Horoskop for:
Tilføj en ny person
Rediger data for 'Medical: Rheumatoid 1003'
Børnehoroskop
Gratis prøveversion
for Medical: Rheumatoid 10032 [Adb], født 18 September 1945
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014
I. Indledning

Dette korte uddrag giver dig en forsmag på det personlige "Børnehoroskop" af Liz Greene. De små eksempler fra de forskellige kapitler giver et indtryk af hele horoskopet (18-25 sider), som kan bestilles som E-horoskop eller trykt hefte i AstroShop.

De fleste forældre ønsker at give deres børn det allerbedste, de formår, materielt såvel som følelsesmæssigt. Men hvad er "det bedste"? Fødselshoroskopet er et landkort over personligheden, dens sammensætning og potentialer, som er til stede i barnet lige fra fødselsøjeblikket. At fordybe sig i et barns horoskop kan være en betagende oplevelse, der giver bedre muligheder for at tage del i omsorgen og respekten for et nyt liv.

II. Den psykologiske type

I dette korte kapitel beskriver Liz Greene barnets almene temperament og dets karakteristiske tilgang til livet.

Det righoldige spektrum af individuelle egenskaber og potentialer, der afbildes i Medical: Rheumatoid 10032s fødselshoroskop, skal ses på baggrund af et medfødt temperament, der nok til dels er nedarvet, men også er en genspejling af en gådefuld essens, der ene og alene tilhører hende. Dette mystiske "noget" har allerede påbegyndt sit arbejde i Medical: Rheumatoid 10032 med at hjælpe hende til at udvikle sin personlighed på en måde, der er naturligst og sundest for hende.

[..] Grov favorisering i familien og betinget kærlighed baseret på, hvorvidt forældrene er tilfredse med hende samt følelsesmæssig manipulation ved at give hende skyldfølelse vil virke yderst destruktivt på Medical: Rheumatoid 10032s tillid og mulighed for at udvikle sine evner [...]

III. Bevidste og ubevidste karaktertræk

Dette er et af de mest omfattende kapitler i det personlige "Børnehoroskop". Denne korte udgave berører kun nogle få af de centrale egenskaber i dit barns personlighed. Den fulde rapport giver en detaljeret beskrivelse på 7-9 sider.

I den spænding, der opstår ved dialogen imellem "hovedrollerne" i Medical: Rheumatoid 10032s indre historie, findes den energikilde, der leverer drivkraften til vækst og udvikling af en sund personlighed.

[..] Allermest elsker Medical: Rheumatoid 10032 følelsen af, at andre behøver hende, for så føler hun sig ægte, engageret og betydningsfuld. Efterhånden som hun bliver større, vil hun kunne komme til at mangle indre modstandskraft på grund af sin tilbøjelighed til at identificere [...]

[..] Anvender man den slags manipulative metoder over for Medical: Rheumatoid 10032, vil man underminere hendes selvværd, og det vil kun resultere i, at hun selv lærer at blive akkurat lige så manipulerende. Hun vil i så fald kunne udvikle alle mulige indirekte strategier til [...]

Skjulte træk

[..] Forældrene og familien kan gøre meget for at give hende den hjælp, hun behøver til at skabe fred imellem de stridende dele af sin natur. Men en sådan hjælp kan kun realiseres i en atmosfære af følelsesmæssig oprigtighed i familien. Det kan blive nødvendigt, at forældrene [...]

IV. Følelsesmæssige behov og tilknytning til andre

Dette kapitel indeholder nogle værdifulde oplysninger om barnets grundlæggende behov og dets forhold til forældrene. I det fulde horoskop dækker dette kapitel 5-6 sider.

Ethvert barn har sin særlige måde at opleve og søge følelsesmæssig kontakt med andre på, og dette vil ikke altid stemme overens med andre, mere dominerende personlighedstræk.

[..] Selv om hun altid er retfærdig og venlig over for andre, kan hun ikke desto mindre være chokerende ærlig om, at hendes forhold til andre skal tilfredstille sindets behov i lige så høj grad som hjertets. Medical: Rheumatoid 10032s forfinede følelsesnatur er langt mere fast [...]

[..] Hemmeligholdelse af vanskelige begivenheder i familien kan virke meget sårende og underminerende, fordi Medical: Rheumatoid 10032 vil opdage det, hvis moderen fører hende bag lyset ­ også selv om hun måske ikke gør det bevidst. Hun vil også opfatte undertrykt bitterhed eller [...]

V. Frygt og usikkerhed

Kendskabet til deres barns frygtområder kan hjælpe forældrene med at reagere kærligt og forstående i vanskelige situationer. Barnets vigtigste frygt og usikkerhed bliver beskrevet på 2-3 sider i den fulde rapport.

VI. Et blik mod fremtiden

Mange forældre spekulerer over deres barns fremtid. Hvert eneste barn har sin egen måde at udvikle sine evner på. Hvad dette betyder for det enkelte barn, bliver beskrevet over 2-3 sider i kapitel 6 i det fulde Børnehoroskop. Klik venligst her for at læse et fuldt horoskopeksempel.

Bornehoroskop
Annoncering
Annoncering