Horoscoop voor:
Beroep en Bestemming
Gratis Proefversie
voor Václav Havel [Adb], geboren op 5 oktober 1936
Tekst van Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014

I. Introductie

Dit beknopte uitreksel schetst uw persoonlijke "Beroep en Bestemming" horoscoop door Liz Greene, zodat u weet wat u kunt verwachten. De korte voorbeelden zijn ontleend aan diverse hoofdstukken en geven een indruk van de complete beroepshoroscoop (18-25 pagina's) die als E-horoscoop of ingebonden exemplaar in de AstroShop kan worden besteld.

In onze kindertijd vragen mensen aan ons: "Wat wil je later worden als je groot bent?". Op die leeftijd hebben we meestal een droom. In onze kindertijd zijn we nog in staat om naar de stem van onze ziel te luisteren. Naarmate we ouder worden, veranderen de vragen. Er is geen tijd meer voor dromen. We moeten nu "de waarheid onder ogen zien" en bedenken hoe we kunnen overleven in de grote, boze buitenwereld.

Dit astrologierapport gaat over uw bestemming. Het is bedoeld om u een idee te geven wat goed voor u kan zijn en waarin u goed zou kunnen zijn, zodat uw loopbaan niet alleen een salaris, maar ook voldoening oplevert.

II. Kijk op de wereld

In dit hoofdstuk wordt kort en bondig uw persoonlijke kijk op het bestaan beschreven en geadviseerd hoe u zich het beste kunt uiten in uw carrière.

III. Aanleg en sterke kanten

Dit hoofdstuk bevat 8-10 pagina's en is een van de meest informatieve gedeeltes uit "Beroep en Bestemming". Hier volgt een selectie van drie uit de talloze talenten die worden beschreven in het volledige rapport.

Een eerlijke en realistische kijk op uw fundamentele sterke kanten helpt u om u te oriënteren in de wereld en uw energie op gebieden te richten waarop u wilt uitblinken en veel van uw meest gekoesterde doelen kunt bereiken.

[..] Ook voelt u zich niet thuis in hiërarchische structuren waarin ongelijkheid op een of andere wijze resulteert in profiteren van anderen, of van uzelf. U hebt behoefte aan een liberale sfeer op het werk. Iedereen heeft een stem en kan zijn of haar eigen verlangens, bezwaren [...]

[..] Een weloverwogen, helder standpunt is voor u belangrijker dan willen bewijzen hoe slim en belangrijk u bent. Deze aangeboren bescheidenheid is wars van verbeelding en valse zelfontkenning. Dat beseffen anderen ook, waardoor zij bereid zijn uw autoriteit zonder morren te [...]

[..] Deze sensibiliteit voor het oordeel van anderen kan soms pijnlijk zijn omdat u heel gevoelig bent voor kritiek -echte of ingebeelde- vooral van mensen die het voor het zeggen hebben. U denkt dat u wordt beoordeeld en tekortschiet, terwijl u zelf in feite uw grootste criticus [...]

IV. Leer uw grenzen kennen

In dit hoofdstuk worden uw persoonlijke beperkingen beschreven en suggesties gedaan over hoe daarmee om te gaan in uw beroep. In de volledige horoscoop is dit hoofdstuk ongeveer 5-7 pagina's lang. Hier klikken als u een volledig voorbeeldrapport wilt lezen

Wanneer u uw aangeboren beperkingen leert inzien, helpt dat om uw energie in de juiste banen te leiden en optimale voldoening uit uw werk te halen.

[..] Balans is dus noodzakelijk als u trouw wilt blijven aan de behoefte aan betrokkenheid bij de mensheid en het verlangen om uzelf als individu uit te drukken. Zelfs als u denkt dat u uzelf voldoende uit, omdat u bijvoorbeeld leiding geeft aan een bedrijf of groep, moet u toch [...]

[..] Dan reageert u overdreven woedend op kleine dingen, of ze nu echt zijn of ingebeeld. U vergeet om prijzend of bemoedigend te zijn wanneer dat hard nodig is. Een of ander automatisme weerhoudt u ervan openhartig steun te bieden terwijl u daar zelf zo'n behoefte aan hebt. Misschien hebt [...]

V. Samenwerken met anderen

De twee laatste hoofdstukken van "Beroep en Bestemming" gaan over de wijze waarop u over het algemeen samenwerkt met uw collega's en wat succes voor u persoonlijk betekent.

Een van de belangrijkste factoren die u moet overwegen wat de richting in uw bestaan betreft, is hoe u met anderen samenwerkt. In een werksituatie heeft iedereen een eigen stijl van relaties aangaan. Iedereen heeft andere wensen en eisen.

VI. Wat succes werkelijk voor u betekent

Wanneer mensen het over "succes" hebben, praten ze meestal over een belangrijke positie in de ogen van de buitenwereld, of over een baan die veel geld oplevert, met alle materiële luxe en comfort van dien. Maar succes in de dieperliggende betekenis van "bestemming" is een hoogst individuele ervaring die voor iedereen weer iets anders betekent.

Beroep en Bestemming, Horoscoop door Liz Greene
Adverteren
Adverteren