Horoskop for:
Tilføj en ny person
Rediger data for 'Jean Alexander [Adb]'
Karriere og Erhverv
Gratis prøveversion
for Jean Alexander [Adb], født 11 Oktober 1926
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014

I. Indledning

Dette korte uddrag giver dig en smagsprøve på dit personlige "Karriere og Erhverv" horoskop af Liz Greene. Dette lille eksempel, som er hentet fra de forskellige kapitler, giver et indtryk af det fulde erhvervshoroskop (18-25 sider), der kan bestilles som E-horoskop eller indbundet bog i AstroShoppen.

Når vi er børn, siger folk til os: "Hvad vil du være, når du bliver stor?" I den alder har vi sædvanligvis drømme. Som børn er vi endnu i stand til at høre sjælens stemme. Når vi bliver ældre, ændrer spørgsmålet karakter. Der er ikke længere tid til at drømme; vi må nu "se virkeligheden i øjnene" og tænke over, hvordan vi skal overleve i den store, slemme, gamle verden.

Denne astrologiske fremstilling handler om dit erhverv. Den skal hjælpe dig med at få en fornemmelse af, hvad du er god til, og hvad der kunne være godt for dig, således at dit arbejdsliv giver mening ved siden af en løncheck.

II. Hvordan du opfatter verden

Dette kapitel beskriver kortfattet dit personlige syn på tilværelsen og forklarer, hvordan du bedst kan udfolde dette i din karriere.

III. Dine anlæg og styrker

Dette kapitel, som indeholder 8-10 sider, er et af de mest omfattende afsnit i "Karriere og Erhverv" horoskopet. Her bringes et kort uddrag i form af tre eksempler på de mange talenter, der bliver beskrevet i den fulde rapport.

En ærlig og realistisk forståelse af dine grundlæggende styrker kan hjælpe dig med at orientere dig i verden og lægge dine kræfter på steder, hvor du kan gøre dig håb om at komme til at stråle og i det mindste nå mange af dine mest elskede mål.

[..] Knivskarp konkurrence og aggression blandt medarbejdere kan støde dig og tage modet fra dig, for du er ikke nogen fighter-natur. Selvom din idealisme ikke retfærdiggør en flugt fra livets udfordringer, bør du alligevel indse, at du er nødt til at finde et arbejdsmiljø, som [...]

[..] Den græske filosof kaldte engang denne kosmiske orden og harmoni for sfærernes musik, og du kan, på din egen måde, sommetider "høre" eller fornemme den, når du betragter et særlig smukt kunstværk eller finder løsningen på et problem med særlig stor præcision og finfølelse. Du elsker [...]

Du er særligt åben over for bevægelser og strømninger i den kollektive psyke, og tidligt i livet kan dette til tider have virket en lille smule overvældende. Men i dag, som voksen, kan du gøre brug af denne særlige evne i dit arbejde. Hvad enten du er lydhør over for kollektivets [...]

IV. Kend din begrænsning

Dette kapitel beskriver dine personlige begrænsninger og kommer med forslag til, hvordan du kan håndtere disse i forbindelse med dit erhverv. I det fulde horoskop fylder dette kapitel omkring 5- 7 sider. Klik her for at læse hele prøveversionen

Erkendelsen af dine indre begrænsninger kan hjælpe dig med at rette energien i den rigtige retning og få maksimal tilfredsstillelse ud af dit arbejde.

[..] Dit fokus på de mere skjulte lag af virkeligheden afspejler en god fantasi og en indre tilknytning til et højere eller dybere lag af tilværelsen. Men hvis din afvisning af de verdslige værdier er for ekstrem, kan du skabe mange problemer for dig selv, når det gælder tryghed [...]

[..] Du rummer nogle helt exceptionelle intuitive og fantasibetonede resurser, som fortjener at blive forankret i nogle brugbare former, som andre kan få gavn af. Men du viger muligvis tilbage herfor, fordi du frygter isolationen og føler dig lettere skyldig, hvis du opnår større [...]

V. Samarbejde med andre

De to sidste kapitler i "Karriere og Erhverv" handler om den måde, hvorpå du samarbejder med dine kolleger i dit daglige arbejdsliv, og hvad succes betyder for dig personligt.

En af de vigtigste faktorer, du bør overveje i forbindelse med din retning i livet, er, hvordan du samarbejder med andre. Vi har alle vores helt egen stil, når det gælder forholdet til andre på arbejdspladsen; vi har alle forskellige behov og krav.

VI. Hvad betyder succes i virkeligheden for dig

Når mennesker taler om "succes", hentyder de almindeligvis til en stilling, der er betydningsfuld i verdens øjne, eller et job som kaster en masse penge af sig, samt til alle de materielle goder og behageligheder, dette medfører. Men succes i den dybere betydning af et kald er noget højst individuelt, som betyder noget forskelligt for forskellige mennesker.

Karriere og Erhverv, af Liz Greene
Annoncering
Annoncering