Horoscoop voor:
Persoon toevoegen
Wijzig gegevens van 'Wolke Hegenbarth [Adb]'
Kinderhoroscoop
Gratis Proefversie
voor Wolke Hegenbarth [Adb], geboren op 6 mei 1980
Tekst van Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014
I. Inleiding

Dit korte uitreksel geeft u een kijkje in de beschrijving van een persoonlijke "Kinderhoroscoop" door Liz Greene. Deze korte voorbeelden komen uit diverse hoofdstukken en geven een indruk van de volledige horoscoop (18-25 pagina's) die als E-Horoscoop of ingebonden boekje in de AstroShop kan worden besteld.

De meeste ouders willen hun kinderen graag het beste geven dat ze kunnen bieden, op ieder niveau. Maar wat is dat, "het beste"? De geboortehoroscoop van een kind is een kaart met allerlei patronen en mogelijkheden, die al vanaf het moment van geboorte in dat kind aanwezig zijn. Een kind in zijn jeugd al aanmoedigen om zijn mogelijkheden te gebruiken kan het helpen meer vertrouwen in zichzelf te krijgen, en geeft hoop op een toekomst die authentiek is, en bij hem of haar past. Dat geeft later weer meer geluk en levensvervulling.

II. Het psychologisch type

In dit beknopte hoofdstuk beschrijft Liz Greene globaal het temperament van het kind en haar karakteristieke kijk op het bestaan.

Het rijke scala aan individuele bekwaamheden en mogelijkheden dat hier wordt geportretteerd via Wolkes geboortehoroscoop, vindt plaats tegen de achtergrond van het temperament dat zij heeft. Dat temperament is misschien deels geërfd, maar het is beslist ook de weerspiegeling van een mysterieus wezenskenmerk, dat haar alleen toebehoort. Dit mysterieuze "iets" is binnen Wolke al aan het werk, en helpt haar haar persoonlijkheid te ontwikkelen langs wegen die voor haar het meest gezond en natuurlijk zijn.

[..] Haar in wezen pragmatische instelling is in feite een geschenk, want als zij ouder wordt, zal haar nadruk op de directe ervaring de basis leggen voor een gezonde, realistische en competente manier om tegen het leven aan te kijken. Wolke is geen kind dat uren kan dromen over [...]

III. De spelers in het verhaal

Dit is een van de meest uitvoerige hoofdstukken van de "Kinderhoroscoop". Deze korte versie stipt slechts enkele belangrijke karakteristieken van de persoonlijkheid van uw kind aan. Het volledige rapport geeft een gedetailleerde beschrijving van 7-9 pagina's.

De spanning tussen de beide belangrijkste spelers in Wolkes innerlijke wereld vormt een bron van kracht, die zorgt dat er energie is voor groei, voor beweging en voor het tot stand komen van een gezonde individualiteit.

[..] Dat is iets wat haar ouders en de rest van het gezin maar vreemd vinden ­ waarom, bijvoorbeeld, het liefst blijven spelen met een teddybeer die totaal aan flarden ligt in plaats van een nieuwe te nemen, wat veel beter zou zijn, of er helemaal niet meer mee spelen, omdat [...]

[..] Omdat zij iemand is die heel erg gevoelig is voor natuurlijke cycli, heerst er binnen in haar een soort van eb-en-vloed beweging van stemming en emoties. Soms lijkt zij verdrietig, of huilt zij, zonder dat er een aanwijsbare reden voor is. Maar een uur later is zij dan weer [...]

Verborgen trekjes

Naast en in contrast met het karakter dat Wolke van nature heeft, namelijk nuchter en voorzichtig, zit er diep binnen in haar ook iets onconventioneels en een stuk rebellie dat van tijd tot tijd losbreekt, tot verrassing van iedereen ­ en niet in het minst tot Wolkes eigen [...]

IV. Emotionele behoeftes en patronen in relaties

Dit hoofdstuk bevat kostbare informatie over de basisbehoeften van het kind en de relatie met haar ouders. In de volledige horoscoop beslaat dit hoofdstuk 5-6 pagina's.

Elk kind heeft zijn eigen manier om emotioneel contact met anderen te zoeken, en daar iets aan te beleven. Dat strookt niet altijd met andere karaktertrekken, die een dominantere factor vormen.

[..] Zij vindt het moeilijk om voortdurend aandacht te geven aan het gezin waar zij deel van uitmaakt, alleen maar omdat het familie is, terwijl het gevoel van "verwante zielen" ontbreekt. Zij is altijd fair en altijd aardig voor anderen, maar kan pijnlijk eerlijk zijn, als zij [...]

[..] Daarom moet Wolkes moeder een goed evenwicht kunnen bewaren tussen haar wens dat haar dochter haar ten zeerste toegedaan is, en het besef dat haar loyaliteit en haar liefde voor de rest van het gezin ­ in het bijzonder voor haar vader ­ ook heel belangrijk en legitiem zijn. De grote [...]

V. Angsten en onzekerheden

Begrijpen wat de angsten van hun kind zijn kan ouders helpen om met liefde en begrip te reageren in lastige situaties. De belangrijkste angsten en onzekerheden van het kind worden in het volledige rapport in 2-3 pagina's beschreven.

VI. Kijken naar de toekomst

Veel ouders vragen zich af wat de toekomst brengen zal voor hun kind. Elk kind ontwikkelt haar potentieel op haar eigen manier. Wat dit voor uw kind als individu betekent staat in 2-3 pagina's beschreven in hoofdstuk 6 van de volledige "Kinderhoroscoop". Klik hier als u een volledige voorbeeldhoroscoop wilt inzien.

Psychologische Kinderanalyse
Adverteren
Adverteren