Horoscoop voor:
Korte Horoscoop - Prognose
vanaf oktober 2014
voor Mitt Romney [Adb], geboren op 12 maart 1947
Tekst van Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2014
Introductie

Halfslachtige pogingen * Neptunus conjunct Mars: * Midden mei 2013 tot midden december 2015:

Ervaring opdoen * Saturnus driehoek Zon: * Eind december 2013 tot midden oktober 2014:

Diepgaand onderzoek * Pluto sextiel Mercurius: * Eind februari 2014 tot eind december 2015:

In uw voordeel * Jupiter sextiel Uranus: * Begin oktober 2014 tot midden juni 2015:

Vooruitzichten * Saturnus conjunct Jupiter: * Eind november 2014 tot eind augustus 2015:

De astrologische gegevens

naar boven

Introductie

Dit rapport is een korte editie van de Prognose Horoscoop. Het is bedoeld als voorbeeld en promotie voor de volledige versie van de Prognose Horoscoop die bij Astrodienst besteld kan worden als een gebonden rapport van ongeveer 15 - 20 pagina's.

In de korte editie, worden slechts enkele, maar niet te min belangrijke transits over jouw geboortehoroscoop in aanmerking genomen. Het kan voorkomen dat enkele belangerijke transits van deze 6 maanden periode zijn weggelaten in dit verkorte rapport.

Bent u geinteresseerd in het volledige patroon van relevante thema's, bestelt u a.u.b. de volledige versie van dit rapport. Uw beste rapport keuze zal zijn Liz Greene's Jaar Horoscoop Analyse of Robert Hand's Transits van het Jaar. Deze rapporten zullen voor u een keuze maken uit de echt relevante thema's over een 12-maandelijkse periode, en deze in diepte en stijl uitwerken.

naar boven

Neptunus conjunct Mars: Halfslachtige pogingen

Midden mei 2013 tot midden december 2015: Dit is geen goede periode om met kracht voor uw eigenbelang op te komen. U hebt weinig energie, bent vaak ontmoedigd en hebt soms een gevoel van algehele malaise. Wat u ook doet: werken aan uw carrière, iets nieuws beginnen, een enorme geestelijke of lichamelijke vitaliteit ontplooien, de huidige werkzame kracht zal uw succes zoveel mogelijk in de weg staan. Niet dat u onfortuinlijk bent, u hebt domweg niet voldoende fut om door te zetten. Uw pogingen zijn waarschijnlijk allemaal halfslachtig en wilt u wat gaat doen, dan bent u daar eigenlijk te moe voor.

U kunt bij een project of een activiteit betrokken raken dat niet door de beugel kan, die u onjuist voorgesteld of subversief is: dat laatste hoeft niet per se op politiek vlak te liggen. U kunt zich er niet van bewust zijn met iets oneerlijks bezig te zijn, maar bent u dat wel en gaat u daar mee door, dan loopt u een enorm risico. Houd u verre van dit soort zaken: bij deze transit mag u er absoluut niet op rekenen dat zoiets enige kans heeft goed voor u af te lopen.

Geen goede periode om uzelf te poneren; raak niet teleurgesteld, want dat zal zeker niet helpen. Haal uw schouders erover op en vermijd elke situatie die moeilijkheden op kan leveren. Neem afstand van uzelf, dat is het beste dat u kunt doen. Kom slechts in actie wanneer u daar zin in hebt en niet omdat u zo nodig moet winnen. Weet u werkelijk afstand te nemen, dan leert u misschien iets over uw eigen manier van leven en het feit waarom uw pogingen soms op niets uitlopen. In uw verlangens te slagen hebt u wellicht anderen tegen u in het harnas gejaagd. De mensen hebben dit niet openlijk tegen u verteld, maar kalm afgewacht tot ze u een beentje konden lichten.

naar boven

Saturnus driehoek Zon: Ervaring opdoen

Eind december 2013 tot midden oktober 2014: U beschikt over grote energie en ook de omstandigheden zijn u gunstig gezind. Niet dat u onder deze transit opvallend veel geluk zult hebben, maar alles verloopt prettig en pakt goed uit. U maakt zonder grote inspanning behoorlijke vorderingen en bent in staat veel werk te verzetten. Gebruik deze periode om inderdaad zo veel mogelijk te doen. Krijgt u de mogelijkheid u verder te bekwamen of meer ervaring op te doen, grijp die kans: u bent dan veel beter gewapend tegen eventuele tegenstand later. Hoe meer u in deze periode tot stand brengt des te beter u bent opgewassen tegen de eisen die over enkele jaren aan u gesteld zullen worden.

