•    
  Actuele planetaire posities
  2-dec-2015, 04:31 UT/GMT
  Zon9Boogschutter39'27"21s54
  Maan27Leeuw8'17"10n00
  Mercurius17Boogschutter45' 7"24s32
  Venus26Weegschaal30'35"8s11
  Mars11Weegschaal28'22"3s11
  Jupiter21Maagd8'43"4n32
  Saturnus7Boogschutter42'35"19s59
  Uranus16Ram48' 2"r6n00
  Neptunus7Vissen4'17"9s40
  Pluto14Steenbok4'25"21s03
  Ware Knoop28Maagd3' 0"r0n47
  Cheiron16Vissen56'43"1s03
  Uitleg van de symbolen
  Horoscoop van dit moment
| Mijn Astro | Forum | FAQ
Adverteren
Horoscoop voor:
Korte Horoscoop - Prognose
vanaf december 2015
voor Graeme Garden [Adb], geboren op 18 februari 1943
Tekst van Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2015
Introductie

Zoals het zou moeten zijn * Pluto oppositie Jupiter: * Eind februari 2015 tot midden oktober 2017:

Worsteling of triomf * Pluto conjunct Mars: * Begin april 2015 tot midden november 2017:

Op rolletjes * Jupiter sextiel Jupiter: * Eind oktober 2015 tot eind juni 2016:

Ethische normen * Jupiter driehoek Mars: * Eind oktober 2015 tot begin juli 2016:

Bevredigende relaties * Saturnus vierkant Ascendant: * Een transit die op zijn eind loopt, vanaf 18 november 2015, durend tot 5 december 2015:

Verkwistend * Jupiter oppositie Venus: * Eind november 2015 tot begin augustus 2016:

De astrologische gegevens

naar boven

Introductie

Dit rapport is een korte editie van de Prognose Horoscoop. Het is bedoeld als voorbeeld en promotie voor de volledige versie van de Prognose Horoscoop die bij Astrodienst besteld kan worden als een gebonden rapport van ongeveer 15 - 20 pagina's.

In de korte editie, worden slechts enkele, maar niet te min belangrijke transits over jouw geboortehoroscoop in aanmerking genomen. Het kan voorkomen dat enkele belangerijke transits van deze 6 maanden periode zijn weggelaten in dit verkorte rapport.

Bent u geinteresseerd in het volledige patroon van relevante thema's, bestelt u a.u.b. de volledige versie van dit rapport. Uw beste rapport keuze zal zijn Liz Greene's Jaar Horoscoop Analyse of Robert Hand's Transits van het Jaar. Deze rapporten zullen voor u een keuze maken uit de echt relevante thema's over een 12-maandelijkse periode, en deze in diepte en stijl uitwerken.

naar boven

Pluto oppositie Jupiter: Zoals het zou moeten zijn

Eind februari 2015 tot midden oktober 2017: Bij deze transit jaagt u uzelf en anderen op om uw doel te bereiken: u wilt succes hebben, uitblinken of een superieure positie verwerven. Dit aspect vertegenwoordigt de wil uw ideaalbeeld van de wereld te realiseren. Het gevaar is alleen dat uw houding ten aanzien van uw omgeving arrogant en overheersend wordt: u gedraagt zich alsof u een soort supermens bent, die zich kan permitteren volgens eigen moraal en wet te leven.

Voor u probeert iedereen te verbeteren, moet u toch eerst uzelf wat dit betreft aanpakken en daartoe geeft deze transit u de gelegenheid. Verwerf een beter en dieper inzicht in de waarheid, maar dring uw meningen niet aan anderen op. Streef naar uw eigen volmaaktheid; laat uw medemensen zelf de hunne vinden.

Vermijd elk gedrag dat u met het gerecht in aanraking kan brengen. Hebt u besloten uw eigen rechter te zijn, dan zouden de maatschappelijke wetten u wel eens een halt toe kunnen roepen. Zelfs civiele procedures dient u zoveel mogelijk uit de weg te gaan: het is voor u in deze periode heel moeilijk een zaak te winnen.

