•    
  Actuele planetaire posities
  26-nov-2014, 17:29 UT/GMT
  Zon4Boogschutter22'34"21s01
  Maan28Steenbok52'32"15s26
  Mercurius27Schorpioen49'48"19s28
  Venus12Boogschutter28'13"22s27
  Mars23Steenbok37' 5"22s45
  Jupiter22Leeuw23'22"14n43
  Saturnus26Schorpioen55'23"17s36
  Uranus12Ram50'11"r4n26
  Neptunus4Vissen49'49"10s26
  Pluto12Steenbok0'35"20s40
  Ware Knoop18Weegschaal11'57"r7s08
  Cheiron13Vissen6' 1"2s11
  Uitleg van de symbolen
  Horoscoop van dit moment
| Mijn Astro | Forum | FAQ
Horoscoop voor:
Korte Horoscoop - Prognose
vanaf november 2014
voor Jelena Doki? [Adb], geboren op 12 april 1983
Tekst van Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2014
Introductie

In hetzelfde schuitje * Neptunus sextiel Mars: * Eind maart 2013 tot eind januari 2015:

Buitenzintuigelijke waarneming * Neptunus sextiel Mercurius: * Midden mei 2014 tot midden december 2016:

Gevoel voor humor * Jupiter driehoek Zon: * Begin november 2014 tot begin juli 2015:

Uw doelstellingen nader bezien * Saturnus vierkant Midhemel: * Vanaf 20 november 2014 tot 7 december 2014:

Tegenspoed * Saturnus oppositie Venus: * Begin december 2014 tot midden september 2015:

Pijnlijke onthullingen * Neptunus vierkant Uranus: * Midden maart 2015 tot begin januari 2017:

De astrologische gegevens

naar boven

Introductie

Dit rapport is een korte editie van de Prognose Horoscoop. Het is bedoeld als voorbeeld en promotie voor de volledige versie van de Prognose Horoscoop die bij Astrodienst besteld kan worden als een gebonden rapport van ongeveer 15 - 20 pagina's.

In de korte editie, worden slechts enkele, maar niet te min belangrijke transits over jouw geboortehoroscoop in aanmerking genomen. Het kan voorkomen dat enkele belangerijke transits van deze 6 maanden periode zijn weggelaten in dit verkorte rapport.

Bent u geinteresseerd in het volledige patroon van relevante thema's, bestelt u a.u.b. de volledige versie van dit rapport. Uw beste rapport keuze zal zijn Liz Greene's Jaar Horoscoop Analyse of Robert Hand's Transits van het Jaar. Deze rapporten zullen voor u een keuze maken uit de echt relevante thema's over een 12-maandelijkse periode, en deze in diepte en stijl uitwerken.

naar boven

Neptunus sextiel Mars: In hetzelfde schuitje

Eind maart 2013 tot eind januari 2015: In deze periode vindt u het niet zo belangrijk succes te hebben of uw zin te krijgen. U bent veel meer ingesteld op de hogere aspecten en doelstellingen van uw bestaan. U wenst uw eigen individualiteit te zien in het perspectief van een grotere samenhang.

Tengevolge hiervan werkt u wellicht samen met anderen aan een doel dat op spiritueel of metafysisch terrein ligt en het is zelfs mogelijk dat u actief deelneemt aan een religieuze of spirituele beweging. Toch treedt u hierbij maar zelden voor het voetlicht: u wilt zich op het ogenblik liever wat terugtrekken. Uzelf teveel op de voorgrond plaatsen zou uw gemoedsrust aantasten en uw behoefte aan rust en vrede telt op het ogenblik zwaarder. Dit is veeleer een periode van bespiegeling dan van grote activiteit.

Lukt het u de eisen die uw ego u stelt wat in te tomen, dan zult u een stemmetje in uzelf ontdekken dat bij ons allemaal wat minder luid spreekt. U kunt leren beseffen dat al dat hartstochtelijke streven eigenlijk niet eens zoveel voor u heeft betekend en dat u wat u voor anderen deed, in feite alleen maar voor uzelf hebt gedaan. U kunt een spirituele kant aan uw karakter ontdekken die u nog niet eerder was opgevallen doordat u daarvoor altijd veel te veel in de weer was.

