•    
  Actuele planetaire posities
  29-apr-2017, 14:07 UT/GMT
  Zon926'43"14n38
  Maan2248'47"18n34
  Mercurius2455'54"r8n47
  Venus028'18"1n35
  Mars537'13"21n52
  Jupiter1536'40"r4s43
  Saturnus2721'24"r22s03
  Uranus2520' 1"9n17
  Neptunus1339'26"7s14
  Pluto1922'41"r21s11
  Ware Knoop041'19"r11n14
  Cheiron2714'58"2n22
  Uitleg van de symbolen
  Horoscoop van dit moment
| Mijn Astro | Forum | FAQ
Adverteren

Korte Horoscoop - Prognose

vanaf april 2017
voor Jean Baratte [Adb], geboren op 7 juni 1923
Tekst van Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2017
Introductie

Een beetje moeilijk * Pluto conjunct Ascendant: * Midden januari 2016 tot eind november 2017:

Minder lawaai * Pluto sextiel Uranus: * Midden februari 2016 tot eind december 2017:

Een nieuwe vorm van vrijheid * Jupiter conjunct Saturnus: * Begin november 2016 tot begin juli 2017:

"Zo gewonnen, zo geronnen" * Jupiter sextiel Neptunus: * Midden november 2016 tot eind juli 2017:

Gevoel voor humor * Jupiter driehoek Zon: * Eind november 2016 tot begin augustus 2017:

Op het vinkentouw * Jupiter vierkant Ascendant: * Eind november 2016 tot begin augustus 2017:

De astrologische gegevens

naar boven

Introductie

Dit rapport is een korte editie van de Prognose Horoscoop. Het is bedoeld als voorbeeld en promotie voor de volledige versie van de Prognose Horoscoop die bij Astrodienst besteld kan worden als een gebonden rapport van ongeveer 15 - 20 pagina's.

In de korte editie, worden slechts enkele, maar niet te min belangrijke transits over jouw geboortehoroscoop in aanmerking genomen. Het kan voorkomen dat enkele belangerijke transits van deze 6 maanden periode zijn weggelaten in dit verkorte rapport.

Bent u geinteresseerd in het volledige patroon van relevante thema's, bestelt u a.u.b. de volledige versie van dit rapport. Uw beste rapport keuze zal zijn Liz Greene's Jaar Horoscoop Analyse of Robert Hand's Transits van het Jaar. Deze rapporten zullen voor u een keuze maken uit de echt relevante thema's over een 12-maandelijkse periode, en deze in diepte en stijl uitwerken.

 

naar boven

Pluto conjunct Ascendant: Een beetje moeilijk

Midden januari 2016 tot eind november 2017: In deze periode kunt u door een enorme crisis gaan als u bepaalde zaken voor uzelf of voor anderen verborgen hebt gehouden. De psychologische veranderingen die nu in uzelf plaats vinden maken het wenselijk in psychotherapie of iets dergelijks te gaan, om meer met uzelf in contact te kunnen komen. Dit laatste is tijdens deze transit van het allergrootste belang.

U kunt geconfronteerd worden met kanten van uw karakter die u altijd zoveel mogelijk hebt weggestopt omdat u ze "slecht" of "zwak" of iets dergelijks vond. Deze eigenschappen horen echter bij u en u kunt ze wel tijdelijk onderdrukken, maar nooit voorgoed uitroeien. Tijdens deze transit dringen ze zich aan u op.

Het proces kan beginnen met een zeker dwangmatig, moeilijk te begrijpen optreden. Vreemde hartstochten schijnen uw leven te beheersen zonder bewuste inbreng. Dat kan zo subtiel in zijn werk gaan dat u zich er niet eens bewust van bent. Toch mist dit zijn uiwerking op de mensen om u heen niet, en hun reacties daarop kunnen u uiterst onaangenaam treffen, en u het gevoel geven slachtoffer te zijn geworden van uiterlijke omstandigheden, terwijl de oorzaak juist in uzelf moet worden gezocht. Ook onder de meest gunstige condities kunt u fundamentele veranderingen in uw relaties met anderen verwachten: niet zelden doordat uw medemensen een ommekeer in u constateren. Vooral huwelijksrelaties en andere intieme verbintenissen ondergaan heel sterk de invloed van dit aspect.

