•    
  Planetpositioner
  17-Dec-2017, 18:08 UT/GMT
  Sol2559'49"23s22
  Måne2024'23"18s53
  Merkur1528'50"r19s55
  Venus2035'45"23s01
  Mars515'35"12s21
  Jupiter1422'54"15s10
  Saturn2942'41"22s31
  Uranus2440'41"r9n01
  Neptun1138'48"8s03
  Pluto1818'29"21s43
  Sand Månek.161'46"r16n02
  Chiron2423'14"1n10
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for John Alfred Scali [Adb], født 27 April 1918
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2017
Introduktion

Solen i Tyren, Månen i Skorpionen *Ascendanten i Fiskene, Neptun i 5. hus *Venus i 1. hus *Venus i konjunktion med Ascendanten *Solen i 2. hus *Saturn i 5. hus *Månen i 8. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: mand, født 27 April 1918 kl. 3:51 i Canton (Stark) OH, Alaska.

Dit soltegn er Tyr. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Fisk, og din Måne står i Skorpion.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

til top

Solen i Tyren, Månen i Skorpionen

Du blev født med Solen i Tyren og Månen i Skorpionen. Denne kombination af modsatrettede tegn antyder en meget stærk personlighed. Indvendigt er du varmhjertet og amourøs. Du ejer en umådeligt stor tålmodighed, fasthed og vilje til selvbestemmelse. Du er stærkt ambitiøs og nærer et stort ønske om at opnå en fremtrædende position i verden.

Din personlighed stemmer godt med denne individualitet. Andre vil opleve dig som meget beslutsom, selvsikker og selvberoende. Ofte er du lidt for pågående og direkte, og dine bemærkninger kan være fornærmende. Du tiltrækkes af kvalitetsvarer og luksus, og du vil arbejde hårdt for at sikre dig sådanne.

På grund af Solen i Tyren er du konservativ og modsætter dig forandring. Tyrens talent for tålmodighed bliver delvist overskygget af din irritabilitet og tendens til vrede. Det vil være klogt af andre at holde sig på afstand, når din stolthed er blevet tirret.

Månen i Skorpionen tyder på et menneske med en udpræget seksualitet og en stærk smag og appetit for sensuelle glæder. Din mystiske udstråling appellerer til det modsatte køn. Til tider fornemmer du, at din forkærlighed for sanselige fornøjelser begår vold imod din egentlige natur - som er basal fredsommelighed og en rodfæstet individualitet.

til top

Ascendanten i Fiskene, Neptun i 5. hus

På det tidspunkt hvor du blev født, steg stjernetegnet Fiskene op i horisonten. Dets hersker Neptun er placeret i 5. hus.

På grund af dette tegns tvetydige karakter vil dine oplevelser sædvanligvis synes at svinge mellem to ekstremer. Følelsesmæssigt kan du blive forbitret og forvirret, når din sjæl slides mellem to modsatrettede dragninger. Dit temperament er ikke desto mindre venligt og i stand til at påskønne de mest forfinede, følelsesmæssige oplevelser.

Du er tilbøjelig til at leve et indadvendt liv - reserveret og tilbagetrukkent. Det ville nok være klogt af dig at rette dit liv imod en beskæftigelse, hvor din kreativitet kan komme til fri udfoldelse.

Dit liv vil være fuldt af bevægelse og forandring, men dette vil ikke blive en kilde til irritation, for du har nemt ved at tilpasse dig forskellige situationer.

Inderst inde er du ekspansiv, lader dig lede af din intuition og dine følelser og har meget nemt ved at henfalde til opløftede eller deprimerede stemninger.

Du har en medfødt evne til at fornemme ting fra ukendte kilder, hvor forstanden ikke blander sig. Den slags evner bliver desværre sædvanligvis misforstået eller er meget lidt anvendelige i livet. Hvis du engagerer dig i kunst, er der imidlertid meget gode udsigter til succes som maler, musiker, forfatter eller digter.

Dit seksualliv vil være højst varieret og intenst. Når du forelsker dig, føler du det, som din personligheds grænser går i opløsning, og du bliver modtagelig for alt, der eksisterer.

