•    
  Planetpositioner
  18-Dec-2017, 03:59 UT/GMT
  Sol2624'54"23s23
  Måne2516'33"19s24
  Merkur156'33"r19s49
  Venus216'45"23s04
  Mars531' 2"12s26
  Jupiter1427'33"15s11
  Saturn2945'35"22s31
  Uranus2440'22"r9n01
  Neptun1139' 9"8s02
  Pluto1819'17"21s43
  Sand Månek.1557'53"r16n03
  Chiron2423'31"1n10
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Aidan Solomon [Adb], født 6 April 2005
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2017
Introduktion

Solen i Vædderen, Månen i Fiskene *Ascendanten i Stenbukken, Saturn i 7. hus *Månen i 2. hus *Solen i 3. hus *Venus i 3. hus *Saturn i 7. hus *Saturn i opposition til Ascendanten

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: mand, født 6 April 2005 kl. 2:34 i Baldwin Park, California.

Dit soltegn er Vædder. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Stenbuk, og din Måne står i Fisk.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

til top

Solen i Vædderen, Månen i Fiskene

Du blev født med Solen i Vædderen og Månen i Fiskene. Solen giver dig vitalitet, sundhed og et langt liv, foruden viljestyrke og handlekraft. Men på grund af Månens position kan du have visse problemer med at realisere disse indre egenskaber. Dit dilemma ligger i din tendens til at være modtagende og passiv, modsat din aktive, aggressive indre stemme. Du vil virke som et stille og ubekymret menneske, noget rastløs og glad for forandring. I virkeligheden vil Månen i Fiskene give dig problemer, men en indsigt i kilden til miseren vil kunne rydde nogle af hindringerne af vejen. Prøv at opfatte de forhindringer, du støder på, som erfaringsmæssige landvindinger.

Et skær af romantik eller emotionalitet er et andet fremherskende karaktertræk. Du har religiøse tilbøjeligheder, men de er sikkert mere følelsesmæssige end intellektuelle. Hvis du kan erkende den indre styrke, som Solen bibringer dig, så vil du udvikle viljestyrke og få en ansvarsfuld position.

Du må forstå, at du indvendigt er et uafhængigt og kompetent menneske, som er ganske tilfreds med at være alene. Men på grund af dine livsomstændigheder er de lunefulde, kontemplative sider af din personlighed blevet mere fremtrædende. Hvis du på en eller anden måde kan forsone dig med at skulle leve med disse forhold, vil du afgjort opnå større personlig helstøbthed.

til top

Ascendanten i Stenbukken, Saturn i 7. hus

På det tidspunkt hvor du blev født, steg stjernetegnet Stenbukken op i horisonten. Dets hersker, Saturn, er placeret i 7. hus.

Stenbukkens tegn tyder på en tilværelse, hvor temperamentet i meget vigtigt. Du giver indtryk af ambitioner, ihærdighed, viljestyrke, bestandighed og udholdenhed. Du blev født med en tendens til at søge materiel, social, ja måske endda politisk magt.

Stenbukken giver tendens til en udfordrende tilværelse, som tvinger dig til at bruge alle dine resurser for at sejre. På grund af din takt og klogskab vil du være begunstiget med betydningsfulde personers velvilje.

Dit sind er egocentrisk og rationelt, og du har en medfødt tendens til skepsis. Du er i stand til at arbejde hårdt og vil tålmodigt udholde forhindringer og skuffelser.

Kærlighedsmæssigt og i alle andre aktiviteter vil du gå frem med forsigtighed. Du vil seriøst overveje alle et forholds forgreninger, især vedrørende din egen uafhængighed, og du vil ikke binde dig til en partner, før du er sikker i dit valg. Herefter vil der imidlertid være tendens til en fredelig og stille tilværelse.

Du er meget sparsommelig i dine daglige gøremål, og hvis du ikke får kontrol over dette karaktertræk, kan du komme til at virke temmelig nærig.