Het beste is te erkennen wat er gaande is, de effecten te bespeuren en te leren begrijpen wat dit alles voor consequenties heeft voor uw persoonlijk leven. Alles gebeurt niet zo maar en hebt u een goed inzicht in uzelf, dan zult u ontdekken dat wat er ook geschiedt, een positieve bedoeling heeft. Nu hebt u de kans een bewust gebruik van deze energie te maken. Zelfs al is de uitwerking van dit aspect soms wat moeilijk te verwerken, het uiteindelijk doel is constructief.

 

naar boven

Pluto sextiel Uranus: Minder lawaai

Midden februari 2016 tot eind december 2017: Dit is een periode van diepgaande, doch constructieve veranderingen. U ontdekt dimensies van uzelf en het leven waarvan u het bestaan nooit hebt vermoed. Deze ontdekkingen zullen uw leven totaal veranderen, het veel rijker en completer maken. U moet die kans met beide handen aangrijpen en er zeker niet bang voor weglopen, want daar is geen enkele reden voor.

Het nieuwe inzicht dat u verwerft, maakt tevens dat u uw gaven en vindingrijkheid op ongekende wijze kunt benutten. U brengt wellicht zowel in uw omgeving als in uzelf creatieve veranderingen tot stand.

Een uitstekende periode om iets nieuws te bestuderen, vooral wat betreft onderwerpen die op treffende en opwindende wijze bepaalde verborgen levensaspecten onthullen. Natuur- en scheikunde, astrologie en andere occulte wetenschappen, of technieken die een omwenteling in de maatschappij teweeg hebben gebracht, zoals bijvoorbeeld computertechnologie.

Hebt u interesse voor sociale en maatschappelijke hervormingen, dan sluit u zich nu misschien aan bij een groep of beweging die zich op grote schaal met dit onderwerp bezighoudt. Organisaties op het gebied van de mensenrechten, gematigde zowel als radicale, politieke bewegingen, vallen onder deze categorie. De kracht van deze invloed maakt dat u de zaken wezenlijk wenst te veranderen en dat u er niet op uit bent slechts een hoop lawaai te produceren.

Dit is eveneens een uitstekende transit voor werkzaamheden op psychologisch terrein. U zult op dit gebied veel tot stand kunnen brengen waar u uw hele verdere leven profijt van kunt trekken.

 

naar boven

Jupiter conjunct Saturnus: Een nieuwe vorm van vrijheid

Begin november 2016 tot begin juli 2017: In deze periode wordt u zowel met uw eigen remmingen en restricties geconfronteerd als met beperkingen die de buitenwereld u oplegt. U zou hieraan willen ontkomen om meer te kunnen doen, om dingen te kunnen beleven die u nog nooit hebt beleefd. Het kan echter ook zijn dat u met uw eigen beperkingen wenst te leren leven, opdat u ze in kunt schakelen bij uw innerlijke groeiproces. Welke van deze twee wegen u kiest, hangt van uw temperament af en men kan zeker niet stellen dat de ene oplossing de voorkeur boven de andere verdient. Het is maar net wat het beste is voor u.

Kiest u de weg naar de vrijheid, dan zult u zich in het begin bijzonder rusteloos voelen. De omstandigheden drukken u met uw neus op het feit dat u het een en ander hebt laten liggen dat noodzakelijk had moeten gebeuren: u kunt het gevoel hebben bijna te stikken. U kunt uw verantwoordelijkheden niet meer aan, zelfs al hebt u die jaren gedragen: uw plichten liggen u als een loden last op de schouders en dat u ze tot nu toe niet hebt afgeschud komt door een ingebouwde vrees het rechte en vertrouwde pad te moeten verlaten. Dit is dan ook een tijd om oude banden te verbreken en de sprong naar de vrijheid te wagen. Niet zelden betekent dat verandering van baan of het verbreken van bestaande relaties. De mensen om u heen zien dit dikwijls als een catastrofe, maar meestal komt er toch uiteindelijk veel goeds uit voort.

Reageert u op de tweede manier, dan zoekt u in feite ook naar een nieuwe vorm van vrijheid. U wilt uw horizon verbreden, doch bent niet bereid hiervoor alles over boord te gooien. Wel grijpt u elke kans om nieuwe structuren op te richten en bestaande uit te breiden. Bent u bijvoorbeeld in zaken, dan doet u het op dat terrein, maar wel heel voorzichtig en uiterst zorgvuldig. U reikt niet verder dan uw polsstok lang is en wat u ook opbouwt, of in uzelf of in uw omgeving, zal blijvend zijn.