Du har brug for en stærk hånd til at beskytte dig og føre dig ind i den praktiske verden. Generelt vil du have evner og talent for følgende: erhverv, som har at gøre med det okkulte eller mediumisme, religion, søfart, skuespil, psykometri, clairvoyance, maleri, poesi, mystik og spionage.

Hvis du er i stand til at sublimere dine lavere lidenskaber, vil Neptun give dig en evne til at udfolde en platonisk kærlighed, som vil fylde dit liv med lyksalighed og dyb glæde. Hvis du ikke kan gøre dette, vil der opstå mange vanskeligheder, skandaler og problemer i forbindelse med dit sexliv.

Trods de mulige negative hændelser vil Neptun på dette sted give dig en medfødt forkærlighed for renhed og et intenst ønske om at sublimere dine dyriske tilbøjeligheder.

til top

Venus i 1. hus

Venus stod i dit 1. hus ved fødslen. Dette er en stærk placering af Venus, for det giver din personlighed charme og bibringer dig en venlig og behagelig natur.

Du koncentrerer dig en hel del om dit udseende, og selvom du måske ikke er specielt smuk eller køn, er der en blødhed og venlighed over dig, som får mange til at holde af dig.

Du holder af at omgive dig mest muligt med skønhed og ynde. Du er stærkt knyttet til naturen og foretrækker en stille, landlig tilværelse frem for bylivets plastgenstande.

Det er sandsynligt, at du er vokset op i en atmosfære af varme og sympati. Nu er det nemt for dig at udfolde de samme følelser over for familie og venner, og andre regner ofte med, at du sørger for at genoprette freden i vanskelige situationer.

Du har en god sans for musik, kunst og drama, og måske har du lyst til at dyrke en form for kunstnerisk udtryk.

Du arbejder hårdt for at komme godt ud af det med andre, og som regel forsøger du at afgøre diskussioner med diplomati frem for magt. Du må lære at hævde dig, når det er nødvendigt, og forsvare dine rettigheder, om nødvendigt også med magt. Ellers vil andre mennesker ikke have ret stor respekt for dig.

Dine relationer til andre er vigtige for dig, og du strækker dig ofte meget langt for at indlede sådanne. Det er afgørende, at dine forbindelser forbliver harmoniske, for skænderier og diskussioner påvirker dig negativt.

Note: Venus står teknisk set i slutningen af hus 12 og tolkes derfor i hus 1.

til top

Venus i konjunktion med Ascendanten

Venus i konjunktion med Ascendanten tyder på, at du har en personlig optræden og social charme, som vil blive bifaldet af alle, du kommer i kontakt med. Det er præcis den påskønnelse, du søger, for du ønsker først og fremmest accept. Du har nemt ved at indgå de nødvendige kompromiser for at få det, du ønsker. Men det vil muligvis ikke lykkes dig at overbevise alle om, at du blot udviser stiltiende forståelse. Uanset det image som du præsenterer for dem, der iagttager dig, findes der under denne overflade en beregnende automatik, som holder regnskab med alle fordele og ulemper ved alle bekendtskaber eller venskaber og hver eneste social kontakt og funktion.

Du opfører dig som regel godt og forfinet, men når du ikke får, hvad du ønsker, kan du blive ekstremt aggressiv og krævende.

Lær at nedtone din egeninteresse og brug noget tid på at udvikle de mere gedigne evner, som vil gøre dig værdig til de gaver, du søger.

til top

Solen i 2. hus

Solen stod i dit 2. hus ved fødslen. Denne placering gør økonomiske forhold - og fysisk erobring og besiddelse - til den centrale drivkraft i dit liv.

Det er en decideret nødvendighed, at du retter opmærksomheden mod at opnå materiel tryghed. Forpligtelsen til at give udgør stadig en reel vanskelighed for dig, som du må lære at håndtere.

Du bør nyde din egen velstand og tillige lære dig selv den kunst at give til andre. Du ønsker at blive respekteret i økonomiske situationer og kan godt lide at blive anset for at være et menneske, som er selvberoende.

Du har en god portion tillid til egne evner; du tror, at uanset hvad der sker, så vil du altid overleve økonomisk. Denne indflydelse fra Solen giver stærke løfter om succes i livet.

