Horoscoop voor:
Jaarhoroscoop
Gratis Proefversie
vanaf juli 2014
voor Ralph Nader [Adb], geboren op 27 februari 1934
Tekst van Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014

I. INTRODUCTIE

Dit uittreksel geeft u een indruk geeft van uw persoonlijke "Jaarlijkse Horoscoop Analyse" door Liz Greene. De korte stukjes, verzameld uit diverse hoofdstukken, geven een beeld van de volledige jaarhoroscoop (40-50 pagina's) die kan worden besteld als e-Horoscoop of ingebonden boekje in de AstroShop.

De Jaarlijkse Horoscoop is een analyse van uw geboortehoroscoop volgens de planetaire bewegingen die in het komende jaar gaan ontstaan. Van de ene kant is het een "voorspellende" analyse. Maar het is niet de bedoeling om concrete gebeurtenissen te voorspellen. Het is eerder een onderzoek naar veranderingen en cycli die in elk individu plaatsvinden en die vaak op mysterieuze wijze samenvallen met gebeurtenissen in de buitenwereld.

II. DE HOOFDTHEMA'S VAN HET JAAR

Dit hoofdstuk geeft u in 5-7 pagina's een algemeen beeld van de thema's van het jaar.

In de paragrafen die volgen staan de belangrijkste planetaire thema's beschreven die dat jaar de boventoon voeren en die zowat elk gebied van uw leven kunnen beïnvloeden.

Omdat idealen en fantasieën ruimschoots zijn vertegenwoordigd in uw wereld zult u waarschijnlijk het gevoel hebben dat bepaalde gebeurtenissen en gemoedstoestanden in het komende jaar u zowel sterker maken als beperken, maar daarom hoeft het nog geen tijd van tegenspoed te zijn. U hebt de gave om betekenis te zien in uw ervaringen en daardoor kunt u alles wat op uw weg komt op een hoogst originele manier interpreteren en ervan leren. U kunt echter geconfronteerd worden met bepaalde dimensies van [...]

Doelen bereiken

Saturnus conjunct Midhemel: Begin januari 2014 tot midden november 2014

[..] U beweegt zich waarschijnlijk al enige jaren toe naar dit hoogtepunt van persoonlijk succes en hebt vermoedelijk af en toe het gevoel gehad dat u het nooit zou bereiken. Maar ongeacht wat u hebt geprobeerd op te bouwen, het zal waarschijnlijk vrucht dragen en u zult [...]

Er zijn meerdere belangrijke dynamische processen aan het werk dit jaar en die kunnen de hierboven beschreven energieën ondersteunen of tegenwerken.

[..] Reizen kunnen er ook toe leiden dat u uw wereldbeeld verbreedt en leert om het dagelijkse te nemen zoals het komt. Probeer te voorkomen dat u met anderen in strijd raakt, en neem uitdagende confrontaties als een stimulans voor uw vermogen tot zelfexpressie. In dit [...]

Een tijd om nieuwe dingen te leren

prog. Maan sextiel prog. Mercurius: Eind maart 2015 tot midden juni 2015

[..] Misschien wilt u uw energie steken in nieuwe manieren om geld te verdienen door uw creatieve talenten te gebruiken, vooral op het gebied van communicatie en zaken, en hoe meer tijd en energie u aan deze levensvlakken geeft, hoe gelukkiger u zich zult [...]

In de volledige versie bevat dit hoofdstuk drie andere onderwerpen.

III. DE BELANGRIJKE TENDENSEN IN ELKE DIMENSIE VAN HET LEVEN

De volgende hoofdstukken bepalen grotendeels de Jaarlijkse Horoscoop Analyse. De belangrijkste thema's op verschillende levensgebieden worden hierin toegelicht. De thema's worden in ongeveer 20-25 pagina's diepgaand verklaard.
Naast die belangrijkste thema's van het jaar, zijn er nog andere planetaire bewegingen die uw leven volgend jaar in verschillende periodes kunnen beïnvloeden. Zij dringen op emotionele, fysieke, mentale en spirituele wijze door tot uw wezenlijke kern - uw Innerlijke Zelf.

1. DE EMOTIONELE DIMENSIE

In bepaalde periodes van het jaar kunnen gebeurtenissen die u emotioneel raken voldoening geven of juist uitdagen.

Kamer met uitzicht

Uranus driehoek Maan: Midden april 2014 tot begin februari 2016

[..] U wilt misschien veranderingen die u meer vrijheid geven om nieuwe mensen te ontmoeten en misschien om een nieuwe en opwindende relatie te beginnen. Waarschijnlijk voelt u zich op het moment rusteloos en bent u vlug verveeld, en dit kan een uitstekende tijd zijn om [...]

