoegen
Wijzig gegevens van 'Oscar Pistorius [Adb]'
Kinderhoroscoop
Gratis Proefversie
voor Oscar Pistorius [Adb], geboren op 22 november 1986
Tekst van Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014
I. Inleiding

Dit korte uitreksel geeft u een kijkje in de beschrijving van een persoonlijke "Kinderhoroscoop" door Liz Greene. Deze korte voorbeelden komen uit diverse hoofdstukken en geven een indruk van de volledige horoscoop (18-25 pagina's) die als E-Horoscoop of ingebonden boekje in de AstroShop kan worden besteld.

De meeste ouders willen hun kinderen graag het beste geven dat ze kunnen bieden, op ieder niveau. Maar wat is dat, "het beste"? De geboortehoroscoop van een kind is een kaart met allerlei patronen en mogelijkheden, die al vanaf het moment van geboorte in dat kind aanwezig zijn. Een kind in zijn jeugd al aanmoedigen om zijn mogelijkheden te gebruiken kan het helpen meer vertrouwen in zichzelf te krijgen, en geeft hoop op een toekomst die authentiek is, en bij hem of haar past. Dat geeft later weer meer geluk en levensvervulling.

II. Het psychologisch type

In dit beknopte hoofdstuk beschrijft Liz Greene globaal het temperament van het kind en zijn karakteristieke kijk op het bestaan.

Het rijke scala aan individuele bekwaamheden en mogelijkheden dat hier wordt geportretteerd via Oscar's geboortehoroscoop, vindt plaats tegen de achtergrond van het temperament dat hij heeft. Dat temperament is misschien deels geërfd, maar het is beslist ook de weerspiegeling van een mysterieus wezenskenmerk, dat hem alleen toebehoort. Dit mysterieuze "iets" is binnen Oscar al aan het werk, en helpt hem zijn persoonlijkheid te ontwikkelen langs wegen die voor hem het meest gezond en natuurlijk zijn.

[..] Het stukje zin voor drama dat in Oscar's karakter zit, hoewel dat beslist niet zo erg uitbundig hoeft te zijn, kan maken dat hij op een of andere manier graag de aandacht wil trekken ­ alsof hij de hoofdrolspeler is in een succesvol toneelstuk. Zijn aangeboren gevoel voor [...]

III. De spelers in het verhaal

Dit is een van de meest uitvoerige hoofdstukken van de "Kinderhoroscoop". Deze korte versie stipt slechts enkele belangrijke karakteristieken van de persoonlijkheid van uw kind aan. Het volledige rapport geeft een gedetailleerde beschrijving van 7-9 pagina's.

De spanning tussen de beide belangrijkste spelers in Oscar's innerlijke wereld vormt een bron van kracht, die zorgt dat er energie is voor groei, voor beweging en voor het tot stand komen van een gezonde individualiteit.

[..] Hij beschikt over een snelle en levendige intelligentie, en heeft een grote behoefte om met anderen contact te maken. De kans bestaat dat hij zich al van jongs af aan uitstekend weet uit te drukken, vlug leert lezen en schrijven, en zich heel snel allerlei sociale vaardigheden [...]

[..] Ook als dat wat hem aantrekkelijk maakt niet de vorm heeft van het gewone er knap uitzien, is het toch zo dat zijn naaste familie het prachtig vindt om foto's van hem te maken, en zelfs mensen die normaliter niet zo erg van kinderen houden, zullen zich druk over hem maken. En er [...]

Verborgen trekjes

[..] Omdat hij zo graag in het gezelschap van anderen verkeert heeft hij de neiging om allerlei fundamentele zaken die met lichamelijk goed functioneren te maken hebben, te verwaarlozen. Daardoor kan hij uitgeput raken, of juist een teveel aan stimulans krijgen. Het is ook mogelijk [...]

IV. Emotionele behoeftes en patronen in relaties

Dit hoofdstuk bevat kostbare informatie over de basisbehoeften van het kind en de relatie met zijn ouders. In de volledige horoscoop beslaat dit hoofdstuk 5-6 pagina's.

Elk kind heeft zijn eigen manier om emotioneel contact met anderen te zoeken, en daar iets aan te beleven. Dat strookt niet altijd met andere karaktertrekken, die een dominantere factor vormen.

[..] Hoewel hij soms sterk de nadruk kan leggen op concrete zaken als eten en allerlei andere materiële zaken, is dit overdreven gericht zijn op die kanten van het leven in feite een weerspiegeling van zijn grote angst, dat hij anders genegeerd of als onbelangrijk gezien zal [...]

[..] Het doet er niet toe of zijn vader zichzelf ook als een held ziet ­ Oscar voelt zich sterk aangetrokken tot wat hij beschouwt als het wezenlijke van mannelijke kracht. Hij wil zijn vader nadoen in alles wat echt mannelijk is, wat natuurlijk iets zegt over zijn eigen fantasie. Hij wil [...]

V. Angsten en onzekerheden

Begrijpen wat de angsten van hun kind zijn kan ouders helpen om met liefde en begrip te reageren in lastige situaties. De belangrijkste angsten en onzekerheden van het kind worden in het volledige rapport in 2-3 pagina's beschreven.

VI. Kijken naar de toekomst

Veel ouders vragen zich af wat de toekomst brengen zal voor hun kind. Elk kind ontwikkelt zijn potentieel op zijn eigen manier. Wat dit voor uw kind als individu betekent staat in 2-3 pagina's beschreven in hoofdstuk 6 van de volledige "Kinderhoroscoop". Klik hier als u een volledige voorbeeldhoroscoop wilt inzien.

Psychologische Kinderanalyse
Paasbonus
Astrodienst Paasbonus
Adverteren
Adverteren