Dit is een tijd om u voor te bereiden op de climax die over een jaar of vier zal plaats vinden. Daarom moet u zich dus sterk maken om de toekomstige moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden. Werk aan uw fysieke conditie in plaats van roofbouw op uw lichaam te plegen. Verspilt u nu uw krachten, dan zult u daar niet onmiddellijk de nadelige gevolgen van ondervinden, maar wel degelijk over een paar jaar, wanneer u over grote energie en kracht moet kunnen beschikken.

Een goede periode om van anderen erkenning te krijgen voor wat u tot stand hebt gebracht. Uw superieuren en collega's zijn onder de indruk van uw toewijding. Dat mag ook best, want over een paar jaar zult u met heel andere zaken worden geconfronteerd. Weet u uw medemensen nu van uw kundigheden te overtuigen, dan zult u straks minder moeite hebben de obstakels die dan op uw weg komen, te overwinnen.

naar boven

Pluto sextiel Mercurius: Diepgaand onderzoek

Eind februari 2014 tot eind december 2015: Een uitstekende tijd om een diepgaand onderzoek in te stellen naar alles wat met ideeën en overtuigingen te maken heeft. Als u ooit ergens werkelijk achter wilt of moet komen, doe dat dan nu. Uw verstandelijke vermogens zijn optimaal en uw waarnemingen zijn zeer scherpzinnig. Daarbij hebt u de juiste geestesgesteldheid om met grote zorgvuldigheid te werk te gaan. Met oppervlakkige antwoorden bent u niet tevreden en u rust niet aleer de zaak tot op de bodem is uitgezocht.

Het is tevens een goed moment om de werking van uw eigen geest te onderzoeken. Uw behoefte om tot in de diepste diepten af te dalen betreft namelijk ook uzelf. Contacten met anderen getuigen van veel meer diepgang dan doorgaans. U wenst wezenlijke communicatie en bent niet geïnteresseerd in oppervlakkig gekeuvel. Door uw dagelijkse contacten doet u waardevolle ontdekkingen die uiteindelijk uw hele manier van denken zullen wijzigen. U bent er op uit nieuwe dingen te ontdekken, zonder dat u het gevoel hebt dat de bodem van uw bestaan onder u wordt weggeslagen als u geconfronteerd wordt met denkbeelden die lijnrecht staan tegenover wat u altijd al dacht. Uw hartstochtelijke verlangen om achter de waarheid te komen, maakt elke nieuwe ontdekking interessant in plaats van beangstigend. Naarmate u meer diepgang krijgt, wordt ook uw invloed op uw medemensen groter. Men hecht meer waarde aan uw woorden. Mensen geloven u omdat ze weten dat u de feiten waarover u spreekt terdege hebt onderzocht. Dit maakt tevens dat u met grote overtuigingskracht spreekt.

U voelt zich aangetrokken tot ideeën, concepten en filosofieën die een wat mysterieuze grondslag hebben en die het leven vanuit occult standpunt benaderen. Een uitstekende periode voor de studie van occulte filosofie, metafysica of zelfs psychologie of psychiatrie. U zult baat vinden bij elke discipline die zich toelegt op het genezen van de geest.

naar boven

Jupiter sextiel Uranus: In uw voordeel

Begin oktober 2014 tot midden juni 2015: U wenst positieve veranderingen in uw leven aan te brengen, die uw ervaringswereld verdiepen en u wijzer maken. Dit aspect veroorzaakt meestal geen breuk, maar het maakt wel dat u de beperkingen die u door het normale leven worden opgelegd, moeilijk langer verdraagt. Ten gevolge hiervan brengt u waarschijnlijk enkele veranderingen in uw naaste omgeving aan. Deze kunnen eveneens spontaan tot stand komen, zonder dat u zich daar noemenswaardig voor inspant.

Mentaal kan dit een zeer opwindend aspect zijn. U voelt zich aangetrokken tot nieuwe ideeën die in positieve zin een uitdaging voor u betekenen. U staat hier niet alleen voor open, maar u begrijpt ze ook beter dan gewoonlijk. U ziet de dingen in een nieuw perspectief en dat stelt u in staat moeilijke problemen in uw leven op te lossen. U kunt geïnteresseerd raken in onderzoekmethoden en bepaalde technieken.

U kunt het gevoel hebben dat de gangbare oplossingen niet meer voldoen en daardoor kunt u zich met sociale hervormingen gaan bezighouden. Er kunnen zich plotselinge kansen voordoen, zoals een financieel meevallertje of een onverwachte promotie; dit geeft u meer armslag dan voorheen. Deze transit kan u echter ook aanzetten tot speculeren of gokken.

