•    
  Actuele planetaire posities
  22-apr-2015, 01:59 UT/GMT
  Zon1Stier38'21"12n03
  Maan15Tweelingen16'51"17n52
  Mercurius14Stier36'47"17n25
  Venus12Tweelingen5'58"24n13
  Mars15Stier40'24"16n38
  Jupiter12Leeuw52' 6"17n51
  Saturnus3Boogschutter45'41"r18s46
  Uranus17Ram20' 2"6n14
  Neptunus9Vissen7'24"8s51
  Pluto15Steenbok32'24"r20s29
  Ware Knoop9Weegschaal50'21"r3s54
  Cheiron19Vissen51'46"0n05
  Uitleg van de symbolen
  Horoscoop van dit moment
| Mijn Astro | Forum | FAQ
Horoscoop voor:
Korte Horoscoop - Prognose
vanaf april 2015
voor Jeanne Little [Adb], geboren op 11 mei 1938
Tekst van Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2015
Introductie

De krachten aan het werk * Pluto vierkant Saturnus: * Eind januari 2014 tot begin december 2015:

In het geniep * Pluto vierkant Maan: * Begin februari 2014 tot begin december 2015:

Innerlijke ontplooiing * Pluto driehoek Uranus: * Eind februari 2014 tot midden oktober 2016:

Een kwesstie van zelfdiscipline * Jupiter vierkant Zon: * Midden oktober 2014 tot eind juni 2015:

Intelligente plannen * Jupiter driehoek Mercurius: * Vanaf 21 juli 2015 tot 31 juli 2015:

Een weinig zelfbeheersing * Jupiter oppositie Jupiter: * Vanaf 5 augustus 2015 tot 14 augustus 2015:

De astrologische gegevens

naar boven

Introductie

Dit rapport is een korte editie van de Prognose Horoscoop. Het is bedoeld als voorbeeld en promotie voor de volledige versie van de Prognose Horoscoop die bij Astrodienst besteld kan worden als een gebonden rapport van ongeveer 15 - 20 pagina's.

In de korte editie, worden slechts enkele, maar niet te min belangrijke transits over jouw geboortehoroscoop in aanmerking genomen. Het kan voorkomen dat enkele belangerijke transits van deze 6 maanden periode zijn weggelaten in dit verkorte rapport.

Bent u geinteresseerd in het volledige patroon van relevante thema's, bestelt u a.u.b. de volledige versie van dit rapport. Uw beste rapport keuze zal zijn Liz Greene's Jaar Horoscoop Analyse of Robert Hand's Transits van het Jaar. Deze rapporten zullen voor u een keuze maken uit de echt relevante thema's over een 12-maandelijkse periode, en deze in diepte en stijl uitwerken.

naar boven

Pluto vierkant Saturnus: De krachten aan het werk

Eind januari 2014 tot begin december 2015: Gedurende deze periode zal uw huidige levenspatroon ernstig worden bedreigd. We groeien op en meten onszelf bepaalde gedragsregels aan die we nodig hebben om ons veilig te voelen en waar we op terug kunnen vallen. Soms echter betekenen deze patronen een belemmering voor onze groei in plaats van een expressie van onszelf. We voelen ons er veilig bij, en daarom handhaven we de door onszelf opgestelde regels, zonder ons af te vragen of we daar nu wel zo blij mee zijn. Er komt echter een moment in ons leven waarop we ons gedrag zullen moeten aanpassen of een heel nieuw patroon moeten opbouwen, en dat ogenblik is nu aangebroken. U moet de krachten die nu in u werkzaam zijn voor uw eigen bestwil accepteren! U kunt zich slachtoffer voelen van invloeden van buitenaf die u niet in de hand hebt en die u dwingen in beweging te komen, doch in feite zijn al deze veranderingen inherent aan uw eigen innerlijke structuur.

Tijdens deze transit komt u in aanraking met irritaties of omstandigheden waarin alles tegen u schijnt te werken. U kunt zich gedwongen voelen tot dingen die u absoluut niet wilt en daartegen komt u volledig in opstand. Is uw manier van leven helemaal in overeenstemming met uw karakter, dan zult u deze strijd uiteindelijk wel winnen, maar is dit niet het geval, dan wordt u gedwongen uw gedragspatroon herzien. In beide gevallen zal het u bijzonder veel energie kosten. Pakt u de zaken goed aan, dan levert dit aspect een belangrijke bijdrage tot uw persoonlijke groei en ontwikkeling.

