Horoskop for:
Tilføj en ny person
Rediger data for 'Carole Lombard [Adb]'
Børnehoroskop
Gratis prøveversion
for Carole Lombard [Adb], født 6 Oktober 1908
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014
I. Indledning

Dette korte uddrag giver dig en forsmag på det personlige "Børnehoroskop" af Liz Greene. De små eksempler fra de forskellige kapitler giver et indtryk af hele horoskopet (18-25 sider), som kan bestilles som E-horoskop eller trykt hefte i AstroShop.

De fleste forældre ønsker at give deres børn det allerbedste, de formår, materielt såvel som følelsesmæssigt. Men hvad er "det bedste"? Fødselshoroskopet er et landkort over personligheden, dens sammensætning og potentialer, som er til stede i barnet lige fra fødselsøjeblikket. At fordybe sig i et barns horoskop kan være en betagende oplevelse, der giver bedre muligheder for at tage del i omsorgen og respekten for et nyt liv.

II. Den psykologiske type

I dette korte kapitel beskriver Liz Greene barnets almene temperament og dets karakteristiske tilgang til livet.

Det righoldige spektrum af individuelle egenskaber og potentialer, der afbildes i Caroles fødselshoroskop, skal ses på baggrund af et medfødt temperament, der nok til dels er nedarvet, men også er en genspejling af en gådefuld essens, der ene og alene tilhører hende. Dette mystiske "noget" har allerede påbegyndt sit arbejde i Carole med at hjælpe hende til at udvikle sin personlighed på en måde, der er naturligst og sundest for hende.

[..] Der kan optræde en tendens til at give indirekte tegn i stedet for at melde klart ud ­ og disse tegn kan omfatte alt lige fra mindre psykosomatiske symptomer til voldsomme anfald af vrede, der rettes imod noget tilsyneladende irrelevant og betydningsløst, hvorved den virkelige [...]

III. Bevidste og ubevidste karaktertræk

Dette er et af de mest omfattende kapitler i det personlige "Børnehoroskop". Denne korte udgave berører kun nogle få af de centrale egenskaber i dit barns personlighed. Den fulde rapport giver en detaljeret beskrivelse på 7-9 sider.

I den spænding, der opstår ved dialogen imellem "hovedrollerne" i Caroles indre historie, findes den energikilde, der leverer drivkraften til vækst og udvikling af en sund personlighed.

[..] Uanset hvilke økonomiske eller sociale forhold hun er født ind i, er hun af naturen ganske fri for intolerance og klan-mentalitet. Selv hvis familien forsøger at præge hende med snævre værdinormer, vil hun ryste dem af sig, når hun bliver stor og kommer i kontakt med en [...]

Carole er tilbøjelig til at forme sin opfattelse af livet ved hele tiden at foretage sammenligninger med andres holdninger. I den tidlige barndom kan denne tendens iagttages i hendes opmærksomhed over for forældrenes udtryksmåder og stemninger, som var hun en skuespiller [...]

Skjulte træk

[..] Skønt Carole i usædvanlig grad er opmærksom på andres behov, kan hun i al hemmelighed føle sig langt mere speciel og berettiget til at være i rampelyset, end hun tør vise. Efterhånden som hun bliver større, kan det blive vanskeligt for hende at forene denne skjulte individualisme [...]

IV. Følelsesmæssige behov og tilknytning til andre

Dette kapitel indeholder nogle værdifulde oplysninger om barnets grundlæggende behov og dets forhold til forældrene. I det fulde horoskop dækker dette kapitel 5-6 sider.

Ethvert barn har sin særlige måde at opleve og søge følelsesmæssig kontakt med andre på, og dette vil ikke altid stemme overens med andre, mere dominerende personlighedstræk.

[..] Det kan blive nødvendigt at opmuntre hende til i sine forhold til andre at hævde sine egne følelser og lære at acceptere andres behov for større distance og bevægelsesfrihed. Caroles frodige fantasi og hendes behov for at delagtiggøre sine nærmeste i sin indre verden indebærer, [...]

[..] Hvis moderen føler sig bebyrdet af for mange verdslige pligter og gørmål, vil hendes datter kunne blive forvirret og føle sig skyldig, fordi hun fornemmer modrens uindfriede drømme og bristede håb. Dette vil i det lange løb kunne underminere Caroles tro på sine muligheder [...]

V. Frygt og usikkerhed

Kendskabet til deres barns frygtområder kan hjælpe forældrene med at reagere kærligt og forstående i vanskelige situationer. Barnets vigtigste frygt og usikkerhed bliver beskrevet på 2-3 sider i den fulde rapport.

VI. Et blik mod fremtiden

Mange forældre spekulerer over deres barns fremtid. Hvert eneste barn har sin egen måde at udvikle sine evner på. Hvad dette betyder for det enkelte barn, bliver beskrevet over 2-3 sider i kapitel 6 i det fulde Børnehoroskop. Klik venligst her for at læse et fuldt horoskopeksempel.

Bornehoroskop
Annoncering
Annoncering