In bredere zin is het heel moeilijk te zeggen wat er nu precies gaat gebeuren. U kunt iets verwachten waardoor u al uw plannen voor de naaste toekomst om zult moeten gooien en u mag ervan uitgaan dat dit in uw voordeel zal zijn. Er kunnen u meer kansen en mogelijkheden worden geboden dan tot nu toe het geval was.

naar boven

Saturnus conjunct Jupiter: Vooruitzichten

Eind november 2014 tot eind augustus 2015: Deze transit werkt bij verschillende mensen verschillend uit. Dit kan een periode betekenen waarin men door geduldig streven grote vorderingen kan maken, doch het kan eveneens een tijd van grote rusteloosheid en ongeduld inhouden.

Onder de huidige invloed kunt u zaken verwachten als: verandering van baan of woonplaats; verandering in financiële status, meestal ten kwade; afzondering om een of ander werk te doen; hang naar eenzaamheid; ijver en volharding.

Twee dingen zijn medebepalend voor wat u te wachten staat. Met volharding en zelftucht zult u waarschijnlijk met geduld op deze transit reageren.

Heel belangrijk is tevens op welke levensterreinen dit aspect uitwerkt. Is dit op een gebied waar u geen moeite hebt, dan zult u zich waarschijnlijk extra inspannen. Valt het op een vlak waar toch reeds spanningen heersten, dan worden die nog verhevigd en zult u zich met alle macht tegen de restricties verzetten.

Het is moeilijk uit te maken of u gelijk hebt deze beperkingen niet te aanvaarden. Het is altijd goed zijn leven te willen verbeteren. U zult zelf moeten concluderen wat het beste is: of zo'n restrictie uit de weg ruimen of hem transcenderen. Beide antwoorden kunnen juist zijn.

naar boven


Korte Horoscoop - Prognose oktober 2014 tot maart 2015
voor Mitt Romney [Adb] (mannelijk)
geboortedatum 12 maart 1947 kloktijd: 9:51
in Detroit, MI (US) U.T: 14:51
83w03, 42n20 sterrentijd: 20:36:26

Planetaire posities
planeet teken graad beweging
Zon Vissen 21°11'28 in huis 11 direct
Maan Schorpioen 27°36'57 in huis 6 direct
Mercurius Vissen 13°55'25 in huis 11 retrograde
Venus Waterman 8°32'35 in huis 10 direct
Mars Vissen 6°14'07 in huis 11 direct
Jupiter Schorpioen 27°33'28 in huis 6 stationair (R)
Saturnus Leeuw 2°23'39 in huis 3 retrograde
Uranus Tweelingen 17°51'12 in huis 1 direct
Neptunus Weegschaal 9°56'15 in huis 5 retrograde
Pluto Leeuw 11°21'54 in huis 4 retrograde
Maanskn.(t) Tweelingen 5°29'06 in huis 1 retrograde

Huis posities (Placidus)
Ascendant Tweelingen 1°01'02
2de huis Tweelingen 24°59'47
3de huis Kreeft 15°13'42
Imum Coeli Leeuw 6°42'52
5de huis Maagd 4°08'33
6de huis Weegschaal 13°24'27
Descendant Boogschutter 1°01'02
8ste huis Boogschutter 24°59'47
9de huis Steenbok 15°13'42
Medium Coeli Waterman 6°42'52
11de huis Vissen 4°08'33
12de huis Ram 13°24'27

Transits
Neptunus conjunct Mars Midden mei 2013 tot midden december 2015
Saturnus driehoek Zon Eind december 2013 tot midden oktober 2014
Pluto sextiel Mercurius Eind februari 2014 tot eind december 2015
Jupiter sextiel Uranus Begin oktober 2014 tot midden juni 2015
Saturnus conjunct Jupiter Eind november 2014 tot eind augustus 2015

Adverteren
Als een van de grootste astrologie-portals biedt WWW.ASTRO.COM heel veel gratis materiaal over dit onderwerp. Dankzij kwalitatief hoogstaande interpretaties van wereldberoemde astrologen zoals Liz Greene, Robert Hand en andere auteurs, vele gratis horoscopen en uitgebreide informatie over astrologie, voor beginners en professionals, is www.astro.com het beste adres voor astrologie op het web.
Homepage - Gratis horoscopen - Astrodienst Shop - Astrologie Kennis - Ephemerides - Team & Auteurs - Mijn Astro - Tijdzone Atlas - Sitemap - FAQ - Forum - Contact Astrodienst