Horoskop for:
Tilføj en ny person
Rediger data for 'Vladimir Volkoff [Adb]'
Børnehoroskop
Gratis prøveversion
for Vladimir Volkoff [Adb], født 7 November 1932
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014
I. Indledning

Dette korte uddrag giver dig en forsmag på det personlige "Børnehoroskop" af Liz Greene. De små eksempler fra de forskellige kapitler giver et indtryk af hele horoskopet (18-25 sider), som kan bestilles som E-horoskop eller trykt hefte i AstroShop.

De fleste forældre ønsker at give deres børn det allerbedste, de formår, materielt såvel som følelsesmæssigt. Men hvad er "det bedste"? Fødselshoroskopet er et landkort over personligheden, dens sammensætning og potentialer, som er til stede i barnet lige fra fødselsøjeblikket. At fordybe sig i et barns horoskop kan være en betagende oplevelse, der giver bedre muligheder for at tage del i omsorgen og respekten for et nyt liv.

II. Den psykologiske type

I dette korte kapitel beskriver Liz Greene barnets almene temperament og dets karakteristiske tilgang til livet.

Det righoldige spektrum af individuelle egenskaber og potentialer, der afbildes i Vladimirs fødselshoroskop, skal ses på baggrund af et medfødt temperament, der nok til dels er nedarvet, men også er en genspejling af en gådefuld essens, der ene og alene tilhører ham. Dette mystiske "noget" har allerede påbegyndt sit arbejde i Vladimir med at hjælpe ham til at udvikle sin personlighed på en måde, der er naturligst og sundest for ham.

[..] Der kan optræde en tendens til at give indirekte tegn i stedet for at melde klart ud ­ og disse tegn kan omfatte alt lige fra mindre psykosomatiske symptomer til voldsomme anfald af vrede, der rettes imod noget tilsyneladende irrelevant og betydningsløst, hvorved den virkelige [...]

III. Bevidste og ubevidste karaktertræk

Dette er et af de mest omfattende kapitler i det personlige "Børnehoroskop". Denne korte udgave berører kun nogle få af de centrale egenskaber i dit barns personlighed. Den fulde rapport giver en detaljeret beskrivelse på 7-9 sider.

I den spænding, der opstår ved dialogen imellem "hovedrollerne" i Vladimirs indre historie, findes den energikilde, der leverer drivkraften til vækst og udvikling af en sund personlighed.

[..] Hans evne til helhjertet at hengive sig til noget uden for sig selv er usædvanlig for et barn, og den normale selvoptagethed og subjektivitet i barndommen kan synes helt at mangle, når man betragter hans ejendommeligt modne trofasthed. Gennem hele livet vil det være nødvendigt [...]

[..] Vladimir har behov for megen struktur og orden i sine omgivelser, og han har ikke let ved at klare kaos, roderi og tvetydige udtalelser eller følelser. Han kan knytte sig meget til bestemte ting og steder og vil lide store kvaler, hvis hans tryghed trues af pludselige ændringer [...]

Skjulte træk

[..] Han har en privat fantasiverden, hvor han selv spiller hovedrollen i et drama, hvor de øvrige personer blot tjener som redskaber for hans behov. Denne stærkt selvoptagede fantasi er imidlertid ikke udtryk for ren og skær "egoisme", men afspejler en følelse af at være noget [...]

IV. Følelsesmæssige behov og tilknytning til andre

Dette kapitel indeholder nogle værdifulde oplysninger om barnets grundlæggende behov og dets forhold til forældrene. I det fulde horoskop dækker dette kapitel 5-6 sider.

Ethvert barn har sin særlige måde at opleve og søge følelsesmæssig kontakt med andre på, og dette vil ikke altid stemme overens med andre, mere dominerende personlighedstræk.

[..] Han kan derfor let blive meget afhængig og vil hele tiden have beviser på, at han er afholdt, og han vil måske have svært ved at være alene uden at blive ængstelig. Han har behov for at føle sig behøvet og vil let kunne føle sig afvist af emotionelt mere uafhængige familiemedlemmer. Han er [...]

[..] Vladimir længes først og fremmest efter følelsesmæssig vejledning fra en far, som han opfatter som dyb og uudgrundelig. Frem for en perfekt og ufejlbarlig heltetype har han behov for en far, der kan hjælpe ham til modigt og ærligt at se sine egne urolige følelser i øjnene. Idet forholdet [...]

V. Frygt og usikkerhed

Kendskabet til deres barns frygtområder kan hjælpe forældrene med at reagere kærligt og forstående i vanskelige situationer. Barnets vigtigste frygt og usikkerhed bliver beskrevet på 2-3 sider i den fulde rapport.

VI. Et blik mod fremtiden

Mange forældre spekulerer over deres barns fremtid. Hvert eneste barn har sin egen måde at udvikle sine evner på. Hvad dette betyder for det enkelte barn, bliver beskrevet over 2-3 sider i kapitel 6 i det fulde Børnehoroskop. Klik venligst her for at læse et fuldt horoskopeksempel.

Bornehoroskop
Annoncering
Annoncering