Dine svagheder i forbindelse med penge indbefatter en tendens til at være meget demonstrativ og et begær efter penge på grund af den magt, de giver. Når du bliver mere moden, vil mulighedernes døre åbne sig for dig ved hjælp af personer, som er højt placeret i regeringen. Gå ikke glip af denne chance.

Note: Solen står teknisk set i slutningen af hus 1 og tolkes derfor i hus 2.

til top

Saturn i 5. hus

Saturn stod i dit 5. hus ved fødslen. Omstændighederne kan tvinge dig til at optræde mere ydmygt og tålmodigt i forbindelse med kærlighed og i reaktionen på de forhindringer, som vil opstå mellem dig og din elskede.

Det er muligt, at disse forhindringer, såfremt du ikke er i stand til at styre dit temperament ordentligt, kan fremkalde en reaktion hos dig, som er barsk og streng. Du bør betragte disse ting i lyset af et spirituelt årsags- virkningsforhold.

Det må tilrådes, at du udviser stor forsigtighed i forbindelse med forretningsmæssige spekulationseventyr og ikke involverer dig i aktiviteter, som indebærer en større risiko.

Du bør bestræbe dig på at engagere dig i meget forskelligartede, menneskelige kærlighedsoplevelser, så din evne til at kommunikere bliver forbedret. Du bør være oprigtig over for dig selv. I det skjulte nærer du et ønske om at blive engageret i menneskelige relationer, men du har tilsyneladende mistet evnen til at forholde dig til andre. Lidt større åbenhed og tillid til dem, du holder af, kunne være en god kurs at følge.

til top

Månen i 8. hus

Månen stod i dit 8. hus ved fødslen. Da Månen giver en evne til intens sanseoplevelse, vil du kunne opleve, at din interesse gradvist vækkes for seksuelle forhold, overnaturlig og spiritistisk forskning og mentale grublerier over forestillingen om, at der måske findes et liv efter døden.

På et tidspunkt i dit liv vil du få mulighed for at arve fra kvindeligt hold eller fra din mors side af familien.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for John Alfred Scali [Adb] (mand)
født den 27. april 1918 lokaltid: 3:51
i Canton (Stark) OH, USA U.T.: 08:51
81w22, 40n47 sid. tid: 17:43:40

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Tyr 6°16'43 slutningen af hus 1 direkte
Måne Skorpion 17°51'02 i hus 8 direkte
Merkur Tyr 5°54'54 slutningen af hus 1 retrograd
Venus Fisk 20°09'44 slutningen af hus 12 direkte
Mars Jomfru 13°52'01 i hus 6 stationær (D)
Jupiter Tvilling 12°43'41 i hus 3 direkte
Saturn Løve 7°54'04 i hus 5 direkte
Uranus Vandbærer 27°11'28 i hus 12 direkte
Neptun Løve 4°20'45 i hus 5 direkte
Pluto Krebs 3°44'10 i hus 4 direkte
Sand Måneknude Skytte 23°00'18 i hus 9 retrograd
Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus.

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Fisk 22°53'57
2.Hus Tyr 6°16'56
3.Hus Tvilling 4°20'52
Imum Coeli Tvilling 26°15'06
5.Hus Krebs 17°32'21
6.Hus Løve 13°22'23
Descendant Jomfru 22°53'57
8.Hus Skorpion 6°16'56
9.Hus Skytte 4°20'52
Medium Coeli Skytte 26°15'06
11.Hus Stenbuk 17°32'21
12.Hus Vandbærer 13°22'23

Større aspekter
Sol Konjunktion Merkur 0°22
Sol Trigon Mars 7°35
Sol Kvadrat Saturn 1°37
Sol Kvadrat Neptun 1°56
Sol Sekstil Pluto 2°33
Måne Trigon Venus 2°19
Måne Sekstil Mars 3°59
Måne Trigon Ascendant 5°03
Merkur Kvadrat Saturn 1°59
Merkur Kvadrat Neptun 1°34
Merkur Sekstil Pluto 2°11
Venus Konjunktion Ascendant 2°44
Mars Kvadrat Jupiter 1°08
Jupiter Sekstil Saturn 4°50
Saturn Konjunktion Neptun 3°33
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt