Horoscoop voor:
Persoon toevoegen
Wijzig gegevens van 'Joan Sutherland [Adb]'
Kinderhoroscoop
Gratis Proefversie
voor Joan Sutherland [Adb], geboren op 7 november 1926
Tekst van Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014
I. Inleiding

Dit korte uitreksel geeft u een kijkje in de beschrijving van een persoonlijke "Kinderhoroscoop" door Liz Greene. Deze korte voorbeelden komen uit diverse hoofdstukken en geven een indruk van de volledige horoscoop (18-25 pagina's) die als E-Horoscoop of ingebonden boekje in de AstroShop kan worden besteld.

De meeste ouders willen hun kinderen graag het beste geven dat ze kunnen bieden, op ieder niveau. Maar wat is dat, "het beste"? De geboortehoroscoop van een kind is een kaart met allerlei patronen en mogelijkheden, die al vanaf het moment van geboorte in dat kind aanwezig zijn. Een kind in zijn jeugd al aanmoedigen om zijn mogelijkheden te gebruiken kan het helpen meer vertrouwen in zichzelf te krijgen, en geeft hoop op een toekomst die authentiek is, en bij hem of haar past. Dat geeft later weer meer geluk en levensvervulling.

II. Het psychologisch type

In dit beknopte hoofdstuk beschrijft Liz Greene globaal het temperament van het kind en haar karakteristieke kijk op het bestaan.

Het rijke scala aan individuele bekwaamheden en mogelijkheden dat hier wordt geportretteerd via Joans geboortehoroscoop, vindt plaats tegen de achtergrond van het temperament dat zij heeft. Dat temperament is misschien deels geërfd, maar het is beslist ook de weerspiegeling van een mysterieus wezenskenmerk, dat haar alleen toebehoort. Dit mysterieuze "iets" is binnen Joan al aan het werk, en helpt haar haar persoonlijkheid te ontwikkelen langs wegen die voor haar het meest gezond en natuurlijk zijn.

[..] Hoewel Joan heel intuïtief is en erg openstaat voor de gevoelens van anderen, is het heel goed mogelijk dat zij zelf maar langzaam de verbale vaardigheden onder de knie krijgt, die haar in staat stellen om diezelfde gevoelens onder woorden te brengen. Niet woorden zijn [...]

III. De spelers in het verhaal

Dit is een van de meest uitvoerige hoofdstukken van de "Kinderhoroscoop". Deze korte versie stipt slechts enkele belangrijke karakteristieken van de persoonlijkheid van uw kind aan. Het volledige rapport geeft een gedetailleerde beschrijving van 7-9 pagina's.

De spanning tussen de beide belangrijkste spelers in Joans innerlijke wereld vormt een bron van kracht, die zorgt dat er energie is voor groei, voor beweging en voor het tot stand komen van een gezonde individualiteit.

Niemand is zo goed in staat om van het goede der aarde te genieten als Joan. Zij heeft heel veel plezier in alles wat haar zintuigen prikkelt. Haar werkelijkheid ­ en ook haar zekerheid ­ bestaat uit wat zij kan zien, aanraken, ruiken, proeven, horen en bezitten. Het meest [...]

Hoewel de bevrediging van lichamelijke behoeftes voor iedereen iets heel essentieels is, is Joan iemand die in het bijzonder een diepe vreugde beleeft aan alles wat met zintuiglijkheid te maken heeft ­ niet alleen het plezier dat zij beleeft aan eten en aangeraakt worden, [...]

Verborgen trekjes

Naast en in tegenstelling tot het feit dat Joan iemand is die in wezen stevig met beide benen op de grond staat, is zij ook iemand die uiterst gevoelig is. Diep van binnen is zij een romanticus, iets wat zij ­ uit trots en uit haar wens om altijd als eerste en als de beste [...]

IV. Emotionele behoeftes en patronen in relaties

Dit hoofdstuk bevat kostbare informatie over de basisbehoeften van het kind en de relatie met haar ouders. In de volledige horoscoop beslaat dit hoofdstuk 5-6 pagina's.

Elk kind heeft zijn eigen manier om emotioneel contact met anderen te zoeken, en daar iets aan te beleven. Dat strookt niet altijd met andere karaktertrekken, die een dominantere factor vormen.

[..] Zij verlangt ook erg naar voortdurende mentale stimulatie en uitdaging van mensen die haar na staan. Zij heeft er heel veel moeite mee om een contact dat emotioneel te beklemmend is, of waaraan teveel inspiratie en opwinding ontbreekt, tot een duurzame relatie te laten uitgroeien. Erg gehecht [...]

[..] De bereidheid om samen met haar dochter op reis te gaan, naar de film te gaan, boeken te lezen, creatief bezig te zijn en een hobby te delen, al dit soort zaken kunnen opwindende bestanddelen worden van een relatie die in principe heel inspirerend is, en op allebei een weldadige [...]

V. Angsten en onzekerheden

Begrijpen wat de angsten van hun kind zijn kan ouders helpen om met liefde en begrip te reageren in lastige situaties. De belangrijkste angsten en onzekerheden van het kind worden in het volledige rapport in 2-3 pagina's beschreven.

VI. Kijken naar de toekomst

Veel ouders vragen zich af wat de toekomst brengen zal voor hun kind. Elk kind ontwikkelt haar potentieel op haar eigen manier. Wat dit voor uw kind als individu betekent staat in 2-3 pagina's beschreven in hoofdstuk 6 van de volledige "Kinderhoroscoop". Klik hier als u een volledige voorbeeldhoroscoop wilt inzien.

Psychologische Kinderanalyse
Adverteren
Adverteren