Bij het begin van deze transit kunt u tot de ontdekking komen dat zekere bronnen waar u altijd op hebt vertrouwd, niet langer tot uw beschikking staan - financiële en materiële middelen zowel als mensen en andere zaken - en dat u meer en meer op uzelf dient terug te vallen. Dit hoort bij de beproevingen waarvoor dit aspect ons stelt. Hierdoor is dit geen goede tijd voor uitbreiding en investering, vooral niet op zakelijk terrein. Tracht evenmin alles om u heen zo veilig en stevig mogelijk te maken: dit is verspilling van energie en bovendien had u dit moeten doen voor deze transit begon. Het beste is alle facetten van uw leven open en eerlijk onder de loep te nemen en vrijwillig op te geven wat u niet strikt nodig hebt.

naar boven

Pluto vierkant Maan: In het geniep

Begin februari 2014 tot begin december 2015: Deze transit veroorzaakt zeer intense ervaringen zowel in uw emotionele als in uw persoonlijk leven: het stelt uw innerlijk danig op de proef. U wordt wellicht genoodzaakt dieper in uzelf af te dalen dan u ooit tevoren hebt gedaan om de antwoorden te vinden op de vragen die u zich nu stelt.

Dit aspect haalt gedragspatronen uit het verleden naar boven die volkomen ongeschikt zijn voor het heden. Ook herinnert u zich misschien plotseling dingen die uw huidige leven beïnvloeden. Uit dwangmatige en irrationele drijfveren doet u wellicht dingen waartoe u zich nooit zou laten verleiden als u een heldere kijk op uzelf had. Er vinden grote psychologische veranderingen in u plaats en daar mag u zeker niet aan voorbijgaan. Tracht deze juist te begrijpen!

In uw persoonlijk leven kunt u met iemand in een machtsstrijd gewikkeld raken. Zon strijd kan heel destructief zijn, omdat die hoofdzakelijk in het geniep wordt gevoerd. Misschien wordt er aan schuldgevoelens geappelleerd, aan plichtsbesef of aan afgunst. Nooit zult u openlijk de macht proberen te grijpen, dan zou uw tegenstander het makkelijk van u kunnen winnen. Diep inzicht is nodig om te zien wat er werkelijk gaande is.

Deze transit kan duiden op een verbintenis waarbij u volkomen gefascineerd bent door iemand terwijl u weet dat de relatie u geen goed zal doen. U kunt zich hier niet van losmaken. In feite wordt u via de ander geconfronteerd met een aspect van uzelf dat u hebt onderdrukt.

Er kunnen zich belangrijke veranderingen in uw huiselijke omstandigheden voordoen: dit zijn uiterlijke weerspiegelingen van hoe het er innerlijk bij u voorstaat. Uw intieme verhoudingen reflecteren uw innerlijke psyche het best en worden daardoor het meest beïnvloed. Er kunnen zich enorme spanningen tussen u en de uwen ophopen waarvan grote emotionele scènes het gevolg zijn. Ook is het mogelijk dat u gaat verhuizen of veranderingen in uw huidige woonsituatie aanbrengt, als weerspiegeling van de transformatie in uw eigen wezen.

naar boven

Pluto driehoek Uranus: Innerlijke ontplooiing

Eind februari 2014 tot midden oktober 2016: Dit is een periode van constructieve en radicale ommekeer, of in uw eigen leven of in dat van de mensen uit uw omgeving. U streeft ernaar uw leven dusdanig te wijzigen dat het zich duidelijk onderscheidt van uw bestaan in het verleden. Dit doet u niet blindelings en uit behoefte tot opstandigheid, doch weloverwogen en met oog voor het geheel. De veranderingen die u tot stand brengt zijn dan ook diepgaand en blijvend.

Krijgt u de kans, dan kunt u iets heel bijzonders bereiken, dat wil zeggen iets wat buiten uw normale verwachtingspatroon ligt. De veranderingen die u in deze periode aanbrengt en de taken die u verricht, zullen uw horizon verruimen en dat stelt u in staat meer te bereiken dan u gewend bent. U kunt betrokken raken bij totaal onverwachte zaken die hetzelfde verruimende effect op u hebben.

Wellicht gaat uw belangstelling uit naar volkomen nieuwe ideeën en denkbeelden en naar de mensen die daar bij betrokken zijn. Of u nu wel of niet trouw blijft aan uw oude vrienden, u zult zeker nieuwe relaties aanknopen die uw innerlijke ontplooiing weerspiegelen.