Du er mest egnet til en stilling af regeringsmæssig, kommunal eller politisk karakter eller inden for en stor forretningsorganisation, hvor hierarkiet er nøje defineret. Nøglebegrebet i din professionelle orientering er ansvarlighed.

Denne placering tyder på en tilværelse, som besidder nogle udadvendte kvaliteter. Den indikerer også, at ægteskab og personlige forbindelser vil udgøre den vigtigste drivkraft i dit liv. Saturn i dette hus refererer til en partner, som er trofast og måske ældre end dig.

I forholdet til andre tøver du med at udtrykke dig fuldt ud; du opfatter forholdet som et dybt livsvilkår, som kræver ansvarlighed og stabilitet, og som derfor bør være varigt og tilfredsstillende.

Note: Saturn står teknisk set i slutningen af hus 6 og tolkes derfor i hus 7.

til top

Månen i 2. hus

Månen stod i dit 2. hus ved fødslen. Dine forretningsanliggender og indtjeningsmuligheder vil bestå af en mangfoldighed af aktiviteter, hvor du skal forholde dig til mange mennesker. Placeringen anses almindeligvis for god.

Erhvervsmæssigt vil du være tilbøjelig til at tjene penge gennem folkelige aktiviteter.

Under alle omstændigheder kan du forvente en skæbne, som byder på variation og livlig aktivitet. Forsøg at rette dine pengesager mod det almene publikum, for du ejer evnen til at få succes, når du er i kontakt med de folkelige masser.

til top

Solen i 3. hus

Solen stod i dit 3. hus ved fødslen.

Din individualitet, som er styret af Solen, må bestå flere forskellige karmiske, mentale tests for at vende tilbage til sit spirituelle hjem med en større viden om denne bevidsthedstilstand. Dit intellekt stræber efter berømmelse, social succes, hæder, magt og storslået forfremmelse ved hjælp af intellektuel indsigt.

Vejen til realisering af berømmelse, ære, ædelmodighed og forfremmelse ligger i studier, kommunikation og selvudtryk. Dit syn på livet er optimistisk, selvsikkert, venligt og generøst.

Dit intellekts begrænsninger ligger i en mangel på interesse for detaljer eller beskæftigelser og sager, som du anser for at være under din værdighed.

til top

Venus i 3. hus

Venus stod i dit 3. hus ved fødslen. Du er meget interesseret i skabende kunst, og dine tanker og ord er omgivet af en aura af skønhed, smag og gode proportioner. Dit sind fornemmer faktisk de følelser, som er forbundet med naturen og de højere aspekter af alt menneskeligt. Venus på dette sted varsler om nogle behagelige og venlige relationer til familiens medlemmer; dit intellekt er sympatisk, ungdommeligt og tiltalende.

Nøglen til en bedre forening af dine mentale og følelsesmæssige funktioner ligger i en uddybelse af dine personlige relationer og en evne til at vende sig indad, så du kommer til at kende verden bedre ved hjælp af ægte selvindsigt.

til top

Saturn i 7. hus

Saturn stod i dit 7. hus ved fødslen. I omgangen med andre mennesker vil du fremtræde som en meget forsigtig person, og du vil langsomt arbejde dig frem mod en opnåelse af tryghed og sikkerhed. Omgivelserne vil udgøre en begrænsende faktor i dit liv; de samme begrænsninger, som hæmmer dit forhold til andre, vil ytre sig i form af en begrænset modtagelse af dine tanker og følelser. Dette tyder på, at nøglen til større spirituel og materiel udvikling ligger i din reaktion på de mange prøvelser, som skæbnen udsætter dig for, og vil handle om tålmodigt at udholde de vanskeligheder, som du kommer til at opleve i menneskelige relationer.

