Horoskop for:
Tilføj en ny person
Rediger data for 'Psychiatrist 9252 [Adb]'
Børnehoroskop
Gratis prøveversion
for Psychiatrist 9252 [Adb], født 14 November 1942
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014
I. Indledning

Dette korte uddrag giver dig en forsmag på det personlige "Børnehoroskop" af Liz Greene. De små eksempler fra de forskellige kapitler giver et indtryk af hele horoskopet (18-25 sider), som kan bestilles som E-horoskop eller trykt hefte i AstroShop.

De fleste forældre ønsker at give deres børn det allerbedste, de formår, materielt såvel som følelsesmæssigt. Men hvad er "det bedste"? Fødselshoroskopet er et landkort over personligheden, dens sammensætning og potentialer, som er til stede i barnet lige fra fødselsøjeblikket. At fordybe sig i et barns horoskop kan være en betagende oplevelse, der giver bedre muligheder for at tage del i omsorgen og respekten for et nyt liv.

II. Den psykologiske type

I dette korte kapitel beskriver Liz Greene barnets almene temperament og dets karakteristiske tilgang til livet.

Det righoldige spektrum af individuelle egenskaber og potentialer, der afbildes i Psychiatrist 9252s fødselshoroskop, skal ses på baggrund af et medfødt temperament, der nok til dels er nedarvet, men også er en genspejling af en gådefuld essens, der ene og alene tilhører ham. Dette mystiske "noget" har allerede påbegyndt sit arbejde i Psychiatrist 9252 med at hjælpe ham til at udvikle sin personlighed på en måde, der er naturligst og sundest for ham.

[..] Det er denne ubevidste trang til uafhængighed ­ skønt han sandsynligvis ikke selv opfatter det således på dette tidlige stadium i livet ­ der viser sig i hans pludselige stemningsskift. Når Psychiatrist 9252 bliver større, vil det være en hjælp, hvis man opfordrer ham til [...]

III. Bevidste og ubevidste karaktertræk

Dette er et af de mest omfattende kapitler i det personlige "Børnehoroskop". Denne korte udgave berører kun nogle få af de centrale egenskaber i dit barns personlighed. Den fulde rapport giver en detaljeret beskrivelse på 7-9 sider.

I den spænding, der opstår ved dialogen imellem "hovedrollerne" i Psychiatrist 9252s indre historie, findes den energikilde, der leverer drivkraften til vækst og udvikling af en sund personlighed.

[..] Det kan endda nogle gange være svært at få ham til at anerkende sine egne behov som lige så betydningsfulde og overbevise ham om, at det er normalt og sundt også at være selvisk engang imellem. Psychiatrist 9252 har en medfødt idealisme, som giver ham en instinktiv fornemmelse [...]

[..] Efterhånden som han udvikler sig, kan han vise sig at have en ejendommelig evne til at være uberørt, idet små problemer, som typisk vækker stærke følelsesmæssige reaktioner hos andre børn, går hen over hovedet på Psychiatrist 9252. Derimod kan der være andre situationer, [...]

Skjulte træk

Skønt Psychiatrist 9252 i sin essens er en rastløs og frit flyvende sjæl, har han ikke desto mindre et dybt behov for stabilitet, som han måske har svært ved at vedkende sig eller udtrykke. Han vil ofte kunne bryde reglerne, samtidig med at han i al hemmelighed er afhængig [...]

IV. Følelsesmæssige behov og tilknytning til andre

Dette kapitel indeholder nogle værdifulde oplysninger om barnets grundlæggende behov og dets forhold til forældrene. I det fulde horoskop dækker dette kapitel 5-6 sider.

Ethvert barn har sin særlige måde at opleve og søge følelsesmæssig kontakt med andre på, og dette vil ikke altid stemme overens med andre, mere dominerende personlighedstræk.

[..] Familie og venner vil let kunne få den opfattelse, at han er mere følelsesmæssig uafhængig, end han faktisk føler sig, for han er tilbøjelig til at påtage sig en stolt og reserveret mine, hvis han møder afvisning eller ligegyldighed fra andre. Det er vigtigt, at forældrene [...]

[..] Selv i tilfælde af at faderens sociale eller uddannelsesmæssige baggrund tidligere har forhindret ham i at udvikle disse aspekter af sin karakter, vil han have mulighed for at dele sine drømme og kunstneriske aspirationer med sin søn til stor gavn for dem begge. Psychiatrist 9252 [...]

V. Frygt og usikkerhed

Kendskabet til deres barns frygtområder kan hjælpe forældrene med at reagere kærligt og forstående i vanskelige situationer. Barnets vigtigste frygt og usikkerhed bliver beskrevet på 2-3 sider i den fulde rapport.

VI. Et blik mod fremtiden

Mange forældre spekulerer over deres barns fremtid. Hvert eneste barn har sin egen måde at udvikle sine evner på. Hvad dette betyder for det enkelte barn, bliver beskrevet over 2-3 sider i kapitel 6 i det fulde Børnehoroskop. Klik venligst her for at læse et fuldt horoskopeksempel.

Bornehoroskop
Annoncering
Annoncering