Remmende omstandigheden, een door vooroordelen vertroebeld waarnemingsvermogen en knellende verbintenissen, kunnen tijdens deze transit plotseling uit uw leven verdwijnen. U beschouwt dit niet als een verlies maar als een soort wedergeboorte: u voelt zich bevrijd. Nu kunt u eindelijk alles doen wat tevoren niet mogelijk was.

Deze transit kan u op elk gebied meer armslag te geven en alle patronen die u in uw bewegingsvrijheid belemmerd hebben, op te ruimen. U krijgt de gelegenheid veel meer inzicht te verwerven in uzelf en in wat u van uw leven kunt maken.

naar boven

Jupiter vierkant Zon: Een kwesstie van zelfdiscipline

Midden oktober 2014 tot eind juni 2015: Weet u zich voor de valkuilen die al het goede weer teniet kunnen doen te hoeden, dan kan dit een uitstekende transit zijn. Dit aspect stelt uw discipline en uw zelfbeheersing op de proef. Beschikt u van nature over weinig zelfdiscipline, dan laat u nu het beetje dat u had, ook nog varen: u gaat veel en veel te ver, leeft met valse illusies en hebt het misplaatste gevoel dat alles wel goed zal aflopen. U gooit zoveel geld over de balk, dat u niet eens genoeg overhoudt om het allernoodzakelijkste te kopen. U denkt dat alles naar u toe zal komen, dat u daar zelf geen enkele moeite voor hoeft te doen, maar ook dit is illusie.

Hiertegenover staat dat dit aspect een wezenlijke bijdrage kan leveren tot menselijke groei. Alles hangt af van de mate van zelfcontrole waarover u beschikt. Wilt u zoveel mogelijk profijt van deze transit trekken, dan dient u precies te weten wat uw behoeften zijn en waar u staat. U moet zich tevens bewust zijn van uw grenzen: het gaat erom te weten wanneer u op moet houden.

Soms veroorzaakt deze transit een opgeblazen ego en krankzinnige trots. Wees niet aanmatigend, de mensen zouden u wel eens een dreun op uw ziel kunnen geven. Ook hier dient u uw grenzen te kennen.

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk dat u in conflict komt met de wet of dat u in een rechtszaak raakt verwikkeld. Of u nu wint of verliest, speel nooit de rol van de beledigde onschuld. Tracht door te dringen tot de grondoorzaken van het probleem en tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen.

naar boven

Jupiter driehoek Mercurius: Intelligente plannen

Vanaf 21 juli 2015 tot 31 juli 2015: Geen tijd om te wachten tot de dingen tot u komen. U dient uit te gaan, contact met anderen te zoeken en vooral op zakelijk terrein een open oog te houden voor eventuele kansen en mogelijkheden. U hebt een helder inzicht en maakt intelligente plannen waar u veel profijt van kunt hebben.

Eveneens een goede periode om met anderen over uw meningen of gezichtspunten te praten. U hebt zelfvertrouwen en er straalt warmte van u uit, waardoor de mensen in u geloven. Zij respecteren uw integriteit en uw duidelijke manier van uitleggen. Zelfs al vertelt u iemand iets wat hij of zij eigenlijk liever niet wil horen, dan nog zal men u waarderen om het feit dat u het hebt gezegd.

Een goede tijd om zich in een nieuw onderwerp te verdiepen, hoe abstracter hoe beter. U bent in staat abstracte waarden in concrete realiteit te vertalen en dit kan u bij al uw plannen en activiteiten van groot nut zijn.

U bent positief en optimistisch en deze gevoelens stoelen gelukkig op de realiteit. U hebt grootse ideeën, maar bent reëel genoeg om te beseffen of ze al of niet uitvoerbaar zijn: dit levert een grote bijdrage tot uw succes.

naar boven

Jupiter oppositie Jupiter: Een weinig zelfbeheersing

Vanaf 5 augustus 2015 tot 14 augustus 2015: U voelt zich waarschijnlijk heel plezierig en hebt voldoende zelfvertrouwen om letterlijk alles aan te pakken. U getuigt van groot optimisme en hebt het gevoel bergen te kunnen verzetten. Door dit aspect kunt u dit zelfvertrouwen wellicht wat overdrijven: wees voorzichtig dat u uw doel niet voorbijstreeft.