 

naar boven

Jupiter sextiel Neptunus: "Zo gewonnen, zo geronnen"

Midden november 2016 tot eind juli 2017: U zou uw idealen willen verwezenlijken en praat in zeer idealistische termen over uw doelstellingen. U bent niet zo op de negatieve kanten van het leven geconcentreerd, u ziet veeleer de positieve zijde daarvan. Denk erom dat u alles niet door een roze bril gaat zien en de realiteit volkomen uit het oog verliest.

De behoefte uw eigen wensen en verlangens vervuld te zien, is niet zo dringend als anders. U wilt over het algemeen de mensen die het slechter hebben dan u, de helpende hand toesteken. Dit geeft u grote voldoening en weegt op tegen de eventuele offers die u daar persoonlijk voor moet brengen. Het is niet onmogelijk dat u daardoor betrokken raakt bij werk in de welzijnszorg.

U voelt zich niet zelden aangetrokken tot religieuze, filosofische of spirituele zaken. U streeft ernaar de diepere zin van het leven te ervaren: u vindt die wellicht niet in de gangbare religies en het is niet onmogelijk dat u betrokken raakt bij een van die mystieke groeperingen die op 't ogenblik zo floreren. Het kan ook zijn dat u een ander mens ontmoet die u dit alles openbaart. Door deze transit kunt u spiritueel inzicht verwerven via facetten van het dagelijks leven waaraan u tot nu toe voorbij bent gegaan.

Iets heel anders is dat dit aspect u tot gokken aan kan zetten. Het geld dat op het ogenblik binnenkomt, kan men het beste beschrijven met "zo gewonnen, zo geronnen". De kans bestaat echter dat u handelt vanuit een overtrokken verwachtingspatroon of denkt dat er niets verkeerd kan gaan, terwijl dit nergens op stoelt. Wees dus voorzichtig: de kans dat het niet goed afloopt is groot.

 

naar boven

Jupiter driehoek Zon: Gevoel voor humor

Eind november 2016 tot begin augustus 2017: Dit is een dusdanig plezierige transit dat u de neiging voelt achterover te leunen en heerlijk te zitten nietsdoen. Het is echter een zeer belangrijke periode in uw leven, waarin u nieuwe levensterreinen kunt ontdekken en een schat van nieuwe ervaringen kunt opdoen. U hebt een enorm creatief vermogen en u kunt nu dingen tot stand brengen die u normaliter de grootste moeite zouden kosten. U beschikt over innerlijke kracht en zelfvertrouwen en hebt het gevoel alles aan te kunnen.

Meestal is de gezondheid goed en hebt u een gevoel van welbehagen - past u niet op, dan zou u heel wat pondjes aan kunnen komen. Wellicht hebt u er weinig zin in maar het kan toch geen kwaad wat lichaamsbeweging te nemen. Ga naar buiten om te wandelen of te fietsen.

Bent u actief op sportief gebied, neem dan geen extra risico door een overdosis aan zelfvertrouwen. Dit aspect geeft u de neiging lichamelijk te veel hooi op uw vork te nemen.

Een uitstekende tijd voor financiële aangelegenheden. U hebt misschien zin uw omgeving te verfraaien en het is niet onmogelijk dat u hier veel geld aan spendeert. Dit is uitstekend, doch laat al deze materiële zaken u niet blind maken voor enkele zeer reële kansen op innerlijke groei.

Deze transit biedt tevens gelegenheid tot reizen, zowel feitelijk als in de geest. Gebruik deze periode om een dieper inzicht in uw omgeving te krijgen. U hebt grote interesse in ideeën die buiten uw normale belangstellingssfeer liggen en staat veel verdraagzamer tegenover levenspatronen die van de uwe afwijken. Zelfs hebbelijkheden van mensen die u doorgaans irriteren, storen u nu niet. U hebt ook veel meer gevoel voor humor en kunt hartelijk lachen om alle eigenaardigheden die het leven ons voorschotelt.

 

naar boven

Jupiter vierkant Ascendant: Op het vinkentouw

Eind november 2016 tot begin augustus 2017: Dit is over het algemeen een uitstekende transit voor de meeste relatievormen, maar er zijn ook voetangels en klemmen. Het aspect wijst op een verlangen naar geestelijke groei en vooruitgang via contact met anderen. Waarschijnlijk wilt u evenveel geven als u ontvangt, maar sommige mensen proberen zoveel mogelijk van hun medemensen te profiteren zonder daar iets voor terug te doen. Het optreden van dergelijke lieden is uiterst arrogant, zelfs ten aanzien van hun slachtoffers. Dit jaagt hun omgeving tegen hen in het harnas en het gevolg is dat niemand bereid is hen in moeilijke tijden de helpende hand toe te steken.

Dit was natuurlijk absoluut niet nodig geweest en het enige wat u te doen staat, is nederigheid betrachten en erkennen wat u anderen verschuldigd bent. Dit aspect stelt u in de gelegenheid een beter mens te worden, maar dan dient u zich bovengemelde waarschuwingen wel ter harte te nemen.

Niet zelden speelt een vriend in deze periode de rol van "gelukbrenger", doch in feite is er geen sprake van geluk: uzelf zit op het vinkentouw om elke kans die zich voordoet, te grijpen. U hebt een zesde zintuig om te bepalen wat precies het juiste moment is en voelt de noden en behoeften van uw medemensen scherp aan. Het is dan ook onvergeeflijk hieraan voorbij te gaan: u kunt niet eens het excuus aanvoeren dat u het niet had gezien.

Of in uw beroep, of in uw huiselijk en privéleven kunnen zich bepaalde mogelijkheden en kansen voordoen. Bijvoorbeeld om meer geld te verdienen of om uw huis op te knappen. U kunt mensen ontmoeten die uw inzicht in het wereldgebeuren verruimen en verdiepen. U moet hier echter wel voor openstaan. Ook hier kan een arrogante houding er de oorzaak van zijn dat dit aspect u niets van blijvende waarde oplevert.


Korte Horoscoop - Prognose april 2017 tot september 2017
voor Jean Baratte [Adb] (mannelijk)
geboortedatum 7 juni 1923 kloktijd: 23:00
in Lambersart, France U.T: 22:00
3e02, 50n39 sterrentijd: 15:13:13

Planetaire posities
planeet teken graad beweging
Zon Tweelingen 16°06'24 in huis 5 direct
Maan Ram 2°56'59 in huis 2 direct
Mercurius Tweelingen 2°31'09 in huis 4 retrograde
Venus Stier 20°50'33 in huis 4 direct
Mars Kreeft 5°16'22 in huis 6 direct
Jupiter Schorpioen 10°19'46 in huis 9 retrograde
Saturnus Weegschaal 13°25'23 in huis 8 stationair (D)
Uranus Vissen 17°27'41 in huis 2 direct
Neptunus Leeuw 15°51'05 in huis 7 direct
Pluto Kreeft 10°05'27 in huis 6 direct
Maanskn.(t) Maagd 16°11'52 in huis 8 retrograde

Huis posities (Placidus)
Ascendant Steenbok 16°42'56
2de huis Vissen 10°33'00
3de huis Ram 23°54'45
Imum Coeli Stier 20°44'28
5de huis Tweelingen 10°06'38
6de huis Tweelingen 27°17'23
Descendant Kreeft 16°42'56
8ste huis Maagd 10°33'00
9de huis Weegschaal 23°54'45
Medium Coeli Schorpioen 20°44'28
11de huis Boogschutter 10°06'38
12de huis Boogschutter 27°17'23

Transits
Pluto conjunct Ascendant Midden januari 2016 tot eind november 2017
Pluto sextiel Uranus Midden februari 2016 tot eind december 2017
Jupiter conjunct Saturnus Begin november 2016 tot begin juli 2017
Jupiter sextiel Neptunus Midden november 2016 tot eind juli 2017
Jupiter driehoek Zon Eind november 2016 tot begin augustus 2017
Jupiter vierkant Ascendant Eind november 2016 tot begin augustus 2017

Adverteren
Als een van de grootste astrologie-portals biedt WWW.ASTRO.COM heel veel gratis materiaal over dit onderwerp. Dankzij kwalitatief hoogstaande interpretaties van wereldberoemde astrologen zoals Liz Greene, Robert Hand en andere auteurs, vele gratis horoscopen en uitgebreide informatie over astrologie, voor beginners en professionals, is www.astro.com het beste adres voor astrologie op het web.
Homepage - Gratis horoscopen - Astro Shop - Astrologie Kennis - Ephemerides - Team & Auteurs - Mijn Astro - Tijdzone Atlas - Sitemap - FAQ - Forum - Contact Astrodienst