Horoskop for:
Karriere og Erhverv
Gratis prøveversion
for Chris Speier [Adb], født 28 Juni 1950
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014

I. Indledning

Dette korte uddrag giver dig en smagsprøve på dit personlige "Karriere og Erhverv" horoskop af Liz Greene. Dette lille eksempel, som er hentet fra de forskellige kapitler, giver et indtryk af det fulde erhvervshoroskop (18-25 sider), der kan bestilles som E-horoskop eller indbundet bog i AstroShoppen.

Når vi er børn, siger folk til os: "Hvad vil du være, når du bliver stor?" I den alder har vi sædvanligvis drømme. Som børn er vi endnu i stand til at høre sjælens stemme. Når vi bliver ældre, ændrer spørgsmålet karakter. Der er ikke længere tid til at drømme; vi må nu "se virkeligheden i øjnene" og tænke over, hvordan vi skal overleve i den store, slemme, gamle verden.

Denne astrologiske fremstilling handler om dit erhverv. Den skal hjælpe dig med at få en fornemmelse af, hvad du er god til, og hvad der kunne være godt for dig, således at dit arbejdsliv giver mening ved siden af en løncheck.

II. Hvordan du opfatter verden

Dette kapitel beskriver kortfattet dit personlige syn på tilværelsen og forklarer, hvordan du bedst kan udfolde dette i din karriere.

III. Dine anlæg og styrker

Dette kapitel, som indeholder 8-10 sider, er et af de mest omfattende afsnit i "Karriere og Erhverv" horoskopet. Her bringes et kort uddrag i form af tre eksempler på de mange talenter, der bliver beskrevet i den fulde rapport.

En ærlig og realistisk forståelse af dine grundlæggende styrker kan hjælpe dig med at orientere dig i verden og lægge dine kræfter på steder, hvor du kan gøre dig håb om at komme til at stråle og i det mindste nå mange af dine mest elskede mål.

[..] Du må lære at kræve anerkendelse af dit værd og ikke forære alting væk gratis. En god oplæring kan hjælpe dig med at blive mere realistisk med hensyn til dine egne grænser og opmuntre dig til at beskytte dig selv, når det er nødvendigt. Din villighed til at ofre hjerte og [...]

[..] Eller måske ønsker du at bruge din sensitivitet i et af omsorgsfagene, for du har vanskeligt ved at vende ryggen til andres lidelser. Dette talent har sin pris, sådan som alle sande talenter har. Din åbenhed gør dig modtagelig både over for udnyttelse og over for den form [...]

[..] Selvom du til tider kan blive overdrevent emotionel i globale spørgsmål, når dine personlige følelser bliver vakt, vil du kunne opleve stor tilfredsstillelse ved at arbejde inden for et område, hvor du ved, at du er med til at helbrede de sociale, åndelige, psykiske eller [...]

IV. Kend din begrænsning

Dette kapitel beskriver dine personlige begrænsninger og kommer med forslag til, hvordan du kan håndtere disse i forbindelse med dit erhverv. I det fulde horoskop fylder dette kapitel omkring 5- 7 sider. Klik her for at læse hele prøveversionen

Erkendelsen af dine indre begrænsninger kan hjælpe dig med at rette energien i den rigtige retning og få maksimal tilfredsstillelse ud af dit arbejde.

[..] Muligvis undlader du også at markere dine grænser og lader kolleger, ansatte eller klienter misbruge din tid og energi. Du har muligvis brug for at afbalancere din dybe forpligtelse over for andre menneskers velfærd med en stærkere fornemmelse af egen identitet og en større [...]

[..] Hvis ikke du indser, at du har magt til at forsvare dig, kan du nemt komme til at føle dig som et offer for andres krav, hvad enten dette foregår inden for rammerne af en organisation eller i et personligt arbejde med klienter. Men du er ikke nogens offer. Du har brug for [...]

V. Samarbejde med andre

De to sidste kapitler i "Karriere og Erhverv" handler om den måde, hvorpå du samarbejder med dine kolleger i dit daglige arbejdsliv, og hvad succes betyder for dig personligt.

En af de vigtigste faktorer, du bør overveje i forbindelse med din retning i livet, er, hvordan du samarbejder med andre. Vi har alle vores helt egen stil, når det gælder forholdet til andre på arbejdspladsen; vi har alle forskellige behov og krav.

VI. Hvad betyder succes i virkeligheden for dig

Når mennesker taler om "succes", hentyder de almindeligvis til en stilling, der er betydningsfuld i verdens øjne, eller et job som kaster en masse penge af sig, samt til alle de materielle goder og behageligheder, dette medfører. Men succes i den dybere betydning af et kald er noget højst individuelt, som betyder noget forskelligt for forskellige mennesker.

Karriere og Erhverv, af Liz Greene
Annoncering
Annoncering