In dze periode kunnen zich verscheidene tijdrovende karweien tegelijk aandienen. Dit kan bijzonder voordelig zijn, maar ook grote moeilijkheden veroorzaken. Dat hangt ervan af hoe goed u in het verleden uw capaciteiten hebt ingeschat. Wat zich nu voordoet is wellicht meer dan u aankunt, zodat u wat gas zult moeten terugnemen.

U kunt zich bijzonder rusteloos voelen: de wereld van alle dag is niet "groot" genoeg of schenkt u te weinig ervaringen. Is dit het geval, dan dient u uw activiteiten wat uit te breiden, doch wees voorzichtig, ook hier weer: niet te veel.

U kunt anderen de indruk geven dat u te ambitieus bent, dat u teveel in de wacht wilt slepen (althans in hun ogen) en zij kunnen proberen u de pas af te snijden. Gebeurt dit inderdaad, dan is het enige wat u kunt doen, er onmiddellijk op afgaan en hen ervan trachten te overtuigen dat u er heus niet op uit bent in hun schoenen te gaan staan (tenzij dit natuurlijk wel degelijk het geval is). Gezien deze mogelijkheid dient u wat te schipperen.

Het is echter geen wet van Meden en Perzen dat dit gebeurt. Met een weinig zelfbeheersing kunt u dit aspect omvormen tot een uitstekende transit, waar u veel profijt van kunt hebben, vooral op financieel gebied. Afhankelijk van uw oorspronkelijke karakter maakt dit aspect u buitengewoon extravagant of bijzonder succesvol op dit terrein.

naar boven


Korte Horoscoop - Prognose april 2015 tot september 2015
voor Jeanne Little [Adb] (vrouwelijk)
geboortedatum 11 mei 1938 kloktijd: 14:45
in Sydney, AUSTL U.T: 04:45
151e13, 33s52 sterrentijd: 06:03:08

Planetaire posities
planeet teken graad beweging
Zon Stier 19°50'26 in huis 8 direct
Maan Weegschaal 13°19'27 in huis 1 direct
Mercurius Ram 26°30'38 in huis 7 direct
Venus Tweelingen 13°40'45 in huis 9 direct
Mars Tweelingen 11°56'52 in huis 9 direct
Jupiter Waterman 29°38'06 in huis 6 direct
Saturnus Ram 13°05'50 in huis 7 direct
Uranus Stier 14°03'29 in huis 8 direct
Neptunus Maagd 18°27'38 in huis 12 retrograde
Pluto Kreeft 28°02'23 in huis 11 direct
Maanskn.(t) Schorpioen 26°53'22 in huis 2 retrograde

Huis posities (Placidus)
Ascendant Weegschaal 1°12'12
2de huis Schorpioen 10°00'47
3de huis Boogschutter 7°42'20
Imum Coeli Steenbok 0°43'05
5de huis Steenbok 23°50'14
6de huis Waterman 21°53'09
Descendant Ram 1°12'12
8ste huis Stier 10°00'47
9de huis Tweelingen 7°42'20
Medium Coeli Kreeft 0°43'05
11de huis Kreeft 23°50'14
12de huis Leeuw 21°53'09

Transits
Pluto vierkant Saturnus Eind januari 2014 tot begin december 2015
Pluto vierkant Maan Begin februari 2014 tot begin december 2015
Pluto driehoek Uranus Eind februari 2014 tot midden oktober 2016
Jupiter vierkant Zon Midden oktober 2014 tot eind juni 2015
Jupiter driehoek Mercurius Vanaf 21 juli 2015 tot 31 juli 2015
Jupiter oppositie Jupiter Vanaf 5 augustus 2015 tot 14 augustus 2015

Adverteren
Als een van de grootste astrologie-portals biedt WWW.ASTRO.COM heel veel gratis materiaal over dit onderwerp. Dankzij kwalitatief hoogstaande interpretaties van wereldberoemde astrologen zoals Liz Greene, Robert Hand en andere auteurs, vele gratis horoscopen en uitgebreide informatie over astrologie, voor beginners en professionals, is www.astro.com het beste adres voor astrologie op het web.
Homepage - Gratis horoscopen - Astro Shop - Astrologie Kennis - Ephemerides - Team & Auteurs - Mijn Astro - Tijdzone Atlas - Sitemap - FAQ - Forum - Contact Astrodienst