In de volledige versie bevat dit hoofdstuk vijf andere onderwerpen.

2. DE DIMENSIE VAN DE SOFFELIJKE WERELD

Kwesties die uw fysieke en materiële leven betreffen zullen waarschijnlijk ook een belangrijke rol spelen. Sommige zullen volgend jaar lonend blijken, andere juist heel lastig.

Zich geblokkeerd voelen

Jupiter oppositie Saturnus: Midden oktober 2014 tot begin juli 2015

[..] Het is momenteel erg belangrijk een evenwicht te vinden, omdat het een bijzonder vruchtbare tijd kan zijn die u de mogelijkheid geeft bepaalde veranderingen tot stand te brengen zonder schade toe te brengen aan dat wat u een zeker en veilig gevoel geeft. Maar u [...]

In de volledige versie, bevat dit hoofdstuk twee andere onderwerpen.

3. DE MENTALE DIMENSIE

Het vormen van uw mening en de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden, kunnen in verschillende episodes van het jaar uw energie opeisen.

Angsten en zorgen

Chiron conjunct Mercurius: Begin mei 2014 tot eind januari 2017

[..] Woorden zijn momenteel heel belangrijk en u kunt er veel van leren om te observeren hoe anderen zich aan u uiten, en wat nog belangrijker is, hoe u uw gedachten en gevoelens aan hen uit. Bent u direct en eerlijk, en in staat om gedachten en gevoelens te delen zonder [...]

4. DE SPIRITUELE DIMENSIE

Dat wat betekenis geeft aan emotionele, materiële of intellectuele uitdagingen en veranderingen, is uw spirituele pad. Ook op dit vlak ervaart u wellicht bepaalde veranderingen in waarneming en instelling.

De grenzen overschrijden

Neptunus conjunct Zon: Eind maart 2014 tot midden januari 2017

[..] Om enige duidelijkheid te verkrijgen, kunt u zich afvragen of u inderdaad uitdrukking geeft aan uw diepe behoefte om u te doen gelden door een bepaald imago, een eigen manier van leven en een sterke persoonlijkheid, ook als dat betekent dat u zich assertiever [...]

In de volledige versie, bevat dit hoofdstuk twee andere onderwerpen.

5. DE DIMENSIE VAN HET INNERLIJKE ZELF

Intenser en betekenisvoller dan welke gebeurtenis dan ook, is de ontwikkeling van het Zelf. Dat is de basis van alles wat in ons leven plaatsvindt.

Leren zich te beheersen

Chiron conjunct Mars: Begin april 2014 tot eind februari 2016

[..] U kunt in deze periode veel over uzelf leren, vooral over uw vermogen om uw wensen en doelen op een evenwichtige manier te doen gelden. Misschien was u in het verleden niet direct genoeg en loopt u nu met een voorraad over lange tijd opgespaarde wrok die voortkomt [...]

In de volledige versie bevat dit hoofdstuk drie andere onderwerpen.

IV. CONCLUSIE

Elk van de bovenstaande hoofdstukken beschrijft planetaire patronen die ook voor andere menselijke wezens van invloed zijn. Maar de timing en de exacte vorm die zo'n constant veranderende ontwikkeling aanneemt is uniek en geldt alleen voor u.

Bijlage

Het doornemen van andere Astro*Intelligence rapporten die door Liz Greene zijn geschreven, vergroot de waarde van dit rapport. Want hoe groter uw zelfkennis, hoe wijzer u met de betekenis van de tijd leert omgaan.

Deze korte stukjes, verzameld uit diverse hoofdstukken, geven een beeld van uw volledige Jaarhoroscoop die 40-50 pagina's beslaat. U kunt dit verslag bestellen als e-Horoscoop of ingebonden boekje in de AstroShop.

Let op! De Jaarlijkse Horoscoop Analyse begint altijd met de actuele maand en beslaat een periode van 12 maanden. De thema's die in deze proefuitgave zijn geselecteerd komen alleen in uw volledige versie voor als deze in dezelfde maand begint als deze proefuitgave. Als de volledige analyse in een andere maand begint, kan er een iets andere reeks van thema's uitrollen.

Om een beeld te krijgen van de omvang van een compleet horoscooprapport wilt u wellicht een voorbeeld(van een andere persoon)lezen.

Bekijkt u onze uitgebreide reeks rapporten eens.

Jaarhoroscoop
Adverteren
Adverteren