Een van de meest weldadige effecten van deze transit is, dat deze planeet u de ogen voor uw medemensen opent en u het vermogen geeft intuïtief hun positie te beseffen. U realiseert zich dat ook u zich in dergelijke omstandigheden hebt bevonden en u ziet duidelijk hoe de mensen zichzelf voor de gek kunnen houden en wat voor domme streken ze uit kunnen halen. Samen met een dieper inzicht in de spirituele waarheid gaat een groter begrip voor anderen en de bereidheid hun tekortkomingen te aanvaarden. U weet dat u in feite niet anders bent dan zij.

naar boven

Neptunus sextiel Mercurius: Buitenzintuigelijke waarneming

Midden mei 2014 tot midden december 2016: Deze transit geeft uw verbeeldingskracht een positieve stimulans. U bent geïnspireerd en doorziet zaken, die meestal te subtiel zijn voor het verstand om vatten, in een flits. U weet dit begrip ook beter op anderen over te dragen, zodat zij eveneens een beter inzicht krijgen. Bent u geïnteresseerd in beeldende kunst, muziek of poëzie, dan kan dit een vruchtbare periode betekenen.

Beschikt u over latente paranormale gaven, dan kunnen deze worden gestimuleerd. Deze transit verhoogt in elk geval uw sensitiviteit en u begrijpt veel beter wat anderen u op dit vlak duidelijk proberen te maken. Tot nu toe vond u dat niet altijd even makkelijk, aangezien daar een grote intuïtie voor nodig is. U kunt zich op 't ogenblik onmiddellijk een denkbeeld vormen van wat zij voelen.

Daar uw verbeeldingskracht op volle toeren werkt, is het mogelijk dat u het dagelijks leven maar saai gaat vinden. U droomt wellicht van vreemde oorden waarnaar u (in de geest) kunt ontsnappen. Weet u zichzelf bij de realiteit te houden, dan zult u ontdekken dat die boeiend genoeg kan zijn. Een prachtige gelegenheid om facetten van het leven te leren begrijpen die u tot nu toe over het hoofd hebt gezien: verknoei deze kans niet door reizen naar een privé- dromenland dat geen enkele verbinding met uw werkelijke bestaan heeft.

Aangezien u zo goed in staat bent anderen iets over uw spirituele of paranormale ervaringen te vertellen, is dit een goede periode om uw medemensen daarover iets te leren. In andere tijden komt u wellicht niet verder dan de uiterlijke verschijnselen. Door uw levendige verbeeldingskracht kunt u nu uw gevoelens overdragen. Misschien is het nuttig u aan te sluiten bij mensen die dezelfde ervaringen hebben, zodat u in groepsverband anderen kunt leren wat u weet.

naar boven

Jupiter driehoek Zon: Gevoel voor humor

Begin november 2014 tot begin juli 2015: Dit is een dusdanig plezierige transit dat u de neiging voelt achterover te leunen en heerlijk te zitten nietsdoen. Het is echter een zeer belangrijke periode in uw leven, waarin u nieuwe levensterreinen kunt ontdekken en een schat van nieuwe ervaringen kunt opdoen. U hebt een enorm creatief vermogen en u kunt nu dingen tot stand brengen die u normaliter de grootste moeite zouden kosten. U beschikt over innerlijke kracht en zelfvertrouwen en hebt het gevoel alles aan te kunnen.

Meestal is de gezondheid goed en hebt u een gevoel van welbehagen - past u niet op, dan zou u heel wat pondjes aan kunnen komen. Wellicht hebt u er weinig zin in maar het kan toch geen kwaad wat lichaamsbeweging te nemen. Ga naar buiten om te wandelen of te fietsen.

Bent u actief op sportief gebied, neem dan geen extra risico door een overdosis aan zelfvertrouwen. Dit aspect geeft u de neiging lichamelijk te veel hooi op uw vork te nemen.

Een uitstekende tijd voor financiële aangelegenheden. U hebt misschien zin uw omgeving te verfraaien en het is niet onmogelijk dat u hier veel geld aan spendeert. Dit is uitstekend, doch laat al deze materiële zaken u niet blind maken voor enkele zeer reële kansen op innerlijke groei.

Deze transit biedt tevens gelegenheid tot reizen, zowel feitelijk als in de geest. Gebruik deze periode om een dieper inzicht in uw omgeving te krijgen. U hebt grote interesse in ideeën die buiten uw normale belangstellingssfeer liggen en staat veel verdraagzamer tegenover levenspatronen die van de uwe afwijken. Zelfs hebbelijkheden van mensen die u doorgaans irriteren, storen u nu niet. U hebt ook veel meer gevoel voor humor en kunt hartelijk lachen om alle eigenaardigheden die het leven ons voorschotelt.

naar boven

Saturnus vierkant Midhemel: Uw doelstellingen nader bezien

Vanaf 20 november 2014 tot 7 december 2014: Een periode vol uitdagingen. U zult dikwijls voor de keus worden gesteld op welke terreinen uw energie te concentreren. Begint u aan een nieuwe carrière of verbetert u uw positie in de bestaande? Spant u zich in om van uw privéleven wat meer te maken? Kiest u voor samenwerking of gaat u liever alleen verder?

Dikwijls is er sprake van een "vervreemdingscrisis" bij dit aspect, een plotseling gevoel van afgesneden zijn door het feit dat u teveel energie in uw persoonlijke doelstellingen hebt gestoken. U voelt zich eenzaam en u kunt de mensen niet bereiken, zelfs niet degenen van wie u houdt. U kunt plotseling denken dat het u niet mogelijk is verder op de ingeslagen weg voort te gaan. Uw zicht wordt vertroebeld door het gevoel dat u tekort schiet. Dit soort emoties treden op indien u uw persoonlijke relaties hebt verwaarloosd. Hoewel u dit wel hebt geprobeerd, kunt ook u niet zonder de steun van anderen.

Soms werkt deze transit juist andersom; u komt tot de ontdekking dat allerlei verwikkelingen van persoonlijke aard u in uw vooruitgang belemmeren. In zo'n geval verbreekt u de banden om vrij en ongehinderd uw eigen weg te kunnen gaan. Bij dit aspect gaat het erom een evenwicht te vinden tussen persoonlijke relaties en individuele vooruitgang.

Deze transit kan tevens de keuze van uw doelstellingen op de proef stellen. Door tegenwerking van anderen kunt u ertoe worden gedwongen na te denken over het feit of u inderdaad op de goede weg bent. Is dat zo, dan kan een conflict met mensen of omstandigheden alleen maar nuttig zijn. Is het tegendeel het geval, dan zult u veranderingen aan moeten brengen, of een totaal andere weg in dienen te slaan. Het is veel beter om dit nu te doen dan over enige jaren. Waarschijnlijk bent u er dan al dusdanig mee verweven dat u het gevoel hebt in de val gelopen te zijn. Dit is de tijd om eventueel van koers te veranderen. Wellicht geen plezierig proces, doch zeer wel uitvoerbaar.

naar boven

Saturnus oppositie Venus: Tegenspoed

Begin december 2014 tot midden september 2015: Niet zelden ontstaat er in deze periode een crisis in uw persoonlijke verbintenissen. U vindt niemand om van te houden en uw gevoelens ten aanzien van uw geliefden kunnen verkoelen. Het omgekeerde kan eveneens gebeuren. In deze tijd worden de relaties beproefd ten einde uit te vinden of ze overlevingskansen hebben en een positieve bijdrage in uw leven kunnen leveren. Een nieuwe relatie komt niet licht tot stand, want dit de tijd waarin bestaande verbintenissen op hun hoogtepunt zijn, niet om nieuwe aan te gaan.

De huidige invloed doet uw behoefte aan verbintenissen heftig in conflict komen met uw drang een eigen, individuele persoonlijkheid te zijn. U kunt zo'n doorgewinterde individualist zijn dat anderen nauwelijks meer met u overweg kunnen. Maar de verbintenis kan ook uw persoonlijkheid totaal verstikken. Zelfs als u samen bent met mensen van wie u houdt, dan nog kunt u zich zeer eenzaam voelen: het is alsof er een muur opgetrokken is tussen u en uw medemensen.

Het is van het grootste belang uw verbintenis opnieuw onder de loep te nemen om vast te stellen wat uw beider rechten, plichten en verantwoordelijkheden nu eigenlijk zijn. Waarschijnlijk heeft een van u inbreuk op de rechten van de ander gemaakt, waardoor er spanningen tussen u zijn gerezen die tot de huidige moeilijkheden hebben geleid.

Niet zelden raakt u in deze periode betrokken bij een relatie die zware eisen aan u stelt. Hoewel u zich hier innerlijk tegen verzet, vindt u het toch heel moeilijk er een eind aan te maken. Het enige dat erop zit, is verder gaan en doen wat u te doen staat. Maakt u er voortijdig een einde aan, dan is het vrijwel zeker dat u binnen korte tijd opnieuw met een dergelijke situatie wordt geconfronteerd, en nog een en nog een, net zolang tot u er één behoorlijk afwikkelt.

Financieel en materieel kan het u tegenzitten. Ga na hoe tot nu toe uw houding ten aanzien van materiële zaken is geweest en of die wellicht aan herziening toe is. Tracht met wat minder rond te komen: u komt wellicht tot de ontdekking dat zoiets best kan.

naar boven

Neptunus vierkant Uranus: Pijnlijke onthullingen

Midden maart 2015 tot begin januari 2017: Gedurende deze transit lijdt u nogal eens aan wisselende stemmingen en ook uw oordeel over verschillende zaken is niet altijd hetzelfde. U wordt voortdurend blootgesteld aan bepaalde dimensies van de realiteit waarvan u allang vermoedde dat ze belangrijk zouden kunnen zijn, doch waar u tot nu toe liever niets mee te maken had. Dit effect kan zich op verschillende niveaus manifesteren. Het kan betekenen dat iets wat u verborgen had willen houden, plotseling bekend wordt. Dit is heel juist, want het geheim werkte in zekere zin belemmerend op uw groei. Een geheim dat een ander voor u had, wordt plotseling onthuld met dezelfde consequenties. In beide gevallen bent u in eerste instantie waarschijnlijk geschokt, het is geen plezierige ervaring: u wenst al d!e onthullingen niet. Aanvaardt u ze echter, dan zal dat u uiteindelijk ten goede komen.

Op een ander niveau confronteert deze transit u met levenswaarheden die u nooit hebt willen zien. U kunt tot het inzicht komen dat sommige van uw gezichtspunten volkomen fout waren. Had u een zeer positief of negatief oordeel over iemand anders, dan blijkt alles plotseling heel anders te zijn dan u had gedacht. Dergelijke ontdekkingen verbijsteren en verwarren u. U kunt proberen uw ogen ervoor te sluiten. Sommige mensen zoeken zelfs hun heil in alcohol of drugs.

Op weer een ander niveau geeft deze transit diepgaande paranormale verschijnselen en mystieke ervaringen, die u eveneens erg schokken doordat ze uw levensvisie ondermijnen. Wees trouwens heel voorzichtig met dat soort verschijnselen. Tijdens deze transit bent u te zeer van de wijs om dergelijke ervaringen verstandig en rationeel te kunnen verwerken. Leg wat u overkomt niet in een systeem vast, geef uzelf de tijd alles op te nemen en te laten bezinken. Na afloop van dit aspect kunt u deze materie dan systematisch bestuderen; tenminste als u dat dan nog wilt.

naar boven


Korte Horoscoop - Prognose november 2014 tot april 2015
voor Jelena Doki? [Adb] (vrouwelijk)
geboortedatum 12 april 1983 kloktijd: 9:23
in Osijek, HRV U.T: 07:23
18e41, 45n33 sterrentijd: 21:57:28

Planetaire posities
planeet teken graad beweging
Zon Ram 21°49'30 in huis 11 direct
Maan Ram 9°28'34 in huis 11 direct
Mercurius Stier 8°21'54 in huis 11 direct
Venus Stier 28°37'14 in huis 12 direct
Mars Stier 4°58'41 in huis 11 direct
Jupiter Boogschutter 10°33'37 in huis 6 retrograde
Saturnus Schorpioen 1°50'33 in huis 5 retrograde
Uranus Boogschutter 8°45'33 in huis 6 retrograde
Neptunus Boogschutter 29°11'55 in huis 7 retrograde
Pluto Weegschaal 28°19'37 in huis 5 retrograde
Maanskn.(t) Tweelingen 27°19'56 in huis 1 retrograde

Huis posities (Placidus)
Ascendant Tweelingen 25°52'49
2de huis Kreeft 14°50'54
3de huis Leeuw 3°59'50
Imum Coeli Leeuw 27°09'30
5de huis Maagd 29°11'21
6de huis Schorpioen 12°56'02
Descendant Boogschutter 25°52'49
8ste huis Steenbok 14°50'54
9de huis Waterman 3°59'50
Medium Coeli Waterman 27°09'30
11de huis Vissen 29°11'21
12de huis Stier 12°56'02

Transits
Neptunus sextiel Mars Eind maart 2013 tot eind januari 2015
Neptunus sextiel Mercurius Midden mei 2014 tot midden december 2016
Jupiter driehoek Zon Begin november 2014 tot begin juli 2015
Saturnus vierkant Midhemel Vanaf 20 november 2014 tot 7 december 2014
Saturnus oppositie Venus Begin december 2014 tot midden september 2015
Neptunus vierkant Uranus Midden maart 2015 tot begin januari 2017

Adverteren
Als een van de grootste astrologie-portals biedt WWW.ASTRO.COM heel veel gratis materiaal over dit onderwerp. Dankzij kwalitatief hoogstaande interpretaties van wereldberoemde astrologen zoals Liz Greene, Robert Hand en andere auteurs, vele gratis horoscopen en uitgebreide informatie over astrologie, voor beginners en professionals, is www.astro.com het beste adres voor astrologie op het web.
Homepage - Gratis horoscopen - Astrodienst Shop - Astrologie Kennis - Ephemerides - Team & Auteurs - Mijn Astro - Tijdzone Atlas - Sitemap - FAQ - Forum - Contact Astrodienst