U kunt een sterke behoefte hebben anderen te manipuleren. Niet omdat u uw medemensen van uw gelijk wilt overtuigen, doch om het simpele feit dat u hun recht op eigen individualiteit niet respecteert. Gedraag u niet als iemand met een meerderwaardigheidscomplex, dit maakt alleen maar dat de mensen zich aaneen zullen sluiten om uw ondergang te bewerkstelligen.

Het zou jammer zijn deze transit te verdoen aan dergelijke negatieve zaken, aangezien dit aspect u werkelijk kans biedt enige van uw idealen te realiseren. U kunt zich geestelijk herboren voelen en een veel groter inzicht in uzelf en in uw positie in het leven verwerven. Relaties met anderen spelen daarbij een bijzonder grote rol. Elke nieuwe ontmoeting en zelfs ieder contact met oude vrienden en geliefden kunnen u duidelijker maken welke weg u dient in te slaan om aan uw menselijke ontwikkeling te werken.

naar boven

Pluto conjunct Mars: Worsteling of triomf

Begin april 2015 tot midden november 2017: Dit is een periode van grote worsteling. Misschien overwint u alle obstakels en slaagt u volkomen, of vecht u voortdurend en vruchteloos tegen de bierkaai. Hoewel het niet onmogelijk is dat u daarbij uiteindelijk toch nog als overwinnaar uit de bus komt, zult u zich totaal uitgeput voelen. De afloop ervan is moeilijk te voorspellen.

U beschikt in ieder geval over ongelooflijk veel energie die op de een of andere manier een uitweg zoekt. Als u die krachten die u gegeven worden niet aanwendt, dan kunt u waarschijnlijk zelf het slachtoffer worden van die omstandigheden of van iemand die die krachten tegen u gebruikt. In extreme gevallen kan dit aspect duiden op gewelddadigheid en verwondingen die u door iemand anders worden toegebracht. Maar dat gebeurt slechts wanneer u die energie zelf niet actief gebruikt.

Deze transit kan iemand over lijken doen gaan in zijn behoefte tot macht en heersen, maar kan ook wijzen op verzet tegen dergelijke neigingen in iemand anders. Bent u echter degene die naar macht streeft, dan ontketent u krachten die wat betreft meedogenloosheid, niet voor de uwe onderdoen, waardoor u uiteindelijk meestal toch het onderspit zult delven.

Maar met deze transit bent u tevens tot grote dingen in staat. Werk dat een enorme mate van inspanning vereist, valt u nu veel lichter - uw instelling maakt in ieder geval dat dit zo lijkt. Men kan deze energie verreweg het beste gebruiken door heel hard te werken. En zet u zich daarbij in voor het welzijn van uw medemensen, in plaats van hen te willen domineren, dan zal het resultaat zeker positief zijn.

Wat u ook doet, dit is zeker geen goede periode om te riskeren dat u gewond raakt. Vanwege de donkere, verborgen zijde van deze kracht die dwangmatig en meedogenloos kan zijn, is het verstandig situaties te mijden waarin u mensen met die eigenschappen kunt tegenkomen. Blijf uit de buurt van ongure plaatsen waar de misdaad tiert.

naar boven

Jupiter sextiel Jupiter: Op rolletjes

Eind oktober 2015 tot eind juni 2016: Dit is een periode van harmonie en evenwicht: alles schijnt min of meer vanzelf te gaan zonder grote inspanning uwerzijds. Een tijd om te ontspannen, om het wat kalmer aan te doen: alles loopt op rolletjes. Het groeiproces voltrekt zich zonder veel moeite - u wordt bewuster, uw werk gaat goed, uw maatschappelijk leven floreert. Op elk gebied waarop u graag vooruit zou komen, gebeurt dit ook.

Toch is dit geen periode waarin u alleen maar aan uw eigen vermaak zou moeten denken. Natuurlijk mag dat, doch daarnaast dient u toch ook aandacht te besteden aan wat er nog gedaan moet worden. Omdat u nu harmonisch en evenwichtig bent, kunt u uzelf rustig en afstandelijk te bezien en daarvoor moet u deze periode benutten. Temidden van grote en misschien wat chaotische veranderingen is het bijzonder moeilijk zichzelf in het juiste perspectief te zien.