Du bør huske, at Saturn ikke giver tendens til at være demonstrativ i følelsesmæssig henseende. Den vil fremkalde en følelse af forpligtelse og følelsesmæssig stabilitet hos de mennesker, med hvem du indgår i et livslangt forhold. Men du vil også gennem hele livet komme til at opleve sorg i forbindelse med et forhold. Denne sorg vil hovedsagelig gælde de mange begrænsninger, som denne tilstand sætter for din personlige frihed.

Nøglen til større integration ligger i evnen til at betragte disse forhindringer og bånd med filosofisk resignation.

Note: Saturn står teknisk set i slutningen af hus 6 og tolkes derfor i hus 7.

til top

Saturn i opposition til Ascendanten

Saturns opposition til Ascendanten viser, at du er defensiv i dine relationer med andre.

Du er tilbøjelig til at være så optaget af dine egne affærer, at du ikke rigtig kan tage dig af nogen andres. Men samtidig beskylder du folk for at være ligeglade med dig. Sandheden er, at du er så tilbageholdende med hensyn til at påvirke andre menneskers tilværelse, at du kan skabe det indtryk, at du tror, at du er bedre end dem. Derfor lægger de afstand til dig og spiller ikke op til dig. Selvom du har dine egne meninger, er du aldrig sikker på, at du kan give udtryk for dine ideer og få den gunstige respons, som du har så desperat behov for.

Da du er mere kompetent end de fleste af dine konkurrenter, vil du aldrig påtage dig en opgave, som du ikke kan klare. Men før du prøver det, er du selvfølgelig ikke klar over det. Du nærer i virkeligheden en vis frygt for ansvar, men du er faktisk rigeligt i stand til at udføre dine opgaver og leve op til dine forpligtelser, både over for dig selv og over for andre.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Aidan Solomon [Adb] (mand)
født den 6. april 2005 lokaltid: 2:34
i Baldwin Park, CA (US) U.T.: 09:34
117w58, 34n05 sid. tid: 14:41:14

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Vædder 16°40'55 i hus 3 direkte
Måne Fisk 14°45'21 i hus 2 direkte
Merkur Vædder 3°18'43 i hus 2 retrograd
Venus Vædder 18°16'44 i hus 3 direkte
Mars Vandbærer 12°03'08 i hus 1 direkte
Jupiter Vægt 13°36'59 i hus 9 retrograd
Saturn Krebs 20°36'31 slutningen af hus 6 direkte
Uranus Fisk 8°56'12 i hus 2 direkte
Neptun Vandbærer 17°05'33 i hus 1 direkte
Pluto Skytte 24°29'11 i hus 11 retrograd
Sand Måneknude Vædder 22°46'06 i hus 3 retrograd
Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus.

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Stenbuk 23°02'22
2.Hus Fisk 3°46'32
3.Hus Vædder 12°24'45
Imum Coeli Tyr 12°45'19
5.Hus Tvilling 6°59'18
6.Hus Tvilling 29°01'22
Descendant Krebs 23°02'22
8.Hus Jomfru 3°46'32
9.Hus Vægt 12°24'45
Medium Coeli Skorpion 12°45'19
11.Hus Skytte 6°59'18
12.Hus Skytte 29°01'22

Større aspekter
Sol Konjunktion Venus 1°36
Sol Sekstil Mars 4°38
Sol Opposition Jupiter 3°04
Sol Kvadrat Saturn 3°56
Sol Sekstil Neptun 0°25
Sol Trigon Pluto 7°48
Sol Kvadrat Ascendant 6°21
Måne Kvinkuns Jupiter 1°08
Måne Trigon Saturn 5°51
Måne Konjunktion Uranus 5°49
Venus Opposition Jupiter 4°40
Venus Kvadrat Saturn 2°20
Venus Sekstil Neptun 1°11
Venus Kvadrat Ascendant 4°46
Mars Trigon Jupiter 1°34
Mars Konjunktion Neptun 5°02
Jupiter Trigon Neptun 3°29
Saturn Opposition Ascendant 2°26
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt