Horoskop for:
Børnehoroskop
Gratis prøveversion
for Simone Simon [Adb], født 23 April 1911
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2014
I. Indledning

Dette korte uddrag giver dig en forsmag på det personlige "Børnehoroskop" af Liz Greene. De små eksempler fra de forskellige kapitler giver et indtryk af hele horoskopet (18-25 sider), som kan bestilles som E-horoskop eller trykt hefte i AstroShop.

De fleste forældre ønsker at give deres børn det allerbedste, de formår, materielt såvel som følelsesmæssigt. Men hvad er "det bedste"? Fødselshoroskopet er et landkort over personligheden, dens sammensætning og potentialer, som er til stede i barnet lige fra fødselsøjeblikket. At fordybe sig i et barns horoskop kan være en betagende oplevelse, der giver bedre muligheder for at tage del i omsorgen og respekten for et nyt liv.

II. Den psykologiske type

I dette korte kapitel beskriver Liz Greene barnets almene temperament og dets karakteristiske tilgang til livet.

Det righoldige spektrum af individuelle egenskaber og potentialer, der afbildes i Simones fødselshoroskop, skal ses på baggrund af et medfødt temperament, der nok til dels er nedarvet, men også er en genspejling af en gådefuld essens, der ene og alene tilhører hende. Dette mystiske "noget" har allerede påbegyndt sit arbejde i Simone med at hjælpe hende til at udvikle sin personlighed på en måde, der er naturligst og sundest for hende.

[..] Hun vil snarere sætte sig et mål og bevidst arbejde sig hen imod det. Områder som f.eks. lektier, hjemlige pligter og at holde styr på lommepengene vil sikkert falde lettere for Simone end for mange andre børn, dog forudsat at de forskellige krav bliver forklaret enkelt [...]

III. Bevidste og ubevidste karaktertræk

Dette er et af de mest omfattende kapitler i det personlige "Børnehoroskop". Denne korte udgave berører kun nogle få af de centrale egenskaber i dit barns personlighed. Den fulde rapport giver en detaljeret beskrivelse på 7-9 sider.

I den spænding, der opstår ved dialogen imellem "hovedrollerne" i Simones indre historie, findes den energikilde, der leverer drivkraften til vækst og udvikling af en sund personlighed.

[..] Hun er tværtimod tilbøjelig til at plumpe ud med nøjagtig, hvad der foregår, netop som familien prøver at gøre det bedst mulige indtryk på en lærer eller nabo, og hun har en slags sjette sans for usandfærdighed, hvilket gør det meget vanskeligt at narre hende. En atmosfære [...]

[..] Simone har en instinktiv fornemmelse for skønheden i det enkle, og kan opfatte den egentlige værdi ved en ting eller person uafhængigt af imponerende varemærker, omhyggeligt indøvet opførsel og det konventionelt anerkendte. Hun kan være meget nænsom, tålmodig og omsorgsfuld [...]

Skjulte træk

Skønt Simone er en sund og praktisk natur, har hun også mange begravede drømme og fantasier, der sommetider kan trænge ind i hendes hverdagsliv og fremkalde en rastløshed og følelse af utilfredshed. Hun er i det skjulte langt mere fintmærkende, modtagelig og fantasifuld, [...]

IV. Følelsesmæssige behov og tilknytning til andre

Dette kapitel indeholder nogle værdifulde oplysninger om barnets grundlæggende behov og dets forhold til forældrene. I det fulde horoskop dækker dette kapitel 5-6 sider.

Ethvert barn har sin særlige måde at opleve og søge følelsesmæssig kontakt med andre på, og dette vil ikke altid stemme overens med andre, mere dominerende personlighedstræk.

[..] Glæden ved samværet med andre er for hende afhængig af, om hun finder dem interessante og ligeledes selv bliver fundet interessant. Hvis hun ikke oplever en levende kommunikation og gensidig interesse, vil hun let komme til at kede sig og rette sin opmærksomhed mod noget [...]

[..] Simone opfatter sin mor som indbegrebet af en tænkende kvinde, og efterhånden som hun vokser op, vil hun stræbe efter at udvikle den tilsvarende side af sin natur på lige fod med andre og mere traditionelle feminine egenskaber. Uanset hvilken holdning Simones mor har haft [...]

V. Frygt og usikkerhed

Kendskabet til deres barns frygtområder kan hjælpe forældrene med at reagere kærligt og forstående i vanskelige situationer. Barnets vigtigste frygt og usikkerhed bliver beskrevet på 2-3 sider i den fulde rapport.

VI. Et blik mod fremtiden

Mange forældre spekulerer over deres barns fremtid. Hvert eneste barn har sin egen måde at udvikle sine evner på. Hvad dette betyder for det enkelte barn, bliver beskrevet over 2-3 sider i kapitel 6 i det fulde Børnehoroskop. Klik venligst her for at læse et fuldt horoskopeksempel.

Bornehoroskop
Annoncering
Annoncering