Een uitstekende periode om over uw leven na te denken, u te verdiepen in het een of andere onderwerp of het eigen bewustzijn te vergroten. Reizen kan hier eveneens toe bijdragen.

Het is ook een uitstekende tijd voor besprekingen en transacties. Zolang u daarbij redelijke normen hanteert, kunt u uw zaken uitbreiden. Ook wettelijke aangelegenheden zullen geen problemen veroorzaken.

naar boven

Jupiter driehoek Mars: Ethische normen

Eind oktober 2015 tot begin juli 2016: De energie die nu vrijkomt, stelt u in staat doelmatig op te treden en initiatieven die een vooruitziende blik, zorgvuldige voorbereiding en enorm zelfvertrouwen vereisen, te ontwikkelen. Vrijwel alles wat u nu onderneemt, zal volgens plan verlopen. Een goede periode om iets nieuws te beginnen.

U gaat op zeer integere wijze te werk. Misschien bent u ambitieus, doch u wenst uw doel slechts op correcte wijze en met inachtneming van ethische normen te bereiken. Dit wordt door anderen onderkend en daardoor wordt het vertrouwen dat uw medemensen in u hebben verhoogd.

Onder deze transit hebt u grote behoefte zelf iets te verwerven, het doet er niet toe waar en wat. U wenst te slagen en vooral indien het gaat om iets wat uzelf bent begonnen.

Tevens zijn uw handelingen onder deze invloed erop gericht uw actieradius te verruimen. U wenst meer vrijheid van handelen waardoor u de kans krijgt nieuwe ervaringen op te doen.

Het is een goede tijd om contact te zoeken met iemand die u over het algemeen niet zo ligt of met iemand met wie u een tijdelijke onenigheid hebt. Nu hebt u de kans deze bij te leggen. U zult er weinig moeite mee hebben de ander van uw eerlijke bedoelingen te overtuigen. Bent u in een rechtskundig conflict gewikkeld, dan bent u nu in de gelegenheid dit onder gunstige voorwaarden voor uzelf op te lossen.

naar boven

Saturnus vierkant Ascendant: Bevredigende relaties

Een transit die op zijn eind loopt, vanaf 18 november 2015, durend tot 5 december 2015: Deze transit wijst op een periode waarin uw relaties met anderen zwaar op de proef worden gesteld. De eisen die door deze verbintenissen of door uw werk aan u worden gesteld. dwingen u na te denken over het feit welke relaties waardevol zijn en welke niet. Doet u dit niet zorgvuldig en bewust, dan zult u er door de druk van de omstandigheden toe worden gedwongen: mensen met wie u jarenlang hebt verkeerd verdwijnen dan tegen uw wil uit uw leven.

U hebt niet zelden de onbewuste neiging een muur tussen uzelf en uw medemensen op te trekken. Plotseling merkt u dat u alleen bent en met niemand contact meer hebt. U krijgt het gevoel dat zelfs de mensen van wie u houdt u in de steek laten, terwijl u toch altijd alles hebt gedaan om hen te steunen. Mogelijk is hier sprake van een voorbijgaande emotie doch er bestaat eveneens een kans dat u dit wel ernstig moet nemen. U hebt dan in het verleden of verkeerde prioriteiten gesteld of mensen uitgekozen die geen wezenlijke functie in uw leven konden vervullen.

Gaat het om verkeerde prioriteiten, dan hebt u te zeer geprobeerd vooruit te komen in het leven en daardoor te weinig aandacht besteed aan het geven en ontvangen van liefde. Ook kan de angst tekort te schieten of het gevoel dat u geen liefde waard bent ervoor gezorgd hebben dat u zich terugtrok. Nu krijgt u de consequenties hiervan te dragen en voelt u zich eenzaam.

In het tweede geval hebben de mensen u volgens u teveel afgeleid of wellicht zelfs tegengewerkt. Hoeveel u ook van hen kunt houden, die muur wordt opgetrokken en u zult zonder hen verder moeten gaan.

Tijdens deze transit worden verscheidene belangrijke verbintenissen verbroken. Staat uw doel u helder voor ogen, dan hoeft dit geen ramp te betekenen. De eventuele wroeging die u kunt voelen moet al snel plaats maken voor een gevoel van herwonnen vrijheid: u hoeft geen energie meer te verspillen aan onbevredigende relaties.

naar boven

Jupiter oppositie Venus: Verkwistend

Eind november 2015 tot begin augustus 2016: Deze transit kan verkwistend maken en moedigt het schoonheidsgevoel aan. Wilt u iets hebben, dan zorgt u meestal ook wel dat u het krijgt. Wees dus voorzichtig en gooi niet teveel geld over de balk. Meestal weet u in deze periode uw geld uitstekend te investeren, tenminste indien u van te voren alle mogelijkheden zorgvuldig overweegt. Een negatieve kant aan dit aspect is een zekere mate van slordigheid en zorgeloosheid.

Deze transit kan voor forse gewichtstoename zorgen. U wilt graag overvloedig en lekker eten en drinken. Gedurende deze periode kunt u dergelijke kost echter maar beter laten staan.

naar boven


Korte Horoscoop - Prognose december 2015 tot mei 2016
voor Graeme Garden [Adb] (mannelijk)
geboortedatum 18 februari 1943 kloktijd: 8:50
in Aberdeen, Scotland U.T: 07:50
2w04, 57n10 sterrentijd: 17:31:21

Planetaire posities
planeet teken graad beweging
Zon Waterman 28°47'19 in huis 12 direct
Maan Leeuw 7°41'30 in huis 6 direct
Mercurius Waterman 2°23'21 in huis 12 direct
Venus Vissen 21°06'34 in huis 1 direct
Mars Steenbok 16°29'20 in huis 11 direct
Jupiter Kreeft 15°56'33 in huis 5 retrograde
Saturnus Tweelingen 5°43'22 in huis 2 direct
Uranus Tweelingen 0°37'16 in huis 2 direct
Neptunus Weegschaal 1°31'02 in huis 7 retrograde
Pluto Leeuw 5°36'27 in huis 6 retrograde
Maanskn.(t) Leeuw 25°00'09 in huis 6 direct

Huis posities (Placidus)
Ascendant Vissen 7°00'14
2de huis Stier 12°17'10
3de huis Tweelingen 7°12'36
Imum Coeli Tweelingen 23°25'30
5de huis Kreeft 8°14'42
6de huis Kreeft 26°44'46
Descendant Maagd 7°00'14
8ste huis Schorpioen 12°17'10
9de huis Boogschutter 7°12'36
Medium Coeli Boogschutter 23°25'30
11de huis Steenbok 8°14'42
12de huis Steenbok 26°44'46

Transits
Pluto oppositie Jupiter Eind februari 2015 tot midden oktober 2017
Pluto conjunct Mars Begin april 2015 tot midden november 2017
Jupiter sextiel Jupiter Eind oktober 2015 tot eind juni 2016
Jupiter driehoek Mars Eind oktober 2015 tot begin juli 2016
Saturnus vierkant Ascendant Een transit die op zijn eind loopt, vanaf 18 november 2015, durend tot 5 december 2015
Jupiter oppositie Venus Eind november 2015 tot begin augustus 2016

Adverteren
Als een van de grootste astrologie-portals biedt WWW.ASTRO.COM heel veel gratis materiaal over dit onderwerp. Dankzij kwalitatief hoogstaande interpretaties van wereldberoemde astrologen zoals Liz Greene, Robert Hand en andere auteurs, vele gratis horoscopen en uitgebreide informatie over astrologie, voor beginners en professionals, is www.astro.com het beste adres voor astrologie op het web.
Homepage - Gratis horoscopen - Astro Shop - Astrologie Kennis - Ephemerides - Team & Auteurs - Mijn Astro - Tijdzone Atlas - Sitemap - FAQ - Forum - Contact Astrodienst