•    
  Planetpositioner
  29-Maj-2016, 10:36 UT/GMT
  Sol8Tvillinger28'58"21n43
  Måne7Fisk38' 7"7s51
  Merkur16Tyr6'29"13n03
  Venus6Tvillinger11'22"21n00
  Mars29Skorpion21' 9"r21s29
  Jupiter13Jomfru50'50"7n33
  Saturn13Skytte28'28"r20s37
  Uranus23Vædder3'47"8n25
  Neptun11Fisk58'29"7s50
  Pluto17Stenbuk5'36"r20s56
  Sand Månek.18Jomfru3'16"r4n43
  Chiron24Fisk52'47"1n49
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering
Horoskop for:
Kort Horoskop - Prognose
fra Maj 2016
for Leo Blair [Adb], født 20 Maj 2000
Tekst af Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2016
Præsentation

En anelse vanskeligt * Pluto konjunktion Ascendant: * Slutningen af marts 2015 indtil midten af november 2017:

En mulighed * Jupiter trigon Jupiter: * Midten af november 2015 indtil slutningen af juli 2016:

Den midterste vej * Saturn opposition Mars: * Slutningen af december 2015 indtil begyndelsen af oktober 2016:

Stivsind lover nederlag * Saturn opposition Merkur: * Slutningen af december 2015 indtil midten af oktober 2016:

Et sløret syn * Neptun kvadrat Merkur: * Begyndelsen af april 2016 indtil begyndelsen af februar 2018:

Destruktive impulser * Neptun kvadrat Pluto: * Begyndelsen af april 2016 indtil begyndelsen af februar 2018:

Side med dine data

Datasiden

til top

Præsentation

Denne rapport er en forkortet udgave af Prognosehoroskop. Den er ment som en smagsprøve og en anbefaling af den fulde udgave af Prognosehoroskop, som kan bestilles fra Astrodienst som en indbundet rapport på omkring 15-20 sider.

I den forkortede udgave vil kun nogle få, men ikke desto mindre vigtige transitter til dit fødselshoroskop blive behandlet. Det er dog sandsynligt, at nogle af de vigtige transitter i denne seks-måneders periode vil være udeladt i denne forkortede rapport.

Hvis du er interesseret i hele spektret af relevante emner, bedes du bestille den fulde version af rapporten. Dit bedste valg af rapport vil være Liz Greenes Årsanalyse eller Robert Hands Årshoroskop. Disse rapporter vil vælge de virkeligt relevante emner for dig for en 12-måneders periode og behandle dem indgående og stilfuldt.

Rapporten blev udfærdiget for 6 måneder, begyndende med Maj 2016 med følgende fødselsdata: mand, født 20 Maj 2000 kl. 0:25 i London, England.

Dit soltegn er Tyr. Det er tegnet, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant er i Stenbuk, og din Måne er i Skytte.

Måske undrer du dig over, at du bliver beskrevet som Tyr i denne rapport: Hvis du var blevet født 18 ur 25 minutter senere, ville du have været det efterfølgende tegn, nemlig Tvilling. Det præcise tidspunkt, hvor solen bevæger sig fra ét tegn og ind i det næste, veksler fra år til år.

til top

Pluto konjunktion Ascendant: En anelse vanskeligt

Slutningen af marts 2015 indtil midten af november 2017: Dette kan blive en periode i din tilværelse præget af en ekstrem krise, såfremt du har forsøgt at skjule bestemte indre kræfter for dig selv eller for andre. De psykologiske forandringer, som finder sted i øjeblikket, kan gøre det ønskeligt for dig at gå i psykoterapi eller en tilsvarende behandling for at opnå en bedre kontakt med dig selv. Ved denne påvirkning er det utrolig vigtigt, at man kommer i en bedre kontakt med sig selv!

Rent psykisk kan du blive konfronteret med sider af din personlighed, som du førhen har valgt at ignorere, fordi du mente, at de var tegn på "ondskab" eller "svaghed" eller på anden måde uacceptable. Men der er tale om reelle aspekter af dig selv, og deres energier kan kun undertrykkes en vis tid, de kan ikke fuldkommen elimineres. For tiden vil disse energier dukke op til overfladen.

Processen kan starte med nogle tvangsbetonede handlinger, som kan være vanskelige at forstå. Underlige drifter kan dukke op og synes at overtage dit liv, uden hensyn til dine bevidste intentioner. Sommetider er tvangsadfærden så skjult, at du slet ikke er klar over den, bortset fra at den påvirker dine omgivelser; faktisk kan andres reaktion på den være din eneste måde at møde den på. Dette kan virke meget foruroligende, og du vil måske føle, at du er et offer for ydre kræfter, til trods for at disse kræfter i virkeligheden stammer fra dig selv. Selv under de bedste betingelser må du forvente, at dit forhold til andre vil ændres betydeligt, efterhånden som andre mennesker støder på forandringerne hos dig. Et meget nært forhold, som f.eks. et parforhold, kan undergå særlig store forandringer i øjeblikket.

Den bedste taktik over for alle disse virkninger er at anerkende dem og forsøge at forstå, hvordan de passer ind i éns egen personlighed. Deres tilsynekomst har en årsag, og hvis du forstår dig selv grundigt, vil du opdage, at de også har et positivt formål i dit liv, såfremt du tillader dem at komme til udfoldelse. I øjeblikket har du mulighed for at udløse disse energier og gøre dem til en positiv del af din bevidste personlighed. Selvom virkningerne af denne energi godt kan være en smule besværlige, så er endemålet positivt.

til top

Jupiter trigon Jupiter: En mulighed

Midten af november 2015 indtil slutningen af juli 2016: Denne påvirkning repræsenterer sædvanligvis en periode i din tilværelse fuld af optimisme og positive tanker. Du synes at befinde dig i en rolig og afbalanceret tilstand, som gør dig i stand til at danne dig et overblik over de forskellige områder af din tilværelse og få et godt perspektiv på dem. Derfor er det også et godt tidspunkt at lægge langtrækkende planer på og reorganisere tingene. Du bør udnytte denne periode til at få et nyt perspektiv på tilværelsen gennem uddannelse eller rejser eller ved at deltage i nogle af de bevidstgørelsesaktiviteter og -grupper, som findes i øjeblikket.

Perioden vil være præget af psykisk og fysisk ligevægt. Hvis du har været syg for nylig, fysisk eller psykisk, så vil denne energi støtte helbredelsesprocessen kolossalt.

Det er også et velegnet tidspunkt til at overveje dine idealer og mål, for det vil måske være muligt at realisere nogle af dem på forskellig måde i øjeblikket. På andre tidspunkter kan der optræde for store spændinger i din tilværelse eller for stor modstand fra andre. Er du engageret i en eller anden reformbevægelse, er tidspunktet inde til at gribe til positiv handling. Eller du vil måske engagere dig endnu mere i religiøse og filosofiske emner, fordi der er meget bag tilværelsens tilsyneladende orden, som du har brug for at vide noget om.

Det er også muligt, at du ikke vil foretage dig noget som helst i denne periode, for den bibringer dig en følelse af balance, men ingen synderlig virketrang. Du oplever en usædvanlig ubekymrethed og afslappelse i øjeblikket. Det er også et godt tidspunkt at rejse på, både i afslappelses- og uddannelsesmæssigt øjemed.

Det, der er vigtigt at huske vedrørende denne påvirkning, er, at der grundlæggende er tale om nogle muligheder. Du vil ikke føle dig ansporet af energien, og du vil heller ikke støde på nogen modstand imod dine bestræbelser på at foretage dig noget. Du kan få stor gavn af perioden, men du må selv tage initiativet.

til top

Saturn opposition Mars: Den midterste vej

Slutningen af december 2015 indtil begyndelsen af oktober 2016: Her kan være tale om en utrolig vanskelig tid, hvor du vil føle, at alt, hvad du forsøger at gøre, bliver bremset af omstændighederne eller modarbejdet af andre mennesker. Måske bliver du vred, men du har ingen umiddelbar kanal for din vrede, så du kan ende med at koge og syde indvendig af bar frustration. Og der er ingen tvivl om, at dine handlinger bliver stærkt begrænsede i øjeblikket. Mennesker, som har en vigtig opgave med at rådgive dig i tilværelsen - forældre, arbejdsgivere, embedsmænd - kan udgøre en alvorlig kilde til problemer lige nu.

Du kan være fristet til at lange ud efter de kræfter, som synes at konspirere imod dig, men det er formentlig ikke nogen god idé. De vil antagelig vise sig at være stærkere end dig. I stedet for at kæmpe og gøre oprør vil det være bedre at se tiden an og i mellemtiden prøve at finde en kanal til din indespærrede energi. Hårdt arbejde, fysisk udfoldelse og en koncentreret indsats vil hjælpe med at sprede den ophobede energi, der eventuelt ledsager denne påvirkning. Men vær alligevel lidt forsigtig med, hvad du foretager dig i den retning. Der kan opstå ulykker i øjeblikket, for din indespærrede energi er vanskelig at styre, og kommer den ud i form af et pludseligt og ukontrolleret udbrud, kan den afstedkomme ulykker. Vær især forsigtig med skarpe genstande og alle redskaber af metal.

Det er ikke nogen god idé blot at holde følelserne tilbage, heller ikke selvom det virker nytteløst at udtrykke dem. Den ophobede energi i dit indre vil provokere andre mennesker og dine øvrige omgivelser til at reagere på en meget skjult måde, hvilket kan medføre endnu større problemer. Du vil eventuelt kunne blive et offer for dine egne voldsomme følelser, og dette kan foregå på en umådelig skjult og ubevidst måde. Så du gør bedst i at finde en mellemløsning mellem at lange voldsomt ud efter andre eller holde al vreden indenbords.

til top

Saturn opposition Merkur: Stivsind lover nederlag

Slutningen af december 2015 indtil midten af oktober 2016: I øjeblikket kan dine ideer og planer lide nederlag, eller også kan de nå deres ypperste konkrete virkeliggørelse. I begge tilfælde vil du løbe ind i betydelig modstand fra andre mennesker imod de ting, du siger. Dette kan få dig til at bryde forbindelsen til de personer, der er uenige med dig, fordi der ikke længere udspinder sig nogen kommunikation imellem jer. Eller det kan simpelthen resultere i et sammenbrud i et forhold, som engang var ganske godt.

Andre menneskers modstand imod dine ideer har ikke udelukkende til formål at bringe dig i knæ, selvom du godt kan tro det. Du kan være fristet til at give op, såfremt du ikke føler dig sikker på dine forestillinger og planer. Men andres modstand tvinger dig også til at give dine planer en klarere form og tage afgørende skridt til at gennemføre dem. Det vil kræve hårdt slid og mange møjsommelige overvejelser, men resultatet kan faktisk blive helt godt.

Hvis dine forestillinger ikke kan stå distancen, eller du selv ikke har tilstrækkelig tillid til dem til at forsvare dem, så vil denne tid formentlig blive præget af megen tvivl og selvransagelse. Du vil forsøge at finde ud af, hvad der er i vejen med dine ideer, og hvis du er tilstrækkelig objektiv, kan du sikkert godt finde ud af, hvad der er galt. Men hvis du blot hylder dig i skyldfølelse, tvivl og fornemmelsen af at have fejlet, så vil du næppe opnå andet end at blive godt og grundigt deprimeret.

Selvom her ikke er tale om en særlig nem periode, så bør du dog ikke anlægge et negativt eller pessimistisk syn på tingene. Der er konkrete ting, der skal klares, og du bør bruge energien på at se dem i øjnene og udføre dem. Negative tanker udgør en særlig form for selvnydelse, som du ikke har råd til i øjeblikket.

Et enkelt aspekt af denne påvirkning kan dog volde dig problemer. Hvis du allerede har ladet din tankegang blive for snæver og fastlåst, så vil du have svært ved at indgå de kompromiser, som nu og da kan være nødvendige, når man bliver udfordret. Selv ved de bedste ideer er en vis grad af mental fleksibilitet nødvendig. Snæversyn vil med næsten usvigelig sikkerhed føre til fiasko, fordi de kræfter, der modarbejder dig, vil være lige så ubøjelige og stive.

til top

Neptun kvadrat Merkur: Et sløret syn

Begyndelsen af april 2016 indtil begyndelsen af februar 2018: Den største udfordring ved denne påvirkning ligger i at være afklaret i tanke og kommunikation, både i forhold til dig selv og over for andre. Dit sinds karakteregenskaber bliver testet i øjeblikket, og alle løse ender i din tankegang eller holdning vil udgøre en alvorlig kilde til vanskeligheder. Uklare forestillinger kan skabe forvirring på mange områder af din tilværelse.

Undgå at tage vigtige beslutninger i denne periode, især vedrørende karriere og mere overordnede livsspørgsmål. Du ser formentlig ikke klart nok til at træffe en klog beslutning, som tager hensyn til alle relevante faktorer.

Ligeledes bør du om muligt undgå diverse forretningsmæssige afgørelser, for køb og salg er ikke begunstiget af denne energi. Du kan komme til at handle på baggrund af en mistolkning af situationen, eller køb og salg kan være påvirket af ubevidste tvangsforestillinger. Det er også muligt, at den person, du handler med, er uhæderlig.

Det største problem under denne påvirkning vil være, at den stimulerer din fantasi i en sådan grad, at du kan tilbringe alt for megen tid med at fantasere. Du kan have svært ved at holde opmærksomheden fangen ved virkelighedens verden, eller du kan blive besat af mærkelige ideer og fantastiske trosforestillinger, især i form af religiøse og mystiske griller.

Denne energi kan også afstedkomme nervebetonede problemer, f.eks. ved at du gør dig bekymringer vedrørende nogle problemer, som slet ikke bliver til noget. Lad dig ikke oversvømme af indbildt frygt og ængstelse - sandsynligvis har disse ting intet med virkeligheden at gøre. Undgå medikamenter, der påvirker hjernen i øjeblikket, for din hjerne har allerede uvirkelighed nok at arbejde med.

Kommunikationen kan være besværliggjort i øjeblikket. Andre kan snyde dig, og du kan snyde andre, med vilje eller uafvidende. Du bør bestemt ikke fremstille et falsk billede af dig selv eller af noget som helst andet, for bedraget vil ikke lykkes, og det vil blot undergrave folks tillid til dig.

til top

Neptun kvadrat Pluto: Destruktive impulser

Begyndelsen af april 2016 indtil begyndelsen af februar 2018: I denne periode er du under stærk indre forvandling, hvilket vil afspejle sig i en ændring af dine værdinormer. Ting og forhold, som tidligere betød noget for dig, betyder ikke noget længere. Men i løbet af denne proces kan du blive udsat for store spændinger, for du vil føle et indvendigt pres og en dragende tvang, som du aldrig har mærket før, og som bringer dig ud af fatning. Du vil især opleve disse nye behov foruroligende, hvis du altid har holdt dig i baggrunden og ladet andre få deres vilje på din bekostning og således fornægtet dine egne drifter. Forandringen kan simpelthen bestå i et helt enkelt behov for større kontrol over din tilværelse og en elimination af de elementer, der har plaget dig. Eller du kan opleve en stærk trang til at ødelægge alt, hvad der nogensinde har frustreret dig eller stillet sig i vejen for dig. De fleste mennesker reagerer ikke på denne påvirkning ved at blive aggressive, men du vil sandsynligvis fornemme nogle temmelig destruktive impulser. De er resultatet af nogle meget frustrerede drifter i dit eget indre, som du aldrig har ladet komme til ordentlig udfoldelse. Det er især vigtigt i øjeblikket, hvor du er i kontakt med disse indre tvangsbetonede følelser. Derfor er tidspunktet også velegnet til at overveje at gå i psykoterapi. Din undertrykte energi kan anvendes positivt til at udføre et stort kreativt arbejde i dit eget indre.

Energien kan komme til negativ udfoldelse i form af destruktive eller undergravende handlinger enten fra din side alene eller sammen med andre. Selvom du måske ikke er dig energien bevidst, så programmerer du ubevidst dine omgivelser på en sådan måde, at begivenhederne kommer til at forløbe negativt. Hvis du oplever, at andre arbejder magtfuldt bag kulisserne for at skade dig, er der sandsynligvis tale om en uundgåelig afspejling af din egen negative energi. Det sker ofte, at vi får fjender, som i det skjulte forsøger at skade os, fordi vore metoder ikke giver dem mulighed for at konfrontere os åbent. En skjult fjende er ofte et menneske, man har frustreret fuldstændig, og som føler, at han eller hun intet har at vinde ved en direkte konfrontation. Den pågældende er en genspejling af de sider af dig selv, som du ikke vil konfrontere direkte, så den eneste løsning består naturligvis i at gøre det!


Kort Horoskop - Prognose Maj 2016 til Oktober 2016
for Leo Blair [Adb] (mand)
født den 20. maj 2000 lokaltid: 0:25
i London, ENG (UK) U.T.: 23-25
0w10, 51n30 sid. tid: 15:16:03

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Tyr 29°15'44 i hus 4 direkte
Måne Skytte 17°46'37 i hus 11 direkte
Merkur Tvilling 11°51'36 i hus 5 direkte
Venus Tyr 23°11'52 i hus 4 direkte
Mars Tvilling 11°15'21 i hus 5 direkte
Jupiter Tyr 20°40'43 i hus 3 direkte
Saturn Tyr 21°36'57 i hus 4 direkte
Uranus Vandbærer 20°48'45 i hus 1 stationær (R)
Neptun Vandbærer 6°32'15 i hus 1 retrograd
Pluto Skytte 11°52'59 i hus 11 retrograd
Sand Måneknude Krebs 25°58'52 i hus 7 retrograd

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Stenbuk 16°21'35
2.Hus Fisk 11°24'24
3.Hus Vædder 24°58'15
Imum Coeli Tyr 21°26'20
5.Hus Tvilling 10°26'25
6.Hus Tvilling 27°16'28
Descendant Krebs 16°21'35
8.Hus Jomfru 11°24'24
9.Hus Vægt 24°58'15
Medium Coeli Skorpion 21°26'20
11.Hus Skytte 10°26'25
12.Hus Skytte 27°16'28

Transitter
Pluto konjunktion Ascendant Slutningen af marts 2015 indtil midten af november 2017
Jupiter trigon Jupiter Midten af november 2015 indtil slutningen af juli 2016
Saturn opposition Mars Slutningen af december 2015 indtil begyndelsen af oktober 2016
Saturn opposition Merkur Slutningen af december 2015 indtil midten af oktober 2016
Neptun kvadrat Merkur Begyndelsen af april 2016 indtil begyndelsen af februar 2018
Neptun kvadrat Pluto Begyndelsen af april 2016 indtil begyndelsen af februar 2018

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt